PohádkoslovíJiří Kajer

(1904—1969)

Publikované práce

  Chodské pohádky. Jiří Kajer. Obrázky akademického malíře Bohumila Krse. Knihy Mladé stráže. Svazek 7. Řídí Frank Wenig. Plzeň, Mladá stráž, 1932, 4°, 31 str.

Obsah:

Vo hloupým Martínkovi /3-5/.

Proč se husy, hdyž prší, dívají do nebe /6-7/.

Vo Káči Kysíblouc /8-12/.

Vo pyšný princezně /13-19/.

Vo hloupym dědkovi /20-22/.

Vo vohnivý zdi na Dílích /23-24/.

Proč nemají Němci Čechy rádi /25/.

Pověsti vo Lomikarovi /26-28/.

Lomikar na černym koni /26-27/.

Lomikar ha děvečka /27-28/.

Lomikar ha chudá žena /28/.

Pohádka vo Lindouc ševci /29-31/.

[O autorovi] (F. W.) /32/.

  Vod hu nás. Chodské pohádky a pověsti. Jiří Kajer. Se 6 šestibarevnými a 6 černými obrázky a s kreslenými iniciálami Bohumila Krse. Do života XXVIII. V Praze, Družstevní práce, 1941, 22 cm, 172 str.

Obsah:

Úvodem /7/.

Pověsti

Pověsti vo Lomikarovi /11/.

Lomikar na černým koni /12/.

Lomikar ha děvečka /14/.

Lomikar ha chudá žena /16/.

Pohádky

Vo Bolfíkouc Kubovi /19/.

Vo škalnících na Haltravě /40/.

Vo hloupým dědkovi /45/.

Vo předním ha zadním Honzátovi /49/.

Vo pyšný princezně /58/.

Pohádky vo císaři Josefovi

Vo Mlnáři bez starosti /69/.

Vo císaři Jozefovi /77/.

Vo loupežnících

Vo Prunykirglovi /93/.

Brychtové /107/.

Proč Brychtové hutekli z Potřekova /108/.

Brychta ha Psůtka /111/.

Vo čarodějnicích

Vo čarodějný bábě /117/.

Zkrocení zlýho muže /124/.

Ze staryjch přástek

Vo Káči Kysíblouc /133/.

Vo chytrým ševci /139/.

Proč se husy, hdyž prší, dívají do nebe /148/.

Vo falešný ženě /152/.

Vo lakomným žebrákovi /159/.

Potrestaná lakota /165/.

Slovníček méně známých chodských slov /169/.

Pohádky vyprávěli /175/.

  Vod hu nás. Chodské pohádky a pověsti. Jiří Kajer. Se 6 šestibarevnými a 6 černými obrázky a s kreslenými iniciálami Bohumila Krse. V Praze, Družstevní práce, 1947 (2. vydání), 8°, 172 + (VI) str.

  Horské kvítí. Chodské pohádky. Jiří Kajer. Il. Bohumil Krs. Praha, Nakladatel / Vydavatel Edvard Fastr (Tisk Průmyslová tiskárna závod Jiřího Dimitrova v Praze VII, Dobrovského 27), 1948 (náklad 4500 výt.), 8°, 233 + (3) str. + 3 barevné obrazové přílohy.

Obsah:

O věčném strážci /5-12/.

O líné selce /13-18/.

Jak k nám přišly dudy /19-28/.

Proč nemají Němci Čechy rádi /30-31/.

O chodské koruně (Ze starých pamětí ›nášeho dědka‹) /32-42/.

O sedláku-hrdinovi /43-60/.

Proč dudáci, hdyž hrajou, tupají (V chodském nářečí) /61-71/.

Hdo je slnijší? (V chodském nářečí) /72-94/.

Kde je lidské štěstí? /95-124/.

Jak přišli Prajzi do Postřekova /125-148/.

Vo kouzelnyjch dudách (V chodském nářečí) /149-164/.

Jak dědek Andresů sloužil /165-177/.

O ševci Lindovi /178-181/.

Kterak v Postřekově zvonili na mraky /182-215/.

Prolhaná pohádka /216-233/.

Vypravěči /224-225/.

Závěrem /226-227/.

II. doslov /228/.

Slovníček méně známých chodských slov a místních pojmů /229-233/.

  Jírka dudák. Chodská pohádka. Jiří Kajer. Il. Jarmila Záhořová Plzeň, Krajské nakladatelství, 1955, 4°, 65 str. + 9 barevných obrazových příloh.

  Vo kouzelnyjch dudách. Chodské pohádky. Vypravuje Jiří Kajer. Doslov napsal Rudolf Lužík. Obálku, vazbu, ilustrace a grafickou úpravu navrhl Jan Brabec. Praha, Mladá fronta, 1960 (náklad 15 250 výt.), 193 + (3) str.

Obsah [číslování 6, 7, 8, 9, 10 v poznámkách nesouhlasí s řazením textu]:

1. Vo zechtěným nedvědovi /10-18/. [AT 122 A.]

2. Jak se vozíček hučil chodit /19-27/. [AT 571 (srov. 1060). Tille I 375-377, II/I 278 dal., 318 dal.]

3. Jak čert v kalcovně sloužil /28-40/. [AT 316, 330. Tille I 505-517, 690-600.]

4. Vo Psůtkovi-hrdinovi /41-54/. [AT 569. Tille I 524, 532-550, II/I 294-296.]

5. Vo kouzelnyjch dudách /55-66/. [AT 563. Tille I 516-523, 525-530.]

10. Vo Káčí Kysíblouc /67-71/.

9. Vo škalnících na Haltravě /72-77/.

6. Proč dudácí, hdyž hrajou, tupají /78-84/.

7. Vo sjetlíčkách /85-93/.

8. Vo lakomným žebrákovi /94-98/.

11. Vo věčným strážci /99-103/. [Místní pověst z okruhu pověstí o spícím vojsku (blaničtí rytíři).]

12. Vo Prunykirglovi /104-119/.

13. Vo mlnáři bez starosti /120-126/. [AT 922. Tille I 117-119. Látka všeobecně známá, zde vyprávěno jako pověst o císaři Josefovi.]

14. Na pány se muší zchytra /127-136/. [AT 921. Tille I 114 dal.]

15. Vo kouzelným mlyjně /137-145/.

16. Vo falešný ženě /146-150/. [AT 1350.]

17. Zkrocení zlýho muže /151-155/. [AT ]

18. Vo chytrým ševci /156-161/.

19. Vo hloupým dědkovi /162-165/. [Andrejev 1609. Tille II/2 422 dal.]

20. Vo hloupým Martínkovi /166-170/. [AT 1240. Tille I 418 dal.]

21. Vo pyšný princezně /171-178/. [AT 1696. Tille I 415-431.]

Slovníček méně známých chodských slov /179-181/.

Poznámky /182-184/.

K tradici chodského folklóru v české literatuře (Rudolf Lužík) /185-193/.


Literatura

  pb (Pavel Pešta): „Jiří Kajer“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2. H–L. Svazek II. K–L. Praha, Academia 1993, s. 614.Zkratky

Andrejev

Andrejev, N. P.: Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне [Ukazatel' skazočnych sjužetov po sisteme Aarne]. Leningrad 1929.

AT

Aarne, A. — Thompson, S.: The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography. 2. ed. Helsinki 1961.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví