Ze Země jitřní svěžesti
Korejské lidové pohádky

Uspořádala Jaroslava Bičišťová (1963)*

Soupis vyprávění

 

 

Prameny

Poznámky

POHÁDKY O ZVÍŘATECH

1.

Lstivý lišák

EO

2.

Nemocný tygr

ČK, EO

3.

Pes, liška a soudce

ČM, EO

4.

Stará ropucha

EO

5.

Hloupý přítel

EO

6.

Vděčný pavouk

EO

7.

Kdo je nejmocnější?

ČJM, EG

8.

Zajíc a želva

ČK, GM

9.

Medúza

ČJM

10.

Rosnička

ČJM

11.

Dva balvany

ČK, GM

FANTASTIČKÉ POHÁDKY

12.

Dva bratři

ČJM, ČJZ

13.

Ztracený drahokam

ČK, EG

14.

Zlatá sekera

ČJM, EG

15.

Jak se děda zbavil boule

ČJM 40

16.

Zlaté a stříbrné pruty

CJ M, EG 43

17.

Nenasytný Pak

PK 45

18.

Tanečnice

GM, KG 46

19.

Muž bez nohou

EO 50

20.

Tygr-duch

EO 52

21.

Statečný Jun Girsu a krásná Čeng Sunne

LD 55

22.

Kočky

GM, LD 58

23.

Vděčný bažant

PK 61

24.

Roucho bohyně

ČJM, ČJZ, GM 64

25.

Převozník

ČJM, GM 66

26.

Nejcennější dar

ČJM 68

27.

Soucitná žena

GM, LD 70

28.

Kouzelná studánka

ČJM, EO 73

29.

Pes a kočka

ČJM, EG 78

30.

Kořalka z kamene

(GM, PK 81

31.

Jang a Tori

GM 82

32.

Tři opilí v podsvětí

EO 84

33.

Cizí štěstí

GM

34.

Syn tisícinožky

GM

35.

Tisícinožka

GM

36.

Zázračné ditě

EO

37.

Král s dlouhýma ušima

EG, KM

38.

Světluška

EG, KM

39.

Vděčný jelen

EO

40.

Falešní svědkové

EG

41.

Neobvyklý recept

EG, PK

42.

Synovská láska

GM

LIDOVÉ POVÍDKY

43.

Pohostinný tygr

EO

44.

Obratný člověk

AM, GM

45.

Přijmi moje kopí!

ČK, GM

46.

Lotosové jezero

ČJZ

47.

Láska

GM, LD

48.

Obětavá žena

KG

49.

Moudrý stařec

GM

50.

Dobrý skutek

GM

51.

Tři bratři

ČK, GM, PK

52.

Volská práce

GM, KM

53.

Skála

ČM

54.

Tykvové listy

ČK, LD

55.

Zlaté vejce

EG

56.

Nejlepší střelec

GM

57.

Chytrý sochař

ČK

58.

Chytrý chlapec

ČJM

59.

Jasnovidec

ČK, GM

60.

Falešný prorok

ČM, EG

61.

Manželské a nemanželské děti

GM

62.

Ptačí řeč

AM, GM

63.

Podivný soudní případ

ČJZ, EO

64.

Hlídač

GM

65.

Kim

GM

66.

Bezstarostný

GM

67.

Pouštění draka

ČJZ, EO

SATIRIČKÉ A HUMORNÉ POVÍDKY

68.

Splněné přání

AM, EG

69.

Zmařené úklady

LD

70.

Všem se nezachováš

ČM, EG

71.

Zlé zrcadlo

EG

72.

Rybí polévka

EG

73.

Napálený lupič

EG

74.

Hloupý sluha

ČK, EO

75.

Chytří žáci

ČK, EG

76.

Hloupý syn

EO

77.

Učení bratři

ČM

78.

Létající srnec

EO

79.

Cena za vůni

ČK

80.

Otrávené ovoce

LD

81.

Napálený statkář

ČK

82.

Žena za dvě lži

AM

83.

Za pět vonů raději umřu

AM

84.

To známe

GM, KG

85.

Chytrý lékař

EG

86.

Výhodný obchod

ČK

87.

Učenec

EO

88.

Roztržitý učenec

EG

89.

Pozoruhodný úředník

EO

90.

Budu ti napovídat

GM

MÝTY A POVĚSTI

91.

O založení království Kum Hvan

AP

92.

Tangun, zakladatel Koreje

AP, EO

93.

O založení státu Kogurjo

AP

94.

Vděčná straka

ČJM, EO

95.

Ministrova žena

KM

96.

Jak se stal sedlák guvernérem

AM, EG

97.

Drahocenný obraz

GM, KG

98.

Zachránce města Čedžu

ČJM

99.

Podivný bambus

AM

100.

Hong Kildong

AM

PŘÍSLOVÍ A HÁDANKY

Přísloví

Hádanky


Ze Země jitřní svěžesti Korejské lidové pohádky a povídky, přísloví a hádanky. Z různých korejských, ruských a německých pramenů vybrala, uspořádala a přeložila Jaroslava Bičišťová za redakční spolupráce Rudolfa Lužíka. Přebal, vazbu a výzdobu navrhl Bohumil Trita. Lidové umění slovesné. Řada B, svazek 8. SNKLHU, Praha 1963 (náklad 5000 výt.), str. 254 + (4).


Prameny

AM

Adong munhak (Dětská literatura), ročník III (časopis pro mládež), Pchjongjang 1952.

AP

Doc. dr. Antonin Pultr, přednášky o korejské literatuře na filosofické fakultě Karlovy university, Praha.

ČJM

Čoson jetmal (Korejské pohádky), Pchjongjang 1958, Sbírka 36 pohádek, pověstí, bajek a lidových povídek.

ČJZ

Če Junzip, korejský student, frekventant kursu českého jazyka v Mariánských Lázních v roce 1954—1955.

ČK

Čoson kugo (Čítanky pro třetí až pátý školní rok), Pchjongjang 1951—1953,.

ČM

Čchongnjon munhak (Literatura pro mládež), IV–V, Pchongjang 1953.

EG

Die Ginsengwurzel, Koreanische Sagen, Volkserzählungen nnd Märchen, gesammelt von André Eckardt, Eisenach 1955, Roth-Verlag. — Sbírka 26 textů, jež sběrateli za jeho dvacetiletého pobytu v Koreji vyprávěli Kim Pongdše (1865—1932, pověsti), Ju Jomdšo (1864—1928, lidové povídky) a O Čangsik (1872—1938, pohádky). — Jedna ze základních sbírek korejské lidové prózy.

EO

Unter den Odongbaum, Koreanische Sagen, Märchen und Fabeln, gesammelt von André Eckardt, Eisenach b. r., Roth-Verlag. — Druhá základní sbírka korejské lidové prózy, obsahující 41 textů, jež sběrateli (viz též EG) vyprávěli Kim Pongdše (pověsti), O Čangsik (pohádky), Kvon Kerang (1885—1934, zvířecí pohádky) a Ju Jomdšo (lidové povídky).

GM

Nikolaj Georgijevič Garin Michajlovskij, Po Koreje i Mandžuriji (Sobranije sočiněnij, t. V), Moskva 1958.

Sbírka korejské lidové prózy Garina Michajlovského, obsahující 64 textů, patří k nejstarším a nejobsáhlejším sbírkám. Vznikla za cesty tohoto ruského spisovatele po Koreji v roce 1808 (poprvé vyšla v roce 1899) a o jejím vzniku píše autor v předmluvě: "Můj tlumočník, p. Kim, sám Korejec, zaměstnáním učitel, překládal, ovládaje výtečně korejskou i ruskou řeč, já jsem rychle, větu za větou, zapisoval, snaže se zachovati prostou řeč, nikdy nepřidávaje ničeho ze svého. Za to ručím a nepochybuji, že příští badatelé potvrdí pravdivost mých slov."

Zápisy Garina Michajlovského byly a jsou vydávány samostatně a také překládány, mimo jiné i do korejštiny. Byly překládány i do češtiny.

Z říše nezapadajícího slunce, přel. Jar. Spirhanzl-Duriš, Praha, Svátek 1932, (44 čísel, z nichž 19 není zahrnuto do našeho vydání).

Když mládí hledalo cestu, přel. Nataša Musiolová, Praha, SNKLU 1956, (Oddíl Korejské pohádky přináší 15 textů, z nichž 9 není zahrnuto do našeho vydání).

Korejské pohádky, přel. Jaroslav Stechar, Praha, SNDK 1954, (překlad sovětského výboru, přinášejícího 7 textů, vesměs zařazených do našeho vydání).

KG

Kim Gidok, ředitel a dirigent Státní korejské filharmonie, zasloužilý umělec KLR, za svého pobytu v Československu.

KM

Kim Mjongrin, kandidát věd, ředitel metalurgického výzkumného ústavu Korejské akademie věd, za svého pobytu v Československu.

LD

Li Džongvan, korejský student, frekventant kursu českého jazyka v Mariánských Lázních v roce 1954—1955.

PK

Pak Kisong, korejský student, frekventant kursu českého jazyka v Mariánských Lázních v roce 1954—1955.

Přísloví byla vybrána z knihy Čosjon sokdamdžip (Pchjongjang 1954) a hádanky z knihy Susukäkki (Pchjongjang 1955).


Další sbírky korejské lidové prózy

N. G. Garin-Michajlovskij: Korejskije skazki (Moskva-Leningrad 1952 (přeloženo do češtiny).

V. Kučerjavenko: Skazki Strany Utrennej svěžesti, Vladivostok 1952.

Korejskije narodnyje skazki, Moskva-Leningrad 1953.

Korejskije skazki, obrabotka dlja dětěj N. Hodza, Moskva-Leningrad 1953.

Korejskije skazki, přel. Čchan Ira, Pchjongjang 1958.

Skazki narodov Azii, Leningrad 1959 (v oddile Korejskije skazki 10 textů).

H. H. Allen: Korean Tales, New York 1889.

J. S. Gale: Korean Folk Tales, London 1913.

F. Carpentier: Tales of a Korean grandmother, New York 1947.

E. M. Jewet: Which was which? Tales of ghosts and magic from Korea, New York 1933.

Kim So-un: Story bag. A collection of Korean folk tales, Ritland 1955.

André Eckardt: Koreanische Märchen, St. Ottilien 1929.

Uri nara jetijagi (Pohádky naši vlasti), Pchongjang 1958.

Prameny podle Bičišťové.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist