Zlatý cop
Polské pohádky

Vypráví Oldřich Sirovátka (1972)*

Soupis pohádek

 

Prameny

Poznámky

[1.]

Kohout a vítr

Czernik, 340

[2.]

Jak se měsíce mezi sebou pohněvaly

Kolberg II, 218

[3.]

Proč se pes a kočka nemají rádi

Jazowski, 93

[4.]

Zajíc a žáby

Jazowski, 91

[5.]

Jak závodil slimák s liškou

Kurowska, 24

[6.]

Jak houser oklamal lišku

Kurowska, 22

[7.]

Jak se vlk nažral

Jazowski, 85

[8.]

Orel a liška

Czernik, 358

[9.]

Jak medvěd hledal člověka

Jazowski, 93

[10.]

O kozlíčkovi

ZWAK 8, 1884, 308

[11.]

O vlkovi a starém psu

Wisła 12, 1898, 742

[12.]

Skřivánek a vlk

Lęga, 170

[13.]

O oslu, pejskovi, kočičce a kohoutovi

Wisła 3, 1889, 780

[14.]

Tři bratři

Zawilinski, 46

[15.]

Šaty jak slunce, jak měsíc, jak hvězdy

Malinovski, 149

[16.]

O zlatém copu

Kurowska, 73

[17.]

O dvanácti pokojích

Kurowska, 91

[18.]

Zlá macecha

Kolberg II, 194

[19.]

O diamantovém princi

Jazowski, 159

[20.]

O rybáři a jeho třech synech

Zwak 15, 1891, 42

[21.]

O Argelusovi

Kapełuś, 96

[22.]

Jak se selský syn stal králem

Kapełuś, 175

[23.]

O zakletém mlýně

Kolberg IV, 155

[24.]

O obrech a skleněné hoře

Malinowski, 187

[25.]

O chudobné dívce, která se stala královnou

Lud, 1869, 300

[26.]

Medvědí ucho

Czernik, 431

[27.]

O pyšné princezně

Ondrusz, 32

[28.]

O královně zmiji

ZWAK 11, 1887, 101

[29.]

Jak se Pecivál stal králem

ZWAK 2, 1878, 147

[30.]

O chytrém králevici a třech vranách

Kolberg II, 218

[31.]

O skleněné hoře

ZWAK 15, 1891, 6

[32.]

Šťastní manželé

Kolberg II, 198; Malinowski, 78

[33.]

Tvardovský

Kapełuś, 261

[34.]

O kohoutovi a kouzelném koflíku

Czernik, 238

[35.]

O začarovaném zámku

Czernik, 323

[36.]

Čarovné housle

Kolberg IV, 214

[37.]

O Čertově mostě

Kolberg IV, 231

[38.]

O dvou bratrech, chytrém a hloupém

ZWAK 8, 1884, 314

[39.]

O upovídané ženě

Kolberg IV, 214

[40.]

O chytrém Marklovi

Zaranie Şląskie 1947, 134

[41.]

Jak chalupník dělil husy

Kolberg II, 245

[42.]

O jedné hloupé ženě

Kolberg IV, 220

[43.]

Jak se kovář dostal do nebe

Kapełuś, 75

[44.]

O chytré ženě a ještě chytřejším mužovi

Ligęza, 24

[45.]

Jak muž brblal na svou ženu

Kapełuś, 325

[46.]

Kdo doma poroučí?

Ligęza, 102

[47.]

Sedlák filuta

Malinowski, 64

[48.]

Proč blesk neudeří do kovárny

Kurowska, 143

[49.]

Co dovedou zloději

Lud 6, 1900, 347

[50.]

Hulala

Wisła 3, 1889, 790

[51.]

O dvou bratrech

Karasiowa, 65

[52.]

Kovář a kněz

Kurowska, 139

[53.]

O cikánovi

Czernik, 339

[54.]

Jak sedlák vybíral nevěstu

Ondrusz, 71

[55.]

Jak moudrý goral dělil ovce

Ondrusz, 65

[56.]

Jak kabela naučila Kašu pracovat

MAAE 10, 1908, 283

[57.]

O Mackovi a Kubovi

Wisła 6, 1892, 143

[58.]

Silák nad siláky

Wisła 6, 1892, 143

[59.]

Jak sedlák napálil kupce

Kurowska, 146

[60.]

Jak zbojník potrestal lakomého hrnčíře

Kapełuś, 363

[61.]

Jak umějí ženy držet jazyk za zuby

Lud 6, 1900, 345

[62.]

O hajném a sedlákovi

Kurowska, 151

[63.]

Goral u krále

Czernik, 407

[64.]

O sedlákovi, co hledal hloupějšího člověka než jeho žena

Kurowska, 141

[65.]

O potrestaném vlkovi

Kurowska, 165

[66.]

Bylo — nebylo

Ondrusz, 72


  Zlatý cop. Polské pohádky. Vypráví Oldřich Sirovátka. Ilustroval Václav Sivko. [Pohádky národů. /??/] Pro malé čtenáře. Albatros, Praha 1972, str. 151 + (1).


  Zlatý cop. Polské pohádky. Vypravuje Oldřich Sirovátka. Ilustrovala Zdeňka Táborská. Albatros, Praha 1996 (2., rozšířené a upravené vyd.), 30cm, str. 237.


PRAMENY

Czernik

S. Czernik, Klechdy ludu polskiego, Warszawa 1957.

Jazowski

A. Jazowski, Opowieści ludu spiskiego, Warszawa 1967.

Kapełuś

H. Kapełuś — J. Krzyżanowski, Sto baśni ludowych, Warszawa 1957.

Karasiowa

A. Karasiowa, Rozprawki spod Babiej góry, Kraków 1968.

Kolberg

Oskar Kolberg, Lud, jeho zwyczaje, sposób życia, mowa..., I–XXIII, Warszawa–Kraków 1857—1890.

Kurowska

H. Kurowska — H. Koneczna — W. Pomianowska, Bajki Warmii i Mazur, Kraków 1956.

Lęga

W. Lęga, Ziemia malborska, Toruń 1933.

Ligęza

J. Ligęza, Ludowa literatura górnicza, Katowice 1958.

Malinowski

L. Malinowski, Powieści ludu na Şląsku, Kraków 1954.

Ondrusz

J. Ondrusz, Şląskie opowieści ludowe, Ostrava 1963.

Zawiliński

R. Zawiliński, Z powieści i pieśni górali beskidowych, Warszawa 1890.


Časopisy

Lud

Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Lwów, Kraków, Lublin, Wrocław, Poznań 1895—

MAAE

Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne

Wisła

Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny, Warszawa 1887—1917

Zaranie Şląskie

Zaranie Şląskie, Cieszyn 1907—

ZWAK

Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej

Prameny a další údaje podle Sirovátky.

< < < Pohádkosloví