Pohádky, povídky a humorky
ze Slezska

Shromáždil Antonín Satke (1958)

Soupis pohádek

 

 

Vypravěči (rok zápisu)

Poznámky

Opavsko a Hlučínsko

1.

Sedlak a čert /49-54/

Josef Smolka (1950)

AT 810 A + 1537 + l358 A (část.) + 1358 C + 1153. Tille I, 171, II/2, 395. Kryzanowski 651. Polívka 4, 117.

2.

Morak /55-56/

Josef Smolka (1952)

ATh 1533*. Krzyzanowski 1533 B.

3.

Čemu je koval zpurny, švec dživoky a krajči bledy /56-58/

Josef Smolka (1951)

ATh 1631* + 1361.

4.

O złatym bolku /59-61/

Antonie Baránková (1953)

ATh 402. Tille II/1, 181. Krzyzanowski 402. Polívka II, 185.

5.

Tři pavice /62-66/

Antonie Baránková (1955)

ATh 400. Tille II/1, 351, II/2, 211. Krzyzanowski 400 B.

6.

Jak šenkyř vyměnił třem bratrum oči, ruku a žałudek /66-67/

Antonie Baránková (1955)

ATh 660. Tille II/2, 446. Krzyzanowski 660.

7.

Šklana hora /67-71/

Antonie Baránková (1953)

ATh 530. Tille II/1, 148; Krzyzanowski 530. Polívka II, 240.

8.

Jak koval vysvobodžił princesky /71-74/

Antonie Baránková (1953)

ATh 301. Tille II/1 387. Krzyzanowski 301. Polívka I, 263.

9.

Pes za ženicha /74-81/

Antonie Baránková (1953)

ATh 425. Tille II/2 347. Krzyzanowski 425. Polívka III, 173.

10.

Jak se šafařuv syn učił za złodžeja /81-84/

Antonie Baránková (1953)

ATh 1525 A. Tille II/2, 283, 607. Krzyzanowski 1525 A. Polívka IV, 288.

11.

Jak chłop roboty pomotał /85-86/

Antonie Baránková (1954) (Přetištěno z Lidových povídek z Hlučínska, 1955, 20n.)

ATh 1408. Tille I, 427. Krzyzanowski 1408. Polívka V, 29.

12.

Nědvidž a krajči /86-87/

Antonie Baránková (1957)

ATh 1160 + 1159. Krzyzanowski 1160.

13.

Jak koval vachovał v kostele /88-89/

František Poštulka

14.

Hasrman a mynarčik /90/

František Poštulka

15.

O dvuch bratrach /91-96/

Josef Kocur

16.

Princ, co chćeł na věky žić /97-100/

Josef Kocur

17.

Jak se chłap něbał /100-102/

Josef Kocur

18.

Zakleta princezna /102-105/

Josef Kocur

19.

Tře vojacy /105-106/

Josef Kocur

20.

Jak se dva sudźili /107-108/

Josef Kocur

21.

Jak se syn učił łacyninu /108/

Josef Kocur

22.

Kravarsky koval Paška /109-113/

Ludmila Hořká

23.

Hanka a Terezka /113-114/

Ludmila Hořká

24.

Čemu su v Kobeřicach sami velcy sedlacy /115/

Ludmila Hořká

25.

Opiły Jurek /115-117/

Ludmila Hořká

26.

Jak chłop ukazał robě Sodomu a Komoru /118-119/

Richard Stoniš

27.

Zpurna roba /119-120/

Richard Stoniš

28.

Jak roba odnaučiła chłopa nadavač /120/

Richard Stoniš

29.

Čert naučił sedlaka vařič pivo /120-121/

Richard Stoniš

30.

Jak robě přirostły itrničky k nosu /121-122/

Richard Stoniš

31.

Šimak /122-124/

Richard Stoniš

32.

Cygan poradžił robě, aby ji chleba nikda něubyło /125/

Amálie Kalužová

33.

Cygan ztračił dva kanarky /125/

Amálie Kalužová

34.

Klebetna roba /125-126/

Amálie Kalužová

35.

Jak se chłop a roba zpovědali /126/

Amálie Kalužová

36.

Advokat z voła /127-128/

Amálie Kalužová

37.

A či už kery co pravěł? /128/

Amálie Kalužová

38.

Jak měla princesa svrb na hłavě /130-132/

Aois Anjel

39.

Badejus /132-135/

Marie Pavelková

40.

Janek a čerči /135-137/
[V textu: Janek a čerti]

Amalie Režná

41.

Jak dva bratři zamurovali třećeho /137-140/

Marie Korpasová

42.

Jak pas vojak zajice /141-143/

Leo Kurka

43.

Cygan u zpovědži /143/

Františka Smolková

44.

Jak se Janek najid dosyta masa /143-145/

Františka Struhalová

45.

Mudrak Jozefus /145-146/

Marie Langrová

46.

Jak chčeł vlk vědžeč, co to je člověk /146-147/

Josef Pavlík

47.

Błecha a mucha /147/

Felix Dluhoš

48.

Smrč a pšinka /147-148/

Felix Dluhoš

49.

Liška a vlk /148-150/

Vilma Valíková

50.

Jak se vuł, liška, vilk a nědvědž zpovědali /150-151/

Josef Kupka

51.

Jak chčeł měč čłověk dłuhy věk /152/

Jozef Dziehel

Frýdecko

52.

Tře študenći /155-157/

Jan Míček

53.

Mistr nad mistry /157/

Jan Míček

54.

Mudry advokat /158/

Jan Míček

55.

Smrć s kosu /158-159/

Jan Míček

56.

Jak pachołek kazał /159-160/

Jan Míček

57.

Žena spravedlivě rozsudźiła /160/

Jan Míček

58.

Chytry praktikant /160-161/

Jan Míček

59.

Pochovany pes /161/

Jan Míček

60.

Jak cygan ukrad bravka /162-163/

Jan Míček

61.

Něviděł, ale slyšeł /163/

Jan Míček

62.

Hłupy Janek /164-165/

Marie Galasová

63.

Muzykant a gajdy /165/

Marie Galasová

64.

Jak roba chćeła jiť za manžeła na smrť /165-166/

Marie Galasová

65.

Černo princezna /167-171/

Vincenc Žáček

66.

Chłupaty princ /172-177/

Vincenc Žáček

67.

Pas svateho Jakuba /177-182/

Vincenc Žáček

68.

Ožhrały sedlak a čert svateho Prokopa /182-183/

Vincenc Žáček

69.

Jak tatik potrestał nezdarne syny /183-184/

Vincenc Žáček

70.

Tři bratři /185/

Vincenc Žáček

71.

Jak vandrovnik napalił farařa /185-186/

Vincenc Žáček

72.

Hłupy Jan /186/

Vincenc Žáček

73.

Čert na słužbě /187-188/

Josef Vrobel

74.

O jednem kmotřičku /188/

Marie Kaňáková

Těšínsko a Karvinsko

75.

Stara latarňa /191-193/

Anna Chybidziurová

76.

Lipki /193-195/

Anna Chybidziurová

77.

Dva zbunicy /195-196/

Anna Chybidziurová

78.

Ovčor i djaboł /197/

Anna Chybidziurová

79.

Išč ,něvim kany', přiněšč ,něvim co' /197-200/

Anna Chybidziurová

80.

Z čego je smoła /200-201/

Anna Chybidziurová

81.

Čemu mo zajunc pynkńony pysk /201/

Anna Chybidziurová

82.

Jak šli społu bob, groch, iskra a słumka /202/

Anna Chybidziurová

83.

Jako kuň sundžił svojigo oficyra /202-203/

Anna Chybidziurová

84.

Pumbučku, migni ešče roz! /203-204/

Anna Chybidziurová

85.

Jako še dvo bračo sundžili /204/

Anna Chybidziurová

86.

Lynivo baba /204-205/

Anna Chybidziurová

87.

Třo galani /205-206/

Anna Chybidziurová

88.

Třo lynivi /206/

Anna Chybidziurová

89.

Pynize s mjyškem /206/

Anna Chybidziurová

90.

Cygun buki stavjoł /207/

Anna Chybidziurová

91.

Jako še dvo Słovjocy spřungali /207/

Anna Chybidziurová

92.

Doro, doma Juro? /207-208/

Anna Chybidziurová

93.

Calutki očec — calutko mama /208/

Anna Chybidziurová

94.

Zły chłop /208/

Anna Chybidziurová

95.

O šklanej guře /209-214/

Marie Čudková

96.

Sukjynko /214-219/

Marie Čudková

97.

Liška a princ /219-225/

Marie Čudková

98.

O dvuch šostrach, co łumały złoto /225-227/

Marie Čudková

99.

Šlivki /228-229/

Marie Čudková

100.

Čemu přestoł ševc zpivač /229-230/

Marie Čudková

101.

Mundra liška i gupi kocur /230-231/

Marie Čudková

102.

Jako djaboł słužił u šedloka /232-23ž/

Josef Jeżowicz

103.

Mitrenga kovol /236-237/

Josef Jeżowicz

104.

Jako cygun komandyrovoł /238/

Josef Jeżowicz

105.

Tři śostry /239-243/

Olga Žylová

106.

O Maryši /243-247/

Olga Žylová

107.

O śiroće /247-251/

Olga Žylová

108.

O čertovym švagrovi /253-256/

Josef Šlachta

109.

Jak chłop vylyčil babe /256-257/

Josef Šlachta

110.

O tym krulu, co se cere chćol vzunść /257-262/

František Biegoń

111.

O gorolovi /263/

František Biegoń

112.

Galan v krpcu /264/

Rudolf Bojko

113.

Hamalija /264-272/

Marie Gorzołková,

114.

Jak chłop ocygunił krula i krulevne /273-274/

Marie Velebnovská

115.

Bliži a dali i dali a bliži /274-275/

Anna Labajová

116.

Čymu kozy nimajum kvostuv /275-276/

Pavel Zogata

117.

Čymu genš škubjum /276/

Jan Byrtus

118.

Tři galanki /276-277/

Pavla Bogucká

119.

Grajek /277-279/

Marie Zogatová

120.

Žułty i želuny las /279-284/

Marie Klapsiová

AT 303. Tille I, 335, II/2, 243. Krzyżanowski 300. Polívka I, 221.


Pohádky, povídky a humorky ze Slezska. Studii o lidových pohádkách a jejich vypravěčích napsal, texty shromáždil, k vydání připravil a slovníčkem i poznámkami a přílohami opatřil Antonín Satke. Profil, Ostrava 1984 (náklad 5000 výt.), str. 322 + (2).

Fotopříloha na osmi listech mezi stranami 288 a 289, celkem 25 fotografií. Autoři fotografií: Arnošt Pustka (fotoarchiv Slezského muzea v Opavě), Viktor Kolář, Josef Solnický, J. Mader (reprodukce ze sbírek literárního oddělení Slezského muzea v Opavě), Miloslav Černoušek, Oskar Wanke.


Zkratky

ATh Aarne, A. — Thompson, S.: The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography. 2. ed. Helsinki 1961.
Hlučínsko Hlučínsko. Příroda, lid, kultura. Publikace Slezského studijního ústavu v Opavě sv. 27. Ostrava 1958.
Kadłubiec Kadłubiec, K. D.: Gawędziarz Cieszyński Józef Jeżowicz. 1. vyd. Ostrava 1973.
Krzyżanowski Krzyżanowski, J.: Polska bajka ludowa w układzie systematycznym I–II. Wroclaw-Warszawa-Kraków 1962, 1963.
Mionší Mionší. Informační zpravodaj národopisných slavností. Dolní Lomná, roč. 1974—1980.
NA Národopisné aktuality. Strážnice, roč. 1, 1964 a násl.
ND Náš domov. Neodvislý časopis pro Hlučínsko. Hlučín, 1–9, 1930—1938.
Polívka Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turč. Sv. Martin 1923—1931.
Prasek Prasek, V.: Vlastivěda Slezská I. Podání lidu. Opava 1888.
RZ Radostná země. Opava, 1–12, 1951—1962.
Satke Satke, A.: Hlučínský pohádkář Josef Smolka. 1. vyd. Ostrava 1958.
SlSb Slezský sborník (viz také VMO). Opava, 41, 1936 a násl.
Těšínsko Těšínsko. Vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek-Místek. Český Těšín, 1, 1957 a násl.
Tille Tille, V.: Soupis českých pohádek I, II/1, II/2. Praha 1929—1937.
VH Satke, A.: „Vyprávěč-humorista a satirik — nejčastější typy v současném prozaickém folklóru„, in: NA 10, 1973, s. 105-128.

VMO Věstník Matice Opavské (od r. 1936 Slezský sborník), Opava, 1, 1878 a násl.
Zwrot Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Český Těšín, 1, 1949 a násl.

Lidové povídky z Hlučínska. K vydání připravil Antonín Satke. Opava 1955, 20n.

Literatura k nářečím na Opavsku a na Těšínsku

Jan Loriš, Rozbor podřečí hornoostravského ve Slezsku. Praha 1899.

Adolf Kellner, Východolašská nářečí I–II. Brno 1946, 1949.

Arnošt Lamprecht, Středoopavské nářečí. Praha 1953.

Arnošt Lamprecht, Slovník středoopavského nářečí. Ostrava 1963.

Jan Balhar, Skladba lašských nářečí. Praha 1974.

Prameny a poznámky podle Antonína Satkeho.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist