Čínské lidové pohádky

Z různých čínských pramenů přeložily a vypravují Dana Šťovíčková a Milada Šťovíčková (1962)

Soupis pohádek

 

 

Prameny

Poznámky

1.

O lišce, opici, zajíci a koni

Chu-li, chou-c', tchu-c', ma. MŤWS 1956, 5. Zapsal Čang Š'-žung, přepsal Un Chuej. Totéž ČKMŤKŠS a FT II (The Fox, the Monkey, the Hare and the Horse).

2.

O zaječích ocáscích

3.

O králi Buvolovi a generálu Vepři

4.

O rudém javorovém listu

5.

Hadí mládenec

6.

Perla zářící v noci

7.

Lasturová panna

8.

Dračí princezna a San-lang

9.

Zlatý náramek

10.

O nefritovém jelínku

11.

O pannách v zrcadle

12.

Tři zlaté Buddhovy vlasy

13.

Olivové jezero

14.

O Králi Zlatoprstu

15.

O Čangovi, který táhl pagodu

16.

O Pasáčkovi a Přadleně

17.

Tykvová hora

18.

Bylinná panna

19.

Panna Chryzantéma

20.

O soli

21.

O pruhovaném hadu

22.

Ohyzda

23.

O Buddhovi se zlatonosnou ropuchou v ústech

24.

Student a volavka

25.

Podivuhodné příběhy tisíce řemeslníků

26.

Jak bůžek země spadl a rozbil se

27.

O Žluté řece

28.

O statečném řezníkovi

29.

Zlatý buvol

30.

Dračí chýše

31.

O Nebeské Panně

32.

O měsíčním stromě

33.

O Lendrákovi

34.

Proč je v Buddhově svatyni socha rybáře

35.

O mudrcovi

36.

Zázračný věštec

37.

O Dobrákovi

38.

O chytrém učedníkovi

39.

O bratrském sporu

40.

Pět vajec natvrdo

41.

Kam se na mě hrabe

42.

O líné ženě

43.

Amitábho, Amitábho!

44.

To je jisté

45.

Nápis na tabuli

46.

O čtyřech čeledínech, kteři k smrti rádi skládali verše

47.

O čeledínu Wang Jüan-pajovi I

48.

O čeledínu Wang Jüan-pajovi II

49.

Bakaláři – oslové

50.

O obelstěném sedlákovi

51.

Zázračná bylina

52.

Jak sedlák Držgrešle slavil narozeniny

53.

O mlynáři a nebeském duchu

54.

O Měsíční a Sluneční Panně

55.

Jak Er-lang chytal slunce

56.

Jak se na světě objevila světluška

57.

Kamenný beránek

58.

Mramorová žíla

59.

Slzy

60.

Jak se tři hory přestěhovaly do Šan-tungu

61.

Tchaj-šan

62.

Jak si Lu Pan stavěl dům

63.

Jak Lu Pan se sestrou stavěli most

64.

Jak se na světě objevila první pila

65.

Jak vznikly deštníky a slunečníky

66.

O zrcátkách nebeských vil

67.

Kao Liang

68.

Dlouhá zeď

69.

Jak šel císař Kchang-si do Šan-tungu

Kchang.si chuang-ti fang Šan-tung. ČKMŤKŠ I. Napsal Čang Jou.

70.

Zrádce Čchin Kuej

Čchou Čchin Kuej (Páchnoucí Čchin Kuej). MŤWS, 1957, 3.


Čínské lidové pohádky. Uspořádala, předmluvu a poznámky napsala Dana Šťovíčková. Z různých čínských pramenů přeložily a vypravují Dana Šťovíčková a Milada Šťovíčková. Obálku, vazbu a výzdobu navrhl Zdenek Sklenář. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 13. SNKLU, Praha 1962.


Další překlady

Brokátový obraz. Vypravují Dana a Milada Šťovíčkovy. Ilustrace Eva Bednářová. Pro čtenáře od 8 let. Praha, Albatros, 1978 (náklad 21 000 výt.), s. 182.

Tři zlaté Buddhovy vlasy a jiné čínské pohádky. Dana Šťovíčková. Ilustrátor Eva Bednářová. Artia 1972.

Chinese Fairy Tales. Dana Šťovíčková -- Milada Šťovíčková. Ill. Eva Bednářová. Paul Hamlyn, London 1969, pp. 203.

Chinesische Volksmärchen. Dana Šťovíčková -- Milada Šťovíčková. Ill. Eva Bednářová. Dausien, Hanau 1969 (1973, 3. vyd.), s. 200.

Contes chinois. Dana Šťovíčková -- Milada Šťovíčková. Ill. Eva Bednářová. Gründ, Paris 1969.

Dcera dračího krále. Li Čchao-Wej. Vypravuje Dana Šťovíčková. Ill. Jaroslav Šerých. Artia, Praha 1971 (1. vyd.). s. 55.

.


Zkratky

Krzyżanowski

Krzyżanowski, Julian: Polska bajka ludowa w układzie systematycznym 1: Bajka zwierzęca, 2: Baśń magiczna, Warszawa 1947 (2nd ed. 1962—1963).

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Kovács 1958

Kovács, Ágnes: Magyar állatmesék típusmutatója. Budapest 1958.

Poznámky jsou převzaty z .

V češtině vyšly po roce 1945 celkem čtyři knihy čínských pohádek. Jsou to tyto sbírky:
1. Vlasta Hi!ská; Pastýř a nebeská přadlena. Praha, Kmoch 1947. Kromě stejnojmenné
titulní pohádky jsou všechny ostatní texty zpracováním známých námětů středověkých povídek.
.
2. Čínské národní pohádky. Praha, SNDK 1952. Útlá sbírka, která kromě tří pohádek obsahuje
báje.
3. Li Ching-ven: Tři bratři. Praha, SNDK 1959. Ve výběru vcelku náhodném a nesystematickém
obsahuje tato sbírka řadu nepohádkových látek, především zkazek převzatých
ze starých čínských filosofů.
4. Jan Vladislav: Pohádky ze Země Draka. Praha, SNDK 1960. Dosud nejlepší česká sbírka
čínských pohádek, přinášející 23 textů. Několik vyprávění jsou původně středověké povídl.-y.
V první části těchto poznámek podávám přehled pramenů, z nichž bylo při sestavení této
sbírky použito. Uvádím nejprve zkratku sbírky, které používám potom ve druhé části poznámek,
její čínský název, přičemž v závorce uvádím český překlad názvu, a ostatní nezbytné bibliografické
údaje. Připojuji zároveň u čínských pramenů stručnou charakteristiku sbírky a souhrnný
přehled textů, které jsem do své sbírky zařadila.

V druhé části poznámek uvádím bibliografické údaje podle jednotlivých textů své sbírky. Po
českém názvu uvádím název čínský, jak je uveden v pramenu, a liŠíli se od českého názvu, pak
v závorce uvádím doslovný překlad. V dalších údajích odkazuji na příslušný pramen, a to
zkratkou, podle níž jsou řazeny prameny v první části poznámek, popř. na podobné texty.
Číslo v závorce za názvem u 1. části poznámek a pořadové číslo v II. části odkazují na po.
řadové číslo textů (podle obsahu). Vlasrní texty z grafických příčin nejsou číslovány.
1.
CJKN Cchajjao ku.niang .(0 dívce, která sbírala léčivé byliny). Sestavil Ke Cchuej-lin. Vydalo
Tchien-ťin žen-min čchu-pan-še, Tchien-ťin 1957.
Obsahuje čtyři humorné a jednu kouzelnou pohádku. Knížka je psána pěkným,
živým jazykem.
Převzaty pohádky O Dobrákovi (37), Kam se na mě hrabe (41), O mudrcovi (35) a
Bylinná panna (18).
CMTM Cchung-ming-ti Ta-ming (Chytrý Ta-ming).
Obsahuje 7 vesměs humorných pohádek od různých autorů.
Převzata pohádka O obelstěném sedlákovi (50).
ČKMŤKŠ 1. Čung-kuo min-tien ku-š' I. (Čínské lidové pohádky). Vydalo Tchung.su tu-wu
čchu-pan-še, Peking 1956.
Sbírka obsahuje 36 pohádek od nejrůznějších autorů. Je rozdělena do 4 skupin.
Jsou to pohádky o krutosti a hlouposti pánů, moudrosti a odvaze prostého lidu,
pohádky o lenosti, pověře atd.
Převzaty pohádky Jak šel císař Kchangsi do Šan-tungu (69), Jak Er-Iang chytal slunce
(55), O soli (20), Zázračný věštec (36) a Slzy (59).
ČKMŤKŠS Čung-kuo min-tien ku-š' -siLan (Výbor čínských lidových pohádek). Sestavili Ťia
Č' a Sun Tien-ping.
Jedna z prvních obsáhlých sbírek (cca 500 str.), snažící se podat systematický obraz
pohádek čínských i národnostních menšin. Čínské pohádky ve srovnání s tvorbou
menšin zabírají pouze pětinu. Jsou to pohádky o čínských národních hrdinech, pohádky
kouzelné, humorné, etiologické, zvířecí a pověsti.
Převzaty pohádky O lišce, opicí, zajíci a koni (1), O rudém javorovém listu (4),
Hadí mládenec (5), Tři zlaté Buddhovy vlasy (12), O Pasáčkovi a Přadleně (16), To je
jisté (44), Jak Er-Iang chytal slunce (55), Slzy (59), Jak Lu Pan se sestrou stavěli most
(63) a Dlouhá zeď (68).
ČNP Čínské národní pohádky, SNDK, Praha 1952 - Srov. čís. 20, 24.
ČSF Čchiao si-ru (Šikovná snacha). Sestavil Ke Cchuej-lin. Vydalo Er-tchung tu-wu čchu-pan-še,
Šanghaj 1956.
Obsahuje 6 pohádek kouzelných a satirických. Převzaty pohádky O čtyřech čeledí
nech, kteří k smrti rádi skládali verše (46) a Hadí mládenec (5).
HLK V. Hilská; Pastýř a nebeská přadlena, R. Kmoch, Praha 1947. - Srov. čís. 16.
CHEČJ Chej-er čanjao (O tom, jak Chej-er zabil ducha). Sestavil Liou Š'-šeng. Vydalo Tchien-tin
čchu-pan-še, Tchien-ťin 1956.
Sbírka má celkem 18 pohádek, rozšířených v provincii Šan.tungu v oblasti Liaotungu.
Tyto pohádky zesměšňují hrabivost, lakotu, oslavují dobré srdce, útočí proti feudál
ním pánům.
Převzaty pohádky: O líné ženě (42), Ohyzda (22), O pruhovaném hadu (21), Kamenný
beránek (57) a Tykvová hora (17).
FT Folk Tales [TOm China I. IV. Foreign Languages Press, Peking 1958.
Série pohádek čínských i národnostních menšin. Jde prakticky o překlady pohá
dek uveřejňovaných v časopise MŤWS. Větší pozornost je věnována menšinám.
Srov. čís. 1, 4, ll, 13.
JMČ Jieming-ču (Perla zářící v noci). Napsali Chung Sun.tchao a Feng Pajsia. Vydalo Ťiang-su
žen-min čchupanše 1957.
Obsahuje 4 pohádky, zesměšňující chamtivost, hrubost a krutost.
Převzata pohádka Perla zářící v noci (6).
JŠL liiš'lu (O nefritovém jelínku). Zapsali Tung Ťun-lun a Ťiang Ji.ian. Vydalo Šan.tung žen min
čchupanše, 1956.
Obsahuje 4 kouzelné pohádky.
Převzata pohádka O nefritovém jelínku (10).
JVL Jan Vladislav: Pohádky ze země Draka. SNDK, Praha 1959. - Srov. čís. 7, 16.
LCHMK LiotL Chaj jil Mejku (Liou Chaj a Mejku). Vydalo Tchungsu tuwu čchupanše,
Peking 1956. Sestavila redakce.
Obsahuje 6 pohádek kouzelných a satirických.
Převzaty pohádky; O Buddhovi se zlatonosnou ropuchou v ústech (23) a Pět vajec
natvrdo (40).
LPSI Lu Pan siiei (Lu Pan se učí řemeslu). Sestavil Kao Ji.i.šuaj. Vydalo Pajchua weni čchu.pan.
še, Tchien.ťin 1959.
Obsahuje 12 pohádek rozličného žánru (z toho 4 o Lu Panovi), psaných nevalným
stylem.
Převzata pohádka Jak Lu Pan se sestrou stavěli most (63).
LT Lung teng (Dračí svítilna). Rediguje Čao Ťing.šen. Vydalo Šang.chaj weni čchu.panše,
Šanghaj 1960_
Obsahuje celkem 53 pohádek od různých autorů. Je to snad dosud nejlepší sbírka
pohádek, psaná veselým, vtipným stylem.
Převzaty pohádky Panna Chryzantéma (19), Podivuhodné příběhy tisíce řemeslníků
(25), Zlatý náramek (9), Perla zářící v noci (6), Dračí princezna a San.lang (8), Jak
sedlák Držgrešle slavil narozeniny (52) a O nefritovém jelínku (10).
LŤW Li Ťing.wen = Li Chingven Greta Schwenk: Tři bratři a jiné čínské pohádky.
SNDK, Praha 1959. Srov. čís. 16.
MŤKŠ Minťien ku-š' (Lidové pohádky). Rediguje Jen Tačchun. Šanghaj 1948.
Obsahuje celkem 47 krátkých pohádek kouzelných, zvířecích, etiologických. V mno
ha případech jde o historická vyprávění a staré pověsti, převypravované do hovorové
řeči. Pohádky jsou vypravovány strohým, nepohádkovým jazykem.
Převzaty pohádky Hadí mládenec (5) a Amitábho, Amitábhol (43).
MŤWI Mintien weni (Lidová literatura a umění).
Útlý časopis obsahující lidové hry, pohádky, pověsti, říkadla.
Převzata pohádka Kamenný beránek (57).

M'I'WS Miit-tierl wen-siie (Lidová literatura)_ Měsíčník, vychází od r_ 1953_
, Je to nejh;pši folkloristický časopis v Číně, který sbírá systematicky lidovou tvorbu_
Každé čislo má cca 100 stran textu_ Obsahuje pohádky, pověsti, říkadla, hádanky,
př1sl.ovl, Krotké lidové hry,' teoretické články_ Hodně pozornosti je věnováno tvorbě
národnostních menšin_
Převzaly pohádky: Keo, Liang (67), Zrádce Čchin Kuej (70), Jak se tři hory přestěho~
alv: do Ša,,-tungu (60), Tchaj-šan (61), O lišce, opici, zajíci a koni (1), O zaječích
'. ocáscích (2), O králi Buvolovi a generálu Vepři (3), Proč je v Buddhově svatyni socha
ryOáře' (34), Dlouhá zeď (68), Jak se na světě objevila první pila (64), Mramorová
žila (58), To je jisté (44), Lasturová panna (7), Tři zlaté Buddhovy vlasy (12), O ru<
lém javorovém listu (4), O Nebeské Panně (31), O čtyřech čeledínech, kteří k smrti
rádi skládali verše (46), Jak Lu Pan se sestrou stavěli most (63), Jak si Lu Pan stavěl
dům (62), Bakaláři-oslové (49), O měsíčním stromě (32), O Pasáčkovi a Přadleně (16),
O čeledínu Wang Juan-pajovi (47 a 48), Jak vznikly deštníky a slunečníky (65),
Dračí chýše (30), O zrcátkách nebeských vil (66), O mlynáři a nebeském duchu (53),
O .pannáCh V zrcadle (11) a Hadí mládenec (5)_
MŤWSŤK Min-ťien wen-sue ti-kchan (Sešit lidové literatury)_
Měsíčník lidové tvorby nevelkého rozsahu_
Převzata pohádka O bratrském sporu (39) a O chytrém učedníkovi (38)_
, ,

RIF Riftin.; Kitajskije narodnyje skazki, Moskva 1957_ - Srov. čís_ 2, 62, 64_
.  , .  , . .. . .
SŤPČ San ťien pao-čchi (Tři poklady), Napsali Tung Ťun-Iun a Ťiang Ji.ian_ Vydalo Čung-kuo
šao-nien er-tchung čchu-pan-še, Pelting 1956_
' .. Obsah~lje 2.1 pohádek se stereotypním námětem o tom, jak dobro je nakonec odměněno
a zlo potrestáno_
Převzata pohádka Zlatý náramek (9)_
, . , .
ŠMK Š'-~ kchaj (K;menná b~ána se otvírá)_ Zapsali Tung Ťi.in-Iun a Ťiang JUan_ Vydalo
.Šáo-nien er-rchung, črchu-pan-še, Peking 1955.
 
Obsahuje 23 pohádek s kouzelným námětem_
v
Převzaty pohádky O Zluté řece (27) a O nefritovém jelínku (10).
ŠSMŤKŠ Šen.si n;tin-tien . ku-§' (Lidové pohádky ze Šen-si). Upravil Wu Li-čching. Vydalo
Šao-nien er-tchung čchu-pan-še, Peking 1955.
: Obsahuje 7 pohádek z provincie' Šen-si, vypravovaných dosti neuměle.
Převzaty pohádky O Králi Zlatoprstu (14) a O Buddhovi se zlatonosnou ropuchou
v l,Ístech (23)_
í . . r 
TCHl' Tchien-che-tchu (Obraz s Mléčnou dráhou). Uspořádal Čao Če-nan. Vydalo Che-pej
žen-min čchu-pan-še, 1957.
, , Obsahuje 11 etiologických a zvířecích pohádek a pověstí.
Převzaty pohádky Jak Lu Pan se sestrou stavěli most (63) a Jak Er-Iang chytal slunce
(55). ,
'!JJL TchaJ-jqrtg che jii.~-\iang (Slunce a Měsíc). Napsal Cchun Šen aj. Vydalo Ťiang-su žen-min
. čchu-pan-še, 1957_
Drobná sbírka, která kromě převzaté pohádky obsahuje další čtyři zvířecí pohádky.
Převzata pohádka O Měsíčni a Sluneční Panně (55).
'!JŠ Tchaj-jang lan (Hora slunce).
Obsahuje 3 krátké pohádky.
Převzata pohádka Student a volavka (24),

ŤČKN Ťiou.če ku.niang (Panna Ťiou-če). Zaznamenal Liou Ťin. Vydalo Šang-chaj wen-chua
čchu-pan-še 1957.
Obsahuje 9 pohádek rozšířených v provincii če-tiang. Pohádky se vysmívaji pověře,
duchům, oslavují prostý lidský rozum.
Převzaty pohádky O statečném řezníkovi (28) a Jak bůžek země spadl a rozbll se (26)
ŤČSŠ Ťin-č' sien-šeng (O pánovi se zlatým prstem). Sestavili Lu Su aj.
Obsahuje 4 kouzelné pohádky z provincie Che-pej, odsuzující sobeckost a oslavující
lidovou moudrost a statečnost. '
Převzata pohádka O Králi Zlatoprstu (14). . '
ŤJP Ofin jiian-pao (Zlaťák). Napsali JU I a jiní. Vydalo Ťiang-su žen-min čchu-pan-še, 1955.
Obsahuje 9 pohádek psaných nevalnou čínštinou. Z toho jsou 4 pohádky ~ecí,
ostatní satirické.
Převzaty pohádky O Lendrákovi (33) a Nápis na tabuli (45) .

ŤPp Ťin pchi-pcha (Zlatá pchi-pcha). Sestavil Ting Ke. Vydalo Šao-nien er-tchung čchu-pan-še.
Obsahuje 7 známých pohádek rozšířených v provincii če-tiang. Ve všech s výjimkou
pohádky O zlatém buvolovi vystupuje velmi silně nenávist k bohatým, kteH vysávají
chudáky. Pohádky jsou vypravovány velmi neumělou, nelidovou řečí-.
Převzaty pohádky Olivové jezero (13) a Zlatý buvol (29).
ŤŠS Ťin š' sie (Skřínka se zlatým kamenem). Sestavil Šan Che. Vydalo An Chuej žen-min
čchu panoše 1956. Obsahuje 7 kouzelných a humorných pohádek. Převzata pohádka
Zázračná bylina (51).
WČŠ Min-fien ku-š' I. (Lidové pohádky I). Sestavil \Vang Čchen-š'.
Obsahuje 37 kouzelných a etiologických pohádek z jižní Číny.
Převzata pohádka Jak se na světě objevila světluška (56).
WLH Wi/helm: Chinesische Volksmiirchen. Jena 1921. - Srov. čís. 14, 55 

< < <