Smolný Petr
Lužickosrbské pohádky

Uspořádal Pawoł Nedo, přeložila Jitka Bodláková (1965)*

Soupis pohádek

 

Prameny

Poznámky

[1.]

Vlk a liška na svatbě /7/

Zapsal H. Zejler. Z pozůstalosti vydal E. Muka v Łužica 1891, s. 28. — Sorb. Vm. s. 59, č. 2b: Wjelk a liška towaršaj / Fuchs und Wolf als Kameraden.

AaTh 4.

[2.]

Hrnec medu /11/

Pohádku vyprávěla Hańža Kralec E. Mukovi, který ji otiskl v Lužica 1886, s. 3. — Sorb. Vm. s. 62, č. 3: Liška a wjelk / Fuchs und Wolf.

AaTh 15.

[3.]

Vlkův nepovedený rybolov /14/

J. E. Smoler našel pohádku v Łazu, okr. Wojerecy a pojal do své sbírky. Haupt–Schmaler, Volkslieder II, s. 166, č. 7. — Sorb. Vm. s. 55, č. 7: Welkowe ńezbožomne rybyłojenje / Des Wolfes unglücklicher Fischfang.

AaTh 1.

[4.]

Rychlá žába /17/

Tuto pohádku získal Smoler rovněž v Łazu, kraj Wojerecy. Haupt–Schmaler, Volkslieder II, s. 60, č. 3. — Sorb. Vm. s. 102, č. 19: Spješna žaba / Der hurtige Frosch.

AaTh 275.

[5.]

Ohař a liška /18/

Od E. Muky z pozůstalosti H. Zejlera, uveřejněno v Łužica 1890, str. 95. — Sorb. Vm. str. 91, č. 13b: Liška a chort / Der Fuchs und der Windhund. — Jde zřejmě o Zejlerovo volné vyprávění podle motivů lidového podání. Srovnej O. Wićaz v ČMS 1932, s. 38.

AaTh 180.

[6.]

Stará liška /22/

Pohádka pochází ze Stara Darbna, kraj Zły Komorow. Otištěna v Łužica 1892, s. 38. — Sorb. Vm. s. 89, č. 13a: Basnička wót stareje liški / Märchen vom alten Fuchs.

AaTh 180.

[7.]

Válka mezi vlkem a liškou /25/

Tuto pohádku zapsal J. E. Smoler od paní Scholzeové v Koćině, kraj Wojerecy. Haupt–Schmaler, Volkslieder II, str. 167, č. 8. — Sorb. Vm. s. 65, č. 4b: Welkowa a lišcyna wójna / Der Krieg des Wolfes und des Fuchses.

AaTh 104.

[8.]

Válka mezi čtyřnožci a křídlatci /32/

Zapsal z úst lidu H. Zejler. E. Muka otiskl text z pozůstalosti v Łužica 1890, s. 80. — Sorb. Vm. s. 98, č. 16: Wójna štyrinohačow a lětakow / Der Krieg der Vierfüßler und Vögel.

AaTh 222.

[9.]

Vepř, husa, koza a vlk /35/

M. Nawka, Baje, bajki a basnički. Serbske narodne. Budyšin 1914, s. 8, č. 9. — Sorb. Vm. s. 79, č. 9: Swinjo, huso, koza a wjelk / Schwein, Gans, Ziege und Wolf.

AaTh 124.

[10.]

Tři kozy a vlk /38/

Vyprávěla Hańža Kralec, zapsal a otiskl E. Muka v Łužica 1886, s. 7. — Sorb. Vm. s. 78, č. 8b: Tři kozy a wjelk / Drei Ziegen und der Wolf.

AaTh 123.

[11.]

Čáp, střízlík a sova /40/

Zapsal E. Muka v Dolní Lužici. Łužica 1877, s. 62. — Sorb. Vm. s. 97, č. 15a: Bóšeń, sćěž a sowa / Storch, Zaunkönig und Eule.

AaTh 221.

[12.]

Přelstěná liška /42/

M. Hórnik otiskl v Měsačny Přidawk 1958, s. 12. — Sorb. Vm. s. 101, č. 18: Tež lišku zjebaja / Auch der Fuchs wird überlistet.

AaTh 227.

[13.]

Kocour a myška /43/

Zapsal a otiskl H. Dučman v Łužičan 1872, s. 46. — Sorb. Vm. s. 70, č. 6: Kocor a myška / Kater und Mäuschen.

AaTh 111.

[14.]

Dítě a hadí král /44/

Schulenberg, Volkssagen s. 99. — Sorb. Vm. s. 103, č. 20: Das Kind und der Schlangenkönig.

AaTh 285 + 672c.

[15.]

Střízlík a býk /46/

Vyprávěl J. Lorenz v Łužica 1891, s. 63. — Sorb. Vm. s. 100, č. 17a: Byk a kralik / Der Stier und der Zaunkönig.

AaTh 222.

[16.]

Smolný Petr /47/

Zapsáno H. Mosakem v Bošecich, kraj Budyšín, do rukopisného časopisu srbských studentů v Lipsku. Poprvé otištěno P. Jordanem v týdeníku Jutnička 1842, s. 68 a 101. — Sorb. Vm. s. 240, č. 54: Łučlany Pětr / Der Kien-Peter.

AaTh 530 + 513A.

[17.]

Žába /55/

Zapsal H. W. /pravděpodobně H. Dučman/, otištěno v Łužičan 1861, s. 43. — Sorb. Vm. s. 177, č. 38: Złote kubło / Das goldene Gut.

AaTh 402.

[18.]

Tři kamarádi šedivý mužíček /59/

Pohádku zapsal H. Krawc z Kumšic, kraj Budyšín, do ročníku 1832 rukopisného časopisu srbských studentů v Lipsku. Otiskl Łužičan 1871, s. 156 a 172. — Sorb. Vm. s. 112, č. 23b: Třo towaršojo a šěry mužik / Die drei Kameraden und das graue Männchen.

AaTh 301.

[19.]

Zlaté jablko /64/

Z Dolní Lužice. Schulenburg, Volkssagen s. 69. — Sorb. Vm. s. 213, č. 48: Der goldene Apfel.

AaTh 502.

[20.]

Krásná sestra /74/

Tento variant pohádky o podstrčené nevěstě zaznamenal M. Róla, Łužičan 1862, s. 5. — Sorb. Vm. s. 182, č. 39b: Rjana holčka / Das schöne Mädchen.

AaTh 403A.

[21.]

Zvonící lipka /79/

Zapsal a otiskl H. Dučman, Łužičan 1860, s. 8. Odtud převzal K. J. Erben do Slovanské čítanky. — Sorb. Vm. s. 231, č. 52a: Klinkotata lipka / Das klingende Lindchen.

AaTh 511 + 403.

[22.]

Popelka /86/

Zapsal a uveřejnil M. Róla, Łužičan 1863, s. 22. — Sorb. Vm. s. 227, č. 51: Popjelniča / Aschenbrödel.

AaTh 510B.

[23.]

Dvanáct bratří /90/

Vyprávěl Měrćin, Łužičan 1866, s. 62. — Sorb. Vm. s. 121, č. 24: Dwanaće bratřa / Die zwölf Brüder. Pravděpodobně přejato z literatury (viz k tomu poznámky v Sorb. Vm. s. 375).

AaTh 302.

[24.]

Pan Hybšík /95/

Łužica 1892, s. 59, vyprávěl A. Černý, který pohádku slyšel od paní Anny Waurickové. — Sorb. Vm. s. 185, č. 40a: Pan Hibšik / Pan Hibschik.

AaTh 425.

[25.]

Krásné a ošklivé děvče /102/

Zapsal a otiskl J. Šołta, Łužičan 1872, s. 108. — Sorb. Vm. s. 206, č. 46: Rjana a hrozna dźowka / Das schöne und das häßliche Mädchen.

AaTh 480.

[26.]

Hloupý Honza chytrým králem /107/

Zapsal a uveřejnil J. Šołta, Łužičan 1871, s. 103. — Sorb. Vm. s. 250, č. 55: Hłupy Hans — mudry kral / Der dumme Hans — ein kluger König.

AaTh 530.

[27.]

O Janovi, který nevěděl, co je to strach /120/

Toto zpracování vyprávěl J. B. Šołta, Łužica 1882, s. 67. — Sorb. Vm. s. 151, č. 30a: Jedyn, kiž njewě, što bojosć a stróžele su / Einer der nicht weiß, was Furcht und Schrecken sind.

AaTh 326.

[28.]

O chudákovi, který měl spoustu dětí /127/

J. E. Smoler dostal od P. Jordana a pojal do své sbírky. Haupt–Schmaler, Volkslieder II, s. 175, č. 14. — Sorb. Vm. s. 271, č. 59b: Wot khudeho muža, kiž ma wele džjeći / Vom armen Manne, der die vielen Kinder hat.

AaTh 555 + 1960G.

[29.]

Bratříček a sestřička /130/

Sdělil M. Róla, Łužičan 1867, s. 142. — Sorb. Vm. s. 133, č. 28: Bratr a sotřička / Bruder und Schwesterchen.

AaTh 313 + 325.

[30.]

Princ a kouzelný kůň /132/

Z Dolní Lužice. Rabenau s. 75. — Sorb. Vm. str. 257, č. 56.

[31.]

Jeníček a Mařenka /140/

Haupt–Schmaler, Volkslieder II, s. 172, č. 10. — Sorb. Vm. st. 158, č. 31: Jank a Hanka / Hänschen und Hannchen. — M. Nawka, Baje, bajki a basnički, 1914, s. 18, č. 15.

AaTh 327A.

[32.]

Mravenci, kachny a včely /146/

Z Dolní Lužice. Schulenburg, Volksthum s. 21. — Sorb. Vm. s. 267, č. 58: Ameisen, Enten und Bienen.

AaTh 554.

[33.]

Kosmodej /150/

Sdělil M. Róła, Łužičan 1867, s. 189. — Sorb. Vm. s. 192, č. 41: Kosmatej / Kosmatej (s. 389: kosmaty behaart zusammen). — Též Krosnodej (Hana Chěžcyna).

AaTh 431.

[34.]

Živá voda /155/

Pohádku získal Veckenstedt z okolí Wětošowa v Dolní Lužici. Veckenstedt s. 221.

AaTh 551.

[35.]

Modrá stuha /162/

Pohádku zapsal student M. Bjedrich kolem 1875 a zanesl do rukopisného almanachu »Kwětki«, které vydávalo sdružení srbských studentů v Praze. Odtud je přejal J. Šewčik do 3. sv. »Jubilejne spisy Serbowki«, Bajki a basnički, 1899, str. 67. — Sorb. Vm. s. 281, č. 62: Módry banćik / Das blaue Band.

AaTh 590.

[36.]

Nalezená manželka /169/

Vyprávěl M. Róła v Łužičanu 1863, s. 35. — Sorb. Vm. s. 169, č. 36a: Zaso namakana knjeni / Die wiedergefundene Gattin.

AaTh 400 + 518.

[37.]

Tři prsteny /175/

Rabenau s. 65. — Sorb. Vm. s. 118, č. 23c: Die drei Ringe.

AaTh 301.

[38.]

Chytrá dcerka /182/

Z Horní Lužice. Veckenstedt s. 230. — Sorb. Vm. s. 332, č. 77a: Die kluge Tochter des Bauers.

AaTh 875.

[39.]

Hraběcí dcera a ovčák /184/

Zapsal a vyprávěl E. Muka, Łužica 1884, s. 6. — Sorb. Vm. s. 276, č. 61a: Hrabjowa dźowka a wowčer / Die Grafentochter und der Schäfer.

AaTh 570.

[40.]

Dědictví /188/

Rabenau s. 70. — Sorb. Vm. s. 301, č. 65: Das Erbstück.

AaTh 665.

[41.]

Silný čeledín /194/

Souhrnné převyprávění textů v Sorb. Vm. s. 294, č. 64a: [Der starke Knecht] a s. 299, č. 64c: Der starke Knecht.

AaTh 650.

[42.]

Chudý pekař a bohatý junker /201/

Vyprávěl E. Muka, Łužica 1889, s. 30.

AaTh 1535.

[43.]

Právo je právo /207/

Z Łaza, kraj Wojerecy. Haupt–Schmaler, Volkslieder II, s. 181, č. 17. — Sorb. Vm. s. 284, č. 63a: Prawo pšeco prawo wostańe / Recht bleibt immer Recht.

AaTh 613.

[44.]

Poklad ve sklepě /214/

Vyprávěl H. Jordan, Łužičan 1868, s. 12. Serbski směch s. 25.

AaTh 1381.

[45.]

Jan, syn uhlířův /218/

Z Dolní Lužice. Schulenberg, Volksthum s. 17. — Sorb. Vm. s. 333, č. 78: Des Kohlenbrenners Sohn.

AaTh 935 + 1416.

[46.]

Čert a kovář /229/

Z Dolní Lužice. Schulenberg, Volkssagen s. 188. — Sorb. Vm. s. 165, č. 33.

AaTh 330.

[47.]

O veselém krajánku Širáčkovi /231/

Souhrnné převyprávění podle následujících pramenů: Grave, Volkssagen und volkstümliche Denkmale aus Lausitz, Bautzen 1839, s. 83; Haupt, Sagenbuch der Lausitz, Leipzig 1862, I, s. 218, 220; Meiche, Sagenbuch Sachsens, Leipzig 1903, s. 535; Veckenstedt s. 87, 88; Schulenburg, Volkssagen s. 44–46.

[48.]

Hloupý Honza /238/

Zapsal M. Róła, vyprávěl H. Jordan, Najrjeńše ludowe bajki, 1876, s. 75. — Serbski směch s. 60.

AaTh 1696.

[49.]

Matěj a Tatěj /241/

Łužica 1886, s. 6. — Serbski směch s. 94.

[50.]

Panské krávy /243/

Vyprávěl O. Wićaz, Łužica 1928, s. 31. — Serbski směch, s. 23.

[51.]

Staré sedlo /244/

Schulenburg, Volkssagen s. 293. — Serbski směch, s. 30.

[52.]

Kuchař a labutě /246/

Zapsal Hančo-Hano v Slepom, kraj Běła Woda. Vyprávěl W. v. Schulenburg v Niederlaus. Mitteilungen 1894, s. 299. — Serbski směch, s. 29

[53.]

Laciný oběd /247/

Vyprávěl M. Wjerab, Łužiski Serb 1886, s. 75. — Serbski směch, s. 89.

[54.]

Ucho nebo kuřátko /249/

J. Šewčik, Jubilejne spisy Serbowki, Bd. 3: Bajki a basnički, 1899, s. 36. — Serbski směch, s. 86.

[55.]

Největší lež /250/

Z rukopisného časopisu srbských studentů v Lipsku kolem r. 1825; zapsal Haupt–Schmaler, Volkslieder II, s. 174, č. 11. – Serbski směch, s. 91.

[56.]

Jak Salovští stavěli /251/

Łužičan 1873, s. 50. — Serbski směch, s. 51.

[57.]

Jak Salovští zapomněli na okna /252/

Łužičan 1873, s. 50. — Serbski směch, s. 52.

[58.]

Kde jsi? /254/

Tydźeńska Nowina, s. 16. — Serbski směch s. 101.


  Smolný Petr. Lužickosrbské pohádky. Vybral a uspořádal Pawoł Nedo. Z lužickosrbského [německého] originálu Der Kienpeter (1964) přeložila Jitka Bodláková. Ilustroval Václav Karel. Pro čtenáře od 6 let. Pohádky národů, sv. 5. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1965 (1. vyd.; náklad 28 000 výt.), str. 265 + (5).

1967, 2. vyd., náklad 15 000 výt.

1968, 3. vyd., náklad 25 000 výt.

1970, 4. vyd.


PRAMENY

Haupt–Smoler Volkslieder

Leopold Haupt a Jan Ernst Smoler, Pjesnički hornych a dolnych Łužiskich Serbow. Leopold Haupt und Johann Ernst Schmaler, Volkslieder der Wenden in der Ober- und Nieder-Lausitz. 2 Bde. Grimma 1841/43. Anastatischer Neudruck Berlin 1953.

Łužičan

Łužičan, časopis za zabawu a powučenje. Budyšín 1860—1881.

Łužica

Łužica, měsačnik za zabawu a powučenje. Budyšín 1882—1937.

Schulenburg Volkssagen

W. v. Schulenburg, Wendische Volkssagen und Gebrauche aus dem Spreewald. Leipzig 1880.

Schulenburg Volksthum

W. v. Schulenburg, Wendisches Volksthum in Sage, Brauch und Sitte. Berlin 1882.

Veckenstedt

E. Veckenstedt, Wendische Sagen, Märchen und aberglaubische Gebrauche. Graz 1880.

Rabenau

A. Rabenau, Originalmärchen der Wenden. In: E. Kühn, Der Spreewald und seine Bewohner. Cottbus 1889.

ČMS

Časopis Maćicy Serbskeje 1848—1937.

Sorb. Vm.

Sorbische Volksmärchen. Systematische Quellenausgabe mit Einführung und Anmerkungen. Bearbeitet von Paul Nedo. Bautzen 1956.

Serbski směch

Serbski směch. Směški a tryski z luda. Zezběral a wudal P. Nedo. Budyšin 1956.

AaTh

Stith Thompson, The types of the folktale. A classification and bibliography Antti Aarne's translated and enlarged by Stith Thompson. FFC: 74. Helsinki 1928.

Prameny a další údaje vesměs podle Pawła Nedo.

< < < Pohádkosloví