Chodské písně a pohádky

Sebral J. Š. Baar (připravil Rudolf Lužík, 1976)

Soupis pohádek

 

 

Prameny

Poznámky

Náše pohádky

1.

Jak šel Paleček na vandr

2.

Jak dal sedlák študýrovat vola

3.

Vo pavouku ha podágrovi

4.

Vo modrým ptáčku

5.

Vo Brychtouc pokladě

6.

Vo zlý ženě

7.

Vo zlým muži

8.

Vo krejčíři ha ševci

9.

Vo jedný divný zemi

10.

Vo tom, proč nedvěd s liškou nekamerádí

11.

Vo hloupým Honzovi silákovi

I.

Jak se Honza narodil ha vyrost

II.

Jak Honza prodával

III.

Jak Honza pek chleb

IV.

Jak Honza vrtí!

V.

Honza na námluvách

VI.

Honza de hledat rozum

Chodské povídky a pohádky

12.

Vo mlsný koze

13.

Vo haltravský Meluzíně

14.

Vo divných ženach

15.

Vo lakomným mlnáři ha chytrý Káči 266

16.

Vo lakomný selce 269

17.

Vo darebným ptáčkovi 273

18.

Vo srdnatý Hanči Šimanouc 275

19.

Kerak se císaři Josefu líbili Bulácí 284

20.

Vo líný Mance 289

21.

Vo soudnyjch Prantech 296

22.

Jakyjm bul hloupyj Honza tátou 301

23.

Vo chytrým Honzovi 303

24.

Vo posledním nedvědu na Brti 311

Pověsti z Chodska

25.

Proč Pánbůh stvořil Chody 317

26.

Proč pastýři na Chodsku práskají biči 319

27.

Proč židí nejí vepřový maso 320

28.

Lišky pečou chleb 321 -

29.

Vo kouzelnících 322

30.

Vo jednom sedláku Boženáši 325

31.

Jak švec vošidil faláře 329

32.

Vo svatým Floryjánu nejfrkoutským 333

33.

Jak se Honza učil německy 338

34.

Americká pohádka vo hloupým Honzovi 340

35.

O hradu Přimdě 342

36.

O knížeti Břetislavovi 343

37.

Kamerulá mísa 344

38.

O napoleonských vojácích 348

39.

O hrobech ruských vojáků 351

40.

Rok 1848 v Klenčí 353

41.

O klenečské národní gardě 354 -

42.

Vo Šindelářouc koutě 356

43.

Pověsti o Brychtech 359

44.

Poklad 361

45.

O Pucbildovi a zeleném myslivci 365

46.

Vo dvouch bochníkach 366

47.

O poustevnících na Chodsku 368

48.

O živých vodách na Chodsku 369

49.

O znamenaných stromech 371

50.

Vo přadleně v Šindelářuc koutě 372

51.

Vo znamenanyjch kamenech 373

52.

Vo kříži nad Klenčím 379

53.

Vo kříšťálech 380

54.

Kutání na Chodsku 382

55.

Vo tajnyjch chodbach 384

56.

Proč zvoní v Klenčí každý den třihodiny 387

57.

Vo kněžích 388

58.

O soše Jana Nepomuckého v Klenčí 390

59.

Vo divoký honbě 390

60.

O Meluzině a divoké honbě 392

61.

O lesní panně a rodu Simaníků 393

62.

Vo láterdkovi Voštípovi 394

63.

Vo světlíčkách a strašidlech 395

64.

O svatojanském ženci 397

65.

O čarování 401

O Kozinovi a Lomikarovi

66.

Ferdinand II. a chodská privilegia 403

67.

Lomikar a klenečtí měšťané 404

68.

O klenečských lesích a smluvním kamenu 406

69.

O lomikarovských rybnících 408

70.

Pověst o smrti Jana Koziny 410

71.

Pověst o smrti Lomikarově 411

72.

Domažlický Jíra vypravuje o Kozinovi a Lomikarovi 412

73.

Taračka vypravuje na hyjtě o Kozinovi a Lomikarovi 413

74.

Jak páter Schneider zaklínal Lomikarova ducha 421

75.

Pověrečné povídky o Lomikarovi 424

Chodský prach

76.

Historky o Skřivánkovi 426

77.

Historky o Švejdovi a Trávníčkovi 437

78.

Historky o Aloisu Jindřichovi 439

79.

Ze šprýmů otce Tauera 443

80.

U Buršíků na přástkách 444

81.

Historky o truhlářovi 445 -

82.

O klenckých obecních botách 446

83.

Rychtářův rozsudek 447

84.

O lakomém sedlákovi z Draženova 447

85.

Historky o tchořovi 448

86.

Dva dřevaři 448

87.

Tak bavil celou ves 449

Fragmenty a zápisy

88.

O zajících 450

89.

Vo jednom dobráčkovi 453 -

90.

Vo lakomý Bárce 454

91.

Vo mučení 456

92.

Pohádkové formule 457

93.

Vo vlku a lišce 458

94.

Vo nedvědu ha lišce 458

95.

Vo nedvídkovi I, II 460

96.

Vo skleněnový hoře 464

97.

Vo Popelce 465

98.

Vo zlatý rukajci 465

99.

Vo loupežnících 466

100.

Vo kupci a ševci 468

101.

Vo hloupý Mance 469

102.

Švec hadačem 470

103.

Vo Honzovi 472

104.

Vo hloupým Honzovi I 474

105.

Vo hloupým Honzovi II 477

106.

Vo Kubrnácouc ševci 478

107.

Krad pro žida 479

108.

Divý ženský 479

109.

Jiné pověrečné povídky 480

110.

Jak liška chytá slepice 481

Povídky psané na folklórní náměty

111.

Červené mučení 482

112.

Podivný sen 492

113.

Znamení 498

114.

U Vysokova 503

Dodatek: Pohádky Josefa Sokola

115.

O pejskovi a kočičce 509

116.

Služba u mužíčka 512

117.

Ženich umrlec 513

118.

Pohádka o mlsný koze


Chodské písně a pohádky. Připravil a uspořádal, předmluvu "Folkloristické dílo Jindřicha Šimona Baara" a komentář napsal Rudolf Lužík. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 24. Odeon, Praha 1976.


Zkratky

Kovács 1958

Kovács, Ágnes: Magyar állatmesék típusmutatója. Budapest 1958.

Krzyżanowski

Krzyżanowski, Julian: Polska bajka ludowa w układzie systematycznym 1: Bajka zwierzęca, 2: Baśń magiczna, Warszawa 1947 (2nd ed. 1962—1963).

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Poznámky jsou převzaty z .

< < <