Pohádky
matky Husy
Contes de ma mère l'oye

Charles Perrault

Přeložil František Hrubín (1972)*

Přehled pohádek 

Pohádky matky Husy (1972)

Les Contes de Charles Perrault

Poznámky

POHÁDKY VERŠEM

[1.]

Griselda /7/

La Marquise de Salusses ou la Patience de Griselidis (1691)

ATU 887: Griselda. Viz Boccaccio, Dekameron X, 10.

[2.]

Oslí kůže /45/

Peau d'âne (1694)

AT 510B: The Dress of Gold, of Silver, and of Stars. ATU 510B: Peau d'Asne. (Cap o'Rushes. Donkey Skin. All Kinds of Fur. Allerleirauh.)

[3.]

Směšná přání /71/

Les Souhaits ridicules (1693)

At 750A: The Wishes. ATU 750A: The Three Wishes. (The Poor and the Rich.)

POHÁDKY PRÓZOU

[4.]

Princezna ve spícím lese /81/

La Belle au bois dormant (1697)

ATU 410: Sleeping Beauty. (Dornröschen, La bella addormentata.)

[5.]

Červená karkulka /93/

Le Petit Chaperon rouge (1697)

AT 333: The Glutton. ATU 333: Little Red Riding Hood. (Petit Chaperon Rouge, Cappuccetto rosso, Rotkäppchen)

[6.]

Modrovous /98/

La Barbe bleue (1697)

AT 312: The Giant-killer and his Dog. ATU 312: Maiden-Killer (Bluebeard).

[7.]

Kocour v botách /106/

Le Maître chat ou le Chat botté (1697)

ATU 545: Puss in Boots.

[8.]

Víly /113/

Les Fées (1697)

AT 480: The Spinning-Women by the Spring. The Kind and the Unkind Girls. ATU 480: The Kind and the Unkind Girls.

[9.]

Popelka aneb Skleněný střevíček /118/

Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre (1697)

ATU 510A: Cinderella. (Cenerentola, Cendrillon, Aschenputtel.)

[10.]

Princ Chocholouš /128/

Riquet à la houppe (1697)

Srv. ATU 440: The Frog King Or Iron Henry.

[11.]

Paleček /137/

Le Petit Poucet (1697)

AT 327B: The Dwarf and the Giant. ATU 327B: The Brothers and the Ogre.


Charles Perrault: Pohádky matky Husy Z původního francouzského vydání Les Contes de Charles Perrault, vydaného nakladatelstvím Flammarion v Paříži, přeložil a poznámku napsal František Hrubín. Ilustroval Jiří Trnka. Pro čtenáře od 9 let. Praha, Albatros, 1972 (2. vyd., v Albatrosu 1. vyd.; náklad 20 000 výt.), 24,5 x 16,5 cm, s. 149 + (3). Vydáno k mezinárodnímu roku knihy 1972.

Charles Perrault: Pohádky. Z francouzského originálu Les contes de Charles Perrault přeložil a poznámku napsal František Hrubín. Ilustroval Jiří Trnka. Nesmrtelní, sv. 47. Praha, SNKLHU (1. vyd. v SNKLHU; náklad 20 000 výt.), 1960, 8°, s. 155.

Charles Perrault: Pohádky matky Husy. Přeložil František Hrubín. Ilustroval František Skála ml. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1989 (v Albatrosu 2. vyd.; náklad 41 000 výt.), 24 cm, s. 126.

Další prameny

Charles Perrault, The Complete Fairy Tales. Translated with an Introduction and Notes by Christopher Betts. With illustrations by Gustave Doré. Oxford University Press, 2009.


Zkratky

AT

Aarne, Antti — Thompson, Stith: The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography. FF Communications, no. 184. Helsinki 1961.

ATU

Uther, Hans-Jörg: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography 1–3. FF Communications, nos. 284–286. Soumalainen Tiedeakatemia, Helsinki 2004.

Viněta je převzata z ilustrace od Jiřího Trnky (1960/1972).

< < < Pohádkosloví