Kapitán Tulipán
a
princezna z Bordeaux
Francouzské pohádky

Vypravuje Jan Vladislav (1970)*

Soupis pohádek

 

Základní text

Poznámky

[1.]

Pohádka o pohádkách /7/

Le lait de madame (Bladé, Contes populaires recueillis en Agenais; Bladé, Contes populaires de la Gascogne 3).

[2.]

O jednom domečku na jednom kopečku /9-10/

(?) Le père et la fille (Bladé, Contes populaires de la Gascogne, 3).

[3.]

O vlkovi, lišce a vydře 11

(Roche, Contes limousins).

[4.]

O skleněném mostě 12

Les deniers (Bladé, Contes populaires de la Gascogne, sv. 3).

[5.]

O potrestaném žalobníkovi 15

(Pineau, Les contes populaires du Poitou).

[6.]

O půlkohoutku a zlém králi 17

(Delarue, L'amour des trois oranges; Pineau, Les contes populaires du Poitou).

Tuto pohádku lze najít v různých variantách v celém románském světě od Španělska po Rumunsko.

[7.]

O medvědu a cvrčkovi 23

(Perbosc, Contes de Gascogne).

[8.]

O kmotru Vlkovi, kmotřičce Lišce a chytré kozičce 25

(Carnoy, Contes français).

[9.]

O víle Rosničce 29

(Carnoy, Contes français).

[10.]

O vlkovi a jeho dýmce 32

(Cadic, Contes de Basse-Bretagne).

[11.]

O rybáři v říši ryb 33

(Sébillot, Contes des landes et grèves).

[12.]

O třech mlynářových synech 36

(Carnoy, Littérature orale de la Picardie).

[13.]

O sněhuláčkovi 41

(Carnoy, Contes français).

[14.]

O synu francouzského krále a krásné Janičce /43-49/

La belle Jeanneton (Bladé, Contes populaires de la Gascogne 2).

[15.]

O silném Čtrnáctkovi 50

(Roche, Contes limousins).

[16.]

O pasáčkovi a létajících princeznách 55

(Luzel, Contes populaires de Basse-Bretagne, 2).

[17.]

O černém korábu 61

(Sébillot, Contes des landes et grèves).

[18.]

O kováři, jak se stal zetěm a dědicem francouzského krále /67-71/

Le forgeron de Fumel (Bladé, Contes populaires de la Gascogne, 3).

[19.]

O Zlatém dragounu a Vládci noci 72

(Bladé, Contes populaires de la Gascogne, 1).

[20.]

O Jozífkovi a krásné Slunečničce 81

(Perbosc, Contes de Gascogne; Delarue, L'amour des trois oranges).

[21.]

O králi drakovi a spící princezně 93

(Bladé, Contes populaires de la Gascogne, 1).

[22.]

O Modrovousovi a jeho sedmi ženách 103

(Perrault, Contes de mère l'Oie; Delarue, Le conte populaire français).

[23.]

O kmotřenci francouzského krále a princezně z Tronkolénu

(Luzel, Contes populaires de Basse-Bretagne, 1).

[24.]

O třech bratřích a čtyřech kouzelných darech 128

(Cosquin, Contes populaires de Lorraine, 2).

[25.]

O princi s černým šátkem

(Bladé, Contes populaires de la Gascogne, 1).

[26.]

O kapitánovi Tulipánovi a princezně z Bordeaux 151

(Bladé, Contes populaires de la Gascogne, 1).

[27.]

O Popelce, kočáru z oříšku a střevíčku ze skla 165

(Perrault, Contes de ma mère l'Oie).

[28.]

O Černém kováři a Jankovi se zlatýma nohama 180

(Bladé, Contes populaires de la Gascogne, 1).

[29.]

O dvou darech 193

(Bladé, Contes populaires de la Gascogne, 3).

[30.]

O krásné Moně a králi všech morganů 196

(Luzel, Contes populaires de Basse-Bretagne, 2).

[31.]

O lakotném sedlákovi a chytrém čeledínu 204

(Perbosc, Contes de Gascogne).

[32.]

O dobrodružstvích Janka Chlubila 207

(Carnoy, Contes français).

[33.]

O zvířeti, které neznal ani čert 218

(Perbosc, Contes de Gascogne).

[34.]

O Jankovi Lívancovi, jak si nevzal za ženu princeznu 221

(Luzel, Contes populaires de Basse-Bretagne, 3).

[35.]

O třescích a plescích 231

(Perbosc, Contes de gascogne).

[36.]

O šesti lenoších a princezně Zlatovlásce 234

(Luzel, Contes populaires de Basse-Bretagne, 3).

[37.]

O Frantovi, jak šel handlovat 241

(Cosquin, Contes populaires de Lorraine, 1).

[38.]

O šesti rozšafných sousedech 244

(Carnoy, Contes français).

[39.]

O lakomém pánovi 246

(Bladé, Contes populaires de la Gascogne, 3).

[40.]

O třech lovcích 248

(Bladé, Contes populaires de la Gascogne, 3).

[41.]

O zajíci jako kůň 250

(Bladé, Contes populaires de la Gascogne, 3).

[42.]

O poutnících z Tramtárie 252

(Pineau, Les contes populaires du Poitou).

[43.]

O chlapečkovi a holčičce, jak se procházeli v blátě, neboli nejdelší pohádka na světě 254

(Delarue, L'amour des trois oranges).


  Kapitán Tulipán a princezna z Bordeaux. Francouzské pohádky. Vypravuje Jan Vladislav. Ilustrovala Eva Bednářová. Pohádky národů, sv. 10. Albatros, Praha 1970 (náklad 35 000 výt.), str. 262 + (6).


  Kapitán Tulipán a princezna z Bordeaux. Francouzské pohádky. Vypravuje Jan Vladislav. Ilustroval Pavel Žilák. Grafoprint–Neuber / Knižní klub, Praha 1996 (2. vyd., v GN / KK 1. vyd.), str. 264.


PRAMENY

  Bladé, Jean-François: Contes populaires de la Gascogne 1-3, Paris 1886.

  Bladé, Jean-François: Contes populaires recueillis en Agenais. Paris 1874.

  Cadic, François: Contes de Basse-Bretagne. Paris 1955.

  Carnoy, E.-Henry: Contes français. Paris 1885.

  Carnoy, E.-Henry: Littérature orale de Picardie. Paris 1883.

  Cosquin, Emmanuel: Contes populaires de Lorraine comparés avec les contes des autres provinces de France et des pays étrangers. 1-2, Paris 1886.

  Delarue, Paul: L'amour des trois oranges et autres contes folkloriques des provinces de France. Illustrations de V. P. Szekely. Éditions Hier et Aujourd'hui, Paris 1947.

  Delarue, Paul: Le conte populaire français, catalogue raisonné des versions de France et des pays de langue française d'autre-mer.... vol. 1, Paris 1957.

  Luzel, François-Marie: Contes populaires de Basse-Bretagne 1-3, Paris 1887.

  Perbosc, Antonin: Contes de Gascogne. Paris 1954.

  Perrault, Charles: Contes de ma mère l'Oie ou Histoires du temps passé. Paris 1675.

  Pineau, Léon: Les contes populaires du Poitou. Paris 1891.

  Roche, Denis: Contes Limousins, recueillis dans rarrondissement de Rochechouart. Paris 1909.

  Sébillot, Paul: Contes des landes et grèves. Rennes 1900.

Prameny a další údaje vesměs podle Jana Vladislava.

< < < Pohádkosloví