Karel Dvořák

(1913—1989)

 

Publikované práce

  Jan Jeník z Bratřic. 200 let od narození vlastence a sběratele památek české minulosti. Katalog výstavy v dubnu-červnu 1956 v Náprstkově museu v Praze. Úvodní stať Karel Dvořák. Praha, Národní museum, 1956, s. 39.

  Die ältesten Märchen Europas. Nacherzählt von Karel Dvořák. Ins Deutsche übertragen von Ingeborg Zpěváčková. Illustrationen von Miroslav Váša. Grafische Gestaltung von Helena Trösterová Erlangen, Karl Müller, 1986 (2. Auflage), 30 cm, S. 208.

  Mezi folklórem a literaturou. Studie z české a německé folkloristiky. Studie a texty 7. Praha, Karolinum, 1994, s. 140.

  Jan Jeník z Bratřic, Písně starodávné lidu obecného českého, namnoze nezbedné a pohoršlivé. K vydání připravil, doslov a ediční poznámku napsal Karel Dvořák. Ilustroval Zdeněk Mézl. Praha, Československý spisovatel, 1989, 16 cm, s. 124.

  Soupis staročeských exempel (Index exemplorum paleobohemicorum). Praha, Univerzita Karlova, 1978, 8°, str. 177.

  Alexandr Nikolajevič Afanasjev, Ruské lidové pohádky. Přeložili Rudolf Lužík a Karel Dvořák. Lidové umění slovesné. Praha, Odeon, 1984, 21 cm, str. 601. — Obsah.

  Nejstarší české pohádky. Uspořádal, texty připravil, předmluvu "Středověká exempla a ústní lidová slovesnost" a komentář napsal Karel Dvořák. Lidové umění slovesné, řada C, sv. 7. Odeon 1976, s. 324 + (8). — Obsah.

  Pohádky a pověsti našeho lidu. Z národopisných sběrů akademického spolku Slavia. Texty vybral a uspořádal, k vydání připravil, předmluvou, ediční poznámkou, komentářem, slovníčkem, rejstříkem míst a konkordancí s původním vydáním opatřil Karel Dvořák. Lidové umění slovesné. Odeon 1984, s. 368 + (8). — Obsah.

Soupis díla Karla Dvořáka

  Karel Dvořák (1913—1989). Sestavila Ludmila Sochorová. Bibliografická příloha Národopisné revue, č. 18. Národní ústav lidové kultury, Strážnice 2004, 23 cm, s. 19.

  Oldřich Sirovátka: „Pozdrav Karlu Dvořákovi“, in: Národopisné aktuality 1983/3, s. 199-201. Na str. 200-201: Vybraná bibliografie folkloristických prací K. Dvořáka.

 

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist