Lidové povídky ze Slovácka

Výbor uspořádali Václav Frolec a Dušan Holý (1967)

Soupis povídek

 

 

Prameny

Poznámky

1.

O myšce tovaryšce

2.

O Honzíčkovi a kuřeti

3.

O medveďovi a mauých zvírátkách

4.

O nedobréj kozi

5.

O húserkovi

6.

Jak se skamarádíl starý pes s mladým

7.

Jak šlo vajco na vandr

8.

Jak zvířátka pomohly hospodářovi

9.

O Drozdibradovi

10.

O statečnéj Maryšce

11.

Jak došéu Janík ke ščestí

12.

O silném Jankovi

13.

O bílým hadovi — princovi

14.

O strašidelnéj princezně

15.

O márnivéj královně

16.

O zuatéj prazi

17.

Černokněžníkův učeň

18.

O perníkovéj chauúpce

19.

O dobréj Aničce a nenasytnéj Kači

20.

O závistivém bratrovi

21.

Poctivý drvar a dobrý vodník

22.

Jak Janek slúžíl u čerta

23.

Jak tovaryš učil hrac čerta na husle

24.

Ďábli ti v zobáku, neválej tabáku

25.

Baba chytřejší jak čert

26.

Jak vyzrála Kača na čertovi

27.

Kdes Kaču vzál, tam ju, čerte, zaveď!

28.

O čertovi a Zuzce

29.

O téj kmotři smrti

30.

Smrti ani na koni neújdeš

31.

Proč bída neumírá

32.

Tak svět odplácí

33.

O košeli ze spokójeného čověka

34.

O penězoch

35.

O Jankovi Nebojsovi

36.

O mlynářovéj ceři a raubčíkoch

37.

O chytrej súdcovej ženě

38.

Trádrum, trádrum...

39.

O hloupém Jankovi

40.

Jak se hlúpej Janek oženíl

41.

Měch z hadačama

42.

O cigánovi a velebném pánovi

43.

Kerý kerého

44.

Dyby né nohú, de by huava byua!

45.

Ze sedlákem žádná hra!

46.

O ruském carovi

47.

Jak býl císař Josef u muziky

48.

Jak stvoříl Kristus na Slovácku víno

49.

Proč sú na Břecuavsku komáři

50.

Škoda, že teho svatého Petra zbili

51.

Jak povstaly huby

52.

Proč hrajú v nebi bohatému intrádu

53.

Proč strešně tolik roďá

54.

O chytrém synkovi

55.

O všímavém Jankovi

56.

O zázračném vozíčku

57.

O Venclíčkovi Prenclíčkovi

58.

O drnkavéj paličce

59.

O ukradeném mlejnečku

60.

Proč zázračný dudy přestaly hrát

61.

O kabeli, husličkách a pistuli

62.

Jak stařeček vyhnál čerty

63.

Ešče o nečem (pět pohádek bez konce)


Lidové povídky ze Slovácka. Výbor uspořádali, text připravili a předmluvou "Pohádka na Slovácku" a poznámkami a slovníčkem opatřili Václav Frolec a Dušan Holý. Lidové umění slovesné. Řada B, svazek 10. Odeon, Praha 1967.


Zkratky

Kovács 1958

Kovács, Ágnes: Magyar állatmesék típusmutatója. Budapest 1958.

Krzyżanowski

Krzyżanowski, Julian: Polska bajka ludowa w układzie systematycznym 1: Bajka zwierzęca, 2: Baśń magiczna, Warszawa 1947 (2nd ed. 1962—1963).

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Poznámky jsou převzaty z .

< < <