Kladské povídky

Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín (1958)*

K vydání připravil Jaromír Jech

Soupis povídek (Obsah)

(1958)

Poznámky
(Kubín–Polívka 1908)*

Poznámky
(Jech 1958)

 

Můj folklór (1954, Josef Štefan Kubín) /7-9/.

Slovo úvodní (1908, Josef Kubín) /13-14/.

MALÁ ČERMNÁ

Antonín Hurdálek

1.

Chlupatej syn   /17-20/

I. /7-10/.

ATh 425 A. BP II, 234n. Tille II/2, 347n., 533n. Polívka III, 173n.

Spadá do okruhu látek „Amor a Psyche“. Srv. č. 96.

2.

Vo jednom šlechtici   /20-21/

II. /10-12/.

ATh 760. Tille I, 370n.; II/2, 480n. Polívka III, 372n.

3.

Vo zakletejch princezkách   /21-25/

III. Vo zakletejch princeskách /12-16/.

ATh —, 301 A*. BP II, 297n. Tille II/1, 387n. Polívka I, 263n.

4.

Chytrá dcera   /25-27/

IV. Chytrá cera /16-18/.

ATh 875. BP II, 349n. Tille I, 44n., zvláště 49n.; II/2, 462. Polívka IV, 472n.

5.

Hurdálek na vandru   /27-28/

V. /18-19/.

ATh 130. BP I, 237n. Polívka V, 119n.

6.

Silnej krejčí   /29-31/

VI. /19-21/.

ATh 1640 + 1060 + 1062 + 1115. BP I, 148n. Tille I, 268n., zvláště 276n.; II/2, 475n. Polívka IV, 491n.

NĚMECKÁ ČERMNÁ

1. Václav Hanuš

7.

Čarodějná píšťalka   /35-36/

VII. /21-22/.

ATh —, 571* nebo ATh —, 559*. BP II, 39n. Tille II/1, 303n., zvláště 307;. Polívka III, 93n.

Ojedinělá verse látky o princezně Nezasmálce.

8.

Jak se stal nezdara králem   /37-39/

VIII. /22-26/.

ATh 935. Tille II/1, 135n.; II/2, 494. Polívka IV, 435n.

9.

Dychtivost po penězích   /39-40/

IX. /26-27/.

ATh 939*. Tille II/2, 180n., 504.

2. Jan Vítek

10.

Velkej, Tlustej a Hloupej   /41-44/

X. /27-30/.

ATh 563. BP I, 349n. Tille I, 516n.; II/2, 487. Polívka III, 424n.

3. František Středa

11.

Jak chasnik dostal čerta   /45-47/

XI. /30-32/.

ATh 812. BP III, 12n., zvláště 15, pozn. 1. Tille I, 180n. Polívka IV, 146.

12.

Kurážlivý chasnik   /48-49/

XII. /32-34/.

ATh —, 326*. BP I, 22n. Tille II/1, 103n.; II/2, 493. Polívka IV, 358n.

Ojedinělá verse o Nebojsovi v kostele. Další verse o Nebojsovi json zastoupeny v číslech 107 a 166. Srovn. též pozn. k č. 41.

13.

Parádnej koniček   /50/

XIII. /34/.

Máchal 143n. Kühnau II, motiv vodník v podobě koně: 256, 270, 287, 296-297, 302, 308, 318-319, 322 (srovn. též Tille II/2, 422); motiv vodník chycen lýčím: 326, 329; motiv vodník-kůň zmizel, jakmile se napil vody: 282, 319; Kubín, Kladsko 158.

14.

Hrob na rozcestě   /50/

XIV. /34-35/.

Máchal 172n. Kühnau I, 196n. Wollman, r. XV, 42, 47-48.

15.

Mlejnek a mošna   /51-53/

XV. /35-37/.

ATh —, 569**. BP I, 464n. Tille I, 532n.; II/2, 488. Polívka III, 436n.

16.

Sedlák a čert   /53-55/

XVI. /37-39/.

ATh 400 (nebo 313 A) + 1072* + 1062 + 1095 + 1091*. BP II, 318n., 516n.; III, 465n.; I, 148n.; III, 356n. Tille I, 185n.; II/2, 467. Polívka II, 257; III, 413; IV, 157n.

17.

Stelnej sedlák   /55-57/

XVII. /39-40/.

ATh 1739. BP I, 317n., pozn. 1. Tille II/2, 444n. Polívka V. 32n.

18.

Plinik   /57/

XVIII. /40/.

Máchal 153n. Kühnau II, 16n. Tille II/2, 403n. Polívka V, 156n.

Ohlas pověry o plivníkovi viz v č. 95. Spojení látky o plivníkovi s látkou o vodníkovi přináší text 73d.

19.

Jak se Honza vyučil zlodějem   /57-64/

XIX. /40-46/.

ATh 1525 A. BP III, 379n. Tille II/2, 283n., 507. Polívka IV, 288n.

JAKUBOVICE

1. Jan Burdych

20.

Vo svatováclauským vojsku   /67-68/

XX. Vo svatováclaṷským vojsku /46-47/.

BP III, 460. Tille II/2, 439n. Polívka V, 250n.

21.

Jak se Pozděna stal rychtářem   /68-69/

XXI. /47-48/.

ATh 1535. BP II, 1n. Tille II/2, 144, 504. Polívka IV, 513n.

Látka „Unibos“ (= posměšné pojmenování malého sedláka podle toho, že měl jen jednoho vola).

2. Jan Drašnar

22.

Švec a krejčí   /70-73/

XXII. /48-50/.

ATh 613 (+ 554). BP II, 468n., 19n. Tille II/2, 164n., 504. Polívka IV, 93n.; II, 381n., 291n.

Základní látka o „Pravdě a křivdě“ (Veritas — Falsitas) s připojeným motivem o pomoci vděčných zvířat z látek jiných, jmenovitě z pohádky o Zlatovlásce.

23.

Vo hastrmanoj   /73-75/

XXIII. /51-52/.

ATh —, 313A*. BP II, 140, 423, pozn. Tille I, 219n.; II/2, 468n. Polívka II, 148n., 258n., 423, pozn. 1. Máchal 146 a 148. Kühnau II, 259, 277-278, 342, 349, 357.

24.

Ještě hastrman ve mlýně   /75-76/

XXIV. /53/.

ATh 1161. Tille II/2, 390n. Máchal 146. Kühnau II, 222-223, 242-243, 293-294, 305-306, 310-311, 318, 345-346.

25.

Vo vandrounicich   /76-77/

XXV. Vo vandroṷnicich /53-55/.

Kühnau II, 373-374. Tille II/2, 387n.; I, 113. Polívka V, 127.

26.

Jak se dodělal hadí koruny   /78/

XXVI. /55-56/.

ATh —, 672 A*. BP II, 463n. Tille II/2, 386n., 537. Polívka V, 126n. Kühnau II, 39-40, 362n.

27.

Nevěsta zlatem vyvážená   /78-79/

XXVII. /56/.

Kühnau III, XLVIII, 745n., zvláště 766n.

28.

Vo Hejšovině   /79/

XXVIII. /56-57/.

Kühnau I, XXXIV, 236n. Tille II/2, 108n., 502. Polívka V, 296.

29.

Slauná premicie   /79-80/

XXIX. Slaṷná premicie /57-58/.

ATh 910 B. BP IV, 149-150. Tille II/2, 23n. Polívka IV, 524n.

30.

Vo třech bratřich   /80-84/

XXX. /58-64/.

ATh 566. BP I, 470n. Tille II/1, 283n.; II/2, 496. Polívka II, 161n., 224n., 462n.

3. Václav Holub

31.

Vo Popeličce   /85-87/

XXXI. /64-66/.

ATh 510 A. BP I, 165n. Tille II/1, 242n., zvláště 246n.; částečně též I, 387n., 443. Polívka III, 257n.

32.

Vo Brunclíkoj   /87-88/

XXXII. /66-68/.

Viz pozn. k č. 3.

33.

Jak vandrounika hadi sežrali   /89/

XXXIII. Jak vandroṷnika hadi sežrali /68/.

Viz pozn. k č. 25.

34.

Zlatá korunka hadí   /89/

XXXIV. /68/.

Viz pozn. k č. 26.

35.

Vejžlata na Homoli   /90/

XXXV. /69/.

Máchal 156n. Kühnau I, 381n. Polívka V, 179.

Čtyři kladská čísla (35, 36, 75, 149) přinášejí vyprávění o světýlkách (vejžlatech, světlonoších, bludičkách atd.).

36.

Světlonoši   /90/

XXXVI. Svjetlonoši /69/.

Viz pozn. k č. 35.

4. Jakub Vencl

37.

Proroci   /91-92/

XXXVII. /69-72/.

Viz pozn. k č. 21.

38.

Pout za svěcenou vodou   /93/

XXXVIII. Pout za svjecenou vodou /72-75/.

ATh 1889 + ATh —, 852* + 1882. BP II, 506n. Tille II/1, 41n. Polívka IV, 423n.

Látka z cyklu lživých povídek.

STROUŽNÉ

Alois Jansa

39.

Vo prašivečkoj   /97-99/

XXXIX. /75-77/.

ATh —, 314*. BP III, 94n.; Tille II/2, 261n., zvláště 266, dále 272-273 a 276-277. Polívka II, 206n.

MACHOVSKÉ KONČINY

1. Václav Klimeš

40.

Vo nedělce   /103-105/

XL. /78-79/.

Kubín, Kladsko 160.

V čísle 95 (a vlastně též 85 a 91 — v těchto dvou případech má dívka jméno Popelka) je nedělka, resp. Nedělka, nekřtěné dítě.

41.

Rytíř Bambus   /105-106/

XLI. /80-81/.

Kühnau, III, XLIV-XLV, zvláště 635-636. Tille II/2, 520 .

42.

Režná žencká   /107/

XLII. /81/.

Máchal 127. Kühnau II, 175-176, 178-179, 193. Tille II/2. 373n.

43.

Jak uďál Honza štěsti   /107-110/

XLIII. /81-84/.

ATh 304. BP II, 503n. Tille II/1, 264. Polívka II. 78n.

44.

Vo jednom šouci   /110-111/

XLIV. Vo jednom šoṷci /84-85/.

Ojedinělá povídka. Princezna si vezme hrdinu, který jí správně ušije boty „bez míry, bez voka“. Srovn. s tím začátek textu 69: Princezna by si vzala krejčího, který by jí dovedl ušít správně šaty „bez vidění a bez míry“.

45.

Vo silnym Honzoj   /112-114/

XLV. /85-88/.

ATh —, 650*. BP II, 285n. Tille II/2, 56n. Polívka IV, 422.

46.

Umračená princezna   /114-117/

XLVI. /88-90/.

Ojedinělá povídka.

47.

Pašijový poklad   /117-118/

XLVII. /90-91/.

Kühnau III, XLV, 559n., zvláště 602-603, 605-607, 665-667. Polívka V, 256n.

48.

Lívacor   /118/

XLVIII. /91-92/.

ATh —, 569*. BP I, 464n. Tille I, 532n.; II/2, 488. Polívka III, 436n.

49.

Skalní mysliveček   /119-120/

XLIX. /92-93/.

Ojedinělá povídka. Viz pozn. k č. 48.

50.

Vysvobozená princezna   /120-123/

L. /93-96/.

Viz pozn. k č. 28.

51.

Hromobitnej čeledín   /123-125/

LI. /96-102/.

ATh 1000 (+ 1008 + 1029) + 650 A. BP II, 285n. Tille II/2, 87n., 56n. Polívka IV, 414n.

52.

Vo Honzikoj   /126-127/

LII. /102-103/.

ATh —, 569*. BP I, 464n. Tille I, 532n., zvláště 542n. Polívka III, 447n.

53.

Leposáva   /127-131/

LIII. Leposáṷa /103-106/.

Tille II/2, 373n.

Povídka jako celek ojedinělá.

54.

Jak dostal Tonda princeznu   /131-133/

LIV. /106-108/.

Ojedinělá povídka.

55.

Poklad   /134/

LV. /108/.

Kühnau III, XLVII, 556n., 711. Polívka V, 260n.

56.

Veselej vobžinek   /134/

LVI. /108/.

Ojedinělá povídka.

57.

Čim Honza rozesmál princeznu   /134-136/

LVII. /109-110/.

ATh 571. BP II, 39n. Tille II/1, 303, zvláště 312n.; II/2, 497. Polívka III, 93n.

2. Kristina Flousková

58.

Jak Honza rozesmál princeznu   /137-138/

LVIII. /110-111/.

Viz pozn. k č. 57.

BUKOVINA

1. Jan Hercig

59.

Vandrouní a čert   /141-142/

LIX. Vandroṷní a čert /111-112/.

ATh 1175. BP III, 16, pozn. 1. Tille I, 177n. Polívka IV, 146n.

60.

Mikeš, syn kovářů   /142-148/

LX. /112-117/.

ATh 301 B + 1640 (+ 1060 + 1062). BP II, 297n. Tille II/1, 387n., zvláště 406n.; II/2, 499. Polívka I, 263n.

2. Kristina Müllerová

61.

Pánbuh sedumkrát zaplatí   /149-150/

LXI. Pánbuch sedumkrát zaplatí /117-121/.

ATh 1735. Tille II/2, 366n. Polívka V, 63.

3. František Štěpán

62.

Paleček   /151-152/

LXII. /121-124/.

ATh 700. BP I, 389n. Tille II/1, 167n. Polívka II, 90n.

63.

Můra — morous   /152-153/

LXIII. Můra. Morous /124-125/.

Máchal 175n. Kühnau III, XXXIII-XXXIV, 105n. Polívka V, 161. Wollman, r. XIV a XV.

64.

Vo zlý ženě a vo špačkoj   /153/

LXIV. /125-126/.

Tille II/2, 554.

VOSTRÁ HORA

Václav Jirman

65.

Vo ty stříbrný hoře   /157-158/

LXV. /126-129/.

ATh 530. BP III, 111. Tille II/1, 160n. Polívka II, 240n.

66.

Hastrman v mlejně   /158-159/

LXVI. /129-130/.

Viz pozn. k č. 24 a 13.

67.

Tři růže   /159-160/

LXVII. /130-135/.

ATh 425 C. BP II, 241n. Tille I, 550n. Polívka III, 189n.

68.

Kovář nad čerta   /160-163/

LXVIII. /135-142/.

ATh 330 A. BP II, 163n. Tille I, 590n. Polívka III, 410n. Kühnau II, 692-694, 706-711.

69.

Jak se krejčí dostal k princezně   /163-165/

LXIX. /142-146/.

ATh 1541*. Tille II/2, 121n.

Povídka náleží do cyklu látek o šibalovi mnoha jmen.

70.

Jak Honza rozesmál princeznu   /165-167/

LXX. /146-148/.

Viz pozn. k č. 57.

71.

Čertova skála   /168/

LXXI. /148-149/.

Kühnau II, 643-649.

72.

Vděční psi   /168-171/

LXXII. /149-158/.

ATh 315. BP I, 551n.; III, 1n. Tille I, 320n. Polívka I, 166n.

CHUDOBA HORNÍ

František Bek

73.

Vo hastrmanoj a)-e)   /175-178/

I. /3-5/.

74.

Baba čarodejnice a)-d)   /178-180/

II. /5-7/.

Máchal 176n. Kühnau III, XXXIII, 10n. Tille II/2, 427n. Polívka IV, 183n.; V, 193n.

75.

Vo světlonoši   /180-182/

III. Vo svjetlonoši /7-8/.

Viz pozn. k č. 35.

76.

Zakletá pani   /182-183/

IV. /8-9/.

Viz pozn. k č. 28.

77.

Vo jiný zakletý pani   /183-184/

V. /10/.

Viz pozn. k č. 28.

78.

Mynářskej tovaryš   /184-185/

VI. /10-11/.

Viz pozn. k č. 74 b).

79.

Hadovej pánek   /185-186/

VII. /11-12/.

Viz pozn. k č. 25.

80.

Konec světa   /186-187/

VIII. Konec svjeta /12/.

Ojedinělá povídka.

81.

Vo jednom kupcoj   /187-189/

IX. /13-14/.

ATh —, 1380*. BP III, 124n. Tille II/2, 391n., 452n. Polívka IV, 262n.

Viz pozn. k č. 167.

82.

Švec a žid   /189-190/

X. /14-20/.

ATh —, 1388*. Tille II/2, 400n.

BLAŽEJOV

Anna Šrůtková

83.

Lívacor   /193-194/

XI. /20-22/.

Tille II/2, 549, 554.

84.

Dcera belzebubova   /195-199/

XII. Cera belzebubova /22-26/.

BP II, 269. Tille II/1, 69n. Polívka II, 121n. Kühnau II, 544-545.

85.

Hrášek a Popelka   /199-208/

XIII. /26-33/.

Tille II/2, 375n., zvláště 377n.

86.

Honzovo štěstí   /208-214/

XIV. /33-38/.

ATh —, 650** + ATh —, 530*. BP II, 285n.; III, 111n. Tille II/2, 56n.; II/1, 148n., 353n. Polívka IV, 422; II, 226n. Kühnau II, motiv vodník na mostě: 254, 278, 280; motiv zápasení s vodníkem: 245-246, 286, 303-304, 320-321, 355 (srovn. též Polívka V, 171).

87.

Kopejtko Vilejm   /215-223/

XV. /38-45/.

Ojedinělá povídka.

88.

Vo Popelce   /223-224/

XVI. /45-46/.

ATh 510 A. BP I, 165n. Tille II/1, 242n.; částečně též I, 387n., 443. Polívka III, 257n., zvláště 268n.

89.

Ján Děda a červená bába   /225-227/

XVII. /46-48/.

Ojedinělá povídka pravděpodobně z okruhu pověstí o pokladech.

90.

Princezna Terezka   /227-229/

XVIII. Princezna Tereska /48-50/.

Ojedinělá povídka.

91.

Vašiček Kauka   /229-234/

XIX. Vašiček Kaṷka /50-54/.

Tille II/2, 375n., zvláště 377n.

Ojedinělá povídka. Viz pozn. k č. 40 a č. 85.

92.

Jak vandrouní žil a umřel   /234-237/

XX. Jak vandroṷní žil a umřel /54-65/.

ATh 330 B. BP II, 149n., zvláště 157n. Tille I, 502n., zvláště 509n.; dále II/2, 488, 535. Polívka III. 414n.

93.

Perniková chalpa   /238-239/

XXI. /65-78/.

ATh 327 A. BP I, 115n. Tille II/1, 213n. Polívka IV, 188n.

94.

Vo šeucouskym vyučencoj   /239-244/

XXII. Vo šeṷcoṷskym vyučencoj /78-83/.

ATh —, 562* (u Krzyżanowského obdobné texty pod č. 562). BP II, 178, pozn. 1. Tille II/1, 217n.; II/2, 495.

95.

Matěj a Nedělka   /244-252/

XXIII. /83-90/.

Tille II/2, 375n., zvláště 377n.

Ojedinělá povídka. Viz pozn. k č. 40 a 85.

96.

Petr z Petrohradu   /253-261/

XXIV. Petr s Petrohradu /90-97/.

První část tvoří podle Polívky „jakési nadmíru zatemnělé vzpomínky o Petru Velikém“. V druhé části jde o látku z okruhu Amor a Psyche; viz pozn. k č. 1.

ČÍŽNÉ

Jan Jirman

97.

Čert a Káča   /265-266/

XXV. /97-98/.

ATh —, 1164* BP IV, 176. Tille I, 87n.; 1II/2, 462n. Polívka IV, 153n.

98.

Pán Jéžiš a vandrák   /266-268/

XXVI. /98-108/.

ATh 785. BP II, 149n. Tille I, 600, zvláště 605n., dále II/2, 489. Polívka IV, 13.

99.

Čert a švec   /268-270/

XXVII. /108-111/.

Viz pozn. k č. 59.

100.

Dva bratři   /270-271/

XXVIII. /111-112/.

ATh 676. BP III, 137n. Tille I, 36n. Polívka IV, 302n.

101.

Zmařenej pytlák   /271-273/

XXIX. /112-114/.

Ojedinělá povídka.

102.

Našel Bídu   /274-275/

XXX. /114-115/.

ATh 1137;. BP III, 375n. Tille II/1, 239n.; II/2, 495. Polívka III, 287 (zmínka).

103.

Malej a Velkej Mikuláš   /275-278/

XXXI. /115-122/.

Viz pozn. k č. 21.

BŘEZOVÁ

Josef Kosář

104.

Dva klíče   /281-287/

XXXII. /122-137/.

ATh 400. BP II, 318n., též 59. Tille II/1, 357n.; II/2, 498. Polívka II, 1I5n.

105.

Vysvobozená princezna   /287-293/

XXXIII. /137-141/.

ATh 301 A. BP II, 297n. Tille II/1, 387n., zvláště 399n. Polívka I, 263n.

106.

Vo cisaři Josefoj   /293-295/

XXXIV. Vo cisaři Jozefoj /141-144/.

ATh 952 (+ 951 A). BP III, 450n., 393 (druhá zlodějská historka). Tille I, 125n.; II/2, 465n. Polívka IV, 447n., částečně též 337n.

107.

Kurážlivej vandrák   /295-297/

XXXV. /145-146/.

ATh —, 326**. BP I, 22n. Tille II/1, 103n.; II/2, 493. Polívka IV, 358n.

108.

Kobylí vejce   /297-298/

XXXVI. /146-151/.

ATh 1319. BP I, 317n. Tille II/2, 445. Polívka V, 45.

109.

Sloní vejce   /299/

XXXVII. /151/.

Viz pozn. k č. 108.

110.

Zázrak   /299-300/

XXXVIII. /151-152/.

Tille II/2, 598n.

111.

Švec Cvrček   /300-302/

XXXIX. /152-163/.

ATh 1641. BP II, 401n. Tille I, 259n. Polívka IV, 501n.

112.

Psí testament   /302-303/

XL. /163-166/.

ATh —, 1855*. Tille II/2, 367. Polívka V, 65n.

113.

Tři bratři chytráci   /303-305/

XLI. /166-167/.

Viz pozn. k č. 69.

114.

Farářova Káča   /305-307/

XLII. /167-171/.

ATh 1536 A. Tille II/1, 437n. Polívka V, 82n.

115.

Farářovo prase   /307/

XLIII. /171/.

Ojedinělá povídka z cyklu anekdot a humorek o obelstěných farářích.

116.

Jak budou spolu živi   /307/

XLIV. /171/.

Ojedinělá povídka. Srv. lascivní vyprávění z Valašska, otištěné ve Večerním Českém slovu (14. 5. 1932).

117.

Na otázkách   /308/

XLV. /172/.

ATh 1846*.

118.

Zaklenej kaplan   /308/

XLVI. /172-174/.

ATh 1529. BP III, 9, 391n., pozn. 3. Tille I, 257n.; II/2, 475.

119.

Farářu pes   /309/

XLVII. /174-175/.

ATh —, 1675* Tille II/2, 450.

120.

Aby dozrály   /309-310/

XLVIII. /175/.

Ojedinělá povídka.

121.

Strakatý máslo   /310/

XLIX. /175/.

Tille II/2, 555.

V české tradici asi ojedinělá povídka.

122.

Sekula a Mikula   /310-311/

L. /176/.

Povídka z okruhu farářskych historek.

123.

Vypálenej Vincek   /311/

LI. /176-181/.

ATh 1642 (motiv V). BP I, 65n. Tille II/2, 422n., též 418. Polívka V, 50.

124.

Obršt a farář   /312/

LII. /181/.

Ojedinělá povídka.

SLANÉ

1. Karel Kopáček

125.

Voučák Hýnek   /315-319/

LIII. Voṷčák Hýnek /181-184/.

ATh —, 300* + ATh —, 502*. BP I, 547n., zvláště 550; III, 49n. Tille I, 290n.; II/2, 476n.

126.

Čert a kočí   /319/

LIV. /185-190/.

ATh —, 795*. Tille I, 56n. Polívka IV, 69n.

127.

Drvoštěp nad rytíře   /320/

LV. /190-193/.

ATh 922. BP III, 216n. Tille I, 117n.; II/2, 464n. Polívka IV, 442n.

Známá látka „Císař a opat“ (Kaiser und Abt). Srv. pozn. k č. 106.

128.

Chytrá dcera   /321-322/

LVI. Chytrá cera /193-197/.

Viz pozn. k č. 4.

129.

Jak Pán Jéžiš vandroval   /322-323/

LVII. /197-198/.

ATh —, 768*. Tille I, 567n.

Ojedinělá povídka připomínající neobvyklou u nás legendu o Christoforovi, který přenášel přes řeku dítě-Krista a klesal pod jeho tíží.

130.

Švec Pánembohem   /323-325/

LVIII. /199-200/.

ATh —, 774 A* (číslo dosazuji podle Gyuly Ortutaye, Ungarische Volksmärchen, Berlin 1957, str. 559). Tille I, 567n., zvláště 580n.; II/2, 633. Polívka IV, 14.

131.

Chudej rytíř   /325-326/

LIX. /200-202/.

Tille II/1, 51n.. Polívka III, 464.

132.

Dobrá chmotřička   /327-329/

LX. /202-208/.

ATh 710. BP I, 13n. Tille II/1, 55n.; II/2, 492. Polívka III, 100n.

133.

Čarodějná bába   /329-330/

LXI. /208-216/.

O Kačence (Ed. Peck) /210-211/.

O pagáčku (Ed. Peck) /211-212/.

ATh 480 + 311. BP I, 207n., 398n. Tille I, 436n.; II/1, 84n. Polívka III, 322n., 384n.

Povídka jako celek ojedinělá. V podstatě se tu svérázně kombinuje verse o službě hodné a zlé dívky (srovn. č. 155) s versí o sestrách lstivě odvedených a přinucovaných jíst lidské maso.

134.

Vo dvanácti koničkách (Fragment)   /331-332/

LXII. /216-219/.

ATh (531). BP III, 18n. Tille II/2, 188n. Polívka II, 309n.

2. Františka Langrová

135.

Pohádka   /333-334/

LXIII. Pohátka /219-221/.

ATh 921. BP II, 359n. Tille I, 114n. Polívka IV, 443n.

Viz pozn. k č. 127.

136.

Jak se Líza vdala   /335/

LXIV. /221-223/.

ATh 440. BP I, 1n. Tille II/2, 344n. Polívka III, 187n.

137.

Hastrman   /336/

LXV. /223-224/.

Viz pozn. k č. 13.

138.

Divoký ženy   /336-337/

LXVI. /224-225/.

Máchal 127n. Kühnau II, 175-176, 178-179, 193. Tille II/2, 412n., zvláště 373n. Polívka V, 174n.

139.

Nebožka Junková   /337/

LXVII. Neboška Junková /225/.

Kühnau I, 146n.

140.

Duch   /338/

LXVIII. /225-226/.

Regest pověrečné povídky o strašidlu. Viz pozn. k č. 135.

14l.

Selka čarodějnice   /338/

LXIX. /226-233/.

Viz pozn. k č. 74.

142.

Mariacelská svíčka   /338-339/

LXX. /233/.

V této podobě u nás ojedinělá pověrečná povídka o strašidlu. Upravený přetisk u Kubína, Kladsko 161-162.

143.

Dcery hastrmanky a)-b)   /339/

LXXI. Cery hastrmanky /233-234/.

Viz pozn. k č. 13. Upravený přetisk u Kubína, Kladsko 158.

a) Kühnau II, 220-221, 223-224, 237, 243, 247-248, 258-259, 261-262, 268-269, 290-292, 309-310, 314, 317-318, 321-322, 331, 336-337.

b) Kühnau II, 219, 224, 242, 276-277, 285, 330, 348. Polívka V, 171.

144.

Kostlivec   /340-341/

LXXII. /234-235/.

Viz pozn. k č. 2.

145.

Dvě dcery   /341-342/

LXXIII. Dvě cery /236-238/.

ATh —, 480 C* (číslo dosazuji podle Krzyżanowského). BP I, 207n., zvláště 221n. Tille I, 449n.; II/2, 485. Polívka III, 327n.

146.

Jak pod Kodrcákem strašilo   /342/

LXXIV. /238/.

Kühnau I, 429.

147.

Kmotřička   /343-345/

LXXV. /238-241/.

Viz pozn. k č. 132 a 135.

148.

Mynář a učitel   /346-347/

LXXVI. /241-244/.

ATh —, 815*. BP III, 420n. Tille I, 609n.. Polívka IV, 390n.

3. Jan Obst

149.

Dušičky   /348/

LXXVII. /245/.

Viz pozn. k č. 35.

150.

Škodnej   /349/

LXXVIII. /245-246/.

Viz pozn. k č. 74.

151.

Farář a řeznik   /350/

LXXIX. /246-247/.

ATh 1833** nebo ATh —, 1785 D*. Polívka V, 66.

152.

Vandrouní a lejthar   /351/

LXXX. Vandroṷní a lejthar /247-249/.

ATh —, 1588* (číslo dosazuji podle Andrejeva). Tille II, 436n.

153.

Hastrman a)-h)   /352-353/

LXXXI. /249-251/.

154.

Vohniví múži   /354/

LXXXII. /251-253/.

Kühnau III, 17, 163n. Tille II/2, 251n., 506. Polívka IV, 238n.

155.

Vo kočičce a pejskovi   /354-357/

LXXXIII. /253-255/.

ATh 480. BP I, 207n. Tille I, 436n.; II/2. 484n. Polívka III, 322n.

156.

Čarodenice na kříži   /358/

LXXXIV. /256/.

Viz pozn. k č. 74.

157.

Švec svatým Frolijánem   /358-359/

LXXXV. /256-258/.

ATh 1827**. BP 111, 127-128, pozn. 1. Tille II/2, 455n. Polivka V, 70.

158.

Loupežník a kaplan   /359-360/

LXXXVI. /258-260/.

ATh 756 B (motiv III). BP III, 463n. Tille II/2, 230n., 506, 534. Polivka IV, 75n.

4. Jan Štiranda

159.

Jak Francek uďál štěsti   /361-364/

LXXXVII. /260-262/.

Ojedinělá povídka.

160.

Švec Libor   /365/

LXXXVIII. /262-263/.

BP II, 285n., zvláště 290n. Tille II/2, 62n.

161.

Kupcova Nanynka   /366-368/

LXXXIX. /264-266/.

ATh 885*. Tille II/2, 221n., 535; I, 162. Polívka III, 403n.

5. Jiří Vašata vulgo Jiřik

162.

Mlynář a čert   /369-373/

XC. /266-272/.

ATh —, 831*. Tille I, 165n. Polívka IV, 126; V, 67. Kühnau II, 740n.

163.

Záletníci   /374-375/

XCI. /272-286/.

ATh 1730. Tille II/2, 259n. Polívka IV, 469n.

164.

Rouhač Petera a)-b)   /375-376/

XCII. /286-287/.

165.

Hloupej syn   /376-377/

XCIII. /287-290/.

BP III, 474n. Tille II/1, 76n. Polívka IV, 66.

166.

Švec Hycek   /377-378/

XCIV. /290-291/.

ATh —, 326***. Tille II/2, 247. Polívka IV, 360, 376, 380.

167.

Nemocná žena   /378-380/

XCV. /291-295/.

ATh 1360 C. BP II, 373n. Tille II/2, 391n.

168.

Jak hasili rymnik   /380/

XCVI. /295-296/.

Z okruhu kocourkovských historek.

169.

Volba představenýho   /381/

XCVII. Volba přectavenýho /296-297/.

Z oblasti kocourkovin.

170.

Kouzelný kořínek   /382-383/

XCVIII. /297-298/.

171.

Churej lunt   /383-384/

XCIX. /298/.

Ojedinělá povídka.

172.

Hloupej Honza   /384-386/

C. /298-304/.

ATh —, 1642* + 1291 (srovn. u Andrejeva *1681 I) + 1696 + 1643. BP I, 60, 521n.; III, 145n. Tille I, 414n., 210; II/2, 483. Polívka V, 19n.

173.

Brunclíkův lev   /386/

CI. /304-305/.

Tille I, 109n. Polívka III, 463n.

DODATKY

0.

Toulačka   /389-396/

Několik figurek

1.

Živá kniha   /397-400/

2.

Kladský rozumec   /400-402/

3.

Přírodní nadšenec   /402-406/

4.

Muzikant   /406-407/

5.

Humorista   /407-409/

Poznámky, doslov a slovníček

Srovnávací poznámky k jednotlivým povídkám /413-437/.

Ediční poznámky /438-441/.

U kladských vypravěčů po padesáti letech /441-449/.

Slovníček /448-455/.

 


 

Vydání

  Kladské povídky. Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín. K vydání připravil, srovnávacími a edičními poznámkami, doslovem a slovníčkem opatřil Jaromír Jech. Obálku, vazbu a ornamentální výzdobu provedl Miroslav Štěpánek. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 7. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958 (vydání 3., v SNKLHU 1.; náklad 10 000 výt.), 454 + (10) str.

Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína. Svazek první.

  Povídky kladské. Část I–II. Sebral a zapsal Josef Kubín. Komentářem kriticko-bibliografickým provází J. Polívka. V Praze, Nákladem Společnosti Národopisného musea českoslovanského 1908—1910[—1914], 158 + (4) + 348 + (4) str.

Souběžný titul na obálce 2. části: Contes populaires tchèques de la région de Glatz (Kladsko) en Prussie. Partie IIe. Recueillis et publiés par Josef Kubín. Et accompagnés d'un commentaire critique et bibliographique par J. Polívka. Société d'ethnographie tchécoslave, Prague 1910—1914.

Část I. č. I–LXXII, 158 str. — Část II. č. I–CI, 305 str.


Zkratky — literatura

ATh Antti Aarne — Stith Thompson, The Types of the Folk-Tale. FFC 74. Helsinki 1928.
BP Johannes Bolte — Georg Polívka, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, I–V. Leipzig 1913—1932.
Andrejev N. P. Andrejev, Ukazatel' skazočnych sjužetov po sisteme Aarne. Leningrad 1929.
Grimmové Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm. Aufbau Verlag, Berlin 1957.
Krzyżanowski Julian Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, I–II; Warszawa 1947. Část třetí v rukopise. [2. vyd.: 1962—1963.]
Kubín, Kladsko Josef Štefan Kubín, České Kladsko, Praha 1926.
Kubín, Podkrkonoší I Josef Kubín, Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Podhoří západní. Praha 1922. Komentář Jiřího Polívky 1923.
Kubín, Podkrkonoší II Josef Kubín, Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Úkrají východní. Praha 1926.
Kühnau Richard Kühnau, Schlesische Sagen, I–IV. Leipzig 1910—1913.
Máchal Hanuš Máchal, Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.
Němcová Božena Němcová, Národní báchorky a pověsti, I–II. Praha (vyd. Státní nakladatelství krásné literatury) 1956.
Peuckert Will-Erich Peuckert, Schlesiens deutsche Märchen. Breslau 1932.
Polívka Jiří Polívka, Súpis slovenských rozprávok, I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.
Tille Václav Tille, Soupis českých pohádek, I, II/1, II/2. Praha 1929—1937.
Wollman Frank Wollman, „Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské“, Národopisný věstník českoslovanský, r. XIV, XV, XVI a XVIII (1921—1926).

 

Poznámka

Poznámky jsou výběrově a s několika titěrnými úpravami převzaty z podrobných komentářů Jaromíra Jecha (1958).

 

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví