Pohádky z Moravy

Výbor pořídil Oldřich Sirovátka (1959)*

Soupis pohádek

 

 

Prameny

Poznámky

1.

Vo vlku a vo kuzlátkách /23-24/

Zlatúš, str. 163-165.

Polívka V, str. 135 n. ATh 123 + 333. BP I, str. 37, č. 5 a I, str. 234, č. 26.

2.

O šídlu, kohoutu, kačeru a houseru /25/

Bartoš, str. 44-45.

Polívka V, str. 119 n. a 132 n. ATh 130. BP I, str. 237, č. 27.

3.

O nevděčném kuřátku /26-27/

Bartoš: Naše děti, str. 45-46.

ATh 2028.

4.

Jak Pámbu stvoříl ovce a čert koze /28-30/

Naše Valašsko 1, 1929-30, str. 135-137. (Od Vsetína.)

Polívka IV, str. 41.

5.

O psu a vlkovi /31-32/

Vyhlídal, str. 86-88. (Lazce, o. Šternberk, vyprávěla Adéla Pekarská, asi pětatřicetiletá, r. 1900.)

Polívka V, str. 141 n. ATh 102 + 104. BP I, str. 424 n., č. 48.

6.

Chytrý uhlíř /33-34/

Kulda II, str. 56-57, č. 73. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.)

ATh 151. BP I, str. 68, č. 8.

7.

O hloupém vlku /35-36/

Sedláček I, str. 25-26. V originále má pohádka podtitul „Bájka“.

Polívka V, str. 141 n. ATh 101 + 100 + 47. BP I, str. 424, č. 48 + II, str. 111, č. 73 + III, str. 74, č. 132.

8.

Budulínek /37-38/

Menšík, str. 57-59, č. 19. (Od Jemnice, o. Dačice.)

9.

Tak svět platí /39-40/

Menšík II, str. 103-104, č. 27. (Od Dačic.)

Polívka V, str. 125 n. ATh 155. BP II, str. 420 n., k č. 99.

10.

Dvě děti /41-42/

Kulda II, str. 37-39, č. 67. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.) Původní název byl „Dvé dítek“.

Tille II/1, str. 213 n. + I, str. 389 + II/2, str. 208. Polívka IV, str. 188 n. ATh 327 A. BP I, str. 115 n., č. 15.

11.

O zaklené princezně /43-46/

Vrána, str. 54, č. 27. (Němčice nad Hanou, o. Kojetín.)

Tille II/1, str. 119 n. + II/2, str. 12, 572. ATh 302 + 300. BP III, str. 434 n., č. 197.

12.

Vysvobozené princezny /47-52/

Archív ÚEF Brno. (Ketkovice, o. Rosice, vyprávěla Josefa Benešová, nar. 1905; sb. Fr. Dobrovolný a V. Nováková r. 1953.)

Tille II/1, str. 387 n. + II/2, str. 499 + I, str. 275. Polívka I, str. 303 n. ATh 301 A. BP II, str. 300 n., č. 91.

13.

Janíček s voničkou /53-56/

Kulda I, str. 46-51, č. 17. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.)

Tille II/1, str. 148 n. ATh 315 (+ 569) + 562.

14.

Jak se ševcův syn stal králem /57-65/

Kulda I, str. 134-148, č. 32. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.) Původní název: „Ševcův syn, jak se králem stal“.

Tille I, str. 6 n. Polívka II, str. 417 n. ATh 561. BP II, str. 205 n., č. 85 c + str. 535 n., č. 116.

15.

O Janíčkovi /66-70/

Pekárek, str. 230, č. 150. (Zlín-Gottwaldov, vyprávěl Jan Malota, nar. 1858.) Původní název: „Pohádka o Janíčkovi“.

Tille II/2, str. 188 n. Polívka II, str. 309 n. ATh 303 + 1119 + 531. BP I, str. 124, č. 15 + III, str. 18 n., č. 126.

16.

O skleněných zámcích /71-76/

Menšík, str. 283-290, č. 80. (Od Jemnice, o. Dačice.)

Tille II/1, str. 119 n. + I, str. 229 n. Polívka II, str. 11 n. ATh 400. BP II, str. 424 n. + str. 22, pozn. 1.

17.

Strašidelná princezna /77-79/

Archív ÚEF Brno, C 20, č. 24. (Boršice, o. Veselí nad Moravou, vyprávěl Josef Huráb, nar. 1888; sb. B. Beneš r. 1955.)

Tille II/1, str. 326 n. + II/2, str. 497 + II/2, str. 216-217. Polívka II, str. 199 n. ATh 307. BP III, str. 531 n., č. 219.

18.

O Jurovi Pacúchovském /80-84/
[v obsahu a poznámkách správně: O Jurovi Pacúchovém]

Bayer I, str. 36-42, č. 12. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.)

Tille II/1, str. 135 n. + II/2, str. 494. Polívka IV, str. 435 n. ATh —, 935*.

19.

Ztracená princezna /85-89/

Mikšíček: Pohádky, str. 66-76, č. 10. Pohádku dodal Mikšíčkovi A. Fr. Šorm. Původní název: „O zaklené princezně“.

Tille II/1, str. 387 n., zejména 422 n. + II/2, str. 499. Polívka I, str. 263 n., zejména 319 n. ATh 301 A. BP II, str. 297 n., č. 91.

20.

O draku, princezně a pasáčkovi /90-92/

Dolina Urgatina 5, 1951, str. 45-46. (Hážovice, o. Valašské Meziříčí, vyprávěl kovář Klimek; sb. dr. J. Strnadel r. 1932.)

Tille II/2, str. 476 n. + I, str. 290 n. + II/1, str. 393. ATh (502). BP III, str. 94 n., č. 136.

21.

Maryška /93-98/

Archív ÚEF Brno C 18, č. 1. (Ratíškovice, o. Hodonín, vyprávěla Terezie Balgová, nar. 1906; sb. V. Frolec r. 1957.)

Tille II/1, str. 55 n.; II/2, str. 492. Polívka III, str. 100 n. ATh 710. BP I, str. 13 n., č. 3.

22.

O Čučině /99-103/

Kulda III, str. 109-117, č. 13 (správně má být č. 14). (Od Olešnice, o. Boskovice.)

Tille II/1, str. 91 n. + II/2, str. 51, 52. Polívka III, str. 236 n., 319 n. ATh 510 B. BP II, str. 45 n., č. 65 + str. 177, č. 21.

23.

Tajemná růžička /104-107/

Český lid 11, 1902, str. 407-409. (Od Sloupa, o. Blansko; sb. Fr. Bouška, učitel ve Valchově, o. Boskovice.)

Tille II/2, str. 336 n. + II/2, str. 334, 536 + I, str. 494. Polívka III, str. 348 n. ATh 363 + 407. BP II, str. 125 n., č. 76.

24.

O mlynáři /108-113/

Kulda III, str. 135-143, č. 18. (Od Olešnice, o. Boskovice.)

Tille II/1, str. 80 n. Polívka III, str. 384 n. ATh 311. BP I, str. 398 n., č. 46.

25.

Jaroslávek /114-116/

Mikšíček: Pohádky, str. 17-21, č. 2. Pohádku Mikšíček dostal od Vlastislava Laty.

Tille I, str. 132 n. + II/2, str. 466 + I, str. 29-30. Polívka IV, str. 216 n. ATh 325. BP II, str. 60, č. 68 + IV, str. 182.

26.

Větrný kopec /117-121/

Menšík, str. 24-30, č. 6. (Od Jemnice, o. Dačice.) Původní název: „Větrný kopec blíž Jemnice“. Na str. 30-31 je připojeno »Připomenutí sběratele«, v němž Menšík popisuje jemnický Větrný kopec a zmiňuje se o kříži z r. 1844, postaveném na kopci na památku hrabat Pallavicini.

Tille II/2, str. 427 n. Polívka IV, str. 183 n. + V, str. 193 n. ATh —, 1170*–1199*.

27.

Jak čert sloužil /122-126/

Kulda II, str. 122-129, č. 97. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.) Původní název: „Zlý duch sloužil u sedláka“.

Tille I, str. 171 n. Polívka IV, str. 136 + 117 n. ATh 795* + 650 + 821 A. BP II, str. 285 n., k č. 90.

28.

Sedlákův mlýnek /127-133/

Mikšíček I, str. 86-95.

Tille I, 532 n. + II/2, str. 487 n. Polívka III, 424 n., hlavně 434 n. ATh 569. BP I str. 464 n., č. 54.

29.

Nádeník a smrt /134-136/

Menšík, str. 306-309, č. 83. (Od Jemnice, o. Dačice.)

Tille II/2, str. 95 n. + II/2, str. 159. Polívka IV, str. 241 n. ATh 332. BP I, str. 377 n., č. 44.

30.

Centrum /137-140/

Kulda III, str. 61-66, č. 6. (Od Olešnice, o. Boskovice.)

Tille I, str. 36 n. + I, str. 5 + II/1, str. 325. Polívka IV, str. 302 n. ATh 676. BP III, str. 137 n., č. 142.

31.

Divotvorný mlýnek /141-143/

Mikšíček I, str. 96-98.

Tille I, str. 530 n. Polívka III, str. 436 n. ATh 565. BP II, str. 438 n., č. 103.

32.

Sirotek v Radhošti /144-147/

Kulda I, str. 35-40, č. 14. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.)

Tille II/2, str. 68 n. Polívka IV, str. 550.

33.

Zakopaný poklad /148-149/

Bayer I, str. 28-30, č. 8. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.)

Tille II/1, str. 234 n. + II/2, str. 500 n. Polívka V, str. 271 (vzdálené). ATh 1645.

34.

O Pipánovi /150-154/

Mikšíček I, str. 113-120.

Tille I, str. 505 n. + II/2, str. 488 + 535. Polívka III, 414 n. ATh 330 B. BP II, str. 149 n., č. 81.

35.

Jak Pán Ježíš a svatý Petr nocovali /155/

Pekárek, str. 214, Č. 138. (Zlín-Gottwaldov, vyprávěla Marie Bartošíková, nar. 1896.)

Tille I, str. 577 n. Polívka IV, str. 19 n. ATh 791.

36.

Jak povstaly huby /156/

Václavík: Luhačovské Zálesí, str. 412. (Od Luhačovic, o. Uherský Brod, vyprávěla Anna Jančová, v době zápisu šestasedmdesátiletá.) Původně bez názvu.

Tille I, str. 570 n. Polívka IV, str. 48.

37.

Putováni Pána Krista po světě /157-159/

Stránecká: Pohádky, str. 27-30.

Tille I, str. 567 n. ATh 750 A. BP II, str. 210 n., č. 87.

38.

Chudý a bohatý v nebi /160/

Václavík: Luhačovské Zálesí, str. 412, pozn. 1. (Březůvky, o. Uherský Brod, vyprávěla Marie Dudová, v době zápisu sedmdesátiletá.) Povídka je u Václavíka bez titulu.

ATh 802. BP III, str. 274, č. 167.

39.

Pekelný schod /161-165/

Mikšíček: Pohádky, str. 56-63, č. 8.

Tille I, str. 590 n. Polívka III, str. 410 n. ATh 330 A. BP II, str. 163 n., č. 82.

40.

Vyzrál na čerta /166-167/

Václavek, str. 60-61.

Tille I, str. 180-181. ATh 812. BP III, str. 12 n., č. 125.

41.

O tabáku /168/

Šebestová, str. 418-419. (Od Hustopeči.)

Tille I, str. 181 n. - ATh 1091. BP I, str. 411, pozn. + III, str. 355, č. 189.

42.

Stráň Na pekle /169-172/

Menšík, str. 154-158, č. 49. (Vyprávěl Antonín Svepeš z Martínkova, o. Mor. Budějovice.)

Tille I, str. 181 n. Polívka IV, str. 164 n. ATh 1030. BP III, str. 355 n., č. 189.

43.

Hloupý čert /173-175/

Kulda I, str. 59-62, č. 21. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.)

Tille I, str. 185 n. + II/2, str. 467 (srov. I, str. 272 n.). Polívka IV, str. 157 n. ATh 1071 + 1072 + 1082 + 1084. Srov. BP I, str. 148 n., č. 20.

44.

O princi, co se učil zlodějem /176-178/

Slavia 1882, str. 24-28, č. 12. (Telč na Moravě, sb. Jan V. Pavelka.)

Tille II/2, str. 14 n. + 500. Polívka IV, str. 293 n. ATh 950. BP III, str. 395 n., k č. 192.

45.

Kmotřička /179-182/

Mikšíček I, str. 129-133.

ATh —, 1373*.

46.

O vyhnaném kuchtíku /183-185/

Stránecká: Pohádky, str. 46-51.

Tille II/1, str. 443 n. Polívka II, str. 462 n. + 161-2. ATh 567 + 566. BP I, str. 470 n., č. 54 + str. 528, č. 60 + III, str. 3 n., č. 122.

47.

Antoš a Bartoš /186-188/

Mikšíček: Pohádky, str. 46-50, č. 6. Pohádku dostal Mikšíček od Vlastislava Laty.

Tille I, str. 358 n. + II/2, str. 480 + I, str. 265 n. Polívka IV, str. 317 n. ATh —, 1534* (nebo —, 1532* + —, 1581*) + —, 1550* (podle G. Ortutaye: Ungarische Volksmärchen, Berlin 1957, č. 32). BP III, str. 393 n., č. 192.

48.

Ráček hadač /189-192/

Kulda IV, str. 71-76, č. 7 (správně má být č. 6). (Chlum u Kamenice, o. Třebíč.)

Tille I, str. 259 n. + II/2, str. 475. Polívka IV, str. 501 n. ATh 1641. BP II, str. 401 n., č. 98.

49.

O Palečkovi /193-195/

Kulda III, str. 247-251, č. 34. Vyprávěl Václav Vencálek, krejčí.

Tille II/1, str. 167. Polívka II, str. 90 n. ATh 700. BP I, str. 389 n., č. 45.

50.

O třech hokynářkách /196-199/

Kulda II, str. 109-114, č. 92. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.)

Tille II/2, str. 393. Polívka IV, str. 281 n. ATh —, 1406*. BP II, str. 413, u č. 98.

51.

Jak vychýtral hlúpý Jan na pana vrchního /200-203/

Bayer I, str. 52-57, č. 15. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.)

ATh 1585.

52.

O kolářovi /204-209/

Kulda I, str. 166-175, č. 35. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.)

Tille I, str. 253 n. + II/1, str. 303 n. a heslo Zaječí pastva. Polívka III, str. 93 n. + II, str. 49. ATh 571 + 513 + 570. BP II, str. 39 n., č. 64 + str. 79 n., č. 71.

53.

Chytrá žena /210-213/

Povídky, str. 154-156, č. 53. (Nemojany, o. Vyškov, vyprávěl Jan Křička, v době zápisu devětasedmdesátiletý; sb. M. Balcárková r. 1913.) Původní název: „Povídka z Nemojan“.

Tille I, str. 44 n. + II/2, str. 462. Polívka IV, str. 472 n. ATh 875. BP II, str. 349 n., č. 94.

54.

O Janovi, jak spadnul s nebe /214-215/

Bayer I, str. 50-52, č. 14. (Od Rožnova, o. Valašské Meziříčí.)

Tille I, str. 404 n. Polívka V, str. 5 n. ATh 1384 + 1540. BP II, str. 440 n., č. 104 + str. 335 n., č. 34.

55.

Nedočkavé nevěsty /216/

Fojtík–Sirovátka, str. 96-97, č. 36. (Hostice, o.Šumperk, napsala A. Šulová.) Rukopis uložen v archívu ÚEF Brno.

Polívka V, str. 104 n. ATh 1456 + 1455 + 1457. BP III, str. 236 n., č. 155.

56.

Hádanka /217-218/

Mikšíček I, str. 179-181.

ATh —, 928*.

57.

Liška nad lišku /219-220/

Bayer 1875, str. 66-67, č. 20.

Tille II/1, str. 41 n. Polívka IV, str. 423 n. ATh 852. BP II, str. 506 n., č. 112.

58.

Vo zlym kocóro /221-222/

Bartoš: Dialektologie II, str. 102-103. (Krásensko, o. Vyškov, napsal J. Zachoval.)

ATh —, 1370*.

59.

Dobrá žena /223-224/

Menšík, str. 276-277, č. 76. (Od Jemnice, o. Dačice.)

ATh 1415. BP II, str. 199 n., č. 83.

60.

Mlynář skrblík /225-227/

Menšík, str. 164-167, č. 51. (Martínkov, o. Mor. Budějovice, vyprávěl Josef Svepeš.)

Tille II/2, str. 452 n. Polívka IV, str. 262 n. (vzdálené). ATh —, 1407*. BP III, str. 236 n., č. 155.

61.

Oběd za hádanku /228/

Fojtík–Sirovátka, str. 135-136. (Ostrovačice, o. Rosice, vyprávěl Hynek Valnoha, nar. 1880; sb. M. Kellnerová a R. Šrámek r. 1954.)

62.

Nejchytřejší člověk /229-230/

Fojtík–Sirovátka, str. 137-138. (Hostice, o. Šumperk, napsala A. Šulová.) Rukopis uložen v archívu ÚEF Brno.

63.

Honza bez starosti /231-232/

Menšík I, str. 52-53, č. 12. [Od Telče, o. Třešť.)

Tille II/2, str. 570 (jen registrace této povídky). ATh 1415. BP II, str. 199 n., č. 83.

64.

Dráteník na faře /233-234/

Tille, str. 64-65, č. 41. (Prostřed. Bečva, o. Valašské Meziříčí, vyprávěl krejčí Svoboda, nar. v Řetohlavech v Čechách; sb. V. Tille r. 1888.) V Tillově sbírce bez názvu.

Tille II/2, str. 383 n. Polívka V, str. 81 n. ATh —, 1742*.

65.

Lepší sen /235-236/

Tille, str. 65, č. 42. (Prostřed. Bečva, o. Valašské Meziříčí, vyprávěl krejčí Svoboda.) V Tillově sbírce bez názvu.

Tille II/2, str. 382 n. Polívka V, str. 81 n. ATh 1626. BP IV, str. 139.

66.

Janek u zpovědi /237-238/

Vrána, str. 38, č. 21. (Němčice nad Hanou, o. Kojetín.)

Tille II/2, str. 383. Polívka V, str. 59 n. ATh —, 1743*.

67.

Chytrý sedlák /239-240/

Menšík, str. 60-61, č. 21. (Od Jemnice, o. Dačice.)

