Lidové umění slovesné

Řídí Rudolf Lužík

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění / Státní nakladatelství krásné literatury / Odeon

Praha 1954—1990

 

Řada A

1954—1983

(formát 21,5 x 25 cm)

1.

V. I. Lenin v sovětské lidové poesii

Výbor uspořádala, předmluvu a epilog „Na závěr“ napsala a poznámkami opatřila Eva Vrabcová.

Ze sovětských originálů přeložili Radislav Hošek, Vojtěch Jestřáb, Ludvík Kundera, Marie Marčanová, Josef Milde, Sáva Milotinský, Jan Skácel, Olga Svobodová, Jiří Valja, Jan Vladislav, Hana Vrbová. Vlasta Zavázalová.

Knihu vyzdobil Michal Romberg.

SNKLHU 1954 (náklad 5400 výt.), s. 213 + (15).

2.

České národní pohádky

Karel Jaromír Erben.

K vydání připravil, předmluvu "Klasický vypravěč české pohádky" a poznámky napsal Rudolf Lužík.

Ornamentální výzdobu podle lidových předloh provedl Miroslav Štěpánek.

Klasické sbírky českého folklóru. Sv. 1.

SNKLHU 1955 (náklad 10 400 výt.), s. 221 + (3).

/⇒ obsah/

3.

Chodské pohádky a pověsti

Výbor pořídil, doslovem "O sběratelích chodských lidových pohádek a pověstí" a slovníčkem opatřil Jaroslav Kramařík.

Předmluvu "Chodsko a jeho pohádky" napsal Rudolf Lužík.

Obálku, vazbu a ornamentální výzdobu z lidových předloh provedl Vladimír Rocman.

SNKLHU 1953 (náklad 10 000 výt.), s. 246 + (6).

/⇒ obsah/

4.

Ruské lidové pohádky

Výbor uspořádali a texty připravili Aleksandr Nikolajevič Nečajev a N. Rybakovová.

Z ruského originálu Русские народные сказки přeložil a předmluvu "O ruských lidových pohádkách a povídkách" napsal a poznámkami opatřil Rudolf Lužík.

Ornamentální výzdobu, obálku a vazbu provedl Michael Romberg.

SNKLHU 1956 (náklad 10 000 výt.), s. 456 + (8).

/⇒ obsah/

Pohádky a písně tádžického lidu

(Tento titul byl v předchozím výboru č. 4 uveden na zadní chlopni v rubrice Připravujeme tyto svazky. Překlad patrně chystal buď orientalista a íránista Jiří Bečka, nebo orientalista, íránista a folklorista Jiří Cejpek.)

5.

Běloruské lidové pohádky a povídky

Vybral, úvodem, vysvětlivkami a slovníčkem opatřil a překlad zrevidoval Jiří Horák.

Z běloruštiny přeložil kolektiv.

Ornamentální výzdobu podle lidových předloh provedla Hermína Melicharová.

SNKLHU 1957, s. 195 + (3).

/⇒ obsah/

6.

Slovenské pohádky

Pavol Dobšinský.

Vybral Eugen Pauliny.

Přeložil Josef Spilka.

Předmluvu a poznámky napsala Mária Kosová.

Obálku, vazbu a ornamentální výzdobu podle lidových předloh provedl Karel Vodák.

SNKLHU 1957 (náklad 10 000 výt.), s. 576 + (8).

/⇒ obsah/

7.

Kladské povídky

Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín.

K vydání připravil, srovnávacími a edičními poznámkami, doslovem a slovníčkem opatřil Jaromír Jech.

Obálku, vazbu a ornamentální výzdobu provedl Miroslav Štěpánek.

Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína. Sv. 1.

SNKLHU 1958 (náklad 10 000 výt.), s. 454 + (10).

/⇒ obsah/

 

Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína (původní rozvrh svazků na zadní chlopni obálky 7. svazku)

Sv. 1. Kladské povídky

Sv. 2. Lidové povídky z českého Podkrkonoší I

Sv. 3. Lidové povídky z českého Podkrkonoší II

Sv. 4. Lidové povídky z jiných krajů

Sv. 5. Lidové písně

Sv. 6. Přísloví, hádanky a pranostiky českého lidu — studie o lidové slovesnosti

 

8.

Pohádky a písně Lužických Srbů

Vybral a uspořádal Jiří Horák.

Prózu z dolnolužické i hornolužické srbštiny přeložili Jiří Horák, Miloslava Lorencová a Vlasta Netolická-Straková.

Písně přeložila Jarmila Urbánková za jazykové spolupráce Antonína Frinty a Ludmily Šmídové.

Překlady po jazykové stránce přehlédl Antonín Frinta.

Obálku, vazbu a ornamentální výzdobu provedl Jiří Hejna.

SNKLHU 1959 (náklad 4000 výt.), s. 369 + (11).

/⇒ obsah/

9.

Pohádky z Moravy

Výbor pořídil, vydavatelskými poznámkami opatřil a předmluvu napsal Oldřich Sirovátka.

K vydání připravil, slovníčkem a jazykovou poznámkou opatřil Jan Chloupek.

Obálku, vazbu, předsádky a ornamentální výzdobu provedl Jindřich Mahelka.

SNKLHU 1959 (náklad 12 000 výt.), s. 265 + (3).

/⇒ obsah/

10.

Srbské lidové pohádky

Vuk Stefanović Karadžić.

Vydání uspořádal, ze srbských originálů přeložil, předmluvu a poznámky napsal Rudolf Lužík.

Obálku, vazbu a ornamentální výzdobu provedl Bogdan Kršić.

Klasické sbírky světového folklóru. Sv. 1.

SNKLHU 1959 (náklad 5000 výt.), s. 441 + (3).

/⇒ obsah/

11.

Pohádky sibiřských lovců

Sestavili M. G. Voskobojnikov a G. A. Menovščikov.

Z ruského originálu Сказки народов Севера přeložila Ruda Havránková.

Předmluvu a poznámky napsal Vladislav Stanovský, bibliografické údaje sestavil Rudolf Lužík.

Obálku, vazbu a ornamentální výzdobu provedla Naděžda Bláhová.

SNKLHU 1961 (náklad 5000 výt.), s. 412 + (9).

/⇒ obsah/

12.

Německé pohádky

Bratři Grimmové (Jacob Grimm — Wilhelm Grimm).

Podle originálu Kinder- und Hausmärchen (1957) přeložila Helena Helceletová.

Předmluvu a poznámky napsal Jaromír Jech.

Obálku, vazbu a ornamentální výzdobu navrhl Jiří Hejna.

Klasické sbírky světového folklóru. Sv. 2.

SNKLU 1961 (náklad 10 500 výt.), s. 547 + (9).

/⇒ obsah/

13.

Čínské lidové pohádky

Uspořádala, předmluvu a poznámky napsala Dana Šťovíčková.

Z různých čínských pramenů přeložily a vypravují Dana Šťovíčková a Milada Šťovíčková.

Obálku, vazbu a výzdobu navrhl Zdenek Sklenář.

SNKLU 1962 (náklad 7500 výt.), s. 231 + (5).

/⇒ obsah/

14.

Pohádky a pověsti z Rožnovska

Beneš Method Kulda.

K vydání připravil, předmluvu "Kuldova sbírka pohádek a pověstí z Rožnovska" napsal a poznámkami a slovníčkem opatřil Oldřich Sirovátka.

Obálku, vazbu a výzdobu navrhla a graficky upravila Lucie Weisbergrová.

Klasické sbírky českého folklóru. Sv. 2.

SNKLU 1963 (náklad 5000 výt.), s. 545 + (7).

/⇒ obsah/

15.

Ruské byliny

Z různých ruských pramenů vybral, přeložil a dovětek napsal Jan Vladislav.

Uspořádal, předmluvu za spolupráce Vladimíra Karbusického napsal a poznámkami opatřil Vladislav Stanovský.

Obálku, vazbu a výzdobu navrhl Jiří Šindler.

SNKLU 1964 (náklad 2000 výt.), s. 368 + (4).

/⇒ obsah/

16.

Lidové povídky z Podkrkonoší. I. Podhoří západní

Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín.

K vydání připravil, srovnávacími a edičními poznámkami, seznamem místních jmen a slovníčkem opatřil a doslov napsal Jaromír Jech.

Obálku, vazbu a ilustrace provedl Miroslav Štěpánek.

Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína. Sv. 2.

SNKLU 1964 (náklad 6500 výt.), s. 599 + (9).

/⇒ obsah/

17.

Indonéské lidové pohádky

Výbor uspořádala, z indonéských a částečně německých pramenů přeložila, předmluvu a poznámky napsala Zorica Dubovská.

Výzdobu knihy podle indonéských předloh vytvořila Božena Vejrychová-Solarová.

Odeon 1966 (náklad 3500 výt.), s. 235 + (1).

/⇒ obsah/

18.

Maďarské lidové pohádky

Výbor uspořádal a předmluvu "Maďarské lidové pohádky" a poznámky napsal Gyula Ortutay.

Z různých maďarských originálů přeložila Magda Reinerová.

Předmluvu a poznámky z anglického textu Hungarian folk tales přeložila Květa Veselá za odborné spolupráce Jaromíra Jecha.

Poznámku k českému vydání napsal a poznámky doplnil Jaromír Jech.

Obálku, vazbu, výzdobu a grafickou úpravu vytvořil Jindřich Vydra.

Odeon 1966 (náklad 3700 výt.), s. 319 + (5).

/⇒ obsah/

19.

Bulharské lidové pohádky

Výbor uspořádal, předmluvu "O bulharských lidových pohádkách a povídkách" a vydavatelské poznámky napsal Václav Frolec.

Z bulharských originálů přeložila Hana Reinerová.

Obálku, vazbu, výzdobu a grafickou úpravu vytvořil Jan Sládek.

Odeon 1970 (náklad 3000 výt.), s. 321 + (6).

/⇒ obsah/

20.

Lidové povídky z Podkrkonoší. II. Úkrají východní

Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín.

K vydání připravil, poznámkami, doslovem, seznamem místních jmen a slovníčkem opatřil Jaromír Jech.

Obálku, vazbu a výzdobu provedl Miroslav Štěpánek.

Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína. Sv. 3.

Odeon 1971 (náklad 3500 výt.), s. 514 + (14).

/⇒ obsah/

21.

Romské pohádky

Sebrala, z romštiny přeložila, předmluvu "Romové a jejich pohádky" napsala a vydavatelskými poznámkami opatřila Milena Hübschmannová.

Výzdobu, obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Jan Sládek.

Odeon 1973 (náklad 3500 výt.), s. 319 + (1).

/⇒ obsah/

22.

Vietnamské pohádky

Z vietnamských, francouzských a anglických předloh podle různých vydání vybrali a přeložili, předmluvou a komentářem opatřili Iva Zbořilová a Odolen Klindera.

Ilustrace, vazbu, obálku a grafickou úpravu navrhla Hermína Melicharová.

Odeon 1974 (náklad 3000 výt.), s. 364 + (8).

/⇒ obsah/

23.

Rumunské pohádky

Petre Ispirescu.

Z rumunského originálu Legende sau Basmele Românilor přeložil Pavel Beneš.

Předmluvu "Rumunské lidové pohádky a sbírka Petra Ispiresca" napsal, poznámkami a seznamem literatury opatřil Oldřich Sirovátka.

Obálku, vazbu, výzdobu a grafickou úpravu vytvořil Jindřich Vydra.

Klasické sbírky světového folklóru. Sv. 3.

Odeon 1975 (náklad 3000 výt.)5, s. 295.

/⇒ obsah/

24.

Chodské písně a pohádky. Souborné vydání

Jindřich Šimon Baar.

Připravil a uspořádal, předmluvu "Folkloristické dílo Jindřicha Šimona Baara" a komentář napsal Rudolf Lužík.

Ilustrace, předsádky, vazbu, obálku a grafickou úpravu navrhla Hermína Melicharová.

Klasické sbírky českého folklóru. Sv. 3.

Odeon 1976 (náklad 7000 výt.), s. 622 + (6).

/⇒ obsah/

E. F. Burian: České lidové suity

(Tento titul byl v předchozím souboru č. 24 uveden na zadní chlopni v rubrice Připravuje se.)

E. F. Burian inscenoval dva cykly lidových her:

Lidová suita (premiéra červen 1938).

1/ Hra o svaté Dorotě. 2/ Salička. 3/ Žebravý Bakus.

Druhá lidová suita (premiéra květen 1939).

1/ Vojáci svatého Řehoře. 2/ Komedie o Františce a Honzíčkovi. 3/ Jak se kdy v Čechách strašívalo.

25.

Německé lidové pohádky

Původní vydání Paula Zaunerta upravila a doslov napsala Elfriede Moserová-Rathová.

Z německého originálu Deutsche Märchen seit Grimm přeložil Zdeněk Štolba.

Předmluvu "Německé pohádky Grimmových následovníků" a vydavatelské poznámky napsal Oldřich Sirovátka.

Ilustrace, vazbu, obálku a grafickou úpravu navrhl Jan Sládek.

Odeon 1976 (náklad 11 000 výt.), s. 264 + (8).

/⇒ obsah/

26.

Pohádky a mýty Oceánie

Uspořádal G. L. Permjakov.

Z ruského originálu Сказки и мифы Океании (1970) přeložili Naděžda Slabihoudová (texty pohádek a mýtů) a Rudolf Lužík (předmluvu, nástiny, poznámky a vysvětlivky).

Obálku, vazbu, výzdobu a grafickou úpravu navrhla Hermína Melicharová.

Odeon 1979, s. 566 + (10).

/⇒ obsah/

České pověrečné povídky

(Tento titul byl v předchozím souboru č. 26 uveden na zadní chlopni v rubrice Připravuje se.)

27.

Moravské národní pohádky a pověsti

Ze sbírek J. S. Menšíka, J. Pleskáče, K. Orla, J. Soukopa a V. Švédy.

Text vybrali, předmluvu "Západomoravské pohádky a pověsti z poloviny 19. století" napsali a poznámkami, slovníčkem a mapou opatřili Oldřich Sirovátka a Marta Šrámková.

K vydání připravila a jazykovou poznámku napsala Jarmila Víšková.

Ilustrace, obálka, vazba a grafická úprava Jan Sládek.

Klasické sbírky českého folklóru. Sv. 4.

Odeon 1983 (náklad 13 500 výt.), s. 342 + (2).

/⇒ obsah/

 

Řada B

1956—1980

(formát 13,5 x 20,5 cm)

1.

Zpěvy anglických havířů

Albert Lancaster Lloyd.

Z angl. orig. Come All Ye Bold Miners (Ballads and Songs of the Coalfields), uspořádaného A. L. Lloydem, přeložil J. Valja.

Výbor uspořádala, doslovem a poznámkami opatřila O. Skalníková ... et al.

Ilustrace, obálka a vazba Vladimír Rocman.

SNKLHU 1956, s. 167.

2.

Bengálské milostné balady

Vybral, z bengálštiny přeložil, předmluvu a poznámky a vysvětlivky napsal Dušan Zbavitel.

Obálku, vazbu a ornamentální výzdobu podle lidových předloh vytvořila Lucie Weisbergrová.

SNKLHU 1956 (náklad 6400 výt.), s. 238 + (6).

3.

Bulharská lidová poesie

Výbor pořídila, z bulharštiny přeložila a poznámkami opatřila Zdenka Hanzová. Přebásnili Jindřich Hilčr, Ludvík Kundera, Jiří Šotola a Jarmila Urbánková.

Úvod "Mezi mozoly voňavá růže" napsal Ludvík Kundera.

Ornamentální výzdobu podle lidových předloh provedl Vladimír Rocman.

SNKLHU 1957, s. 237.

4.

Zakarpatské pohádky

Закарпатські казки Андрія Калина.

Uspořádal Petr Vasyljovyč Lintur.

Z ukrajinského originálu přeložil Josef Spilka.

Doslov "Zakarpatská Ukrajina a její lidová slovesnost" a poznámky napsal Rudolf Lužík.

Obálku, vazbu a ornamentální výzdobu podle lidových předloh provedl Jiří Rathouský.

SNKLHU 1958 (náklad 5000 výt.), s. 218 + (6).

/⇒ obsah/

5.

Lidová vyprávění z Kladska

Z úst lidu zapsal, uspořádal, úvodní studii "O kladských lidových povídkách" napsal a poznámkami doprovodil Jaromír Jech.

Obálku, vazbu, předsádky a ornamentální výzdobu vytvořil Vladimír Rocman.

SNKLHU 1959 (náklad 5000 výt.), s. 537 + (3).

/⇒ obsah/

6.

Vysočina milostná

Uspořádal Miloslav Bureš.

Poznámky a doslov "Nad lidovou písní z Horácka" napsal Oldřich Sirovátka.

Ornamentální výzdoba a předsádky Jindřich Vydra.

SNKLHU 1960, s. 145.

7.

Americká lidová poezie

Uspořádal Lubomír Dorůžka.

Přeložili E. F. Burian, J. Hauková, J. Hiršal, J. Joran, Z. Kožnar, S. Mareš, J. Rychlík, J. Škvorecký, L. Dorůžka, J. Valja, F. Vrba, J. Zábrana.

Ilustrační výzdobu s použitím původních dobových rytin navrhl a vlastními kresbami doplnil Kamil Lhoták.

SNKLU 1961, s. 516.

8.

Ze Země jitřní svěžesti. Korejské lidové pohádky a povídky, přísloví a hádanky

Z různých korejských, ruských a německých pramenů vybrala, uspořádala a přeložila Jaroslava Bičišťová za redakční spolupráce Rudolfa Lužíka.

Přebal, vazbu a výzdobu navrhl Bohumil Trita.

SNKLHU 1963, s. 254 + (6).

/⇒ obsah/

9.

Staroislandské ságy

Ze staroislandských originálů přeložil a předmluvou a poznámkami opatřil Ladislav Heger.

Přebal, vazbu a výzdobu navrhl Vladimír Rocman.

SNKLU 1966 (náklad 1500 výt.), s. 576 + (4).

/obsah: Sága o Eiríkovi Zrzavém. Sága o lidech z Eyru. Sága o Gíslim. Sága o lidech z Lososího údolí. Sága o Njálovi/

10.

Lidové povídky ze Slovácka

Výbor uspořádali, text připravili a předmluvou "Pohádka na Slovácku" a poznámkami a slovníčkem opatřili Václav Frolec a Dušan Holý.

Přebal, vazbu, výzdobu a grafickou úpravu navrhl František Sládek.

Odeon 1967 (náklad 7000 výt.), s. 252 + (4).

/⇒ obsah/

11.

Chlapcův kouzelný roh

Achim von Arnim, Clemens Brentano.

Z německého originálu přeložil Jindřich Pokorný.

Předmluvu "Zpěvník německého romantismu" napsal Pavel Trost.

Ilustroval Jan Sládek.

Klasické sbírky světového folklóru. Sv. 4.

Odeon 1980, s. 312.

 

Malá řada (Řada C)

1968—1979

(formát 11,5 x 17 cm)

1.

Karavana moudrosti. Orientální přísloví

Uspořádal a přeložil František Nečásek.

Il. Hermína Melicharová.

Odeon 1968, s. 138.

2.

Česká přísloví

Matěj Červenka — Jan Blahoslav.

K vydání připravil Josef Spilka.

Ilustrace, obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Vladimír Rocman.

Odeon 1970 (náklad 4000 výt.), s. 104 + (4).

3.

Malované kvítí. Vonička z české lidové poezie

Výbor připravil Rudolf Lužík.

Cyklus akvarelů vytvořila Ludmila Jiřincová.

Odeon 1971 (náklad 6000 výt.), s. 287 + (7).

4.

Mongolské pohádky

Výbor z mongolských pramenů sestavil Georgij Ivanovič Michajlov. Z mongolštiny do ruštiny přeložili G. Matveeva, M. N. Orlovska, M. Gol'man, Z. M. Ševernina, Ja. Ajuržanajev.

Z ruského překladu Монгольские сказки (Mongol'skije skazki) přeložila Naděžda Slabihoudová.

Ilustrovala Naděžda Bláhová.

Odeon 1972, s. 267 + (5).

/⇒ obsah/

5.

Zlatá listina. Lidové povídky o Vladimíru Iljiči Leninovi

Z ruských a ukrajinských originálů vybral, uspořádal, přeložil a poznámkami opatřil Rudolf Lužík.

Odeon, Praha 1974, s. 224.

6.

Janošík, junošík. Lidové pověsti o Juraji Jánošíkovi

Uspořádal a poznámkami opatřil Andrej Melicherčík.

Předmluva Ján Poničan.

Ze slovenských originálů přeložil Josef Spilka.

Ilustrace Vladimír Rocman.

Odeon 1974, s. 205 + (11).

/⇒ obsah/

7.

Nejstarší české pohádky

Uspořádal, texty připravil, předmluvu "Středověká exempla a ústní lidová slovesnost" a komentář napsal Karel Dvořák.

Obálku, vazbu, výzdobu s použitím starých dřevořezů a grafickou úpravu vytvořil Vladimír Rocman.

Odeon 1976 (náklad 8000 výt.), s. 324 + (8).

/⇒ obsah/

8.

Kalinový keř. Výbor z ruské lidové poezie

Přeložili Jana Štroblová a Luděk Kubišta.

Karel Boušek: "Píseň jako paměť srdce" (předmluva).

Ilustrovala Eva Míčková.

Odeon 1978, s. 295.

9.

— — —

 

10.

— — —

 

11.

Kubánské lidové pohádky

Vybral Jan Schejbal.

Ze španělských originálů přeložil Oldřich Kašpar.

Obálku, vazbu a výzdobu navrhla Alena Hoblová.

Odeon 1979, s. 253.

/⇒ obsah/

 

 

Lidové umění slovesné

(Mimořadné tituly)

Řídí Jan Lehár a Jan Schejbal

1984—1990

(formát 15 x 21 cm)

Pohádky a pověsti našeho lidu. Z národopisných sběrů akademického spolku Slavia

Texty vybral a uspořádal, k vydání připravil, předmluvou, ediční poznámkou, komentářem, slovníčkem, rejstříkem míst a konkordancí s původním vydáním opatřil Karel Dvořák.

Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Jan Jiskra.

Odeon 1984 (náklad 13 000 výt.), s. 368 + (8).

/⇒ obsah/

Ruské lidové pohádky

Alexandr Nikolajevič Afanasjev.

Z ruského originálu А. Н. Афанасьев: Народные русские сказки 1–3 (1958) vybral, předmluvu napsal, ediční poznámkou a komentářem opatřil Karel Dvořák.

Přeložili Rudolf Lužík a Karel Dvořák.

Obálka, vazba a grafická úprava Jan Jiskra.

Odeon 1984 (náklad 9000 výt.), s. 601 + (3).

/⇒ obsah/

Vzpomínky pražského písničkáře

František Hais.

Výbor pořídila, předmluvou opatřila a obrazové přílohy vybrala Eva Ryšavá.

Odeon 1985, s. 479.

Lidové hry z Moravy. Sbírka Julia Feifalika

K vydání připravil, předmluvu napsal, cizojazyčné texty přeložil, slovníčkem, bibliografií Feifalikova díla a vydavatelskou poznámkou opatřil a obrazové přílohy vybral Jaroslav Kolár.

Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Jan Jiskra.

Odeon 1986 (náklad 1700 výt.), s. 291 + (5).

Sousedské divadlo českého obrození. Soubor nevydaných textů podkrkonošského sousedského divadla

Texty vybrala a předmluvu a komentáře napsala Ludmila Sochorová.

Obálka, vazba a graf. úprava Jan Jiskra.

Odeon 1987, s. 460.

Knížky lidového čtení

Václav Rodomil Kramerius.

Výběr a uspořádání textů Ondřej Hausenblas, Jaroslava Janáčková a Lenka Kusáková.

Obálka a typografická úprava Daniel Sodoma.

Odeon 1988, s. 319 + (5).

/⇒ obsah/

Česká lidová slovesnost. Výbor pro současného čtenáře

Vybral a uspořádal, k vydání připravil a komentářem opatřil Bohuslav Beneš.

Odeon 1990, s. 363.

Náhledy obálek jsou dílem zapůjčeny z internetu.

 

 

 

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví