Súpis
slovenských rozprávok

(Collection de contes slovaques populaires)

Jiří Polívka*

Zväzky 1, 2, 3, 4, 5

Obsah

 

 

Poznámky

Zväzok I. 1923

I. Rozprávky s živly nadprirodzenými (číslo 1–2) Strana –

1.

Princezna, obetovaná drakovi, a neznámy osvoboditeľ

A) Neznámy osvoboditeľ, sprevádzaný zvermi

a) Traja psi a zápas so zbojníky

b) Traja psi, zápas so zbojníky a neverná sestra

c) Zápas so zbojníky, neverná sestra, tri divé zvery

d) Odchodný text

B) Bratia sebe podobní, sprevádzaní zvermi

a) Dvaja bratia, každý s troma divými zvermi

b) Dvaja bratia, každý so psom

c) Traja bratia, sebe podobní, každý so zvermi

d) Traja bratia, zradná princezna a iné rozličné motívy

C) Popelvár, najmladší princ, vysvobodí tri dcéry otcovho priateľa a premôže obra, ktorý uniesol druhého priateľovu dcéru

2.

Tri princezny unesené pod zem a osvobodené

A) Unesené princezny, osvobodené troma priateľmi

a) Traja druhovia, obdarení nadprirodzenou silou

b) Miesto hlavnieho hrdinu zaujíma Hraščok

c) Pôvod hrdinov zabudnutý

d) Hrdinovia, traja vojaci, sú poslaní pre unesené princezky

B) Unesené princezky sú osvobodené troma bratmi, ktorí boli obdarený divotvornými vecmi

C) Pokazený text

D) Divotvorní druhovia prinesú celý poklad

Zväzok II. 1924

I. Rozprávky s živly nadprirodzenými (číslo 3–30) Strana 1–494

3.

Dievča, unesené zakliatymi draky, najmladším bratom vysvobodené

A) Traja bratia

B) Dvaja bratia

C) Jediný brat

4.

Dievča, unesené netvorom bez duše

A) Hrdina rozdelí spravedlive zvieratám korisť a môže brať na seba ich podobu

B) Švagrovia, zakliati na zvieratá

C) Sestry, unesené troma drakmi

5.

Princezna, unesená netvorom, prepusteným z väzenia

A) Pomoc troch radcov a troch zakliatych švagrov

B) Pomoc troch radcov a vďačných zvierat

C) Princezna, unesená strigou; pomoc kráľa vetrov a kráľa slnca

D) Princezna, unesená odmietnutým pytačom

6.

Dievča zablúdi k čertovi (drakovi), bratom neskoršie narodeným je vysvobodené

7.

Hrdina na púti a zápas s obry

A) Púť do San Jaga di Compostella

B) Púť do Ríma

8.

Hrdina s radiacim koňom zápasí s troma draky na moste a potom s ich ženami

9.

Zápas s troma drakmi nad mostom, únos nevesty pre nadľudskú bytnosť

10.

Tajomne zmizlá nevesta. Začarovaný zámok

A) Hrdina, zapísaný diablu, zámok pokúšania, zázračné veci vadiacich sa bratov

B) Zámok pokúšania

C) Jabloň obraná, hrdina uspaný, zázračné veci vadiacich sa bratov

11.

Kúpajúce sa dievčatá a tajomne zmiznutá nevesta

A) a) Dievčatá kúpajúce sa, hrdina vyhľadá ich pomocou zázračných vecí, zázračné veci vadiacich sa bratov

b) Zázračné veci od jedného starca

B) Tri úlohy za dievča s pomocou dievčaťa

a) Čarodejnica v sklenom zámku, zvery na pomoc

b) Rozličné texty

12.

Zakliata princezna vysvobodená

A) Zakliata princezna vysvobodená mukami hrdinov

B) Princezna, zakliata na srnu matkou, žiarlivou na jej krásu

C) Zakliata princezna a ztratený rybársky syn

D) Zakliate princezky vysvobodené, keď boly porúbané tri stromy a všetko drevo z nich spálené

E) Princezna v zakliatom zámku a úklady Ježibabine

F) Dievča, zakliate v starenku, vysvobodené mládencom, ktorý jej priniesol vodu z jedného prameňa

G) Dievča-prasiatko nevestou

H) Zakliata panna a gajdoš

I) Panna z rosy počatá a z deväť matiek zrodená

13.

Dary zakliatej nevesty

A) Princezka je zakliata na žabu

B) Nevesta, vysvobodená upálením na hranici

14.

Zakliata žaba a jej kmotra

15.

Zakliata princezna v krypte trhá stráž

16.

Zakliata princezna, strážená po tri noci zázračnymi kamarátmi princovými

17.

Zlatovlasý záhradník, neznámy víťaz v bitke

A) Radiaci kôň

a) Radiaci kôň je zakliata hrdinova matka

b) Radiaci kôň od čarodejníka, u ktorého hrdina slúži

c) Radiaci kôň od vďačného hada

B) Hrdina, vychovaný lesnou bytnosťou, ktorú vypustil z väzenia

c) Hrdina pomáha si zázračnými vecami

18.

Neznámý rytier na zázračnvch koňoch závodí o princeznu

A) Skok koňmo do výšky

B) Jazda na hladký vrch

C) Princezku dostane, kto preskočí priekopu

19.

Zabudnutá nevesta

20.

Kráľovič hľadá krásavicu bielu ako sneh

21.

Mužovi nakladá nadľudské práce kráľ, ktorv sa chce zmocniť jeho ženy

22.

Zradný sluha

23.

O zradných bratoch

A) Hrdinovia pôvodu prirodzeného

B) Hrdinovia pôvodu nadprirodzeného

24.

Hrdina s radiacim koňom, poslaný pre vzácné veci a princeznu

A) Hrdina najde cestou zlaté pero, podkovu a zlatý vlas

a) Hrdina mnohých bratov chodí k čarodejnici pre vtáka, koňa a princeznu

b) Hrdina sám ide pre vtáka, koňa, princeznu a veci, ktoré si princezna želá

B) Zradný druh nahovorí kráľovi, že mu hrdina opatrí krásnu pannu

C) Najmladšieho z dvadsiatichštyroch bratov posiela čert pre krásnu pannu

O) Porušený text

E) Paralela k úvodnému motívu

25.

Traja princovia idú otcovi pre liek

A) Zámok spiacej princezny

B) Zámok s vtákom a spiacou princeznou

C) Kráľ plače na jedno oko a smeje sa na druhé

26.

Tri práce za dievča s pomocou vďačných zvierat

A) Pyšná princezna

B) Kráľovi opatrí vyslúžilec nevestu s pomocou vďačných zvierat

C) Zlý brat

27.

Dary zakliateho hada a zlá princezna

28.

Dary pustovníkove a zlá princezna

A) Roztancované črievice

B) Zakliaty chlapec a hodné dievča

29.

Služobní duchovia

A) Aladdinova lampa a jej odnože

a) Lampa (Zámka) a potom čarovný prsteň

b) Lampa a ukradnutý palác (bez troch_radcov)

B) Dar vykúpeného hada, pes a mačka (Zlá princezna)

C) Baba posiela hrdinu do zakliateho zamku pre sluzobneho ducha. (Kresadlo)

D) Strigôň donesie princezku tajne princovi

E) Duch, pomáha hrdinovi k neveste

30.

Čarovné ovocie

A) Kúzelné veci

a) Ker v záhrade

b) Zbojníci

B) Čarovný vtáčik a čarovné ovocie

Zväzok III. 1927

I. Rozprávky s živly nadprirodzenými (č. 31–68a) 1-467

31.

Chránenec osudu

A) Cesta k slncu

B) Cesta k zámorskému drakovi

C) Cesty k Bohu alebo na onen svet

32.

Zámorská cesta za nevestou s verným priateľom

33.

Cesta s povďačným mŕtvym k zlej princezne

A) Tri hádky

B) Nevesta s hadmi v tele

34.

Vaticinium. Syn, rozumejúci reči vtákov, vyhnatý pre proroctvo, ktoré sa časom splní

35.

Spor niekoľkých bratov o nevestu. Štyria bratia zázrační umelci

36.

Spor Šťastia s Rozumom

37.

Hrdina na lietacom stroji lieta k princezke, zatvorenej vo veži

38.

Ukrutná princezna, hrdina s troma čarodejnými vecami

39.

Princezku destane, kto s ňou v tanci vydrží

40.

Pytačky princezky. Pomocou zázračných spoločníkov

41.

Pytačky. Princezku dostane, kto sa pred ňou skryje

42.

Pytačky

A) Uhádnuť myšlienky

B) Hádka neznáma

C) Princezna vyvolí si za muža tohó, kto bez všetkej reči prejde všetkými strážami

43.

Princezna, ktorá sa nezasmiala

A) Samohybný voz

B) Rozprávanie komických príhod

44.

Nevinne upodozrievaná matka

A) Chovanica, ktorej zakážu do izby

a) Neznáma kmotra

b) Dievča vychováva pani, ktorej bola nevdojak zasľúbená

B) Sedem havranov

C) Okyptená

a) Žiarlivá mať

b) Otec chce si vziať vlastnú dcéru

c) Dievča trescú pre almužnu

d) Jenovefa

D) Paniu prenasleduje mužova macocha

E) Zlá stará mať otrávila dcéru vnukovu

45.

Deti nevinne vyhnatej matky. Deti nevinne vyhnatej matky chodia pre vzacne veci

a) Najmladšia z troch sestár má dvoje detí

b) Najmladšia zo sestár má troje detí

c) Odchylná verzia

46.

Matka, zakliata na vtáka, nadája svoje deti

47.

Dvanásť bratov a trinásta sestra

48.

Ženích zakliaty na hada

A) Muž zakliaty na hada zmizne, žena ho hľadá

B) Ženích v studni

G) Krásna a zviera

49.

Ženích navštevuje dievča v podobe vtačej

50.

Podvrhnutá nevesta

A) Tri citróny

B) Keď sa dievča smeje – ruže, keď plače – perly

C) Vyklané oči vymeňujú sa za zlatú ružu a zlatý klinec (karafiát)

D) Pani s chlapci zakopaná do hnojiska. Slncová matka im pomáha

51.

Neznáma princezna

A) Myšacia bundička

a) Kráľ chce dcéru za ženu

b) Rozšírené motívom z č. 51 Bcd

B) Popeluša

a) Mať s troma dcérami

b) Otec s troma dcérami

c) Tri sestry, rodičmi v lese opustené, v zámku ľudožrútovom

d) Závistlivé sestry uvádzajú počestnosť najmladšej v pochybnosť

C) Snehuročka

D) Dcéra miluje otca nad soľ

E) Vlkolak

F) Stopy látky v iných rozprávkach

52.

Hodné a plané dievča (Psik a mačka)

A) Dievča slúži

B) Nočný hosť

a) Dievčatá jedna za druhou idú do chalupy v hore

b) U tancujúcich čertov

C) Dvanásť mesiačikov

53.

Chuďas a boháč u kráľa času

54.

Mŕtvy ženích

A) Dievča-kvetina; upír, ktorý žerie mŕtvoly

B) Svadobné košele

a) Dievča, čakajúce na mŕtveho milenca

b) Varia sa trávy s hrobu – zjaví sa čierny duch!

C) Dievča v noci na cintoríne a kostra mŕtveho ženícha

a) Kajúcny vrah

b) Obesenec

c) Smelá dievka vzala nebožtíkovi širák

d) Smelá dievka vezme nebožtíkovi vajcia, snášané na jeho lono

55.

Kvetina s hrobu dievčaťa meni sa na dievča

56.

Nebožká vracia sa, matkou vyvolaná z hrobu, potom pozvaná dôstojnikom

57.

Žena sľúbi mužovi, že sa po jeho smrti nevydá

58.

Osiralé dievča volá mať z hrobu

59.

Tri sestry idú k zlej bytnosti jedna za druhou

A) Ženích čert

B) Ženích zbojník

C) Žena miesto ženícha

60.

Tri ženy, hľadajúce mužov, prídu k zlej bytnosti

61.

Dievča ide k čarodejnici

62.

Vzkriesená nevesta

63.

Vzkriesená neverná žena

64.

Tri žiadosti kúzelných darov

A) Začarený strom (lavica, okno)

a) Zápis čertovi a skrotenie čertov (Kristus a Peter)

b) Skrotenie smrti

c) Do neba ho nechcú, z pekla vyháňajú 413

d) Votrelec, vyhnatý z neba ľsťou 413

B) Kúzelné vrece (fajka a karty) 414

a) Skrotenie strašiacich čertov a chytenie Smrti 414

b) Text s vložkami (Žid v tŕní) 416

65.

Tri ukradnuté kúzelné dary 424

A) Vrece so samobijúcimi kyjakmi (obrus s jedlami, zviera s dukátmi) 424

a) Človek poslaný po odmenu k Bohu 424

b) Bedár dostáva tri dary v náhradu 432

c) Bedár a boháč 433

d) Divotvorné dary od zlých duchov za nevzišlé žito 434

e) Kúzelný dar zakúpený boháčom 436

B) Vrece s vojskom 436

a) Zamieňaný mlynček 436

b) Zamieňaný obrus 447

66.

Kúzelná škatuľa odmenou od nachovaného a uzdraveného jastraba 450

67.

Pišťaľku, vrece a palicu dostal pastier 455

68.

Smiešané rozličné motivy. Kúzelné veci (husle, meč-samoseč a mešec); princezka, zasľúbená tomu, kto kráľovi pomôže zvíťaziť nad nepriateľom; zakliata krajina a princezka, vysvobodená po premožení drakov 458

68a.

Ohlasy zľudovelých románov 463

A) Bruncvik 463

B) Ohlasy rozprávky o Magelone 464

C) Robinzonáda 464

D) Kráľ, jeho zlý duch a najmladší spravedlivý syn 466

Zväzok IV. 1930

Časť II. Legendy a legendárné rozprávky (č. 69–79)

69.

Legendy starozákonné

A) Legendy kozmogonické

B) Legendy o prvých rodičoch

a) Adam a čert

b) Prečo je bieda na svete?

c) Prečo matky nosia deti na rukách?

C) Matuzalem a smrteľná hodina

D) Sodoma

E) O Šalamúnovi

a) Šalamún a jeho matka

b) Šalamún múdrym chlapcom, pastierom, kráľovna a čert

c) Šalamún a zradná žena

d) Zo Šalamúnových rozsudkov

F) Ohlas legendy o Jozefovi Egyptskom

70.

Legendy novozákonné. Pán Ježiš (Boh) putuje svetom

A) Pán Ježiš a vandrovný

a) Svadba a pohreb. b) Chorá princezna

c) Deň byť Bohom

B) Pán Ježiš odmeňuje pohostinstvo

a) Peceň chleba

b) Kristus na prievoze

C) Kristus premenil nepohostinného sedliaka na koňa

D) Kristus urobil na prosbu Petrovu ženu mocnejšou a Peter to potom ľutoval

E) Zázračné mlátenie

F) Legendy o Sv. Petrovi

a) Petra dva razy zbijú

b) Peter sa pomstí

c) Peter nocuje s Kristom na brehu rieky

d) Peter a košeľa ženy chudobnej a bohatej

e) Peter dvíha oriešok za orieškom

f) Peter vyčíta Kristovi, že tresce vinných i nevinných

g) Peter nemohol predať bujaka, že o ňom hovoril pravdu

G) Tajné súdy božie. (Legendárné trosky)

H) Jediná dcéra, sľúbená trom pytačom

I) Ahasver

71.

Rozličné legendy

a) Legenda o Judášovi

b) Peter poslaný na svet vyzvedieť, či ľudia spomínajú Boha

c) Boh nikomu nevyhovie

d) Božia pomoc

c) Zrkadlo ľudských skutkov

f) Z legiend mariánskych

g) Stopa legendy o sv. Aleksiovi

h) O sv. Benediktovi

ch) O sv. Kunhute

i) Neporušené telo svätice

j) Za mladi a či v starobe trpieť (Placidus-Eustach)

k) Opilci usmrtili Krista rúhanim

I) Obraz archanjelov usvedčí zlodeja

m) Trest bezbožného krčmára

72.

Etiologické rozprávky

a) Odkedy Židia nejedia bravčovinu

b) Prečo smú Cigáni kradnúť

c) Stvorenie medveďa

d) Prečo má medveď krátky chvost a uši

e) Prečo koza nemá chvost

f) Prečo má kôň na nohách žily a kedy začali ľudia fajčiť

g) Pes a zajac

h) Vlk

ch) Odkedy sa kačica hrúži do vody

i) Králik

j) Kukučka

k) Krutohlávok

l) Luniak

m) Stehlík

n) Trasorítka

o) Včely

p) Žito

q) Huby

r) Odkiaľ hrče v dreve

s) Prečo má vŕba listy jarabé

t) Vznik kra krvavo kvitnúceho (Blutstrauch)

u) Jarabina alebo stremcha rodily kedysi dobré ovocie

v) Odkiaľ blšník (Polygonum lapathifolium)

z) O rieke Iple; o Červenej Hore

73.

Rozprávky legendárné. Putovanie do zásvetia

A) Pastier prijde za svojimi ovcami do raja

B) Legenda o čase, míňajúcom sa nebadane na onom svete

C) Videnia prosté

74.

Parabola

75.

Hovoriaci Krucifix

76.

Anjel-strážca

77.

Tajné súdy božie

A) Anjel slúži

B) Chuďasov osud

78.

Putovanie do pekla pre úpis. (Záhorovo lože, Madaj)

78a.

Incest. (Svätý Gregor)

79.

Pravda a krivda

A) Spor o spravedlivosť a nespravedlivosť sveta

B) Hrdina oslepený za jedlo

Časť III. Rozprávky o bytnostiach nadprirodzených alebo vládnúcich silami nadprirodzenými (č. 80–100), str. 109–253

80.

Polyfém 111

81.

Bieda vo flaši 115

82.

Čert slúži chudobnému, ktorého bol oklamal 117

83.

Čertov švagor 121

84.

Čert pomáha 126

A) Pravý čert odnesie falošného čerta 126

Anjel pomocníkom 126

B) Čert požičiava človeku peniaze 126

C) Čert pomôže človeku, ktorý mu preukázal v kostole poctu 127

85.

Rozličné rozprávky o čertovi 129

A) My traja bratia 129

B) Čert pomáha sluhovi, odnesie zlého správcu 136

C) Čerti na salaši a pocestný 136

D) Gajdoš hrá čertom 137

E) Čertova svadba 138

a) Dievča sa vydá za čerta a zahynie 138

b) Čertova svadba a muzikanti 141

F) Čert milencom 141

G) Človek sa zaklína na meno diablov 142

H) Čert vyhnaný z tela 143

Ch) Strašiaci mních česnakom odohnatý 143

I) Prečo hromy bijú. (Čert zastrelený myslivcom) 143

86.

Zápis čertovi s výminkou 144

A) Čertove hádky 144

a) Slovné hádky 144

b) Číselné hádky 146

B) Krivý vlas. (Narovnať vlas) 146

C) Čertove stavby 148

a) Staväť hrad 148

b) Zahatiť vodu 149

D) Stávka s babou, kto prv ušije košeľu 149

E) Bohaté dievča dostane ten, kto prv začne mlieť; čert pomôže 150

87.

Zápisy čertovi 151

A) Žena sa zapísala čertovi, že sa nebude česať 151

B) Čertovi sa zapísal, do neba sa dostal 151

C) Paholok sa zapísal čertovi, obesil sa po smrti 152

88.

Čertova žena 153

A) Čert uteká pred zlou ženou 153

B) Čert sa ľsťou strasie zlej ženy 154

89.

Závody s čertom 157

A) Behať, hádzať, hvízdať, nosiť koňa o závod 157

a) Závody o princeznu (hrdina chce staväť v pekle kostol) 157

b) Závody o vyplatené peniaze 157

B) Hrdina vytlačí z kameňa mlieko, vytrhá v záhrade slivky, v lese sviaže stromy, podkope potok 163

C) Žena robí koňa 164

D) Princezna unesená z pekla, čerti postrašení 167

90.

Ježibaby 169

91.

O čarodejniciach 183

A) Čarodejnica a paholok 183

B) Bosorský rákoš

C) Medovníková chalúpka

D) Synčeka zláka Ježibaba (drak)

E) Striga premenila muža na psa

92.

Divá žena manželkou

93.

Lenivá priadka. (Tom-Tit-Tot)

A) Prmpelík

B) Priadka

94.

Priadka a sv. Lucia

95.

Vlkodlak

96.

Čarodejnícky učeň

97.

Krysár

98.

Čarodejná kniha

99.

Smrť-kmotrička

100.

Rozprávky o smrti

A) Smrt donesená na svadbu

B) Smrt dovezená do krčmy

C) Smrť zahnaná pozdravom pri kýchnutí

D) Smrť oklamaná ševcom

E) Smrť upokojená inou obeťou

F) Rytier a smrť

G) Smrť sa zjavuje

Časť IV. Novely a poviedky z obecného života (č. 101–132)

101.

Rozprávky o dobrých ženách (Grizelda)

102.

Rozprávky o zlých ženách

A) Neverná žena

a) Oslepenie mužovo

b) Mladá žena pohrozí mužovi, že skočí do studne

c) Milenec navštevuje kráľovnú tajnou chodbou

d) Muž vidí dvojmo

e) Neverná žena s milencom polapená, zlý duch vyhnaný

B) Zvedavá žena

C) Paškrtná žena

D) Kto prv prehovorí

E) Vymenené ženy

F) Reč zvierat

G) Dievča sa vydá, až si dá nohu za hlavu

H) Baba horšia než čert

102a.

Veselé a ľstivé ženy previedly svojich sprostých mužov

103.

Stávka o vernosť ženinu; žena krivo obvinená dokáže v mužských šatách svoju nevinu

A) Žena starostom

B) Žena dôstojníkom

C) Dcéra obvinená z nectného života

104.

Zlodeji

A) Majster zlodej

a) Okradený majster

b) Stávky s pánom

B) Zlodej pokladu (Rhampsinit)

105.

Alibaba

106.

Dvaja šibali. (Spor o dva groše)

107.

Ženích zbojník

A) Nočné napadnutie mlyna

a) Dievča utečie zo zbojníckej skrýše

b) Dievča zahynie

B) Rozprávanie o sne. Dievča navštívi zbojnícky zámok

a) Dievča ukryté vo voze

b) Srdnaté dievča ide v noci do kostola

108.

Princ v zbojníckej krčme

109.

Zbojníka premôže sedliacky syn

110.

Rozličné rozprávky zbojnícke

a) Zbojníci učinení nehybnými

b) Zbojníci zastrašení (mŕtvola sa má upiecť a zjesť)

c) Zbojníci zabednili chlapca do suda, chlapec chytil vlka za chvost

d) Vojak porúbal zbojníkov (mlynár poranil hajtmana, svojho otca)

e) Zbojníci uniesli chlapca so sestrou; deti spoločne utiekly

f) Princezka vysvobodená od pirátov: jej obraz poznal otec; úklady zradného kapitána

g) Poklad prináša smrť

111.

Nočná stráž

A) a) Srdnatý a bojazlivý na cintorínovej zvonici v strašidelnom zámku

b) Srdnaté dievča a strašidlo v zámku

B) Nebojsa

C) Stráž vo mlyne

D) Nočná stráž pri mŕtvole na cintoríne

E) Strašidelný holič

F) Strašidlo v zámku, zločinec osvobodený, keď ho vyskúma

G) Čert vyhnaný z kasárne

H) Nepodarený syn straší, vysvobodený troma zauchami

I) Smelý odniesol z krypty lebku

J) Lebka nebožtíkova, pozvaná na večeru

112.

Rozprávky o nebožtíkoch

A) Vyrezané pľúca

B) Nebožká sa vracia pre svoje stužky

C) Plač i mŕtvym škodí

D) Ako je na druhom svete

113.

(Je pod čís. 78a)

114.

Prezradená vražda

a) Bračok-vtáčok

b) Pastorkovia zavraždení

c) Husle vyzradzujú vraždu

d) Krv sa zjaví

115.

Mocní sluhovia

A) Stávka o nos

B) Mocný paholok zapriahol medveďov do voza

C) Mocní druhovia v panskej službe

116.

Lže

A) Princezku dostane, komu kráľ alebo princezka sama povie, že lže

B) Závody v lhaní

C) Lživé rozprávky (bez odmeny a závodov)

D) Prášilovské rozprávky

E) Novinky

117.

Pyšnú princezku pokorí princ, ktorého odmietla

A) Črievice zo vši

B) Iný složený text

118.

Odmietnutý ženích sa mstí

119.

Nepodarený syn postupuje na vojne a stane sa zaťom kráľovským

120.

Cisár a chuďas

A) Cisár a opát

B) Vtipné odpovede sedliaka cisárovi

a) Rozdelenie mzdy

b) Múdre dievča povie, čo robia otec a matka

c) Vtipné odpovede sedliakove

C) Chudobný a kráľ sa navzájom navštevujú

D) Bojazlivý kráľ a srdnatý vojak

121.

Múdry chlapec

A) Úplná látka

B) Jednotlivé motívy

C) Čie je žriebä

D) Hádkovité (inotajné) odpovede

122.

Múdre ženy a dievčatá

A) Tri sestry svádza vohľač

B) Hrdé dievča robí si posmešky z vohľačov; krute ju pokoria

C) a) Vohľač vydatej ženy, od nej podvedený a jej mužom potrestaný

b) Vohľači zadusení a od vojaka povynášaní

D) Múdra dcéra

a) Spor o sviňu

b) Hnať ovce na trh, priniesť peniaze a prihnať ovce nazad

c) Predražovateľ potrestaný

d) Skalu olúpať

e) Múdra dievka a kráľ

E) Múdra žena vysvobodí muža z väzenia

F) Slúžka proti gazdinej

G) Žid a jeho múdra slúžka

123.

Domnelý hrdina

A) Výprava s obrom proti drakovi

B) Výprava proti družine obrov

C) Výprava k obrom pre unesenú princeznu

124.

Domnelý hadač

A) Cvrčok

B) Rak

C) Farár prorokuje z čarodejnej knižky a jeho kaplán

D) Iné texty

125.

Domnelé zázračné veci. (Unibos)

Domnelí proroci v koženom vreci

126.

Podivné príhody

A) Podivné liečenie

B) Koža Didonina

C) Polykratov prsteň

D) Tri rady

E) Čokoľvek robíš, pamätaj na koniec!

F) Osud sa určí podľa knihy na onom svete

127.

Mravoučné príbehy

A) Odkedy prestali zabíjať starých ľudí

B) Odkedy pravda mlčí

C) Lakomý sám sa trestce

D) Lakomý trestaný po smrti

E) Peniaze obrátené na kameň

F) Lakomec skamenel

G) Človek, ktorý nehrešil

H) Stávka o vernosť sluhovu

Ch) Otec a syn so somárom

I) Bratia sa nemajú deliť o dedictvo otcovské

J) Zlato gazdovo je v hnoji

K) Krivoprísažník

L) Povahy rozličných národov

M) Údel rozličných národov

N) Poliak a Rusnák

O) Nedeľa sa má svätiť

128.

Príslovečná rozprávka

129. Sirota v Macoche

130. Podivná mašina. (Gramofon)

131. Rodinné romány

132. Dedinské poviedky

Zväzok V. 1931

Časť V. Poviedky žartovné, anekdoty (č. 133–144) /str. 3–112/

Les facéties et anecdotes

133.

Hlúpa žena. muž spadlý z neba /5-17/

A) Frantove práva /5/

B) Potopa — peniaze pre „príhodu“ /6/

Ca) Hlúpe kúsky v domácnosti /6-7/

Cb) Složitá látka /7-9/

D) Hlúpa žena, ženích ide do sveta hľadať hlúpejších /9-14/

E) Muž našiel (ukradol) peniaze a jeho hlúpa žena /14-16/

F) Iné kúsky hlúpej ženy /16/

G) Hlúpa žena a jej dcéra /16-17/

134.

Hlúpy Jano /18-28/

A) Hlúpy Jano učí sa v škole latinčine /18-19/

B) Vtipné pozdravy /19-22/

C) Jano nosí jedlo /23-24/

D) Jano s vrátami na strome (plaší zbojníkov) /24-25/

E) Jano sa žení /25/

F) Hľadá biedu /25-27/

G) Jano "vykúpal" mať, s bratmi na službe /28/

135.

Hlúpy muž /29-35/

A) Gazda robí ženinu robotu v domácnosti /29-30/

B) Hlúpy muž myslí, že umrel. Odrezaný konár /30-32/

C) Telný sedliak — teľa zožralo chlapca /32-35/

D) Hlúpy muž u rodičov ženiných /35/

136.

Rozličné hlúpe kúsky /36-37/

A) Dievča nevie sťahovať zajaca /36/

B) Mastenie zeme /36/

C) Pšenica očistená, blchy sa vyháňajú /36-37/

137.

Kocúrkoviny /38-49/

A) Kostol sa potíska /38-39/

B) Brvno naťahujú /39/

C) Jeden druhého chytá za nohu /39-42/

D) Krava zdedená a predaná zbútľavelému stromu /42-44/

E) Kostol zo syra, nemá oblokov; ďatla — sv. ducha — chytajú /44/

F) Kopali studňu a pre hlinu kopali inú jamu /45/

G) Žriebä vysedené z dyne /45/

H) Sedliaci písma neznalí lúštia list farárov /45-46/

I) Rak krajčírom /46/

J) Chytali vlka /46/

K) Pán starosta nechal hlavu — doma /46-47/

L) Chytali husi /47/

M) Zajac kvári kapustnice a je potrestaný /47/

N) Najväčší záškodník bol vrabec /48/

O) Kocúr, kohút a kosa /48-49/

P) Ako išli krajňáci mlátiť /49/

138.

Súdobné anekdoty /50-57/

A) Požičaný kabát pred súdom /50-51/

a) Vymodlené peniaze /50/

b) Cigán donútil Žida kúpiť „koňa“ /50/

c) Pán daroval žobrákovi dukát a potom mu peniaze vzal /51/

B) Niekoľko nehôd a múdry sudca /51-52/

C) Potrestaný zdražovateľ /52-55/

D) Kukučka prorokuje dievčatám, sudca ich rozsúdi /55-56/

E) Sudca zkúša, vešajú mnoho ľudí nevinných /56/

F) Poľná krádež, posteľ strážnikova obžalovaná /56/

G) Ženský kabát a ženská česť /56-57/

H) Sedliaci a advokát /57/

139.

Zlodejské anekdoty /58-62/

A) Traja kamaráti ľsťou získajú zásoby /58-59/

B) Omšové rúcho /59/

C) Cigán sa spovedá kňazovi, ktorého okradol /59-61/

D) Zlodej naznačuje pánovi, že ho okradol /61/

E) Hlásnik vyplašil zlodeja /61/

F) Zlodeji ukradli úľ /61/

G) Šunky ukradnuté s vlnou /62/

H) Kravu ukradli pri speve /62/

140.

Anekdoty kňazské a náboženské /63-72/

A) Boh odplatí sedem ráz /63/

B) Študent, poslaný do Ríma, nemá jesť mäsa, ani piť vína, nespať v perinách ani so ženskou /64-65/

C) Kňazský mešec /65/

D) Kňaz a psí testament /65-66/

E) Farára-frajera okradli o bujaka /66-67/

F) Farár straší vdovu, aby dostal jej peniaze /67-68/

G) Farár v kostole a sluha /68/

H) Vtipné kázne /68/

I) Kňazská kázeň o robote /68-69/

J) Žobravý mních /69/

K) Svätcovu sochu zbijú /69-70/

L) Kováč predstavuje sochu sv. Petra /70/

M) Anekdoty náboženské /70-72/

a) Katolícky pohreb /70/

b) Prečo chodia kalvíni s kvetmi do kostola /70-71/

c) Marianske púte /71/

d) Katolík a luterán majú rozličnú úrodu /71/

e) Kto dostal obar z klobásy, ktorú Luther zjedol /71-72/

f) Pátričky z kôstok čerešňových, ktoré Luther zjedol /72/

141.

Anekdoty o Cigánoch /73-79/

a) Cigán na spovedi /73-74/

b) Cigán chcel zbiť kňaza po kázaní /74/

c) Pri pohrebnom kázaní /74/

d) Cigán niesol v zime dieťa do kostola na krst /74/

e) Cigán rozprával kmotrovi o smrti a pohrebe svojej ženy /74-75/

f) Cigán vojakom /75/

g) Cigán vartášom /75/

h) Cigán dal sa holiť za groš /75/

i) Ako Cigán oklamal pána /75-76/

j) Cigán oklamal sedliaka /76-77/

k) Cigán mudrc /77/

l) Cigán ukradol kobylu a hájil sa /77/

m) Uhliar kúpil od Cigána vlastného koňa /77/

n) Ako si Cigán zarobil šaty /78/

o) Cigán išiel nahý po ulici a chválil pred pánom svoje šaty /78/

p) Cigána pošlú s listom do druhej dediny /78-79/

r) Sedemnásťročný Cigán sa chcel ženiť /79/

s) Cigán vyhnal hudbou črviaky zo syra /79/

142.

Šibalské anekdoty /80-95/

A) Predaná polovica odmeny /80-81/

B) Paškrtný posol /81/

C) Živý sen a úmysel rovná sa skutku /81-82/

D) Putujúca mŕtvola /82-89/

E) Dvaja študenti na nocľahu v krčme /90-91/

F) Študenti ošmeknú krčmára /91-95/

G) Vojak ukradol bravy a skryl ich v kostnici /95/

H) Oklamané baby, ktoré si sťažovaly na blchy /95/

143.

Rozličné anekdoty /96-111/

A) O Židoch /96-97/

B) Traja leňosi /97-98/

C) Lakomý rechtor podvedený sedliakom /98/

D) Prosba lakomej gazdinej vypočutá /98/

E) Skúpa pani /98-99/

F) Čím si ľudia chladievajú jedlo /99/

G) Pijaci ako by mali piť /99/

H) Ako úradníci prestali v nedeľu chodiť do krčmy a krčmár-Žid musel z dediny /99-100/

Ch) Opilec sa topí /100/

I) Opilý pán a jeho mládenec /100/

J) Obchod — dve ženy nesú súdok pálenky na trh, cestou všetko vypijú /101/

K) Fajčiarska /101-102/

L) Šaty na splátky /102/

M) Šaty za dom /102/

N) Nedočkavý vdovec /102-103/

O) Ženatý nemôže rýchle behať /103/

P) Krátka ľudská pamäť /103/

Q) Chvastúnstvo /103/

R) Vtipný kočiš a pán /103-104/

S) Hladné deti chudobného /104/

Š) Smiešne námluvy (Šušľavé sestry) /104-105/

T) Neodbytný host /105-106/

U) Hovoriaca straka /106/

V) Počtárska poviedka /106-107/

W) O profesoroch /107/

X) Stávka v kaviarni /107-108/

Y) Hlúpy Detvan pri krste /108/

Z) Zajac vyplašený /108-109/

Ž) Zajaca chytal /109/

Ža) Honili vlka /109-110/

Žb) Kedy prestane dážď /110/

Že) Anekdoty voľné /110-111/

144.

Slovné žarty /112/

A) Sudca Nemec a sedliak /112/

B) „Žid“ /112/

Časť VI. Zvieracie látky (č. 145–147) /str. 113–150/

Contes des animaux

145.

Poviedky o zvieratách /115-131/

A) Kocúr v botách /115-119/

B) Zvieratká a Petrovskí /119-123/

C) Medveď, komár a človek /123-125/

D) Slon, líška a človek /125-126/

E) Had kŕmený mliekom a zabitý /126/

F) Hadom ukradnutá koruna /126-127/

G) Hadi, vylákaní černokňažníkom, zahubili ho /127/

H) Hadia koruna /127-128/

I) Vďačný medveď /128-129/

J) Vďačný pes /129/

K) Žrút, žena a kozičky /129-131/

L) Hudec vo vlčej jame /131/

146.

Bájky /132-149/

A) Zvieracia vojna /132-133/

a) Pes proti vlkovi /132-133/

b) Medveď so sviňou proti zajacovi so srnou, líškou a kocúrom /133/

B) Koza odratá /133-134/

C) Kozičky a vlk /135-138/

D) Líška /138-40/

a) Líška oklame vlka /138-139/

b) Líška a medveď /139-140/

c) Líška a kočka /140/

E) Vlk /141-144/

a) Vlk u Boha i na svete /141/

b) Hlúpy vlk /141-144/

F) Sýkorka a vlk /144-145/

G) Vrabec, pes hladný a sedliak /145-146/

H) Vrabec a kocúr /147/

I) Králik /147/

J) Gunár, hus a húsatá /147/

K) Rak /147-148/

L) Komár a medveď /148/

M) Mucha a sopeľ /148-149/

N) Mechúrik, slamka, uhlík /149/

147.

Výklady hlasov zvieracích /150/

Časť VII. Povesti (č. 148–183) /str. 151–344/

Récits diverses

148.

Povesti o pokolení obrov pred človekom /153-154/

149.

Povesti bájeslovné /155-181/

A) Kovlad a Runa /155/

B) Škriatok /156-158/

C) Zmok /158-159/

D) Pikulík /159-160/

Ď) Čierny cap /160/

E) Grgolica /161/

F) Poludnica /161/

G) Mora /161-163/

H) Nočnica /163/

I) Smrtky /163-164/

J) Víly /164-169/

a) Víla z nevesty zomrelej pred svadbou /164/

b) Víly tančia /164-166/

c) Víly prenasledujú človeka, ktorý ich chcel postrašiť /166/

d) Prostriedok proti smrti /166-167/

e) Víly utancujú milenca /168/

f) Víly trestajú rodičku /168-169/

g) Dve žiarlivé víly /169/

h) Víly odišly do Azie /169/

K) O Vodníkovi /169-174/

a) Zápas jedného Vodníka s druhým /169-171/

b) Vodníkove hrnce /171/

c) Vodník u mäsiara /171/

d) Rozličné rozprávania /171-172/

e) Vodný muž vo Váhu /172-173/

f) Vodníkova žena /173-174/

g) Vodná žena /174/

L) Premieň /174-177/

M) Vlkodlak /178/

N) Akési dieťa varuje ženy pred úderom blesku /178/

O) Pôverčivé názory „chmarňik“ /178/

P) Svetielka, svetlonos /179/

R) Nátcha a lámka /180/

S) Mor — cholera /180/

T) Kašeľ a drobnice /180/

U) Znamenie smrti /180/

V) Chudobné dieťa chcel „šedivec“ vychovať v skale /180-181/

150.

O drakovi /182-192/

151.

O čarodejníkoch, čarodejniciach a rozličných čarách /193-218/

A) Ako možno poznať čarodejnicu /193-196/

B) Ako sa môže čarodejnica zastreliť /196/

C) Čarodejnice pečú na sv. Luciu /196/

D) „Bohyňa“ usvedčí gazdinú z krádeže /196/

E) Bohyňa má čerta /196-197/

F) Zlá macocha-striga /197-199/

G) Veštec zápasí so strigou /199-200/

H) Veštec vyčaril poklady od podzemných duchov /200/

I) Černokňažník hľadá vajíčko od čiernej sliepky a mlieko od čiernej kravy /200-202/

J) Černokňažník pôsobí hromobitie a ľadovec /202-204/

K) Černokňažník a bača /204/

L) Čierny chlap /204/

Ľ) Kravy odčarované, keď nedojily /204-209/

M) Čary pri mútení masla /209-211/

N) Kúzelná tráva otvára zámky a jaskyňu /211-212/

O) Ľúbostné čary /212-215/

P) Manžel čarami privolaný zďaleka /215/

R) Čary svokrine /216/

S) Čary proti návratu nebožtíkov /216-217/

Š) Krajankovo čarenie /217/

T) Čarenie mlynárske /217/

U) Čarenie poľovnícke /218/

V) Zlodejské čarenie /218/

Z) Kúzelné gajdy /218/

152.

Povesti historické /219-235/

153.

O Jánošíkovi /236-245/

154.

Povesti o zbojníkoch /246-249/

155.

Sitnianski rytieri /250-252/

155a.

Z okruhu povestí o Gralu /253/

156.

O pokladoch /254-278/

a) Poklady sa otvárajú na Veľký piatok /254-256/

b) Dieťa zabudnuté /256-258/

c) Zlato zo stružlín /258/

d) Starena, dovedená do podzemnej jaskyne k pokladu /259/

e) Za poklad žena zasľúbená čertovi /259/

f) Poklad zakopal otec pred svojou smrťou a tri razy udrel svojím zadkom o zem /259-260/

g) Pokladu nemôže sa zmocniť jeden bez druhého /260/

h) Poklad zmizne, keď sa pri kopaní hovorí; kopáči zastrašení /260-262/

ch) Mátohy pri výprave za pokladom /262-264/

i) Poklad vykopaný /264/

j) Dobré znamenie pri výprave za pokladmi /264-265/

k) Poklad zhanobený /265/

l) Poklad nesúdený /265/

m) Poklad ukazuje svetlý plamienok; mužovi, ktorý sa nebál, narástol hrb /265-267/

n) Peniaze sa presúšajú /267-268/

o) Poklad stráži pes, najdú ho traja Jánovia /268/

p) Poklad stráži had, kohút, pes /268-270/

q) Poklady sú, kde si panna rozčesáva vlasy /270/

r) Poklad v podobe zlatého kríža /270/

s) Kameň so zlatým nápisom na poklade /270/

š) Založená duša /270-271/

t) Poklad sa zjavuje vo snách /271-272/

u) Poklad, zlaté kačice atď. /272/

v) Poklad pod siedmimi vežami /272/

w) Poklad v jaskyni pri prameni /273/

x) Poklady v Lopeníku /273-275/

y) Poklad na Marťákovej Skale /276/

z) Poklady na Sitne /276-277/

ž) Poklady v Bielej skale /277-278/

ža) Poklady v Spadovom vrchu /278/

157.

Peračinový kvet /279-280/

158.

Kúzlo svätojánskej noci /281/

159.

Stopy božie /282/

160.

Obete vodné /283/

161.

Povesti o studničkách. /284-285/

162.

O jazerách /286-287/

163.

Prepadlé osady a mlyny /288-289/

164.

O zvonoch /290-291/

165.

Kostol sa prenáša /292/

166.

O hradoch /293-297/

167.

Povesti banícke /298-300/

168.

Pustovnícka povesť /301/

169.

Strašidelné povesti /302-319/

a) Mátohy zahnané /302/

b) Umrlčia truhla hodená do domu /302/

c) Prekladač medzníkov máta /302-303/

d) Nekrstenec /303-304/

e) Polnočná omša /304-305/

f) Pohrebný sprievod /305/

g) Biela pani /306/

h) Mátoha v bielej plachte /306-308/

ch) Baču straší čierna pani /308/

i) Bača postrašený mníchom /308/

j) Kartári vystrašení na cintoríne /308/

k) Skamenelý mních /308-309/

l) Skamenelé dievča /309-310/

m) Skamenelé stádo /310/

n) Černokňažník straší /310/

o) Obesenec straší /310-311/

p) Zlodejka straší po smrti /311/

q) Strašidlo na ceste /311-312/

r) Kňaz bezhlavý /312-313/

s) Kôň bez čeľustí /313-314/

š) Strašidelný zajac zastrelený /314-315/

t) Bujak stráži vstup do skaly /315-316/

u) Manková potvora /316/

v) Rozličné mátohy a pomoc proti nim /316-318/

w) Videnie na Marťákovej Skale /318/

x) Strašidlá na Tematínskom zámku /318/

y) Strach zo strašidiel /318/

z) Liečivé byliny zo strašidelného miesta /318-319/

170.

Prekliatie sa uskutočňuje /320-321/

171.

Trest ženy, ktorá nechcela rodit /322/

172.

Blúdi, kto má svíbovú palicu /323/

173.

Pštira (hermafrodit) /324/

174.

Medveď uniesol a vychoval dievča /325-326/

175.

Povesti etymologické /327-333/

176.

Lebky použil na loteriu /334/

177.

Za živa pochované dievča /335-336/

178.

Mŕtvy ožil, napil sa pálenky a len potom ostal mŕtvy /337/

179.

Miestna povest o panej, ktorú našli zmrzlú /338-339/

180.

O panskej samopaši /340/

181.

Zo sedliackeho života /341/

182.

Zo života slovenských vysťahovalcov /342-343/

183.

Rodinná rozprávka /344/

[Dodatky]

[Addenda]

I.

Ukazovateľ látok a motívov /345-407/

II.

Ukazovateľ vlastných mien (osôb a zvierat) /408-415/

III.

Ukazovateľ vlastných mien (miestnych) /416-421/

IV.

Literatúra /422-443/

V.

Rukopisné sbierky slovenské, ktoré sa uvádzajú v tomto diele /444-453/

VI.

Slovenské rozprávky tlačené, kde sa uvádzajú /454-467/

VII.

Neslovenské poviedky a spisy, citované v komentári /468-525/

Prietlačky

Sv. III, str. 381 dolu miesto Sefčenko čítaj Savčenko

IV, " 6 vprostred " Šuchevič — Hucu Šuchevič Huculščyna

IV, " 31 hore " Šašelj-Bisernice — Šašelj Bisednice

IV, " 63 dolu " Dirr, Kankas. M. — Dirr, Kaukas. M.

IV, " 64 hore " Sieben schläfern - Siebenschläfern

IV, " 156 dolu Bessarab a Cherson — Bessaraba, Cherson

IV, " 237 dolu Curions — Courious

IV, " 357 na konci am Indonesien — aus Indonesien

IV, " 387 hore " Garber — Graber

IV, " 387 hore Bügen — Rügen

IV, " 414 vprostred Sebillot — Sébillot

IV, " 445 dolu Schvänke - Schwänke

IV, " 485 vprostred Rätselläsern — Rätsellösern

IV, " 533 hore Paganos — Paganas

IV, " 537 dolu Chavin — Chauvin

V, " 24 hore Geisterwelt - Geisteswelt

V, " 38 dolu Algän — Allgäu

V, " 46 vprostred Haffen — Hauffen

V, " 52 vprostred Saulić, Nar. príče — Šaulić, Nar. priče

V, " 203 vprostred Huculsčyna — Huculščyna

V, " 203 vprostred šajvih — šaljivih

V, " 258 vprostred Folkore — Folklore

V, " 288 dolu Bl Pommer — Bl. Pommer.

V, " 303 dolu Levčenko, Zkazky — Levčenko, Kazky

V, " 304 vprostred de l'Auvergne — de l'Auvergue

V, " 305 vprostred de l'Auvergue — de l'Auvergne

Sv. V, v časti VII. Povesti (v titule) má byť: (Čís. 148–183.)


Jiří Polívka, Súpis slovenských rozprávok (Collection de contes slovaques populaires). I.–V. Slovenskú úpravu obstaral Fr. Heřmanský. Vydala Matica slovenská s podporou Českej akademie věd a umění. V Turčianskom Sv. Martine (Tlačou vlastňou a Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku) 1923, 1924, 1927, 1930, 1931, str. 335, 494, 467, 558, 525.

(Podpora České akademie věd a umění je zmíněna pouze v prvním díle.)


Slovenské pohádky

Slovenské pohádky (Praha 1957)

Slovenské ľudové rozprávky 1–3 (Bratislava 1993—2004)


< < < Pohádkosloví

 

TOPlist