České národní pohádky

K. J. Erben (1955)

Soupis pohádek

 

 

Prameny

Poznámky

NÁRODNÍ ČESKÉ POHÁDKY

[1.]

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

[2.]

Živá voda

[3.]

Pták Ohnivák a liška Ryška

[4.]

Drak dvanáctihlavý

[5.]

Zlatovláska

[6.]

Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda

[7.]

Dvojčata

[8.]

Jabloňová panna

[9.]

Raráš a Šetek I-V

[10.]

Vodník I-III

[11.]

Jezinky I-II

[12.]

Divé ženy

[13.]

Pověst o studánce "Litoše"

[14.]

O třech přadlenách

[15.]

Dobře tak, že je smrt na světě

[16.]

Hrnéčku, vař!

[17.]

Otesánek

[18.]

Rozum a Štěstí

[19.]

Hádanka

[20.]

Král tchoř

[21.]

Pracovitá živí líného

[22.]

Jirka s kozú

[23.]

Ševc a čert

[24.]

Řípka

[25.]

O kohoutkovi a o slepičce

POZNAMENÁNÍ

[26.]

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

[27.]

Živá voda

[28.]

Pták Ohnivák a liška Ryška

[29.]

Zlatovláska

[30.]

Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda

DODATKY

[31.]

Pověst národní o hloupém Kubovi

[32.]

Zrcátko

[33.]

Svatý Štěpán

[34.]

Škola bohatí

[35.]

Pán Ježíš se svatým Petrem po cestách

[36.]

Tři dary: ubrousek, slepice a pytel

[37.]

Učitel a farář

[38.]

Průpovídka

[39.]

Pastýř


České národní pohádky. Karel Jaromír Erben. K vydání připravil, předmluvu "Klasický vypravěč české pohádky" a poznámky napsal Rudolf Lužík. Ornamentální výzdobu podle lidových předloh provedl Miroslav Štěpánek. Klasické sbírky českého folklóru. Sv. 1. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 2. SNKLHU, Praha 1955.


Zkratky

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Poznámky jsou převzaty z .

< < <