Jaromír Jech

(1918—1992)

Knižní edice, komentáře a studie

  Kladské povídky. Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín. K vydání připravil, srovnávacími a edičními poznámkami, doslovem a slovníčkem opatřil Jaromír Jech. Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína. Sv. 1. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 7. SNKLHU, Praha 1958, s. 454 + (10).

  Lidová vyprávění z Kladska. Z úst lidu zapsal, uspořádal, úvodní studii "O kladských lidových povídkách" napsal a poznámkami doprovodil Jaromír Jech. Lidové umění slovesné. Řada B, svazek 5. SNKLHU, Praha 1959, s. 537 + (3).

  Německé pohádky. Bratři Grimmové. Podle originálu Kinder- und Hausmärchen (1957) přeložila Helena Helceletová. Předmluvu a poznámky napsal Jaromír Jech. Klasické sbírky světového folklóru. Sv. 2. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 12. SNKLU, Praha 1961, s. 547 + (9).

  Lidové povídky z Podkrkonoší. I. Podhoří západní. Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín. K vydání připravil, srovnávacími a edičními poznámkami, seznamem místních jmen a slovníčkem opatřil a doslov napsal Jaromír Jech. Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína. Sv. 2. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 16. SNKLU, Praha 1964, s. 599 + (9).

  Maďarské lidové pohádky. Výbor uspořádal a předmluvu "Maďarské lidové pohádky" a poznámky napsal Gyula Ortutay. Z různých maďarských originálů přeložila Magda Reinerová. Předmluvu a poznámky z anglického textu Hungarian folk tales přeložila Květa Veselá za odborné spolupráce Jaromíra Jecha. Poznámku k českému vydání napsal a poznámky doplnil Jaromír Jech. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 18. Odeon, Praha 1966, s. 319 + (5).

  Lidové povídky z Podkrkonoší. II. Úkrají východní. Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín. K vydání připravil, poznámkami, doslovem, seznamem místních jmen a slovníčkem opatřil Jaromír Jech. Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína. Sv. 3. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 20. Odeon, Praha 1971, s. 514 + (14).

Komentovaný výbor českých pohádek v jazyce německém

  Tschechische Volksmärchen. Herausgegeben, Nachwort von Jaromír Jech. Aus dem Tschechischen übersetzt von Franz Peter Künzel. Volksmärchen. Internationale Reihe, Bd. 3. Rütten & Loening, Berlin 1961, 8°, S. 591.

  Tschechische Volksmärchen. Herausgeber Jaromír Jech. Bemerkungen zur 2. Auflage von Jaromír Jech. Übersetzung und deutsche Fachbearbeitung der 2. Auflage von Wilfried Fiedler. Volksmärchen - eine internationale Reihe. Zweite vollständige überarbeitete und erweiterte Auflage. Akademie-Verlag, Berlin 1984, S. 526. — Inhaltsverzeichnis.

Další výbory pohádek

  Žerty s hastrmany a čerty. Jaromír Jech. Ilustroval František Skála. Praha, SNDK, 1965 (1. vyd., náklad 25 000 výt.), s. 223.

  Žerty s hastrmany a čerty. Jaromír Jech. Ilustroval František Skála. Z pohádky do pohádky. Praha, Albatros, 1988 (2. vyd., náklad xx 000 výt.), s. 211.

  Krakonoš. Vyprávění o vládci Krkonošských hor od nejstarších časů až po dnešek. Shromáždil a slovem doprovodil Jaromír Jech. Edice Fabula, sv. 1. Praha, Nakladatelství PLOT, 2008, 23 cm, str. 440.

  Krkonošské pohádky. XYZ 2007, s. 244.

  Z Krakonošovy mošny. Albatros 1982, s. 202.

  Moudrý rozsudek. Státní nakladatelství dětské knihy - 1962, s. 32.

  Pohádky z naší zahrádky. Práce 1970, s. 236.

  Josef Spilka — Jaromír Jech, „Neznámé pohádkoslovné poznámky Boženy Němcové“, Český lid 49/3 (1962), s. 115-120.


Soupis díla Jaromíra Jecha

  Šrámková, Marta: „O životě a díle Jaromíra Jecha, 1918—1992“, Národopisná revue. Strážnice, Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1992, č. 4, s. 153–155.

  Jaromír Jech (1918—1992). Sestavila Viera Gašparíková. Bibliografická příloha Národopisné revue, č. 8. Strážnice, Ústav lidové kultury 1996, 23 cm, str. 34.

 

< < < Pohádkosloví