Tille I, str. 122 n. + II/2, str. 465. Polívka IV, str. 443 n. ATh ,921* + —, 1637*.

68.

Hrabě a havíř /241/

Menšík II, str. 77, č. 3. (Od Dačic.)

Tille I, str. 122 n. Polívka IV, str. 443 n. ATh —, 921 *.

69.

Panská řeč /242-243/

Fojtík–Sirovátka, str. 58-59. (Ostrovačice, o. Rosice, vyprávěl Hynek Valnoha, nar. 1880; sb. M. Kellnerová a R. Šrámek r. 1955.)

Tille II/2, str. 448 n. Polívka IV, str. 460 n. ATh 1940. BP III, str. 123, u č. 140, pozn. 1.

70.

Šelma sedlák /244-245/

Vrána, str. 40, č. 22. (Němčice nad Hanou, o. Kojetín.)

Tille II/2, str. 417 n. Polívka V, str. 80 n. + III, str. 97, 99. ATh 1610. BP I, str. 59 n., č. 7.

Předmluva

O moravských pohádkách (Oldřich Sirovátka) /244-245/

Poznámky a slovníček

Vydavatelské poznámky /249-254/

Přehled pramenů podle otištěných ukázek /255/

Bibliografie moravských pohádek /256-259/

O jazyce lidových pohádek (Jan Chloupek) /260-262/

Vysvětlení nespisovných slov /263-264/


  Pohádky z Moravy. Výbor pořídil, vydavatelskými poznámkami opatřil a předmluvu napsal Oldřich Sirovátka. K vydání připravil, slovníčkem a jazykovou poznámkou opatřil Jan Chloupek. Obálku, vazbu, předsádky a ornamentální výzdobu provedl Jindřich Mahelka. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 9. SNKLHU, Praha 1959.


Zkratky

ATh

Aarne, Antti — Thompson, Stith: The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen (FF Communications No. 3). Translated and Enlarged by Stith Thompson. Helsinki 1928.

BP

Bolte, Johannes — Polívka, Georg: Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen der Brüder Grimm I–V. Leipzig 1913—1932.

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Tille, Václav: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

ÚEF

Ústav etnografie a folkloristiky, Brno.

 

Bibliografie moravských pohádek

 

  Bartoš, František: Dialektologie moravská. 1. díl: Nářečí slovenské, dolské, valašské a lašské. Matice moravská, Brno 1886. Ukázky na str. 340-365; 2. díl: Nářečí hanácké a české. Matice moravská, Brno 1895, str. 521. (Bartoš: Dialektologie.)

  Bartoš, František: Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, hry i společné práce popisuje František Bartoš. 1. vyd. Brno 1888, str. 310; 2. vyd. Praha 1899, str. 310; 3. vyd. Vyšehrad, Praha 1949, str. 35Z; 4. vyd. Vyšehrad, Praha 1951, str. 346. (Bartoš: Naše děti.)

  Bartoš, František: „Z lidopisných sbírek. Vo vobro. (Pohádka z Olešné u Blanska)“, Český lid 11, 1902, str. 410-416.

  Bayer, František: Valašské národní pohádky. I, II. Ze sbírky B. M. Kuldy a svojí pro mládež vybral František Bayer. Komenský, sv. 16 a 18. Olomúc 1875, str. 112, č. 33. (Bayer 1875.)

  Bayer, František: Valášské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského. Sebral a vypravuje František Bayer. J. Sperlín, Kroměříž 1874. Sv. I. — str. 48, č. 28; sv. II. — str. 77, č. 22. (Bayer I, II.)

  Bobek, František: Na valašských horách. Valašské pohádky a pověsti. Napsal František Bobek. Nákladem 1. českého lid. knihkupectví Tomáše Pospíšila, Ostrava s. a. Str. 122, č. 60. 2. vyd. tamtéž, str. 123, č. 60.

  Elpl, František: Řada pohádek a pověstí nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě. Napsal František Elpl. Grosman a Svoboda, Praha 1904. Pohádky na str. 13-99, č. 23.

  Fojtík, Karel — Sirovátka, Oldřich: Veselosti nikdy dosti. Lidová vyprávění z Moravy. Vybrali a k vydání připravili Karel Fojtík a Oldřich Sirovátka. Krajské nakladatelství Brno 1956. str. 231, č. 72. (Fojtík–Sirovátka.)

  Indra, Bohuslav: Lidové skazky severomoravského Horácka. J. V. Mangl, Šumperk 1932, str. 181, č. 70.

  Kašík, Antonín: Popis a rozbor nářečí středobečevského. Podává Antonín Kašík. Rozpravy České akademie III, č. 26, Praha 1908. Ukázky na str. 100-151, č. 88.

  Kobzáň, Jan: „Na besedě u Škrabanečků“, Naše Valašsko 1, 1929-30, str. 74-75, 135-137, 178-179 a Naše Valašsko 2, 1932, str. 83-85.

  Kobzáň, Jan: O zbojníkoch a pokladoch z Moravského Valašska. B. Kočí, Praha 1927, str. 111. — O zbojníkoch a pokladoch. 2. dopl. vydání. Krajské nakl. Gottwaldov 1958, str. 121.

  Kolář-Kochovský, Josef B.: Chudobinky z luhů moravské Slovače. Národní pohádky a pověsti z okolí Uhersko-Brodského. Sebral a milé mládeži naší napsal Josef B. Kolář-Kochovský. J. F. Šašek, Velké Meziříči s. a. Str. 46, č. 16.

  Kolář-Kochovský, Josef B.: Z chatek moravské Slovače. Pohádky a pověsti z okolí Uhersko-Brodského. Sepsal Josef B. Kolář-Kochovský. J. F. Šašek, Velké Meziříčí s. a. Str. 112, č. 30.

  Kulda, Beneš Method: Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského. Sebral Beneš Method Kulda. Brno 1854, str. 766, č. 124.

  Kulda, Beneš Method : Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry. I. Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského. I. L. Kober, Praha 1874. 1. sv. str. 310, č. 1-50; 2. sv. str. 356, č. 59-124. (Kulda I, II.)

  Kulda, Beneš Method: Moravské národní pohádky a pověsti. Sebral a zaslal Jan Pleskáč a jiní. Sv. III.: Z okolí olešnického, brněnského, třebíčského, výškovského a žďárského. Cyrillo-methodějská knihtiskárna (V. Kotrba), Praha 1892, str, 275, č. 43. (Kulda III.)

  Kulda, Beneš Method: Moravské národní pohádky a pověsti. Sebral a zaslal Karel Orel. Sv. IV.: Z okolí kamenického. Cyrillo-methodějská knihtiskárna (V. Kotrba). Praha 1894, str. 247, č. 17. (Kulda IV.)

  Kulda, Beneš Method: „Moravské národní pohádky a pověsti z okolí sloupského“. Ze sbírky zemř. Jana Soukopa do tisku upravuje Beneš Method Kulda. Český lid 5, 1896, str. 284-287, 367-368, 457-461; 6, 1897, str. 194-200; 7, 1898, str. 42-46; 8, 1899, str. 147-149, 317-323; 11, 1902, str. 407-409, 473-477; 12, 1903, str. 59-60, 97-99; celkem 29 č. (Český lid.)

  Menšík, Josef St. : Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Jemnického. Pořadatel B. M. Kulda. Brno 1856, str. 386, č. 100. (Menšík.)

  Menšík, Josef St.: Moravské pohádky a pověsti. Pořádal a vydal Josef St. Menšík. Brno 1862, str. 382. 1. díl: Moravské pohádky a pověstí z okolí telečského, str. 5-64, č. 17; 2. díl: Z okolí dačicského, str. 65-128, č. 47; 3. díl: Staré hanácké písně, opery, rozmluvy, pohádky, atd., str. 129-192; 4. díl: Z okolí benetického, str. 193-256, č. 29; 5. a 6. díl: Z okolí holešovského. str. 257-377, č. 43. (Menšík I-VI.)

  Mikšíček, Matěj: Národní báchorky. Sebrané od Matěje Mikšíčka. I-II, E. J. Fournier, Znojmo 1845. Sv. I, str. 116, č. 11; sv. II - str. 108, č. 15.

  Mikšíček, Matěj: Pohádky a povídky lidu moravského. Zásoba romantického a zábavného čtení o rozličných věcech, které u nás v Moravě pro obveselení mysle nejraději vypravovány bývají. Brno 1847; 2.vyd.: Pohádky. Uspořádal V. Tille. Žeň z literatur sv. 28. J. Laichter, Praha 1912, str. 126, č. 17. (Mikšíček: Pohádky.)

  Mikšíček, Matěj: Sebrané spisy. I. Národní báchorky moravské a slezské. I. L. Kober, Praha s. a. Str. 242, č. 37. (Mikšíček.)

  Národní pohádky, písně, hry a obyčeje. Vydává ... literární řečnický spolek »Slavia«. J. R. Vilímek, Praha 1873. Sv. 1, str. 16-28: Báchorky, pohádky a pověsti (4 č.); sv. 2, Praha 1873, str. 1-16: Báchorky, pohádky a pověsti (8 č.); sv. 3, J. R. Vilímek, Praha 1874, str. 3-24 (6 č.); sv. 4, J. R. Vilímek, Praha 1874, str. 1-25 (11 č.).

  Národní pohádky, písně, hry a obyčeje. Řady druhé odd. II.: Národní pohádky a pověsti. A. Reinwart, Praha 1878, str. 1-101: Pohádky (42 č.).

  Palátová, Dagmar: Povídky lidových vypravěčů z Čech, Moravy a Slezska zaznamenané v letech 1945—1954. Orbis, Praha 1958, str. 373 (č. 141).

  Peck, Eduard: Pohádky z Vyzovic. Zapsány v letech 1883—1887. Rukopisná sbírka v archívu Národopisného musea v Praze. Dvě povídky z této sbírky byly otištěny v díle J. Kubína a J. Polívky: Povídky kladské, II, Praha 1910, str. 210-212.

  Pekárek, Karel: Starozlínské pověsti a lidové povídky. B. Siegel, Zlín 1942, str. 276, č. 150. (Pekárek.)

  Pernica, Bohuslav: Lidová vyprávění. Moravské Horácko a Podhorácko III. Krajské nakl. Havlíčkův Brod 1953, str. 241, č. 129.

  Pernica, Bohuslav: Lidové pohádky, pověsti a příběhy. Moravské Horácko a Podhorácko II. Krajské nakl. Havlíčkův Brod 1957, str. 187, č. 41.

  Pernica, Bohuslav: Lidový humor. Šprýmy, kratochvíle a žerty z českomoravského Horácka a Podhorácka i odjinud z Čech a Moravy. Krajské nakl. Havlíčkův Brod 1956, str. 177, č. 189.

  Pohádky a pověsti našeho lidu. Pořádá pohádková komise literárního řečnického spolku »Slavia«. A. Reinwart, Praha 1882, str. 120, č. 26. (Slavia 1882.)

  Povídky lidu opavského a hanáckého. Vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil Jiří Polívka. Rozpravy České akademie III, č. 43, Praha 1916. Str. 103-158: Povídky z Hané. Sebral Josef Tvrdý (č. 36-54). (Povídky.)

  Přikryl, František: Pohádky a pověsti ze Záhoří. Sebral František Přikryl. Klabusay, Holešov 1895. Str. 104-540, č. 92.

  Přikryl, František: Záhorská kronika I, II. Soběchleby 1895. Od III. roč. (1906) vycházelo v Týně u Lipníka, později v Dolním Újezdě u Lipníka nad Bečvou.

  Rychnová, Dagmar: „Turecké války v lidovém podání východní Moravy“, Národopisný věstník českoslovanský 33, 1953, str. 36-100.

  Sedláček, František A.: Národní pohádky a pověsti z okolí Velko-Meziříčského a Jihlavského na Moravě. Sebral a napsal F. A. Sedláček. 1. sv. J. F. Šašek, Velké Meziříčí 1879, str. 84, č. 13; 2. sv. J. F. Šašek, Velké Meziříčí 1880, str. 74, č. 8. (Sedláček.)

  Sirovátka, Oldřich: „Neznámá sbírka valašských pohádek a pověstí Jana Kutzera. Příspěvek k dějinám folkloristického bádání na Moravě“, Český lid 46, 1959.

  Soukal, Josef: Prostonárodní české pohádky. Sebral Josef Soukal. J. F. Šašek, Velké Meziříčí 1880, str. 94, č. 10.

  Slavičinský, Jan Misárek: „Valašská pohádka o Bídě“, Český lid 15, 1906, str. 78-79.

  Sloboda, Daniel (D. S.): „Něco ze života valašského“, Týdenník, listy ponaučné a zábavné, redaktor J. Ohéral, Brno 27. 1. 1848 (str. 27-31).

  Sloboda, Daniel (D. S.): „Ze života valašského“, Týdenník, red. J. Ohéral. Brno 2. III., 16. III., 29. VI., 6. VII. a 13. VII. 1848 (str. 65-66; str. 81-82; str. 202-203; str. 209-211; str. 218-220).

  Stránecká, Františka: Pohádky. Díl 1. Z rukopisné pozůstalosti k tisku upravil Dr. M. Remeš. S poznámkami Dr. Jiřího Polívky. R. Promberger, Olomouc 1927, str. 94, č. 23.

  Stránecká, Františka: Pohádky z Moravy. Sebrala Františka Stránecká. F. Šorm, Praha 1868, str. 54, č. 8. — 2. vyd.: Pohádky moravské. Sbírá Františka Stránecká. Komenský, Olomouc 1874, str. 51, č. 8. (Stránecká: Pohádky.)

  Svěrák, František: Boskovické nářečí. Brno 1941. Str. 136-145: ukázky nářečí (19 č.).

  Svoboda, J. F.: „Horácké pohádky a pověsti. Soupis materiálu k srovnávací studii. 1. část“, in: Horácko. Kulturní a hospodářský obraz kraje. Vydalo družstvo Horácko při příležitosti výstavy Horácka za redakce Literárního odboru. Obálku navrhl výtvarník Jaroslav Dvořáček Ve Velkém Meziříčí, (nákladem vlastním), 1938, str. 128–148.

  Svobodová-Goldmannová, Františka: Říkadla a hry slováckých dětí. Uspořádala a zpracovala Olga Hrabalová-Kadlčíková. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Krajské museum v Gottwaldově 1958; str. 140-141: Škádlivé pohádky (9 č.).

  Strnadel, Josef: „Z podání lidových vypravěčů“. Dolina Urgatina 5, 1951, str. 45-46. (Dolina Urgatina.)

  Šebestová, Augusta: Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. Z několika jihomoravských dědin sebrala Augusta Šebestová. Vlastenecký spolek musejní, Olomouc 1900. Str. 241 až 265, část XV: Pověry a pohádky. — 2. vyd., Fr. Borový, Praha 1947; str. 376-419: Pověsti, pověry a pohádky. (Šebestová.)

  Štégr, Bohumír: Hanácké pohádky a pověsti. Kojetsko a Záhoří. Klenotnice sv. 1. Krajské nakl. Olomouc 1957, str. 11, č. 64.

  Tille, Václav: „Povídky, jež sebral na Moravském Valašsku Václav Tille“, Národopisný sborník českoslovanský 7, 1901, str. 45-133; 8, 1902, str. 35-108. (Tille.) — Zvl. otisk, Spol. Národopisného musea, Praha 1902, č. 55.

  Václavek, Matouš: Několik pohádek a pověstí z moravského Valašska. F. Vaněk, Val. Meziříčí 1884, str. 67, č. 29 (Pohádky: str. 7-22, č. 6); 2. rozmnožené vydání F. Bačkovský, Praha 1897, str. 114, č. 46.

  Václavek, Matouš: Pohádky a pověsti z moravského Valašska. Sv. 1. B. Böhm. Nové Město nad Metují 1888, str. 48, č. 8; sv. II - B. Böhm, Nové Město nad Metují 1888, str. 39, č. 20; sv. III - B. Böhm, Nové Město nad Metují 1889, str. 48, č. 9.

  Václavek, Matouš: Valašské pohádky. České mládeži vypravuje Matouš Václavek. Nákladem vlastním, Bobnice u Nymburka 1898, str. 74, č. 16; 2. vyd. F. Hrnčíř, Nymburk 1911, str. 76, č. 16.

  Václavek, Matouš: Valašské pohádky a pověsti. Ze sbírek svých mládeži vybral Matouš Václavek. J. Šašek, Velké Meziříčí 1894/97. I: str. 142, č. 66; II: str. 87, č. 22. (Václavek.)

  Václavek, Matouš: Z kouzelných říší. Výbor pohádek a pověstí ze sbírek vlastních a cizích české mládeži podává Matouš Václavek. Část 1., J. A. Prokeš, Litovel 1904, str. 80, č. 11.

  Václavík, Antonín: Luhačovské Zálesí. Příspěvky k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Hané. Musejní společnost, Luhačovice 1930. (Václavík: Luhačovské Zálesí.)

  Malá-Vidláková, Alžběta: Horácky pohádke. Rukopis z Melantrichovy soutěže 1933, č. 30.

  Vrána, František M.: Moravské národní pohádky a pověsti. Seš. 1.: Z okolí Němčického na Hané. Sebral a napsal František M. Vrána. Vlast. nákl. Brno 1880, str. 60, č. 28. (Vrána.)

  Vyhlídal, Jan: „Dvě dětské pohádky z Kyjovska na Moravě“, Český lid 17, 1908, str. 268-273.

  Vyhlídal, Jan: Hanácké děti. Benediktinská knihtiskárna, Brno 1909. Str. 125-163: Pohádky (51 č.).

  Vyhlídal, Jan: Pohádky a pověsti z Hané. Vlast. nákl., Drahotuše — Hranice s. a. Str. 64, č. 24.

  Vyhlídal, Jan: Pohádky z Hané. Společenská knihtiskárna, Přerov, s. a., str. 109, č. 33. (Vyhlídal.)

  Zíbrt, Čeněk: „Vavřinec Švéda, sběratel moravských pohádek r. 1851—1858“. Český lid 29, 1929, str. 344-378; 30, 1930, str. 5-14; celkem 13 č.

  Zlatúš, Mira: Naše staré pověsti, pohádky a zvyky. Vlast. nákl., Vyškov 1929. (Zlatúš.)

Poznámka

Poznámky a bibliografie jsou převzaty z edice Oldřicha Sirovátky.
< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví