Jiří Horák

(1884—1975)

Publikované práce

České pohádky

  České pohádky. Stovka pohádek pro velké i malé. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustrace Jiří Trnka. Praha, Jos. R. Vilímek, 1944 (1. vyd.), s. 436 + (4) + 12 barevných příloh + 50 černobílých ilustrací v textu.

  České pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Studii o pohádce napsal Jiří Horák. Návrh obálky a výzdoba knihy Jiří Trnka. Praha, Jos. R. Vilímek, 1945 (2. vyd.), 23 cm, s. 436 + [12] listů obrazových příloh, 50 ilustrací v textu (některé barevné).

  České pohádky. Jiří Horák. Ilustrace Jiří Trnka. Praha, Levné knihy KMa, 2000, 22 cm, s. 436 + [12] stran barevných obrazových příloh.

 

Čarodějná mošna. České pohádky

  Čarodějná mošna. České pohádky. Pohádky národů, sv. 1. 1958 (1963, 1966, 1972, 1981).

Český Honza

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Obrázky Josefa Lady. Praha XII, Nakladatelství Orbis, 1940 (1. vyd.), s. 283. — Obsah.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Orbis, 1941 (2. vyd.), 4°, s. 283 + [XI] obr. přílohy.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Orbis, 1942 (3. vyd.), 4°, s. 283 + [XI] obr. přílohy.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Obálka a obrázky Josefa Lady. Praha, Orbis, 1945 (4. vyd.), 4°, s. 279 + [IV] + [XI] obr. přílohy.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Praha, Orbis, 1946 (5. vyd.), 4°, s. 289 + [IV] + [VI] obr. barev. přílohy. Obrázky 6 barevných a 5 černých příloh a obálka Josefa Lady.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Obrázky Josefa Lady Praha, Orbis, 1948 (6. vyd.; náklad 5500 výt.), s. 288 + [5] + [6] barev. obr. příloh.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vyybral, upravil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1957 (7. vyd., v SNDK 1. vyd.; náklad 40 000 výt.), 8°, s. 283 + (5) + [11] barevných obrazových příloh.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vyybral, upravil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, SNDK, 1960 (8. vyd., v SNDK 2. vyd.; náklad 30 000 výt.), 8°, s. 283. + [11] barev. obr. přílohy.

  Český Honza. Vybral a upravil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1963 (9. vyd., v SNDK 3. vyd.; náklad 30 270 výt.), 25 cm, s. 282.

  Český Honza. Vybral, upravil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1966 (10. vyd., v SNDK 4. vyd.; náklad 83 000 výt.), 25 cm, s. 283.

  Český Honza. Vybral, upravil a doslov napsal a poznámkami a slovníčkem opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1970 (11. vyd., v KMČ 1. vyd.; náklad 92 000 výt.), 8°, s. 282., [11] barev. obr. příl.

  Český Honza, lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustrace z díla Josefa Lady vybral Jan Vrána. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1974 (12. vyd.; náklad 90 000 výt.), 8°, s. 283., [11] barev. obr. příl.

  Český Honza, lidové pohádky. vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1979 (13. vyd.; náklad 50 000 výt.), s. 282., il.

  Český Honza. Lidové pohádky. Pro děti od 6 let. Vybral a upravil, doslov napsal a poznámkami opatřil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1987 (14. vyd., náklad 105 000 výt.; dotisk 14. vyd., náklad 60 000 výt.), 24 cm, s. 283 + (5) + 11 stran barevných obrazových příloh.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1996 (15. vyd.), 25 cm, s. 293 s., il. (některé barevné). Tento výbor byl poprvé uveřejněn v r. 1957.

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Knižní klub, 2005 (16. vyd.; v Knižním klubu 1. vyd.), 25 cm, s. 293., il. (některé barev.).

  Český Honza. Lidové pohádky. Vybral a upravil Jiří Horák. Ilustroval Josef Lada. Praha, Knižní klub, 2013 (17. vyd.; v Knižním klubu 2. vyd.), 25 cm, s. 293 s., il. (některé barev.).

České legendy

  České legendy. Vybral a poznámkami opatřil univ. prof. Dr Jiří Horák. Obálku, ilustrace, grafickou úpravu a návrh vazby provedl Karel Svolinský. Praha, Vyšehrad 1950 (1. vyd., náklad 5500 výt.), 34 cm, s. 244 + (2).

Sbírka byla k tisku připravena již roku 1944.

Obsah: 1. Sv. Jiří. 2. Sv. Vavřín. 3. Sv. David. 4. Hříšnice. 5. Marie a Alžběta. 6. Sv. Anna. 7. Sv. Dorota. 8. Smrt. 9. Boháč a smrt. 10. Ježíš a mýtný. 11. Bouře na moři. 12. Duše a tělo. 13. Duše a Panna Maria. 14. Sv. Valentin. 15. Křest Ježíšův. 16. Nocleh Panny Marie. 17. Ježíš na poušti. 18. Snídaní Panny Marie. 19. Děťátko nalezeňátko. 20. Kříž. 21. Sv. Lukáš, maléř boží. 22. Den soudný. 23. Trest za hrubost k rodičům. 24. Zlý syn. 25. Svět a milost boží. 26. Tři lože. 27. Samson. 28. Bohatec a Lazar. 29. Sibylla. 30. Píseň o nalezení sv. Kříže. 31. Cesta do Egypta. 32. Sláva nebeská. 33. Předpovědění o zkáze Jerusalema. 34. Adam a Eva. 35. Nesvěcení neděle. 36. Svatba v Káni Galilejské. 37. Duše a tělo. 38. Chvála manželství. 39. Maria Magdalena. 40. Theofil. 41. Sv. Kateřina. 42. Pyšný mládenec a Smrt. 43. Rozjímání o posledním soudu. 44. Zacheus. 45. Duše hříšná a Panna Maria. 46. Sv. Vít. 47. Sv. Rosalie. 48. Sv. Ivan. 49. Sv. Salvátor. 50. Jan Sarkander Skočovský. 51. Římské pozdravení. 52. Sv. Barbora. 53. Sv. Alexius. 54. Jan Nepomucký. 55. Jan Nepomucký.

Jednotlivé pohádky

  Jiří Horák, Čertův mlýn. O dvou ševcích. Il. Václav Pátek Korálky, sv. 35. Praha, SNDK, 1964 (1. vyd.; náklad 50 000 výt.), 8°, s. 29.

  Jiří Horák, Honzíček Zlatohlávek. Obrázky Josefa Lady vybral Jan Vrána. Korálky, sv. 51. Praha, Albatros (1. vyd.; náklad xx 000 výt.), 1969, s. 31.

  Jiří Horák, Honzíček Zlatohlávek. Il. Josef Lada. Korálky, sv. 92. Praha, Albatros (2. vyd.; náklad 37 000 výt.), 1976, s. 31.

  Jiří Horák, Smrt kmotřička. Il. Eva Šedivá. Korálky, sv. 110. Praha, Albatros, 1979 (1. vyd.), 8°, s. 31.

Obsah: Smrt kmotřička, Valibuk a krásná cikánka, Skoupý tchán a chytrý zeť, Chytrý myslivec.

K. J. Erben

  Karel Jaromír Erben, Slovanské pohádky. Uspořádal a poznámkami opatřil Jiří Horák. Dílo Karla Jaromíra Erbena, sv. 4. V Praze, Melantrich, 1940, s. 387.

  Karel Jaromír Erben, Slovanské pohádky. Uspořádal, doslovem a poznámkami opatřil Jiří Horák Erben, Karel Jaromír: Dílo. Sv. 4. Praha, Melantrich, 1951 (3. vyd., náklad 6001–11500 výt.), s. 419.

  K. J. Erben. Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. 1. Uspořádal Jiří Horák. Žeň z literatur, sv. 60. V Praze, Jan Laichter, 1925, s. 160.

  Karel Jaromír Erben , Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. Vydání připravil a doslov napsal Jiří Horák. Národní knihovna, sv. 42. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953 (1. vyd.; náklad 20 400 výt.), s. 334.

Výbory a překlady

  Nikolaj E. Ončukov, Ivan Bykovič a jiné pohádky. Z ruštiny řeložil dr. Jiří Horák. Obrázky kreslil Prokop Laichter. Jan Laichter, Praha, 1923, 4°, s. 34.

  Nikolaj E. Ončukov, O čem si ruský lid vypravuje. Pohádky. Přeložil Jiří Horák. Obrázky kreslil Prokop Laichter. V Praze, Jan Laichter 1924, s. 100.

  Naše písně. Vybrali a vydali Jiří Horák a Josef Hutter. V Praze : Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu 1940, s. XII + 120.

  Běloruské lidové pohádky a povídky. Vybral, úvodem, vysvětlivkami a slovníčkem opatřil a překlad zrevidoval Jiří Horák. Z běloruštiny přeložil kolektiv. 1957.

  Pohádky a písně Lužických Srbů. Vybral a uspořádal Jiří Horák. 1959.

Překlady do cizích jazyků

  Bolo nás jedenásť. Zbojnícke piesne. Výber piesní Jiří Horák. Drevorezy Ernest Zmeták. Pre čitateľov od 11 rokov. Bratislava, Mladé letá 1963 (náklad 6000 výt.), s. 44 + (4).

  Contes de Bohême. Racontés par Jiří Horák. Traduction par Yvette Joye. Illustrés par Jiří Trnka. Paris, Gründ, 1971, 4°, p. 204.

  Folk and fairy tales from Bohemia. Retold by Jiří Horák and Jane Carruth. Translated by Alice Denešová. Illustrated by Jiří Trnka Artia, Praha / London, Hamlyn, 1973, 4°, p. 185.

  Чешские сказки. Составитель Иржи Горак. Перевод с чешского Л. Рюриковой. Художник Йозеф Лада. Прага, Артия, 1974. 4°, s. 172.

  Bohemia no minwa. Iruji Horakku ; [ilustroval Jiří Trnka] Edice Sekai no minwa širízu. Artia, Praha / Tókjó, Júgakuša, (Tokyo, Yugakusha), 1976, p. 203., il. ; 32 cm Z angl. překladu Folk and Fairy Tales fom Bohemia do jap. přel. Inui Júmiko.

Jiří Polívka

  Jiří Polívka: Lidové povídky slovanské. Vybrané rozpravy I. Uspořádali Jiří Horák a Václav Tille. V Praze, Národopisná společnost českoslovanská, 1929, s. [viii] + 152.

Obsah: Úvodem /VII-VIII/. Rybář a zlatá rybka /1/. Doktor Vševěd /23/. O zlatonosném ptáčku a dvou chudých chlapcích /87/.

  Jiří Polívka: Lidové povídky slovanské. Vybrané rozpravy II. Uspořádali Jiří Horák a Václav Tille. V Praze, Národopisná společnost českoslovanská, 1939, s. [viii] + 195.

Obsah: Úvodem /VII-VIII/. Čarodějník a jeho učedlník /1/. Kocour v botách /109/. Chytrý chlapec /173/.

  Jiří Horák: „Soupis prací Prof. Dra. J. Polívky (1879—1918)“, in: Sborník prací věnovaných Prof. Dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám. Praha 1918, s. 239–256.

  Jiří Horák: „Soupis prací prof. dra Jiřího Polívky v letech 1918—1928“, NVČ 21, 1928, s. 13–16.

 

Soupis díla Jiřího Horáka

  Zdeněk Mišurec: „Výběrová bibliografie publikovaných etnografických a folkloristických prací akademika Jiřího Horáka“, Český lid 51, 1964, č. 5/6 (listopad), s. 379–384.

  Antonín Robek — Jan Petr — Zdeněk Urban: Bibliografický soupis prací akad. J. Horáka s přehledem jeho činnosti. Bibliografie význačných slavistů-učitelů Univerzity Karlovy — Svazek 7. Praha, Univerzita Karlova, 1979, s. 216.

  Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru. Editori: Hana Hlôšková, Ivo Pospíšil, Anna Zelenková. Brno, Česká asociace slavistů, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne / Bratislava, Katedra etnológie a kulturnej antropológie FiF UK, 2012, 2 sv., str. 265 + 87.

 

< < < Pohádkosloví