Světové pohádky

Vychází dvakráte měsíčně. Pořádá Rudolf Eliáš, odborný učitel ve Slezské Ostravě

Nakl. Alois Zelinka, Mariánské Hory u Moravské Ostravy (1920?)*

 

1.

O junáku Valibukovi a jeho tovaryších

Nákladem Aloise Zelinky, hudební nakladatelství, knihkupectví a velkoobchod papírem, Marianské Hory-Mor.-Ostrava 1920, v. 8°, s. 20.


2.

Podivuhodné vypravování o kupci, duchu a třech starcích

Mariánské Hory u Moravské Ostravy, Alois Zelinka, 1921, 8°, s. 16.

.

3.

Pohádka o čarodějném koni

Mariánské Hory u Moravské Ostravy, Alois Zelinka, 1921, 8°, s. 16.

.

4.

Sindbadovy první cesty

Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Alois Zelinka, 1920, v. 8°, s. 16.

.

5.

Sindbadovy další cesty. Třetí cesta

Rudolf Eliáš.

Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Alois Zelinka, [1920], 8°, s. 16.

Litografie Lambert Klabusay, Holešov. Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Alois Zelinka, [1929], 8°, s. 16.

6.

Sindbadovy poslední cesty

Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Alois Zelinka, [1928], 8°, s. 16.

.

7.

O bdícím a spícím

Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Alois Zelinka, [1929], 8°, s. 16.

.

8.

O lenochu Abu Muhamedovi

Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Alois Zelinka, [1929], 8°, s. 16.

.

9.

O Ďaňdaurovi, synu kupcově

Rudolf Eliáš.

Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Alois Zelinka, [1901/1925], 8°, s. 32.

10.

Pohádka o princi a králi duchů

Rudolf Eliáš.

Mariánské Hory u Moravské Ostravy, Alois Zelinka, [1901/1925], 8°, s. 16.

11.

Dobrodružství kalifa Haruna Arrašida

Rudolf Eliáš (též pseud. Rudolf Pavlov).

Mariánské Hory u Moravské Ostravy, Alois Zelinka, [1901/1925], 8°, s. 16.

Příběh slepého Baby Abdalaha.

12.

O princezně, opici, čaroději a jeho bratru hadu a o statečném princovi

Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Alois Zelinka, 1929, 8°, s. 16.

.

13.

Malá mořská panna

Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Alois Zelinka, [1929], 8°, s. 31 + (1).

Kupujte své potřeby pouze u českého knihkupce, nepodporujte naše nepřátele!

Poznámky

Viz Staré dětské časopisy: „Prvních 7 čísel — SVĚTOVÉ POHÁDKY — 1920“.

Srv. Slovník českých nakladatelství 1849—1949, samostatné heslo Alois Zelinka zatím chybí (únor 2016).

 

Náhledy obálek jsou vesměs zapůjčeny z internetu.

 

 

 

< < < Pohádkosloví