Pohádková kytice

Pořádá a vydává Přemysl Plaček v Pacově (1915—1919)*

 

1.

Sedmero krkavců. Pohádka o perníkové chaloupce

Božena Němcová. Úvod a poznámky napsal Zd. Broman.

Pacov, Pořádá a vydává Přemysl Plaček (Vytiskla v říjnu r. 1915 knihtiskárna Jos. B. Zápotočný v Rokycanech) 1915, 8°, 39 str.

Online: Kramerius

Obsah: Úvodem. Proč rádi čítáme pohádky /5-6/. Sedmero krkavců /7-28/. Pohádka o perníkové chaloupce /29-36/. O spisovatelce /37-38/. Naše pohádky /39/.

2.

O tanečnici

Helene Nyblomová. Ze švédštiny přeložila M. Satranová. S doslovem Ad. Weniga.

Pacov, Plaček, [1915], 8°, 39 str.

3.

O třech synech králových. O vlčkovi a lištičce

Václav Beneš Třebízský. Výkladem opatřil Zd. Broman. Ornamentace kreslil V. H. Brunner.

Pacov, Plaček, [1916], 8°, 31 str.

4.

Pohádka o krtkovi. Zarmoucená lví ropucha

Richard Dehmel. Přeložila L. Tichá. Poznámku napsal Zd. Broman.

Pacov, Plaček, [1916], 12°, 29 str.

5.

Chorvatské pohádky

K. J. Erben. Předmluvu a doslov napsal Ad. Wenig. Ornamentace pro tuto knížku kreslil V. H. Brunner.

Pacov, Plaček, 1916, 8°, 47 str.

Obsah: Marek královic. Zázračný visutý zámek. Milutín královic a víla.

6.

Princ chocholouš

Charles Perrault. Z francouzštiny přeložil a doslov napsal V. F. Suk.

Pacov, Přemysl Plaček, 1917, 8°, s. 47.

V Pacově, Přemysl Plaček, 1916, 47 str.

7.

Pohádky z Kladska (O silném Honzovi. Jak Honza rozesmál princeznu. O Honzíkovi)

Z úst lidu zapsl Josef Kubín. Poznámky napsal Zdeněk Broman.

V Pacově, Přemysl Plaček, 1916, 12°, 29 + (3) str.

Obsah: Úvodem /5-6/. O silném Honzovi /7-14/. Jak Honza rozesmál princeznu /15-21/. O Honzíkovi /22-25/. Kubínovy »Kladské povídky« /26-29/.

8.

Japonské pohádky

Výbor upravil a předmluvu napsal Adolf Wenig. Ornamentace kres. V. H. Brunner.

Pacov, Plaček, 1917, 8°, 35 str.

9.

O králi Kojatovi

František Ladislav Čelakovský. S poznámkami a s doslovem vydal V. F. Suk. Ornamentaci kreslil V. H. Brunner.

Pacov, Plaček, 1917, 8°, 32 str.

Obsah: Pohádka o králi Kojatovi, o synu jeho králeviči Milanovi, o čarodějníku Černuchovi a o dceři jeho Velence /5-29/. Doslov. Milé děti! (V. F. Suk) /30-32/.

10.

O Palečkovi. Jak Jakub přišel k rozumu

Joseph Jacobs. Přeložil a úvodem opatř. Zdeněk Broman. Ornamentaci kreslil V. H. Brunner.

Pacov, Plaček, 1917, 8°, 24 str.

11.

Z pohádek přímořských

[Spani] MUDr. Siegfried Kapper. Vysvětlivkami a doslovem opatřil Adolf Wenig.

Pacov, Plaček, 1917, 8°, 48 str.

12.

O železném svícnu. Turecká pohádky

Christoph Martin Wieland. Přeložil Viktor Schwing.

Pacov, Plaček, [1917], 8°, 28 str.

13.

Panna jezerní. Militka. Rozpustilý Janeček

Jos. Kaj. Tyl. Vydal, upravil a doslov napsal V. F. Suk. Ornamentace kreslil V. H. Brunner.

Pacov, Plaček, [1917], 14,5 cm, 58 str.

14.

Americké pohádky

Přeložil a úvodem opatřil Zd. Broman.

Pacov, Plaček, 1917, 8°, 24 str.

Obsah: Malý Tom. Bochánek na cestách. Bručounek.

15.

O draku Kraku

Eliška Krásnohorská. Doprovodem se zřetelem školní četby opatřil F. Tichý.

Pacov, Plaček, 1918, 8°, 24 str.

16.

Princezna laňkou v lese

Marie Cartharine Junelle de Berneville comt. d'Aulnoy. Z francouzštiny přeložil a doslovem opatřil V. F. Suk.

V Pacově : Přemysl Plaček, 1918, 8°, 44 str.

17.

Pohádky z prvé čítanky

Lev Nikolajevič Tolstoj. Přeložil a poznámkami opatřil Zd. Broman.

Pacov, Přemysl Plaček, 1918, 8°, 29 str.

18.

Pohádka o myrtové panně

Klement Brentano. Přeložil a úvod napsal Viktor Schwing.

Pacov, Plaček, 1918, 8°, 28 str.

19.

Slovenské pohádky

Božena Němcová. Poznámku napsal F. Tichý. Ornamenty kreslil V. H. Brunner.

Pacov, Plaček, 1918, 8°, 36 str., 2 l.

Obsah: O dvanácti měsíčkách -- Sůl nad zlato.

20.

Lotrinské pohádky

Em. Cosquin. Z francouzštiny přeložil a doslovem opatřil V. F. Suk.

Pacov, Plaček, 1918, 12°, 91 str., 2 l.

21.

Valašské pohádky

Beneš Method Kulda. Vybral a doslovem opatřil Adolf Wenig. Ornamentace kreslil V. H. Brunner.

Pacov, Plaček, 1918, 8°, 49 str., 3 l.

Obsah: Hloupý Jan. Boty, plášť, klobouk a prsten. Princ Ferdoš a divotvorná voda.

22.

Bretoňské pohádky

Přeložil a úvodem opatřil František Bous. Ornamentace kreslil V. H. Brunner.

Pacov, Plaček, [1918}, 8°, 46 + (2) str.

Obsah: [Úvod] /5-7/. Dědictví o synů Keravelových /8-19/. Princezna slunce /20-42/. Víly /43-47/. Poznámky /47/.

23.

U babičky Jandačky. Sbírka pohádek z českomoravské vysočiny

Sebral a upravil Karel J. Zákoucký.

V Pacově, Přemysl Plaček, 1919, 8°, 75 + (5) str.

Obsah: O dvanácti bratřích /5-37/. O králi s tváří veselou a smutnou /38-60/. O princezně Hvězdoslavě /61-75/.

24.

Z ruských pohádek

Dle originálu vypravuje Hanuš Sedláček.

Pacov, Plaček, 1919, 15 cm, 35 str.

Obsah: .

25.

O Gosmovi, pastýři stád. Indická pohádka

Ze zpracování Marie z Felsenecku přeložil Josef Žemla.

Pacov, Plaček, 1919, 8°, 38 str.

Obsah: .

26.

Pohádky z Bretaňska

Z francouzštiny přeložil a doslov napsal V. F. Suk.

Pacov, Přemysl Plaček, 1919, 8°, 61 str.

Obsah: .

27.

Ruské národní pohádky (Marko Bohatý a Vasil Nešťasný. – Ivan carevič a Koščej Nesmrtelný)

Dle originálu vypravuje Hanuš Sedláček. Ornamentace kreslil V. H. Brunner.

Pacov, Plaček, 1919, 8°, 45 + (3) str.

Obsah: Úvod (H. S.) /5-6/. Marko Bohatý a Vasil Nešťasný /7-22/. Ivan carevič a Koščej Nesmrtelný /23-46/.

K tisku připraveno

28.

Pohádky z českomoravské vysočiny

Sebral a upravil Karel J. Zákoucký.

. . .

29.

Pohádka o elfech

Ludvík Tieck. Přeložil a úvod napsal Viktor Schwing.

. . .

Poznámka

Srv. Slovník českých nakladatelství 1849—1949, heslo Přemysl Plaček zatím chybí (září 2016).

 

Náhledy obálek zapůjčeny porůznu.

 

 

 

< < < Pohádkosloví