Moravské národní pohádky
a pověsti

Výbor pořídili Oldřich Sirovátka a Marta Šrámková (1983)*

Soupis pohádek

 

 

Prameny

Poznámky

Josef S. Menšík
Moravské národní pohádky a pověsti z okolí jemnického
(1856)

1.

Větrný kopec blíž Jemnice /19-23/

Menšík 1856, č. 6, s. 24-31. Otištěno bez „Připomenutí sběratele“.

Srov. Tille II/2, 427n. (Sněm čarodějnic). Srov. Polívka IV, 183n.

2.

Budulínek /23-24/

Menšík 1856, č. 19, s. 57-59.

Srov. AT 333 (1652).

3.

Čáp a liška /24-25/

Menšík 1856, č. 20, s. 59.

AT 60.

4.

Chytrý sedlák /25-26/

Menšík 1856, č. 21, s. 60-61. — Srov. Menšík 1862, II, č. 3, č. 34; Pleskáč č. 39.

Tille I, 120n., II/2, 465 (Císař a šťastný chuďas / Záhadné odpovědi: synové, výdělek). Polívka IV, 443n. AT 921 B + 1557.

5.

Tří rychtáři /26-27/

Menšík 1856, č. 26, s. 77-78.

Srov. AT 1925.

6.

Bába chytřejší nad čerta /27-28/

Menšík 1856, č. 27, s. 78-80. Vypr. Václav Menšík. — Srov. Menšík 1856, č. 78, také č. 49; Menšík 1862, IV, č. 16.

Tille I, 177n., zvl. 181n. (Čertovy smlouvy / Rozličné sázky: znalost ptáků). AT 1092.

7.

Bohatý a chudý bratr /29-30/

Menšík 1856, č. 29, s. 88-90. — Viz Pleskáč, č. 6; Švéda č. (6).

Tille I, 36n. (Alibaba). Polívka IV, 302n. AT 676 (Sezame, otevři se).

8.

Černý mlynář /30-31/

Menšík 1856, č. 35, s. 121-122. Vypr. Františka Fedrová.

9.

O vodníkovi /31-32/

Menšík 1856, č. 36, s. 122-123. Vypr. Františka Fedrová.

Polívka V, 171 (Vodník u řezníka).

10.

Příhody jednoho pocestného z Jemnice /32-34/

Menšík 1856, č. 39, s. 126-129. Vypr. Františka Fedrová.

Tille II/1, 41 n. (Lži). Polívka IV, 425n. AT 1889 (1881, 1882, 1889 E, 1889 K).

11.

Kovář a hrabě /34-38/

Menšík 1856, č. 40, s. 130-135. Vypr. František Kalina.

Tille I, 375n. (Fimfárum). AT 465.

12.

Uznaná lež /38-39/

Menšík 1856, č. 41, s. 135-136. Vypr. Matěj Živný. — Srov. Menšík 1856, č. 39, 96.

Tille II/1, 41n., II/2, 491n., 123 (Lži / Lhaní o závod). Polívka IV, 424n. AT 1920 C (1960 M, 1889 J, 1960 G, 1889 E, K, 1882).

13.

Král a husar /39-41/

Menšík 1856, č. 48, s. 151-153. Vypr. Bartoloměj Bartík. — Srov. Pleskáč č. 38.

Tille I, 125n., II/2, 465n. (Císař a voják / Lupiči v lese). Polívka IV, 447n. AT 952.

14.

Stráň Na pekle /41-44/

Menšík 1856, č. 49, s. 154-158. Z Martínkova, o. Třebíč, vypr. Antonín Švepeš. — Srov. Menšík 1856, č. 27, č. 78; Menšík 1862, IV, č. 16.

Tille I, 181n., 93n. (Čertovy smlouvy / Sklizeň). Polívka IV, 164n. AT 1030.

15.

Mlynář skrblík /44-46/

Menšík 1856, č. 51, s. 164-167. Z Martínkova, o. Třebíč, vypr. Josef Švepeš. — Srov. Menšík 1856, č. 23, s. 63-64.

Tille II/2, 452n., 394 (Všecko jí!). Srov. Polívka IV, 262. AT 1407 A, srov. 1458.

16.

Zlé ženy i čert se bojí /46-48/

Menšík 1856, č. 52, s. 167-170. Z Martínkova, o. Třebíč, vypr. František Švepeš.

Tille I, 87n., zvl. 95n., II/2, 462n. (Belfegor / Baba ve vlčí jámě). Polívka IV, 153n. AT 1164 D.

17.

Hraniční kámen /48-49/

Menšík 1856, č. 55, s. 177-180. Vypr. Václav Votýpka.

Polívka V, 302n.

18.

Král a jeho dvorský blázen /50/

Menšík 1856, č. 59, s. 191-192.

AT 925.

19.

Hloupý Honza a jeho Anka /50-53/

Menšík 1856, č. 63, s. 201-206. — Srov. Menšík 1856, č. 90; Menšík 1862, V-VI, č. 21; Pleskáč č. 7; Soukop č. 19.

Tille I, 419n. (Hloupý Honza / Dary od nevěsty, svatební hostina a svatební noc). Polívka V, 19n. AT 1685, 1685 A.

20.

Zlatý jelen /54-56/

Menšík 1856, č. 64, s. 206-211. Vypr. Václav Votýpka. — Viz Menšík 1856, č. 47.

21.

Chudý švec /57-61/

Menšík 1856, č. 65, s. 211-219. — Srov. Menšík 1862, IV, č. 22.

Tille II/2, 144n., 504 (Unibos / Proroci). Polívka IV, 513n., srov. 272. AT 1535.

22.

Franta, Matěj a Honza /62-64/

Menšík 1856, č. 67, s. 229-234. — Viz Soukop č. 18.

Tille II/1, 264n., II/2, 19 (Pout do Říma). Polívka II, 78n. AT 304.

23.

Dvéře žalářní /65/

Menšík 1856, č. 70, s. 245-247.

Polívka V, 46n. (Pan starosta nechal hlavu doma). Srov. AT 1225.

24.

Dobrá žena /65-66/

Menšík 1856, č. 76, s. 276-277. — Viz Menšík 1862, I, č. 12.

AT 1415 (Šťastný Honza).

25.

Čert a krejčí /67-68/

Menšík 1856, č. 78, s. 279-281. — Srov. Menšík 1856, č. 27, také č. 49; Menšík 1862, IV, č. 16.

Tille I, 177 n. (čertovy smlouvy, sázky). AT 1091.

26.

O skleněných zámcích /68-73/

Menšík 1856, č. 80, s. 283-290. — Viz Orel č. 6; srov. Pleskáč č. 27; Orel č. 2.

Tille II/1, 119n., zvl. 124n. (Netvor bez duše a dělení kořisti zvířatům / Ukradené dítě; dívky–ptáci). Polívka II, 158n. AT 400.

27.

Nádeník a Smrt /73-75/

Menšík 1856, č. 83, s. 306-309. — Viz Orel č. 1.

Tille II/2, 95n., srov. 159 (Smrt–kmotra). Polívka IV, 241n. AT 332.

28.

Zdraví bez pohodlí /76/

Menšík 1856, č. 98, s. 381.

Srov. Tille I, 120n. (Císař a šťastný chuďas). Srov. AT 844.

Josef S. Menšík
Moravské pohádky a pověsti z okolí telčského, dačického, benetického a holešovského
(1862)

I. Z okolí telčského

29.

Husar /79-83/

Menšík 1862, č. 5, s. 31-37.

Tille I, 212n. (Dar zakletého hada). AT 318.

30.

Černokněžník /83-87/

Menšík 1862, č. 6, s. 37-43.

Tille II/2, 3n. (Reynold Divosyn). Polívka II, 14n., srov. 28n. AT 552 A.

31.

Honza bez starostí /87-88/

Menšík 1862, č. 12, s. 52-53. — Viz Menšík 1856, č. 76.

32.

Zlatá jabloň /88-92/

Menšík 1862, č. 15, s. 57-62.

Tille I, 283n., II/1, 32n. (Draci na mostě). Srov. AT 550.

33.

Pytlák Šebesta /92-93/

Menšík 1862, č. 16, s. 62-63.

34.

Velká řepa /93/

Menšík 1862, č. 17, s. 63-64.

AT 2044.

II. Z okolí dačického

35.

Kamenná ruka /94-95/

Menšík 1862, č. 2, s. 76-77.

36.

Hrabě a havíř /95/

Menšík 1862, č. 3, s. 77. — Srov. Menšík 1856, č. 21; Menšík 1862, II, č. 34; Pleskáč č. 39.

Tille I, 122n., II/2, 455 (Císař a šťastný chuďas / Záhadné odpovědi: synové, výdělek). Polívka IV, 443n. AT 921 A.

37.

Srdnatý věžník /95-96/

Menšík 1862, č. 16, s. 88-89. — Viz Pleskáč č. 33; srov. Soukop č. 9.

Tille II/1, 103n., II/2, 493 (Ukradený rubáš). Srov. Polívka IV, 390n. Srov. AT 326.

38.

Podivný had /96/

Menšík 1862, č. 22, s. 96.

Tille II/2, 385n., 537 (Had a dítě). Polívka V, 126. AT 285.

39.

Tak svět platí /96-97/

Menšík 1862, č. 27, s. 103-104.

Polívka V, 125n. AT 155.

40.

Zdánlivě mrtvý sedlák /97-98/

Menšík 1862, č. 28, s. 105.

Srov. AT 802, 1738.

41.

Čest rychtářova /98/

Menšík 1862, č. 29, s. 105.

42.

Rybář a strážce dveří /98-99/

Menšík 1862, č. 38, s. 112-113.

Tille II/2, 417n. (Prodaná odměna). Polívka V, 80n., III, 97n. AT 1610.

43.

Študent na študenta /99-100/

Menšík 1862, č. 46, s. 125-126. — Viz Menšík, 1856, č. 54.

IV. Z okolí benetického

44.

Vyjevený sen /101/

Menšík 1862, č. 13/II, s. 221-222. — Viz Menšík 1856, č. 43.

45.

Pes Lovin a vlk /102-103/

Menšík 1862, č. 27, s. 247-249.

Srov. Polívka V, 143, 129n. AT 101 + 100 + 47 B.

46.

Černokněžník /104-107/

Menšík 1862, č. 28, s. 250-254. — Srov. Menšík 1856, č. 91; Menšík 1862, I, č. 10; Pleskáč č. 9; Orel č. 3; Soukop č. 11 a č. (29).

Tille I, 219n., zvl. 241n., II/2, 468n. (Dívka kouzelnice / Zaslíbení syna). Polívka II, 257n., srov. 143. AT 313 C.

47.

Beránek, kocourek a kohoutek /107-109/

Menšík 1862, č. 29, s. 254-256. — Viz Soukop č. 8.

Polívka V, 119n. (Zvířátka a Petrovští). AT 130.

V. a VI. Z okolí holešovského

48.

Císař Josef v Holešově /110-111/

Menšík 1862, č. 5, s. 315-316. — Srov. Menšík 1862, V-VI, č. 8.

49.

Císař Josef /111-112/

Menšík 1862, č. 8, s. 318-320. — Srov. Menšík 1862, V-VI, č. 5.

50.

Sklep a poklad /113/

Menšík 1862, č. 9, s. 320-321.

51.

Loupežníci a mlynář /113-114/

Menšík 1862, č. 10, s. 321-322.

52.

Vojsko podzemní /114/

Menšík 1862, č. 13, s. 324. — Viz Pleskáč č. 41.

Tille II/2, 439n. (Spící vojsko ve vrchu). Polívka V, 250n.

53.

Květ z čertového péří /114/

Menšík 1862, č. 19, s. 330-331.

Srov. Polívka V, 245.

54.

Hostýn a Praha /115-116/

Menšík 1862, č. 24, s. 334-335. — Viz Menšík 1862, V-VI, č. 4/I.

55.

Zednický mistr z Dřevohostic /116/

Menšík 1862, č. 25, s. 335-336.

56.

Dvě hloupé /117-118/

Menšík 1862, č. 27, s. 337-339. — Viz Soukop č. 6.

Tille I, 407n., II/2, 482, 535 (Hloupá žena / Muž z nebe). Polívka V, 5n.; 9n. AT 1384, 1540.

57.

Osudné místo mezi Lipníkem a Dřevohostici /118-119/

Menšík 1862, č. 31, s. 346-348.

58.

Vysoký, břichatý a okatý /120-125/

Menšík 1862, č. 32, s. 348-355. — Srov. Soukop č. 14.

Tille I, 253n. (Dlouhý, Široký, Bystrozraký). Polívka 202n. AT 513, 514.

59.

Soused Kašlík /125/

Menšík 1862, č. 34, s. 356-357.

Jan Pleskáč
Moravské národní pohádky a pověsti z okolí olešnického a jiných
(1892)

60.

O řezníkovi Braňovi /129-139/

Pleskáč 1892, č. 2, s. 18-35. — Viz Menšík 1856, č. 66.

61.

O třech vojácích /139-144/

Pleskáč 1892, č. 3, s. 35-46. — Srov. Menšík 1862, IV, č. 15; Soukop č. 10.

Tille II/1, 283n., I, 367n., srov. II/1, 357, II/2, 246n. (Princezna Nesyta / Zámek pokušení). Polívka II, 161n., 29, 118, 224n., 462n., IV, 362. AT 401 A + 566.

62.

Centrum /145-147/

Pleskáč 1892, č. 6, s. 61-66. — Viz Menšík 1856, č. 29.

63.

O hloupém Jankovi /148-149/

Pleskáč 1892, č. 7, s. 66-69. — Srov. Menšík 1856, č. 63, č. 90; Menšík 1862, V-VI, č. 21; Soukop č. 19.

Tille I, 414n., zvl. 433, II/2, 483n. (Hloupý Honza / Rozličné motivy). Polívka V, 19n., 42n. AT 1643.

64.

Bujárek a Suria /150-154/

Pleskáč 1892, č. 9, s. 75-82. — Srov. Menšík 1856, č. 91; Menšík 1862, I, č. 10; Menšík 1862, IV, č. 28; Orel č. 3; Soukop č. 11 a č. (29).

Tille I, 219n., zvl. 224n., II/2, 468n. (Dívka kouzelnice / Zapomenutá nevěsta) + II/2 412n. (Podhozenec). Polívka II, 257n., srov. 143. AT 313 C.

65.

Zlatá jablka /154-157/

Pleskáč 1892, č. 11, s. 91-98. — Srov. Menšík 1856, č. 93.

Tille II/1, 2n. (Lék otci — pták, kůň, dívka). Polívka II, 375n. AT 550.

66.

O pacholkovi /157-161/

Pleskáč 1892, č. 13, s. 103-109. — Viz Soukop č. 20; srov. Menšík 1856, č. 57.

Tille I, 502n., zvl. 509n., II/2, 488 (Kouzelné dary za almužnu / Pytel). Polívka III, 414n. AT 330 B.

67.

O Čučině /161-165/

Pleskáč 1892, č. 13, s. 109-117.

Tille II/1, 91n., II/2, 51n. (Myší kožíšek / Král si chce vzít vlastní dceru). Polívka III, 237n., 319n. AT 510 B.

68.

O Palečkovi /165-167/

Pleskáč 1892, č. 34, s. 247-251.

Tille II/1, 167n. (Paleček). Polívka II, 91n. AT 700.

69.

Císař Josef a desátník /167-168/

Pleskáč 1892, č. 38, s. 259-260. — Srov. Menšík 1856, č. 48.

Tille I, 125n. (Císař a voják / Dřevěná šavle). AT 1736 A.

70.

Vídenský purkmistr a sedlák /168-169/

Pleskáč 1892, č. 39, s. 260-262. Z Budišova, o. Třebíč, vypr. František Machát. — Srov. Menšík 1856, č. 21; Menšík 1862, II, č. 3.

Tille I, 120n., II/2, 465 (Císař a šťastný chuďas / Hostina — Bílé vlasy, černé vousy). Polívka IV, 443n. AT 921 C + 1557.

71.

Princ Zlatohlávek /169-172/

Pleskáč 1892, č. 40, s. 262-268. Ze Svatoslavi, o. Brno-venkov, vypr. Kateřina Vidláková.

Tille I, 490n. (Kosoručka / Otec chce dceru za ženu). Polívka III, 124n., zvl. 127n., srov. 122. AT 706.

Karel Orel
Moravské národní pohádky a pověsti z okolí kamenického
(1894)

72.

Jan zahradník /175-182/

Orel 1894, č. 3, s. 37-50. — Srov. Menšík 1856, č. 91; Menšík 1862, I, č. 10; Menšík 1862, IV, č. 28, Pleskáč č. 9; Soukop č. 11, č . (29).

Tille I, 219n., zvl. 234n., II/2, 468n. (Dívka kouzelnice / Dívky ptáci — zvláštní text).

73.

Holoubek a jestřáb /183-186/

Orel 1894, č. 5, s. 65-71. — Viz Menšík 1856, č. 94.

74.

Ráček hadač /186-189/

Orel 1894, č. 7, s. 71-76.

Tille I, 259n., zvl. 266n., II/2, 475 (Domnělý hadač / Rak). Polívka IV, 501 n. AT 1641.

75.

Podivní manželé /189-204/

Orel 1894, č. 6, s. 77-103. — Viz Menšík 1856, č. 80.

76.

Bratr, sestra, obr a princezna /204-224/

Orel 1894, č. 7, s. 103-137.

Tille II/1, 252n. (Pout do Kompostely / Dar sv. Jakuba). Polívka II, 72n. AT 315 (590).

77.

Dva bratří Petr a Bukač /224-236/

Orel 1894, č. 13, s. 203-225. — Viz Pleskáč č. 25.

78.

Josef, syn krejčího /237-239/

Orel 1894, č. 14, s. 226-230. — Srov. Soukop č. (26).

Tille I, 6n., II/1, 135 (Aladdín / Aladdínova lampa). Polívka II, 417n. AT 561.

Jan Soukop
Moravské národní pohádky a pověsti z okolí sloupského
(1896—1899, 1902, 1903)

79.

Putování Krista Pána se svatým Petrem (A–F) /243-245/

A. ČL 5, 1896, č. 1/1, s. 284. — Viz Menšík 1862, II, č. 44.

B. ČL 5, 1896, č. 1/4, s. 284-285.

C. ČL 5, 1896, č. 1/5, s. 285.

D. ČL 5, 1896, č. 1/7, s. 286.

E. ČL 5, 1896, č. 1/11, s. 286-287.

F. ČL 5, 1896, č. 1/13, s. 367.

A.

B. Tille I, 574n. (Kristus a Petr — Lenoch). AT 822.

C. Tille I, 583n. (Kristus a Petr / Požehnaná práce). AT 750 A.

D. Tille I, 573n. (Kristus a Petr / Kukačka). Polívka IV, 14n. AT 751 A.

E. Tille I, 572 (Kristus a Petr / Husa o jedné noze). AT 785 A.

F. Tille I, 570 (Kristus a Petr / Hodina smrti).

80.

O zlé ženě /245/

ČL 5, 1896, č. 2, s. 367-368.

AT 1370.

81.

Zlodějský švec /245-246/

ČL 5, 1896, č. 4, s. 457-458. — Viz Švéda č. (7).

Tille II/2, 283n., 507n. (Zloděj mistr / Švec se učí krást). Polívka IV, 288n. AT 1525.

82.

O vlku /246-247/

ČL 5, 1896, č. 5, s. 458-459. — Srov. Švéda č. (8).

Polívka V, 138n. AT 1, 34 B, 3, 4.

83.

Muž hledá hloupějších lidí, než je jeho žena /247-248/

ČL 5, 1896, č. 6, s. 459-460. — Viz Menšík 1862, V-VI, č. 27.

84.

Šídlo jde se zvířaty do světa na zkušenou /248/

ČL 5, 1896, č. 8, s. 460-461. — Viz Menšík 1862, IV, č. 29.

85.

Princezna s rohem /249-250/

ČL 6, 1897, č. 10, s. 194-195. — Viz Menšík 1862, IV, č. 15.

86.

Mlynářovic Honzíček /250-252/

ČL 6, 1897, č. 11, s. 195-197. — Srov. Menšík 1856, č. 91; Menšík 1862, I, č. 10; Menšík 1862, IV, č. 28; Pleskáč č. 9; Orel č. 3; Soukop č. (29).

Tille I, 219n., zvl. 229n., II/2, 468n. (Dívka kouzelnice / Dívky ptáci). Polívka II, 141n. AT 313 A.

87.

O třech ztracených princeznách /252-253/

ČL 6, 1897, č. 12, s. 197-198. — Viz Švéda č. (4).

Tille II/1, 387n., zvl. 422n. (Princezny v podzemí). Polívka I, 263n. AT 301 A.

88.

O lodičce bez vody /254-255/

ČL 6, 1897, č. 14, s. 199-200. — Srov. Menšík 1856, č. 56; Menšík 1862, V-VI, č. 32.

Tille II/1, 307n., II/2, 497 (Princezna Nezasmálka / Divní tovaryši) + I, 253n. + II/2, 283n. Polívka III, 93n., II, 202n., IV, 288n. AT 513 B + 1525 A (II).

89.

O mladostknize /255-257/

ČL 7, 1898, č. 15, s. 42-44. — Srov. Menšík 1856, č. 33.

Tille II/1, 18n., zvl. 28n., II/2, 490 (Lék otci — u princezny / Kniha u spící princezny). Polívka II, 365n. AT 551.

90.

O Hanzlovi /257-259/

ČL 7, 1898, č. 16, s. 44-46. — Viz Menšík 1856, č. 47.

91.

Myslivcův syn /260-261/

ČL 8, 1899, č. 18, s. 148-149. — Viz Menšík 1856, č. 67.

92.

Sprosťák /261-262/

ČL 8, 1899, č. 19, s. 317-318. — Srov. Menšík 1856, č. 90, 63; Menšík 1862, V-VI, č. 21; Pleskáč č. 7.

Tille I, 417n., II/2, 483n. (Hloupý Honza / Cesta do lékárny). Polívka V, 19n., 30. AT (1240). 1313 A + 1696.

93.

O Pipánovi /262-263/

ČL 8, 1899, č. 20, s. 318-319. — Viz Pleskáč č. 13.

94.

O rybářovi /263-265/

ČL 8, 1899, č. 21, s. 319-321. — Viz Orel č. 11.

95.

Hašteřivá Voršilka a její pán kmotr /265-268/

ČL 11, 1902, č. (25), s. 407-409. — Srov. Menšík 1862, V-VI, č. 30.

Tille II/2, 336n., 536, I, 494 (Ženich upír / Dívka-květina). Polívka III, 348n. AT 363 + 407.

96.

Voják vysloužilec /268-273/

ČL 11, 1902, č. (26), s. 473-477. — Srov. Orel č. 14.

Tille I, 6n., zvl. 27n., srov. I, 132n. (Aladdín). Polívka II, 417n., IV, 216n. AT 561.

97.

Hřebenáč u Sloupa /273/

ČL 12, 1903, č. (28), s. 97.

98.

O vodníkovi /273-275/

ČL 12, 1903, č. (29), s. 97-99. — Srov. Menšík 1856, č. 91; Menšík 1862, I, č. 10; Menšík 1862, IV, č. 28; Pleskáč č. 9; Orel č. 3; Soukop č. 11.

Tille I, 246n., II/2, 468n. (Dívka kouzelnice / Vodník). Polívka II, 257n., srov. 143. Srov. AT 313 C.

Vavřinec Švéda
Moravské národní pohádky a pověsti z Molenburka
(1929, 1930)

99.

Tří synové /279-282/

ČL 29, 1929, č. (3), s. 350-354. Švédův titul: „O třech synech.“

Tille I, 290n., II/1, 148n., II/2, 476n. (Drak ve skále — černý muž). Srov. AT 300, 502.

100.

Král a jeho tři princezny /282-283/

ČL 29, 1929, č. (4), s. 354-355. Švédův titul: „O jednom králi, co měl tři princezny.“ — Viz Soukop č. 12.

101.

O pastýři /284-287/

ČL 29, 1929, č. (5), s. 356-360. — Srov. Pleskáč č. 25; Orel č. 13.

Tille I, 335n., zvl. 342n., II/2, 487, 537 (Drak ve skále / Dva bratři-psi). Polívka I, 202n., II, 476n. AT 567 + 303.

102.

O mlynáři /287-288/

ČL 29, 1929, č. (7), s. 364-365. — Viz Soukop č. 4.

103.

Vlk a vlčice /288-289/

ČL 29, 1929, č. (8), s. 365-367. Švédův titul: „O vlku a vlčici.“ — Srov. Soukop č. 5.

Polívka V, 139n., 143n. (Liška oklame vlka). AT 157 + 1 + 100 (41) + 5.

104.

O třech synech /289-292/

ČL 29, 1929, č. (9), s. 367-371. — Srov. Pleskáč č. 1; Švéda č. (12).

Tille II/2, 188n., 209n. (Výpravy / Zlaté pero, podkova a vlas). Polívka II, 317n. Srov. AT 554 (531).

105.

O řeznickém synu /292-294/

ČL 29, 1929, č. (10), s. 371-375. — Viz Menšík 1856, č. 66.

106.

O sedláku /294-297/

ČL 30, 1930, č. (12), s. 6-10. — Viz Pleskáč č. 1.

Předmluva

Západomoravské pohádky a pověsti z poloviny 19. století (Oldřich Sirovátka — Marta Šrámková) /5-14/

Komentáře

Poznámky k otištěným textům /299-305/

Přehled sbírek a poznámky k neotištěným textům /306-326/

Menšík 1856 /306-312/

Menšík 1862 /312-320/

Pleskáč 1892 /320-323/

Orel 1894 /323-324/

Soukop 1896-1899, 1902, 1903 /324-326/

Švéda 1929, 1930 /326/

Mapa a seznam míst /327-329/

Abecední seznam všech lokalit v textech /330-331/

Slovníček /332-334/

Poznámka pořadatelů (Oldřich Sirovátka — Marta Šrámková) /335-336/

Jazyková poznámka (Jarmila Víšková) /337-340/


  Moravské národní pohádky a pověsti. Ze sbírek J. S. Menšíka, J. Pleskáče, K. Orla, J. Soukopa a V. Švédy. Text vybrali, předmluvu napsali a poznámkami, slovníčkem a mapou opatřili Oldřich Sirovátka a Marta Šrámková. K vydání připravila a jazykovou poznámku napsala Jarmila Víšková. Ilustrace, obálka, vazba a grafická úprava Jan Sládek. Klasické sbírky českého folklóru, svazek 4. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 27. Praha, Odeon 1983 (náklad 13 500 výt.), 342 + (2) str.


Přehled pramenných sbírek

  Menšík, Josef Stanislav: Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Jemnického. Sebral Jos. St. Menšík. Pohádky a pověsti národa Moravského, díl 2. V Brně, tiskem Karla Winikera, 1856, 388 str.

  Menšík, Josef Stanislav: Moravské pohádky a pověsti. Díl první. Moravské pohádky a pověsti z okolí Telčského. Pořádal a vydal Josef St. Menšík. V Brně, Tisk Viléma Burkarta, 1862, 382 str.

  Orel, Karel: Moravské národní pohádky a pověsti z okolí kamenického. 1894.

  Pleskáč, Jan: Moravské národní pohádky a pověsti z okolí olešnického a jiných. 1892.

  Soukop, Jan: Moravské národní pohádky a pověsti z okolí sloupského. 1896—1899, 1902, 1903.

  Švéda, Vavřinec: Moravské národní pohádky a pověsti z Molenburka. 1929, 1930.


Zkratky

AT

Aarne, Antti — Thompson, Stith: The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen (FF Communications No. 3) Translated and Enlarged by Stith Thompson – Indiana University. Second Revision. FF Communications No. 184. Academia Scientiarum Fennica. Helsinki 1961.

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Poznámka

Poznámky jsou převzaty z komentáře Oldřicha Sirovátky a Marty Šrámkové.

 

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví