Jiří Polívka

(1858—1933)

 

Hlavní práce k lidovým povídkám (souhrnně viz detailní bibliografie)

  Pohádkoslovné studie. Praha, Společnost národopisného musea českoslovanského, 1904. str. XXVIII + 211 + (1) + 8.

Obsah: I. Udatný krejčí /1-65/. II. Nezasmálka /67-106/. III. Roztancované střevíce /107-141/. IV. Z pověstí legendárních. 1. Z legend o čertovi. a) Čertův švagr /145-159/. b) Kajícný čert /160-180/. 2. Legenda o mstivém světci /181-188/. 3. Legenda o spravedlivé smrti /188-195/. Ein kurzes Resumé /1-8/.

  Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen der Brüder Grimm. I–V. Neu bearbeitet von Johannes Bolte und Georg Polívka. Leipzig, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung 1913—1932.

  Súpis slovenských rozprávok. I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Obsah.

  Lidové povídky slovanské. Vybrané rozpravy. I. Uspořádali Jiří Horák a Václav Tille. V Praze, Národopisná společnost českoslovanská, 1929, str. (VIII) + 152.

Obsah: Rybář a zlatá rybka /1-22/. Doktor Vševěd /23-86/. O zlatém ptáčku a dvou chudých chlapcích /87-152/.

  Slovanské pohádky – Les contes populaires slaves. I. Úvod. Východoslovanské pohádky – Introduction. Les contes des Slaves de l'est. V Praze, Slovanský ústav, 1932, str. (I) + 255.

Obsah: ÚVOD /1-16/. I. Jména pohádky /1-5/. II. Poznámky. O vypravování a vypravěčích pohádek /5-16/. VÝCHODNÍ SLOVANÉ /17-252/. Prameny /19-20/. Historicko-bibliografický přehled /21-123/. I. Všeobecný přehled; pohádky u Velkorusů /21-80/. II. Pohádky u Bělorusů /80-90/. III. Pohádky u Ukrajinců /90-118/. IV. Ruské pohádky v západní Evropě; překlady /119-123/. Rozbory /124-252/. 1. O stilistice východoslovanských pohádek /124-184/. 2. Bytosti pohádkové a jejich jména /185-204/. 3. Slova a věci /205-241/. 4. Některé závěrečné poznámky /242-252/. Doplněk /253/.

  Lidové povídky slovanské. Vybrané rozpravy. II. Uspořádali Jiří Horák a Václav Tille. Praha, Národopisná společnost českoslovanská, 1939, str. (VIII) + 195 + (1).

Obsah: Čarodějník a jeho učedlník /1-108/. Kocour v botách /109-172/. Chytrý chlapec /173-195/.

Tille, II/2, 589:

Polívka.

Povídky z lidu hanáckého a opavského. Vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil Jiří Polívka. Praha 1916. Rozpravy III. třídy České akademie č. 43.

František Stavař odevzdal prof. Polívkovi před odchodem do války rukopis pětatřiceti vypravování, která zapsal v svém rodišti Holasovicích na Opavsku, z lidového podání: 14 povídek od výměnkáře Františka Herbera, 10 od nejmenované nádenice a jednu od Františka Škrobánka. K tomu připojil čtyři drobnosti od Leonharda Vicherka z Kamenice (mrtvý kajícník, čertova stavba, hastrman se veze, poklad marně dobývaný), dvě povídky bez označení (hloupá žena omlazena, perníková chaloupka) a čtyři popěvky.

Profesor Fr. Tvrdý dal prof. Polívkovi 22 textů, zapisovaných — patrně studenty o prázdninách — v letech 1911—1913 na Hané.

Terezie Hasalová z Topolan u Vyškova (53 let) 8.

Anna Plhalová ve Lhotě u Dědic (22 let) 4.

J. Kaderková (Kadečková?) ve V. Opatovicích (75 let) 3.

K. Obořilová v Mor. Prusích (82 let) 4.

A. Slezáčková v Hamiltonech (80 let) 1.

M. Střelcová v Podomí (78 let) 2.

J. Křička v Nemojanech (79 let) 1.

Polívka otiskl obě sbírky v Rozpravách České akademie a připojil k nim poznámky, které se u jednotlivých látek rozrůstají v obsáhlé studie, na př.

s. 10. Mlýnek se solí.

s. 27. Zaječí pastva.

s. 40. Ženich zvíře.

s. 61. Putující mrtvola.

s. 75. Princezna v kryptě trhá stráž.

s. 122. Pout do Říma.

s. 135. Kdo dřív promluví.

s. 142. Dva šibalové.

Do poznámek vřadil prof. Polívka také dva zápisy učitele Homolky, které scházejí v Homolkově sbírce uložené v Národopisném museu:

s. 134. Ženich — mrtvý. A. Tarabová v Zlosejné na Velvarsku r. 1906.

s. 66. Oběšencovy plíce. A. Uhrová v Oužicích.

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

 

Soupisy díla Jiřího Polívky

  Horák, Jiří: „Soupis prací Prof. Dra. J. Polívky (1879—1918)“, in: Sborník prací věnovaných Prof. Dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám. Praha 1918. s. 239–256.

  Horák, Jiří: „Soupis prací prof. dra Jiřího Polívky v letech 1918—1928“, in: NVČ 21, 1928, s. 13–16.

  Gašparíková, Viera: Jiří Polívka (1858—1933). Sestavila Viera Gašparíková. Národní ústav lidové kultury, Strážnice 2006, str. 62.

  Gašparíková, Viera: Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folkloru. I. Jiří Polívka (1858—1933). Bibliografiu zostavila Viera Gašparíková. Bratislava, Katedra etnológie a kultúrnej antropologie FFUK, Brno, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. Ústav etnológie SAV, Česká asociace slavistů, Slavistická společnost Franka Wollmana, str. 112.

  Sameek: Bibliografie prací Jiřího Polívky / Bibliografie prací prof. Dra. Jiřího Polívky. (Sestaveno s využitím dřívějších bibliografických soupisů díla J. Polívky od J. Horáka a V. Gašparíkové.) Online: Wikizdroje (Autor: Sameek).

 

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist