Pohádkový zeměpis
Sovětského svazu

Edice Zvonky

Lidové nakladatelství, Praha 1983—1985

Pro čtenáře od 8 let

 

1.

O srdnatém střelci Andrejovi. Pohádky evropských národů Sovětského svazu

Pohádky evropských národů Sovětského svazu vybrali a vyprávějí Václav A. Černý, Michaela Tvrdíková a Ivo Vaculín. Průvodní text napsal Ivo Vaculín.

Ilustroval Adolf Born. Přebal a vazbu s použitím kreseb Adolfa Borna navrhl a graficky upravil Jan Solpera.

Praha, Lidové nakladatelství, 1983 (náklad 43 000 výt.), s. 253 + (3).

(Praha, Lidové nakladatelství, vydavatelství a nakladatelství ÚV SČSP (Vytištěno v SSSR.), 1989 (2. vyd., náklad 65 000 výt.), s. 253 + (3).)

Obsah:

RUSOVÉ
O ptáku štěstí /9/
O dřevěném orlovi /19/
O srdnatém střelci Andrejovi /25/
O Ivanu Bykovičovi /37/
O guslaru Sadkovi a carovi vodníků /43/
O nesmrtelném Kaščejovi /50/
O careviči Ivanovi a modrooké Vasilise /58/

BĚLORUSOVÉ
O čarodějníkově učni /71/
O Kuřinohovi /76/
Jak kocour oženil hloupého Kuzmu /80/
O dvanácti carevičích /85/

UKRAJINCI
O bohatém Markovia chudém Miškovi /97/
O careviči Ivanovi a jeho sestře lidožroutce /105/
O silném Kulihráškovi /111/
O chytré čertici /121/

MOLDAVANÉ
O zamilované víle /130/
Jak se princ vyučil na zloděje /134/
O Strupkovi a ježdíkovi /140/
Jak princ hledal nesmrtelnost /145/

LITEVCI
Jak kanonýr Jonas ke štěstí přišel /155/
O železném vlkodlakovi /162/
Jak čert naučil lenocha pracovat /166/

LOTYŠI
O kočičím zámku /171/
O Siláčkovi /176/
O kouzelné píšťale /180/

ESTONCI
O ženichovi se zlatým nosem /185/
O rychlonohé princezně /193/
O vlkodlačí kůži /205/

KARELOVÉ
O sestře devíti bratří /212/
O kouzelném mlýnku Sampo /220/
O roztančené princezně /232/

LAPONCI
Jak stařeček léčil /241/
O lovci od Kandalakša a vodnících /243/
O divotvorném hrnci /247/
Jak přišlo mezi Laponce slunce /249/

2.

O moudrém Chadaunovi a třech sluncích. Pohádky povolžské, uralské a sibiřské

Vybrali a vyprávějí Václav A. Černý, Michaela Tvrdíková a Ivo Vaculín, který také napsal průvodní text.

Ilustroval Stanislav Duda. Obálku a vazbu s použitím kreseb Stanislav Dudy navrhl Jan Solpera.

Praha, Lidové nakladatelství, 1983 (náklad 45 000 výt.), s. 320.

Obsah:

TATAŘI, BAŠKIŘI, ČUVAŠI, MARIJCI, MORDVÍNI, UDMURTI, 
	KOMIJCI /7/
O udatném Alpamšovi (tatarská) /10/
O zlatém kalfaku (tatarská) /17/
Co se naučíš, jako když najdeš (baškirská) /25/
O hrdinovi Kechermen-ketilovi (čuvašská) /32/
O Pampalči se stříbrnými zoubky (marijská) /37/
O Nončyk-patyrovi, bohatýru z těsta (marijská) /43/
O Juktalči, labutí dceři (marijská) /50/
O krásné Dubolgo Pičaji (mordvínská) /54/
O krejčím, medvědu, čertovi a mocném Däčka Najnajovi 
	(mordvínská) /60/
O provazníkovi Šemijonovi (udmurtská) /68/
O Kazanovi a jeho ženě holubici (udmurtská) /74/
O sedmimílových láptích (udmurtská) /82/
O lesním muži Jag-mortovi (komijská) /87/
O děvčátku malém jako vřeteno (komijská) /94/

CHANTOVÉ, MANSOVÉ, NĚNCI, ENCI, NGANASANI, SELKUPOVÉ, 
	KETOVÉ /98/
O lovci Chanty-choovi (chantská) /101/
O statečném Ekva-pyrisovi (mansijská) /108/
O Tunk-pochovi a šestinohém losu (chantská) /120/
O starém rybáři a jeho synovi (něnecká) /122/
O dvou šamanech (něnecká) /126/
O půlstarci (enecká) /129/
Jak Nogolesy hrál karty se Susedkou (nganasanská) /134/
O šprýmaři Kengerselovi (selkupská) /139/
O Baldovi, střemchovém kyji (ketská) /144/
O Slunci a Měsíci (ketská) /148/

EVENKOVÉ, EVENOVÉ, JAKUTI, DOLGANI, JUKAGIŘI, ČUVANCI /152/
O spravedlivém Mongunovi (evencká) /155/
Jak sirotek potrestal Slunce, Měsíc a Vítr (evencká) /160/
O kamenném muži (evenská) /164/
O bohatém Bojlitovi a jeho kulutovi Bert-Erovi (jakutská) /167/
O dvou milujících sestrách (jakutská) /172/
O dívce bohatýrce (dolganská) /177/
O třech čápicích (jukagirská) /184/
Jak se Pondandi oženil s dcerou Zlatého slunce (čuvanská) /189/

ESKYMÁCI, ALEUTI, ČUKČOVÉ, KORJACI, ITELMENI /193/
Jak Kamysnapyn vyvdal svých pět sester (eskymácká) /196/
Jak havran Koškli osvobodil orlíka (eskymácká) /199/
O marnivé ženě (aleutská) /205/
O hrdinném Chunlelovi a jeho bratřích (čukčská) /207/
O zamilovaném Tyrkynekovi (čukčská) /213/
O chytrém havranovi Kutkinakovi a hloupém kamakovi 
	(korjacká) /215/
Jak havran Ememkut získal dceru Slunečního muže 
	(korjacká) /217/
O havranovi Kutchovi a jeho zetích (itelmenská) /221/

3.

O kouzelném ptáku Zymyrykovi. Pohádky středoasijské a kavkazské

Pohádky středoasijské a kavkazské vybrali a vyprávějí Václav A. Černý, Michaela Tvrdíková a Ivo Vaculín. Průvodní text napsal Ivo Vaculín.

Ilustroval Pavel Sivko. Přebal a vazbu s použitím kreseb Pavla Sivka navrhl a graficky upravil Jan Solpera.

Praha, Lidové nakladatelství, vydavatelství Svazu československo-sovětského přátelství, 1985, s. 297 + (7).

Obsah:

UZBEKOVÉ /7/
O líbezné Husnobódě /11/
O dobrákovi Tughrym a darebákovi Egrym /20/
Jak spadl ševci baráček na hlavu /25/
O spravedlivém Ahmadovi a ukrutném šáhovi /28/

TÁDŽIKOVÉ /34/
O překrásné rybce /37/
O chlapci s copánkem a jeho zvířatech /44/
O santálovém stromu /51/
O přátelství s drakem /59/

KIRGIZOVÉ /61/
O zbrklém Menetbekovi a rozšafné Akyldžan /64/
O čarodějné studni /68/
O kouzelném ptáku Zymyrykovi /71/

TURKMENOVÉ /80/
Jak Akpamyk hledala své bratry /84/
O holohlavém bohatýrovi /93/
O nevděčném rybáři /98/
O prodaném snu /100/

KAZACHOVÉ /107/
O Kyzylbatyrovi a chánovi všech dévů /110/
O věrném přátelství živého a nebožtíka /115/
O zkáze ženského chánství /122/

ÁZERBÁJDŽÁNCI /125/
O mlsném Mehmedovi /128/
Jak se šáh naučil pracovat /139/
Jak čaroděj pronásledoval kupce /142/
O Garagašovi /146/

ARMÉNI /155/
O chytrém chasníkovi a babě lidožroutce /158/
O nezdárném princi /164/
O kouzelném kozlovi /168/
O nedosněném snu zlatnického tovaryše /172/
O nevěrné ženě /180/

GRUZÍNI /185/
O dceři Slunce /188/
O šlechetném Lurdžovi /194/
O Jitřním Ivanovi /201/
O déví svatbě /211/
O hlavě dávného reka /217/

KAVKAZSKÉ NÁRODY /220/
Jak se kovář proměňoval /Abcházové/ /223/
O Jednookém Vousáčovi /Abázové/ /226/
O moudré Žángulez /Čerkesové/ /229/
O neuvěřitelných dobrodružstvích tří lovců /Kabarďané/ /233/
O tajemství Sulajmy Beznosého /Inguši/ /238/
O dvou věrných bratřích a nevídané krasavici /Čečenové/ /246/
O vlaštovčiných darech /Oseti/ /255/
Jak Nartové přelstili hloupé obry /Karačajané/ /257/
O nedovtipném starci /Nogajové/ /259/
O třech mrzácích /Kumykové/ /263/
O Sulajmanovi a jeho devětačtyřiceti bratřích /Avaři/ /266/
O bohatýru Naznajovi /Dargové/ /271/
O chrabrém Alím /Lezgové/ /277/
Jak Šelmu létal na mravenci /Tatové/ /281/
O kouzlu staré truhly /Talyši/ /285/
O třech kouzelných džbáncích /Kurdové/ /291/

Náhledy obálek jsou vesměs zapůjčeny z internetu.

 

 

 

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist