Čarodějná mošna
České pohádky

Vypravuje Jiří Horák (1958)*

Soupis pohádek

 

Prameny

Poznámky

[1.]

Psi, kočky a myši

Kolář, Chudobinky č. 9.

[2.]

O pejskovi a kočičce

Slavia I/1, s. 18. Tille, Soupis I, 439.

[3.]

Uhlíř a medvěd

Kulda č. 73.

[4.]

Králevic medvěd

Mikšíček I/3 (1). Tille, Soupis II/2, 350.

[5.]

Čarodějná mošna

Kulda č. 26. Tille, Soupis I, 547.

[6.]

Krajánek a tři čápi
(Der Müllerbursche und die drei Störche)

Menšík 43 (7).

[7.]

O čarodějníkovi

Menšík 37 (6).

[8.]

Vavřínek

Mikšíček I, 101 (11). Tille, Soupis II/1, 188.

[9.]

O třech holubicích

Kulda č. 25. Tille, Soupis II/2, 77.

[10.]

Princezna a medvěd

Slavia II/2, č. 1 (vypravěčem uvedená jména Siřinka a Jasněnka byla jako nevhodná pro lidový text vypuštěna). Tille, Soupis II/2, 356.

[11.]

Ježek a princezna
(Der Igel und die Prinzessin)

Radostov 347 (38). Tille, Soupis II/2, 299.

[12.]

Zrádná sestra

Lumír 1855, II, str. 661. Tille, Soupis I, 320.

[13.]

Kojata

Tille, Povídky 43 (22). Tille, Soupis I, 240.

[14.]

Vysoký, Břichatý a Okatý
(Der Lange, der Dickbäuchige und der Großäugige)

Menšík 348 (32). Tille, Soupis I, 254.

[15.]

Jak princ poznal bídu

Radostov 536 (58). Tille, Soupis II/1, 239.

[16.]

Vodník a pán

Polívka, Povídky 58 (XVII).

[17.]

Ztracený poklad

Václavek II, č. 19.

[18.]

Švec s drakem na zádech

Menšík 213 (8).

[19.]

Janíček s voničkou

Kulda 69 (17). Tille, Soupis II/1, 155.

[20.]

Zlatovláska a kouzelné zrcadlo

Kulda č. 69. Tille, Soupis II/2, 103.

[21.]

O zlatém ptáčkovi

Český lid VIII, 177 (17) Kulda.

[22.]

Chudý kovář

Kulda 77 (18).

[23.]

O Jiříkovi

Upraveno podle vypravování Anny Horákové, roz. Schmidtové, babičky Jiřího Horáka.

[24.]

Macecha a pastorkyně

Tille, Povídky 140 (48). Tille, Soupis I, 498.

[25.]

Kouzelná lampa

Tille, Povídky 151 (52). Tille, Soupis I, 12.

[26.]

Valibuk a krásná cikánka

Kubín, 123 (89) (v textu Silvent, upraveno na Valibuk).

[27.]

Králova schovanka

Popelka Pověsti 1888, s. 38. Tille, Soupis II/1, 162.

[28.]

Poklad na mostě

Kulda č. 89. Tille, Soupis II/1, 234.

[29.]

Skoupý tchán a chytrý zeť

Radostov 141 (14). Tille, Soupis I, 149.

[30.]

Kouzelné dary

Slavia II/2, č. 15. Tille, Soupis I, 502.

[31.]

Řezník a čert

Kulda č. 113. Tille, Soupis I, 170.

[32.]

Čertův mlýn

Kulda č. 65 (16). Tille, Soupis I, 196.

[33.]

Voják a zakletá princezna

Kulda č. 60. Tille, Soupis II/1, 334.

[34.]

Hloupý čert

Kulda č. 21. Tille, Soupis II/1, 443.

[35.]

Čarodějnice na stříbrných horách

Radostov 163.

[36.]

Královský princ a švadlena

Slavia II/2, č. 11. Tille, Soupis II/1, 192.

[37.]

O třech bratřích
(Die drei Brüder)

Vrána 58.

[38.]

O dvanácti princeznách
(Die zwölf Prinzessinnen)

Radostov 49 (5). Tille, Soupis II/1, 119.

[39.]

O ševci

Vrána č. 7. Tille, Soupis II/2, 396.

[40.]

Pravda a křivda

Kulda č. 88. Tille, Soupis II/2, 165.

[41.]

Smrt kmotřička

Kulda č. 87. Tille, Soupis II/2, 98.

[42.]

Sirotek v Radhošti

Kulda 53 (14). Tille, Soupis II/2, 68.

[43.]

Zkušený princ

Václavek (Bačkovský), s. 15. Tille, Soupis I, 352.

[44.]

O nalezené princezně

Tille, Povídky 105 (37). Tille, Soupis II/1, 347.

[45.]

Chytrá princezna

Radostov 26.

[46.]

Moudrá dívka

Václavek str. 24. Tille, Soupis I, 44.

[47.]

Sedlák soudcem

Kulda č. 56.

[48.]

Potrestaná zvědavost

Kulda 197 (62).

[49.]

O srdnaté dívce

Slavia II/2, č. 24. Tille, Soupis II/2, 301; I, 192.

[50.]

Kostelník a švec

Polívka, Povídky 141 (LV).

[51.]

Dobrá rada

Kulda č. 115.

[52.]

Šelma sedlák

Vrána 40 (22). Tille, Soupis II/2, 420.

[53.]

Jak se podruh stal poklasným

Tille, Povídky č. 41. Tille, Soupis II/2, 383.

[54.]

Učený kmotr

Menšík 125 (46). Tille, Soupis II/2, 448.

[55.]

Chytrý myslivec

--

[56.]

Krajánek a lakomá selka

J. Horák (Posázaví) rkp. Tille, Soupis II/2, 591.

[57.]

Chytrá žena
(Die Kluge Frau)

Kulda 277 (76).

[58.]

Král a šašek

Kulda 191 (59).

[59.]

Švec a kominík

Kulda 382 (50). Tille, Soupis II/1, 117.

[60.]

Divotvorný klobouk

Menšík 235 (22).

[61.]

Tři šišlavé nevěsty

Radostov 325.

[62.]

Kuba nekňuba

Kulda 201 (63). Tille, Soupis I, 420.

[63.]

Kůň a volek

Menšík č. 12.

[64.]

Jak v Kocourkově utopili raka

Slavia II/2, 81 (29).


  Čarodějná mošna. České pohádky. Vypravuje Jiří Horák. Ilustroval Jiří Trnka. Pro čtenáře od 9 let. Pohádky národů, sv. 1. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1958 (3. vyd.; v SNDK 1. vyd. autorem přepracované; náklad 28 000 výt.), str. 391 + 9 listů barevných obrazových příloh.


  Čarodějná mošna. České pohádky. 1966 (5. vyd., náklad 36 000 výtisků).


  Čarodějná mošna. České pohádky. Klub mladých čtenářů. 1972 (6. vyd., v Albatrosu 4. vyd.; náklad xx 000 výtisků).


  Čarodějná mošna. České pohádky. Vypravuje Jiří Horák. Ilustroval Jiří Trnka. Pro čtenáře od 7 let. Albatros, Praha 1981 (7. vydání, v Albatrosu 5. vyd.), str. 316 + (4).


  Der König und sein Narr und andere tschechische Volksmärchen. Erzählt von Jiří Horák. Illustriert von Jiří Trnka. Märchen der Welt. Prag, Artia / Hanau/M, Verlag Werner Dausien, 1971 (Hanau/M, Dausien 1973, 2. Auflage; Artia 1974 Impression; 1993, 3. Auflage), 29 cm, pp. 189.

Inhalt:   Der Lange, der Dickbäuchige und der Großäugige /7/. Die zwölf Prinzessinnen /15/. Die Kluge /27/. Die drei Brüder /33/. Gevatter Rolf und Gevatter Wolf /38/. Der Igel und die Prinzessin /44/. Die gekochten Eier /49/. Der dumme Teufel /52/. Der weise Prinz /58/. Der schlaue Heger /62/. Der Zauberbeutel /65/. Hans und die böse Prinzessin /72/. Der Drache auf des Schusters Buckel /79/. Hans mit dem duftenden Blumenstrauß /83/. Der Bauer als Richter /88/. Das goldene Vögelchen /95/. Die kluge Frau /102/. Der Müllerbursche und die drei Störche /105/. Der arme Schmied /110/. Des, Königs Mündel /113/. Der kleine Jirka /119/. Der geizige Schwiegervater und der schlaue Eidam /137/. Die schlaue Prinzessin /144/. Die Zaubergaben /154/. Der König und sein Narr /158/. Hans in der Hölle /162/. Laurentius /165/. Die gefundene Prinzessin /170/. Der Zauberhut /178/. Der König und der Gärtner /180/. Hans und die rote Frau /185/.


PRAMENY

Kolář

Kolář, Josef B.: Chudobinky z luhů moravské Slovače. Velké Meziříčí. S. a.

Kubín

Kubín, Josef Štefan: Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Úkrají východní. Vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil Jiří Polívka. (Rozpravy České akademie věd a umění. Č. 62. Tř. III. V Praze 1926.)

Kulda

Kulda, Beneš Method: Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry . Sebral a napsal B. M. Kulda. V Praze J. L. Kober. 1874—1875. I–II. (Národní bibliotéka díl 13.) Sv. III. Z okolí olešnického a Jiných. Sebral a zapsal Jan Pleskač a jiní. Praha V. Kotrba 1892—1894. Sv. IV. Z okolí kamenického. Sebral a zapsal Karel Orel. Tamt. 1894. Sv. V. Mor. nár. poh. a pověsti z okolí sloupského. Ze sbírky zemřelého Jana Soukopa do tisku upravuje B. M. Kulda. Český lid 1896—1899; 1902, 1903.

Menšík

Menšík, Josef Stanislav: Moravské pohádky a pověsti. Brno 1861. (Seš. I–VI.).

Mikšíček

Mikšíček, Matěj: Národní báchorky moravské a slezské. Sv. I. J. L. Kober. (Nár. bibliotéka 1889.). Sv. II. Pověsti moravské a slezské. J. K. L. Kober S. a.

Polívka

Polívka, Jiří: Povídky lidu opavského a hanáckého. Vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil Jiří Polívka. (Rozpravy České akademie věd a umění. Tř. III. č. 43) Praha 1916.

Popelka

Popelka, F. L.: Pověsti a báchorky. Polička 1888 (Prostonárodní besedy č. 3.).

Radostov

Košín z Radostova, Josef: Národní pohádky. III. značně rozmnožené vydání, Praha, Storch 1883.

Slavia

Národní pohádky, písně, hry a obyčeje. Vyd. literární řečnický spolek Slavia v Praze. Sv. 1–3, Praha, Vilímek 1873. Sv. 4, tamt. 1874. Řada II odděl. II. Národní pohádky a pověsti, Praha 1878.

Václav

Václav, Matouš: Několik pohádek a pověstí z moravs. Valašska . 2. rozmnož. vydání. Praha, Bačkovský 1897. (Sbírka spisů pro mládež č. 32.).

Vrána

Vrána, František Mnohoslav: Moravské národní pohádky a pověsti I. Z okolí němčického na Hané. Brno, V. Thuma 1880.

Tille, Povídky

Tille, Václav: Povídky, jež sebral na moravském Valašsku. Praha 1902. Nákladem Společnosti Národopisného musea v Praze.

Tille, Soupis

Tille, Václav: Soupis českých pohádek. I, II/1–2. (Rozpravy České akademie věd a umění. Tř. III. č. 66, 72, 74. Praha 1929—1937.).

Prameny a další údaje vesměs podle Jiřího Horáka.

< < < Pohádkosloví