Pentameron
aneb
Pohádka pohádek
Lo cunto de li cunti

Giambattista Basile

Přeložil Jan Brechensbauer (1961)*

Přehled vyprávění 

Pentameron aneb Pohádka pohádek (1961)

Il Pentamerone ovvero Lo cunto de li cunti

Poznámky

První den

Primma iornata

Úvod

'Ntroduzzione

První beseda /19-27/

Trattenemiento primmo de la iornata primma

[1.]

Pohádka o lidožroutovi
Antuono z Marigliana je vyhnán matkou jako arcitrouba. Dá se do služeb lidožrouta, který ho několikrát obdaruje, když jde domů na návštěvu, ale on se dá vždycky napálit od krčmáře. Nakonec obdrží darem klacek, který potrestá jeho pošetilost a hospodskému oplatí za všechny nesnáze, jež mu způsobil svými podvody, a obohatí svou rodinu.

Lo cunto dell'uerco
Antuono de Marigliano, ped essere l'arcenfanfaro de li catammare, cacciato da la mamma, se mese a li servizie de n'uerco; da lo quale, volenno vedere la casa soja, è regalato chiù vote, e sempre se fa corrivare da no tavernaro; all'utemo, le dà na mazza, la quale castiga la gnoranza soja, fa pagare la penetenza all'oste de la furbaria ed arricchisce la casa soja.

Druhá beseda /29-38/

Trattenemiento secunno de la iornata primma

[2.]

Myrta
Jedna žena z Miana porodí myrtu. Zamiluje se do ní princ a pozná, že je to krásná víla. Odjede na cestu a nechá doma myrtu s přivěšeným zvonečkem. Do princovy komnaty vstoupí pochybné ženštiny, žárlivé na neznámou sokyni; jakmile se dotknou myrty, objeví se víla a ony ji na kusy rozsápou. Princ se vrátí, vidí, co se stalo, a dív nad tím nezemře bolestí; ale kouzelným způsobem dostane vílu nazpátek, ožení se s ní a ty harapanny odsoudí k smrti.

La mortella
Na foretana de Miano partorisce na mortella, se ne 'nnamora no prencepe e le resce na bellissima fata; va fora e la lassa dintro la mortella, co no campaniello attaccata. Traseno dintro la cammara de lo prencepe certe femmene triste gelose d'isso e, toccanno la mortella, scende la fata: l'accidono. Torna lo prencepe, trova sto streverio, vo' morire de doglia; ma, recuperanno pe strana ventura la fata, fa morire le cortesciane e se piglia la fata per mogliere.

Třetí beseda /39-48/

Trattenemiento tierzo de la iornata primma

[3.]

Peruonto
Velký nemotora Peruonto jde do lesa na dříví a při tom prokáže laskavost třem jinochům spícím na slunci. Za odměnu dostane kouzlo, a když se mu princezna vysměje, prokleje ji, aby s ním otěhotněla, což se vyplní. Když vyjde najevo, že je otcem princezniných dvojčat, dá je král všechny čtyři zavřít do sudu a vhodit do moře. Ale mocí svého kouzla překoná Peruonto nebezpečí, změní se v krásného jinocha a stane se králem.

Peruonto
Peruonto, sciaurato de coppella, va pe fare na sarcena a lo vosco, usa no termene d'amorevolezza a tre che dormeno a lo Sole, ne receve la fatazione e, burlato da la figlia de lo re, le manna na mardezzione che sia prena d'isso, la quale cosa successe. E saputose essere isso lo patre de la creatura, lo re lo mette dinto na votte co la mogliere e co li figlie, iettannolo dintro mare. Ma pe vertute de la fatazione soia se libera da lo pericolo e, fatto no bello giovane, deventa re.

Čtvrtá beseda /50-57/

Trattenemiento quarto de la iornata primma

[4.]

Vardiello
Vardiello je hlupák nad hlupáky, a když matce provede sto oslovin, ztratí jí jednou stůčku plátna. Chce ji pošetile dostat zpět od jedné sochy a stane se přitom boháčem.

Vardiello
Vardiello, essenno bestiale, dapo' ciento male servizie fatte a la mamma le perde no tuocco de tela, e volenno scioccamente recuperatela da na statola, deventa ricco.

Pátá beseda /58-66/

Trattenemiento quinto de la iornata primma

[5.]

Blecha
Jeden král, který to nemá v hlavě v pořádku, chová blechu, která ztloustne jako kapoun. Dá jí stáhnout kůži a nabídne svou dceru tomu, kdo uhodne, z jakého zvířete ta kůže je. Jeden lidožrout ji pozná a vezme si princeznu, kterou pak po různých dobrodružstvích vysvobodí sedm synů jedné stařeny.

Lo polece
No re, c'aveva poco penziero, cresce no polece granne quanto no crastato, lo quale fatto scortecare, offere la figlia pe premmio a chi conosce la pella. N'uerco la sente a l'adore e se piglia la prencepessa: ma da sette figli de na vecchia con autetante prove è liberata.

Šestá beseda /67-75/

Trattenemiento siesto de la iornata primma

[6.]

Popelka
Zezolla z učitelčina návodu zavraždí macechu v domnění, že až se učitelka její zásluhou stane otcovou ženou, bude ji milovat, avšak místo toho je poslána do kuchyně. Ale po mnoha dobrodružstvích přičiněním vil dostane krále za manžela.

La gatta Cennerentola
Zezolla, 'nmezzata da la maiestra ad accidere la matreia e credenno co farele avere lo patre pe marito d'essere tenuta cara, è posta a la cucina; ma, pe vertute de le fate, dapò varie fortune se guadagna no re pe marito.

Sedmá beseda /70-90/

Trattenemiento settimo de la iornata primma

[7.]

Dva kupcovi synové
Cienzo rozbije hlavu královu synu a uteče z vlasti. Když osvobodí od draka princeznu z Bezrozmyslu, dostane ji po různých příhodách za ženu. Padne do osidel jedné ženy, je však osvobozen bratrem, jejž ze žárlivosti zabije, ale pak přesvědčiv se o jeho nevině, působením čarovné byliny ho probudí k životu.

Lo mercante
Cienzo rompe la capo a no figlio de no re, fuie da la patria e, liberato da no dragone, la 'nfanta de Pierde Sinno dapo' varie socciesse le deventa mogliere; ma 'ncantato da na femmena è liberato da lo frate, lo quale, pe gelosia avennolo acciso, scopiertolo 'nozente co na certa erva le torna la vita.

Osmá beseda /91-99/

Trattenemiento ottavo de la iornata primma

[8.]

Kozí tvář
Dcera jednoho venkovana dobrosrdečností jedné víly stane se královou ženou; ale nevděčně se zachová k víle, jež jí prokázala takové dobrodiní, a ta změní její tvář v kozí. Manžel jí opovrhuje a ona mnoho trpí. Až na domluvu jednoho dobrého starce odprosí, nabude původní podoby a manželovy přízně.

La facce de crapa
Na figlia de no villano pe beneficio de na fata deventa mogliere de re; ma, mostrannose sgrata a chi l'aveva fatto tanto bene, le fa deventare la facce de crapa. Pe la quale cosa, sprezzata da lo marito, receve mille male trattamiente; ma, ped opera de no buono viecchio, omeliatase recupera la primma facce e torna 'n grazia de lo marito.

Devátá beseda /100-109/

Trattenemiento nono de la iornata primma

[9.]

Očarovaná laň
Mocí kouzla se narodí Fonzo a Canneloro a Canneloro je předmětem závisti královny, matky Fonzovy, jež ho poraní na čele. Canneloro odejde, stane se králem a octne se ve velkém nebezpečí. Fonzo kouzelnou moci pramene a myrty pozná jeho trápení a odejde ho vysvobodit.

La cerva fatata
Nasceno per fatazione Fonzo e Canneloro: Canneloro è 'nmidiato da la regina, mamma de Fonzo, e le rompe la fronte. Canneloro se parte e, deventato re, passa no gran pericolo. Fonzo, pe vertute de na fontana e de na mortella, sa li travaglie suoie e vace a liberarlo.

Desátá beseda /110-124/

Trattenemiento decemo de la iornata primma

[10.]

Stařena z kůže stažená
Král z Tvrzice zatouží po stařeně, kterou neviděl, a jsa podveden půvabným prstem, který mu ukázala, přijme ji ve své posteli, ale když objeví podvod, dá ji shodit z okna. Babice zůstane viset na stromě a sedm víl ji čarami promění v krásnou dívku, kterou si král vezme za ženu. Stařenina sestra jí závidí její štěstí, a aby i ona znovu zhezkla, dá si stáhnout kůži a umře.

La vecchia scortecata
Lo re de Roccaforte se 'nnammora de la voce de na vecchia, e, gabbato da no dito rezocato, la fa dormire cod isso. Ma, addonatose de le rechieppe, la fa iettare pe na fenestra e, restanno appesa a n'arvolo, è fatata da sette fate e, deventata na bellissema giovana, lo re se la piglia pe mogliere. Ma l'autra sore, 'nmediosa de la fortuna soia, pe farese bella se fa scortecare e more.

První ekloga /125-148/

 

Tyglík

La coppella

Konec prvního dne

Scompetura de la iornata primma

Druhý den

Seconna iornata

První beseda /151-156/

Trattenemiento primmo de la iornata seconna

[11.]

Petrželka
Těhotná žena sní petržel ze zahrady jedné čarodějnice, a jsouc přistižena, slibí čarodějnici dítě, které nosí. Porodí Petrželku. Čarodějnice. si ji vezme a zavře ve věži. Princ ji uloupí a mocí tří žaludů uniknou milenci hrozbě čarodějnice. Princ dívčinu přivede do svého domu a vezme si ji za manželku.

Petrosinella
Na femmena prena se magna li petrosine de l'uorto de n'orca, è couta 'n fallo, le prommette la razza che aveva da fare; figlia Petrosinella, l'orca se la piglia e la 'nchiude a na torre. No prencepe ne la fuie e, 'n virtù de tre gliantre, gavitano lo pericolo de l'orca e, portata a la casa de lo 'nnammorato deventa prencepessa.

Druhá beseda /157-163/

Trattenemiento secunno de la iornata seconna

[12.]

Princ Zelený luh
Nellu miluje princ, který křišťálovým potrubím přichází, aby se s ní oddával rozkoši. Ale závistivé sestry jeho milé rozbijí potrubí, jímž se pořeže tak, že je blízek smrti. Nella se náhodou doví, jakého léku třeba použít, a podá ho milenci, který se uzdraví a vezme si ji za ženu.

Verde Prato
Nella è amata da no prencepe, lo quale pe no connutto de cristallo va spesse vote a gaudere cod essa, ma, rutto lo passo da le 'midiose de le sore, se taccareia tutto e sta 'n fine de morte. Nella, pe strana fortuna, 'ntenne lo remmedio che se pò fare, l'appleca a lo malato, lo sana e se lo piglia pe marito.

Třetí beseda /164-170/

Trattenemiento terzo de la iornata seconna

[13.]

Viola
Viola, jíž sestry závidí, vezme si jim navzdory prince, s nímž se dlouho škádlila.

Viola
Viola, 'midiata da le sore, dapo' assai burle fatte e recevute da no prencepe, a despietto loro le de venta mogliere.

Čtvrtá beseda /171-177/

Trattenemiento quarto de la iornata seconna

[14.]

Gagliuso
Gagliuso přičiněním kočky, již zdědí po otci, se stane pánem. Když se však ukáže nevděčným, kočka mu oplatí jeho špatné chování.

Cagliuso
Cagliuso, pe 'nustria de na gatta lassatole da lo patre, deventa signore; ma, mostrannosele sgrato, l'è renfacciata la sgratetudene soia.

Pátá beseda /178-189/

Trattenemiento quinto de la iornata seconna

[15.]

Had
Král z Dlouhopolska vdá dceru za hada, a když objeví, že v hadu je zaklet krásný jinoch, spálí mu šaty. Ženich chtěje při útěku prorazit zasklenou stěnu, rozbije si hlavu, a ježto není léku na jeho ránu, králova dcera opustí otcův dům. Liška jí prozradí tajemství, jak milence uzdravit. Princezna úskočně zabije lišku a sádlem jejím a různých ptáků namaže jinocha, který je synem jednoho prince, uzdraví ho a slaví s ním svatbu.

Lo serpe
Lo re de Starza Longa marita la figlia co no serpe e, scopierto ch'era no bello giovane, l'ardette la spoglia. Isso, volenno rompere na vitriata pe foire, se roppe la capo, né trovanno remmedio, la figlia de lo re lassa la casa de lo patre e, 'ntiso da na vorpe lo secreto de sanare lo 'nnammorato, accide maliziosamente la vorpe e de lo grasso suio e de varie aucielle ontanno lo giovane feruto, ch'era figlio de no prencepe, le deventa marito.

Šestá beseda /190-199/

Trattenemiento sesto de la iornata seconna

[16.]

Medvědice
Král z Hruboskalska si chce vzít vlastní dceru. Ta lstí jedné stařeny se promění v medvědici a uteče do lesů. Tam se jí na lovu zmocní princ, který ji pak jednou uvidí v její přirozené podobě v zahradě, jak si češe vlasy, a zamiluje se do ní. Po různých příhodách se ukáže, že je to žena, a princ se s ní ožení.

L'orza
Lo re de Rocca Aspra vo' pigliare la figlia pe mogliere; chella, pe astuzia de na vecchia, se cagna 'n forma d'orza e fuie alle serve e, venendo 'n mano de no prencepe, la vede ne l'aspetto propio drinto no giardino, dove se faceva la testa e se ne 'nammora; dapo' varie succiesse scoperta pe femmena le deventa mogliere.

Sedmá beseda /200-212/

Trattenemiento settimo de la iornata seconna

[17.]

Holubice
Princ pro kletbu jedné stařeny vytrpí mnoho trápení, k nimž přistoupí další, když ho prokleje čarodějnice. Ale nakonec pomoci čarodějčiny dcery překoná všechna nebezpečí a ožení se s ní.

La palomma
No prencepe, pe na iastemma datole da na vecchia, corze gran travaglio, lo quale se fece chiù peo pe la mardezzione de n'orca; a la fine pe 'nustria de la figlia de l'orca passa tutte li pericole e se accasano 'nsiemme.

Osmá beseda /213-219/

Trattenemiento ottavo de la iornata seconna

[18.]

Otrůček
Lisa se narodí z růžového lístku, a ježto je prokleta vílou, zemře a matka ji uloží v jedné světnici. Před smrtí doporučí bratrovi, aby světnici neotvíral. Ale jeho žárlivá žena chce vidět, co je uvnitř, nalezne Lisu živou, obleče ji jako otrokyni a dělá jí mnoho příkoří. Nakonec ji strýc pozná, vyžene ženu a neteř bohatě vdá.

La schivottella
Lisa nasce da la fronna de na rosa e pe iastemma de na fata more; è posta da la mamma a na cammara, lassanno ditto a lo frate che no l'apera; ma la mogliere gelosa, volenno vedere che 'nc'eie, 'nce trova Lisa viva e, vestutala da schiava, le fa mille strazie. Reconosciuta all'utemo da lo zio, caccia la mogliere e marita ricca ricca la nepote.

Devátá beseda /220-226/

Trattenemiento nono de la iornata seconna

[19.]

Visací zámek
Lucia jde pro vodu ke studni a setká se tam s otrokem, který ji dovede do překrásného paláce, kde se k ní chovají jako ke královně. Ale na radu závistivých sester, se podívá, s kým v noci spí, shledá, že je to sličný jinoch: ztratí však jeho přízeň a je vyhnána. Bloudí těhotná po světě, ztracená a opovrhovaná dojde konečně do domu milencova, kde porodí chlapečka; po různých příhodách se s milým udobří a stane se jeho ženou.

Lo catenaccio
Luci‹ella› va ped acqua a na fontana e trova no schiavo che la mette a no bellissimo palazzo, dove è trattata da regina. Ma da le sore 'midiose consigliata a vedere co chi dormesse la notte, trovatolo no bello giovene ne perde la grazia ed è cacciata. Ma, dapo' essere iuta sperta e demerta grossa prena na maniata d'anne, arriva 'n casa de lo 'nammorato, dove, fatto no figlio mascolo, dapo' varie socciesse fatto pace, la deventa mogliere.

Desátá beseda /227-233/

Trattenemiento decemo de la iornata seconna

[20.]

Kmotr
Jakub Ztuha má kmotra příživníka, který ho vysává, a když se ho nemůže zbýt lstí a úskokem, dodá si jednou odvahy a proudem nadávek ho vypudí z domu.

Lo compare
Cola Iacovo Aggrancato ha no compare alivento, che se lo zuca tutto, né potenno co arteficie o stratagemme scrastaresillo da cuollo, caccia la capo da lo sacco e co male parole lo caccia da la casa.

Druhá ekloga /234-243/

 

Barvířství

La tenta

Konec druhého dne

Scompetura de la iornata seconna

Třetí den

Terza iornata

První beseda /247-257/

Trattenemiento primmo de la iornata terza

[21.]

Rákosinka
Rákosinka nenajde muže, který jí by byl po chuti, a nakonec se proto dostane do rukou lidožrouta, který ji odsoudí k smutnému životu, až ji osvobodí čistič stok, vasal jejího otce.

Cannetella
Cannetella non trova marito che le dia a l'omore, ma lo peccato suio la fa 'ncappare 'n mano a n'uerco che le da mala vita; ma da no chiavettiero vassallo de lo patre è liberata.

Druhá beseda /258-270/

Trattenemiento secunno de la iornata terza

[22.]

Kráska s useknutýma rukama
Penta s rozhořčením odmítne vdát se za bratra, usekne si ruce a pošle mu je darem. Ten ji dá hodit do moře v rakvi, již vlny vyhodí na břeh; tam ji najde jeden námořník a odvede Pentu k sobě domů; ale jeho žárlivá žena ji dá znovu hodit do moře v téže rakvi. Truhlu vyloví jeden král a vezme si Pentu za ženu, ale ona zlá ženština ji svými pikly vypudí z království. Po dlouhých útrapách setká se Penta opět s manželem i s bratrem a všichni jsou spokojeni a šťastni.

La Penta Mano-mozza
Penta sdegna le nozze de lo frate e, tagliatose le mano, 'nce le manna 'm presiento; isso la fa iettare drinto na cascia a maro; e data a na spiaggia, no marinaro la porta a la casa soia, dove la mogliere gelosa la torna a iettare drinto la stessa cascia, e, trovata da no re, se 'nce 'nzora. Ma pe trafanaria de la stessa femmena marvasa è cacciata da lo regno e, dapo' luonghe travaglie, è trovata da lo marito e da lo frate e restano tutte quante contiente e conzolate.

Třetí beseda /271-281/

Trattenemiento terzo de la iornata terza

[23.]

Bledá tvář
Otec zavře Renzu do věže, ježto jí astrologové předpověděli, že přičinou její smrti bude velká kost; Renza se zamiluje do prince a kostí, kterou jí přinese pes, provrtá zeď a uteče. Ale když spatří, jak její ženatý milenec libá manželku, pukne jí srdce a princ se z hoře zabije.

Lo viso
Renza, chiusa da lo patre a na torre ped esserele strolacato ca aveva da morire pe n'uosso mastro, se 'nnammora de no prencepe e co n'uosso portatole da no cane spertosa lo muro e se ne fuie; ma, vedenno l'amante 'nzorato vasare la zita, more de crepantiglia e lo prencepe pe lo dolore s'accide.

Čtvrtá beseda /282-289/

Trattenemiento quarto de la iornata terza

[24.]

Chytrá Richarda
Zatímco je otec na cestě, Richarda se doma počestně chová přes špatný příklad sester; vysměje se milenci, a předvídajíc nebezpečí, zabráni mu; nakonec si ji vezme za ženu králův syn.

Sapia Liccarda
Sapia co lo 'nciegno suio essenno lontano lo patre se mantene 'norata co tutto lo male assempio de le sore; burla lo 'nammorato e, previsto lo pericolo che passava, repara a lo danno ed all'utemo lo figlio de lo re se la piglia pe mogliere.

Pátá beseda /290-301/

Trattenemiento quinto de la iornata terza

[25.]

Chrobák, myš a cvrček
Otec pošle Nardiella třikrát na trh na koupi, pokaždé se sto dukáty; ten jednou koupí chrobáka, po druhé myš, po třetí cvrčka. Otec ho potom vyžene a on se dostane do jedné země, kde pomoci těchto zvířat uzdraví královu dceru, a po různých příhodách se stane jejím manželem.

Lo scarafone, lo sorece e lo grillo
Nardiello è mannato tre vote da lo patre a fare mercanzia co dento docate la vota e tutte le vote accatta mo no sorece, mo no scarafone e mo no grillo; e cacciato pe chesto da lo patre, arriva dove sananno pe miezo de st'anemale la figlia de no re, dapo' varie socciesse, le deventa marito.

Šestá beseda /302-309/

Trattenemiento sesto de la iornata terza

[26.]

Krasava [Česnekový záhon]
Krasava, dcera Ambruosa z Barra, protože byla poslušná otce, splnila jeho přání a přesně zachovala, co jí bylo poručeno, bohatě se vdá za Narduccia, prvorozeného syna Biasilla Guallecchia, a je příčinou, že její ostatní chudé sestry tchán vyvění a dá za ženy svým synům.

La serva d'aglie
Beliuccia figlia d'Ambruoso de la Varra, ped essere obediente a lo patre facenno lo gosto suio e pe portarese accortamente 'n chello che l'era stato commannato, deventa maretata, ricca ricca, co Narduccio, primmogeneto de Biasillo Guallecchia, ed è causa che l'autre sore poverelle siano da lo medesemo dotate e date pe mogliere a l'autre figlie suoi.

Sedmá beseda /310-317/

Trattenemiento settimo de la iornata terza

[27.]

Corvetto
Corvetto, jemuž všichni dvořané závidí zdatnost, je vystaven různým nebezpečím, ale ze všech vyjde se ctí navzdory nepřátelům a dostane nakonec infantku za ženu.

Corvetto
Corvetto, pe le vertolose qualetate soie 'midiato da li cortesciane de no re, è mannato a deverze pericole e, sciutone co granne 'nore, pe maggiore crepantiglia de li nemmice suoie l'è data la 'nfanta pe mogliere.

Osmá beseda /318-326/

Trattenemiento ottavo de la iornata terza

[28.]

Hlupák
Otec pošle Buchtu za obchodem do Káhiry, aby ho dostal z domu, kde si počínal jako arciosel. Cestou setká se syn s lidmi zdatnými a vezme je s sebou a s jejich pomocí se vrátí bohatý stříbrem a zlatem.

Lo 'ngnorante
Moscione è mannato da lo patre a fare mercanzie a lo Cairo, pe smammarelo da lo titto, dov'era n 'arcaseno, e, trovanno pe la strata de passo 'n passo, perzone vertulose se le porta cod isso, pe miezo de li quale se ne torna a la casa carreco 'n funno d'argiento e d'oro.

Devátá beseda /328-337/

Trattenemiento nono de la iornata terza

[29.]

Rosella
Mocný sultán, jemuž se zachtělo lázně z knížeci krve, pošle lidi, aby na moři zajali nějakého prince; dcera se zamiluje do vězně a uprchne s ním; matka je dostihne, ale princ jí usekne ruce. Turek zemře hořem; matčina kletba způsobí, že princ na Rosellu zapomene, a teprve lstí Rosella dosáhne, že si manžel na ni vzpomene; potom žijí spolu v radosti.

Rosella
Lo Gran Turco pe farese no vagno de sango de signore fa pigliare no prencepe, la figlia se ne 'nammora e se ne fuieno, la mamma l'arriva e le so' tagliate le mano da lo prencepe. Lo Gran Turco ne more de crepantiglia ma, iastemmata la figlia da la mamma, lo prencepe se ne scorda, ma dapo' varie astuzie fatte da essa torna a mammona de lo marito e se gaudero contiente.

Desátá beseda /338-349/

Trattenemiento decimo de la iornata terza

[30.]

Tři víly
Cicella, týraná macechou, obdrží od tří víl dary. Závistivá macecha pošle k nim vlastní dceru, ale ta se vrátí s hanbou. Poručí tedy Cicelle pást vepře; na pastvě se do ní zamiluje velký pán a chce se s ní oženit. Zlá macecha mu však dá místo ní dceru ošklivou a pastorkyni vstrčí do sudu, aby ji dala uvařit ve vaříci vodě. Pán odhalí zradu a do sudu zavře druhou. Přijde matka, naleje na ni vřelou vodu a opaří ji; když pozná svůj omyl, zabije se.

Le tre fate
Cicella, male trattata da la matreia, è regalata da tre fate. Chella 'mediosa 'nce manna la figlia, che ne receve scuorno, pe la quale cosa mannato la figliastra a guardare puorce se ne 'nammora no gran segnore, ma pe malizia de la matreia l'è dato 'ncagno la figlia brutta e lassa la figliastra drinto na votte pe la scaudare. Lo signore scopre lo trademiento, 'nce mette la figlia, vene la matreia, la sporpa co l'acqua cauda e, scopierto l'arrore, s'accide.

Třetí ekloga /350-357/

 

Lázeň

La stufa

Konec třetího dne

Scompetura de la iornata terza

Čtvrtý den

Quarta iornata

První beseda /362-369/

Trattenemiento primmo de la iornata quarta

[31.]

Kamínek z kohouta
Mineco Aniello moci kamínku nalezeného v kohoutí hlavě omládne a zbohatne, ale dva černokněžníci ho o kamínek připraví, a je z něho zase starý žebrák. Jde do světa hledat ztracený poklad; v myším království se dozví o prstenu a s pomoci dvou myší dostane jej zpět, je opět mladý a bohatý a zlodějům se pomstí.

La preta de lo gallo
Mineco Aniello, pe virtù de na preta trovata 'n capo a no gallo, deventa giovane e ricco; ma, essennole truffata da dui nigromante, torna viecchio e pezzente e, cercanno lo munno, a lo Regno de li Surece ha nova de l'aniello ed, aiutato da dui surece, la recupera, torna a lo stato de 'mprimmo e se venneca de li mariuole.

Druhá beseda /370-381/

Trattenemiento secunno de la iornata quarta

[32.]

Dva bratři
Bratři Marcuccio a Parmiero, jeden bohatý a zhýralý, druhý ctnostný a chudý, se setkají po různých příhodách: chudý zapíraný bohatým se stal baronem a bohatý upadl do bídy a má být pověšen. Když vyjde jeho nevina najevo, bratr ho učiní účastným svého bohatství.

Li dui fratielle
Marcuccio e Parmiero, fratielle, uno ricco e viziuso, n'autro vertoluso e pezzente. Se vedeno, dapo' varie fortune, lo povero scacciato da lo ricco deventato barone e lo ricco caduto 'n meseria connutto vicino la forca, ma, canosciuto 'nocente è da lo frate recevuto a parte de le ricchezze soie.

Třetí beseda /382-390/

Trattenemiento terzo de la iornata quarta

[33.]

Tři zvířata
Tittone, syn krále ze Zelenostránska, jde hledat své tři vlastní sestry, vdané za sokola, jelena a delfína, a po dlouhém cestování je nalezne. Na zpáteční cestě spatří královu dceru, kterou drak vězní ve věži. Na jeho znamení přijdou mu ku pomoci tři švagři; s nimi zabije draka, osvobodí princeznu, vezme si ji za ženu a se švagry a svými sestrami se vráti do svého království.

Li tre ri animale
‹Tittone›, figlio de lo re de Verde Colle, va cercanno tre sore carnale maritate co no farcone, co no ciervo e co no derfino e, dapo' luongo viaggio, le trova e, trovato a lo retuorno na figlia de lo re che steva 'n mano de no dragone drinto na torre, co no signale c'appe da li tre carnate l'have tutte tre leste ad aiutarelo. Co li quale acciso lo dragone e liberata la prencepessa se la piglia pe mogliere e 'nsieme co li carnate e co le sore se ne retorna a lo regno suio.

Čtvrtá beseda /391-397/

Trattenemiento quarto de la iornata quarta

[34.]

Sedm kůží od slaniny
Stará žebračka bije svou mlsnou dceru, že snědla sedm kůží od slaniny, a namluví kupci, že ji potrestala, protože příliš mnoho pracovala a navinula sedm přaden, a kupec si dívku vezme za ženu. Ale ona nechce pracovat, laskavostí jedné víly však přece ukáže muži, když se vráti z cesty, utkané plátno a posléze novou lstí přiměje muže, aby jí neukládal žádnou práci ze strachu, aby mu neonemocněla.

Le sette cotonelle
Na vecchia pezzente mazzeia la figlia cannaruta che s'ha manciato sette cotene e, danno a rentennere a no mercante ca lo faceva perché aveva faticato sopierchio a 'nchire sette fuse, chillo se la piglia pe mogliere. Ma, non volenno faticare, pe beneficio de na fata trova lo marito, venenno da fora, fatta la tela e, co nova rasa de la mogliere, se resorve de non farela chiù fatecare, acciò non cada malata.

Pátá beseda /398-410/

Trattenemiento quinto de la iornata quarta

[35.]

Drak
Miuccia pošle královna do různých nebezpečí, z nichž pomoci kouzelného ptáka vyjde se cti. Nakonec královna umře a on se prohlásí za králova syna a osvobodí svou matku, jež se stane královnou.

Lo dragone
Miuccio è mandato, ped opera de na regina, a diverze pericole e da tutte pe l'aiuto de n 'auciello fatato ne resce a 'nore. Alla fine more la regina e, scopierto pe figlio de lo re, fa liberare la mamma, che deventa mogliere de chella corona.

Šestá beseda /411-424/

Trattenemiento sesto de la iornata quarta

[36.]

Tři koruny
Marchetta je uchvácena větrem a zanesena do domu lidožroutky, od níž po různých příhodách dostane políček a odejde převlečena za muže. Dostane se do jednoho království, kde se do ní zamiluje královna, ale uražena, že její láska není opětována, obviní ji u manžela, že se ji pokoušela svést, a Marchetta je odsouzena na šibenici. Ale mocí prstenu, který jí dala lidožroutka, je osvobozena, dá popravit osočovatelku a sama se stane královnou.

Le tre corone
Marchetta è robbata da lo viento e portata a la casa de n'orca, da la quale dapo' varie accedente receputo no boffettone se parte vestuta d'ommo e capeta 'n casa de no re, dove 'nammoratose d'essa la regina e, sdegnata pe non trovare cagno e scagno, l'accusa a lo marito de tentata vregogna; e connannata ad essere 'mpesa, pe vertù de n 'aniello datole da l'orca è liberata, e, fatto morire l'accosatrice, essa deventa regina.

Sedmá beseda /425-433/

Trattenemiento settimo de la iornata quarta

[37.]

Dvě placky
Marziella je zdvořilá k jedné stařence a dostane od ní kouzelnou moc; ale teta, jež jí závidí štěstí, vhodí ji do moře, kde ji Siréna dlouho drží přivázanou; osvobodí ji bratr, stane se královnou a teta odpyká svůj zločin.

Le doie pizzelle
Marziella, pe mostrarese cortese co na vecchia, have la fatazione, ma la zia, 'mediosa de la bona fortuna soia, la ietta a maro, dove na serena la tene gran tiempo 'ncatenata; ma, liberata da lo frate, deventa regina e la zia porta la pena de lo errore suio.

Osmá beseda /432-450/

Trattenemiento ottavo de la iornata quarta

[38.]

Sedm holubů
Sedm bratří odejde z domova, protože matka jim nedává sestru; a když se konečně sestra narodí a oni očekávají smluvené znamení, matka se splete a dá jim jiné, načež oni bloudí světem. Sestra doroste, hledá je, nalezne a po různých příhodách se vrátí všichni zbohatlí domů.

Li sette palommielle
Sette fratielle parteno da la casa loro perché la mamma non faceva na figlia femmena; alla fine fattone una, mentre aspettano la nova e lo signale la mammana fa errore a li signe, pe la quale cosa vanno spierte; cresce la sore, le cerca, le trova e dapo' varie socciesse tornano ricche a la casa.

Devátá beseda /451-464/

Trattenemiento nono de la iornata quarta

[39.]

Havran
Gennariello, aby uspokojil krále ze Stinohouště, svého bratra, podnikne dlouhou cestu a přiveze mu, po čem toužil. Avšak aby ho osvobodil od hrozící smrti, je odsouzen sám k smrti, a aby dokázal svou nevinu, promění se v mramorovou sochu. Nakonec zvláštní náhodou nabude zase života a dále spokojeně žije.

Lo cuorvo
Iennariello pe dare gusto a Milluccio re di Fratta Ombrosa fratiello suio, fa luongo viaggio e, portatole chello che desiderava pe liberarelo da la morte, è connannato a la morte; ma, pe mostrare la 'nnocenzia soia deventanno statoa de preta marmora, pe strano socciesso torna a lo stato de 'mprimmo e gaude contento.

Desátá beseda /465-474/

Trattenemiento decemo de la iornata quarta

[40.]

Potrestaná pýcha
Král z Krásňojovic, jímž pohrdla dcera krále z Dlouhobrázdic, Cinziella, se jí pomstí, ale potom si ji vezme za ženu.

La soperbia casticata
Lo re de Bello Paiese, desprezzato da Cinziella, figlia de lo re de Surco Luongo, dapo' che n'appe fatta na gran vennetta redocennola a male termene, se la piglia pe mogliere.

První ekloga /475-484/

 

Háček

La vorpara

Konec čtvrtého dne

Scompetura de la iornata quarta

Pátý den

Quinta iornata

První beseda /490-495/

Trattenemiento primmo de la iornata quinta

[41.]

Husa
Lilla a Lolla koupí si na trhu husu, která kadí peníze. Vypůjčí si ji jedna tetka, a když se jí husa neosvědčí, zakroutí jí krkem a vyhodí z okna. Ale husa se zakousne do zadnice jednomu princi, když vykonává svou potřebu, a nikdo ji nemůže odtrhnout; podaří se to až Lolle, kterou si princ potom vezme za ženu.

La papara
Lilla e Lolla accattaro na papara a lo mercato che le cacava denare; l'è cercata 'm priesto da na commare e, trovanno lo contrario, 'nce l'accide e la ietta pe na fenestra; s'attacca allo tafanario de no prencipe mentre faceva de lo cuorpo, né 'nce la pò scrastare nesciuno fora che Lolla, pe la quale cosa lo prencipe se la piglia pe mogliere.

Druhá beseda /496-503/

Trattenemiento secunno de la iornata quinta

[42.]

Měsíce
Protože je Lise chudý a od bohatého bratra Caianna ni nejmenší podporu nedostává, odejde a potká ho takové štěstí, že se stane boháčem. Bratr se ze závisti pokusí o stejný osud, ale s opačným výsledkem, takže by bez bratrovy pomoci nevyvázl z velkého neštěstí.

Li mise
Cianne e Lise fratielle, l'uno ricco e l'autro povero: Lise, peci essere povero e niente aiutato da lo frate ricco, se parte e 'ncontra tale fortuna che se fa straricco; l'autro cerca pe 'midia la medesema sorte e le resce cossi contraria che non se pù scazzecare da na desgrazia granne senza l'aiuto dell'autro frate.

Třetí beseda /504-511/

Trattenemiento terzo de la iornata quinta

[43.]

Malovánek
Betta se nechce provdat, potom si však uhněte muže vlastníma rukama. Když jí ho ukradne jedna královna, nalezne ho po mnoha strastech. Zmocní se ho velmi obratně a vezme s sebou domů.

Pinto Smauto
Betta recusa de volere marito; all'utemo se ne 'mpasta uno de mano soia ed, essennole arrobbato da na regina, dapo' mille travaglie lo trova e, co grann'arte recuperatolo, se lo reporta a la casa.

Čtvrtá beseda /512-525/

Trattenemiento quarto de la iornata quinta

[44.]

Zlatý pařez
Parmetella, dcera chudého venkovana, má štěstí. Ale protože je příliš zvědavá, pustí je z ruky a po tisícerých útrapách nalezne manžela v domě jeho matky lidožroutky a teprve po překonání velikých nebezpečí žijí spolu spokojeni.

Lo turzo d'oro
ParmeteUa, figlia de no vellano povero, 'ncontra na bona fortuna, ma, pe troppo curiosità, le scappa da le mano e, passato mille travaglie, trova lo marito 'n casa de la mamma, ch'era n'orca e, passate pericole granne, se gaudeno 'nsiemme.

Pátá beseda /526-533/

Trattenemiento quinto de la iornata quinta

[45.]

Slunce, Měsíc a Talia
Talia poraněna pazdeřím zemře, je umístěna v paláci, kde s jedním králem, který tam náhodou zabloudí, zplodí dvě děti. Všichni se dostanou do rukou žárlivé královny, jež nařídí, aby děti byly uvařeny a předloženy otci k jídlu a Talia upálena. Ale kuchař děti zachrání a Talii osvobodí král, který dá ženu hodit do ohně připraveného pro Talii.

Sole, Luna e Talia
Talia, morta pe na resta de lino, è lassata a no palazzo, dove capitato no re 'nce fa dui figlie. La mogliere gelosa l'ha ne le mano e commanda che li figlie siano date a magnare cuotte a lo patre e Talia sia abbrusciata: lo cuoco salva li figlie e Talia è liberata da lo re, facenno iettare la mogliera a lo stisso fuoco apparecchiato pe Talia.

Šestá beseda /534-541/

Trattenemiento sesto de la iornata quinta

[46.]

Sapia
Sapia, dcera jedné baronky, udělá z králova syna Carluccia, který se nechtěl učit ani abecedě, vzdělance; aby se jí pomstil za políček, který mu dala, vezme si ji princ za ženu; ale po mnoha strastech, když s ní má, nevěda o tom, tři děti, se s ní smíří.

La sapia
Sapia, figlia de na gran baronessa, fa deventare ommo accuorto ‹Carluccio› figlio de lo re, che non poteva capere lettere, lo quale, pe no boffettone che le dette Sapia, volennose vennecare, se la pigliaie pe mogliere e, dapo' mille strazie, avutone senza sapere cosa nesciuna tre figlie, s'accordano 'nsieme.

Sedmá beseda /542-549/

Trattenemiento ‹ottavo› de la iornata quinta

[48.]

Pět synů
Pacione pošle pět synů do světa, aby se naučili nějakému umění, a všichni se vrátí s nějakou dovedností a společně jdou vysvobodit královu dceru, kterou unesl lidožrout. Ale po různých příhodách se pohádají, kdo učinil pro ni nejvíce, aby si jí zasloužil za ženu, a král ji dá otci jakožto kmenu, z něhož všechny větve vyrostly.

Li cinco figlie
Pacione manna cinco figlie mascole che vanno a 'mezzare quarch'arte pe lo munno e, tornanno tutte co quarche vertù, vanno a liberare la figlia de no re arrobbata da n'uorco; e, dapo' varie succiesse, contrastanno chi avesse fatto meglio prova da meritarela pe mogliere lo re la dette a lo patre, comme chianta de tutte sti ramme.

Osmá beseda /550-558/

Trattenemiento ‹settimo› de la iornata quinta

[47.]

Ninnillo a Nennella
Iannuccio má po první ženě dvě děti, avšak macecha je nenávidí a donutí ho, aby je nechal v lese. Děti zabloudí a ztratí se jeden druhému. Ninnillo se stane oblíbeným dvořanem jednoho prince a Nennellu po ztroskotání lodi spolkne zakletá ryba, posléze je vyvržena na skalisko, kde ji bratr pozná a princ bohatě vdá.

Ninnillo e Nennella
Iannuccio ha duie figlie de la primma mogliera, se 'nzora la seconna vota e songo tanto odiate da la matreia che le porta a no vuosco, dove sperduto l'uno da l'autro Ninnillo deventa caro cortisciano de no prencepe e Nennella, rompennose a maro, è gliottuta da no pesce fatato e, iettato sopra no scuoglio, è da lo fratiello reconosciuta e da lo prencepe maritata ricca ricca.

Devátá beseda /559-571/

Trattenemiento nono de la iornata quinta

[49.]

Tři citrusy
Cenzullo se nechce oženit, ale když se jednou řízne nad tvarohem do prstu, zatouží po ženě tak bílé a červené jako krev na tvarohu. Jde ji do světa hledat a na ostrově tří víl dostane tři citrusové plody, a když jeden z nich rozřízne, získá krásnou vílu ve shodě se svým přáním. Když ji jedna otrokyně zabije, vezme si za ženu černošku místo bělošky. Ale zrada je odhalena, otrokyně ji zaplatí životem, kdežto víla obživne a stane se královnou.

Le tre cetra
‹Ciommetiello› non vole mogliere, ma, tagliatose no dito sopra na recotta la desidera de petena ianca e rossa comme a chella che ha fatta de recotta e sango e pe chesto cammina pellegrino pe lo munno ed a l'Isola de le tre fate have tre cetra, da lo taglio d'una de le quale acquista na bella fata conforme a lo core suio, la quale accisa da na schiava piglia la negra 'n cagno de la ianca; ma, scopierto lo trademiento, la schiava è fatta morire e la fata, tornata viva, deventa regina.

Konec pohádky pohádek /573-576/

Scompetura de lo cunto de li cunte pe chiudetura de la 'ntroduzzione de li trattenemiente che sarà pe lo trattenemiento decemo de la iornata quinta

 

Konec pohádky pohádek
Dokončení úvodu k besedám, jež odpovídá desáté besedě pátého dne. Zoza vypravuje svá dobrodružství a otrokyně, jež cítí, že jí jde o kůži, dělá vše, aby vyprávění přerušila. Ale princ jí navzdory chce je vyslechnout až do konce. A když je prozrazena její zrada, dá ji popravit, ač je těhotná, a vezme si Zozu.

Scompetura de lo cunto de li cunte
Conta Zoza la storia de li guaie suoie: la schiava, che se sente toccare li taste, fa fuorfece fuor fece azzò no scompa lo cunto, ma lo prencepe, a despietto suio, lo vo' sentire e, scopierto lo trademiento de la mogliere, la fa morire prena e bona e se piglia Zoza.

Konec

Scompetura


  Giambattista Basile, Pentameron aneb Pohádka pohádek. Z neapolského originálu Il Pentamerone del Cavalier Giovan Battista Basile ovvero Lo cunto de li cunti, Napoli 1788 s přihlédnutím ke kritickému vydání, jež uspořádal, poznámkami opatřil a do italštiny převedl Benedetto Croce (Bari, G. Laterza e figli, 1925) přeložil a vysvětlivkami doprovodil Jan Brechensbauer. Verše přeložil Vladimír Mikeš. Doslov napsal Rudolf Lužík. Ilustroval Josef Hegenbarth. SNKLU, Praha 1961 (náklad 14 000 výt.), s. 600 + (2).

  Giambattista Basile, Lo cunto de li cunti. Con testo napoletano e traduzione a fronte. A cura di Michele Rak. Testo restaurato della prima edizione napoletana del 1634–36. Traduzione italiana di Michele Rak. «I grandi libri». Milano, Garzanti Editore, 2009. (I edizione: «I libri della Spiga». Garzanti, 1986.)


Zkratky

KHM

Grimm, Jacob — Grimm, Wilhelm, Kinder- und Hausmärchen.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Překlady do angličtiny

  Giambattista Basile: The Pentamerone, or, The Story of Stories. Fun for the Little Ones. Translated from the neapolitan by John Edward Taylor. With illustrations by George Cruikshank. London 1848. (Reprinted 2010.)

  Giambattista Basile: The Pentamerone Or, The Story of Stories. Translated from the neapolitan by John Edward Taylor. New edition revised and edited by Helen Zimmern. With illustrations by George Cruikshank. New York / London 1894. [Online: archive.org/details/pentameroneorst01basigoog]

  Giambattista Basile: The Pentamerone of Giambattista Basile. Translated by Norman Mosley Penzer from the Croce's Italian version. Postface: „The folk-tale since Basile,“ by Stith Thompson, vol. 2, pp. 286–304. 2 vols. London, John Lane / New York, E. P. Dutton and Company, 1932.

  Giambattista Basile: Stories from the Pentamerone. Translated by John Edward Taylor. Edited by E. F. Strange. Illustrations by Warwick Goble. London, Macmillan & Co., 1911.

  Giambattista Basile's The Tale of Tales, or Entertainment for Little Ones. Translated by Nancy L. Canepa. Illustrated by Carmelo Lettere. Foreword by Jack Zipes. Wayne State University Press, Detroit, 2007.

Překlad do francouzštiny

  Giambattista Basile: Le Conte des contes. Trad. Myriam Tanant. Collection italienne. Paris, Éditions de l'Alphée, 1986. — Éditions Phébus, 2012.

  Giambattista Basile: Le Conte des contes. Trad. Françoise Decroisette. Strasbourg, Circé, 1995 (repr. 1998, 2002).

Překlad do maďarštiny

  Giambattista Basile: Pentameron. A mesék meséje avagy a kicsik mulattatása. Budapest, Kalligram Kiadó, 2014.

Překlady do němčiny

  Giambattista Basile: Das Märchen der Märchen. Das Pentamerone. Nach dem neapolitanischen Text von 1634/36 vollständig und neu übersetzt und erläutert von Hanno Helbling, Alfred Messerli, Johann Pögl, Dieter Richter, Luisa Rubini, Rudolf Schenda und Doris Senn. Herausgegeben von Rudolf Schenda. C. H. Beck, 2000.

  Giambattista Basile: Der Pentamerone, oder: Das Märchen aller Märchen . Aus dem Neapolitanischen übertragen von Felix Liebrecht. Nebst einer Vorrede von Jacob Grimm. 2 Bände. Breslau, im Verlag bei Josef Max und Komp., 1846. [Online: Vol. 1: archive.org/details/derpentameroneo01grimgoog. Vol. 2: archive.org/details/derpentameroneo00grimgoog]

Překlad do polštiny

  Baśń nad baśniami, czyli Festyn tłuścioszek.

Překlad do ruštiny

  Джамбаттиста Базиле: „Сказка сказок“. Перевод с итальянского и вступительная статья Петра Епифанова. Иностранная литература; 2012, №8. [Online: magazines.russ.ru/inostran/2012/8/d4.html]

  Джамбаттиста Базиле: Сказка сказок или Забава для малых ребят. Перевод с неаполитанского Петра Епифанова. Санкт-Петербург
, Издательство Ивана Лимбаха 2016, s. 552.

Některé knihopisné odkazy a další údaje jsou upraveny podle Wikipedie.

Viněta je převzata z ilustrace k povídce Pintosmalto od Warwicka Goblea (1911).

< < < Pohádkosloví