Krejcarové
národní pohádky

Nakladatelství a knihkupectví Jindřich Lorenz, Třebíč (1899)*

1.

Pohádka z ráje

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

2.

Jak se Honzík třásti učil

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

3.

Stolečku, pokryj se, oslíčku, kýchni, obušku, z pytle

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

4.

Sedm havranů

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

5.

Jak se čert ošidil

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

Obsah:

Jak se čert ošidil  /2-5/
Sebe nikdy nechvalme, nýbrž chvály 
	od jiných teprve očekávejme (J. K. H.)  /6-8/

6.

Zrezavělý rytíř

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

7.

Skleněný vrch

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

8.

Krakonoš a krejčí

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

9.

Pohádka o perníkové chaloupce

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

Obsah:

Pohádka o perníkové chaloupce (J. a H.)  /2-7/
Nic není bez příčiny  /7-8/

10.

V Blažejově

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

Obsah:

V Blažejově (J. A. H.)  /2-5/
Chrantě se pochlebníkův!  /6-7/
Spokoj se s málem, po mnohém nebaž!  /7-8/	

11.

Hudebníci kocourkovští

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

12.

Hloupý Janek

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

13.

Nevlastní sestry

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

14.

Šotek

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

15.

Kocour v botách

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

16.

Ptáček Ohniváček

Nakladatel Jindř. Lorenz, knihkupec, V Třebíči na Moravě, s. a., 8 str.

Tiskem Společné knihtiskárny v Pardubicích.

 

Každá pohádka jest ukončena

 

Poznámka

Srv. Slovník českých nakladatelství 1849—1949, heslo Jindřich Lorenz.

Podle Českého katalogu bibliografického za léta 1898 až 1903 (pod č. 7025) vycházely sešitky v roce 1899.

 

Náhledy obálek jsou zapůjčeny ze soukromé sbírky.

 

 

 

< < < Pohádkosloví