Říše pohádek

Sbírky pohádek pro dítky i dospělé

Rediguje Vojtěška Baldessariová, učitelka

Nakladatel Fr. Vaněk, Kroměříž (1898)*

 

Sešit

I.

Říše pohádek

Rediguje Vojtěška Baldessariová, učitelka.

Nakladatel Fr. Vaněk, knihkupec, V Kroměříži, 1898, 12°/8°, 32 str.

Obsah:

Jiřík kovář. Pohádka. Vypravuje Fr. V. Bartoš. /5-20/

Tré přání. Pohádka. Napsal Jindř. Harapat-Jizerský. /21-28/

Zdřevěnělá Mařenka. Pohádka. /29-32/

 

Sešit

II.

?

. . .

 

 

 

 

 

 

Sešit

III.

?

. . .

 

 

 

 

 

 

 

Říše pohádek

Illustrovaná sbírka pohádek pro dítky i dospělé.

Rediguje učitelka Vojtěška Baldessariová.

Vychází v neurčité době ve svazečkách v illustrované obálce o 32 stranách po 5 korunách.

Předplatné na 10 svazečků 60 korun, na 20 svazečků zl. 1.15 poštou.

Tiskem Lamberta Klabusaya v Holešově.

(ze zadní strany obálky 1. sešitku)

 

 

 

 

Poznámka

Srv. Slovník českých nakladatelství 1849—1949: Fr. Vaněk: Regionální nakladatelství při tiskárně a knihkupectví ve Valašském Meziříčí, knihkupectví v Kroměříži.

 

 

 

 

 

 

 

 

< < < Pohádkosloví