Milena Hübschmannová

(1933—2005)

Publikované práce

Cikánské písně. Vybrala a přeložila Milena Hübschmannová. Ilustrace Marie Nekolová. Mladá fronta, Praha 1960 (náklad 1750 výr.), s. 85.

Romské pohádky. Sebrala, z romštiny přeložila, předmluvu „Romové a jejich pohádky“ napsala a vydavatelskými poznámkami opatřila Milena Hübschmannová. Výzdobu, obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Jan Sládek. Lidové umění slovesné, řada A, sv. 21. Odeon, Praha 1973, s. 319 + (1). — Obsah.

Romské pohádky. Sebrala, z romštiny přeložila, předmluvu "Romové a jejich pohádky" napsala a vydavatelskými poznámkami opatřila Milena Hübschmannová. Ilustrace Rudolf Dzurko. Fortuna, Praha 1999 (2. vydání, ve Fortuně 1. vyd.), str. ...

Čavargoš – Tulák. Romaňi paramisi – Romské pohádky. Tera Fabiánová, Milena Hübschmannová. Ilustr. Renata Fučíková. Praha, APEIRON, 1991, str. 68.

Janitschek im Räuberschloss. Märchen slowakischer Rom. Gesammelt von Milena Hübschmannová. Nacherzählt von Erika und Reimar Gilsembach. Illustrationen von Dieter Schmidt. 1. Auflage. Berlin, Kinderbuchverlag, 1983, 8°, S. 197. Ausgewählt aus Romské pohádky.

Zigeunermärchen aus aller Welt. Erste Sammlung. Herausgegeben von Heinz Mode unter Mitarbeit von Milena Hübschmannová. Kommentiert und Vorwort von Heinz Mode. Die Übertragung der Texte. 1. Auflage. Leipzig, Insel-Verlag, 1983, S. 557.

Zigeunermärchen aus aller Welt. Zweite Sammlung. Herausgegeben von Heinz Mode unter Mitarbeit von Milena Hübschmannová ; Kommentiert von Heinz Mode. Die Übertragung der Texte. 1. Auflage. Leipzig, Insel-Verlag, 1984, S. 574, [1] s.

Zigeunermärchen aus aller Welt. Dritte Sammlung. Herausgegeben von Heinz Mode unter Mitarbeit von Milena Hübschmannová ; Kommentiert von Heinz Mode. Die Übertragung der Texte. 1. Auflage. Leipzig, Insel-Verlag, 1984, S. 569, [1] s.

Zigeunermärchen aus aller Welt. Vierte Sammlung. Herausgegeben von Heinz Mode unter Mitarbeit von Milena Hübschmannová ; Kommentare, ichwort-und Typen-Verzeichnis sowie Bibliographie von Heinz Mode. Die Übertragung der Texte. 1. Auflage. Leipzig, Insel-Verlag, 1985, 8°, S. 631.

Zigeunermärchen. Hg. v. Walter Aichele und Martin Block. Düsseldorf, Diederichs, 1964. 387 (4) Seiten.


Soupisy díla Mileny Hübschmannové

  ?? .

< < < Pohádkosloví