Pohádkový sborníček

Nová sbírka nejoblíbenějších pohádek, vydávaná pomocí našich osvědčených pohádkářů

Vydává Jaroslav Hončík v Telči (1928—1930)*

 

1.

O princi Radovanovi

Upravil -uje-.

Titulní ilustrace Karel Šimůnek.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1928], 8°, 8 str.

2.

Pohádkový Robinson

Upravil -uje-.

Titulní ilustrace Karel Šimůnek.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1928], 8°, 8 str.

3.

Muzikanti. — O hloupém vlkovi

Muzikanti. Podle Setona -uje-. /2-3/

O hloupém vlkovi. Ukrajinská. Upravil -uje-. /3-8/

V Telči, Jaroslav Hončík, [1928], 8°, 8 str.

4.

Pánbůh tatíček

Z ruského -uje-.

Titulní ilustrace Karel Šimůnek.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1928], 8°, 8 str.

5.

O králi Tondovi Dobrém

Upravil -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1928], 8°, 8 str.

6.

O silném zrníčku

Z norské pohádky upravil -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1928], 8°, 8 str.

7.

Co skřítkové bábě s dědkem provedli

Podle Šalouna -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1928], 16 cm, 8 str.

8.

O hrdinovi Ostojiči

Podle srbského -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1929], 8°, 8 str.

9.

O lichém zrnku

Podle rusínského -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1929], 8°, 8 str.

10.

Kapka krve svaté

Podle B. Šalouna -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1929], 8°, 8 str.

11.

Princ Ježatec

Podle norské pohádky -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1929], 8°, 8 str.

12.

Honza zlodějem

Podle norského -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1929], 8°, 8 str.

13.

Proč je Osud spravedliv

Ze srbskébo -jeu-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1929], 8°, 8 str.

14.

O Jasadovi

Z ruského -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1929], 8°, 8 str.

15.

O lišákovi Kulhavci

Podle srbského -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1929], 8°, 8 str.

16.

O Bezručce

Vypravuje -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1929], 8°, 8 str.

17.

Sosatec Dlouhonoska a Pecák Chundeláč

Podle ruské pohádky -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1930], 8°, 8 str.

18.

Pro zlaté rouno

Podle srbské pohádky -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1930], 8°, 8 str.

19.

Stará pohádka každý den nová

Podle ruské pohádky -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1930], 8°, 8 str.

20.

O bohatýru Ivanovi

Ruská pohádka -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1930], 8°, 8 str.

21.

O Vladaně

Podle norského -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1930], 8°, 8 str.

22.

O divotvorném zámku

Podle chorvatského -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1930], 8°, 8 str.

23.

O cikánské princezně

Upravil -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1930], 8°, 8 str.

24.

O pekelném ševci

Vypravuje -uje-.

V Telči, Jaroslav Hončík, [1930], 8°, 8 str.

Literatura

  sb (Sylva Bartůšková): „Josef František Urbánek“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4. S–Ž. Svazek II. U–Ž. Praha, Academia 2008, s. 1137-1138.

 

Poznámky

uje = Josef František Urbánek (1872-1937).

Srv. Slovník českých nakladatelství 1849—1949: Jaroslav Hončík.

 

Viz též Pohádková knihovnička.

 

 

 

 

 

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví