Nejstarší české pohádky

Uspořádal Karel Dvořák (1976)*

 

Názvy

Prameny

Poznámky

( I. POHÁDKY O ZVÍŘATECH )

1.

Jak liška napálila vlka

Březina 102.

AT 1. BP II, 116. Thompson 219.

2.

Jak vlk lovil ryby

Klaret č. 125. Odo, Fabulae č. 74.

AT 2. Tubach 2074. BP II, 111; IV, 342. Tille (1918) č. 16. Wesselski, Klaret 42.

3.

Jak si šel vlk do studny pro sýr

Klaret č. 144. Alfonsi č. 23.

AT 32. Tubach 5247. BP II, 116; III, 192; IV, 320. Benfey I, 182, 349. Tille (1918) č. 16. Wesselski, Klaret 42.

4.

Zachtivý pes

Klaret č. 104. Ezop č. 5. Hervieux II, 456.

AT 34 A. Tubach 1699. BP IV, 334, 360. Benfey I, 79, 468. Wesselski, Klaret 29.

5.

Jak lev léčil koně

Klaret č. 134. Ezop č. 41. Hervieux II, 532.

AT 47 B. Tubach 2605. BP III, 77. Tille (1918) č. 16. Wesselski, Klaret 30.

6.

Vrána a liška

Klaret č. 55. Ezop č. 15. Hervieux II, 574.

AT 57. Tubach 2177. BP IV, 334, 360. Wesselski, Klaret 29.

7.

Jak se liška a čáp navzájem hostili

Klaret č. 71. Ezop č. 32. Hervieux II, 489.

AT 60. Tubach 2170. BP IV, 337. Wesselski, Klaret 29.

8.

O lišce a džbánu

Quadragesimale 145.

AT 68 B. Dvořák IEB 2169*: Fox and pitcher. Tille (1918) č. 16. Polívka, „O srovnávacím studiu tradic lidových“, NSČ II, 1898, 6 n.

9.

Jak se zajíci chtěli odnaučit bát

Klaret č. 133. Ezop č. 27. Hervieux II, 581.

AT 70. Dvořák IEB 2221*: Frogs more faint-hearted than hares. Tille (1918) č. 16. Wesselski, Klaret 30.

10.

Jak se myš odvděčila lvovi

Klaret č. 189. Ezop č. 23. Hervieux II, 481.

AT 75. Tubach 3052. BP IV, 101, 334, 360. Benfey I, 327.

11.

Jak vlk ostrouhal kolečka

Klaret č. 102. Hervieux III, 319.

AT 75*. Dvořák IEB 5336*: Wolf and tiresome child.

12.

Jak se vlk odměnil jeřábovi za léčení

Klaret č. 54. Ezop č. 8. Hervieux II, S69.

AT 76. Tubach 5332. BP IV, 318, 334, 360. Wesselski, Klaret 29.

13.

Jelen a parohy

Klaret č. 124. Ezop č. 46. Quadragesimale 148.

AT 77. Tubach 4589. BP IV, 339. Wesselski, Klaret 29.

14.

Vlk a beránek

Klaret č. 103. Ezop č. 2. Hervieux II, 514.

AT 111 A. Tubach 5334, BP IV, 334, 359, Wesselski, Klaret 29.

15.

Jak si myši oplatily pohostinství

Klaret č. 168. Ezop č. 12. Hervieux II, 571.

AT 112. Tubach 3281. BP IV, 334, 360. Benfey I, 88. Tille (1918) č. 16. Wesselski, Klaret 30.

16.

Vlkův šťastný den

Vilikovský, Výbor 591.

AT 122 A, C. Tubach 5354. Polívka V, 141. Wesselski, Märchen č. 58.

17.

O poslušném kůzleti

Klaret č. 117. Ezop č. 28. Hervieux II, 611.

AT 123. Dvořák IEB 2888*: Kid, obedient. BP I, 37; IV, 335. Polívka V, 135. Tille (1918) č. 16. Thompson 39.

18.

Slavíkovy rady

Klaret č. 78. Barlaam 52. Gesta č. 61.

AT 150. Tubach 322. Tille II/2, 424. Benfey I, 380. Tille (1918) č. 195. Wesselski, Arlotto č. 191.

19.

Hadí přirozenost

Gesta č. 90.

AT 155. Tubach 4254. BP II, 410; IV, 140. Benfey I, 113. Tille (1918) č. 16. Thompson 226.

20.

Vděčný lev

Klaret č. 131. Ezop č. 40. Hervieux II, 530.

AT 156. Tubach 215. Polívka V, 129. Wesselski, Klaret 30.

21.

O lovci a tygru

Klaret č. 128. Hervieux III, 339.

AT 157. Dvořák IEB 4865*: Tigress, wounded by hunter. BP II, 99; IV, 341.

22.

O nevděčníku

Gesta č. 107.

AT 160. Tubach 256. BP IV, 139. Benfey I, 193; II, 128. Wesselski, Versuch 82.

23.

Jak jelen hledal záchranu

Klaret č. 132. Ezop č. 57. Hervieux II, 501.

AT 162. Tubach 4596. Wesselski, Klaret 30.

24.

Pozdni lítost

Gesta č. 71.

AT 178 A. Tubach 1695. BP I, 425. Benfey I, 479.

25.

Co šeptal medvěd do ucha

Klaret č. 108. Quadragesimale 146.

AT 179. Tubach 522: Bear whispers to man. Wesselski, Erlesenes, Praha 1928, 88.

26.

Proč se nemá rád pes s kočkou a kočka s myší

Klaret č. 116. Tovačovský fol. 34.

AT 200. Dvořák IEB 1902*: Enmity between dog and cat, its cause. BP III, 544; IV, 348; Tille (1918) č. 16. Wesselski, Klaret 15 (mylně). Český původ připouští např. W. Liungman, Die schwedischen Volksmärchen, Herkunft und Geschichte, Berlin 1961, 26 n.

27.

Vlk a hlídací pes

Klaret č. 143. Ezop č. 53. Hervieux II, 536.

AT 201. Tubach 5337. BP IV, 338. Wesselski, Klaret 30.

28.

Zvon spravedlnosti

Gesta č. 46-

AT 207 C. Tubach 4255. BP III, 461; IV, 389. Benfey I, 168. Wesselski, Versuch 20.

29.

Nešťastný osel

Klaret č. 123. Ezop č. 18. Quadragesimale 149.

AT 214. Tubach 372. BP IV, 334, 360. Benfey I, 110. Wesselski, Klaret 30.
Poslední motiv bývá tradován rovněž samostatně = Dvořák IEB 396*. Srov. Klaret č. 136, Ezop č. 56.

30.

Osel ve lví kůži

Klaret č. 105. Hervieux III, 323.

AT 214 B. Tubach 386. BP IV, 337. Benfey I, 225, 462; II, 308.

31.

Co se z kočky narodí, nebude než myši chytat

Klaret č. 110. Salomon 30.

AT 217. Tubach 885. Tille (1918) č. 91. Wesselski, Klaret 31. Wesselski, Arlotto č. 131.

32.

Jak se střízlík chtěl stát králem ptáků

Klaret č. 73. Bromyard A, kap. 25.

AT 221. Dvořák IEB 5396*. BP IV, 336. Polívka V, 147. Tille (1918) č. 16. Wesselski, Klaret 32.

33.

Proč netopýr létá jenom v noci

Klaret č. 65. Ezop č. 43. Hervieux II, 532.

AT 222 A. Tubach 501. BP II, 437; IV, 336. Wesselski, Klaret 29.

34.

Želva a orel

Klaret č. 53. Hervieux III, 320.

AT 225 A. Tubach 1832. Benfey I, 239. Wesselski, Klaret 29.

35.

Vlk a husy

Klaret č. 97. KHM č. 86.

AT 227. Dvořák IEB 5332***. BP II, 206. Polívka II, 460. Wesselski, Klaret 42. — Srov. č. 26, 44, 51 a 88.

36.

Moudrá vlaštovka

Klaret č. 59. Ezop č. 19. Hervieux II, 577.

AT 233 C. Tubach 4686. BP IV, 334. Benfey I, 249.

37.

Tři kohouti

Gesta č. 58.

AT 243 A. Tubach 1134. BP II, 368.

38.

Jak se luňák chlubil cizím peřím

Klaret č. 64. Ezop č. 34. Hervienx II, 140.

AT 244. Tubach 1360. BP IV, 335. Benfey I, 602. Wesselski, Klaret 29.

39.

Rak a jeho matka

Klaret č. 154. Hervieux III, 321.

AT 276. Tubach 1311.

40.

Žabí král

Kosmas I, kap. 5. Dalimil kap. 55. Klaret č. 93. Ezop č. 20. Hervieux II, 526.

AT 277. Tubach 2221. BP IV, 335. Benfey I, 384, 429. Wesselski, Klaret 25.

41.

Jak se žába chtěla vyrovnat býkovi

Ezop č. 39. Hervieux II, 627.

AT 277 A. Tubach 2219.

42.

Proradná žába

Klaret č. 92. Ezop č. 3. Hervieux II, 514.

AT 278. Tubach 3425. BP IV, 334, 359. Benfey I, 223, 560. Wesselski, Klaret 29.

43.

Cvrček a mravenec

Klaret č. 176. Hervieux III, 546.

AT 280 A. Dvořák IEB 261*. BP IV, 334.

44.

Blecha a moucha

Klaret č. 90. J. S. Kubín, Hlučínské povídky č. 29 (rkp.)

AT 282 A*. Dvořák IEB 2088*. Tille II/2, 513. Polívka V, 147. Tille (1918) č. 16. Wesselski, Klaret 45. Wesselski, Mönchslatein č. 59.

45.

O spolku člověka s hadem

Ezop č. 29. Hervieux II, 636.

AT 285 D. Tubach 4251. BP II, 459; IV, 335. Benfey I, 309, 359. Tille (1918) č. 68.

46.

Údy a žaludek

Klaret č. 48. Ezop č. 54. Hervieux II, 221.

AT 293. Tubach 570. BP IV, 100. Wesselski, Klaret 24.

47.

Spor slunce a větru

Klaret č. 16. Hervieux III, 322.

AT 298. Dvořák IEB 4672*. BP IV, 338. Wesselski, Klaret 22.

48.

Dub a rákos

Klaret č. 172. Hervieux III, 330.

AT 298 C*. Dvořák IEB 3511*. BP IV, 335.

( II. KOUZELNÉ POHÁDKY )

49.

O kováři, který vyvedl duše z pekla

Frantova práva 27.

AT 330 + 800. BP II, 149, 163; I, 342. Tille I, I /???/, 505, 590. Polívka III, 410; IV, 6, 31, 293. Tille (1918) č. 101. Thompson 45, 147. — Srov. také F. Spina, Die alttschechische Schelmenzunft Frantova práva, Praha 1909, 131 n.

50.

Poslové smrti

Klaret č. 178. Bromyard M, kap. 11.

AT 335. Tubach 3277. BP III, 293. Wesselski, Klaret 73. Thompson 47. Röhrich I, č. 4.

51.

Jahody v zimě

Klaret, Astronomiarius, glosa k v . 777. Erben 291.

AT 403 B. Dvořák IEB 4653*. BP I, 103. Polívka III, 334. Tille (1918) č. 50 E. Wesselski, Versuch 78. — Srov. J. Polívka, „Slovenská pohádka o dvanácti měsíčkách a její paralely“ (Album Societatis scientiarum Ševčenkianae Ukrainensium Leopoliensis 1925).

52.

O věrném přátelství

Guallensis 36. (Amicus a Amelius změněn podle Zeyera na jména Amis a Amil.)

AT 516 C. Tubach 198. BP I, 56, 323, 566; III, 508; IV, 152. Tille II/2, 173. Tille (1918) č. 6. Wesselski, Mönchslatein č. 119. Thompson 111.

53.

Prsten, spona a koberec

Gesta č. 39. Text neúplný, proto doplněn podle Oesterleye č. 120.

AT 566. Tubach 2153. BP I, 470; III, 3; IV, 175. Tille II/1, 283. Polívka I, 180; II, 480. Tille (1918) č. 105. Wesselski, Märchen č. 44. Thompson 73.

54.

Sázka o oči

Klaret č. 17. Wesselski, Märchen č. 14.

AT 613. Tubach 695. BP II, 468. Tille II/2, 164. Polívka IV, 93. Tille (1918) č. 181. Wesselski, Klaret 92. Wesselski, Versuch 158. Thompson 80.

55.

Kozí oko

Gesta č. 69.

AT 66o. Tubach 2310. BP II, 552; IV, 139. Tille (1918) č. 243. Thompson 82.

56.

Zkoušená nevinnost

Gesta č. 42. Text doplněn podle Oesterleye č. 249.

AT 712. Tubach 1898. BP I, 18, IV, 354. Polívka IV, 286. Wesselski, Mönchslatein č. 116.

57.

Nemoudrá volba

Gesta č. 63.

AT 745 A. Tubach 3613. Tille II/2, 402. Benfey I, 604. Tille (1918) č. 159. Wesselski, Klaret 100. — Srov. zde č. 81.

( III. LEGENDÁRNÍ POHÁDKY )

58.

Všem se nezachováš

Klaret č. 32. Quadragesimale 149.

AT 757 B. Dvořák IEB 3154**. Wesselski, Klaret 33. Thompson 151.

59.

Veselá chudoba

Klaret č. 46. Annulus č. 5.

AT 754. Tubach 3845. Wesselski, Klaret 91.

60.

O pyšném císaři Joviniánovi

Gesta č. 40.

AT 757. Tubach 1894. BP II, 282; III, 110, 217. Tille I, 485. Polívka V, 27. Benfey I, 129. Tille (1918) č. 83. Wesselski, Märchen č. 49.

61.

Tajné úradky boží

Klaret č. 31. Oesterley č. 80.

AT 759. Tubach 2558. BP IV, 326, 373. Tille I, 53. Polívka IV, 72. Tille (1918) č. 8. Wesselski, Klaret 66. Wesselski, Mönchslatein č. 79. Thompson 130, 148.

62.

Zlato příčinou smrti

Klaret č. 177. Klapper, Exempla č. 98.

AT 763. Tubach 1681. BP II, l53. Tille II/1, 238. Polívka IV, 356. Tille (1918) č. 173. Wesselski, Klaret 81.

63.

Služba nejvyššímu pánu

Olomoucké povídky č. 34. Pasionál 208.

AT 768. Tubach 1049. Tille (1918) č. 112.

64.

O klíčnici Blaženě

Olomoucké povídky č. 20.

AT 770. Tubach 536. Wesselski, Mönchslatein č. 39.

65.

Registr hříšníků

Klaret č. 162. Klapper, Erzählungen č. 33.

AT 826. Tubach 1630. Polívka IV, 26. Tille (1918) č. 41. Wesselski, Klaret 79. Röhrich I, č. 6.

66.

Nezdárný syn

Klaret č. 24. Herolt č. 16.

AT 838. Tubach 3488. Wesselski, Klaret 59. Röhrich II, č. 8.

67.

Opilství matka hříchu

Klaret č. 30. Pauli č. 243.

AT 839. Tubach 1816. BP IV, 378. Polívka IV, 541. Tille (1918) č. 40. Wesselski, Klaret 65. Wesselski, Mönchslatein č. 81.

68.

Stařec a Smrt

Klaret č. 191. Albín 167.

AT 845. Dvořák IEB 2563*. BP III, 294. Benfey I, 574. Wesselski, Klaret 30.

( IV. NOVELISTICKÉ POHÁDKY )

69.

Divotvorná košile

Gesta č. 59.

AT 888. Tubach 4336. BP III, 530; IV, 138. Tille (1918) č. 256 H.

70.

V nouzi přítele poznáš

Barlaam 64. Gesta č. 64.

AT 893. Tubach 2216. BP IV, 359. — Srov. komentář k č. 18.

71.

Tři rady

Gesta č. 108.

AT 910 C. Tubach 5324. BP IV, 149. Polívka IV, 532. Tille (1918) č. 194, 202. Thompson 164. — Třetí epizoda se obvykle vyskytuje v typu AT 910 B.

72.

Podvod a klam zradí se sám

Klaret č. 47. Wesselski, Mönchslatein č. 34.

AT 910 K. Tubach 2205. BP IV, 352. Tille II/2, 385. Benfey I, 321. Tille (1918) č. 78. Wesselski, Klaret 88.

73.

Který je pravý syn

Gesta č. 28

AT 920 C. Tubach 1272. BP IV, 331.

74.

Kovář Foka

Gesta č. 36.

AT 921 A. Tubach 2105. BP IV, 137. Tille I, 122; II/2, 465. Polívka IV, 443. Tille (1918) č. 30. Wesselski, Märchen č. 39 (zde spojeno s AT 922 B).

75.

Obtížné úkoly

Gesta č. 30.

AT 921 B. Tubach 1997. BP II, 365; IV, 131, 140. Tille (1918) č. 226, 297. Wesselski, Märchen č. 48. — Srov. AT 875. BP II, 349. Tille I, 44. Polívka IV, 472.

76.

Chráněnec osudu

Gesta č. 41.

AT 930. Tubach 647. BP I, 198, 286; III, 216; IV, 385. Tille I, 141. Polívka III, 1. Tille (1918) č. 78. V. Tille, „Chráněnec osudu“, NVČ 12, 1917, 396; 13, 1918,76. Thompson 139.

77.

O Jidášově narození a mládí

Pasionál 82.

AT 931 A*. Tubach 2846. Tille II/2, 616. Polívka IV, 29. Tille (1918) č. 82.

78.

O rytíři, který omylem zabil rodiče

Klaret č. 44. Olomoucké povídky č. 30. Pasionál 68.

AT 931 C*. Tubach 2879. BP IV, 160. Tille II/1, 166. Tille (1918) č. 158. Wesselski, Klaret 57.

79.

Trojnásobná smrt

Klaret č. 45. Albín 256.

AT 934 A1. Dvořák IEB 1482*. Wesselski, Klaret 56. — Srov. dále R. W. Brednich, Volkserzählungen und Volksglaube von den Schicksalsfrauen, Helsinki 1964 (= FFC No. 193), 138 n.

80.

Znovunalezená rodina

Gesta č. 111.

AT 938. Tubach 1920. BP IV, 155. Tille I, 366. Polívka IV, 33, 116. Wesselski, Märchen č . 47.

81.

Zaviněná chudoba

Klaret č. 33. Johlín 162.

AT 947 A. Dvořák IEB 3353*. Polívka IV, 72. Wesselski, Klaret 100. — Srov. zde č. 57.

82.

Těžko vyzrát na šibala

Gesta č. 75.

AT 950. Tubach 1996. BP III, 144, 395; IV, 99, 159. Tille II/2, 14. Polívka III, 73, IV, 293. Tille (1918) č. 273. Thompson 171. — Srov. Hérodotos II, kap. 12.

83.

Pravda vždycky vyjde najevo

Klaret č. 82. Ezop č. 58. Hervieux III, 348.

AT 960 A. Tubach 2799. BP II, 531; IV, 101, 171, 414. Tille II/2, 181, 504. Benfey I, 573. Tille (1918) č. 260. Wesselski, Klaret 29. Thompson 137. — Srov. motiv „Ibykovi jeřábi“ (MI I, 380; V, 91-92).

84.

Boží mlýny

Klaret č. 86. Wesselski, Märchen č. 9.

AT 960 B. Tubach 2939. Wesselski, Klaret 86.

85.

Vděčný ďábel

Olomoucké povídky č. 7.

AT 974. Tubach 1580. BP I, 169, 234; II, 318, 335, 348. Tille II/1, 325. Polívka V, 342. Wesselski, Mönchslatein č. 95.

86.

Stoleček pro otce

Březina 95.

AT 980 A. Tubach 2001. BP II, 135; IV, 172. Tille (1918) č. 148. Röhrich I, 93.

( V. POHÁDKY O HLOUPÝCH ČERTECH )

87.

Ženatý čert

Historiae 159.

AT 1164. Tubach 1626. BP IV, 176, 183. Tille I, 87; II/2, 462. Polívka IV, 153. Benfey I, 525. Tille (1918) č. 18. Thompson 209.

( VI. HUMORNÉ POHÁDKY )

88.

Jak v Kocourkově nosili do radnice světlo

Klaret č. 194. Lalebuch kap. 9-10.

AT 1245. Dvořák IEB 3042*. Polívka V, 10, 44. Tille (1918) č. 93. Wesselski, Klaret 96. — Srov. č. 26, 35, 44 a 51.

89.

Poklad v studni

Johlín 155.

AT 1250. Dvořák IEB 3971*. Polívka V, 41. Tille (1918) č. 93. Thompson 193.

90.

Lakomý a závistivý

Klaret č. 22. Štítný, Naučení 121. Hervieux III, 331.

AT 1331. Tubach 560. BP II, 219; IV, 156, 343. Wesselski, Klaret 22.

91.

Zlá baba nad čerta

Olomoucké povídky č. 35.

AT 1353. Tubach 5361. Tille I, 81. Polívka IV, 279. Tille (1918) č. 14. Wesselski, Mönchslatein č. 22. Wesselski, Märchen č. 5.

92.

Sněžné dítě

Klaret č. 180. Müllenhoff–Scherer č. 21.

AT 1362. Tubach 4451. BP IV, 130, 160, 173. Wesselski, Klaret 89. Röhrich I, č. 11.

93.

Tvrdohlavá žena

Konáč 30.

AT 1365 C. Tubach 5284. Wesselski, Nasreddin č. 276. Röhrich II, č. 10. Thompson 210. Předlohou je tu Poggiova facetie č. 59. — Ve variantu Štítného z Knížek o hře v šachy (LF 29, 1902, 400) vzníkne spor o to, zda je louka oholená nebo ostříhaná. Ženu unáší řeka, ale muž ji hledá proti proudu s vysvětlením, že vždycky ve všem prosazovala opačný názor (= AT 1365 A).

94.

Obelstěný manžel

Gesta č. 74. Alfonsi č. 14.

AT 1377. Tubach 5246. Polívka IV, 266. Wesselski, Mönchslatein č. 67. Wesselski, Nasreddin č. 350.

95.

Mluvící keř

Quadragesimale 145.

AT 1405. Tubach 2158. BP III, 44. Röhrich II, č. 11. Thompson 207.

96.

Ženská odplata

Klaret č. 42. Wesselski, Mönchslatein č. 21. — Srov. Frantova práva 43.

AT 1406. Tubach 1803. Tille II/2, 281. Polívka IV, 281. Tille (1918) č. 247. Wesselski, Klaret 89. Thompson 194.

97.

Zvědavé dcery Eviny

Klaret č. 79. Herolt č. 50.

AT 1416. Tubach 3427. BP III, 543. Wesselski, Klaret 86. Wesselski, Mönchslatein č. 94.

98.

Pravdomluvná straka

Gesta č. 76.

AT 1422. Tubach 3147. Benfey I, 271. Tille (1918) č. 149.

99.

Co zmůže nevěra

Klaret č. 160. Wesselski, Märchen č. 23.

AT 1423. Tubach 3265. Wesselski, Klaret 88.

100.

O nestálosti ženské ctnosti

Klaret č. 170. Ezop č. 47. Hervieux II, 217, srov. 391.

AT 1510. Tubach 5262. BP I, 364; IV, 160, 330, 340. Benfey I, 460. Tille (1918) č. 130. Thompson 209.

101.

Plačící pes

Desatero v. 395 n. Oesterley č. 28.

AT 1515. Tubach 661.

102.

Mistr zloděj

Březina 96.

AT 1525 D. BP III, 127, 379. Tille II/2, 283. Polívka IV, 288. Benfey I, 295. Tille (1918) č. 272. Wesselski, Versuch 17. Thompson 174.

103.

Okradený zloděj

Klaret č. 191. Hervieux III, 332.

AT 1525 J2. Dvořák IEB 748*. BP III, 392.

104.

Posel z nebe

Frantova práva 33.

AT 1540. BP II, 440. Tille I, 407; II/2, 143, 482. Tille (1918) č. 72. Wesselski, Nasreddin č. 305. Thompson 168.

105.

Vyzrála na nebožtíka

Vilikovský, Výbor 592.

AT 1553. Dvořák IEB 1463*. Wesselski, Nasreddin č. 370. — Odchylný variant Historiae 159.

106.

Nejlepší sen

Gesta č. 51,

AT 1626. Tubach 1789. BP IV, 139. Tille II/2, 382. Tille (1918) č. 302. Wesselski, Märchen č. 62. Wesselski, Nasreddin č. 540.

107.

Chytrost nejsou žádné čáry

Gesta č. 72.

AT 1640. Tubach 716. BP I, 148. Tille I, 259. Benfey I, 424. Tille (1918) č. 56. Thompson 144.

108.

Doktor Vševěd

Frantova práva 49.

AT 1641. BP II, 401. Tille I, 259. Polívka IV, 501. Tille (1918) č. 52. Wesselski, Mönchslatein č. 19. Thompson 144.

109.

O princi, který poznával svět

Barlaam 133. Johlín 153.

AT 1678; Tubach 5365. Tille (1918) č. 299. Wesselski, Klaret 60.

110.

Hloupý Honza

Quadragesimale 151.

AT 1696 + 1009. Dvořák IEB 4494*. BP I, 520; III, 145. Tille I, 417, 423. Polívka I, 193; V, 24. Tille (1918) č. 73. Wesselski, Nasreddin č. 345. Thompson 195.

111.

Já o voze, on o koze

Frantova práva 53.

AT 1698. Thompson 211.

112.

Stonásobná odplata

Klaret, glosa k č. 25. Wesselski, Mönchslatein č. 129.

AT 1735. Tubach 4089. Tille II/2, 366. Polívka III, 424; V, 63. Tille (1918) č. 22. Thompson 141.

113.

Sedlák na katechismu

Frantova práva 42.

AT 1810 A*.

114.

Psova poslední vůle

Albín 269.

AT 1842. Tille II/2, 367. Tille (1918) č. 241. Wesselski, Mönchslatein č. 60.

115.

Vlk zachráncem

Tovačovský, fol. 34r.

AT 1875. BP I, 410.

116.

Kdo je nejlínější

Gesta č. 4.

AT 1950. Tubach 2896. BP III, 207; IV, 139, 181. Polívka V, 97. Wesselski, Märchen č. 21. Wesselski, Nasreddin č. 237. Thompson 210.

117.

Kdo je nejmocnější

Gesta č. 8.

AT 2031 A. Tubach 5317.

[ Pohádky, které do vydání nebyly zahrnuty kvůli torzovitosti ]

[118.]

Mnich Felix

Klaret č. 81.

AT 471 A. Tubach 3378.

[119.]

Člověk v jámě s drakem

Gesta č. 82.

AT 672 D. Tubach 3813.

[120.]

Polykrates

Tkadleček 193.

AT 736 A. Tubach 4102.

[121.]

Midas

Štítný, Knížky šestery 55.

AT 775. Dvořák IEB 3281*: Midas' short-sighted wish.

[122.]

Král měří výšku nebe

Glosa ke Klaretovi č. 31.

AT 920 A*. Tubach 125.

[123.]

Pavouk zachráncem

Pasionál 48.

AT 976. Dvořák IEB 4571*: Spider saves fugitive.

[124.]

Palice jako dědictví

Guallensis 38.

AT 982. Tubach 965.

[125.]

Čtyři blázni

Gesta č. 105.

AT 1248. Tubach 2135.

[126.]

Nepoctivý krejčí

Desatero v. 941 n.

AT 1547 B. Var. Dvořák IEB 4703*: Tailor cheats his own wife on cloth..


Nejstarší české pohádky. Uspořádal, texty připravil, předmluvu „Středověká exempla a ústní lidová slovesnost“ a komentář napsal Karel Dvořák. Obálku, vazbu, výzdobu s použitím starých dřevořezů a grafickou úpravu vytvořil Vladimír Rocman. Lidové umění slovesné. Malá řada (Řada C), svazek 7. Odeon, Praha 1976.

Nejstarší české pohádky. Uspořádal, texty připravil, předmluvou „Středověká exempla a ústní lidová slovesnost“ a komentářem opatřil Karel Dvořák. Ilustrace Pavel Rút. Chronologica et Daemonologie Bohemica, sv. 1. – Mýty, pohádky a legendy. Argo—Prag, Praha 2001 (2. vydání, v nakl. Argo 1. vyd.).


Prameny české tradice

Albín

Jana Albína Ezopovy fabule a Brantovy rozprávky. Dle sborníku prostějovského z r. 1557 vydal Antonín Truhlář. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina I. Památky řeči a literatury české, Řada 2. Číslo 3. Nákladem České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1901.

Barlaam

Barlaam a Josafat. Přeložil Tomáš ze Štítného. Z rukopisu k vydání připravil František Šimek. Praha 1946.

Březina

„Rozprávky Březinovy“, in: Kratochvilné rozprávky renesanční. Výbor facetií 16. století. Uspořádal Antonín Grund. Praha 1952.

Dalimil

Nejstarší česká rýmovaná kroníka tak řečeného Dalimila. K vydání připravili Bohuslav Havránek a Jiří Daňhelka. Praha 1957.

Desatero

„Desatero kázanie božie“, in: Staročeské satiry. K vydání připravil Josef Hrabák. Praha 1947.

Ezop

„Ezopus. (Staročeský překlad Gualterova souboru bajek)„, in: Sborník hraběte Baworowského. K vydání připravil Jan Loriš. Praha 1903.

Frantova práva

„Frantova práva“, in: Frantové a grobiáni. Z mravokárných satir 16. věku v Čechách. K vydání připravil Jaroslav Kolár. Praha 1959.

Gesta

Příběhy římské. (Staročeská Gesta Romanorum). K vydání připravil František Šimek. ŽDM. Odeon, Praha 1967..

Guallensis

Joannes Guallensis: Knížky o čtyřech ctnostech stežejných. Staročeský překlad vydal František Šimek. In: Věstník Král. české spol. nauk, tř. filos.-hist.-filol. Praha 1951, str. 1 n.

Historiae

Historiae variae moralisatae: (Soubor exempel české provenience z doby okolo r. 1400.) Zčásti přeloženy a vydány Vilikovským v antologii Próza z doby Karla IV. 2. vydání. Praha 1948.

Johlín

Postila Johlína z Vodňan (z doby krátce po r. 1400). Exempla odtud zčásti přeložena a vydána Vilikovským v antologii Próza z doby Karla IV., 2. vydání. Praha 1948.

Klapper Exempla

Exempla české provenience v souboru Josef Klapper, Exempla aus Handschriften des Mittelalters. Heidelberg 1911.

Klaret

Exemplarius auctorum, liber exempla narrans a magistro Clareto de Solencia conpilatus. In: Klaret a jeho družina. Sv. II: Texty glossované. Text z rukopisů vydal Václav Flajšhans. Praha 1928.

Konáč

Mikuláš Konáč z Hodiškova: Pravidlo lidského života. K vydání připravil Milan Kopecký. Praha 1961.

Kosmas

Cosmas Pragensis: Cosmae Chronica Boemorum. Monumenta Germaniae historica, nova series, T. II. Ed. Berthold Bretholz. Berolini 1923.

Olomoucké povídky

Olomoucké povídky. K vydání připravil Eduard Petrů. Praha 1957.

Pasionál

Knihy o životě a umučeni všěch sv. mučedlníkóv, jenž slovů latině Passional. Dle originálu zemského archivu brněnského k tisku připravil M. Blažek. Brno 1880.

Quadragesimale

: . Soubor postních kázání ze 14. století. Exempla odtud zčásti přeložena a vydána Vilikovským v antologii Próza z doby Karla IV., 2. vydání. Praha 1948.

Štítný, Knížky šestery

Tomáš ze Štítného: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. K vydání připravil K. J. Erben. Praha 1852.

Štítný, Naučení

Tomáš ze Štítného: Knihy naučení křesťanského. K vydání připravil A. J. Vrťátko. Praha 1873.

Tovačovský

Ctibor Tovačovský z Cimburka: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich. Praha 1539.

Tkadleček

Tkadleček: Hádka milence s Neštěstím. Staročeský text vydal František Šimek. Praha 1940.

Vilikovský Výbor

Exempla z rukopisů české provenience přeložená a vydaná Vilikovským, in: Výbor z literatury české I. Praha 1957.


Prameny nečeské provenience

Alfonsi

: Die Disciplina clericalis des Petrus Alfonsi. nach allen bekannten Handschriften hg. von A. Hilka und W. Soderhjelm. Heidelberg 1911..

Annulus

: . Annulus. Svod exempel z počátku 14. století. Zčásti přeložen a vydán Vilikovským v antologii Próza z doby Karla IV., 2. vydání. Praha 1948..

Bromyard

Bromyardus, Joannes: Summa praedicantium omni eruditione refertissima. Nurembergae 1485.

Erben

Erben, K. J. (ed.): Slovanské pohádky. Uspořádal, doslovem a poznámkami opatřil J. Horák. Praha 1952.

Herolt

: Sermones (qui vulgo Discipuli inscribuntur) Magistri Joannis Herolt F. ordinis praedicatorum de tempore. Hagenaw 1517.

Hervieux

Hervieux, Léopold (ed.): Les fabulistes latins. Depuis le siècle d'Auguste jusqu'à la fin du moyen âge I–V. Paris 1893—1899.

KHM

Grimm, Jacob — Grimm, Wilhelm: Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. Berlín 1959. — Viz český překlad Německé pohádky. Praha 1961.

Klapper, Erzählungen

Klapper, J.: Erzählungen des Mittelalters in deutscher übersetzung und lateinischem Urtext. Breslau 1914.

Lalebuch

Das Lalebuch (1597) mit den Abweichungen und Erweiterungen der Schiltbürger (1598) und des Grillenvertreibers (1603). hg. von K. v. Bahder. Neudrucke deutscher Literaturwerke des XVI. und XVII. Jhdts, No. 236–239. Halle 1914.

Müllenhoff–Scherer

Müllenhoff, Karl — Scherer, Wilhelm (hrsg.): Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII.—XII. Jahrhundert. Bd. I. Berlin 1892.

Odo

Eudes de Cheriton: Odonis de Ceritonia Fabulae, in: Léopold Hervieux (ed.): Les fabulistes latins IV, Paris 1896, pp. 173–246.

Oesterley

Oesterley, Hermann (ed.): Gesta Romanorum. Berlin 1872.

Pauli

Pauli, Johannes: Schimpf und Ernst. Hg. von J. Bolte, I–II. Berlin 1924.

Salomon

Salomon et Marcolfus. Kritischer Text hg. von W. Benary. Heidelberg 1914..

Wesselski. Märchen

Wesselski, Albert: Märchen des Mittelalters. Berlin 1925.

Wesselski. Mönchslatein

Wesselski, Albert: Mönchslatein. Erzählungen aus geistlichen Schriften des XIII. Jhdts. Leipzig 1909.


Bibliografie

AT

Aarne, Antti — Thompson, Stith: The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen (FF Communications No. 3) Translated and Enlarged by Stith Thompson – Indiana University. Second Revision. FF Communications No. 184. Academia Scientiarum Fennica. Helsinki 1961.

Benfey

Benfey, Theodor: Pantschatantra: Fünf Bücher indischer Fabeln, Märchen und Erzählungen I–II. Aus dem Sanskrit übersetzt mit Einleitung und Anmerkungen. Brockhaus, Leipzig 1859. (Viz český překlad Paňčatantram, Praha 1968.)

BP

Bolte, Johannes — Polívka, Georg: Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen der Brüder Grimm I–V. Leipzig 1913—1932.

Dvořák IEB

Dvořák, Karel: Soupis staročeských exempel — Index exemplorum paleobohemorum. Acta Universitatis Carolinae — Philosophica et historica, Monographia LXXII–1978. Univerzita Karlova, Praha 1978.

HDM

Handwörterbuch des deutschen Märchens 1–2. Ed. L. Mackensen. Berlin 1930—1940.

Krzyżanowski

Krzyżanowski, Julian: Polska bajka ludowa w układzie systematycznym 1: Bajka zwierzęca, 2: Baśń magiczna, Warszawa 1947 (2nd ed. 1962—1963).

LF

Listy filologické.

MI

Thompson, Stith: Motif-Index of Folk-Literature. A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local legends 1–6. Revised and enlarged Edition. Indiana University Press, Bloomington / Rosenkilde & Bagger, Copenhagen 1955—1958 (Suomalainen Tiedeakatemia – Societas Scientiarum Fennica, Helsinki 1932—1936, 1st ed.).

NSČ

Národopisný sborník českoslovanský.

NVČ

Národopisný věstník českoslovanský.

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok — Collection des contes slovaques populaires I–V. Matica slovenská, Turčianský Sv. Martin 1923, 1924, 1927, 1930, 1931.

Röhrich

Röhrich, Lutz: Erzählungen des späten Mittelalters und ihr Weiterleben in Literatur und Volksdichtung bis Zur Gegenwart I–II. Bern–München, 1962—1967.

Thompson

Thompson, Stith: The Folktale. New York 1946.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Rozpravy České akademie věd a umění, Třída III., č. 66, 74. Nákladem České akademie věd a umění, Praha 1929, 1934, 1937.

Tille (1918)

Tille, Václav: „Polívkovy studie ze srovnávací literatury“, in: Sborník prací věnovaných prof. dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám. Uspořádal J. Horák. (= Národopisný věstník českoslovanský, roč. 13, 1919/2–3.) Praha 1918.

Tubach

Tubach, Frederic C.: Index exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales. FF Communications, no. 204. Helsinki 1969.

Wesselski, Arlotto

Wesselski, Albert (ed.): Die Schwänke und Schnurren des Pfarrers Arlotto. I–II. Berlin 1910.

Wesselski, Klaret

Wesselski, Albert: Klaret und sein Glossator. Böhmische Volks- und Mönchsmärlein im Mittelalter. R. M. Röhrer, Brünn 1936.

Wesselski, Nasreddin

Wesselski, Albert (ed.): Der Hodscha Nasreddin. Türkische, arabische, berberische, maltesische, sizilianische, kalabrische, kroatische, serbische und griechische Märlein und Schwänke. I–II. Weimar 1911.

Wesselski, Versuch

Wesselski, Albert: Versuch einer Theorie des Märchens. Prager deutsche Studien, Heft 4f. Franz Kraus, Reichenberg 1931.

< < <