Ruské byliny

1964

Přehled bylin

  Ruské byliny (1964) Pramen

Poznámky

1.

Vyléčení Ilji Muromce

Исцеление Ильи Муромца (Rybnikov II, 51).

Обретение силы Ильёй Муромцем

2.

Tři cesty Ilji Muromce

Три поездки Ильи Муромца (Gil'ferding II, č. 171)

3.

Ilja Muromec a Slavík loupežník

Илья Муромец и Соловей-разбойник (Astachovová II, č. 131)

4.

Ilja Muromec a pohanská Stvůra

Илья Муромец и Идолище (Gil'ferding I, č. 48)

5.

Ilja Muromec a car Kalin

Илья Муромец и Калин-царь (Gil'ferding I, č. 75)

6.

Spor Ilji Muromce s knížetem

Илья Муромец в ссоре с князем Володимиром (Parilovová–Sojmonov, č. 2)

7.

Ilja Muromec na korábu Sokolu

Илья Муромец на Соколе-корабле (Tichonravov–Miller, č. 16.)

8.

Boj Ilji Muromce se synem

(Grigor'jev III, č. 64)

9.

Svatohor

(Parilovová–Sojmonov, č. 4,)

10.

Volha Buslajevič

(Gil'ferding II, č. 79)

Propp, 67 nn.

11.

Volha a Mikula Selský syn

(Rybnikov I, č. 3)

12.

Aljoša Popovič a Tugarin

(Kirša Danilov, č. 20)

13.

Zrození Dobryni Nikitiče

(Tichonravov--Miller, č. 18)

14.

Boj Dobryni Nikitiče s Iljou

(Markov 1901, č. 108)

15.

Dobryňa Nikitič a Marinka

(Kirša Danilov, č. 9)

16.

Dobryňa Nikitič a drak

(Gil'ferding II, č. 79)

17.

Ženitba Dobryni Nikitiče

(Markov 1901, č. 62)

18.

Dobryňa a Vasilij Kazimirov

(Guljajev, č. 10)

19.

Dobryňa Nikitič a Aljoša Popovič

(Markov B, II, č. 24)

20.

Dunaj Ivanovič

Дунай Ивановичь – a/ Дунаюшко, b/ Про Владымера (Miller, č. 62 ab)

21.

Mládí Čurily Plenkoviče

(Kirša Danilov, č. 18.)

22.

Ďuk Stěpanovič a Čurila

(Gil'ferding III, č. 230)

23.

Smrt Čurily Plenkoviče

(Gil'ferding III, č. 224)

24.

Vasilij Ignatěvič a Batyga

(Gil'ferding I, č. 60)

25.

Suchman Dichmantěvič

(Rybnikov II, č. 148)

26.

Michajlo Danilovič

(Kirejevskij III, str. 41 nn.)

27.

Michajlo Potyk

(Gil'ferding I, č. 6)

28.

Chotěn Bludovič

(Markov 1901, č. 20)

29.

Danila Lovčanin

(Kirejevskij II, str. 32 nn.)

30.

Slavík Budimírovič

(Kirša Danilov, č. 1)

Propp, str. 160.

31.

Michajlo Kazarenin

(Kirša Danilov, č. 22)

Propp, str. 147 nn.

32.

Ivan Godinovič a věrný kůň

(Gil'ferding III, č. 307)

33.

Ženitba Ivana Godinoviče

(Gil'ferding II, č. 188)

34.

Stavr Godinovič

(Tichonravov--Miller, č. 57.)

35.

Šalamoun a Vasilij Okulev

(Tichonravov--Miller, č . 67.)

36.

Gleb Voloďjevič

(Markou A, č. 80)

37.

Vasilij Buslajevič

(Kirša Danilov, č. 6)

Propp, str. 427 nn.

38.

Sadko

(Gil'ferding I, č. 70)

Propp, str. 83 nn.

39.

Slunečné carství

(Rybnikov I, č. 36)

Ruské byliny. Z různých ruských pramenů vybral, přeložil a dovětek napsal Jan Vladislav. Uspořádal, předmluvu za spolupráce Vladimíra Karbusického napsal a poznámkami opatřil Vladislav Stanovský. Obálku, vazbu a výzdobu navrhl Jiří Šindler. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 15. SNKLU, Praha 1964.


Prameny — zkratky

Astachovová Астахова, А. М. (Astachova, A. M.): Былины Севера (Byliny Severa) I.–II., Moskva–Leningrad 1938—1951.
Gil'ferding Гильфердинг, А. Ф. (Gil'ferding, A. F.): Онежские былины записанные летом 1871 г. (Onežskije byliny zapisannyje letom 1871 g.), I.–III., Moskva–Leningrad 1949—1961.
Grigor'jev Григорьев А. Д. (Grigor'jev, A. D.): Архангельские былины и исторические песни, собранные в 1899—1901 гг. (Archangel'skije byliny i istoričeskije pesni, sobrannyje v 1899—1901 gg.), I, Moskva 1904, II., Praha 1939, III., St. Peterburg 1910.
Guljajev Гуляев, С. И. (Guljajev, S. I.): Исторические песни из Южной Сибири (Istoričeskije pesni iz južnoj Sibiri), Novosibirsk 1939.
Kirejevskij Киреевский, П. В. (Kirejevskij, P. V.): Песни (Pesni), I.–X., Moskva 1860—1874.
Kirša Danilov Кирша Данилов (Kirša Danilov): Древние российские стихотворения (Drevnije rossijskije stichotvorenija), Moskva–Leningrad 1958.
Markov (1901) Марков, А. В. (Markov, A. V.): Беломорские былины (Belomorskije byliny), Moskva 1901.
Markov B Марков, А. В. – Маслов, А. Л. – Богословский, Б. А. (Markov, A. V. – Maslov, A. L. – Bogoslovskij, B. A.): Материалы собранные в Архангельской губернии летом 1901 г. (Materialy sobrannyje v Archangel'skoj gubernii letom 1901 g.), Moskva 1905—1909.
Miller Миллер, В. Ф. (Miller, V. F.): Былины новой и недавней записи из разных местностей России (Byliny novoj i nedavnej zapisi iz raznych mest Rossii), Moskva 1908.
Parilovová–Sojmonov G. N. Parilovová – A. D. Sojmonov, Byliny Pudožskogo kraja, Petrozavodsk 1941.
Propp Пропп, В. Я. (Propp, V. J.): Русский героический епос (Russkij geroičeskij epos), Leningrad 1955.
Rybnikov P. N. Rybnikov, Pesni, I.–III., Moskva 1909—1910.
Tichonravov–Miller N. Tichonravov – V. Miller, Russkije byliny staroj i novoj zapisi, Moskva 1894.
IOLEAE Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (Izvestija Obščestva ljubitelej jestestvoznanija, antropologii i etnografii) 1863—1917
IORJSIAN Известия отделения русского языка и словесности Императорской академии наук (Izvestija otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskoj akademii nauk)
NVČS Národopisný věstník českoslovanský.
SORJSIAN Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук (Sbornik otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskoj akademii nauk)
VLGU Вестник Ленинградского государственного университета (Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta)
VMGUSON Вестник Московского государственного университета, серия общественныч наук (Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta, serija obščestvennych nauk)
ŽMNP Журнал Министерства народного просвещения (Žurnal Ministerstva narodnogo prosveščenija)


< < <