Lidové povídky z Podkrkonoší
II. Podhoří východní

Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín

K vydání připravil Jaromír Jech (1971)

Soupis povídek

 

 

Prameny

Poznámky

KYJE

Václav Jirsa

1.

Matys

2.

Turnaje 12

3.

Naráz padesát zabil 15 -

4.

Ubrousek, beránek a manda 17

5.

Hastrman 20

6.

U křtu 21

BRADLECKÁ LHOTA

1. Jan Bažant

7.

Stará lucerna 24

8.

Divotvorná travina 27

9.

Divotvorná knížka 29-

10.

Jak hastrman laškoval 32

11.

Jak hastrman vyprovázel 32

12.

Světýlka 33

13.

Učarovaná kráva 33

14.

Diblík-chrobák 34

15.

Ferina kominík 35

16.

Jak Tulka přestal klít 36

17.

Tři nápadníci 37

18.Jak šel Honza do mlýna 38

19.

Medicína 39

20.

Práce a jídlo 40

2. Cecilie Jenčková

21.

Ještě hloupější 40

BRDO

Kateřina Tajchmanová

22.

Zlaté pantoflíčky 44

23.

Na katechismu 47

24.

Sedlák ferina 48 _

25.

Odpustky 48

26.

Čert u muziky 49

27.

Co zakusil jeden chalupník 50

28.

Hloupý Honza v kostnici 51

29.

Vařená vejce 52

LUŽANY

Kateřina Stejskalová

30.

Dušička pod mostem 56

31.

Čert 56 -

32.

Člověk-osoba '56 -

33.

U oltáře 57

34.

Kos či pěnkava? 57

MLÁZOVICE

1. Marie Antonová

35.

Bobeš 60

36.

Honza dobývá princezny 62 -

37.

Hlídal nebožtíka 64-

38.

Lakomý mlynář 65

39.

Čertova skála 66

40.

Sirotek 67

41.

Pes 67

42.

Prase 68

2. Anna Mejsnarová

43.

Pikolominka 68

44.

Hastrman 69

3. Jindřich Okrouhlický

45.

Kovář Fišera 70

4. Josef Pekař

46.

Kovářova trpělivost 70

5. Vojtěch Tauchman

47.

Na pouti Karlínem 71

48.

Moje noční příhoda 72

49.

Jak sem ved kumpanyji vojáků 73

6. Anna Zejfartová

50.

Jak jela cholera 74

51.

Hastrman 74

52.

Černý muž 74

53.

Oral o posvícení 75

54.

Kužel novému faráři 75

LÁNY

Josef Fetr

55.

Škodila dobytku 78

56.

Čaroděje 78

57.

Cikánka čaruje 79

BĚLOHRAD

1. Václav Groha

58.

Co kdysi strašívalo 82

2. Božena Grohová

59.

Hloupý Honza 83

60.

Pozor, Lámej, Trhej 85

3. Jan Malý

61.

O třech synech královských 87 -

62.

Martinic 91 -

63.

V Rybrcoulově zahradě 92

64.

Co to bylo? 93

65.

Diblíček 93

66.

Pačtí blázni 94

67.

Klárynka 94

NOVÁ VES (prostřední)

1. Jan Ježek

68.

Ženy čarodějné 98

69.

Tři otázky 98

2. Anna Podhorová

70.

Řezník strašil 99

71.

Hastrman v kolíbce 101

72.

Lapený hastrman 101

73.

Diblík 101

TIKOV

Josef Čížek

74.

Fabián, svatý muž 104

75.

U krále Kejvity 107

76.

Kokeš 110 -

77.

Félinka 115

78.

Zakleté princezny 119

79.

Spolek hrbatých 124

BRTEV

Jan Bartoníček

80.

Krakonoš pomáhá 126

81.

Salvátor 126

82.

Dvě holky hastrmanky 127

83.

Srdnatý hajný 127

84.

Přadla s divými ženami 127

85.

Byšice 128

86.

Čertova brázda 128

87.

Bořka 128

88.

Vrah Lezner 128

ARNOŠTOV

Jan Zlatník

89.

Silvent a cikánka 130

90.

Panna-labuť 133

91.

Havlíček 136 -

92.

Dráteník a hraběnka 140

93.

Loupežník 141

UHLÍŘE

František Pech

94.

Souboj o Hrdla 146

BĚLÁ U PECKY

Josef Khun

95.

Vidění 148

PECKA

1. František Brzák

96.

Zimnice 150

2. Vincenc Nejedlý

97.

Poslal vši 151

98.

Žabičky v pivě 151

3. Josef Šabata

99.

Šandor 152

4. František Štemberka

100.

Poklad v poli 153

LHOTA U PECKY

Josef Marks

101.

Z doby roboty 156

STAŇKOV

Jan Šeps

102.

Jak dojil krávu 158 -

103.

Tajemné procesí 158

VŘESNÍK

1. Jan Puš

104.

Pasák trpaslík 160

105.

Honza 160

106.

Bez klapky 162

2. Josef Zívr

107.

Chudý a bohatý 162

108.

Zchytralý krajánek 163

109.

Jiný šelma krajánek 164

110.

Zlá žena 164

LUKA

1. Josef Jiřička

111.

Hádanka 166

2. František Mikeš

112.

Hromový klín 166

113.

Vydra 167

114.

Jezevec 167

115.

Sekula a Mikula 168

116.

Kobyla na vejcích 168

117.

Židova vesta 168 -

118.

Papežka 169

119.

Děti, modlete se! 169

120.

Dělení 169

BEZNÍK

1. Josef Hofman

121.

Voják na kvartýru 172

122.

Hloupá dcera 175 -

123.

Znalost Písma 176

124.

Tři největší blázni 176

2. Antonín Machek

125.

Housličky 176 -

126.

Prašiveček 178 -

127.

Bavorský král 179

128.

Oliva 181

VYŠEHRAD

1. Josefa Munzarová

129.

Berthold 186

130.

Abuchazan a Tardys 187

131.

Jenofefa 188 -

132.

Loupežníkova nevěsta 189

2. Marie Šubrová

133.

Zapečetěný koráb 191

134.

Zakletý kůň 193

135.

Honzíček a Aninka 194

136.

Pán Ježíš chodí po světě 196 -

137.

Jeptiška 197 -

138.

Zaživa pohřbená 197

MILETÍN

1. Františka Erbenová

139.

Honza králem 200

140.

Princ Božej 203

141.

Hastrman tanečník 205

142.

Zkažené námluvy 206

143.

Černokněžnická knížka 207-

144.

Očarovaná kráva 207

145.

Pánbůh třikrát vynahradí 208

146.

Aby pšenice nesnětivěla 210

147.

Šibalský kousek 210

2. Josef Fábin

148.

Purkrabí strašil po smrti 211

149.

Řezačky a čarodějnice 212 -

150.

Hastrman 212

151.

Okovaný pes 212

152.

Čarování dobytka 213-

153.

Hloupý Honza farářem 213

3. Jindřich Fähnrich

154.

Zvičinští Němci 214

4. Gabriel Lhota

155.

Tři sta let zakletá 214

156.

Drak 216

157.

Strašidlo v zámku 217 -

158.

Zjevení 218

159.

Svatá Tekla 220

160.

Umrlčí čepička 220 -

161.

Myšař 221

162.

Vela 223

163.

Jahodníček 226

164.

Staročeský lhář 229

165.

Krakonoš 236

166.

Čech a Maďar, dva siláci 240 -

167.

Selka a svatý František 242

168.

Pohřbení psa 243

169.

Škrtílek a Grešlička 244

5. František Vorel

170.

Voškovrch 246 -

171.

Cecingar 246 -

172.

Šáfkoči 247

6. Anna Zívrová

173.

O jednom Honzovi 247 -

174.

Zlatá rybka 248

175.

Sůl 249 -

176.

Hastrman ve mlýně 249

177.

Podivný kořínek 250

ROHOZNICE

1. Antonín Pišl

178.

Sen se vyjevil 254

179.

Kostelník Gold 254

180.

Dražba na sochu 255

2. Jan Šubr

181.

Světýlka 255

182.

Koně bez hlavy 256

183.

Krakonoš se stěhuje 256

BÍLÉ POLIČANY

Jan Mikeš

184.

Z myslivecké latiny 258

TROTINA

Marie Janečková

185.

Krásná 260

186.

Zlatý pták 262

187.

Smlouva s čertem 265 -

188.

Služba v pekle 266

189.

Ošemetná princezna 269

190.

Lidojed 273

191.

Zrádní soudruzi 277

192.

Řezník králem 280

193.

Popelka 283

194.

Honzovy turnaje 288

195.

Zavedené děti 292

196.

Nenasytný Honza 294

197.

Žhavý muž 295

198.

Utracené dítě straší 290-

199.

Jízda na štvaní 297

200.

Vacek 297

201.

Výprava za prasetem 300

202.

Volovská veš 302

203.

Honzovy hloupé kousky 304

204.

Hloupý Honza 306

205.

Dobrá žena 307

206.

Samozvaný farář 309 -

207.

Zloděj okradl zloděje 312

208.

Jak pálilo zlato po smrti 314 -

209.

Poklad 314

210.

Muzikanti na hostině 315

211.

Sedlák nad pána 315

212.

Odkaz 316

213.

Sen žebrákův 317

214.

Brunclík 317 -

215.

Griselda 322

216.

Veliček a Šalvej 324

217.

Smělá Rozárka 327-

218.

Mrtvá přišla 328

219.

Ztracený Vojtíšek 330

ZDOBÍN

1. Josef Linégr

220.

Jan za chrta 334

221.

Strašidlo u obrázku 334

222.

Bílá žena 335

2. Antonín Rejl

223.

Skočový kořen 335 -

224.

Bílá paní 337

225.

Hrabě Špork 339 -

226.

Kouzelná kniha 341

227.

Rytíř Hubert 342

DOLNÍ DEHTOV

František Kryšpín

228.

Houdek 348

229.

Zítek nad Houdka 350

230.

Mašíček 351

ZÁBŘEZÍ

Josefa Machková

231.

Jiná o Bruncvíkovi 354

352.

Sázka 355

233.

Poklad 356

ŘEČICE

1. Antonín Machek

234.

Tři psi 358 -

235.

Honza u čarodějnice 360

236.

Jak Pán Ježíš požehnal práci 361

237.

Císař Josef dává tři otázky 362

238.

Císař Josef a lenoši 363

239.

Obtížné oddavky 364

240.

Honza na námluvách 367 -

241.

Dvouzlatník 368

242.

Podivný tahák 369

243.

Získaná husa 370

244.

Dovedné holky 370

245.

Sedm mudrců 371

2. Marie Vlčková

246.

Zlatý pták na zlatém talíři 372

DOUBRAVICE

1. Františka Ponikelská

247.

Zakletý had 376

2. Marie Vágnerová

248.

Černá paní 378 -

249.

Zakletá hora 380

250.

Marijánčin košíček 382

BOHÁŇKA

Františka Málková

251.

Bílý medvídek 386 -

252.

Dvě Marijánky 390 -

253.

Tři psi 395 -

254.

Papež Řehoř 398

255.

Polednice 400

DODATEK

0.

Z těch starých zlatých časů... +08

LIDOVÉ POVÍDKY V POZNÁMKOVÉ ČÁSTI KNIHY

1.

Mokrá košilka 420

2.

Prase (variant k č. 42) 422

3.

Kovář Fišera (variant k č. 45) 423

4.

O Josefu Pekařovi a b 424

5.

Jak sem ved kumpanyji vojáků (variant k č. 49) 425

6.

Jak jela cholera (variant k č. 50) 425 -

7.

Hastrman (variant k č. 51) 426

8.

Oralo posvícení (variant k č. 53) 426-

9.

Kužel novému faráři (variant k č. 54) 426

10.

Jak bylí Prajzi u nás 427-

11.

Chtěla-li se holka vdát... 430

12.

Cholera po pruský válce 431

13.

Závody vo princeznu 433

14.

Medvěd v Beranci 434

15.

Nebožtík šel zpátky 434

16.

Rakev na vobilí 434

17.

Poustevník v byšickém kostelíku 435

18.

Byšice a b (varianty k č. 85) 436

19.

Čertova brázda a b (varianty k č. 86) 436

20.

Souboj o Hrdla a d (varianty k č. 94) 437

21.

Jak byli Švédové u nás 441

22.

Z doby roboty (variant k č. 101) 441

23.

Bodlák 443

24.

Zlá žena (variant k č. 110) 441

25.

Konec kázání 444 -

26.

Kostelník dělal svatýho Froliána 444

27.

Hádanka (variant k č. 111) 444

28.

Hromový klín (variant k č. 112) 445

29.

Jezevec (variant k č. 114) 445

30.

Nevim, do kerý katalogie mám vás zařadit 448

31.

Ptáček v kostele pípá a b 449

32.

Vo pani učitelový a b 450

33.

Jakéje rozdíl mezi tatinkem a maminkou 450

34.

Vojáci na kvartýru a b 451

35.

Honza dělal svatýho Floriána a b 452

36.

Pohádka podle ruskýho 453

37.

Jo, táto, už je bláto 454

38.

Hloupá dcera a b (varianty k č. 122) 454

39.

Znalost Písma a b (varianty k č. 123) 455

40.

Tři největší blázni a b (varianty k č. 124) 455

41.

Ty ruce měly držet 456

42.

Vo tom, jak tu fůru ten čeledín s tou děvečkou ... 457

43.

Lakomej muzikant 461

44.

Tři sta let zakletá (variant k č. 155) 461

45.

Strašidlo v zámku (variant k č. 157) 462-

46.

Svatá Tekla (variant k č. 159) 462

47.

Umrlčí čepička (variant k č. 160) 462

48.

Myšař (variant k č. 161) 462

49.

Vela (variant k č. 162) 463 -

50.

Staročeský lhář d, b (varianty k č. 164) 463

51.

Krakonoš al-2, 5, e (varianty k č. 165) 464

52.

Čech a Maďar, dva siláci (variant k č. 166) 465.-

53.

Selka a svatý František (variant k č. 167) 466

54.

Pohřbení psa (variant k č. 168) 466

55.

Škrtílek a Grešlička a b (varianty k č. 169) 466

56.

Garda z osumaštyrycátýho 467

57.

Lez, ale nespadni! 468

58.

Kostelník Gold (variant k č. 179) 469

59.

Koně bez hlavy (variant k č. 182) 470

60.

Krakonoš se stěhuje (variant k č. 183) 470

61.

Pracovitá živí líného 472 -

62.

Popelka (variant k č. 193) 472

63.

Nenasytný Honza (variant k č. 196) 4-73

64.

Dobrá žena (variant k č. 205) 473

65.

Sedlák nad pána (variant k č. 211) 474

66.

Strašidlo u svatý Trojice a b 474

67.

Ze šestašedesátý války 478

68.

Prdlavý holky 480

69.

Jak se jádro dostalo do pecky 481 -

70.

Potrestanej bezbožnik 482

71.

Propadla se hospoda 482

72.

Císař Josef a drábove 482

73.

Dub u Bělohradu 482


Lidové povídky z Podkrkonoší. II. Podhoří východní. Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín. K vydání připravil, poznámkami, seznamem místních jmen a slovníčkem opatřil Jaromír Jech. Obálku, vazbu a výzdobu provedl Miroslav Štěpánek. Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína. Sv. 3. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 20. Odeon, Praha 1971.


Zkratky -- literatura

.

Poznámky jsou převzaty z komentářů Jaromíra Jecha.

< < <