Běloruské lidové pohádky a povídky

Výbor uspořádal Jiří Horák (1957)

Soupis pohádek

 

 

Prameny

Poznámky

[1. Pohádky a bajky o zvířatech]

[1.]

Kocour a liška

[2.]

Jeřáb a volavka

[3.]

Bříza a sosna

[4.]

Nešťastný zajíc

[5.]

Zvířata v chaloupce

[6.]

Vlk a pes

[7.]

Liška a džbán

[8.]

Kozel šel na ořechy

[9.]

Tak svět odplácí

[10.]

Proč lev utekl z našeho kraje

[11.]

Liška u zajíce

[12.]

Kozy a člověk

[13.]

Proč se vlk bojí zvonku

[14.]

Vlk správcem

[15.]

Kukačka a vrána

[2. Pohádky fantastické]

[16.]

Jak cikán ošidil draka

[17.]

Pohádka o drakovi

[18.]

Chytrý učeň

[19.]

Čarodějnice

[20.]

Vrabec a myš

[21.]

Stolečku, prostři se

[22.]

Div divoucí

[23.]

Kupecká rodina a Bída

[24.]

Ilja Muromec

[25.]

Nebojsa

[26.]

Ivan Hlupák a medvěd

[27.]

Ivánek hlupáček a koník Hrbáček

[28.]

Ivan Pecivál

[29.]

Čuda-Juda

[30.]

Kocour a hlupák

[31.]

Pán a mužik

[3. Čerti]

[32.]

Čert, medvěd a zajíc

[33.]

Baba a čert

[34.]

Zloděj, pán a čert

[35.]

Muzikant a čerti

[36.]

Jak čert sám sebe napálil

[37.]

I čert má svědomí

[38.]

Vyzrál na čerta

[39.]

Jak medvěd pohmoždil čerta

[40.]

Mužik a čert

[4. Smrt, hřbitov, onen svět]

[41.]

Voják a smrt

[42.]

Jak mužik hledal spravedlivého kmotra

[43.]

Toč, netoč, smrti se nevytočíš

[44.]

Nocleh na hřbitově

[45.]

Vidění

[46.]

Skoupý na onom světě

[5. Kouzla a čáry]

[47.]

Našel peníze

[48.]

Jak kouzelník očaroval loupežníky

[49.]

Čaroděj a včely

[50.]

Jak šafář vysvobodil dítě

[51.]

Proč lovec přestal lovit

[6. Legendy]

[52.]

Eliáš a Petr

[7. Lidová moudrost]

[53.]

Otcové a děti

[54.]

Dobrá rada

[55.]

Děd a vnuk

[56.]

Lidské oko

[57.]

Starý otec

[58.]

Chlapec prodal kocoura a zbohatl

[59.]

Kuzma

[60.]

Štěstí a Bída

[61.]

O zlém bratrovi

[62.]

Moudrá dívka

[63.]

Voda pomohla

[64.]

Těžká je ženská práce

[65.]

Rada zkušeného mnicha

[66.]

Jak ty mně, tak já tobě

[67.]

Kradeným neztloustneš

[68.]

Nevítaný host

[69.]

Dobré naučení

[70.]

Jak nadutec dostal za vyučenou

[71.]

Nezdařené blahopřání

[72.]

Úředník a žebrák

[8. Páni; car Petr]

[73.]

Chromý, slepý, hluchý slouží u cara

[74.]

Zdravý rozum lepší než urozenost

[75.]

Jak byl car Petr na lovu

[76.]

Tlustý mnich zhubl při kovářství

[77.]

Car Petr a zloděj

[78.]

O Petru Velikém, o kupci a kotláři

[9. Příběhy ze života]

[79.]

Jak mužik přemohl Mráz

[80.]

Přišla kosa na kámen

[81.]

Chytrý čeledín

[82.]

Mužik a král

[83.]

Mužik a car

[84.]

Podvod a klam zradí se sám

[85.]

Mužik, jeho žena a pán

[86.]

Jak mužik husy dělil

[87.]

Mužikova zpráva

[88.]

Rozhovor s mužikem

[89.]

Pán a mužik

[90.]

Radziwiłłovo naučení

[91.]

Chytrý sedlák

[92.]

Cikánská chytrost

[93.]

Janek a žací stroj

[94.]

Na panském dvoře

[95.]

Učený hospodář

[96.]

Střelec a zajíc

[97.]

Nejmoudřejší

[98.]

Kobylí vejce

[99.]

Naučili se vařit kysel

[100.]

Lenivá žena

[101.]

Zahanbená lenost

[102.]

Nechť

[103.]

Kdo chce víc, nemá nic

[104.]

Závistivý strýc

[105.]

Žebrák z onoho světa

[106.]

Ztratil vola

[107.]

Chytrý mladík

[108.]

Čestný zloděj

[109.]

Vyzrál na zbojníky

[110.]

Zbojník ve skříni

[10. Prášilovské kousky]

[111.]

Lhář na námluvách

[112.]

Pán v nebi

[113.]

Lživá pohádka

[114.]

Jak Zápolský létal s jeřáby

[115.]

Lživá pohádka


Běloruské lidové pohádky a povídky. Vybral, úvodem, vysvětlivkami a slovníčkem opatřil a překlad zrevidoval Jiří Horák. Z běloruštiny přeložili Jiří Horák (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1Z, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 49, 53, 55, 60, 62, 71, 83, 85, 88, 89, 96, 97, 99, 104, 106, 108, 109, 110.), Dagmar Eisnerová (č. 11, 43, 56, 58, 68, 70, 86, 113, 115), Stanislava Horáková (č. 16, 25, 44, 101), Naděžda Kotačková (č. 81, 87, 95, 103), Miroslav Křepelka (č. 74, 78, 98), Věra Minátová (č. 14, 23, 46, 64, 72, 107), Miroslav Pokorný (č. 45, 61, 65), Helena Procházková (č. 20, 21, 24, 41, 47, 52, 59, 63, 73, 75, 76, 102), Dagmar Rychnová (č. 10, 39, 79, 114), Jarmila Sirotková (č. 90, 91, 93, 112), Helena Ševčíková (č. 40, 51, 77), Ludmila Šmídová (č. 36, 37, 38, 48, 50), Julie Štěpánková (č. 9, 35, 42, 54, 57, 66, 69, 82), Zdeňka Vanišová (č. 80, 84, 94) a Vladimír Vávra (č. 67, 92, 100, 105, 111). Ornamentální výzdobu podle lidových předloh provedla Hermína Melicharová. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 5. SNKLHU, Praha 1957.


Zkratky

D

Dobrovol'skij, V.: Smolenskij etnografičeskij sbornik. Zapiski etnograf. otdel. Geografičeskogo obščestva tt. XX, XXIII, XXVII, 1891--1903.

F

Federowski, Michał: Lud białoruski na Rusi litewskiej. Materyały do etnografii słowiańskiej, zgromadzone w latach 1877--1891. 1897--1903.

Sp

Seržputovskij, A. K.: Skazki i razskazy Belorussov-Polešukov. 1911.

Š

Šejn, P. V.: Materialy dlja izučenija byta i jazyka russkogo naselenija Severo-zapadnogo kraja. Sbornik otdelenija russ. jazyka i slovesnosti Imp. Akademii nauk 1887--1902.

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Poznámky jsou převzaty z .

< < <