Český Honza
Lidové pohádky

Vybral a upravil Jiří Horák (1940)*

Přehled pohádek

 

(1987)

Prameny

Poznámky

[1.]

Honza a kobylí vejce /5-6/

[2.]

Honza a sedlák /7/

[3.]

Silný Honza /8/

[4.]

Honza a pan vrchní /9-12/

[5.]

Kterak byl Honza hluchý /12-13/

[6.]

Honzova sázka /14-16/

[7.]

Honza v kostnici /16/

[8.]

Honzík nesyta /17-18/

[9.]

Jak šel Honza pro lék /18-19/

[10.]

Jak se Honza učil tajné řeči /19-21/

[11.]

Honza a vrba /21-22/

[12.]

Jak se Honza vyučil /23-26/

[13.]

Honza nebojsa /27-28/

[14.]

O silném Honzovi /29-31/

[15.]

Honza a tři zakleté princezny /32-38/

[16.]

Honza z řezníka králem /38-42/

[17.]

Honza a jeho kůň /43-52/

[18.]

Honza a vítr /52-54/

[19.]

Honza ve mlýně s čertem /54-55/

[20.]

Jak Honza pásl zajíce /56-57/

[21.]

Honza a čerodějnice /58-60/

[22.]

Honza čarodějníkem /60-62/

[23.]

Honza a princezna /63-67/

[24.]

Honzíček zlatohlávek /67-71/

[25.]

Honza a smrt /72-75/

[26.]

Honza a zakletá princezna /75-78/

[27.]

Honza, syn královský /79-82/

[28.]

Honza Kokeš /82-88/

[29.]

O Jeníkovi, co rozuměl ptačí řeči /88-91/

[30.]

Honza a princezna Félinka /91-95/

[31.]

Honza králem /96-99/

[32.]

Jak Honza rozesmál princeznu /100-102/

[33.]

Honzovo štěstí /103-109/

[34.]

Honza u rytíře /109-117/

[35.]

Honza lékařem /117-120/

[36.]

Honza myslivcem /121-123/

[37.]

Honza v pekle /123-125/

[38.]

Janovy hodinky /125-130/

[39.]

Honza vítěz /130-135/

[40.]

Kouzelná lucerna /135-138/

[41.]

Honzovy housličky /138-140/

[42.]

Honza a pekelná princezna tanečnice /140-142/

[43.]

Jednou ranou devět zabil /143-148/

[44.]

Jan a princezna Baruška /149-157/

[45.]

Co není pravda /158-160/

[46.]

Honza a trpaslík /161-165/

[47.]

Honza hvězdářem /165-168/

[48.]

Janek, chlupatý princ /169-173/

[49.]

Jan a duchové v zakletém zámku /174-178/

[50.]

Honza a vděčná zvířata /179-185/

[51.]

Janko Peciválek /186-192/

[52.]

V zámku u obrů /192-196/

[53.]

Janko a zlá princezna /197-203/

[54.]

Janko a zbojníci /203-205/

[55.]

Silný Janko /205-209/

[56.]

Jak Honza vystavěl vzducholoď /210-213/

[57.]

Honzovi tři psi /214-217/

[58.]

Jankova kouzelná košile /218-223/

[59.]

Janko pasáček /224-228/

[60.]

Janko a tři kobyly /229-233/

[61.]

Janko Úborek /234-245/

[62.]

Jankovy housličky /246-252/

[63.]

Silný Honza /253-256/

[64.]

Honza a červená bába /256-259/

[65.]

Jak Honza dostal Kačenku /260-263/

[66.]

Jan a Popelka /263-272/


  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Obrázky Josefa Lady. Praha XII, Nakladatelství Orbis, 1940 (1. vyd.), s. 283.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Orbis, 1941 (2. vyd.), 4°, s. 283 + [XI] obr. přílohy.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Orbis, 1942 (3. vyd.), 4°, s. 283 + [XI] obr. přílohy.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Obálka a obrázky Josefa Lady. Praha, Orbis, 1945 (4. vyd.), 4°, s. 279 + [IV] + [XI] obr. přílohy.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Praha, Orbis, 1946 (5. vyd.), 4°, s. 289 + [IV] + [VI] obr. barev. přílohy. Obrázky 6 barevných a 5 černých příloh a obálka Josefa Lady.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Obrázky Josefa Lady Praha, Orbis, 1948 (6. vyd.; náklad 5500 výt.), s. 288 + [5] + [6] barev. obr. příloh.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vyybral, upravil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1957 (7. vyd., v SNDK 1. vyd.; náklad 40 000 výt.), 8°, s. 283 + (5) + [11] barevných obrazových příloh.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vyybral, upravil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, SNDK, 1960 (8. vyd., v SNDK 2. vyd.; náklad 30 000 výt.), 8°, s. 283. + [11] barev. obr. přílohy.

  Český Honza. Vybral a upravil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1963 (9. vyd., v SNDK 3. vyd.; náklad 30 270 výt.), 25 cm, s. 282.

  Český Honza. Vybral, upravil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1966 (10. vyd., v SNDK 4. vyd.; náklad 83 000 výt.), 25 cm, s. 283.

  Český Honza. Vybral, upravil a doslov napsal a poznámkami a slovníčkem opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1970 (11. vyd., v KMČ 1. vyd.; náklad 92 000 výt.), 8°, s. 282., [11] barev. obr. příl.

  Český Honza, lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustrace z díla Josefa Lady vybral Jan Vrána. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1974 (12. vyd.; náklad 90 000 výt.), 8°, s. 283., [11] barev. obr. příl.

  Český Honza, lidové pohádky. vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1979 (13. vyd.; náklad 50 000 výt.), s. 282., il.

Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil, doslov napsal a poznámkami opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1987 (14. vyd., náklad 105 000 výt.; dotisk 14. vyd., náklad 60 000 výt.), 24 cm, s. 283 + (5) + 11 stran barevných obrazových příloh..

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1996 (15. vyd.), 25 cm, s. 293 s., il. (některé barevné). Tento výbor byl poprvé uveřejněn v r. 1957.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Knižní klub, 2005 (16. vyd.; v Knižním klubu 1. vyd.), 25 cm, s. 293., il. (některé barev.).

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Knižní klub, 2013 (17. vyd.; v Knižním klubu 2. vyd.), 25 cm, s. 293 s., il. (některé barev.).

Poznámky

  Jaroslav Toman, „Jiří Horák a adaptace české lidové pohádky“, Bohemica Litteraria 14/2, 2011, s. 91–99.

Srv. Anna Veliká, Hrdina evropské lidové pohádky. Analýza textů z českých zemí, Slovenska, Německa a Rakouska s hlavní postavou Jan/Honza/Hans. Příloha: Katalogizační soupis lidových pohádek z českých zemí, Slovenska, Německa a Rakouska s hlavní postavou Jan/Honza/Hans. Disertační práce. Ústav evropské etnologie. Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno 2011, s. 207 + 177.

< < < Pohádkosloví