Pohádkosloví


Fabula

Edice Fabula

Praha, Nakladatelství Plot 2008—

 

1.

Krakonoš. Vyprávění o vládci krkonošských hor od nejstarších časů až po dnešek.

Shromáždil a slovem doprovodil Jaromír Jech.

Praha, Plot 2008, 440 str.

2.

Pověsti z Čech.

Josef Virgil Grohmann.

Z německého originálu Sagen-Buch von Böhmen und Mähren: I. Sagen aus Böhmen přeložil Radovan Charvát.

Praha, Plot 2009, 253 str.

3.

Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě.

Josef Virgil Grohmann.

Z německého originálu Aberglauben und Gebräuche aus Böhmen und Mähren přeložil David Sajvera.

Praha, Plot 2010, 288 str.

4.

Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské. Část první.

Václav Krolmus.

Vědecká redakce PhDr. Petr Janeček, PhD.

Praha, Plot 2011, 320 str.

5.

Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské. Část druhá.

Václav Krolmus.

Vědecká redakce PhDr. Petr Janeček, PhD.

Praha, Plot 2013, 340 str.

6.

Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské. Část třetí.

Václav Krolmus.

Vědecká redakce PhDr. Petr Janeček, PhD.

Praha, Plot 2014, 368 str.

Z obsahu:

Incipity /332-338/.

Rejstříky

Rejstřík věcný /339-341/.

Rejstřík jmenný /341-348/.

Rejstřík místní /348-354/.

Obsah celého díla /357-366/.

7.

Černá nevěsta. Pohádky a pověsti spolupracovníků a studentů Karla Jaromíra Erbena.

Sestavil Jaroslav Otčenášek.

Praha, Plot 2015, 343 str.

8.

Lidové písně z Podještědí.

Zaznamenal učitel Václav Havel.

Praha, Plot 2016, 348 str.

Náhledy obálek jsou vesměs zapůjčeny z internetu.

 

 

 

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví