Chodské pohádky a pověsti

Výbor pořídil Jaroslav Kramařík (1958)

Soupis pohádek

 

 

Prameny

Poznámky

Božena Němcová

[1.]

Noční stráž

[2.]

Čert a káča

[3.]

Čertův švagr

[4.]

Kdo je hloupější?

[5.]

Chytrá horákyně

[6.]

O kocouru, kohoutu a kose

[7.]

Půjčka za oplátku

[8.]

Chytrost nejsou čáry

[9.]

Jak se učil Honzík latinsky

[10.]

O koze

[11.]

O Pánubohu I-X

Karel Jaromír Erben

[12.]

Jirka s kozú

Jan František Hruška

[13.]

Vo ptáku chčestí

[14.]

Karak se Hondza ženil

[15.]

Sůl

[16.]

Bratříček ptáček

[17.]

Karak humíla mlčít

[18.]

Vo Kozinovi ha Lomikarovi

Jindřich Šimon Baar

[19.]

Jak šel Paleček na vandr

[20.]

Vo modrým ptáčku

[21.]

Vo zlý ženě

[22.]

Vo zlým muži

[23.]

Vo tom, proč nedvěd s liškou nekamerádí

[24]

Vo lakomným mlnáři ha chytrý Káči

[25.]

Kerak se císaři Josefu líbili Bulácí

[26.]

Vo líný Mance

[27.]

Vo Soudnyjch Prantech

[28.]

Vo chytrým Honzovi

[29.]

Vo Šindelářouc koutě

[30.]

Vo divoký honbě

[31.]

Jak švec vošidil faláře

Hana Štěpánková

[32.]

Vo Zdanovcovi

Jiří Kajer

[33.]

Vo hloupým dědkovi

[34.]

Vo kouzelnyjch dudách

Věra Procházková

[35.]

Jak švec vošidil čerta

[36.]

Vandrák ha kapucín


Chodské pohádky a pověsti. Výbor pořídil, doslovem "O sběratelích chodských lidových pohádek a pověstí" a slovníčkem opatřil Jaroslav Kramařík. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 3. SNKLHU, Praha 1953.


Zkratky

Kovács 1958

Kovács, Ágnes: Magyar állatmesék típusmutatója. Budapest 1958.

Krzyżanowski

Krzyżanowski, Julian: Polska bajka ludowa w układzie systematycznym 1: Bajka zwierzęca, 2: Baśń magiczna, Warszawa 1947 (2nd ed. 1962—1963).

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Poznámky jsou převzaty z .

< < <