Mýty, pohádky
a legendy

Argo, Praha 1996—

Edici řídí Markéta Nová

(formát 16,5 x 23,5 cm)

1996

O muži, který šel za sluncem. Mýty a legendy severoamerických Indiánů

Z anglických originálů vybraly a přeložily Martina Moravcová a Markéta Nová.

Ilustroval Štěpán Dančo.

Praha, Argo 1996 (náklad 2500 výt.), 336 str.

/obsah/

1998

Oheň na sněhu. Mýty sibiřských lovců

Přeložil Jiří Horák.

Ilustroval Libor Beránek.

Praha, Argo 1998 (náklad 2000 výt.), 116 str.

Obsah:

Jak vznikla země 
První strom 
Num a Na 
Eksekju 
Jaká bude zima 
Černé vejce 
Havran a oheň 
Kaikuk 
Proč ryby nemluví 
Měsíc a pes 
Punadi 
Modrý los Choglen 
Sedna 
Odkud se berou zvířata 
Koriové 
Ztracený mráz 
Asiak 
Proč se ryby nepasou 
Sobí lidé 
Kakasúk a Nanuk 
Mléčná dráha 
Amaka 
Společný člun 
Luna a Havranice 
Belej 
Lovci a rybáři 
Odkud se vzaly národy 
Bílá labuť

Grónské mýty a pověsti

Sepsal Knud Rasmussen.

Z dánských originálů Myter og Sagn fra Gronland I-III., Inuit Fortaeller, Gronlaendernes sagn og myter I-III. výběr sestavili a řeložili Viola Lyčková a Zdeněk Lyčka.

Vykreslil Martin Velíšek.

Praha, Argo 1998 (dotisk 2001, 2. vyd. 2007), 314 str.

1999

O želvách, lidech a kamenech. Mýty, legendy a pohádky černé Afriky

Z anglických a francouzských originálů vybraly a přeložily Markéta Nová (anglická část) a Ivana Tomková (francouzská část).

Ilustrovala Barbora Klimešová.

Doplněno poučným doslovem Luboše Kropáčka.

Praha, Argo, 1999, 24 cm, 224 str.

2000

Děti Duhového hada. Mýty, legendy a vyprávění Austrálců

Gavin Harrison.

Přeložila Markéta Nová. Doslov napsal Stanislav Novotný.

Ilustroval Radoslav Valeš.

Praha, Argo 2000 (2007, dotisk), 143 str.

Rámájana

Podle Válmíkiho sanskrtského textu převyprávěl Dušan Zbavitel.

Praha, Argo 2000, 211 str.

Příběhy z parní lázně

Herbert T. Schwarz, Tales from the Smokehouse

Přeložila Lucie Simerová.

Ilustroval Juraj Horváth.

Praha, Argo 2000 (2001, dotisk), 119 str.

2001

Tibetské lidové příběhy

Čhöphel Norbu

Z anglického originálu Folk Tales of Tibet přeložil Pavel Czeczotka.

Ilustrovala Vendula Císařovská.

Praha, Argo 2001, 222 str.

Nejstarší české pohádky

Uspořádal, texty připravil, předmluvou "Středověká exempla a ústní lidová slovesnost" a komentářem opatřil Karel Dvořák.

Ilustrace Pavel Růt

Edice: Chronologica Et Daemonologie Bohemica, sv. 1 — Mýty, pohádky a legendy

Praha, Argo—Prag 2001 (2. vydání, v nakl. Argo 1. vyd.), 216 str.

/obsah/

Havajské mýty, pověsti a rituály

Fornanderovy Havajské starožitnosti

Z havajštiny s přihlédnutím k anglickému překladu v bilingvní antologii Fornander collection of Hawaiian antiquities and folk-lore přeložil Václav A. Černý.

Ilustroval Jiří Voves.

Praha, Argo 2001 (náklad 2000 výt.), 349 str.

Kouzelný strom. Mýty, legendy, pohádky a humorky Latinské Ameriky a karibské oblasti

Vybrali a přeložili] Oldřich Kašpar a Eva Mánková.

Ilustrovala Anna Lískovcová.

Praha, Argo 2001, 420 str.

2002

Mýty Lakotů aneb Když ještě po zemi chodil Iktómi

Sestavil, z lakotštiny přeložil, komentářem a slovníkem opatřil] Jan F. Ullrich.

Ilustroval Jan Svoboda.

Praha, Argo 2002, 383 str.

2003

Krokodýl Dešťový mrak. Barmské legendy a mýty

Aun Maun Tchin

Z anglického originálu Burmese Folk-Tales přeložil Pavel Czeczotka.

Ilustroval Lubomír Anlauf.

Praha, Argo 2003, 242 str.

Edda a Sága o Ynglinzích

Sturluson Snorri

Originální název: Edda Snorra Sturlusonar.

Přeložila Helena Kadečková.

Praha, Argo 2003, 224 str.

Rohatý král. Madagaskarské mýty

Přeložil Pavel Hošek.

Ilustroval Pavel Novák.

Praha, Argo 2003, 190 str.

Stvoření Ranga Dunga. Pohádky a příběhy lovců lebek z Bornea

Vyprávění sesbírala a přeložila Blanka M. Remešová, převzaté příběhy z anglických originálů přeložily Blanka M. Remešová a Markéta Nová.

Ilustrovala Saša Švolíková.

Praha, Argo 2003, 108 str.

2004

Edda

Originální název Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern.

Přeložil Ladislav Heger.

Překlad Ladislava Hegera z islandštiny zrevidovala a doslovem opatřila Helena Kadečková.

Praha, Argo 2004, 496 str.

Pomsta Oleksy Dovbuše. Ukrajinské mýty, pohádky a pověsti

Z ukrajinských originálů přeložili Rita Kindlerová, Elena Opletalová, Eva Svatoňová-Reutová, Lenka Tyrpáková, Martina Trčková, Michal Vynohradnyk, Monika Hrdinková-Ševečková, Petr Ch. Kalina, Petra Rudinská, Tomáš Vašut, Věra Nečasová.

Ilustrovala Šárka Zeťová.

Praha, Argo 2004, 221 str.

Dobří duchové a démoni. Západoafrické mýty a bajky

Sestavil Vladimír Klíma.

Ilustrovala Jana Jiroušková.

Praha, Argo 2004, 182 str.

Hora, která polykala lidi. Severoamerické pohádky, báje a mýty

Vybral a přeložil Lukáš Houdek.

Ilustrovala Věra Fischerová.

Praha, Argo 2004, 199 str.

Duch s rozkvetlým penisem. Mýty amazonských indiánů

Sebral a sestavil Mnislav Zelený-Atapana.

Ilustrovala Sylva Francová.

Praha, Argo 2004, 369 str.

2005

Potopené zrcadlo. Legendy, pověsti a pověry z Bretaně

Výbor sestavila, přeložila a převyprávěla, poznámkami a doslovem opatřila Ivana Tomková.

Ilustrovala Dagmar Urbánková.

Praha, Argo 2005, 328 str.

Bludný bruslař. Pověsti a báchorky z Nizozemska a Flander

Cornelis Bakker, Eelke de Jong.

Přeložila Magda de Bruin-Hüblová.

Ilustroval Adriana Rohde Kabele.

Praha, Argo 2005, 200 str.

2006

O muži, který si koupil svědění. Pohádky a pověsti Sámů

Just Knud Qvigstad, Samiske beretninger (výbor v jazykové úpravě a redakci Brity Pollanové, 1997).

Výbor sestavil, úvod a text "Noidské bubínky" napsal a poznámkami opatřil Zdeněk Lyčka.

Z norského originálu Samiske beretninger přeložili Viola Lyčková a Zdeněk Lyčka.

Ilustroval Luboš Drtina.

Praha, Argo 2006, 257 str.

Ateš Periša – ohnivý muž. Legendy, pohádky a humorky z Bosny a Hercegoviny

Přeložila Jaroslav Otčenášek, Anežka Kindlerová

Ilustroval Ján Petrovič

Praha, Argo 2006, 222 str.

Kočičí zaklínání. Irské mýty a pověsti

Michael Scott, Irish Folk & Fairy Tales.

Vybrala a přeložila Markéta Nová.

Doslov Petr Linhart.

Ilustrovala Veronika Zapletalová.

Praha, Argo 2006, 154 str.

2007

Hliněný tygr. Nepálské legendy a mýty

Přeložil Pavel Czeczotka.

Ilustrovala Veronika Hrčková.

Praha, Argo 2007, 232 str.

Osm světel. Židovské příběhy

Vypravuje Leo Pavlát.

Ilustrovala Hana Pavlátová.

Praha, Argo 2007 (2. vyd.), 226 str.

1. vydání: Osm světel. Leo Pavlát. Ilustrace Jiří Běhounek. Albatros 1992.

Obsah:

Nehasnoucí jiskry 

První světlo
O počátcích světa, praotci Židů Abrahámovi a Mojžíšovi
Proč mají Židé zvláštní kalendář 
O andělu Šemchazajovi 
Jak Abrahám poznal Boha 
Eliezer v Sodomě a Gomoře 
Mojžíšova záchrana 
Mojžíšova hůl 
Jak Mojžíš dostával Tóru 

Druhé světlo 
O králích Davidovi a Šalomounovi
O vypůjčeném vejci 
Davidova smrt 
Hádanky královny ze Sáby 
O zvědavé ženě 
Tři chleby 
Místo pro chrám 
Šalomoun a Ašmodaj 

Třetí světlo
O proroku Eliášovi
Eliášova odplata 
Noha od stolu spravedlivých 
Putování s Eliášem
Dar proroka Eliáše 
I to je k dobru

Čtvrté světlo
O mocných vládcích a slavných rabínech, 
	žijících kdysi ve Svaté zemi
Alexandrovo zmoudření
Na hlupáka hůl 
Trpělivý Hilel 
Rabi Chanina ben Dosa 
Rabi Jišmael a vykladač snů
Šimeon bar Jochaj 
Jehošua ben Levi a anděl smrti 
Choni Hameagel 

Páté světlo
O zvířatech a stromech
Leviatan a liška 
Nejmocnější zbraně 
Hlava a ocas 
Jak si Lež hledala druha
Liška a vinice 
Hloupý osel
Stromy a železo
Oběd u lva 
Liška a ryby
Proč havran skáče
Liška obhájcem
Nevděčný jelen
Marná pomsta 
Zlato a železo 
Zkušená oslice 
Vlk a zvířata

Šesté světlo
O Židech sefardských, žijících v Orientu 
	a jižní Evropě
Chytrý syn 
Jeruzaléman v Aténách
Světlo od Fíkového pramene
Nejlepší lékař 
Zázračné semeno 
Chytrost nad zlý osud 
Skutečný sen
Otcova rada
Baši a ďábel 
Dvě hory 
Výkupné Abraháma ibn Ezry

Sedmé světlo
O Židech aškenázských, žijících ve střední 
	a východní Evropě
Napálený podvodník
Poklad ze snu 
Malý soudce 
Zázračná hostina 
Jak rabi Löw stvořil golema
Golemovy služby 
Pinkas a hrabě 

Osmé světlo
O chasidech, Židech zvláštních mezi všemi ostatními
Chanukové světlo 
Kozel s lidskýma očima 
Jak se Fajvl hledal 
Vařená slepice 
O konci světa 
Rozlitá polévka 

O židovském Kocourkovu, městečku Chelmu
Šamaš neboli sluha
Jak si Chelmští stavěli město 
Zvědavý Gejcel 
Učitelova koza 
Chelmský král 
Jak Chelmští kupovali 

Déšť a jaguár. Pohádky brazilských indiánů

Donato Hernani, Contos dos Meninos Índios.

Přeložila Pavla Lidmilová.

Doslov napsala Zuzana Korecká.

Ilustrovala Kateřina Kabešová.

Praha, Argo 2007, 115 str.

2008

Závistivý lidojed a pták-nepták. Mýty a pohádky z Nové Guineje

Sestavil Jaroslav Olša.

Ilustrovala Mariana Dvořáková.

Praha, Argo 2008, 158 str.

Mrtvému nože netřeba. Islandské pověsti a pohádky

Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri.

Vybrala a přeložila Ilona Gottwaldová.

Ilustroval Jan Hísek.

Praha, Argo 2008, 400/397 str.

/obsah/

O hnědém medvědu ze Zeleného údolí. Skotské pohádky, mýty a legendy

Přeložila Martina Joujová.

Ilustrovala Markéta Jelenová.

Praha, Argo 2008, 377 str.

2009

Krása země. Albánské pohádky a pověsti

Vybrala, z albánštiny přeložila a doslovem opatřila Hana Tomková.

Ilustroval Vojtěch Domlátil.

Praha, Argo 2009, 237 str.

Chuej Kche hledá cestu – Pověsti o klášteru Šao-lin

Sebral a zpracoval Chung-Ťun Wang.

Přeložil Miroslav Krůta.

Ilustrovala Dora Dutková.

Praha, Argo 2009, 212 str.

Strašidelný chrám v horách. Japonské lidové pohádky a pověsti

Vybral, přeložil a komentáři opatřil Jan Luffer.

Ilustroval Lukáš Urbánek.

Praha, Argo 2009, 252 str.

Nevěsta z mušle. Mýty a legendy Indonésie

Z anglických originálů vybral a přeložil Pavel Czeczotka.

Doslovem opatřil Jaroslav Olša.

Ilustroval Josef Jelínek.

Praha, Argo 2009, 180 str.

2010

Pomsta hadů. Mýty tchajwanských domorodců

Z čínských záznamů vybral a přeložil a předmluvu napsal Petr Janda.

Ilustroval Filip Pošivač.

Praha, Argo 2010, 142 str.

O zlatém vejci, Brahmovi a vesmírných světech. Mýty starých Indů

Sestavila Jana Martínková.

Doslov Dušan Zbavitel.

Ilustrovala Jana Matysíková.

Praha, Argo 2010, 224 str.

Obsah:

O zlatém vejci, Brahmovi a vesmírných světech /13/
  O živých bytostech a vyměřeném čase /14/
O Brahmovi a soucitné Smrti /16/
O Sarasvatí /18/

O konci věku /23/
O stloukání Mléčného oceánu /26/
O démonu Hiranjákšovi a kanci Varáhovi /31/
Narasinha /38/
Vámana /43/
Parašuráma /46/
O Rámovi /53/
 Jak Ráma opustil město a ztratil Sítu /53/
 Jak Ráma nalezl Sugrívu a Hanuman přeskočil moře /56/
 Jak armáda došla na Lanku a o boji s Rávanou /59/
Kršna /68/

Natarádža /79/
O Šivově dceři, bohyni Manase /82/
Šiva a Satí /89/
O démonu Tárakovi, Párvatí a nebeské svatbě /93/
O zrození Kárttikéji a o bitvě s Tárakou /97/
Tři vzdušná města /103/
O Ganéšovi, nejmilejším z bohů /107/

O Durze a Mahišovi /113/
O černé Kálí /118/

O Varunovi, bohu vod /129/
 Jak Varuna nahněval mudrce Utathju /130/
O Indrovi, Králi bohů /134/
 Jak Indra bojoval s Vrtrou /135/
 Indra a Namuči /140/
 O Indrovi a krásné Ahalje /143/
O Agnim, bohu ohně /146/
O Jamovi, bohu smrti /148/
 O soudu a peklech /148/
 Jak princezna Sávitrí přelstila boha Jamu /153/
O slunečním bohu /157/
 O synech Slunce /159/
Váju /165/
O Kubérovi /168/
O Čandrovi /176/

Urvaší a Purúravas /185/
O mudrci Agastjovi /193/
Král Hariščandra /196/
O mudrci Čjavanovi /199/
Trišanku a Višvámitra /202/
O králi Bhagírathovi a bohyni Ganze /208/

Doslov (Dušan Zbavitel) /215/
Doporučená literatura /221/

Paní moře. Řecké pohádky

Z knihy Το νεοελληνικό λαικό παραμύθι (Novořecká lidová pohádka) vybrala, přeložila a předmluvou opatřila Markéta Kulhánková.

Ilustrovala Blanka Dvořáková.

Praha, Argo 2010, 228 str.

2011

Mahábhárata, aneb, Velký boj

Podle staroindického originálu vypráví Vladimír Miltner.

Ilustrovala Daniela Olejníková.

Doslov Jan Filipský.

Praha Argo, 2011 (vyd. 2, v Argu 1.), 323 str.

Sága o Völsunzích a jiné ságy o severském dávnověku

Přeložily Helena Kadečková, Veronika Dudková a Tereza Vachunová.

Praha, Argo 2011, 224 str.

O králi Popelovi, na němž si myši pochutnaly. Polské pověsti a legendy

Vybrala, přeložila a upravila Dorota Müllerová.

Ilustrovala Barbora Motlová.

Praha, Argo 2011, 232 str.

2012

Duch dvou tváří. Mýty a legendy severoamerických indiánů

Výběr z díla autorů Richarda Erdoese a Alfonsa Ortize American Indian myths and legends.

Vybrala a přeložila Eva Bulgakovová.

Ilustroval Richard Erdoes.

Praha, Argo 2012, 149 str.

Srv. The American Indian tales. Richard Erdoes, Alfonso Ortiz. Z anglického originálu přeložila Kateřina Klabanová. Vydání v bilingvní podobě 1. Praha, Argo, 2012, str. 293.

O obrovi, který neměl srdce v těle. Norské pohádky

Peder Christian Asbjornsen, Jorgen Engebretsen Moe: Norske folkeeventyr.

Přeložila a doslov napsala Jarka Vrbová.

Ilustrace Theodor Kittelsen, Erik Werenskiold a Otto Sinding.

Praha, Argo, 2012, 504 str.

2013

Argonautika

Apollónios Rhódský

Přeložil Josef Jaroš.

Doslov „Apollónios Rhodský a jeho Argonauti“ napsala Magdalena Moravová.

Praha, Argo 2013 (vyd. 2.), 24 cm, 319 str.

Poselství prachu. Mýty a legendy Šošonů

Z anglických originálů vybral, přeložil a poznámkami a doprovodnými texty opatřil Miroslav Černý.

Ilustrovala Petra Josefína Stibitzová.

2013, 16,5 × 23,5 cm, 198 str.

Obsah:

PŘEDMLUVA /9/

STRÁŽCI SKALISTÝCH HOR
Původ Šošonů /10/
Historie do začátku rezervačního období /11/
Život v minulém století /14/

NĚKOLIK POZNÁMEK K ŠOŠONŠTINĚ
Genealogická klasifikace /16/
Typologická klasifikace /17/
Geografické rozšíření /17/
Sociolingvistická situace /18/

ŠOŠONSKÁ KULTURA A SPOLEČNOST
Velká pánev jako kulturní oblast /20/
Společenská a politická organizace /21/
Materiální kultura a dovednosti /23/
Spiritualita, léčitelství, tradice /24/
Další zvyky a ceremonie /26/

ŠOŠONSKÁ ORÁLNÍ TRADICE A JEJÍ NOSITELÉ
Mytologie Šošonů v kostce /28/
Sbírky šošonské slovesnosti /29/
Typologie šošonských mýtů /30/
Příběhy a jejich vypravěči /31/

DLUH ČESKÉ INDIANISTIKY /33/

STVOŘENÍ SVĚTA A LIDÍ
Potopa /38/
Stvoření světa /39/
Stvoření lidí /40/
Stvoření Šošonů /42/

ETIOLOGICKÉ MÝTY
Pás Orionu /44/
Jak si kojot snědl penis /45/
Souhvězdí Velkého vozu /46/
O délce ročních období /48/
O zimě, porodu a krvavém sídlu
Závod k pramenům Koso /51/
O původu ozvěny /54/

ŠIBALSKÉ PŘÍBĚHY
Jak kojot žongloval s okem /60/
Jak se kojot chtěl stát náčelníkem
Jak kojot a vlk pořádali závody /64/
Jak urzon obelstil kojota /67/
O neschopném hostiteli /73/
Jak se kojot učil létat /74/
Křeček a jeho tchýně /77/
Kojot a jeho dcera /78/
Valící se kámen /79/
Kojot a démon /80/

PŘÍBĚHY O LIDOŽROUTECH
Obr lidožrout /83/
Pták lidožrout /84/
Bratr lidožrout /92/
Káně a gambler /97/
Tso'apittse /100/
Vodní dítě /103/
Watoavic /104/
Aligátoři /106/

BOJE A SOUBOJE ZVÍŘAT
Kojot a vlk /108/
Kojot a lišák /112/
Kojot a želva /114/
Kojot a orel /116/
Kojot a myš /119/
Kojot a klíště /123/
Hranostaj a skunk /124/
Křeček a ovce tlustorohá /128/
Sova, která zabíjela ptáky tak, 
	že vyslovila jejich jméno /129/

MÝTY S KULTURNÍM HRDINOU
Krádež ohně /132/
Krádež piniových oříšků /135/
Jak králík zastřelil slunce /138/
Králík a vítr /140/

JINÉ PŘÍBĚHY
O muži, kterého unesla medvědice /142/
Muž a škaredá dívka /144/
Zloděj jelenců /145/
Nebeští bratři /148/
Soví vdova /152/
Netopýr /159/
Hranostaj /162/
Duch /164/

POZNÁMKY K ČESKÉMU PŘEKLADU
Poznámka k metodě překladu /168/
Překlad etnických názvů nativních obyvatel /169/
K pravopisu slova "Indián" /170/

PRAMENY A LITERATURA
Česká a do češtiny přeložená /171/
Slovenská a do slovenštiny přeložená /180/
Anglická a do angličtiny přeložená /180/

DOSLOV /187/

2015

Rámájana

Podle Válmíkiho sanskrtského textu převyprávěl Dušan Zbavitel.

Ilustrace Pavel Růt.

Praha, Argo 2015 (vydání v nové grafické úpravě), 192 str.

2016

Král světla. Arabské mýty, legendy a pohádky

Jiří Tomek.

Ilustrovala Tereza Ščerbová.

Praha, Argo 2016, 375 + (9) str.

 

O Igimarasussukovi, který jedl své ženy

Inuitské pověsti očima Árona z Hůrky (1822—1869).

Aron z Kangequ.

Ilustrace Arona z Kangequ.

Praha, Argo 2016, 441 + (7) str.

Náhledy obálek jsou zapůjčeny z internetu.

 

 

 

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví