Pohádky a pověsti
z Rožnovska

Beneš Method Kulda

K vydání připravil Oldřich Sirovátka (1963)*

Soupis pohádek

Pohádky a pověsti z Rožnovska

Kuldova sbírka pohádek a pověstí z Rožnovska (Oldřich Sirovátka) /5-26/

Předmluva (B. M. K.) /29-32/

Úvod do Pohádek a pověstí z okolí rožnovského (B. M. K.) /33-35/

Proslov k II. vydání (B. M. K.) /35-36/

Zámčisko /37-38/

 

Prameny

Poznámky

 

I. Moravské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského

1.

Staré Zubří /41-42/

K (1854) 1, s. 29-31.

K (1874) I 1, s. 18-19.

Rkp. G/4 „Zámčisko“, vypr. Jan Barvenský z Rožnova.

2.

Radhošť /42-44/

K (1854) s. 31-35.

K (1874) II, s. 19-22.

V 1. a 2. vydání otištěno bez čísla.

3.

Uhlíř a čarodějník na Radhošti /44/

K (1854) 2, s. 35-37.

K (1874) I 2, s. 22-23.

Rkp. I/1 „O Radosti“.

Tille II/2, 378 n. — Tille Povídky 2: s. 9, 14: s. 33, 11: s. 15 n. (začátek).

4.

Kamenář a černokněžník na Radhošti /45-46/

K (1854) 3, s. 37-39.

K (1874) I 3, s. 23-24.

Rkp. 1/1.

Tille II/2, 378 n.

5.

Ovčáček a černokněžník na Radhošti /46/

K (1854) 4, s. 39.

K (1874) I 4, s. 25.

Rkp. 1/3 „V Radosti“.

6.

Žlutá hlína v Radhošti /46-47/

K (1854) 5, s. 40-42.

K (1874) I 5, s. 25-27.

Rkp. Z/3, vypr. Jan Kramoliš z Horních Pasek.

7.

Díry na Radhošti /48/

K (1854) 6, s. 43.

K (1874) I 6, s. 27.

Rkp. Z/3, vypr. Jan Kramoliš z Horních Pasek. Zapsáno jako bezprostřední přídavek předchozí povídky.

8.

Stříbrné střechýle v Radhošti /49-50/

K (1854) 7, s. 43-46

K (1874) I 7, s. 27-30.

Kramoliš I, s. 4-5.

9.

Havránkův potok a Mecickův grúň /51-52/

K (1854) 9, s. 46-47.

K (1874) I 9, s. 30

Kramoliš I, s. 5-6 „Havránkový potok a Mecicků grúň“.

Kulda změnil Mecicků grúň na grunt; opravuji podle Kramolišova rukopisu. Srovn. ČL IVL (1959), s. 266-276.

10.

Indich (Modřil) na Radhošti /52-53/

K (1854) 10, s. 47-50.

K (1874) I 10, s. 30-32.

Kramoliš I, s. 2-3 „Indych v Radhošti“.

11.

Z Radhoště za hodinu v Praze /53/

K (1854) 11, s. 50-51.

K (1874) I 11, s. 32-33.

Kramoliš I, s. 3-4 „Z Radošta za hodinu v Praze“.

12.

Hrkodajovy košáry /54/

K (1854) 12, s. 51.

K (1874) I 12, s. 33.

Kramoliš I, s. 5.

13.

Kamenář pod poustevnou /55-56/

K (1854) 13, s. 52-53.

K (1874) I 13, s. 34-35.

Rkp. Ž 2/1 „O jednom kamenáři“, vypr. snad Michal Hajný z Rožnova.

AT —, 751 C*, srovn. 796*. — Srovn. č. 96.

14.

Sirotek v Radhošti /56-59/

K (1854) 14, s. 53-61.

K (1874) I 14, s. 35-40.

Rkp. Z/3–Ž/1.

Tille II/2, 68 n. — Polívka IV, 550. — Tille Povídky 11: s. 15 n.

15.

Čertův mlýn /59-61/

K (1854) 15, s. 61-65.

K (1874) I 15, s. 40-43.

Rkp. G/2 „Čertův mlýn“, vypr. Jan Barvenský z Rožnova.

AT 810 A*. — Tille I, 193 n., II/2, 468. — Polívka IV, 148 n., 156, 390. — Tille Povídky 17: s. 36. — Začátek připomíná pohádku Čert a Káča (AT 1164).

16.

Čertův mlýn /62-64/

K (1854) 16, s. 65-69.

K (1874) I 16, s. 43-46.

Rkp. Ž/2-3 „O Radhošti“, vypr. asi Jan Kramoliš z Horních Pasek.

Viz pozn. u č. 15 a 191 (k závěru). K tomu ještě srovn. AT 1091 a Tille II/2, 138 n., 503.

17.

Janíček s voničkou /64-67/

K (1854) 17, s. 69-77.

K (1874) I 17, s. 46-51.

Rkp. Y/3-4, vypr. Kateřina Bolková z Tylovic.

AT 530. — Tille II/1, 148 n. — Polívka II, 226 n.

18.

Chudý kovář /68-70/

K (1854) 18, s. 77-80.

K (1874) I 18, s. 51-54.

Rkp. A/4 „O kovářovi“.

Tille II/2 439 n. — Polívka V, 250 n. — BP III, 460.

19.

Kněží jezuité /70-71/

K (1854) 19 s. 80-83.

K (1874) I 19, s. 54-56.

Rkp. Ž 14/1, vypr. Veronika Pavlíková z Rožnova.

AT —, 816*. — Tille I, 175 n., II/2, 466 n. Srov. č. 58.

20.

O jednom uhlíři /72-74/

K (1854) 20, s. 83-87.

K (1874) I 20, s. 56-59.

Rkp. A/3-4 „O jednom uhlíři“.

Zápis je místy zkratkovitý, Kulda vypustil závěrečnou formuli: „Já jsem dělal boty císařovi, kanón, nabil mne a vystřelil až sem.“

Tille I, 120 n. — Polívka IV, 446 n.

21.

Hloupý čert /74-76/

K (1854) 21, s. 88-92.

K (1874) I 21, s. 59-62.

Rkp. I/3–K/1.

AT 1071 + 1072 + 1082 + 1084. — Srov. Grimm 20. — Tille I, 185 n., II/2, 467 n. (srov. I, 272). — Polívka IV, 151 n., 75, III, 411. — Srov. pozn. u č. 71.

22.

Hloupý Jura /77-79/

K (1854) 22, s. 93-96.

K (1874) I 22, s. 63-66.

Rkp. L/2-3. Celý rukopisný záznam otištěn pod č. 177 s názvem „Hlúpý Jura“.

AT 1791 + 402. — Tille II/1, 181 n., II/2, 454 n., 367, 495, I, 414, 427. — Polívka II, 185 n. — Srov. č. 177.

23.

O mysliveckém /79-81/

K (1854) 23, s. 97-101.

K (1874) I 23, s. 66-68.

Rkp. T/1-2, vypr. Baltazar Bém z Tylovic.

AT 304 (srov. 300). — Grimm 111. — Tille II/1, 264 n. — Polívka II, 78 n.

24.

Zahradníček strupáček /81-84/

K (1854) 24, s. 101-108.

K (1874) I 24, s. 69-74.

Rkp. Ž 7/3-4, vypr. Baltazar Bém z Tylovic.

AT 532 (srov. 314). — Tille II/2, 261 n. — Polívka II, 206 n.

25.

O třech holubicích /85-94/

K (1854) 25, s. 108-129.

K (1874) I 25, s. 74-88.

Rkp. Ž 15/1–Ž 16/2 „O třech holubicích“, vypr. Veronika Pavlíková z Rožnova.

AT 400 + 552 + 313 + 554. — Grimm 92, 93, 193, 17, 62. — Tille II/2, 72 n., II/1, 124 n. — Polívka II, 141 n. — Srov. Tille Povídky 22: s. 43 n. — BP III, 406 n.

26.

Divotvorná mošna /94-97/

K (1854) 26, s. 128-136.

K (1874) I 26. s. 88-93.

Rkp. W/2-4, vypr. Jan Žitník z Tylovic; v rukopisu se mluví o císaři místo o králi.

AT 569. — Grimm 54. — Tille I, 524, 532 n., II/2, 488. — Polívka III, 424 n., 434 n. — Srov. pozn. u č. 29.

27.

O vojákovi, synu kovářově /98-108/

K (1854) 27, s. 136-161. V 1. vydání titul: ... synu kovářovu.

K (1874) I 27, s. 93-111.

AT 315 + 300. — Grimm 121. — Tille I, 320 n., II/1, 252 n., II/2, 495 n. — Polívka I, 166 n., II, 72 n. — Tille Povídky 21, s. 39. — Srov. pozn. u č. 34

28.

Silný Jura /109-114/

K (1854) 28, s. 161-172.

K (1874) I 28, s. 111-119.

Rkp. Ž 6/4–Ž 7/2, vypr. Michal Brada z Tylovic.

AT 650 A + 301. — Grimm 90, 91. — Tille II/1, 387 n., II/2, 56 n., 87 n., 499. — Polívka I, 263 n., IV, 414 n. — Srov. i č. 55

29.

Ptáček a zlatá vajíčka /115-118/

K (1854) 29, s. 172-178.

K (1874) I 29, s. 119-123.

Rkp. Z/1-2.

AT 567 (srov. 567 A) + 569. — Grimm 60, 54, 122. — Tille I, 516 n., 346 n., II/1, 443 n., II/2, 488, 499. — Polívka II, 476 n., III, 424 n. — Srov. pozn. u č. 26.

30.

O Vojtíškovi, princi královském /118-121/

K (1854) 30, s. 178-184.

K (1874) I 30, s. 123-128.

Rkp. U/3-4, vypr. Martin Sulovský z Tylovic. V rukopise se princ jmenuje Albert, Kulda jméno počeštil na Vojtíška.

AT 652. — Grimm 76. — Tille II/2, 118 n. — Polívka III, 129 n.

31.

Hloupý Jan /121-124/

K (1854) 31, s. 184-192.

K (1874) I 31, s. 128-134.

Rkp. O/2–P/2.

AT 560. — Tille I, 208 n. — Polívka II, 428 n.

32.

Ševcův syn jak se králem stal /125-133/

K (1854) 32, s. 193-212.

K (1874) I 32, s. 134-148.

AT 561. — Grimm 85c[?], 116. — Tille I, 6 n., II/1, 135. — Polívka II, 417 n. — Tille Povídky 52: s. 151 n.

33.

Tři bílé růže /133-135/

K (1854) 33, s. 212-216.

K (1874) I 33, s. 148-151.

Rkp. Ž 10/3-4 „O třech bílých růžích“, vypr. Kateřina Dorodková z Rožnova. Začátek této pohádky zapsal Kulda též od Barbory Marákové z Rožnova (Rkp. 16/2).

AT 425 C. — Grimm 88. — Tille I, 550 n., II/2, 488. — Polívka III, 189 n.

34.

Pás svatého Jakoba /135-143/

K (1854) 34, s. 216-236.

K (1874) I 34, s. 151-166.

Rkp. U/4–W/2, vypr. Martin Kovář z Tylovic

AT 590. — Grimm 121. — Tille II/1, 252 n., II/2, 495 n. — Polívka II, 72 n. + I, 166 n. — Srov. pozn. u č. 27

35.

O kolářovi /144-149/

K (1854) 35, s. 236-249.

K (1874) I 35 s. 166-175.

Rkp. N/1-4; podle vypravěče dal kolář zajíce hadrnici a žebračce za to, že se s ním vyspaly v křoví.

AT 571 + 513 B + 570. — Grimm 63. — Tille I, 253 n., II/1, 279, 303 n. a heslo Zaječí pastva. — Polívka III, 93 n., II, 202, 49. — Tille Povídky 12: s. 16 n.

36.

Dvanáctero bratří koňáků /150-154/

K (1854) 36, s. 249-259.

K (1874) I 36, s. 175-182.

Rkp. Ž 4/1-3, vypr. asi voják Michal Brada z Tylovic.

AT 401 A.

37.

Kdo zlého volá, dovolá se ho /155-157/

K (1854) 37, s. 259-263.

K (1874) I 37, s. 182-186.

AT 810 A. — Tille I, 171 n., II/2, 466,. — Srov. Polívka IV, 117 n. — Srov. č. 97

38.

Chlupatý princ /157-163/

K (1854) 38, s. 264-275.

K (1874) I 38, s. 186-194.

Rkp. S/2–T/1, vypr. Josef Kopecký z Tylovic.

AT 708. — Tille II/1, 173 n.

39.

Boty, plášť, klobouk a prsten /163-167/

K (1854) 39, s. 275-284.

K (1874) I 39, s. 194-201.

Rkp. H/2-4. Jinou variantu této pohádky vyprávěl Baltazar Bém z Tylovic (Rkp. Q/1).

AT 400. — Grimm 92, 93, 193. — Tille II/1, 357 n., 119 n., II/2, 209n., 468n. — Polívka II, 115 n. — Srov. též č. 118, 170.

40.

Švec hrdina /167-169/

K (1854) 40, s. 284-288.

K (1874) I 40, s. 201-204.

Rkp. Ž/6/2-3, vypr. Baltazar Bém z Tylovic.

AT 1640 (+ 301 + 1062 + 1060 + 1095 A + 1115). — Grimm 20, srov. 183. — Tille I, 268 n., II/2, 475 n.; též I, 189 n., II/1, 306, 409. — Polívka IV, 491 n., 164, III, 73.

41.

O chovancovi královském /170-176/

K (1854) 41, s. 289-302.

K (1874) I 41, s. 204-213.

Rkp. B/1-3 „O chovanci královském“.

AT 461. — Grimm 29. — Tille I, 141 n. — Polívka III, 1 n.

42.

Kukačka /176-179/

K (1854) 42, s. 312-310.

K (1874) I 42, s. 213-219.

Rkp. Ž 12/2-3.

AT 1000 + 1002 + 1003 + 1685 + 1010 + 1005 + 1029 (= 650 IIIc, IV). — Grimm 90. — Tille II/2, 87 n. — Polívka IV, 414 n.

43.

Princ Ferdoš a divotvorná voda /180-187/

K (1854) 43, s. 310-325.

K (1874) I 43, s. 219-229.

Rkp. D/3-4.

AT 551. — Grimm 97. — Tille II/1, 18 n., II/2, 91, 490. — Polívka II, 365 n.

44.

O kupeckém mládenci /187-189/

K (1854) 43(!), s. 325-330.

K (1874) I 44, s. 229-232.

Rkp. T/3-4 „O rodičích“, vypr. Sulovský z Tylovic.

AT 506*. — Tille I, 58 n., 222, 471, II/2, 17, 18, 19. — Polívka IV, 67, II, 200. — Varianta č. 51.

45.

O jednom, co všemu pernactvu rozuměl /189-191/

K (1854) 45, s. 330-336.

K (1874) I 45, s. 233-237.

Rkp. Y/1-2 „O jednom, co všemu pernactvu rozuměl“, vypr. asi Michal Brada z Tylovic.

AT 670. — Tille II/2, 426 n., též II/1, 374 n. — Polívka IV, 276 n.

46.

Voják Vilém /192-196/

K (1854) 46, s. 336-346.

K (1874) I 46, s. 237-244.

Rkp. Ž 5/2-4, vypr. Kovář, voják z Tylovic. V rukopisu závěrečná formule: „...a jestli nezemřeli, tak ještě žijí všichni podnes.“

AT 935. — Tille II/1, 135 n., II/2, 494. — Polívka IV, 435 n. — Tille Povídky 24: s. 50; 46: s. 128.

47.

O jednom kyrysarovi /197-203/

K (1854) 47, s. 346-360.

K (1874) I 47, s. 244-254.

Rkp. A/1-3.

AT 566. — Tille II/1, 283 n. — Polívka II, 161 n., 224 n., 462 n.

48.

O sklené hoře /204-207/

K (1854) 48, s. 360-367.

K (1874) I 48, s. 254-260.

AT 451. — Tille II/2, 45 n. — Polívka III, 106 n., 168.

49.

Hadači /208-214/

K (1854) 49, s. 367-382 .

K (1874) I 49, s. 260-270.

Kramoliš II, s. 15-19 „O hadačoch“.

AT 1641 + 1654. — Grimm 98. — Tille I, 259 n., II/2, 475 (srov. I, 358 n., II/2, 480). — Polívka IV, 561

50.

O jednom ševcovi /215-216/

K (1854) 50, s. 382-384.

K (1874) I 50, s. 270-271.

Rkp. B/3 „O ševcovi“.

Tille II/1, 116. — Srov. Polívka IV, 547 n., V, 51 n.

51.

O jednom, co se narodil na takové planetě, že bude oběšen /216-218/

K (1854) 51, s. 385-389.

K (1874) I 51, s. 272-275.

Rkp. E/4–F/1. Jinou variantu této pohádky zapsal Kulda v r. 1854; vyprávěl mu ji asi Josef Kroupa z Vigantic (Rkp. 29/2). Viz pozn. u č. 44.

52.

O tovaryšovi /219-221/

K (1854) 52, s. 390-394.

K (1874) I 52, s. 275-278.

Tme II/2, 411 n., 637. — Polívka V, 156 n. — Srov. č. 61.

53.

O nezdárném synovi /222-226/

K (1854) 53, s. 394-404.

K (1874) I 53, s. 278-285.

Rkp. C/1-3.

AT 1525 A, D, P. — Grimm 192. — Tille II/2, 283 n., 507 n. — Polívka IV, 288 n. — Tille Povídky 27: s. 76; 38: s. 107; 23: s. 48. — Srov. č. 179.

54.

Zkamenělí lidé /227-230/

K (1854) 54, s. 404-411.

K (1874) I 54, s. 285-290.

Rkp. X/4–Y/1, vypr. Kateřina Bolková z Tylovic.

AT 303. — Grimm 60. — Tille I, 335 n., II/2, 478 n., 537. — Polívka II, 202 n., 161 n. — Tille Povídky 21: s. 39.

55.

Bubeník hledá zakleté princky /231-236/

K (1854) 55, s. 411-422.

K (1874) I 55, s. 290-298.

Rkp. E/1-3 „O třech vojácích“. Začátek jiné varianty Rkp. U/2.

AT 301 A. — Grimm 91. — Tille II/1, 387 n., II/2, 61, 499. — Polívka I, 263 n. — Tille Povídky 13: s. 27 n. — Srov. č. 28.

56.

O jednom zemanu a o zlodějích /237-241/

K (1854) 56, s. 422-431.

K (1874) I 56, s. 298-304.

AT 1591.

57.

S mrtvými není žádný žert /241-243/

K (1854) 57, s. 432-436.

K (1874) I 57, s. 305-307.

Rkp. Ž 13/1, vypr. asi Anna Žigorská z Rožnova; dědeček vypravěčky, jehož Kulda uvádí jako Martina H., se jmenoval Martin Hlucháň. - "Ten duch vešel do nového domu J..."; vypravěčka zde uvedla jméno Javorovský.

AT —, 326* (IIb). — Tille II/1, 103 n. — Srov. Polívka IV, 390 n.

58.

Biskup Ondřej /243-245/

K (1854) 58, s. 436-440.

K (1874) I 58, s. 307-310.

Rkp. Ž LO/1-2, vypr. Veronika Pavlíková z Rožnova.

AT —, 816* + AT —, 812*. — Viz pozn. u č. 19.

59.

O jedné vdově /245-248/

K (1854) 29, s. 441-447.

K (1874) II 59, s. 3-7.

Rkp. B/4–C/1 „O vdově“.

AT 968 (srov. 956 A). — Grimm 40. — Tille II/2, 301 n., 534. — Polívka IV, 337 n.

60.

O jednom vojákovi /248-250/

K (1854) 60, s. 447-454.

K (1874) II 60, s. 8-12.

Rkp. D/1-2.

AT 307. — Tille II/1, 326 n., II/2, 216 n. a 497 n. — Polívka II, 199 n. . — Tille Povídky 34: s. 94; 29: s. 81 n.; 26 (b): s. 59 n. — Srov. též č. 175.

61.

O špiritusovi /251-253/

K (1854) 61, s. 454-458.

K (1874) II 61, s. 13-15.

Viz pozn. u č. 52.

62.

Dvě sestry služky /253-255/

K (1854) 62, s. 458-463.

K (1874) II 62, s. 15-19.

Rkp. 10/3-4.

AT 480. — Grimm 24. — Tille I, 436 n., II/2, 484 n. — Polívka III, 323 n. — Tille Povídky 35: s. 94 n. — Var. č. 63 a 171.

63.

Dvě klubíčka /255-260/

K (1854) 63, s. 463-474.

K (1874) II 63, s. 19-26.

Rkp. 12/1-3, vypr. Kateřina Dorotíková z Rožnova.

Var. č. 62 a 171.

64.

Zeman z otroctví vysvobozený /260-262/

K (1854) 64, s. 474-480.

K (1874) II 64, s. 26-30.

Rkp. 3/1-4, vypr. Veronika Pavlíková z Rožnova.

AT 974. — Tille II/1, 325 a zmínky II/2, 577, 601. — Polívka V, 342 n. — Viz pozn. u č. 82

65.

Kúzlíř /263-265/

K (1854) 65, s. 481-485.

K (1874) II 65, s. 30-34.

Rkp. 19/4–20/1, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic.

AT 325. — Grimm 68. — Tille I, 132 n. — Polívka IV, 216 n. — Srov. č. 82.

66.

Sklený vrch /266-268/

K (1854) 66, s. 485-489.

K (1874) II 66, s. 34-37.

Rkp. 20/3-4, vypr. Josef Kroupa z Vigantic. Jinou variantu této pohádky vyprávěl Michal Kotúlek z Tylpvic (Q/3-4).

AT 313 A. — Grimm 51,79. — Tille I, 219 n., II/2, 468 n. — Polívka II, 63 n., 257 n., srov. 282 n. — Tille Povídky 22: s. 43 n.

67.

Dvé dítek /269-271/

K (1854) 67, s. 489-492.

K (1874) II 67, s. 37-39.

Rkp. 21/1-2, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic. Jinou variantu vyprávěla Barbara Maráková z Rožnova (č. 167).

AT 327 A. — Grimm 15. — Tille II/1, 213 n., I, 389, II/2, 208. — Polívka IV, 188 n.

68.

Řezník a dráč /271/

K (1854) 68, s. 492-493.

K (1874) II 68, s. 39-40.

Rkp. 21/2, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic.

AT 952. — Grimm 199. — Tille II/2, 587, 639, 592. — Polívka I, 326, IV, 348 n.

69.

Král Zemiráj /272-277/

K (1854) 69, s. 494-504.

K (1874) II 69, s. 40-48.

Rkp. 30/2-4, vypr. Josef Kroupa z Vigantic. Podle rukopisu zněl začátek pohádky asi takto: „Byl jeden král v zemi Ráj...“ V dalším textu se totiž vyskytuje označení „země Ráj“. Kulda sám, jak naznačil otazníkem, si byl vědom, že jméno „Zemiráj“ vzniklo asi z neporozumění vypravěči. — Kulda změnil také některá další jména v pohádce: čertíka Pingla na Oldacrze (obráceně „zrcadlo“!) a vypustil jméno města Laicmon.

AT 709. — Grimm 39. — Tille II/2, 103 n., 502. — Polívka III, 297 n., 122.

70.

Švec /278-281/

K (1854) 70, s. 505-509.

K (1874) II 70, s. 48-51.

Rkp. 21/4–22/1, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic.

AT 330 A. — Grimm 82. — Tille I, 590 n., II/2, 489. — Polívka III, 410 n., IV, 6.

71.

Nábožný kovář /281-283/

K (1854) 71, s. 509-513.

K (1874) II 71, s. 51-54.

Rkp. 22/1-2, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic.

AT —, 804* + 1063 + 1084 + 804 B. — Srov. Grimm 20. — Tille I, 185 n., II/2, 467 n. — Polívka IV, 151 n., III, 412, 421, 423, IV, 293, 390, 78, 290. . — Srov. pozn. u č. 21.

72.

Kovář a jeho anjel strážce /283-284/

K (1854) 72, s. 514-516.

K (1874) II 72, s. 54-56.

Rkp. 22/3, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic.

AT —, 810* nebo 1199*. — Grimm 27. — Tille I, 177 n. — Polívka IV, 144 n. . — Srov. pozn. u č. 121

73.

Chytrý uhlíř /285-286/

K (1854) 73, s. 516-518.

K (1874) II 73, s. 56-57.

Rkp. 22/3-4, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic.

AT 151. — Grimm 8. — Tille I, 20, 208, II/2, 389, 538.

74.

Dva ševci kmocháčci /286-290/

K (1854) 74, s. 518-526.

K (1874) II 74, s. 57-63.

Rkp. 29/2-4, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic. Závěr pohádky byl silně obscénní (bohatý kmotr vymiškoval ženu atd.), a proto jej Kulda změnil.

AT 563. — Tille I, 516 n., II/2,487. — Polívka III, 424 n. — Tille Povídky 30, s. 84.

75.

Dva bratří /291-294/

K (1854) 75, s. 527-532.

K (1874) II 75, s. 63-67.

Rkp. 33/1-2, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic.

AT 613. — Grimm 107. — Tille II/2, 164 n. — Polívka IV, 93 n. + I, 191, II, 384. — Srov. č. 88

76.

Moudré děvče /295-297/

K (1854) 76, s. 532-536.

K (1874) II 76, s. 68-70.

Podle anonymního rukopisu uloženého v Kuldově pozůstalosti v muzeu v Ivančicích.

AT 875. — Grimm 94. — Tille I, 44 n. + II/2, 462. — Polívka III, 472 n.

77.

Zbojnička /298-300/

K (1854) 77, s. 536-540.

K (1874) II 77, s. 71-73.

78.

Kvitancí /300-301/

K (1854) 78, s. 540-542.

K (1874) II 78, s. 74.

Rkp. 1/1, vypr. Jiřík Střelecký, 76 let, z Rožnova. Jinou variantu zapsal J. L. O. Kramoliš (Kš III, č. 6 „Quittanci“).

AT 756 C*. — Tille II/2, 230 n., 368 n., 506. — Polívka IV, 126 n., 136 n. — Srov. č. 117.

79.

Dvě Maryčky /301-304/

K (1854) 79, s. 542-549.

K (1874) II 79, s. 75-80.

Rkp. L/3–2/2, vypr. Veronika Pavlíková z Rožnova.

AT 905*. — Tille II/2, 184 n. — Polívka IV, 274 n. — Tille Povídky 47: s. 138 n.

80.

Skoupá manželka /304-305/

K (1854) 80, s. 549-551.

K (1874) II 82, s. 80-81.

Rkp. 11/2, vypr. Markéta Maraková z Rožnova.

AT —, 751 B*. — Polívka IV, 538 n.

81.

Panenský věnec /305/

K (1854) 81, s. 551-553.

K (1874) II 81, s. 81-83.

Rkp. 11/2-3, vypr. asi Markéta Maraková z Rožnova.

82.

Černokněžník nad černokněžníka /306-309/

K (1854) 82, s. 553-560.

K (1874) II 82, s. 83-88.

Rkp. 2/2–3/1, vypr. Kateřina Dorotíková z Rožnova. Jinou neúplnou variantu zapsal Kulda od J. Sulovského z Tylovic (Z/2).

Viz pozn. u č. 65.

83.

Čarodějnice I /310-312/

K (1854) 83, s. 560-563.

K (1874) II 83, s. 88-90.

Rkp. 23/1-2, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic.

Tille II/2, 427 n., 497 n. — Polívka V, 193 n., IV, 183 n. — Srov. č. 84–86 a 142

84.

Čarodějnice II /312-314/

K (1854) 84, s. 563-567.

K (1874) II 84, s. 90-93.

Rkp. 26/3-4, vypr. Josef Křiva z Hážovských Pasek.

Viz pozn. u č. 83.

85.

Čarodějnice III /314-315/

K (1854) 85, s. 567-570.

K (1874) II 85, s. 93-95.

Rkp. 23/2-3, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic.

Viz pozn. u č. 83. Srov. č. 142

86.

Čarodějnice IV /316-317/

K (1854) 86, s. 570-573.

K (1874) II 86, s. 96-97.

Rkp. 33/3, vypr. Josef Kroupa z Vigantic. Podle vypravěče se děj odehrával v královském domě a vystupovali v něm král, královna atd. Kulda změnil na dům hraběcí.

Viz pozn. u č. 83; k tomu ještě AT 306. — Grimm 133. — Tille II/1, 337, II/2, 497 n. — Polívka II/2, 409 n. — Srov. pozn. u č. 105.

87.

Smrt kmotřenka /318-320/

K (1854) 87, s. 573-578.

K (1874) II 87, s. 97-101.

Rkp. 20/1-3. Vzdálenou variantu zapsal Kulda od Markéty Marakové z Rožnova (Rkp. 28/1).

AT 332 + 332 A*. — Grimm 44. — Tille II/2, 95 n., 159. — Polívka IV, 302 n.

88.

Dva tovaryši /321-323/

K (1854) 88, s. 578-582.

K (1874) II 88, s. 101-104.

Kramoliš III, č. 20 „Dva vandrovní“.

Viz pozn. u č. 75.

89.

Sen /323-324/

K (1854) 89, s. 583-585.

K (1874) II 89, s. 104-106.

Kramoliš III, č. 21 „Sen“.

AT 1645. — Tille II/1, 234 n. + II/2, 500 n. — (Polívka V, 271).

90.

Pasák /324-325/

K (1854) 90, s. 585-587.

K (1874) II 90, s. 106-107.

Kramoliš III, č. 2 „Pastýř“.

AT 827 + 826. — Polívka IV, 25 n.

91.

Vymožený poklad /325/

K (1854) 91, s. 587-589.

K (1874) II 91, s. 107-109.

Kramoliš III, č. 5 „Tři kohouti peníze vyorali“.

AT —, 690 A (podle Krzyżanowského). — Tille II/2, 623. — Polívka V, 240, 268 (vzdálené varianty).

92.

O třech hokynářkách /326-330/

K (1854) 92, s. 589-596.

K (1874) II 92, s. 109-115.

Kramoliš III, č. 7 „O zlatém prstenu“.

AT 1406. — Tille II/2, 134 n., 393 n. — Polívka IV, 281 n.

93.

Proč pes na kočky vrčí a proč kočka myši hubí /330/

K (1854) 93, s. 597-599.

K (1874) II 93, s. 114-116.

Kramoliš III, č. 8 „Proč pes na kočky vrčí a kočka myši hubí“.

AT 200.

94.

Počátek hřibů /331-332/

K (1854) 94, s. 599-600.

K (1874) II 94, s. 116-117.

Kramoliš V, s. 13 „Počátek hřibů“.

AT 774 L. — Tille I, 570 n., II/2, 489, 632. — Polívka IV, 48. — Srov. Tille Povídky 55: s. 162**.

95.

Únos od pluha /332-333/

K (1854) 95, s. 601-603.

K (1874) II 95, s. 117-119.

96.

Tajné soudy boží /333-334/

K (1854) 96, s. 603-607.

K (1874) II 96, s. 119-122.

AT 759. — Tille I, 53 n., II/2, 462. — Polívka IV, 69 n. — Tille Povídky 55: s. 162***. — Srov. č. 13.

97.

Zlý duch sloužil u sedláka /335-340/

K (1854) 97, s. 607-617.

K (1874) II 97, s. 122-129.

Kramoliš III, č. 13 „Zlý duch sloužil u sedláka“.

AT 810 A. — Tille I, 171 n., II/2, 466. — Polívka IV, 117 n. — Srov. č. 37

98.

Topil se v medě /340/

K (1854) 98, s. 617-618.

K (1874) II 98, s. 129-130.

Kramoliš III, č. 19 „Topil se v medě“.

AT 1900.

99.

V hojnosti zapomínáme na boha /341-342/

K (1854) 99, s. 618-620.

K (1874) II 99, s. 130-131.

Kramoliš V, s. 33-34 „V hojnosti zapomínáme na Boha“.

AT —, 774 E*. — Tille I, 576 n. — Polívka IV, 30.

100.

Rozmluva zvířat na podzim /342/

K (1854) 100, s. 620.

K (1874) II 100, s. 131-132.

Kramoliš V, s. 44 „Bajka. Rozmluva zvířat na podzim.“

Srov. Polívka V, 150.

101.

Hloupý Jan a jeho kůň /343-352/

K (1854) 101, s. 621-637.

K (1874) II 101, s. 132-144.

Rkp. 28/2–29/2, vypr. Josef Kroupa z Vigantic. Podle vypravěče Jan přivezl princeznu ke králi, ten si ji chtěl vzít za manželku a ujišťoval ji, že je kněz sezdá. Princezna odmítala, ale potom si vymínila, že král musí donést tři ořechy s šaty. Tuto epizodu Kulda změnil, král nabídne princeznu Janovi a tomu princezna uloží onen úkol.

AT 531 + zejména 461. — Grimm 29, 126. — Tille II/2, 188 n., I, 141 n., II/2, 464. — Polívka II, 317 n. III, 1 n. — Tille Povídky 26: s. 59 n.

102.

Poutnice /352-354/

K (1854) 102, s. 638-644.

K (1874) II 102, s. 144-148.

Rkp. 18/2-3, vypr. Kateřina Dorotíková z Rožnova.

103.

Tři bratří lakomci /355-357/

K (1854) 103, s. 644-648.

K (1874) II 103, s. 149-152.

Rkp. 27/1, vypr. Barbora Maráková z Rožnova.

Srov. AT 1305 C.

104.

Kdo moc vybírá, přebere /357/

K (1854) 104, s. 648-649.

K (1874) II 104, s. 152.

Rkp. 27/2, vypr. asi Barbora Maráková z Rožnova.

105.

Ospalý Janek /358-360/

K (1854) 105, s. 649-653.

K (1874) II 105, s. 153-156.

Rkp. 26/1-2 „Janek ospalý“, vypr. asi Josef Křiva u Hážovských Pasek.

AT 1875 + 306. — Tille II/1, 337 n., II/2, 497 n. — Polívka IV, 350 n. + II, 409 n. . — Srov. pozn. u č. 86

106.

O jednom pánovi, co chtěl zkusiti žebráky /361-362/

K (1854) 106, s. 654-655.

K (1874) II 106, s. 156-157.

Rkp. 17/1, vypr. J. Střelecký z Rožnova.

107.

Libovnice kočky /362-363/

K (1854) 107, s. 655-658.

K (1874) II 107, s. 157-159.

Rkp. 17/2-3. Zdá se, že první část pohádky vyprávěla Markéta Maráková a druhou, rozsáhlejší část Veronika Pavlíková z Rožnova. Závěrečná formule zní v zápise takto: „Už je pohádce konec a Radhošti je zvonec.“

108.

Hloupá žena /364-368/

K (1854) 108, s. 659-667.

K (1874) II 108, s. 160-166.

Rkp. 17/3–18/1.

AT 1540 + 1541 + 1528 + 1381 (srov. 1381 E). — Grimm 59, 104. — Tille I, 404 n., 143, 535. — Polívka V, 5 n., 14 n.

109.

Pastýř /369-373/

K (1854) 109, s. 667-676.

K (1874) II 109, s. 166-172.

Kramoliš I 12, s. 14-17 „Pastýř“.

AT 1535. — Grimm 61. — Tille II/2, 144 n. — Polívka IV, 513 n., 272.

110.

Moudrý starosta /374-378/

K (1854) 110, s. 676-684.

K (1874) II 110, s. 172-178.

Kramoliš I 13, s. 17-19 „Pohádka“, vypr. Jan Brada z Tylovic.

AT 882 + 890. — Tille II/2, 34n., 500. — Polívka IV, 283 n.

111.

Krátký zrak tvorův /378-379/

K (1854) 111, s. 684-687.

K (1874) II 111, s. 178-180.

AT 795 + —, 759. — Tille 56 n., 49, II/2, 452. — Polívka IV, 24 n., 69 n. — Srov. Tille Povídky 55: s. 162.

112.

Zakletá rodina královská /380-383/

K (1854) 113 (!), s. 687-694.

K (1874) II 112, s. 180-185.

AT 303 (závěr). — Tille II/2, 243 n.

113.

Ďábel nad čerta /383-386/

K (1854) 113, s. 694-701.

K (1874) II 113, s. 186-190.

Rkp. 4/1-4 „O jednom ševcovi bídném“.

AT —, 831*. — Tille I, 165 n. — Polívka IV, 126, V, 67.

114.

Popeluška /387-391/

K (1854) 114, s. 701-708.

K (1874) II 144, s. 191-196.

Rkp. 8/4-9/1 „Popeluška“, vypr. Kateřina Dorotíková z Rožnova.

AT 510 A. — Grimm 21. — Tille II/1, 242 n. — Polívka III, 257 n.

115.

Dobrá rada /391/

K (1854) 115, s. 709-710.

K (1874) II 115, s. 196-197.

Rkp. 8/3, vypr. Jiřík Střelecký z Rožnova.

116.

Sprostý Jura /392-396/

K (1854) 116, s. 710-718.

K (1874) II 116, s. 197-203.

Rkp. 9/3—10/1, vypr. Kateřina Dorotíková z Rožnova.

AT 592 + 330 B. — Grimm 81. — Tille I, 502 n. + II/2, 488. — Polívka III, 414 n. — Tille Povídky 25: s. 54 n.

117.

Kající zbojník /396-398/

K (1854) 117, s. 718-724.

K (1874) II 117, s. 203-207.

Rkp. 10/1-2, vypr. Barbora Maráková z Rožnova.

AT 756 B. — Tille II/2, 230 n., 506. — Polívka IV, 75 n. — Srov. č. 78.

118.

Statečný Jan a princeska Barka /399-409/

K (1854) 118, s. 724-748.

K (1874) II 118, s. 207-225.

Rkp. 13/4–16/2, vypr. Josef Pobořil z Krhova.

AT 400. — Grimm 92, 93, 193. — Tille I, 72 n., 363 n., II/1, 368 n., II/2, 209 n. — Polívka II, 115 n., 141 n., 257 n. — Srov. č. 39 a 170

119.

Vyslouženec /410-411/

K (1854) 119, s. 748-749.

K (1874) II 119, s. 225-226.

Rkp. 27/3, vypr. asi Josef Kroupa z Vigantic.

AT 821 A. — Tille II/2, 368 n. — Srov. Polívka IV, 126 n., 136 n.

120.

Zlá Dora nad čerta /411-413/

K (1854) 120, s. 749-754.

K (1874) II 120, s. 226-230.

Rkp. 9/2-3, vypr. Veronika Pavlíková z Rožnova.

AT 795 + 1164 D. — Tille I, 87 n., 171 n., II/2, 462 n. — Polívka IV, 153 n.

121.

Baba horší nežli čert — věř, to není žádný žert /413-414/

K (1854) 121, s. 754-756.

K (1874) II 121, s. 230-231.

AT 1130 + 1180. — Tille I, 177 n. — Polívka IV, 144 n. . — Srov. pozn. u č. 72

122.

Malý poklad chodí za velkým /414-415/

K (1854) 122, s. 757-758.

K (1874) II 122, s. 231-232.

Rkp. 28/1, vypr. Markéta Maráková z Rožnova.

Srov. Polívka V, 264.

123.

Čtvero bratří /415-418/

K (1854) 123, s. 758-765.

K (1874) II 123, s. 235-237.

Rkp. 16/3-4, vypr. asi Jiřík Halamíček z Horních Pasek.

AT 653. — Grimm 129. — Tille II/1, 66 n. — Polívka III, 72 n., I, 325 n.

124.

Po smrti /418-419/

K (1854) 124, s. 765-766.

K (1874) II 124, s. 237-238.

Rkp. 16/6, vypr. asi Josef Kroupa z Horních Pasek.

 

II. Lidové povídky ze sbírky Národní pověry a obyčeje v okolí rožnovském na Moravě

125.

Kocour muzikant /423-424/

K (1874) II s. 245-246.

Aberglauben s. 79.

ČMM II s. 92.

Kramoliš V, s. 16-17.

Tille II/2, 434 n.

126.

Poklad na Radhošti /424-425/

K (1874) II s. 248-249.

Aberglauben s. 75-76.

ČMM II s. 94.

Kramoliš III č. 14 „Hledačé pokladů“; vypravěč udal i bližší určení místa, kde poklad hledali: „na Radhošti na Volařce“.

Polívka V, 260 n. — Tille Povídky 10: s. 15.

127.

Zlý duch a chamtivý tovaryš /425/

K (1874) II s. 250-251.

Aberglauben s. 74.

ČMM II, s. 95.

Povídky č. 127-129 uvádí Kulda poznámkou: „Nejznámější hledání čili dobývání pokladů, o kterém se doposud v lidu s velikou věrou vypravuje, děje se tak zvanou chrištovkou, tj. knihou, v nížto modlitby k zaklínání dobrých i zlých duchů obsaženo jest.“

Polívka IV, 238 n.

128.

Zaklinači duchů /426-427/

K (1874) II s. 251-252.

Aberglauben s. 74-75.

ČMM II s. 95.

129.

Překažené zaklínání pokladu /427/

K (1874) II s. 252-253.

Aberglauben s. 70.

ČMM II s. 96.

Polívka IV, 238 n.

130.

Skřítek v láhvi /428-429/

K (1874) II s. 254-255.

Aberglauben s. 81.

ČMM s. 124.

Rkp. 16/5, vypr. Josef Kroupa z Vigantic.

Předchází výklad, jak lze přijít k špírkovi a jak se ho možno zbavit: špírek se dá do láhve, ta se ucpe a pověsí někde na strom. „Na Radhošti jej kdosi tak zavěsil a jistý Březina ... atd.“

AT 331. — Tille II/2, 403 n., 30 n. — Polívka V, 156 n. — Srov. č. 168 a 169.

131.

Nalezený vůl /429/

K (1874) II s. 255-256.

Aberglauben s. 82.

ČMM II s. 124.

Rkp. 24/3-4. Vypravěč uvedl, že Mandula, o němž se příběh vypráví, již zemřel.

Tille II/2, 408. — Polívka V, 156 n.

132.

Očarované krávy /430-431/

K (1874) II s. 256.

Aberglauben s. 82.

ČMM II s. 124.

Rkp. 24/4. Muž z Bystřice, k němuž šel Máchal na poradu, se jmenoval Zejtek.

133.

Světlonoši na louce /431/

K (1874) II s. 257.

Aberglauben s. 83.

ČMM II s. 125

Kramoliš IV s. 6.

Polívka V, 179.

134.

Zkrocený vodník /431-432/

K (1874) II s. 258-259.

Aberglauben s. 84.

ČMM II s. 126.

Rkp. 31/1-2, vypr. Josef Kroupa z Vigantic.

AT 1159. — Grimm 8, 114. — Tille II/2, 389 n. — Srov. č. 135.

135.

Jak lvi zahnali vodníka /433-434/

K (1874) II s. 259-260.

Aberglauben s. 85.

ČMM II s. 126.

Rkp. 31/1, vypr. Josef Kroupa.

AT 1161. — Tille II/2, 390 n. — Srov. č. 134.

136.

Jak vodník rozhazoval seno /434/

K (1874) II s. 260.

Aberglauben s. 85-86.

ČMM II s. 127.

Kramoliš IV s. 9-10.

137.

Za kmotřičku u vodníka /435-436/

K (1874) II s. 260-261.

Aberglauben s. 86.

ČMM II s. 127.

Kramoliš V s. 32-33 „Vodníkova žena“.

Polívka V, 173 n.

138.

Jak vodník potrestal řezníka /436/

K (1874) II s. 261-282.

Aberglauben s. 87.

ČMM II s. 127-128.

Kramoliš IV s. 7-8.

Polívka V, 171.

139.

Vodníkova nevěsta /437-438/

K (1874) II s. 262-263.

Aberglauben s. 87.

ČMM II s. 128.

Kramoliš IV s. 8-9.

140.

Podvrženče /438-439/

K (1874) II s. 264-265.

Aberglauben s. 88.

ČMM II s. 129.

Kramoliš V s. 14-15 „Věštica“.

Grimm 39. — Tille II/2, 412, I, 226 n. — Polívka V, 174 n.

141.

Slibka /439/

K (1874) II s. 267.

Aberglauben s. 90.

ČMM II s. 130.

142.

Pacholek na sněmu čarodějnic /440-441/

K (1874) II s. 272-273.

Aberglauben s. 93.

ČMM II s. 133.

Kramoliš III č. 15 „O čarodejnici“.

Viz pozn. k č. 83, srov č. 85.

143.

Čarodějnická knížka /441-442/

K (1874) II s. 273-274.

Aberglauben s. 94.

ČMM II s. 133.

Kramoliš IV s. 38-40.

Tille II/2, 251 n., 506 n. — Polívka IV, 238 n.

144.

Jak baba zavinila krupobití /442/

K (1874) II s. 274.

Aberglauben s. 97.

ČMM II s. 134.

Kramoliš V s. 5.

Polívka V, 202 n.

145.

Krupobití na fojtově poli /442/

K (1874) II s. 275.

Aberglauben s. 97.

ČMM II s. 134.

Kramoliš III č. 4 „Kroupy“.

Polívka V, 202 n.

146.

O původu krupobití /443-444/

K (1874) II s. 275-276.

Aberglauben s. 97.

ČMM II s. 134.

Kramoliš Vs. 5-6.

147.

Čertova odpověď /444/

K (1874) II s. 285-286.

Aberglauben s. 104.

ČMM II s. 188.

Rkp. 18/4.

148.

Splněná štědrovečerní věštba /445-446/

K (1874) II s. 286-287.

Aberglauben s. 104-105.

ČMM II s. 189.

Rkp. 19/1.

149.

Přičarovaný muž /446-447/

K (1874) II s. 287.

Aberglauben s. 105.

ČMM II s. 189.

Kramoliš IV s. 19-20.

150.

Voda proměněná ve víno /447/

K (1874) II s. 288.

ČMM II s. 189-190.

Kramoliš IV s. 19-20.

151.

Proč se vynáší „Mařena“ /448/

K (1874) II s. 297.

Aberglauben s. 109.

ČMM II s. 194.

Rkp. 25/1, vypr. Kateřina Dorotíková z Rožnova.

152.

Smrt /448/

K (1874) II s. 298.

Aberglauben s. 109-110.

ČMM II s. 195.

Kramoliš IV s. 10-11.

153.

Mor v Rožnově /449-450/

K (1874) II s. 298-299.

Aberglauben s. 110.

ČMM II s. 195.

Kramoliš IV s. 11-12.

Kramoliš v rukopisu podotýká: „Až posavad jsou pamětníci, kteří jak od svých předků slýchali, to místo ukázat možou, na kterém ten dřevěný dům stál.“

Polívka V, 166 n., 180.

154.

Proč se stavějí máje /450/

K (1874) II s. 300.

Aberglauben s. 111.

ČMM II s. 196.

Rkp. 25/2, vypr. Kateřina Dorotíková z Rožnova.

155.

Práce v nešťastný den /451-452/

K (1874) II s. 306-307.

Aberglauben s. 116.

ČMM II s. 37.

Kramoliš V s. 7-8.

Srov. Polívka IV, 547 + V, 51 n.

156.

Ďáblovo máslo /452/

K (1874) II s. 303-304.

Aberglauben s. 114.

ČMM II s. 198.

Polívka V, 204 n.

157.

Jak divoké husy odnesly spánek /453/

K (1874) II s. 309-310.

ČMM III s. 39.

Kramoliš IV s. 40.

158.

Čarovný čtyřlístek /454/

K (1874) II s. 310.

ČMM s. 40.

Rkp. 24/3.

159.

Koláč od čarodějnice /455/

K (1874) II s. 317.

Aberglauben s. 121.

ČMM III s. 43.

Rkp. 16/5-6, vypr. Josef Kroupa z Vigantic.

Tille II/2, 407 n. — Polívka V, 209 n.

160.

Čarodějnice a čert /455/

K (1874) II s. 317-318.

Aberglauben s. 121.

ČMM III s. 43.

Rkp. 16/6, vypr.Josef Kroupa z Vigantic.

Polívka V, 209 n.

161.

Máslo od čarodějnice /456/

K (1874) II s. 318.

ČMM III s. 44.

Rkp. 16/6, vypr. Josef Kroupa z Vigantic.

Polívka V, 209 n.

162.

Potrestaná čarodějnice /457-458/

K (1874) II s. 318-319.

Aberglauben s. 121-122.

ČMM III s. 44.

Rkp. 16/6, vypr. Josef Kroupa z Vigantic.

163.

Jak přišli čerti na přástvu /458/

K (1874) II s. 321-322.

ČMM III s. 45.

Kramoliš IV, s. 14-15.

164.

Čerti mezi tanečníky /459-460/

K (1874) II s. 323-324.

ČMM III s. 47 .

Kramoliš IV s. 26-27.

165.

Jak čáry pomohly od tesknice /460/

K (1874) II s. 327.

Aberglauben s. 128.

ČMM III s. 138.

Rkp. 24/3.

Povídku uvádí Kulda tímto vysvětlením: „Náruživou toužebnost po milenci nebo po milence nazývají v okolí rožnovském tesknicemi. Tesknice mohou se, komu libo, způsobiti rozličnými čarami; taktéž od nich pomoci lze.“

166.

Jak myslivec uvěznil zimnici /460-461/

K (1874) II s. 333-334.

ČMM III s. 142.

Vyňato z rukopisného sešitku J. L. O. Kramoliše, datovaného v Rožnově 21. 3. 1855, s. 7-8.

Polívka V, 180 n.

 

III. Lidové povídky z Kuldovy rukopisné sbírky z Rožnovska

167.

O loupežnické chalupě /465-466/

R 16/2, vypr. Barbora Maráková z Rožnova. Poznámka: „variant“.

Viz pozn. u č. 67.

168.

Jak bačův syn dostal princeznu /466-467/

R Ž 2/3, vypr. Josef Kopecký st. z Tylovic.

AT —, 767* + 331. — Tille II/1, 76 n., II/2, 30 n. — Srov. č. 130 a 169.

169.

O ševcovském učňovi, který zlého ducha dostal na púšti /468-469/

R Ž/4, „O ševcovském učnovi, který zlého ducha dostal na púšti“, vypr. asi Michal Hajný z Rožnova.

AT 331. — Grimm 99. — Tille II/2, 30 n. — Polívka IV, 115 n. — Srov. č. 130 a 168.

170.

O královi ze zlatého dolu /469-475/

R Ž 8/3, vypr. asi Josef Křiva z Hážovských Pasek. Text místy porušen, vypravěč zřejmě vyprávěl rychleji, než Kulda stačil zapisovat.

AT 400. — Viz pozn. u č. 39 a 118.

171.

Drvář /476-478/

R 11/3-4. Poznámka: „viz v minulém čísle“.

Viz pozn. u č. 62 a 63.

172.

Karolinka /478-481/

R 19/3-4, vypr. Josef Kroupa z Vigantic.

AT 710. — Grimm 3. — Tille II/1, 55. Viz ještě II/2, 492, 105, 353. — Polívka III, 100 n.

173.

O železném mužovi /481-489/

R 7/2–8/3, vypr. Jan Brada z Tylovic.

AT 502. — Grimm 136. — Tille I, 290 n., II/1, 148 n., II/2, 261 n. — Polívka II, 206 n., 221 n., 226 n.

174.

O zpívajícím ptákovi /490-493/

R X/1-3, vypr. Jan Žitník z Tylovic.

AT 653 + 575. — Grimm 124, 129. — Tille II/1, 36 n., 66 n., II/2, 490 n. — Polívka III, 72 n., I, 327, III, 77 n.

175.

O zakleté princezně /493-496/

R Ž 9/3–Ž 10/1, „O zakleté princezně“.

Viz pozn. u č. 60.

176.

O třech sestrách /497-499/

R 5/1-2, vypr. Kateřina Bolková z Tylovic. Připojeny nářeční poznámky.

AT 311. — Grimm 46. — Tille II/1, 80 n., II/2, 492 n. — Polívka III, 384 n.

177.

Hlúpý Jura /499-501/

R L/2-3. — Kulda povídku zpracoval a otiskl pod č. 22.

Viz pozn. u č. 22.

178.

Jak hloupý muž rozesmál princeznu /501-502/

R 24/1, vypr. Jan Tomek z Hážovic.

AT 1642. — Tille II/1, 278 n., 318 n.

179.

O chytrém zloději /503-504/

R 21/3-4, vypr. Josef Kroupa z Vigantic.

AT 1525 A. — Srov. pozn. u č. 53.

180.

Selská lež /505-506/

R L/1 „Selská lež“.

AT 1960 D, M + 852 (srov. 1920 C, 1960 G). — Tille II/1, 41 n., II/2, 123, 455, 535, 491.

181.

Drahý kámen /507-509/

R 22/4—23/1, vypr. Josef Kroupa z Vigantic.

182.

Cikán /509/

R I/2.

183.

O jednom husarovi /510-513/

R 13/3-4, vypr. Brada z Tylovic. V rukopise dva tituly: „O jednom husarovi“ a „O dvou děvčátkách“.

AT 951 A + 952. — Tille I, 131 n., 125 n., II/2, 465 n. — Polívka IV, 447 n., 337 n., 499.

184.

Císař a nádeník /514-515/

R Ž 2/1, vypr. asi Michal Hajný z Rožnova.

AT 921 A. — Tille I, 120 n., II/2, 465.

185.

Pan Papučovský a pan Húserovský /516/

R H/1. — Pozn. „Moravan 855“.

Srov. AT 1636, kam zařazena látka z Andrejeva *1545, jež se shoduje s naší osnovou. — Polívka V, 61.

186.

O jednem zbojníkovi /517/

R 8/3 „O jednem zbojníkovi“, vypr. asi Jiřík Střelecký z Rožnova.

187.

O zbojníku Šubrtovi /518-521/

R 23/3-4.

Polívka V, 90 n.

188.

Zbojníkův dar /521/

R 8/3, vypr. asi Jiřík Střelecký z Rožnova.

189.

Jak sedlák jezdil na medvědovi /521-522/

R 1/2, vypr. asi Jiřík Střelecký z Rožnova. Povídka je pravděpodobně založena na skutečné události.

190.

Jak sirotek našel v Radhošti poklad /522-523/

R H/1.

Viz pozn. u č. 14

191.

Vystrašené strašidlo /523/

R H/1. — Text zapsán místy nejasně.

AT —, 1091*. — Tille II/2, 138 n. Viz též I, 197 a II/2, 503. — Srov. č. 16

192.

O popálené čarodějnici /524/

R 26/4, vypr. Josef Křiva z Hážovských Pasek.

Předmluva

Vydavatelské poznámky — Slovníček

Vydavatelské poznámky /527/

I. Moravské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského /531-538/

II. Lidové povídky ze sbírky Národní pověry a obyčeje v okolí rožnovském na Moravě /538-540/

III. Lidové povídky z Kuldovy rukopisné sbírky z Rožnovska /540-541/

Seznam vypravěčů /541-542/

Knižní vydání Pohádek a pověstí z Rožnovska /542/

Slovníček /543/  Beneš Method Kulda, Pohádky a pověsti z Rožnovska. K vydání připravil, předmluvu „Kuldova sbírka pohádek a pověstí z Rožnovska“ napsal a poznámkami a slovníčkem opatřil Oldřich Sirovátka. Obálku, vazbu a výzdobu navrhla a graficky upravila Lucie Weisbergrová. Klasické sbírky českého folklóru. Sv. 2. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 14. SNKLU, Praha 1963, 545 + (7) str.Soupis literatury a zkratek

Aberglauben

B. M. Kulda: „Der Aberglauben und die Volksbräuche in der Mährischen Walachei“, Schriften der historisch-statistischen Sektion, Bd. IX, Brünn 1856, str. 67-132.

Andrejev

Andrejev, N. P.: Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Leningrad 1929.

AT

Aarne, Antti — Thompson, Stith: The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography. FF Communications, no. 184. Helsinki 1961.

BP

Bolte, Johannes — Polívka, Georg: Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen der Brüder Grimm I–V. Leipzig 1913—1932.

ČMM II, III

B. M. Kulda: „Národní pověry a obyčeje v okolí rožnovském na Moravě“, Časopis Matice moravské II (1870), str. 91-96, 123-138, 187-199; III (1871), str. 37-47, 137-143, 188-193.

Grimm

Bratři Grimmové: Německé pohádky, Praha 1961.

Kramoliš I

Rukopis J. L. O. Kramoliše: Sbírka pohádek a pověstí I, Rožnov 1853.

Kramoliš II

Rukopis J. L. O. Kramoliše: Sbírka pohádek a pověstí II, Rožnov 1853.

Kramoliš III

Rukopis J. L. O. Kramoliše: Sbírka pohádek a pověstí III, Rožnov 1854.

Kramoliš IV

Rukopis J. L. O. Kramoliše: Sbírka obyčejou a pověr I, Rožnov 1854.

Kramoliš V

Rukopis J. L. O. Kramoliše: Sbírka obyčejou a pověr II, Rožnov 1854.

Krzyżanowski

Krzyżanowski, Julian: Polska bajka ludowa w układzie systematycznym 1: Bajka zwierzęca, 2: Baśń magiczna, Warszawa 1947 (2nd ed. 1962—1963).

Kulda (1854)

B. M. Kulda: Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského, Brno 1854.

Kulda (1874) I, II

B. M. Kulda: Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry, I.–II. Praha 1874.

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Rkp.

Kuldovy rukopisné záznamy pohádek a pověstí z Rožnovska z let 1853—1854.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Tille Povídky

Tille, Václav: Povídky, jež sebral na Moravském Valašsku Dr. V. Tille, Praha 1902.

Poznámka

Poznámky a další údaje jsou s drobnými úpravami převzaty z edice Oldřicha Sirovátky.


< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví