Bulharské lidové pohádky

Výbor uspořádal Václav Frolec, přeložila Hana Reinerová (1970)

Soupis pohádek

 

 

Prameny

Poznámky

ZVÍŘECÍ BAJKY A POHÁDKY

Bitý nebitého nese

1.

O hloupém vlkovi

2.

Lištička kmotřička

3.

Babka, jehně a vlk

4.

O lišce, vlkovi, medvědu a sviňce

Nejsilnější je člověk

5.

Nejsilnější je člověk

6.

Lovec a zvířata

7.

Liška a ovčák

8.

Liška soudcem

9.

Liška spasitelka

10.

Jak zvířata utekla do lesa

11.

Bábin kozel

12.

Zabitý – nedobitý

13.

Kulhavý kohoutek

14.

Tvrduška, Měkuška a Sladuška

15.

Myš a krtek

16.

Starý vlk

Vlk pastýřem

17.

Vrána a rak

18.

Jelen a kolouch

19.

Vlk a pastýř

20.

Vlk a cikáni

21.

Pastevec a medvěd

22.

Závistivý pes

23.

Pracovitý kos

24.

Žába a vůl

KOUZELNÉ POHÁDKY

Nepřemožitelný hrdina

25.

O zlatém ptáku

26.

O třech bratrech a zlaté jabloni

27.

Tři bratři a saň

28.

Prašivec a carská dcera

29.

Sluníčkův dar

30.

Medvědí syn

31.

Nejlepší střelec

32.

Přelstěný lichvář

33.

Chlapec a vítr

34.

Zlatuška

35.

Zlý obr a tři dcerky

Živá voda

36.

Nezrozená panna

37.

Vápenička

38.

Tykválek

39.

Dítě zaslíbené rybě

40.

Slavomil Drakybil

41.

Zázračný ptáček

42.

Dívka želva

43.

O dobrotě drvoštěpa Dobroty

44.

Tři sestry

45.

Stařeček a tři ze vsi

Poctivost a darebnost

46.

Lesáček a sudičky

47.

Poctivost a darebnost

48.

Jak se Ivánek vyučil čertovskému řemeslu

49.

O člověku, který přelstil čerty

Poslední drak

50.

O carské dceři v dřevěných šatech

51.

Pasačka cařicí

52.

Děda Trak a poslední šarkán

NOVELISTICKÉ A ŽERTOVNÉ POVÍDKY

V rodinném kruhu

53.

Jak se zhýčkaná dcerka stala pilnou žínkou

54.

Co zaseješ, to sklidíš

55.

Ženu vybírej po rozumu

56.

Nedávej dědictví zaživa

57.

Jak si usteleš, tak si lehneš

58.

Zlá snacha

59.

Jak se ruka k dílu má, tak se tělo odívá

60.

Jak patří k sobě sýr a čerstvý chléb

61.

Není pokoseno, ale postříháno

62.

Pánbůh chraň před ženským dopuštěním

63.

Uchová žena tajemství?

64.

Statkářova žena – drožkářský kůň

65.

Moudrá nevěsta

66.

Bratr bratra neživí, ale zle tomu, kdo ho nemá

67.

Hloupý nuzák

68.

Koželuh a záletníci

Hloupý svět

69.

Za toho krvavého krupobití

70.

Hloupý svět

71.

Bojácný muž

72.

Hloupý zeť

73.

Džurovští mudrci

74.

To nejsme my, brachu!

75.

Chlapec a kotě

Chytráci

76.

Prolhaná ves

77.

Lež se neměří na lokte

78.

Vyzrál na celou ves

79.

Švagři

80.

Vstaňte, mrtví, bijte živé

81.

Huš na onen svět!

Starosti a bídy

82.

No přece já sama

83.

O zbohatlíkovi, který zapomněl na chudáky

84.

Jak se stal chuďas pánem

85.

Největší hřích na světě

86.

Proč se staří lidé nezabíjejí

87.

Když pracuje člověk, pracuje i jeho štěstí

88.

Nouze

89.

Nerozumná žena a chytrý muž

90.

Jak se lenoch naučil pracovat

91.

Potrestaný starosta

92.

Pes mu ukousl nos

93.

Úděl různých národností

94.

Popovo prase a hodža

95.

Car, oráč a ministři

96.

Chytrá snacha

97.

Důvtipná dívka

98.

Oslík pro domácnost

99.

To nejdražší je sůl

100.

Rád říkal pravdu

101.

Carovo levé oko

Když je sytý pop, je sytá i jeho žena

102.

Můj muž, má vůle

103.

Velikonoce nebudou ani letos, ani napřesrok

104.

Mlsná popka

105.

Pop a cikán

106.

Dopřej duši, co se sluší

Chytrý Petr

107.

Jak chytrý Petr vyzrál na popa

108.

Hodně se naučil

109.

Chytrý Petr radí hloupým sedlákům

110.

Žere osel fazole?

111.

Car Krpcovec z Pekáčova

112.

Nastradin hodža a jeho osel

Anekdoty

113.

Boháč a chuďas

114.

Cikán a kvašené mléko

115.

Kdo bude pracovat a kdo jíst

116.

Cikán na vojně

POVĚSTI A LEGENDY

Pověsti o historických událostech

117.

Jak padlo Trnovo bez cara

118.

Dobytí serské pevnosti

119.

Jak krásná Boboševanka zachránila ves Boboševo před Turky

120.

Poturčení Isjorenských

121.

Miljan a jeho sestra Milica

122.

Batacká řež

123.

Blíží se konec turecké vlády

124.

Kročeje Ruska

Pověsti o historických osobách

125.

Jak Krali Marko nabyl síly

126.

Krali Marko a jeho sestra

127.

Krali Marko a Turek z Kosturek

128.

Smrt Krali Marka

129.

Sekula vojvoda, mládenec Golomeše a Černý Mouřenín

130.

Jak car Jasen prchl do Ruska

131.

O skonu a hrobě Ivana Šišmana

132.

Car Kostadin a pád Stanimaky

133.

Karadža vojvoda

134.

Rumena vojvodkyně

135.

Okřídlený mistr

136.

Christo Botev a obilná zrna

Místní pověsti

137.

O založení města Sofie

138.

Jak vesnice Urdoviza a At-Liman (Burgasko) dostaly své jméno

139.

O mistru Manolovi a o tom, jak stavěli chisarskou tvrz na Plovdivsku

140.

O pevnostech Duškovčenin a Krasen

141.

Samohradské hradiště u Ljutidolu

142.

Kavurská tvrz a tři dívky

143.

Monastýr Treskavec u Prilepu

144.

O staré římské silnici u vsi Tekija

145.

Pověst o hoře Ljubaši

146.

O skalách Družbové u vesnice Stopu na Stankedimitrovsku

147.

Nevěstina skalka u Trigradu

148.

Radina kašna u Perniku

149.

Proč řeka Struma teče rmutná

150.

Kajabašská bažina

Legendy

151.

Proč je nebe vysoko

152.

Člověk, vůl, pes a opice

153.

O hrnčířském řemesle

154.

O mlýnském klepadle

155.

Kde se vzala pastýřská šalmaj

156.

Odkdy má ježek na kůži bodliny

157.

Proč psi honí zajíce

158.

Odkud se vzali krtci

159.

Kukačka

160.

Jak vznikla Mléčná dráha

Pověrečné povídky

161.

Každý má svůj úděl

162.

Proč smrt nevidí, neslyší a je neviditelná

163.

Jaká půjčka, taková oplátka

164.

Archanděl Michael kmotrem

165.

Vampýrova nevěsta

166.

Víla o domácnost nedbá


Bulharské lidové pohádky. Výbor uspořádal, předmluvu "O bulharských lidových pohádkách a povídkách" a vydavatelské poznámky napsal Václav Frolec. Z bulharských originálů přeložila Hana Reinerová. Obálku, vazbu, výzdobu a grafickou úpravu vytvořil Jan Sládek. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 19. Odeon, Praha 1970.


Zkratky

Kovács 1958

Kovács, Ágnes: Magyar állatmesék típusmutatója. Budapest 1958.

Krzyżanowski

Krzyżanowski, Julian: Polska bajka ludowa w układzie systematycznym 1: Bajka zwierzęca, 2: Baśń magiczna, Warszawa 1947 (2nd ed. 1962—1963).

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Poznámky jsou převzaty z .

< < <