Soupis českých pohádek

Václav Tille

I, II/1, II/2 — 1929, 1932, 1937*

Rejstřík pohádkových látek

Svazek, strana Literatura, prameny, poznámky

A

Abraham v nebi

I, 1-2.

Lit.: Polívka-Tille s. 71. KHM č. 35. Polívka-Kubín Pk. I. k č. 149, s. 697-8.

Frantova práva s. 8.

Kubín Pk. I. č. 149. J. Topořík.

Abuch Azak, dobrý Isidor

I, 5-6.

Příhoda č. 12.

⇒ Abdalah viz Baba Abdalah

Abuchazan a Tardys

I, 2-4. II/2, 462.

Lit.: Polívka-Kubín Pk. II. s. 420 k č. 130. Doucha s. 1. — Les milles et un jour. Trad. par M. Pétis de la Croix. Paris 1766. Sv. 1. Den 1-16. Abulkazem z Basry a Dardané z Damašku.

Abuchazan a Tardys z Malabaru. Podivný příběh jednoho tureckého mládence z krajiny Badara. V Uh. Skalici, Škarnicl, s. a.

Počátek románu v jiném variantu v Tisíc a jedné noci od Pečírky I. s. 192.

Kubín Pk. II. č. 130. J. Munzarová.

Achigar

II/2, 364.

Lit.: Polívka-Tille č. 3. KHM I. s. 324. II. s. 373. pozn. 1. IV. s. 104. — A. D. Grigorjev: Pověst ob Akirě premudrom. 1913. — Polívka: Der kluge Knabe (Jagić Archiv 27. 1905. s. 614). B. Meissner: Das Märchen vom weisen Achigar. Lpz. 1917. — J. Erben – J. Horák č. 63. II. s. 56. — Chauvin VI. č. 207, s. 36; VII. č. 438, s. 158. Viz též hesla Amaradéví a Císař a chytrý hoch.

Vyhlídal, Naše Slezsko s. 297. Z Jaktaře.

Bayer 1875 č. 27. (zlomek.)

„Alabastrová ručička“

II/2, 583-584.

Němcová č. 41.

Aladdín

I, 6-30. Viz též II/1, 135.

Lit.: Polívka-Tille č. 97. KHM II. s. 544-549 k č. 116.

Aladdínova lampa

I, 6-16.

Tisíc a jedna noc (Pečírka) 3, s. 97. (Viz Weil III. s. 69.)

Mikšiček 1. č. 3, s. 24.

Kulda IV. č. 14.

Příhoda čís. 4.

Tille č. 52. Švec Kostka.

Rad č. 9, s. 86.

Kubín Podk. I. č. 291. Č. Pítro.

Lampa a pídimužíci

I, 16-19.

Č. L. 11, 1902, s. 291, V. Hauer; opětované vypravování jeho matky z Dubského mlýna pod Krkavcem u Plzně.

Kubín Podk. I. č. 163. M. Maixnerová.

Kubín Podk. II. č. 7. J. Bažant.

Zámek s klíčem v jeskyni Xa Xa.

I, 19-26.

Lit.: KHM II. s. 547, pozn. 1: "Meletaon (I. L. Rost, † 1727) Tugendschule o J. 2, 497. Das unschätzbare Schloss in der afrikanischen Höhle Xa Xa = Volksbücher hrsg. v. Marbach nr. 25 (Görres, Volksbücher 1807. S. 233)".

Das Schloss in der Höhle Xa Xa (G. Schwab). Die deutschen Volksbücher III. s 36. Reclams Universalbibliothek 1464.

Kubín Podk. II. č. 1. V. Jirsa.

Kulda č. 32.

Klíč a draci

I, 26-27.

Mikšíček I. č. 31, s. 210.

Povídky vzdálenější

I, 27-30.

Lit.: Srv. KHM II. s. 206 k č. 85 a 116.

Soukal č. 8, s. 72. (Tabatěrka.)

Soukal č. 6, s. 63. (Škatulka.)

Č. L. 11, 1902. s. 473. Kulda bez čísla. Učitel Pohl. (Kniha.)

Slavie II. 2, č. 5. F. V. Hrnčíř, božejovské okolí. (Kniha.)

Alexander a Ludvík

I, 30-36. II/2, 462.

Lit.: Polívka-Tille č. 253. KHM I. s. 322-324 k č. 33. Jgm. IV. č. 251, s. 142. Kronika... 1565 a často. Doucha s. 117. Kronika...

Dvě kronyky, první o Joviánovi ... druhá o Alexandrovi a Ludvíkovi ... V Jindřicha-Hradci. Bez roku, bez vydavatele. Zvláštní titulní list: Kronyka utěšená a kratochvilná o jednom znamenitém rytíři, jménem Alexandrovi. Jak veliká nebezpečenství měl na moři příčinou otce svého. — Wesselski, Märchen č. 35. s. 221.

Příhoda č. 8.

Přikryl 1895, s. 256.

Mikšíček I. č. 35, s. 231.

Stránecká I. č. 14, s. 55.

Č. L. 12, 1903, s. 173. J. Milota, okolí Chotěboře. Vypravovala Bar. Nováková.

Slavia 1882, č. 18.

⇒ Alexander von Mainz viz Pout do Jerusalema.

Alibaba

I, 36-44. Viz též I, 5. a II/1, 325.

Lit.: Polívka-Tille č. 5. KHM č. 142. Polívka-Kubín Kl. II. s. 111 k č. 28 a Pk. I. s. 616, č. 41.

Tisíc a jedna noc: Pečírka 5, s. 419 (Viz Weil III. s. 177.)

Rad č. 59, s. 541.

Č. L. 13, 1904, s. 171. Vondrák č. 6. Podle Rad č. 59.

Vaněček č. 7. M. Vítková.

Mikšíček I. č. 10, s. 98.

Kubín Pk. I. č. 156. K. Chvátalová, Kněžmost.

Kubín Podk. I. č. 41. A. Kulíčková.

Bayer 1874, 1. č. 1.

Kulda III. č. 61.

Menšík č. 29.

Kubín Kl. II. č. 28. J. Jirman.

Přikryl 1895, s. 411. Učitel V. Mašíček od žáků v Žákovicích.

Bayer 1874, I. č. 23.

Amaradéví

I, 44-53. II/2, 462.

Lit.: Polívka-Tille č. 79. Polívka-Kubín Kl. II. k č. 56, s. 194-7; Polívka Op. han. k č. 58, 156-8 dodatky. Kubín Kl. I. s. 178 zmínka. KHM č. 94. — Wesselski, Märchen č. 7, s. 197. Jan de Vries: Die Märchen von klugen Rätsellösern, FFC č. 73. K. Krohn: Übersicht, FFC č. 96, s. 149.

Soud o krávu

I, 44-49.

Němcová č. 28, II. s. 155.

Kubín Podk. I. č. 168. M. Maixnerová. Nápadně shodné s Němcovou č. 28.

Č. L. 23, 1914, s. 251. K. Jiskra; vyprávěl J. Hlaváček v Jickovicích 1878.

Polívka č. 58. Haná.

Václavek-Soukal I. č. 4, s. 16.

Zlatý moždíř

I, 49-51.

Třebízský č. 8., s. 71.

Kubín Kl. I. č. 4. A. Hurdálek, šedesátiletý, Malá Čermná.

Rozličné motivy

I, 51-53.

Kulda č. 76. Podle Kuldy Peck č. 23.

Vyhlídal, Čechové v pruském Slezsku. Praha, Kotrba 1899, s. 61.

Kubín Kl. II. č. 56, K. Kopáček

Přikryl 1895, s. 368.

Kodym č. 24, s. 89.

Anděl a poustevník

I, 53-56. II/2, 462. Viz též I, 61.

Lit.: Polívka-Tille č. 8. — KHM IV. s. 325.

Zrcadlo pošetilosti č. 124.

Poutnik z Prahy. Kalendář katolický r. 1861, s. 53.

Přikryl III. s. 81.

Kulda č. 96.

Kulda č. 13.

Anděl čeledín

I, 56-58. Viz též I, 49. II/2, 452.

Lit.: Polívka-Tille č. 9. Polívka-Kubín Kl. II. s. 185-190 k č. 54.

Kulda č. 111.

Přikryl 1895, s. 356.

Přikryl 1895, s. 250.

Prasek s. 61. Ze Stěbořic. Op. Týd. 1875, s. 159.

Kubín Kl. II. č 54. V. Kopáček. (Omylem obráceně o čertovi hospodáři.)

Anděl strážce

I, 58-72. Viz též I, 222, 471. II/2, 17, 18, 19.

Lit.: Polívka-Tille č. 10.

Malíř: Obraz nejsvětější Trojice

I, 58-61.

Poutník od Otavy 1858, II. 113.

Popelková č. 6.

Peck č. 7.

Malíř: Obraz P. Marie

I, 61-67.

Němcová č. 42, III. s. 90.

Kubín Podk. II. č. 128. A. Machek. Podle Němcové č. 42.

Kulda IV. č. 4.

Kulda č. 51.

Kupecký mládenec

I, 67-70.

Kulda č. 44.

Kulda III. č. 23.

Krolmus I. s. 564.

Hruška I. č. 5, s. 65.

Kupecký mládenec: námořní cesta

I, 70-72.

Menšík V–VI. č. 28.

Mikšíček I. č. 17, s. 142.

Azem a Alníza

I, 72-78.

Tisíc a jedna noc (Pečírka) 6, s. 1. (Viz Weil II. 3, s. 138. Hasana Monar Alhisa.)

Vel. nár. kalendář 7. 1864, s. 164. Napsal Dr. J. Pečírka.

Kubín Pk. I. č. 84. F. Kocourková.

B

Baba Abdalah

I, 78-81.

Lit.: Polívka-Tille č. 119.

Tisíc a jedna noc. Pečírka 5, s. 264. (Viz Weil III. s. 144. Abdalah.)

Žert a pravda, č. 267.

Rad č. 37, s. 342.

Baba horší než čert

I, 81-83. II/2, 462.

Lit.: Polívka, Баба хуже черта, Varšava 1910 (Р. Ф. В.). Polívka-Tille č. 14. Polívka-Kubín Pk. I. č. 40. — Wesselski, Märchen č. 5, s. 194. KHM IV. s. 332.

Hacafírek v kacabajce.... spisuje Karmazýn Nesmuta. V Praze 1848. J. Landfras. (Redaktor V. R. Kraméryus.) Oddíl III. s. 99. „Kam nemůže ďas, nastrčí babu“.

Menšik č. 69.

Kubín Podk. I. č. 40. A. Kubíčková.

⇒ Baba opeřená viz Opeřená baba.

⇒ Baba roubovaná viz Kristus – Petr I, 585.

⇒ Baba v studni (v jámě) viz Belfegor (I, 94)

⇒ Barbe-Bleu viz Modrovous.

⇒ Baron Prášil viz Lži.

⇒ sv. Bartoloměj II/2, 467.

⇒ Basin viz Karlmeinet

Bazalka (Jezinky)

I, 83-87. II/2, 462. Viz též II/1, 431.

Lit.: Polívka-Tille č. 17. Polívka-Kubín Pk. I. s. 770-771 k č. 246. KHM II. s. 555 (jen k výměně očí).

„Bazalka“ je asi zkráceno z „baziliška“. Němcová praví v Pohádkách (I. s. 132): „V očích jí (čarodějnici) seděly bazilišky“. O baziliškovi: Polívka-Tille č. 76. Polívka-Kubín Pk. I. s. 679 k č. 90. Köhler I. s. 432 č. 39. J. B. Aufhauser, Das Drachenwunder des hl. Georg, Lp. Teubner 1911. Krumbacher, Der hl. Georg (Byz. Archiv 22). Krolmus I. s. 348-353.

Polívka ad Kubín Pk I. č. 118, s. 687. (Zaklíněné prsty.) Kubín Pk. II. č. 251, s. 382. doklad k baziliškovi: „U draka Baziliška.“ Němcová I. s. 132. doklady k bazilišce: „bazilišky“, „bazališky“.

Rad č. 18, s. 188.

Přikryl 1895, s. 301. — Výtah z Radostova č. 18.

Kolář II. s. 33.

Slavia 1882, č. 23.

Vlastimil, díl 4. Praha, J. Spurný 1840, s. 169. Pohádka o jezinkách. Dle národního vypravování povídána od J. Fr. Šumavského.

Erben č. 12. Podle Franty Šumavského.

Belfegor

I, 87-99. II/2, 462-463.

Lit.: Polívka-Tille č. 18. — KHM IV. s. 176, pozn. 1, s. 183.

Machiavelli (1469—1527), La favola di Belfagor Arcidiavolo.

Čert nosí ženu na zádech

II/2, 463.

Němcová č. 19. II. s. 71.

Č. lid 24. 1924. s. 362; Polívka č. 51; Kubín Kl. II. č. 25; Vrána č. 15. Z Němcové, č. 19.

Hruška II. č. 7. s. 62. První část jako Němcová č. 19.

Peck č. 4.

Šebestová, s. 261.

MUDr. Axamít 29/9 16.

Čert v studni (v jámě)

II/2, 463.

Lit.: Chauvin VIII. č. 151. s. 152.

Tisíc a jedna noc (Pečírka I. s. 197).

Menšík č. 52.

Václavek-Soukal I. č. 57, s. 132. Václavek III. č. 36. s. 16. Z Menšíka č. 52.

O. Heindrich: Feuilleton ve Venkově 1/7 1928. — (Čert Apollyon: viz J. Weier: De praestigiis demonum, něm. vyd. 1586. I. cap. 21. s. 59.: Abaddon aut Hebraisch, griechisch aber Apollyon.)

Káča

I, 88-92.

Němcová č. 19, II. s. 71.

Č. L. 24, 1924, s. 362. Josef Holán z Ratiboře.

Polívka č. 51. Haná. Podle Němcové č, 19.

Kubín Kl. II. č. 25. J. Jirman. Podle Němcové č. 19.

Hruška II. č. 7, s. 62.

Vrána č. 15.

Šebestová, Lidské dokumenty... Olomouc 1900, s. 261.

Pohádka, kterou vyprávěl MUDr. Axamítovi starý zahradník na Tetíně. Sdělení Axamítovo 29. 9. 1916. (Porušený text.)

Dora

I, 93-94.

Lit.: Čertovy smlouvy. Chauvin II. č. 43, s. 159. KHM III. s. 363 a s. 421.

Kulda č. 120.

Přikryl 1895 s. 186. Podle Kuldy č. 120.

Baba v studni

I, 94-95.

Tisíc a jedna noc (Pečírka) I, s. 197.

Blažek I. s. 57.

Peck č. 4.

Baba ve vlčí jámě

I, 95-97.

Lit.: Srv. Chauvin VIII. č. 154, s. 152.

Menšík č. 52.

Václavek III. č. 36, s. 16. Podle Menšíka č. 52.

Útěk od ženy

I, 97-99.

Třebízský č. 3, s. 17.

Rad č. 10, s. 99.

Kubín Podk. I. č. 178. J. Šlambor.

Václavek-Soukal I. č. 57, s. 132.

Kulda č. 120

Přikryl, Záh. kron. 1895, s. 186.

Třebízský č. 3. s. 17

Kubín Pk. I. č. 178. Z Třebízského!

Rad. č. 10. s. 99.

⇒ „Beránku, otřes se!“ viz Kouzelné dary — kyj.

Berthold [s opicemi]

I, 99-101.

Lit.: Polívka-Kubín Pk. II. k č. 129 s. 420. — Jgm. VI. č. 998, s. 440. Bertholda, Angličana znamenitého, příhody přepodivné. — Doucha s. 178. Plavba jednoho nešťastného Angličana, jménem Bertholda.

Pamětné příhody jednoho na moři do Indie se plavícího Angličana jménem Bertholda. V Skalici, F. X. Škarnicl, 1873.

Hruška III. č. 2, s. 17. Stručně podle tisku.

Kubín Pk. II. č. 129. Stručně podle tisku.

Bezdětná

II/2, 365-366.

Nikolaus Lenau: Anna. Lenaus Werke, herausgegeben von Max Koch. Berlin, Spemann s. a. II. s. 47. (Kürschners Deutsche Nationallitteratur Bd. 155.)
Podle švédské pověsti, kterou vypravoval Lenauovi a L. A. Franklovi švédský básník Hagberg v zimě r. 1835. Frankl vytiskl báseň „Die Kinderlose“, složenou podle tohoto vypravování, ve Wiener Zeitschrift. Lenau vydal svou báseň „Anna“ na tutéž látku r. 1838.

Český lid 25. 1925. s. 135. Zapsal učitel Štěpán Dvořák jako pověst ze Sedlčanska. (Později zešílel.)

Květy 1842. s. 58. „Hrdá nevěsta“. Autor V. F. tvrdí, že slyšel vyprávět ten příběh v selské krčmě.

⇒ Bezocasý kůň I, 512.

Bezruký — beznohý

I, 101-104.

Lit.: Polívka-Tille č. 19. KHM I. s. 311, k č. 31.

Č. L. 11. 1902, s. 410. F. Bartoš. Stenografoval student A. Mol v Olešné u Blanska.

Přikryl 1895, s. 377.

⇒ Bída viz Kristus – Petr: okouzlený strom. I, 599. Polyfém II/1, 239.

Bída v kosti

I, 105. II/2, 464. Viz též II/2, 410.

Lit.: Polívka-Tille č. 20. KHM II. s. 421-422. — Polívka ad Kubín, Pk. I. č. 18. s. 689.

Č. L. 15, 1906, s. 78.

J. M. Slavičinský, Valašská pohádka o bídě. Obrázková revue otiskla takovou pohádku ruskou. Slavičinský praví, že ji slyšel vypravovat už asi před čtyřiceti lety a otiskl v Pozoru, 14. 7. 1883.

Zálesí II. 1920/1, s. 126.

⇒ Bláhová přání viz Kristus – Petr I, 567.

⇒ Blaník viz Spící vojsko.

⇒ Bratři se učí řemeslům viz Matradéví II/1, 66, II/2, 492.

⇒ Zloděj mistr II/2, 283.

⇒ Bratři umělci viz Matradéví.

Bratříček ptáček

I, 105-106.

Lit.: Polívka-Tille č. 259 C. KHM I. s. 412-423 k č. 47.

Slavia 1882, č. 8. Sedlčany.

Hruška II. č. 4, s. 34.

Bratříček – sestřička

I, 106-109. II/2, 464.

Lit.: Polívka-Tille č. 171 F. KHM č. 11.

Němcová č. 53, IV. s. 37.

Stránecká I. č. 7, s. 2G.

Prasek s. 74. Z Podolí-Hradce. A. Kuzník. Totéž Sláma č. 23.

Vaněček, č. 40. M. Tancová.

⇒ Bruder Rausch viz Čert v klášteře.

Bruncvík

I, 109-114. Viz též II/2, 60.

Lit.: Polívka-Tille č. 21. Jgm. III. č. 96, s. 66. Dvě kroniky ... Doucha s. 117. Kroniky dvě ...

Sedláček I. s. 31.

Kubín Podk. II. č. 214. Janečková.

Přikryl 1895, s. 515. (Uměle lokalisováno a upraveno Přikrylem.)

Peck č. 50.

Kubín Podk. II. č. 231. J. Machková: „Jiná o Bruncvíkovi“.

Kubín Kl. II. č. 101. J. Vašata.

Bůh mnohokrát oplatí

II/2, 366-367. Viz též I, 603.

Lit.: Polívka-Tille č. 22. Polívka ad Kubín, Kl. I. č. 61. s. 118; ad Kubín Pk. II. č. 145. s. 422. Ad Polívka, Hanácké č. 42. s. 114. Wesselski, Mönchslatein č. 61. s. 167.

Kubín Pk. II. č. 145. s. 193. Miletín, F. Erbenová.

Polívka, Hanácké č. 42. s. 114. J. Tvrdý.

Kubín Kl. I. č. 61. s. 117. K. Müllerová, Bukovina.

A. Rybička, Květy 1846. s. 333. Z okolí chrudimského.

Vaněček č. 63. M. Sirotková, slabomyslná stařena.

Příhoda č. 25. (Jiný variant.)

⇒ Buchlovská lípa II/2, 580.

⇒ Bušmanda viz Kouzelné dary — kyj.

C

Canis testamentum

II/2, 367.

Lit.: Woretzsch s. 456. ad Rustebeuf: Testament de l'asne. Dunlop-Liebrecht s. 297 k č. 96. Sommer No. 87. Wesselski, Mönchslatein č. 60. s. 70 ad Mensa philosophica 4, č. 28. s. 250. Polívka ad Kubín Kl. II. č. 40 a Pk. II. č. 168.

Kubín Kl. II. č. 40.

Kubín Pk. II. č. 198.

Tille str. 6.

Vypravování spisovatele Kuděje 27/8 1920 podle ukrajinského zajatce.

⇒ Cesta do hutí viz Fridolín.

⇒ Cesta do lékárny viz Hloupý Honza I, 417.

⇒ Cesta viz též Pout.

Císař a dráb

I, 115-117.

Č. L. 19, 1910, s. 447. B. Batha. Vypravuje A. Šešinová, osmaosmdesátiletá (odkud?).

Tille č. 9. Javorek.

Peck č. 26.

Kubín Podk. I. č. 251. J. Hadinec.

Kašík č. 2.

Č. L. 23, 1914, s. 412. J. B. Pokorný, Svatobořice u Kyjova.

Císař a chytrý hoch

I, 114-115.

Lit.: Polívka-Kubín Kl. II. 220-1 k č. 73. KHM II s. 359 k č. 94.

Č. L. 21, 1912, s. 317. J. Racek, starosta v Kostelci n. Vlt. E. Horský, Pověsti o císaři Josefovi II. "Kalendářové historky".

Viz totéž Zíbrt, Markolt a Nevím, 1909.

Kubín Kl. II. č. 63. F. Langrová.

Císař a mluvka

II/2, 368.

Kubín Pk. II. č. 45. s. 60.

České slovo 24/9 1933. J. Břeský: Smích Opavy: Havíř Močkuř jel do Vídně...

Císař a opat

I, 117-119. II/2, 464-465.

Lit.: Polívka-Tille č. 29. Polívka-Kubín Kl. II. s. 191-194 k č. 55. KHM č. 152. Anderson, Kaiser und Abt, Helsinki 1923. FFC. č. 42.

Příhoda č. 26.

Č. L. 14, 1905, s. 128. A. Helebrant.

Velký národní kalendář 1884, s. 103.

Kubín Podk. II. č. 69. J. Ježek.

Kubín Podk. II. č. 237. A. Machek.

Kubín Kl. II. č. 55. V, Kopáček.

Císař a šťastný chuďas

I, 120-125. II/2, 465.

Vzájemné návštěvy

I, 120-122.

Lit.: Polívka-Tille č. 28.

Hruška I. č. 2, s. 21.

Kulda č. 20.

Rad. č. 23, s. 235.

Peck č. 14. (Porušený text.)

Záhadné odpovědi: synové, výdělek

I, 122-123.

Lit.: Polívka-Tille č. 30.

Menšík č. 21. Podle Menšíka Peck č. 12.

Příhoda č. 27.

Menšík II. č. 3.

Kolář I. č. 14.

Poutník z Prahy. Kalendář katolický, 1861, s. 41.

Hostina (Bílé vlasy, černé vousy)

I, 123-125.

Baar II. č. 7, 43. M. Kůželka, pětačtyřicetiletý, Postřekov.

Žert a pravda... Kramériusovým nákladem, v Praze 1796, č. 59.

Č. Včela 1843, s. 16, č. 4, 13. 1.

Němcová č. 40, III. s. 40. "Z okolí Domažlického. Neznám podobné".

Kulda III. č. 39.

Císař a voják

I, 125-132. II/2, 465-466. Viz též II/2, 288.

Lit.: Polívka-Tille č. 31. Polívka-Kubín Kl. II. s. 142-144 k č. 34. KHM č. 199.

Lupiči v lese

I, 125-128.

Kubín Podk. I. č. 296. Č. Pítro.

Tille č. 31. Bortel.

Příhoda č. 24.

Menšík č. 48.

Kolář II. s. 105.

Vaněček č. 14. Krajcka.

Kubín Kl. II. č. 34. J. Kosář.

Dřevěná šavle

I, 129-131.

Lit.: Polívka-Tille č. 59. Polívka-Kubín Pk. I. s. 787-788 k č. 288.

Kubín, Pk. I. č. 288 Č. Lamač.

Kulda III. č. 38.

Václavek 1898, č. 10, s. 53.

„Karlmeinet“

I, 131-132.

Lit.: Polívka-Tille č. 271. Polívka-Kubín Pk. I. s. 623 k č. 56. KHM III. s. 393 k č. 192.

Tille č. 8. Javorek.

Rad. č. 75, s. 677.

⇒ Císař Josef II/2, 573-574, 617.

Č

⇒ Čarodějnice – sněm viz Sněm čarodějnic.

Čarodějníkův (čarodějův) učeň

I, 132-141. II/2, 466. Viz též I, 29, 30.

Lit.: Polívka-Tille č. 35. Polívka-Kubín Pk. I. s. 609 k č. 29 a k č. 116, s. 684 malé dodatky. KHM II. č. 68.

Malý č. 7, s. 112.

Mikšíček 1847, č. 2.

Kulda č. 65.

Kulda č. 82.

Kulda IV. č. 5.

Č. L. 9, 1900, s. 91. Bouchal č. 2. (sic). Krumlovsko.

Přikryl VI. s. 57. Z Dolní Něčice.

Krolmus I. s. 568.

Přikryl 1895, s. 494.

Kubín Pk. I. č. 29, A. Kulíčková.

Kubín Podk. I. č. 116. V. Hortlík.

Přikryl 1895, s. 26.

⇒ Čáry: katovské I, 128. Pták nese kámen na stéble II/1, 361.

⇒ Čáry štědrovečerní o ženicha II/2, 6 H.

Čekanka

I, 162-165. II/2, 466.

Lit.: Polívka-Tille č. 36. KHM I. s. 502-503 k č. 56.

Kotouč a Čekanka

I, 162-163.

Hormayrs Taschenbuch III. 1822, č. 26, s. 249. "Czekanka".

Č. Včela 1839, č. 39 a 40, s. 153 a 157. Překlad předešlého textu .

Č. Včela 1843, s. 130. Od F. Květa "svobodně" podle "staroslovanské" pověsti Ant. Uyssa. Rovněž překlad z Hormayrova Taschenbuchu.

Mikšíček II. č. 26, s. 222, sám cituje "Z Včely" (1843).

Menšík V-VI. (Z okolí holešovského) č. 35, cituje "Z Včely", ale otiskuje z Mikšíčka.

Kotouč a Milivka

I, 163.

Moravia 1842, V. č. 9, 31./1. a č. 10, 3./2. s. 35 a 38. Čekanka. Novellette von F. V. Donneh. — Patrně vzato z dila: Joh. Müller, Wanderungen in die Hallen der Vorzeit... Znojmo, 1831 (cit. Amerling s. 23).

Nevěrná milá

I, 163-164.

Č. L. 23, 1914, s. 259. J. Sedláček: Vyprávěl 1880 Jan Kašpar, dědeček.

K. Amerling, Květomluva... Praha, Enders, 1833, s. 15. Z Klatovska. Vypravuje se "novějšími způsoby znetvořena".

Amerling ib. s. 15.

Věrná milá

I, 164-165.

Bohemia... 1831, 11./11., č. 135. Pr. Schön (cit. Amerling s. 27).

Slavie I. 4, s. 5. Vác. Švarc, Domažlicko.

⇒ Černý muž viz Drak ve skále I, 290. Neznámý vítěz – závody. II/1, 148. Též: I, 256, 608, II/2, 209, 278, 281, 476.

⇒ Čert a baba viz Baba horší než čert, Čertovy smlouvy, Belfegor.

Čert a domnělý čert

I, 165-171.

Lit.: Polívka-Kubín Kl. II. s. 269-272. Polívka-Tille č. 38.

Kmotr mlynář — peníze od nocleháře, s. Josefa

I, 165-168.

Němcová č. 59, IV. s. 60.

Kubín Podk. II. č. 39. M. Antonová. Podle Němcové č. 59.

Vaněček č. 45. A. Černá. Stručně podle Němcové č. 59.

Kubín Kl. II. č. 90. J. Vašata, sedmačtyřicítiletý, vtipný, hbitě vypráví, "ostrá huba". (Úvod o mlynářských čárech.)

Kmotr mlynář — poklad pod pařezem

I, 168-170.

Hošek A. č. 40. J. Sýkorová, Stržanov.

Peck č. 3.

V. Popelka, Poličsko, č. 19. Zrůstová, Hana, 28. XII. 1914.

Vaněček č. 65. M. Sirotková, stařena slabé paměti.

Kmotr řezník — hrnec peněz ze země

I, 170-171.

Kulda č. 113.

Václavek 1898, č. 1, s. 7.

⇒ Čert a Fimfarum viz Fimfarum.

⇒ Čert a Káča viz Belfegor I, 88.

Čert čeledín

I, 171-175. II/2, 466.

Lit.: Polívka-Tille č. 84. Polívka, Pohádkoslovné studie IV. 1, 6. KHM II. s. 294 k č. 90.

Kulda IV. č. 12.

Kulda č. 97.

Kulda č. 37.

Peck č. 18.

⇒ Čert na lakomcově hrobě viz Lakomcúv hrob.

⇒ Čert na pařezu viz Drak ve skále I, 313 an.

Čert pokušitel — žena

I, 175-177. II/2, 466-467.

Lit.: Srv. KHM III. k č. 125. s. 15 pozn. 1. in fine.

Malíř

I, 175.

Blažek II. č. 8. Dodatek.

Menšík IV. č. 3.

Duchovní

I, 175-177.

Kulda č. 19.

Kulda č. 58.

Menšík č. 3.

Menšík č. 25.

Čert pomáhá

II/2, 368-369. Viz též II/2, 220.

Lit.: Polívka-Tille č. 39 a 248 B. s. 173. KHM II. s. 566 k č. 120. Wesselski: Mönchslatein č. 97. s. 306, Märchen č. 54. s. 244. Pauli č. 92. P. L. Jacob: Curiosités infernales. Paris, Garnier, s. a. s. 22.

J. Weier: De praestigiis daemonum (něm. vyd. Frankfurt a./M. Basseus 1586). Kniha IV. kap. 19.

Kulda č. 119.

Hošek A. Ze Stržanova č. 28. M. Ronovská.

Bayer 1874 II. č. 13. Vložka do látky „Vzkříšená nevěrná žena“. (Soupis II/2, s. 220.)

Čert v klášteře

II/2, 369.

Lit.: V. Jagič-V. Tille v Archiv f. slav. Philologie, 36. 1916. s. 504. "Bruder Rausch". H. Anz v Euphorion IV. s. 756., O. Schade v Weimar. Jahrbuch V. s. 357. Scheible, Das Kloster XI. s. 1070. J. Polívka v Nár. Sborníku X. s. 160.

V. Prasek: Slezská vlastivěda I. 1888. s. 42. Z rkpu P. Hirschmenzla kol. r. 1670.

⇒ Čert v lakomcově kůži viz Lakomcův hrob.

⇒ Čerti v zakletém zámku viz Kouzelné dary za almužnu.

⇒ Čertova hráz II/2, 618.

Čertovy smlouvy

I, 177-185. Viz též I, 93, 94.

Tři přání — křivý chlap

I, 177-180.

Lit.: Polívka-Tille č. 140. Polívka-Kubín Kl. I. s. 112 k č. 59, II. s. 109 k č. 27. KHM III. s. 16, pozn. 1.

Němcová č. 18, II. s. 64.

Kubín Kl. I. č. 59. J. Hercig podle Němc. č. 18.

Kubín Kl. II. č. 27. J. Jirman. Němcová č. 18.

Kubín Podk. II. č. 187. M. Janečková; podle Němcové č. 18.

Hádanky

I, 180-181.

Lit.: KHM III. s. 15, pozn. 1, čerti na hrušce s. 12 (k číslům).

Peck č. 35 (1, 2, 3, 4, 7).

Kubín Kl. 1. č. 11. F. Středa (1, 2, 3, 4, 5).

Bayer 1874, I. č. 27. (Ubrus, svíčky, gajdy.)

Václavek-Soukal II. č. 12, s. 60. (Čertova léta.)

Rozličné sázky

I, 181-185.

Lit.: KHM k č. 189. Sklizeň KHM III. s. 363; děravá punčocha KHM III. s. 421; síto KHM I. s. 5, pozn. 1. s. 215, pozn. 1č; Chauvin II. č. 43, s. 259.

Menšík č. 49. (Sklizeň.)

Č. L. 20, 1911, s. 448. J. Sedláček. Vyprávěl J. Podliska. Z Předbořic. (Sklizeň.)

Kulda č. 121. (Punčocha bez paty, síto.)

Č. L. 12, 1903, s. 433. O. Svoboda. Z Nasavrcka: Hofmanka pětasedmdesátiletá. (Punčocha bez paty, síto.)

Menšík č. 78. (Přijel na zvířeti.)

Sedláček II. č. 21, s. 59. (Přijel na zvířeti.)

Menšík č. 27. Totéž Václavek I. č. 10. (Znalost ptáků.)

Homolka č. 18. Byšice u Mělníka. (Až opadá listí s dubu.)

Šebestová, Lidské dokumenty. Olomouc 1900, s. 264. (Tabák.)

Menšík I. č. 11. (O dýmku.)

Kulda č. 72. (Pomoc P. Marie.)

Vel. nár. kalendář 1866, s. 200. "Národní báchorka". (Napálen důkazem, že je čert.)

⇒ Čertovy stavby viz Čertův mlýn I, 198.

Čertovy závody

I, 185-193. II/2, 467-468. Viz též I, 272.

Lit.: Polivka-Tille č. 140. Pohádkoslovné studie s. 63, s. 175. Polívka han. opav. s. 35-37 k č. 8. Polívka-Kubín Kl. I. s. 39 k č. 16 zmínka. KHM III. k č. 189.

O princeznu v pekle

I, 185-190.

Rad. č. 79, s. 699.

Č. L. 9, 1900, s. 88. Bouchal č. 1 (sic), Krumlovsko. Podle Rad. č. 79.

Kubín Podk. I a 2. Kubín otec. Podle Rad. č. 79.

Polívka č. 8. Opavsko.

Rozličné motivy

I, 190-193.

Kulda č. 71. (Rodiče v pekle, stádo; házet, hvízdat, oltář v pekle.)

Kubín Kl. I. č. 16. F. Středa. (Zápis syna; běhat, házet, škrábat, jezdit.)

Kulda č. 21. (Chytat čerty; zápasit, běhat, nosit koně, pískat.)

Sláma č. 4. (Chytat čerty; kalhoty, běhat, nosit koně, pískat.)

Vrána č. 6. (Služba u čerta; pískat, běhat, zápasit, jezdit.)

Čertův mlýn

I, 193-201. II/2, 468. Viz též I, 512. II/2, 56-9, 61, 90, srv. též Hastrman ve mlýně.

Lit.: Polívka-Tille č. 142 D. NVČ. XIV. s. 109 k č. 5 (Modelhart).

Na Radhošti

I, 193-199.

Č. L. 15, 1906, s. 219. J. H. Galaš, spis o Valaších.

Mikšíček II. č. 18, s. 156. Opsáno z Č. Včely 1841, s. 328 (J. Hanuš).

Zábavné báchorky. IV. s. 3.

Kulda č. 16.

Brunclík č. 5, s. 87.

Bayer 1875, č. 19. Srovnává se s Kuldou č. 16.

Kulda č. 15. (Čertovy stavby.)

Kobzáň č. 6, s. 86.

Rozličné motivy

I, 199-201.

Lit.: Zaklínění KHM I. č. 8, II. s. 530 pozn. 1. Kaménky místo ořechů KHM č. 114. B. I. s. 68 pozn. 1.

Mikšíček 1847, č. 16. ("Modrovous", Nový hrad.)

Sláma č. 2.

Slavia I. 3, s. 25. J. Hrubý. (Zaklínění z Hastrmana ve mlýně.)

Kubín Podk. I. č. 7. Jan Kubín. (Zaklínění z Hastrmana ve mlýně.)

Kubín Podk. I. č. 118. V. Hortlík. (Zaklíněné prsty.)

Čertův švagr

I, 201-207. Viz též I, 190, II/2, 263.

Lit.: Polívka-Tille č. 43. Pohádkové studie IV. 1. KHM č. 100, č. 101. II. s. 429.

Němcová č. 26, II. s. 137.

Kubín Podk. II. č. 40. M. Antonová. Výtah z Němcové č. 26.

Kubín Podk. II. č. 138. M. Janečková. Podle Němcové č. 26. Stručněji, se změnami v úvodu a závěru.

Němcová č. 46. III. s. 145.

Kubín Pk. I. č. 20. A. Kulíčková. Podle Němcové č. 46.

Peck č. 45.

Popelková č. 9.

Kašík č. 25. Zlomek.

D

⇒ Damoklův meč II/2, 618.

Danžach a Šemsia (Šemzia)

I, 363-365. Viz též II/1, 352.

Tisíc a jedna noc (Pečírka) 3, s. 195 (srov, Weil IV. č. 85).

Kubín Pk. II. č. 90. J. Zlatník.

Dar hadího krále

I, 208-212. Viz též I, 28.

Lit.: Polívka-Tille č. 106. KHM č. 104a. Aarne, Vergleichende Märchenforschungen s. 1-82.

Slavia 1882, č. 24. Kněždub na Mor.

Kulda č. 31.

Stránecká I. č. 18, s. 66. (Úvod: Hloupý Honza — pozdravy — nevěsta.)

Popelková č. 18. (Místo hocha dívka.)

Václavek I. č. 2, s. 10. (Jen úvod.)

Dar zakletého hada

I, 212-219.

Lit.: Polívka-Tille č. 107. KHM II. s. 206 k č. 85 jen zmínka. Srv. Lexa, Staroegyptské povídky beletristické s. 198, č. X. Anup a Bata.

Popelková č. 5.

Slavie II. 2, č. 13. M. Konířová. J. Hradec.

Příhoda č. 7.

Přikryl III. s. 3.

Menšík I. č. 5.

Peck č. 34.

⇒ Dar sv. Jakuba viz Pout do Kompostely II/1, 252.

⇒ Dary od nevěsty viz Hloupý Honza I, 419.

⇒ Dary kouzelné viz Kouzelné dary.

⇒ Der Graf von Rom (Mainz) viz Pout do Jerusaléma II/1, 251.

Devět křížů

II/2, 370-373.

Lit.: B. Němcová: Sborník statí... red. V. Černý. Karlín, E. Šolc 1912. s. 210: Stanislav Souček: „Pověsti z Náchodska u B. Němcové.“

České

II/2, 370-371.

Charvát s. 118. Báseň.

Něrncová č. 30. II. s. 162. [+ Babička.]

Hraše Povídky č. 17. s. 263. Náchodsko.

M. Teller: Sagen der Herrschaft Nachod in Böhmen. Prag, Haase 1839. s. 20. Báseň. Cituje lidovou píseň.

Národopisný sborník okresu hořického. Praha, Beaufort 1895. s. 110. F. Pokorný.

Moravské

II/2, 371-373.

Lidové noviny 7/1 1928 . č. 11. F. Autrata: "Václav Outerek na studiích".

F. B. Štěpnička: Krvavá svatba, Moravská povídka. ČČM. roč. II. 1828. seš. 3. s. 64. "...asi před dvěma sty padesáti léty".

Moravia X. č. 91. J. Landek: "Aus Kuhländchen; Die blutige Hochzeit".

Moravia XI. 1848. č. 33. s. 129. F. Zdražil: "Neun Kreuze. Mährische Volkssage".

Český lid 9. 1900. Hošek, Rohozná, V. Cupal s 58. č. III.

Blažek II. O našich písních jarmarečních s. 11. "Devět křížů v lese bytešském".

⇒ Diblík viz Plivník.

Didonina lest

II/2, 373.

Lit.: Polívka-Tille č. 47.

Přikryl, Záhorská kronika III. 1906/7. s. 83.

Přikryl, 1895. č. 18, s. 182.

⇒ Dit des perdrix viz Mlsná žena II/2, 399.

Divá žena a dívka

II/2, 373-375.

Lit.: Polívka-Tille č. 48.

Němcová č. 64. IV. s. 110.

Sál s. 99. Z Nového Hradce.

Kubín Kl. I. č. 53. V. Klimeš, Machovské Končiny.

Hraše Zkazky č. 9. s. 55. Táborsko.

Kubín Kl. I. 4. 42. V. Klimeš, Machovské Končiny.

Kubín, Kl. II, č. 66. Slané, F. Langrová.

Kubín Pk. I. č. 173. J. Janeček, Suhrovice,

Kubín Pk. II. č. 84. J. Bartoníček, Brtev.

Divá žena ženou člověka

II/2, 375-378.

Lit.: Polívka-Tille č. 49. Máchalův sborník, s. 312: V. Tille, „Dívky ptáci“. Chauvin VI. č. 343. s. 181.

Erben č. 17. Totéž Slavie Řada I. sv. 1. část 1. č. 3. s. 23. Viz též "Čáslavský kraj" I. 1905. s. 15. Srv. Národop. věstník VIII. s. 128. V Slavii otištěno z Erbenovy pozůstalosti, s dodatky z Čáslavska. Viz i Zálesí 1919/20. I. s, 186.

Český lid V. s. 234. Humpolecko.

Charvát: Z českého jihu s. 143.

Blažek V. s. 281-284.

Vlastivědný sborník českého jihovýchodu. Pelhřimov, Šprongl. IV. 1925/6. s. 127.

Týž III. s. 93.

TýŽ I. 1920 s. 143.

Vidláková č. 22. K. Prokšová, Puklice.

Šťastný sňatek

II/2, 377-378.

Kubín Kl. II. Tři povídky Anny Šrůtkové z Blažejova. č. 13.

Kubín Kl. II. Tři povídky Anny Šrůtkové z Blažejova. č. 19.

Kubín Kl. II. Tři povídky Anny Šrůtkové z Blažejova. č. 23.

⇒ Divá žena viz též Podhozenec II/2, 412.

⇒ Dívce padají z úst růže viz Podvržená nevěsta II/1, 225.

⇒ Dívka hodná – zlá viz Hodná – zlá dívka.

Dívka kouzelnice

I, 219-253. II/2, 468-474. Viz též II/1, 128, 317, 382, 385, II/2, 534.

Lit.: Polívka-Tille č. 268. KHM I. s. 442/3 k č. 51; s. 501 k č. 56 (zmínky); II. s. 140/6 k č. 79 (zahazování věcí na útěku).

Texty bez stálých úvodů

I, 219-224.

Elpl č. 19, s. 81.

Kubín Podk. I. č. 183. J. Šlambor. (Úkoly: les, rybník, mlýn, peří.)

Kubín Podk. I. č. 80. F. Kocourková.

Kubín Podk. II. č. 235. A. Machek. (Úvod z Anděla strážce.)

Kulda č. 66.

Kubín Podk. I. č. 28. A. Kubíčková.

Peck č. 32.

Texty bez stálých úvodů; zapomenutá nevěsta

I, 224-229.

Peck č. 17. (Úkoly: les, víno, chléb.)

Popelková č. 2. (Úvod upomíná na Zaspanou nevěstu.)

Kulda III. č. 9. (Úvod: Podhozenec.)

Malý č. 3, s. 54. (Úkoly: les, rybník, zámek, poznat dívku.)

Dívky ptáci

I, 229-241.

Lit.: KHM III. s. 406-417 k č. 193.

Kubín Podk. I. č. 5. Jan Kubín.

Přikryl 1895, s. 438.

Č. L. 6, 1897, s. 195. Kulda, Sloupsko č. 11.

Krolmus I. s. 488. "Pověst česká." (Dívky ptáci.)

Kulda IV. č. 3. (Zvláštní text.)

Němcová č. 31, III. s. 3. (Dívky ptáci.)

Hruška III. č. 5, s. 53. J. Kobes. Podle Němcové č. 31.

Němcová č. 8, I. s. 83.

Tille č. 22. Javorek.

Zaslíbení syna

I, 241-246.

Lit.: KHM II. s. 516-528 k č. 113.

Kubín Podk. I. č. 82. A. Kulíčková.

Menšík IV. č. 28.

Kubín Podk. I. č. 280. Č. Lamač.

Vodník

I, 246-247.

Lit.: Polívka-Kubín Kl. I. s. 52 k č. 23.

Č. L. 12, 1903, s. 98. Kulda bez čísla.

Kubín Kl. I. č. 23. J. Drašnar.

Jar. Langer, Selanky. Pospíšil, Praha, 1830, s. 62.

K. Amerling, Květomluva. Praha, Enders, 1833, s. 38.

Mme d'Aulnoy, L'oranger et l'abeille

I, 248-253.

Lit.: Polívka-Tille č. 268, KHM II. s. 77 k č. 79 a.

L'oranger et l' abeille. Conte. Le Cabinet des fées. Mme d' Aulnoy, Les Contes des Fées. A Genève, II. 1785, s. 313.

Básně o čarodějnicích. Kratochvílné čtení.... Kraméryusovým nákladem. V Praze 1794. V České novinářské Expedycí, č. 2, s. 39.

Vaněček č. 58. J. Ctibůrek. Podle knížky "Básně o čarodějnicích" c. 2.

Popelková č. 24.

⇒ Dívka-květina: Čekanka I, 163. Dívka-kouzelnice II/2, 470, 473, 474; Ženich upír II/2, 336.

⇒ Dívka nesmí na slunce viz Podvržená nevěsta II/1, 233.

⇒ Dívky-ptáci viz Dívka-kouzelnice I, 229, Netvor bez duše II/1, 124. Mimo to: I, 363, 365, II/1, 353, 368, 371, II/2, 77, 79, 210, 505.

⇒ Dívky s korunkami viz Výpravy (Různé) II/2, 209-210.

⇒ Divní tovaryši viz Princezna Nezasmálka II/2, 303. Dlouhý, Široký a Bystrozraký I, 253. II/2, 474, Princezna závodí v běhu II/1, 373. Mimo to: I, 285, 287, II/1, 40.

⇒ Divý muž viz Černý muž.

Dlouhý, Široký, Bystrozraký

I, 253-257. II/2, 474-475.

Lit.: Polívka-Tille č. 51. KHM II. k č. 71, s. 92 zmínka.

Erben č. 5.

Menšík V.-VI. č. 32.

Kubín Podk. I. č. 1. Jan Kubín.

Kubín Pk. I. č, 243, F. Hadinec. (Zmatený text.)

⇒ Doktor Vševěd viz Domnělý hadač.

Domněle začarované dobytče

I, 257-259. II/2, 475.

Lit.: Polívka-Tille č. 55. Polívka-Kubín Kl. II. s. 172-174, č. 46, KHM III. s. 9 k č. 122 zmínka; s. 391 k č. 192, pozn. 3.

Žert a Pravda č. 202.

Malý č. 19, s. 184. Viz Žert a Pravda č. 202.

Rad. č. 11, s. 110.

Kubín Kl. II. č. 46. Jan Kosíř.

Peck č. 47.

⇒ Domněle zázračné věci viz Unibos II/2, 154.

⇒ Domnělý blázen. Doplňky II/2, 143. Viz též Drosselbart.

Domnělý hadač

I, 259-268. II/2, 475. Viz též II/2, 393-394.

Lit.: Polívka-Tille č. 52. Pvlívka-Kubín Kl. II. s. 153-163 k č. 39. KHM č. 98.

Uhlíř

I, 259-260.

Frantova práva s. 23.

Cvrček

I, 260-266.

Erben č. 18. (Z pozůstalosti.) F. Stránecká. Totéž v Slavii I. 4. s. 25.

Soukal č. 5, s. 60.

Třebízský č. 4, s. 25.

Mikšíček 1847, č. 7.

Hraše Povídky II. č. 11, s. 163. (Jméno je vynecháno.)

Kubín Kl. II. č. 39. J. Kosář.

Václavek-Soukal I. č. 2, s. 11.

Kulda č. 49. Podle Kuldy Přikryl, 1895, s. 475, místy doslova.

Rak

I, 266-268.

Rad. č. 52, s. 487.

Kulda IV. č. 6 (chybně označeno jako č. 7), s. 71.

Domnělý hrdina

I, 268-283. II/2, 475-476. Zmínky: I, 189, II/1, 306, 409, II/2, 59, 60, 65.

Lit.: Polívka-Tille č. 56. Pohádkoslovné studie I. KHM č. 20. Závody s obrem č. 183.

Závody a zabít draka

I, 268-272.

Václavek 1898, č. 8, s. 42.

Slavia 1882, č. 22. Telč na Mor.

Č. L. 13, 1904, s. 130. Vondrák č. 3.

Třebízský č. 5, s. 34.

Zabít obra (dva obry), závody

I, 272-276.

Mikšíček I. č. 20, s. 148.

Kubín Podk. I. č. 182. J. Šlambor. Podle Mikšíčka 1845, č. 20.

Č. L. 8, 1899, s. 275. Hošek.

Č. L. 13, 1904, s. 427. Zíbrt z deníku F. Petery, jenž zapsal tu pohádku podle vypravování Boženy Peterové v Praze 1. února 1863.

Kulda č. 40.

Přikryl 1895, s. 487. Podle Kuldy č. 40.

Zvíře; mnoho obrů (lupičů)

I, 276-283.

Vel. nár. kalendář 9, 1866, s. 183. Hrdinský krejčí. Pohádka.

Kubín Podk. II. č. 3. V. Jiskra — Velký nár. kalendář 9, 1866, s. 183.

Kubín Kl. I. č. 6. A. Hurdálek. Vel. nár. kalendář 9, 1866, s. 183.

Kubín Podk. I. č. 37. A. Kubíčková. První část zvláštní látka.

Rad č. 22, s. 221.

Žert a pravda č. 319.

Peck č. 58. (Text značně porušený.)

⇒ Domnělý žebrák viz Nezdara králem (in fine).

Draci létající

II/2, 378-379. Zmínka: II/2, 476.

Do východních zemí

II/2, 378-379.

Kulda č. 3.

Erben č. 15. s. 105. Od Kuldy.

Přikryl, Záh. kronika č. 48. s. 292.

Václavek-Soukal II. č. 20. s. 80.

Vyhlídal, Naše Slezsko s. 291.

Z propasti

II/2, 379.

Lit.: Polívka-Tille č. 58. Polívka NVČ. 1917. s. 103.

Gesta Romanorum. Vyd. J. V. Novák č. 58.

Mikšíček II. č. 17. s. 151.

K. Bufková-Wanklová v Osvětě s. 114.

Podobně: Hormayrs Taschenbuch 5. 1824 č. 50. b. s. 221.

Podobně: Moravia 1840 III. č. 12. s. 205.

Podobně: Přítel mládeže III. sv. 1. s. 31. M. J. Sychra.

Draci na mostě

I, 283-290. Zmínka: II/1, 32.

Lit.: Polívka-Tille č. 196. KHM II. s. 92-93.

Tille č. 12. Bortel. a) b) a) (dokončení.)

Přikryl 1895, s. 228.

Menšík I. č. 15.

⇒ Drak v propasti viz Draci létající.

Drak v skále – bratří

I, 335-351. II/2, 478-479, 537.

Lit.: Polívka-Tille č. 151. KHM č. 60.

Dva bratři — lesní zvířata

I, 335-342.

Rad č. 1, s. 1.

Kubín Podk. I. č. 36. A. Kulíčková.

Kulda č. 54.

Václavek I. č. 5, s. 30.

Hošek A. č. 61. Stržanov. Filip Blažíček. (Zkomolený text.)

Č. L. 13, 1904, s. 84. Vondrák č. 1.

Dva bratři — psi

I, 342-346.

Kubín Podk. I. č. 211. F. Procházka.

Kulda IV. č. 13.

Dva bratři; úvodem Ptáček štěstí

I, 346-347.

Lit.: KHM I. b. č. 60, s. 529 a s. 534.

V. Popelka č. 2. Vosmek, Sádek.

Tři bratři

I, 347-351.

Kulda III. č. 25.

Vrána č. 28.

Drak v skále – Černý muž

I, 290-305. II/2, 476-477. Viz též II/1, 383, 393.

Lit.: Polívka-Tille č. 151. Polívka-Kubín Kl. II. s. 184 k č. 53. Zmínka.

Černý muž, kterýž jednomu rytířskému synu velké dobrodiní učinil, jenž skrze něj dříve od něho všelikému umění vyučen, tři obry, draka s sedmi hlavami zabil, královskou princezku za manželku dostal a s ní celé království. Čtoucímu lépe se vyrozumí, V Jindřichově Hradci, A. J. Landfras, 1858. Tamtéž doslovný přetisk bez roku (1865). Doucha s. 146. V Litomyšli, č. 16, s. 64.

Kubín Kl. II. č. 53: Ovčák Hynek.

Peck č. 2. "O černém mužovi." Podle tisku vypráví Sedlařík.

Vaněček č. 1. M. Vítková z Ostrova u Tochovic, r. ]916.

Kubín Podk. II. č. 139. F. Erbenová.

Přikryl III. s. 60.

Tille č. 21. Název: "Hynek." Výměnkář Javorek v Jarcové u Val. Meziříčí.

Kubín Podk. I. č. 246. František Hadinec z Rovenska, jednašedesátiletý podomní obchodník.

Hruška II. č. 8, s. 67.

Ješina č. 10. Podobný základ jako Hruška II. Č. 8.

F. B. Veverka, Povídačky pro ukrácení chvíle. Praha a Hradec Králové, 1829, s. 41 (Knižní povídka bez draka v skále). Gverino, jediný syn krále Syciliánského, Filip Marya nazvaného, vysvobodil lesníka (lesního člověka) z vězení, začež veliké vděčnosti obdržel.

Drak v skále – Nevěrná sestra

I, 320-334.

Lit.: Polívka-Tille č. 151. Polívka-Kubín Kl. I. s. 151 k č. 72, Pk. I. s. 700-704: k č. 151. KHM s. 551 k č. 60; srov. III. s. 2, pozn. 1.

Psi

I, 320-326.

Kubín Kl. I. č. 72. V. Jirman. (Psi.)

Kubín Podk. II. č. 253. F. Málková. (Psi.)

Kubín Podk. II. č. 234. A. Machek. (Psi.)

Němcová č. 6, I. s. 62. (Psi.)

Kubín Podk. II. č. 60. B. Grohová. Pod vlivem Němcové č. 6. (Psi.)

Č. L. 22, 1913, s. 196. Zapsal F. Petera r. 1852. (Zlomek.)

Lesní zvířata

I, 326-334.

Kulda č. 27. (Vlk, medvěd, lev.)

Kubín Podk. I. č. 151. K. Chvátalová. (Kanec, vlk, peklo.)

Polívka č. 4. Opavsko. (Zajíc, vlk, lev.)

Rad č. 2, s. 13. (Vlk, medvěd.)

Drak v skále – Řezník

I, 305-320. II/2, 477.

Lit.: Polívka-Tille č. 151. KHM III. s. 454 k č. 199 (zabití lupiče lstí).

Kubín Podk. I. č. 292. Pítro v Rovensku.

Kubín Podk. I. č. 229. Václav Junek v Hrdoňovicích (osmasedmdesátiletý).

Menšík č. 66.

Bayer 1874, II. č. 8.

Elpl č. 1, s. 13.

Kubín Podk. II. č. 192. M. Janečková.

Hraše, Národní pověsti, Otto, č. 7, s. 27. Broumovsko.

Povídky, v nichž vypravování o draku v skále je nahrazeno jinou látkou.

Kulda III. č. 2.

Kubín Podk. I. č. 39. A. Kulíčková.

Bayer 1874, 1. č. 7.

Vaněček č. 49. J. Šebek.

Popelková č. 32.

Drak ve skále

Zmínky: I, 110, 111, 112, 307, II/1, 133, 147, 362, 383, 393. II/2, 281, 533, 607, č. 23.

Drak zahuben vnadidlem

II/2, 379-380.

Lit.: Orient-Occident I. s. 752.: Beitrag zu den Localsagen über die Drachenkämpfe von Lerche. Srv. str. 564.

Hormayrs Taschenbuch 5. 1824. s. 225. Český překlad od K. Lhoty v Květech 1835 s. 76. Viz též Jurendes Mähr. Wanderer II. 1813 s. 127 a Přítel mládeže 1825 III. 1. (Též Sychra: Paměti moravské.)

Filip č. 253 rukopisu. Al. Tlatlová z Pardubic, bytem v Kuklenách.

Elpl č. 25. s. 109.

Tille č. 19. Javorek z Jarcové.

Vidláková č. 16. J. Rott, V. Beranov.

Drosselbart

I, 351-358. II/2, 479.

Lit.: Polívka-Tille č. 192. KHM č. 52.

Blázen (skvosty)

I, 351-353.

Němcová č. 61, IV. s. 74.

Kubín Podk. I. č. 237. K. Šafář.

Zahradník (blázen), kytice

I, 353-358.

Tille č. 45. Krejčí Svoboda.

Tille č. 49. Švec Kostka.

Němcová č. 38. III. s. 69.

Václavek-Soukal I. č. 1, s. 7.

V. Popelka. Střítež, Simonová, 15 XII. 14. (Zlomek.)

⇒ Drozda a Jemna yiz Hodná – zlá dívka I, 459, II/2, 485.

⇒ Dřevěná šavle viz Císař a voják I, 129.

⇒ Dudák strašidelný viz Švanda II/125.

⇒ Duše ženy v stromě

II/2, 625.

Václavek 1897 s. 111.

Dva šibalové

I, 358-363. II/2, 480. Zmínka I, 265.

Lit.: Polívka-Tille č. 282. Polívka opav. han. s. 142-150 k č. 50. KHM III. s. 393 k č. 192.

Tisíc a jedna noc (Pečírka) 4, s. 145. "Dva taškáři".

Peck č. 62. (Hádka o trojník.)

Polívka č. 55. Haná.

Bayer 1875, č. 15. (O dva groše a zdánlivě mrtvý.)

Vávra č. 5. (Střídavá služba u baby.)

Václavek III. č. 37, s. 20.

Mikšíček 1847, č. 6.

⇒ Dvanáct měsíčků viz Hodná – zlá dívka I, 460.

⇒ Ďanžach viz Danžach.

E

⇒ Elegart viz Karlmeinet

sv. Eustachius

I, 366-367. Eustachius-Placidus II/2, 480.

Lit.: Polívka-Tille č. 81 a č. 123. A. C. Ott, Altfrz. Eustachiusleben. Erlangen, Junge 1912. — Wesselski, Märchen č. 47. — Köhler II. č. 37. — Jgm. VI. 1351b. — Kr. Šmída Spisy, ed. J. Pečírka, 1864, sv. 35/6.

Začíná se předivná, žalostivá, zas i potěšitelná Hystorie o svatém Eustachyovi, o čemž píše Vincentius in Speculo Historiali, lib. II. cap. 58. (Tisk univ. knih. pražské 54 K 4105.) (Podle básně Jana Damascenského 8-9. st.)

Polívka č. 49. Z Hané. M. Střelcová v Podomí.

F

Fadlallah a Zemruda

II/2, 380-381.

Lit.: Les milles et un jour, contes persanes, traduits en français par M. Petis de la Croix. Paris, Compagnie des libraires 1766. sv. 2. s. 91. Den 48.–55.

Pečírkův Národní kalendář 1871 s. 1.

Kubín Pk. II. č. 140. F. Erbenová, Miletín.

⇒ Fanch Sconarnec viz Sázka o nos.

Farář a cikán (dráteník)

II/2, 382-385.

Sen o nebi

II/2, 382.

Lit.: Polívka-Tille č. 302. Chauvin IX. s. 28. č. 17. Wesselski Märchen, č. 62. KHM IV. s. 139 („Traumbrot“).

Gesta Romanorum ed. J. V. Novák č. 51.

Pečírkův Národní kalendář 2. 1859. s. 116.

Tille č. 42. Svoboda.

Peck č. 83.

Přikryl, Záh. kronika VIII. s. 96.

Václavek III. č. 29. s. 5. Václavek 1897 č. 35. c.

Ukradené sele z trouby

II/2, 383.

Vrána č. 21.

Tille č. 43. Svoboda.

Václavek-Soukal č. 17. s. 79. b.

Ukradená husa z trouby

II/2, 383.

Václavek III. č. 35. 15. Václavek 1897 č. 35 b.

Vyhlídal, Čechové v Pruském Slezsku. s. 61.

Pohádky vod hu nás. č. 12. M. Krutinová, St. Postřekov.

Snědené poselství

II/2, 383-384.

Tille č. 41. Svoboda.

V. Popelka č. 11. a. b.

Přikryl, Záh. kronika, VIII. s. 96.

Václavek III. č. 34. s. 14. Václavek 1897 č. 35. s. 89. a.

Krádež pomocí listu

II/2, 384.

Česká Včela 1843 č. 16. s. 64.

Tille č. 44.

Prager Presse 18. 5. 1932.

Myšlenka rovná se činu

II/2, 384-385.

Václavek-Soukal II. č. 17. s. 79.

Peck č. 93.

Felsenburg (Felsenburk)

I, 367-370.

Rytíř Felsenburg, udatný vysvoboditel dvanácti zavinšovaných osob. V Skalici, tiskem dědičů J. Škarnicla, 1889.

Vaněček č. 20. Krajcka v Hluboši, šestasedmdesátiletá. Vyprávěno 1. února 1917.

Přikryl 1895 s. 199.

⇒ Fénix viz Lék otci (pták, kůň, dívka) II/1, 2, Parisade II/1, 192.

Fext

I, 370-375. II/2, 480-481. Zmínka II/2, 505.

Lit.: Polívka-Tille č. 63 A. Polívka-Kubín Kl. I. s. 11-12 k č. 2, zmínka; II. s. 235 k č. 72, zmínka. Polívlka, opavské-hanácké s. 110 k č. 38. O Fextech: Zíbrt, Myslivecké pověry a čáry. Písek 1899. Uč. společnost Praha 1891. Č. L. 1902, s. 439. Srov. též Hormayr's Tachenbuch XXX. č. 284.

Dívka

I, 370-374.

Příhoda č. 16.

Kubín Podk. II. č. 162. G. Lhota.

Malý č. 23, s. 203.

Menšík č. 92, "Kostlivec". Prý "Z Lomu". Na konci: "J. B. Malý". Otisk povídky Malého č. 23 asi z vydání r. 1838, č. 1.

Kubín Kl. I. č. 2. A. Hurdálek.

Kubín Kl. II. č. 72. F. Langrová.

Charvát s. 158.

Hoch

I, 374-375.

Blažek III. s. 199.

Č. L. 14, 1905, s. 56. J. E. Konopas. (Zlomek.)

Č. L. 13, 1904, s. 428. K. L. Novotný. (Zlomek.)

Fimfárum

I, 375-377.

Lit.: Polívka-Tille č. 71. Pohádkoslovné studie s. 84-93. KHM č. 64. B3II. s. 40 a n.

Sedláček II. s. 26.

Menšík č. 40.

Finette

I, 377-381.

Lit.: Polívka-Tille č. 245.

L'adroite princesse ou les aventures de Finette. Le cabinet des fées I. s. 98. Vydavatel praví na str. 13, že se mu povídka ta, připojená do haažského vydání povídek Perraultových, nezdá být sepsána Perraultem. Je věnována hraběnce Muratové.

Kulda III. č. 17. Podle L'adroite princesse, mravně upraveno.

Rad. č. 3, s. 32.

Finette Cendron

I, 381-393. II/2, 481.

Lit.: Polívka-Tille č. 178 A. Polívka-Kubín Pk. I. s. 676 k č. 74. KHM I. s. 124 k č. 15.

Finette Cendron. Conte. Les Cabinet des Fées. Les Contes des Fées, par Mme d'Aulnoy. A Genève 2, 1785, s. 484.

Jgm. IV. Č. 268: Velmi kratochvílné čtení o zchytralé Finettě, jinak Popelce tak zvané. Pro vyražení mladým lidem z něm. jazyku na česko přeložené. V Litomyšli u V. Turečka v 8. b. r. Jiné vydání J. Hradec, I. V. Hilgartner, 1761 v 8. Jiné vydání bez roku a místa: "Toto kratochvilné čtení mladým lidem k vyražení... "

Kratochvilné čtení o zchytralé Finettě, jinak Popelce nazvané. V Skalici, Fr. X. Škarnycla synové 1869, 1882.

Národopisný Věstník 1923, s. 149. Kubín otiskuje tisk, prý z rozmezí 18. a 19. st.: Příběh kratochvilný, sepsaný pro vyražení mysli. Bez tiskárny a bez roku.

Staročeská povídka o Popelce... Vzdělal R. Kramerius. J. Hradec, Landfrass, 8. vydání, b. r.

V. Popelka č. 3. Zrůstová, Hana 28. XII. 1914.

Kulda III. č. 28. Kateřina Vidláková v letech padesátých.

Popelka 1888, č. 3, s. 15. K. Paclíková.

Václavek II. č. 23, s. 33. (Jen první část.)

Elpl č. 21, s 89.

Kubín Podk. II. č. 195. M. Janečková.

Němcová č. 9, I. s. 101.

Kubín Podk. I. č. 74. Jednadvacetiletá M. Vaňoučková vypravuje podle Němcové č. 9.

⇒ Foka kovář viz Císař a šťastný chudák I, 122.

Gesta romanorum, J. V. Novák, č. 36.

⇒ Fortunát viz Princezna Nesyta.

Fridolín

II/2, 385.

Lit.: Polívka-Tille č. 78. (vložka). E. Cosquin: „La légende du page de sainte Elisabeth de Portugal“ (Revue des questions historiques. N. S. 48. 1912 s. 317). Chauvin VIII. č. 145. s. 143. Wesselski, Mönchslatein č. 34. s. 40. Viz též Chráněnec osudu.

Kulda III. č. 37.

G

⇒ Gabelinum viz Učená řeč.

Genovefa (Jenovefa / Jenovéfa)

I, 393-396.

Lit.: Polívka-Tille č. 65. Polívka-Kubín Pk. I. s. 730 k č. 228. Jgm. III. č. 103, s. 67, "Historie..."; VI. č. 1335 c, s. 467, Hýbl (Kr. Schmid). Doucha s. 61, "Historie..."; s. 224-225 Kr. Schmid, Jenovefa, vyd. J. Pečírka, sv. 19. — Seuffert, Die Legende von der Pfalzgrafin Genovefa, Würzburg 1877 (KHM I. s. 166, pozn. 1).

Příkladný příběh o hraběnce z Brabanto nazvané Jenovefa. Pěkná a naučná dějina ze starověkosti. Poznovu vypravovaná.... V češtinu uvedl V. R. Kramérius. V Jindřichovu Hradci, A. Landfras s. 1848.

Kubín Pk. II. č. 131. J. Munzarová, Vyšehrad. "Jenofefa."

Kubín Pk. I. č. 228. Hrdoňovice. V. Junek, osmasedmdesátiletý, hluchý.

⇒ Goj – Magoj II/2, 442.

⇒ Graf von Rom viz Pout do Jerusalema II/1, 251.

Gregorius in saxo

I, 396-397. Zmínka II/2, 241.

Lit.: Polívka-Tille č. 66. Drobné příspěvky s. 101, pozn. 1.

Kubín Podk. II. č. 254. F. Málková.

Swoboda č. 33.

⇒ Gregorius viz též Řehoř.

Griselda

I, 397-401. Viz též II/2, 533.

Lit.: Polívka-Tille č. 67. Dvě povídky v české literatuře XV. st. Praha 1889, I. Jgm. III. č. 94, s. 66. Doucha s. 117 .

Kratochvilná kronika o trpělivé Krizeldě, kterážto, ačkoliv z chudého rodu pocházela, však ale v kráse, ctnostech a trpělivosti mnohé převýšila. V Litomyšli, J. Bergrová. Bez roku.

Menšík č. 72.

Kubín Podk. II. č. 215. Janečková.

Přikryl 1895, s. 532.

Guinevra (Ginevra)

I, 401-402. II/2, 481-482.

Lit.: Polívka-Tille č. 264 C. Zft. f. d. Vereins f. Volkskunde 20, 1910. J. Bolte s. 366-367.

A. Velleti, Guinevra degli Almieri (15. století).

Rozliční příběhové k užitečnému a obveselujícímu čtení. Skalice, Škarnicl, 1878, č. 14, s. 69-72. Z mrtvých vstání Ginévry Amiéry z Florencie.

Kubín Podk. II. č. 218. Janečková.

H

Had a dítě

II/2, 385-386. Zmínky: II/2, 388, 537.

Lit.: Polívka-Tille č. 68. KHM č. 105. Džátakás (Dutoit) č. 43.

Menšík č. 22.

Václavek-Soukal I. č. 61. s. 137.

Kubín Pk. II. č. 161. G. Lhota v Miletíně.

Hošek E. Jakub Fiala č. 27.

Sál s. 224. (Umělá povídka o hadu „hospodáříčkovi“.)

⇒ Had – zakletá princezna I, 212, II/1, 356.

⇒ Had – zakletý princ I, 212, II/2, 347.

⇒ Had – ženich viz Ženich zvíře.

⇒ Hádanky:

Uschlý a vzkříšený stromek (růže) viz Vzkříšená nevěsta II/2, 222. Mimo to I, 162. – Zámek se starým a novým klíčem. Viz Princezna vysvobozená a zrazená II/1, 358 360, 367. Ženich – pták II/2, 357.

Různé v látkách: Achigar II/2, 364, Amaradéví I, 44. Císař a chuďas II/2, 465. Císař a chytrý hoch I, 114. Císař a opat I. 117. Čertovy hádanky I, 180. Princezna Turandot II/1, 321. Prodaná odměna II/2, 419. (Hádanka v pytli.) Lebka – číše II/1, 2. Porůznu: „Na horách sníh...“ II/2, 576. „Pod zemí u dubu...“ II/2, 591.

Hadí koruna

II/2, 386-387. Viz též II/2, 537.

Lit.: Polívka-Tille č. 69. KHM II. s. 463. Polívka ad Kubín Kl. I. č. 25, 26, 33. II. č. 7.

Bukovanský č. 4. Prasek s. 45. Sláma č. 19. Vyhlídal, Naše Slezsko s. 287. Od Těšína.

Slavie. Řada I. sv. 3. část 3. s. 84.

Kubín Kl. I. č. 26. J. Drašnar, Jakubovice. Totéž: Kubín, České Kladsko s. 162.

Kubín Kl. I. č. 34. V. Holub, Jakubovice.

Přikryl Záh. kronika 1895, č. 13. s. 171.

Třebízský č. 14. s. 132.

Vidláková č. 2. Fr. Hecht z V. Beranova u Jihlavy.

Blažek I. s. 52.

⇒ Hadí král viz Dar hadího krále.

⇒ Hadí lupínek viz Živá tráva.

Hadí sněm

II/2, 387-389. Zmínka I, 113.

Lit.: viz Hadí koruna.

Kubín Kl. I. č. 25. J. Drašnar, Jakubovice.

Kubín Kl. I. č. 33. V. Holub, Jakubovice.

Přikryl, Záh. kronika 1895 č. 11. s. 171.

Kubín Pk. II. č. 561, G. Lhota z Miletína.

Vyhlídal, Naše Slezsko s. 285.

Kubín Kl. II. č. 7. L. Beck, Horní Chudoba. Totéž Kubín, České Kladsko, s. 162.

Blažek I. s. 52.

Blažek VI. s. 178.

Sál s. 87.

⇒ Hadi v těle viz Jedovatá dívka.

⇒ Haikar viz Achigar.

⇒ Hairy Anachorite viz Černý muž.

Hasan provazník

I, 402-404.

Tisíc a jedna noc (Pečírka) 5, s. 28l. Viz Weil III. s. 159 ("Hasan").

Peck č. 21. "Hasan-provazník".

Hastrman ve mlýně

II/2, 389-391. Zmínky I, 200, 201, 283. II/2, 90, 538.

Lit.: Polívka-Tille č. 258. Polívka ad Kubín Pk. I. s. 684-691 k č. 118. KHM I. s. 68 k č. 8, II. s. 528 k č. 114. Viz též Čertův mlýn. (Soupis I. s. 193.)

Housle

II/2, 389-390.

Kubín Pk. I. č. 208. J. Drahoňovský. Kacanovy.

Bayer 1875 č. 22.

Kulda II. s. 258.

Přikryl, Záh. kronika 1895 č. 61. s. 328. a. A. Zimák, starosta v Babicích.

Václavek 1897, č. 26. s. 72.

Václavek 1898, č. 14. s. 60 b.

Odvod

II/2, 390.

Kubín Pk. II. č. 176. Miletín, A. Zivrová.

Bayer 1875. č 26.

Komediant se zvířaty

II/2, 390-391.

Hraše, Babiččino vypravování s. 107. Podobně Sedláček I. č. 6. s. 30.

Kubín Kl. I. č. 66. V. Jirman, Vostrá hora.

Kubín Kl. I. č. 24. J. Drašnar, Jakubovice.

Kubín Pk. II. č. 150. J. Fabian, Miletín.

Slavie 1882, č. 26. f. Plasy, A. Řenč.

Kulda II. s. 259.

⇒ Hastrman I, 246, II/1, 159. II/2, 421.

⇒ Hauff: Das Märchen vom falschen Prinzen II/2, 613.

⇒ Hexensabbat viz Sněm čarodějnic.

Hildebrand

II/2, 391-395. Zmínky ib. 453, 475.

Lit.: Polívka-Tille č. 149. KHM II. s. 373 k č. 95. Polívka ad Kubín Kl. II. s. 292 č. 95.

Muž se vrací v krosně

II/2, 391-392.

Karmazýn Nesmuta (V. R. Kramerius): Hacafírek v kacabajce. Praha 1848, Landfras, J. Hradec I. s. 30.

Kubín Kl. II. č. 95. J. Vašata Slané.

Popelková č. 29.

Lidové noviny 13/2 1931. V. Procházková: Chytryj Honza.

Muž se vrací v přestrojení

II/2, 392-393.

Lit.: Bédier Les Fabliaux, 3. vyd. s. 298, 419/50.

Heptameron ed. Družstevní práce 1932, č. 35.

Tille. Dodatek. Svoboda.

Kubín Pk. II. č. 167. G. Lhota, Miletín.

Muž myslí, že je duchovní

II/2, 393-394.

Lit.: Polívka ad Kubín Pk. II. č. 208 s. 434. KHM II. s. 413 k č. 98. Viz též Tři ženy a prsten.

Pečírkův Národní kalendář 1870 s. 79.

Kubín Pk. II. č. 206. M. Janečková, Trotina.

Kašík, č. 15.

Vyhlídal, Naše Slezsko s. 301.

Mastná jídla

II/2, 394.

Rad č. 76 s. 685.

Sedláček II. č. 15 s. 20.

Kubín Kl. II. č. 9. F. Beck, Chudoba horní.

Jed

II/2, 394-395.

Pečírkúv Národní kalendář 9. 1866, s. 84

Popelková č. 30.

Na poli

II/2, 395.

Lit.: KHM II. s. 131 k č. 77. Hans Sachs, Fabeln 5, č. 717. s. 181.

Němcová č. 39, III. s. 79.

V. Popelka č. 18. a. Vosmek–Sádek, b, Vosmek–Kamenec.

⇒ Himp Hamp viz Fimfarum.

⇒ Hlídka pole (louky) v noci. Viz II/1, 161. II/2, 266, 272, 276.

⇒ Hlídka v noci viz Hodná – zlá dívka I, 449.

⇒ Hlídka jabloně (hrušky) I, 288. II/1, 2, 4, 6, 8, 293, 428, II/2, 195, 211.

Hloupá dcera

II/2, 395-396. Zmínka II/2, 142.

Kubín Pk. I. č. 62. II. č. 121 (voják na bytě).

Kubín Pk. I. č. 111. Zkříženo s látkou Nektanebos.

Kubín Pk. I. č. 188.

Kubín Pk. II. č. 122.

Hloupá žena

I, 404-414. II/2, 482-483. Zmínky II/2, 143, 148, 393, 535

Lit.: Polívka-Tille č. 72. Opavské a han. s. 95 k č. 30; s. 115 k č. 43 (zmínka). KHM I. s. 321 k č. 32; s. 335-342 k č. 34; s. 520 k č. 59; II. s. 440 k č. 104.

Omlazování

I, 404-407.

Vaněček č. 51. A. Budinská.

Kubín Podk. I. č. 63. A. Kulíčková.

Kubín Podk. II. č. 21. C. Janečková.

Kubín Podk. I. č. 252. F. Hadinec.

Polívka č. 50. Opavsko.

Polívka č. 43. Haná.

Němcová č. 27, II. s. 151.

Muž z nebe

I, 407-411.

Lit.: KHM č. 104.

Menšík V-VI. č. 27.

Č. L. 5, 1896, s. 459. Kulda č. 6.

Bayer 1874, I. č. 14.

Hruška II. č. 11, s. 84.

Václavek-Soukal II. č. 6, s. 43.

Frantova práva s. 12.

Prasek s. 80. Ze Stěbořic. Op. Týd. 1874. Růzl. Totéž Sláma č. 21.

„Svatba“ a „potopa“

I, 411-413.

Kulda č. 108.

Přikryl 1895, s. 480.

Němcová č. 29, II. s. 160.

Jsem-li to já?

I, 413-414.

Baar II. č. 8, s. 48. A. Knopfová.

Swoboda č. 22.

Hloupý Honza

I, 414-46. Doplňky II/2, 483-484. Zmínky I, 210, 280, II/2, 91, 122, 154.

Lit.: Polívka-Tille č. 73. Polívka-Kubín Kl. II. s. 300-304 k č. 100. KHM č. 32 "Latina", viz Polívka-Tille č. 248 D. "Domněle mrtev" tamtéž č. 74. "Muž v domácnosti" tamtéž č. 75. Mimo to Polívka-Kubín Kl. II. s. 151 k č. 36. KHM I. s. 316 k č. 32 C. D, III; s 337-338 k č. 185.

Prodej plátna

I, 414-415.

Kubín Podk. I. č. 300. F. Plichtová.

Vaněček č. 23. Krajcka v Hluboši, 76 let. 9. března 1917. Podle vypravování děda, uhlíře.

Rad. č. 36, s. 339.

Pozdravy

I, 415-416.

Přikryl 1895, s. 278.

Kubín Podk. II. č. 204. Janečková.

Kubín Podk. II. č. 18. J. Bažant.

Popelková č. 7. (Prodej plátna. Pozdravy. Dary od nevěsty.)

Cesta do lékárny

I, 417-419.

Menšík č. 90. Z Menhartic.

Václavek-Soukal II. č. 3, s. 17. (Cesta do lékárny a pozdravy.)

Velký národní kalendář 9, 1866, s. 86. (Cesta do lékárny — bití.)

Kubín Podk. II. č. 19. J. Bažant. (Cesta do lékárny — bití.)

Č, L. 8, 1899, s. 317. Kulda č. 19. (Podříznutá větev. Domněle mrtvý. Cesta do lékárny — bití.)

Přikryl 1895, s. 322 (Podříznutá větev.)

Přikryl 1895, s. 322 (Podříznutá větev.)

Vrána č. 1. (Zlomek: domněle mrtev.)

Dary (hostina, svatební noc)

I, 419-423.

Prasek s. 77. Z Klimkovic. K. Neuvirt. (Dary od nevěsty.)

Šebestová, Lidské dokumenty. Olomouc 1900, s. 264. (Dary od nevěsty.)

Menšík č. 63.

Sedláček I. s. 64. (Dary od nevěsty.)

Popelková č. 28.

Přikryl 1895, s. 156. (Házet očima.)

Stránecká I. č. 20, s. 77. (Dary od nevěsty.)

Václavek 1898, č. 4, s. 21. (Dary od souseda.)

Stránecká I. č. 15, s. 58. (Dary od kmotra.)

Kubín Pk. II. č. 240. K. Šafář. (Zlomek: nevěsta — koza.)

S jídlem na pastvu, s vraty na strom

I, 423-428.

Swoboda č. 34.

Slavie I. 4, s. 17. Jar. Hrubý.

Kubín Podk. II. č. 59. B. Grohová.

Prasek s. 75. Z hrabství. Upraveno Praskem z pohádky polské.

Sláma č. 16.

Slavie I. 4, s. 18. Gothard Lašek (Úvod: Honza silák.)

Hruška I. č. 6, s. 71. (Honza silák a jedlík.)

Bayer 1874, I. č. 17. (Hostina — koťata.)

Kubín Podk. II. č. 201. M. Janečková. (Vrata na stromě.)

Rad. č. 53, s. 495. (Vrata na stromě.)

Bayer 1874, I. č. 18.

Rad. č. 20, s. 207.

Složené texty

I, 428-432.

Baar I. č. 11, s. 109. R. Velflíková.

Rad. č. 45, s. 402.

Kubín Podk. II. č. 203. Janečková.

Hruška I. č. 7, s. 95. (U muziky a v kostele.)

Menšík V./VI. č. 21. (Zlomek: muž v domácnosti.)

Rozličné motivy

I, 432-436.

Němcová č. 54, IV. s. 49. (Latina.)

Kubín Podk. II. č. 153. J. Fábin. (Latina.)

Kubín Podk. I. č. 101. F. Kocourková. (Němčina.)

Rad. č. 12. s. 118. (Škola.)

Kulda III. č. 7. (Škola.)

V. Popelka, č. 24. Vosmek, Kamenec. (Zpověď.)

Kubín Podk. I. č. 253. F. Hadinec. (Zpověď.)

Rad. č. 69, s. 616. (Hospoda.)

Rad. č. 28, s. 272. (Hospoda.)

Vávra č. 19.

Kubín Pk. II. č. 239. A. Machek.

Rad. č. 4, s. 47. (Strom.)

⇒ Hodina smrti – Kristus – Petr I, 570.

⇒ Hodinky – zvíře II/2, 420.

Hodná – zlá dívka

I, 436-460. II/2, 484-485. Zmínky I, 444, 449

Lit.: Polívka-Tille č. 50. Polívka-Kubín Kl. II. s. 210-216 k č. 61; s. 236-238 k č. 73. KHM č. 13, č. 24.

Služba

I, 436-449.

Peck č. 60. Žůrková 1883. Otiskl Polívka v sbírce Kubín Kl. II. s. 210.

Němec č. 2.

Peck č. 61. Peckův žák Špaňhel. 1883.

Menšík č. 86.

Slavia I. 1, s. 18. Litomyšlsko, L. Škorpil.

Kulda IV, č. 17.

Kodym č. 26, s. 98.

Polívka č. 5. Opavsko.

Kubín Podk. II. č. 193. M. Janečková.

Václavek-Soukal II. č. 9, s. 52.

Kubín Kl. II. č. 83. Jan Obst.

Kulda č. 62.

Kulda č. 63.

Václavek-Soukal II. č. 1, s. 7.

Sedláček s. 9.

Vaněček č. 11. F. Švarc. (Zavedené děti z Perníkové chaloupky neb Finette Cendron.)

Hlídka

I, 449-455.

Vyhlídal, Hanácké děti č. 4, s. 132.

Tille č. 35. Ladislav Mikulénka.

Přikryl III. s. 49.

N. V. 12, 1917, s. 145. F. Matějovský, vypravoval 3. března 1907. "O dvou Aninkách." "Z pohádek naší Marjány" z Bělohradu podle vypravování F. Matějovského, říd. učitele v. v., zachytil Dr. J. Pešek.

Kubín Podk. I. č. 119. Václav Hortlík.

Bayer 1874, II. č. 1.

Kolář II. s. 109.

Slavia 1882, č. 7. Čáslavsko.

Kubín Kl. II. č. 73. F. Langrová.

Noc v lesní chalupě

I, 455-458.

Němcová č. 37, III. s. 64. (Medvěd — zakletý princ, čert.)

Sedláček s. 14. (Hlava — zakletý princ.)

Stránecká I. č. 8, s. 31. (Koule — zakletý hrabě.)

Elpl č. 13, s. 59. (Vliv "Hlídky".)

Stránechá I. č. 3, s. 10. (Vliv "Služby" a "Hlídky".)

Stařec v lese

I, 458-459.

Slavia 1882, č. 3. Metylovice na Místecku.

Václavek II. č. 13, s. 15.

Drozda a Jemna

I, 459-460.

Menšík II. č. 43. Tři mravné bajky. Skalice 1888, totéž.

Dvanáct měsíčků

I, 460.

Lit.: KHM I. s. 104 k č. 13. — J. Polívka, Slovenská pohádka o dvanácti měsíčkách a její paralely. Leopoli 1925. Album Societatis Scientiarum Ševčenkianae Ukrainensium Leopoliensis.

Č. L. 24, 1924, s. 4. V. Flajšhans: rkp. Astronomiáře r. 1366 od mistra Klareta.

Holič straší

I, 460-463. II/2, 485-486.

Lit.: Polívka-Tille č. 142 E.

Hruška I. č. 3, s. 39.

Kalendář Národní Politiky 1919, s. 93. Č. Zíbrt. Vyprávěla stařenka v Postřekově.

Kašík č. 5.

Peck č. 43. (Úvod ze Strašidel: Lakomec — mlynář.)

Tille č. 32. Bortel.

V. R. Kramerius, Dvě nebezpečné noce. V knížce: Vladimír, anebo Vyvrácení hradu Bukovského. J. Hradec a Tábor. J. Landfras 1854 a bez roku, s. 33-42. Vypravuje pobočník vrchního vůdce Bukovského, svého strýce.

⇒ Hospodáříček viz Plivník.

⇒ Hrabě v pluhu viz Pout do Jerusalema.

⇒ Hrášková princezna II/2, 625-626. Václavek 1898 č. 5.

⇒ Hrbáči, Dva viz Švanda II/2, 126, 486.

⇒ Hrbáči, Tři, z Damašku viz Putující mrtvola II/1, 440.

Hrobník lupič

I, 463-466. II/2, 486-487. Zmínka II/2, 506.

Blažek I. s. 134.

Kubín Podk. II. č. 138. M. Šubrová.

Kubín Podk. I. č. 73. R. Vaňoučková.

Kazda, Pověsti Podbrdska s. 13. (Ze sbírky: Vilém Arnošt, Báchorky a pověsti města Berouna a okolí, Beroun, J. Fischer I, 1894, II, 1913).

Sál č. 102, s. 299. J. Šedivka v Těchlovicích.

Hošek A. č. 49. Stržanov. A. Blažíčková.

V. Popelka, Pověsti, s. 5.

V. Popelka, Poličsko. Č. 35 b.

Václavek-Soukal I. č. 56, s. 131.

Prospěšné povídky pro dítky. Litoměřice, K. V. Medau (1830), č. 97.

⇒ s. Hubert viz sv. Eustach.

⇒ Husa o jedné noze viz Kristus — Petr I, 572.

Hyrlanda

I, 466-468.

Lit.: Jgm. VI. č. 813, s. 423 (T. Kubelka). Doucha s. 193 (Příběh, velmi pěkný...) a s. 224 (T. Kubelka, V. R. Kramerius, J. Pečírka = Fr. Schmid).

Hirlanda, vévodkyně Bretaňská, aneb: Ctnost a nevinnost vítězí. Zčeštil V. A. Kramerius. Praha, Spurný 1889.

Homolka č. 6. R. Kohoutová, Dřínov, 1906. (Vypravěčka se zmýlila ve jménu, vypravuje pode jménem Hyrlanda příběh Griseldin.)

Ch

Chráněnec osudu

I, 141-162. II/2, 464. Viz též II/1, 378, II/2, 349, 535.

Lit.: Polívka-Tille č. 78. KHM č. 29. V. Tille, Das Märchen von dem Findelkind, Zft d. V. F. V. 1919.

Pro tři pera k slunci

I, 141-146.

Erben č. 8, s. 67. (Sudičky: přisouzená nevěsta.)

Kubín Podk. I. č. 177. Josef Šlambor. (Kristus–Petr: Přisouzená nevěsta.)

Němcová č. 22, II. s. 84. (Bohatá kupcova dcera, chudý hoch.)

Pro tři pera k mořskému patošovi

I, 146-148.

Peck č. 22. (Cizinec kmotr: skříň plná obilí, předurčená nevěsta.)

Kulda č. 41. (Princezna a chudý hoch.)

(Pro tři vlasy) k Luciperovi do pekla

I, 149-152.

Rad. č. 14, s. 141. (Síť domněle hřející.)

Bayer 1875, č. 28. (Kytle domněle hřející.)

Kubín Podk. I. č. 226. M. Janoušková, třiaosmdesátiletá, Skařišov. Vypravěčka vzpomíná na počátku i na konci, že věděla víc, že to bylo delší.

K slunci s otázkou

I, 152-153.

Malý č. 4, s. 68. (Věštec a učedník: princezně určen kuchař.)

Pro tři vlasy k Rybrcolovi

I, 153-161.

Lit.: Jgm. VI. č. 785a. V. M. Kramerius, Praha, 1794 a j. Autor prý Kylar. Doucha s. 206 dodatky.

Rybrcol na Krkonošských horách. Aneb: Zaklený a vysvobozený princ. Staročeská smyšlenka. Druhé vydání. Kraméryusovým nákladem. V Praze 1804. V Expedici Českých novin.

Rad. č. 30, s. 286. (Dva starci, truhla obilí, Předurčená nevěsta.)

Zlatý strom, ztracená voda a zakletá hora

I, 161-162.

Lit.: Doucha s. 242. J. Hradec, Landfrass, 1863. [Zlatý strom, ztracená voda a zaklená hora. Povídka o dobročinném synu, jenž od jednoho bohatého kupce za otroka prodán, posléz jeho dceru za manželku dostal.] — Online Kramerius: Zlatý strom, ztracená voda a zaklená hora. Povídka o dobročinném synu, jenž od jednoho bohatého kupce za otroka prodán, posléz jeho dceru za manželku dostal (1850).

Zlatý strom, ztracená voda a zakletá hora. Skalice, Škarnicl, bez roku.

⇒ Chytrá dívka viz Amaradéví.

⇒ Chytrý hoch viz Achigar a Císař a chytrý hoch.

I

⇒ Incest bratra se sestrou viz Gregorius I, 396 a též II/2, 628. č. 14.

J

⇒ Jabloň (hruška) hlídaná viz Hlídka jabloně.

⇒ Jakobsbrüder viz Pout do Kompostely II/1, 260.

⇒ Jankůhrášek II/1, 134.

⇒ Jarášek viz Plivník.

Jean de Calais

I, 468-481. II/2, 487. Zmínka I, 6.

Lit.: Polívka-Tille č. 254 A, B. KHM III. s. 490-517 k č. 217.

Les journées amusantes, dédiées au roi par Madame De Gomez. Troisième Edition... Tome second. A Amsterdam 1736. S. 208. Histoire de Jean de Calais. Vyňato prý z knihy Histoire fabuleuse de la Maison des Rois de Portugal.

Rad. č. 67, s. 593.

Přikryl 1895, s. 223. Shodně s Rad. č. 67.

Menšík č. 28.

Rad. č. 33, s. 306.

Přikryl 1895 s. 418. Shodně s Rad. č. 33.

Kubín Podk. II. č. 216, Janečková.

Popelka 1883, s. 7.

Jedovatá dívka

I, 481-485. II/2, 487.

Lit.: Polívka-Tille č. 254. KHM III. s. 490-517 k č. 217.

Bayer 1874, I. č. 22.

Přikryl 1895, s. 206.

Mikšíček I. č. 14, s. 12l.

Bayer 1874, II. č. 5.

Č. L. 13, 1904, s. 261. Vondrák č. 10.

Pověry o hadech v těle

I, 485.

Hošek E č. 26, Světnov, Jakub Fiala.

Večer 1925, X. 17.

⇒ Jelen s křížem I, 366.

Jenovefa / Jenovéfa viz Genovefa

⇒ Jezinky viz Bazalka.

⇒ Ježek ženich viz Ženich – ježek.

⇒ Jidáš (Legenda aurea) II/2, 616.

Jovián (Jobiján / Jovinián)

I, 485-487. II/2, 487.

Lit.: Polívka-Tille č. 83. Jgm. III. č. 100, s. 66: "Kronika ... "; Doucha s. 116.

Dvě kroniky, první o Joviánovi, císaři římském, a jeho divných příhodách. V Jindřichově Hradci. Bez roku a bez nakladatele. (Univ. knih. 54. K 4864.)

Příhoda č. 18.

⇒ "Jsem-li to já?" Viz Hloupá žena I, 412.

K

Kající zbojník

II/2, 287, 289.

Kamr-esaman

I, 487-489.

Tisíc a jedna noc (Pečírka) 2, s. 269. Kamr-esaman. (Weil. I. 3, 184.)

Menšík IV. č. 9.

Karlmeinet viz Císař a voják (I, 131)

Kdo dřív promluví

II/2, 396.

Lit.: Polívka ad. Opavské č. 54. s. 135 an. — Köhler II. s. 576. Chauvin VIII. s. 132 č. 124. Wesselski Nasreddin I. č. 237, s. 256. Polívka-Tille č. 86. KHM IV. s. 183 (Straparola VIII. 1.).

Němcová č. 55. IV. s. 52.

Polívka č. 54.

Václavek-Soukal I. č. 5. s. 23.

Vrána č. 7. III.

⇒ Klíč a draci viz Aladdín I, 26.

⇒ Kmotra čarodějka viz Mariška II/1, 55.

⇒ Kmotra Smrt viz Smrt kmotra.

⇒ Kobylí vejce II/2, 445.

Kocour, kohout, kosa

I, 489-490. Zmínky I, 409, II/2, 447.

Lit.: Polívka-Tille č. 90. KHM č. 70.

Němcová č. 33, III. s. 31.

Bayer 1874, II. č. 14a.

Kašík č. 4.

Kolář II. s. 95.

⇒ Kočka – čert (čarodějnice) II/2, 434.

⇒ Kolovrat zpívající viz Podvržená nevěsta II/1, 231.

⇒ Kominík – čert II/1, 116.

Kosoručka

I, 490-501. II/2, 487. Zmínky I, 395. II/2, 352, 533.

Lit.: Polívka-Tille č. 95. KHM č. 31.

Otec chce dceru za ženu

I, 490-495.

Utěšená a čtení hodná historie o trpělivé Heleně, dceři tureckého císaře Antonína. Litomyšl, Bergerová, 1864. (Viz KHM I. s. k č. 31. No 2.)

Rad. č. 26, s. 254.

Kulda III. č. 40.

Žárlivá matka (macecha)

I, 495-499.

Popelková č. 12.

Němcová č. 43, III. s. 106.

Tille č. 48. Švec Kostka.

Přikryl III. s. 11. Volně přepsáno z Tillova rukopisu č. 48. Dívka nazvána Maruše.

Lakomý otec

I, 499-501.

Příhoda č. 13.

Stránecká I. č. 5, s. 16.

Tisíc a jedna noc (Pečírka) 6, s. 359.

⇒ Kostel, v němž straší, viz Nebojsa II/1, 115.

⇒ Kotouč a Čekanka viz Čekanka I, 162.

⇒ Kouzelná svítilna viz Aladdín I, 6.

⇒ Kouzelné dary od hadího krále I, 208.

⇒ Kouzelné dary od zakletého hada I, 212.

⇒ Kouzelné dary viz Princezna Nesyta II/1, 283.

⇒ Kouzelné dary viz Princezna v noci tančí II/1, 337.

Kouzelné dary: kyj

I, 516-530. II/2, 487.

Lit.: Polívka-Tille č. 103. Polívka-Kubín Kl. I. s. 30 k č. 10, zmínka. Opav. a han. s. 153 k č. 57, doplňky. Srov. též s. 12 k č. 2. KHM č. 36. Revue d'ethnographie 1, 1920, s. 210.

Tři bratři za službu: brousek (stoleček), beránka, kyj

I, 516-521.

Malý č. 15, s. 163.

Kubín Podk. I. č. 285. Č. Lamač; viz Malého č. 15.

Elpl č. 20, s. 86.

Kubín Podk. I. č. 155. K. Chvátalová.

Kubín Podk. II. č. 4. V. Jirsa.

Č. L. 13, 1904, s. 260. Vondrák č. 9.

Kubín Kl. I. č. 10. J. Vítek.

Kubín Podk. I. č. 132. J. Brixí.

Stránecká s. 16.

Chuďas darem: Ubrus, beránka (kohoutka), kyj

I, 522-523.

Tille č. 30. Bortel.

Kubín Podk. I. č. 117. V. Hortlík.

Bukovanský č. 21. Ze Zárubku u Polské Ostravy.

Zkomolené texty

I, 523-525.

Č. L. 25, 1925, s. 142. Zíbrt přetiskuje ze sbírky: A. Truhelkovský, Filigránek, kamarád všech... Praha, J. Spurný, 1854, sešit 1, s. 16-23.

Stránecká I. č. 22, s. 87.

Přikryl VI. s. 58.

Bohatý a chudý bratr: dary z pekla

I, 525-529.

Kulda č. 74.

Přikryl 1895, s. 269.

Polívka č. 57. Haná.

Vaněček. č. 52. A. Budinská.

Hošek C. č. 61. Škrdlovice, Václav Cempírek.

Přikryl III. s. 64. (Zlomek.)

Chuďas: dary od Větru

I, 529-530.

Rozličné povídky. Litomyšl, J. Bergrová, bez roku. (1881). S. 3. "Pohádka o hloupém Honzovi."

Slavie I. 4, s. 14. Josef Soukal. Otištěno znovu u Soukala č. 4, s. 56. Šátek, beránek, hůlka.

Vrána č. 2. Koš, patero z bečky.

Kouzelné dary: mlýnek na sůl (mlýnek mele sůl)

I, 530-531. II/2, 487-488.

Lit.: Polívka-Tille č. 108. Pov. opav. a han. s. 10-12 k č. 2. KHM II. s. 439.

Mikšíček I. č. 9, s. 96.

Polívka č. 2. Opavsko.

Kouzelné dary: mošna s vojskem

I, 532-550. II/2, 488. Zmínka I, 524 an.

Lit.: Polívka-Tille č. 104. KHM č. 54.

Rýbrcoulův mlýnek

I, 532-542.

Lit.: Polívka-Kubín Kl. I. s. 37 k č. 15 a s. 92 k č. 48 stručné zmínky.

Mikšíček I. č. 8, s. 86.

Menšík č. 53.

Kubín Kl. I. č. 15. F. Středa.

Hraše, Povídky III. č. 15, s. 217.

Kubín Podk. I. č. 236. K. Šafář. Podle Hraše III. č. 15, s. 217.

Hruška III. č. 7. s. 75.

Krolmus II. s. 492.

Přikryl 1895, s. 490.

Peck č. 81.

Moravia IX. 1846, s. 373, č. 9495. Des Bauers Mühle. Ein mährisches Volksmärchen.

Obří zámek

I, 542-548.

Rad. č. 47, s. 125.

Kubín Pk. I. č. 32. A. Kulíčková. Podle Rad. č. 47.

Kubín Kl. I. č. 52. V. Klimeš. Podle Rad. č. 47.

Třebízský č. 6, s. 43.

Kulda č. 26. Vypravuje muž. (Zmatený zlomek.)

Ptáček štěstí

I, 548-550.

Lit.: Polívka-Tille č. 110. Polívka, Nár. Sb. 6, 1900, s. 94-143.

Kulda č. 29.

Sláma č. 1.

Kouzelné dary za almužnu

I, 502-515. II/2, 488. Zmínky II/1, 300, 343, 346, II/2, 100, 535.

Lit.: Polívka-Tille č. 102. Polívka-Kubín Kl. II. s. 56-65 k č. 20. Antti Aarne, Die Zaubergaben. Helsingfors, 1909.

Žid v trní

I, 502-505.

Lit.: KHM č. 110.

Tobiáš Mouřenín Litomyšlský, Historia kratochvilná o jednom sedlským pacholku, kterak u sedláka za tři groše sloužil, a o poběhlým židu. Tisk r. 1604. Zíbrt, Jak se v Čechách tancovalo, s. 205. Podle německé básně Dietricha Albrechta z roku 1599. Další české tisky: r. 1773, 1775 a j. Bartoš, Lid a národ II. s. 289. Šimák, ČČM. r. 1916. Kubín, Lidové povídky z Českého Podkrkonoší I. s. 163 praví: Františka Kocourková z Brad "znala hojný počet písniček... Mnohé z nich s pelem starobylosti... (př. o smrti z Indie, o pacholku s kuší a housličkami) ... jsem jinde v čes. lidu neslyšel."

Menšík č. 57.

Kulda č. 116.

Slavie II. 2, č. 18. Voldrziski, Lomnice u Jičína. (Úvod špalíček.)

Pipán

I, 505-509.

Lit.: KHM č. 81. F.G.H.

Mikšiček I. č. 13, s. 113.

Č. L. 8, 1898, s. 318. Kulda č. 20. Totéž jako Mikšíček I. č. 13, s. 113.

Slavia 1882, č. 17. Olomouc.

Peck č. 20. "Pipán".

Pytel

I, 509-513.

Lit.: KHM č. 81. F. G. H.

Kulda III. č. 13, s. 103.

Kubín Kl. II. č. 20. A. Šrůtková.

Rad. č. 6. s. 66.

Kubín Podk. I. č. 250. F. Hadinec.

Václavek 1898, č. 9, s. 49.

Porušené texty

I, 513-515.

Tille č. 25. Bortel.

Slavie II. 2, č. 15. Voldrizski, Poděbrady.

Č. Lid 13, 1904, s. 167. Vondrák č. 5.

Kubín Podk. I. č. 8. Jan Kubín.

Kolář I. č. 13.

⇒ Kouzelné ovoce II/1, 282, 443, II/2, 44.

⇒ Kouzelné věci: koberec, dalekohled, jablko. Viz Nurunnihar II/1, 162.

⇒ Kouzelné věci vadících se bratří I, 19. II/1, 128, 220, 232, 236, 238, 345, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 367, 369, 372, II/2, 11, 48, 49, 209, 210, 357, 602. č. 14.

Krásná a zvíře

I, 550-566. II/2, 488.

Lit.: Polívka-Tille č. 7 B. Polívka-Kubín Kl. I. s. 131-135 k č. 67. KHM II. s. 241-245 k č. 88.

Le Cabinet des Fées. A Genève. Tome 26e, 1786, s. 34. Mme de Villeneuve, La Belle et la Bête. Histoire de la Belle et la Bête. S. 154.

Die Schöne und der Drache. Nach dem Französischen. Prag, 1794. Volný, krácený překlad povídky Mme de Villedieu.

Báseň o tak nazvané Krásné a jednom ošklivém zvířeti. J. Hradec, Landfrass 1860, Třetí vydání 1865. — Jgm. Hist. lit. V. č. 253, s. 270. Doucha s. 6.

Tři mravné bajky, první o šlechetné panně Krásné, která skrz svůj ctnostný život s jedním zakleným rytířem velkého štěstí došla. Skalice. Škarnicl, 1888.

Doucha: Básně dvě mravné: první o šlechetné panně Krásné... Sarvaš, L. Rethy.

Č. L. VII. s. 254. Máchal: olomoucký tisk snad z 18. století.

Mikšíček I. č. 32, s. 214.

Rad. č. 43, s. 386.

Menšík č. 75.

Slavie II. 2, č. 3. Poděbrady, J. F. Woldrziski.

Kulda č. 33.

Č. L. 23, 1914, s. 252. J. Voleník: J. Podlisková v Předbořicích vyprávěla r. 1886.

Kubín Podk. II. č. 185. M. Janečková.

Kubín Kl. I. č. 67. V. Jirman.

Zl. klasy 1856, III. 1, s. 19-21. J. Libenický, Dobrá dcera.

⇒ Krejčí hrdina viz Domnělý hrdina.

Kristus a Petr

I, 567-590. II/2, 488-489. Různé: I, 603, II/1, 108, II/2, 459, II/2, 631-633.

Lit.: Polívka-Tille č. 114.

Bláhová přání. KHM II. s. 219 k č. 87. Bédier s. 120, 212. Chauvin VIII. s. 51, č. 19. — Čechy. — Dítě. — Hodina smrti. — Houby. Polívka-Kubín Pk. I. s. 617 k č. 51. — Husa o jedné noze. Polívka, Op. han. s. 131 k č. 52. — Kameníci. — Klasy. — Konopí. — Kukačka. Polívka-Kubín Pk. I. s. 725 k č. 225. — Kůň. — Lenoch. Polívka-Kubín Pk. I. s. 728 k č. 227. — Lípa. — Marta a Magdalena. — Mstivý světec. Polívka, Poh. Studie IV.2. s. 181. — Naučení. — Nocleh s bitím. Polívka-Kubín I. s. 726 k č. 227. KHM III. s. 451. — Oheň. Omlazování. — KHM III. s. 193 k č. 147. — Osel. — Otčenáš. — Pánembohem. Pol.-Tille č. 115 B, s. 87. Polívka-Kubín Kl. II. s. 200 k č. 58. — Podkova-třešně. — Polévka. KHM II. s. 219 k č. 87. — Potěh. — Pověry. — Požehnaná práce. Polívka, Poh. studie s. 84, pozn. 1. KHM II. s. 214 k č. 87. — Roubovaná baba. — Sedlák změněn v koně (osla). — Setí. — Stvoření Hanáka. — Stvoření Němce. — Ševci. — Tajné soudy boží. — Tesaři. — Tunika. — Včely. — Vrabci.

Bláhová přání

I, 567-569.

Menšík č. 68. Totéž Jurende's mährischer Wanderer 1847, s. 296. Ve verších. Z "Ost und West".

Kulda IV. č. 15.

Stránecká s. 29.

Soukal č. 3, s. 55.

Čechy

I, 569.

Pittnerová, Ze Žďárských hor, v Almanachu spolku dobročinných paní a dívek v Poličce 1896, I. s. 51.

Waldau č. 21.

Hruška II. č. 1. XII. s. 16. Č. L. 17, 1908, s. 137.

Waldau č. 3.

Waldau č. 22.

Dítě

I, 569-570.

Kubín Kl. II. č. 57. V. Kopáček.

Hodina smrti

I, 570.

Č. L. 5, 1896 s. 284. Kulda č. 113.

Č. L. 4, 1895, s. 543. V. Schwarz z Lazu u Strakonic.

Houby

I, 570-572.

Němcová č. 63, IV. s. 101, č. V.

Kubín Podk. I. č. 51. A. Kulíčková. Podle Němcové č. 63, č. V.

Hraše, Babiččino vypravování, s. 84.

Hruška II. 1, č. XI. s. 15.

Rudé Právo, Večerník 1923, VII. 30, č. 171. Karel Vaněk, Střepiny. Slyšel vyprávět od výměnkáře na houbách asi před třiceti lety.

Č. L. 5, 1896, s. 284. Kulda č. 1/3.

Husa o jedné noze

I, 572.

Č. L. 5, 1896, s. 284. Kulda č. 111.

Polívka č. 52. Haná.

Srov. Kolář I. č. 3.

Kameníci

I, 572.

Hruška II. č. 1, X. s. 15.

Klasy

I, 572-573.

Hraše, Babiččino vypravování, s. 87.

Zlaté klasy 30. 6. 1856, III. č. 26, s. 201. Josef Kolář, Legenda (veršem). Prý podle vyprávění matčina.

Konopí

I, 573.

Němcová, č. 63, IV. s. 108, č. X.

Kukačka

I, 573-574.

Č. L. 5, 1896, s. 284. Kulda s. 17.

Přikryl III. s. 24.

Krolmus I. s. 502.

Kůň

I, 574.

Hruška II. č. 1, XII. s. 16.

Lenoch

I, 574-575.

Č . L. 5, 1896, s. 284. Kulda č. 14.

Hruška II. č. 1, IV. s. 11.

Hraše, Babiččino vypravování, s. 93.

Němcová č. 63, IV. s. 106, č. VIII.

Hruška II. č. 1, V. s. 11.

Lípa

I, 575.

Kolář II. s. 108.

Marta a Magdalena

I, 575.

Němcová č. 63, IV. s. 107, IX.

Mstivý světec

I, 575-576.

Kubín Podk. I. č. 49. A. Kulíčková.

Kulda č. 94.

Naučení

I, 576-577.

Č. L. 5, 1896, s. 284. Kulda č. 112,

Kulda č. 99.

Č. L. 5, ] 896, s. 284. Kulda č. 115.

Hruška II. č. 1, VIII. s. 13.

Hruška II. č. 1, II. s. 9.

Nocleh s bitím

I, 577-579.

Němcová č. 63, IV. s. 98, I.

Vaněček č. 22. Krajcka 1917.

Hruška II. č. 1, VI. s. 12.

Hruška II. č. 1, VIII. s. 13.

Kubín Podk. I. č. 227. M. Janoušková.

Blažek II. s. 23.

Blažek II. s. 24.

Blažek II. s. 24.

Šíma č. 5.

Omlazování

I, 579-580.

Č. L. 5, 1896, s. 284, Kulda č. 16.

Hruška III. č. 1, XVIII.

Osel

I, 580.

Šíma. č. 4.

Otčenáš

I, 580.

Hruška II. č. 1, IX. s. 14.

Pánembohem

I, 580-581.

Kubín Kl. II. č. 58. Kopáček.

Němcová č. 63, IV. s. 101, IV.

Kubín Podk. I. č. 50. A. Kulíčková. Podle Němcové č. 63, č. III-IV.

Kubín Podk. I. č. 167. M. Maixnerová.

Podkova a třešně

I, 581.

Č. L. 5, 1896, s. 284. Kulda č. 11.

Menšík II. č. 44.

Polévka

I, 581-582.

Němcová č. 63, IV. s. 104, č. VII.

Kodym č. 21, s. 78.

Potěh

I, 582.

Kubín Podk. I. č. 97. F. Kocourková,

Pověry

I, 582.

Č. L. 5, s. 284. Kulda č, 110.

Požehnaná práce

I, 583-584.

Rad. č. 41, s. 361.

Kubín Pk. I. č. 52. A. Kulíčková. (První část: Polévka podle Němcové č. 63, č. VII. Dále Rad. č. 41.)

Kubín Podk. II. č. 236. A. Machek.

Hraše, Babiččino vypravování s. 89.

Č. L. 5, s. 284. Kulda č. 15.

Roubovaná baba

I, 585.

Slavie II. 2. Pověsti č. 41. F. Vl. Vykoukal, Poříčany u Č. Brodu.

Sedlák změněn v koně (osla)

I, 585.

Hraše, Babiččino vypravování s. 97.

Hruška III. č. 1, XVI.

Setí

I, 585-586.

Č. L. 5, 1896, s. 284. Kulda č. 1/2.

Č. L. 5, 1896, s. 284. Kulda č. 1/9.

Stvoření Hanáka

I, 586.

Venkov 1921, I. 26. F. Obrtel, referát o knize K. Pitticha, Prostějovský okres. Prostějov, Buček, 1921.

Č. L. 20, 1911, s. 286. A. Nesvatbíková. Pohádku vyprávěl před lety jeden člověk z Morkovic u Zdounek.

Stvoření Němce

I, 586.

Němcová č. 63, IV. s. 103, VI.

Ševci

I, 586-587.

Kubín Podk. I. č. 166. M. Maixnerová.

Tajné soudy boží

I, 587-588.

Hruška II. č. 1. I. s. 7.

Hruška II. č. 1. III. s. 10.

Hruška III. č. 1. XVII.

Č. L. 5, 1896 s. 284. Kulda č. 19.

Slavia I. 4, s. 4. Od Milevska, Jos. Čunat.

Tesaři

I, 588-589.

Č. L. 12, 1903, s. 492. J. Milota, Chotěbořsko.

Hraše, Babiččino vypravování s. 83.

Němcová č. 63, IV. s. 100, III.

Hruška II. č. 1, XIV. s. 18.

Tunika

I, 589.

Šíma č. 2.

Včely

I, 589-590.

Kolář 1. č. 2.

Hruška III. č. 1, XIX.

Hraše, Babiččino vypravování s. 86. (Počátek pod vlivem látky Houby.)

Kubín Podk. II. č. 136. M. Šubrová.

Vrabec

I, 590.

Kolář II. s. 44.

Kristus – Petr: Okouzlený strom

I, 590-600. Doplňky II/2, 489. Zmínky I, 515. II/2, 446, 489.

Lit.: Polívka-Tille č. 101. Polívka-Kubín Kl. I. s. 137-142 k č. 68. KHM II. s. 163-189 k č. 82.

Kovář

I, 590-595.

Václavek I. č. 4, s. 23.

Kubín Kl. I. č. 68. V. Jirman.

Kulda III. č. 5.

Erben č. 2.

Přikryl III. s. 59.

Sál č. 64, s. 207. V. Vach v Hradci Králové.

Švec

I, 595-598.

Kulda č. 70.

Erben č. 14.

Přikryl 1895, s. 484.

Mikšíček 1847, č. 8.

Vávra č. 7, V.

Elpl č. 18, s. 78.

Bayer 1874, I. č. 19.

Bída

I, 599-600.

Vaněček č. 28. J. Kalista.

Hraše, Zkazky č. 14, s. 77.

Kulda III. č. 21.

Václavek-Soukal 1. č. 3, s. 15. (Zkomoleno.)

Soukal č. 2, s. 52.

⇒ Kristus – Petr, proroctví u porodu hocha I, 142. Chlapec z hlíny I, 338, Žebráci a kmotři II/2, 118. Dary dívce II/1, 229. Uzdravují Kosoručku I, 494, Udílejí kouzelné dary za almužnu I, 515.

Kristus a Šváb

I, 600-606. II/2, 489. Zmínka II/2. 367.

Lit.: Polívka-Tille č. 115. KHM II. s. 149-163 k č. 81. Polívka-Kubín Kl. II. s. 119-108 k č. 26.

Nemocná princezna

I, 601-605.

Tille č. 55. Krejčí Svoboda.

Tille č. 39. Švec Kostka.

Menšík č. 23. b.

Příhoda č. 25. (Úvod: Pánbůh mnohokrát odplatí.)

Bayer 1874, II. č. 16. (Úvod: Tajné soudy boží.)

Pohřeb a svatba

I, 605-606.

Květy 1868, s. 246. Waldau č. 6.

Erben č. 19 (z pozůstalosti; sešit nějakého žáka, náčrtek). Č. Lid 1913, s. 152.

Kubín Kl. II. č. 26. J. Jirman.

Němcová č. 63, IV. s. 99, II.

⇒ Krucifix mluvící viz Mluvící krucifix.

⇒ Krvavá paní – přízrak II/2, 576.

Křesadlo

I, 606-609. Zmínky I, 18, 529, II/1, 290.

Lit.: Polívka-Tille č. 100. Polívka-Kubín Kl. II. s. 83 k č. 22. KHM II. s. 535-543 k č. 116.

Příhoda č. 5.

Vrána č. 1.

⇒ Kůň radící I, 283, 286, 288, II/1, 9, 21, II/2, 188, 262.

⇒ Kupecký mládenec viz Anděl strážce I, 67.

L

⇒ La belle et la bête viz Krásná a zvíře.

⇒ La chatte blanche viz Pari Banu II/1, 182.

⇒ La gageure viz Sázka o věrnost ženy.

Lakomcův hrob

I, 609-619. II/2, 489. Viz též I, 462.

Lit.: Polívka-Tille č. 118. Polívka-Kubín Kl. II. s. 242-244 k č. 76. Pk. I. s. 616 k č. 44. Doplněk, s. 679 k č. 87 Poznámka. KHM III. s. 420-423 k č. 195.

Němcová číslo 17

I, 609-615.

Němcová č. 17, II. s. 56.

Hošek A., č. 48. Stržanov, A. Blažíčková. Podle Němcové č. 17.

Vaněček č. 59. J. Ctibůrek. Podle Němcové č. 17.

Kubín Podk. II. č. 37. M. Antonová. Podle Němcové č. 17.

Kubín Kl. II. č. 76. F. Langrová. — Němcová č. 17.

Kubín Podk. I. č. 44. A. Kulíčková. — Podle Němcové č. 17.

Vaněček č. 13. Krajcka. Podle Němcové č. 17.

V. Popelka č. 6a. Anna Zrůstová, 28. XII. 14. Jako Němcová č. 17.

F. Popelka č. 6b. Vosmek, Kamenec. Jako Němcová č. 17.

Popelková č. 36. Jako Němcová č. 17.

Peck č. 56. Jako Němcová Čč. 17.

Povídky příbuzné

I, 615-617.

Kulda III. č. 30.

Menšík IV. č. 18.

Popelka 1883, s. 41.

Sedláček s. 41.

Elpl č. 14, s. 61.

Čert v lakomcově kůži

I, 618-619.

Květy 1844, č. 96, s. 383. J. B. Líman. (Sloh úmyslně strašidelný a ironický.)

Kubín Podk. I. č. 87. F. Kocourková.

⇒ Lalija viz Ženich upír.

⇒ Lampa a holubice II/1, 134.

⇒ Lampa a pidimužíci viz Aladdín I, 16.

⇒ Lampa kouzelná viz Aladdín I, 6.

⇒ Le Petit Poucet viz Paleček II/1, 170.

Lebka — číše

II/1, 1-2. II/2, 489.

Lit.:

Pauli Historia Langobardorum. Hannoverae, Hahn, 1878. Lib. I. c. 27. Lib. II. cap. 28-31.

Kulda III. č. 20.

Erben č. 16. — Viz Slavie I. sv. 1. část 1. s. 16 18. Z pozůstalosti K. J. Erbena. »Hádanka.«

Lék otci — pták, kůň, dívka

II/1, 2-18. II/2, 490.

Lit.: Polívka-Tille č. 197, B. KHM I. s. 503-515 k č. 57. Revue d'ethnographie 1. 1920 s. 145.

Úvod o jabloni

II/1, 2-9.

Malý č. 1, s. 1. (Úvod o jabloni podle č. 57 bratří Grimmů.)

Kulda III. č. 11.

Erben č. 6., s. 42. Poprvé v Máji 1858.

Hraše, Ze starých dob, č. 9., s. 81. Z Náchodska.

Bez úvodu o jabloni

II/1, 9-18.

Malý r. 1838, č. 4. Přepracováno ve vyd. r. 1845 jako č. 18., do vyd. čtvrtého přejato jako č. 1. (Zde znění z r. 1838.)

Peck č. 15. Podle Malého z r. 1838 č. 4.

Hraše, Povídky III. č. 21., s. 313.

Kubín, Podk. I. č. 175. J. Šlambor, podle Hraše III. č. 21.

Třebízský č. 7, s. 59.

Václavek 1898, č. 6, s. 26.

Vaněček č. 53. A. Budinská. (Porušený text.)

Václavek II. č. 21., s. 31. (Zlomek.)

Zl. Klasy 1855 II., s. 107-109. (Odchylný a zkomolený text.) V. Mareš: Vděčná dcera (prý české národní pověsti a báchorky).

Lék otci — u (spící) princezny

II/1, 18-36. II/2, 490. Zmínka II/2, 91.

Lit.: Polívka-Tille č. 197. A. KHM II., s. 394-401 k č. 97.

Voda u spící princezny

II/1, 18-28.

Popelková č. 13.

Kubín, Podk. II. č. 246. M. Vlčková. (Zlomek.)

Slavia II. 2. č. 31. Jaroslav Lukas, Kumžak.

Kubín, Podk. I. č. 21. A. Kubíčková.

Přikryl IV., s. 9.

Kulda č. 43. (Tři rádcové.)

Menšík č. 33. Z Vostejkovic. (Magnetová hora.)

Václavek I. č. 3.

Přikryl 1895, s. 148. (Pustý ostrov — zásvětí.)

Kniha u spící princezny

II/1, 28-31.

Č. L. 7. 1898, s. 42. Kulda č. 15. (Dvě rádkyně a smrť.)

Krolmus II., s. 487. (Poustevník a dva rádci.)

Pták (meč, víno, chleba) u spící princezny

II/1, 31-32.

Němcová č. 10., s. 116.

Různé výpravy

II/1, 32-36.

Rad. č. 46., s. 411. (Jablka; zlá princezna, princezna draků, sličná princezna.)

Rad. č. 66., s. 575. (Ostrov tří princezen; červený, zelený a bílý ostrov se spící princeznou.)

Popelka 1883, s. 19. J. Ackermann. (Úvod, jízda pro lék otci, chybí; princezna v zámku pokušení.)

Václavek I. č. 7., s. 42. (Voda a zlá královna; magnetová hora.)

⇒ Len a jeho utrpení II/1, 213, 214, II/2, 208.

⇒ Leonore viz Ženich mrtvý.

⇒ Les tresses viz Mlsná žena II/2, 400.

⇒ Les trois bossus ménestrels viz Putující mrtvola II/1, 440.

Létací přístroj

II/1, 36-41. II/2, 490-491.

Lit.: Polívka-Tille č. 183. KHM II., s. 131-135 k č. 77a.

V. Popelka, Poličsko č. 1. Fr. Nová, Třemošná 15. XII. 1914.

Zábavné báchorky. IV., s. 96.

Slavia 1882 č. 10. Ml. Boleslav.

Tille č. 36. Švec Kostka.

Lev příčinou smrti

II/2, 396-397.

Lit.: Chauvin VIII. s. 105 pozn. 1. Fleckeisen v Jahrbuch der Philologie 21. s. 205. Hans Sachs, Neudrucke V. č. 751.

Aisópos (Lepařovo vyd. č. 357 s. 137.)

Hormayrs Taschenbuch 28. 1839. s. 354. č. 270. — Otištěno v Jurendes Vaterländischer Pilger 28. 1841 s. 229., česky u Mikšíčka II. č. 30 s. 259., z něho otištěno u Menšíka IV. č. 6 s. 204.

Týdeník, listy ponaučné a zábavné, red. J. Ohéral, Brno s. 323. V. Furch: „Lev v Třebíči“. Báseň.

Večerní České slovo 24/2–28. „Oběť naivní víry v proroctví věštkyně.“

⇒ Lichtenstein II/2, 514.

⇒ Lidojed viz obr.

⇒ Lidožravé tele II/2, 444.

⇒ Líná dívka viz Hloupá žena I, 413.

⇒ Loketbrada viz Žluté mužátko.

Loupež v myslivně

II/2, 397-399.

Lit.: NVČ XXIV. 1931. s. 1. V. Tille: Loupež v myslivně.

Národní Kalendář 3. 1860. s. 45. (J. Pečírka): "Pravdivá událost".

Národní listy 19. dubna 1925. I. Herrmann: „0 černé hodince“. Vzpomínka z dětství na vypravování v Hradci Králové.

Přikryl, Záh. kronika, 1895. č. 75. s. 410.

Menšík č. 11.

Večer 1. března 1927.

Venkov. 17. února 1931., z žateckého listu "Anzeiger".

Večer 23. února 1931.

Národní Politika, 23. února 1931 odpoledne.

⇒ Lupič ženich viz Ženich lupič.

⇒ Lupičská skrýš: Alibaba I, 36. Císař a voják I, 125, Drak ve skále I, 303, 320, Princezna Nesyta II/1, 298, Nezdara II/1, 138, Pout do Kompostely II/1, 252, Schneewittchen II/2, 103.

Lži

II/1, 41-51. II/2, 491-492. Různé II/2, 123, 455, 535.

Lit.: Polívka-Tille č. 184 (o princeznu); č. 126 (různé). Polívka-Kubín Kl. I., s. 73 k č. 38 (různé). KHM II., s. 506 k č. 112 (o cenu, o princeznu; velké věci; Prášil); III., s. 115 k č. 138 (hádanka — lež); III., s. 254 k č. 158 (lživý cestopis — země nesmyslů).

Lhaní o závod

II/1, 41-43.

Menšík č. 41.

Národní Kalendář 2. 1859. Dr. J. Pečírka, s. 117.

Menšík č. 96.

Prasek, s. 87. Z Březové. Ant. Balhar ml.

Lhaní o princeznu

II/1, 43-45.

Přikryl 1895, s. 164.

Popelka 1883, s. 10.

Č. L. 20. 1911, s. 188. H. Kutchta. Vypravěč: Kameník Šindelář v Kostelci nad Vltavou.

Mikšíček 1847 č. 9.

Bayer 1875 č. 20.

Různé

II/1, 45-51.

Kubín, Podk. I. č. 53. A. Kulíčková.

Slavia 1882 č. 5. Libáň.

Kolář I. č. 4.

Menšík č. 39. — Františka Fedrova.

Přikryl V., s. 58. (Prášil).

Č. L. 17. 1908, s. 470. J. V. Neudörfel. Táborsko.

Blažek I., s. 49. (Prášil.)

Kubín, Kl. I. č. 38. J. Vencl.

Kubín, Podk. I. č. 287. Č. Lamač.

Bayer II. č. 9.

Homolka č. 8. (Nesmysl — nekonečná pohádka.)

M

Magelona

II/1, 51-55. Viz též I, 5.

Lit.: Polívka-Tille č. 128. Polívka-Kubín, Kl. II., s. 201-202 k č. 59. Jgm. III. č. 102, s. 67. Historie ... V. č. 221, s. 268. Píseň. ... Doucha s. 61. Velmi užitečná historie ...

Historie kratochvilná o krásné Panně Mageloně z Neapolis, kralovské dceři a o udatném rytíři Petru z Provence, znamenitého hraběte synu. V Skalici, písmem J. Škarnicla dědiců. 1879.

Popelka 1888 č. 7., s. 57, J. Ackermann.

Kubín, Kl. II. č. 59. K. Kopáček.

⇒ Madej viz Záhoř.

⇒ Magický útěk: I, 219, 284, II/1, 216, II/2, 262. Viz též II/2. 195, 199, 206. Viz též Čarodějův učeň.

⇒ Magnetová hora I, 109. II/1, 24, 35.

⇒ Mandragora II/2, 458.

⇒ Manekine viz Kosoručka.

Mariška

II/1, 55-66. II/2, 492. Zmínky II/2, 105, 353.

Lit.: Polívka-Tille č. 129. Polívka-Kubín, Kl. II., s. 204-208 k č. 60. KHM I.,s. 13-21 k č. 3.

Němcová č. 12. I., s. 136. »Též národní. Pověst z okolí Náchodského.«

Přikryl 1895, s. 105. Volný přepis podle Němcové č. 12 místy doslova.

Kubín, Podk. I. č. 6. Jan Kubín. — Podle Němcové č. 12.

Hraše, Ze starých dob č. 5., s. 47. Pacovsko.

Kubín, Kl. II. č. 60. K. Kopáček. Počátek podle Hraše 1885 č. 11., druhá část pod vlivem pohádky o sedmi havranech.

Mikšíček I. č. 4., s. 31.

Bayer 1875 č. 25.

Popelková č. 15. Vypravěčka nazývala dívku Karolinka.

Kubín, Podk. II. č. 248. M. Vagnerová.

Prasek s. 71. Ze Skřipova. Fr. Binarova.

Kubín Kl. II. č. 75. F. Langrová.

Václavek II. č. 19. s. 28.

⇒ Mastná jídla viz Hildebrand II/2, 394.

Matradéví

II/1, 66-68. II/2, 492.

Lit.: Polívka-Tille č. 225, A. KHM III., s. 45 k č. 129; č. 124 (zkoušky obratnosti); III. s. 393, pozn. 1. (krádež vejce z hnízda pod ptákem). Revue d'Ethnographie I. 1920 s. 62, s. 284 an. E. Cosquin: La captive delivrée.

Kulda č. 123.

Slavie II. 2. č. 9. A. Pinkas, okolí Třeboně.

Rubeš, Spisy II., s. 189. Vyprávěno úmyslně posměšně, s narážkami.

⇒ Meč samoseč I, 109, 216, II/1, 31, II/2, 72, 80, 276.

⇒ Medvěd ženich viz Ženich zvíře II/2, 350. Též I, 455.

Meluzina (Meluzína)

II/1, 69-76.

Lit.: Polívka-Tille č. 131. KHM II. s. 269 k č. 88., pozn. 1. Polívka-Kubín Kl. II s. 25-26 k č. 12. Jgm. III. č. 101 s. 67. (Durynk z Ryngolu.) Doucha s. 116.

Historie o šlechetné a krásné Meluzině, která mořské zvíře a krále Helmasa dcera byla. V Chrudimi, S. Pospíšil, 1865.

Kubín, Podk. I. č. 247. F. Hadinec.

Č. L. 22. 1913. s. 380. A. E. Sudony: okolí Milevska.

Kubín Kl. II. č. 12. A. Šrůtková.

Kubín Pk. I., č. 152. K. Chvátalová. »Žena z mena, ne z milena«.

Baar II. č. 2. K. Hamerlová a A. Knopfová v Klenčí slýchaly tuto pohádku od svého děda v Šimanovic mlýně. Vyprávěly ji 26. II. I920 podle paměti staré klapačky lnu Němcové.

Kubín Podk. I. č. 129. Zajčka.

Šebestová: Lidské dokumenty... Olomúc 1900, s. 252.

Sál č. 16, s. 80. Kloučková v Pražském Předměstí.

⇒ Mesiáš viz Nektanebova lest.

Mlsná žena

II/2, 399-400.

Lit.: Tille-Polívka č. 88. KHM II. s. 129 k č. 77. Montaiglon–Raynaud Fabliaux I. č. 17. s. 188. Bédier, Les fabliaux s. 466. „Dit des perdriz“ a „Les tresses“. Chauvin VI. č. 341 s. 179.

Dit des perdrix

II/2, 399-400.

Němcová č. 51. IV. s. 30.

Procházková č. 11.

Peck č. 71 z r. 1884.

Les tresses

II/2, 400.

Mikšíček I. č. 16. s. 129.

Mluvící krucifix

II/1, 76-80.

Lit.: Polívka-Tille č. 134. Polívka-Kubín, Kl. II., s. 288-290 k č. 93. KHM III., s. 474-477 k č. 209.

Mikšíček I. č. 15, s. 125.

Kubín, Kl. II. č. 93. Jiří Vašata (shodně s Mikšíčkem I. č. 15.)

Vaněček č. 42. M. Bydlová.

Kulda III. č. 42. Mariana Mitysková ve Vladíkově na Třebíčsku.

Hruška I. č. 1., s. 13. Totéž Č. Lid 13. 1904, s. 291, spisovnějším jazykem.

Pec k č. 41.

⇒ Mlýn přepadený lupiči viz Ženich lupič II/2, 304.

⇒ Mlýn zakletý viz Čertův mlýn.

⇒ Mlýnek mele sůl. I, 524.

⇒ Mnoho bratří – mnoho sester II/1, 119, II/2, 192, 195. an.

Modrovous

II/1, 80-90. II/2, 492-493. Zmínky I, 199. II/2, 538.

Lit.: Polívka-Tille č. 135. KHM I., s. 398-412 k č. 46. Emile Gabory: La vie et la mort de Gilles de Raiz... Paris, Perrin 1926.

Lupič — zlaté vejce

II/1, 80-84.

Lit.: Polívka-Kubín, Pk. I., s. 692 k č. 122. zmínka.

Raoul Modrofous, aneb: Zlaté vejce. Pověst ze starých dob... V Praze 1854. J. Spurný (V. R. Kramerius).

Vaněček č. 41. M. Kocourková.

Přikryl III., s. 44.

Kubín, Podk. I. č. 122. Václav Hortlík (úvod: Ženich-zbojník).

Čert — studna

II/1, 84-87.

Lit.: Polívka, Opav. a han., s. 104-108 k č. 36.

Polívka č. 36. Haná.

Kulda III., č. 19.

Stránecká I., č. 23., s. 90.

Různé

II/1, 87-90.

Kulda III., č. 18.

Popelková č. 21.

Kubín, Kl. II., č. 61. Karel Kopáček.

Popelková č. 31.

⇒ Mrtvý ženich viz Ženich mrtvý.

⇒ Mstivý světec viz Kristus – Petr I, 575.

⇒ Muž myslí, že je duchovní II/2, 135, 392, 475.

⇒ Muž v domácnosti viz Hloupý Honza I, 429, 431, II/2, 484.

⇒ Muž z nebe viz Hloupá žena I, 407, II/2, 143, 482.

⇒ My tři bratři viz Tres Wallenses.

Myší kožíšek

II/1, 91-100. Viz též II/2, 51, 52.

Lit.: Polívka-Tille č. 138. KHM II., s. 45-56 k č. 65., srv. též č. 21., č. 179.

Musäus: Die Nymphe des Brunnens. (Meyers Volksbücher, Lipsko, I., s. 48.)

Nymfa u studánky, anebo: Trojí žádosti. Skalice, Škarnicl 1873. Překlad z Musäa.

Popelková č. 22. »O bohyni vody«. Anežka Polívková.

Krolmus II., s. 568. Sdělila Vilima Zvrůšťalova.

Král si chce vzít vlastní dceru

II/1, 96-100.

Němcová č. 34. III., s. 37.

Slavie I. 4., s. 8. Jaromír Hrubý.

Popelková č. 11.

Kubín, Podk. I. č. 164. M. Maixnerova.

Kulda III., chybně č. 13., místo č. 14. s. 109.

⇒ Myšlenka rovná se činu II/2, 382. 384.

N

⇒ Nádor v krku viz Žertovné zaříkání.

⇒ Nadpřirozený porod viz Narození synů.

Naran Dakíní

II/1, 101-103. II/2, 493.

Lit.: Polívka-Tille č. 225 C. KHM III., s. 53-57 k č. 129.

Erben č. 10.

Krolmus I., s. 593.

Němcová č. 35. III., s. 49.

⇒ Narození syna: Po rybě: I, 283, 341, II/1, 83, 85, II/2, 118, 176, 261, 269, 270, 479; – Po mořské vodě: I, 337, II/2, 478. – Po jablku (hrušce): II/2, 194, 195, 274. – z lektvaru: viz Panna matka II/1, 173.

⇒ Narození synů z vajec II/2, 203, 205.

⇒ Návrat ze zajetí I, 59, II/1, 251, 325, II/2, 44.

Nebojsa

II/1, 103-116. II/2, 493. Zmínka II/2, 90, 246.

Lit.: Polívka-Tille č. 142. Polívka-Kubín, Kl. II., s. 290-291 k č. 94., stručné poznámky. Polívka-Kubín, Pk. I., s. 567-574 k č. 9.; s. 675-676 k č. 71. Doplňky KHM I., s. 22-37 k č. 4.

Nebojácný a bojácný přenocují na ve věži

II/1, 103-110.

Lit.: O. Fischer: „K české a německé baladice“. Listy filologické 56, 1929, s. 123 a n.

Kubín, Podk. I. č. 184. J. Šlambor.

Kulda III, č. 33.

Příhoda č. 22.

Slavie II. 2., č. 21. J. Borský, J. Hradec.

Slavie I. 1., s. 8. Kardašova Řečice, technik Jar. Hrubý.

Kolář II., s. 42.

Kubín, Podk. I., č. 71. R. Vaňoučková.

Kulda č. 57.

Menšík II., č. 16,

Kubín, Podk. I., č. 42. A. Kulíčková.

Blažek IV., s. 106.

Hošek C., č. 60. Škrdlovice, Václav Cempírek.

Nebojsa jde se učit bát

II/1, 110-115.

Kubín, Podk. I., č. 9. Jan Kubín.

Popelková č. 34.

Č. Lid 5. 1896, s. 461, Kulda č. 9.

Rad. č. 29., s. 278.

Kubín, Podk. I. č. 43. A. Kulíčková. — Podle Rad. 29.

Šebestová: Lidské dokumenty, Olomúc 1900, s. 262.

Kubín, Podk. II. č. 105. J. Puš.

Stránecká č. 13, s. 52.

Nebojsa v kostele

II/1, 115-116.

Kubín, Kl. I. č. 12. F. Středa.

Bayer 1875, č. 16.

Nedělní práce — kominík čert

II/1, 116-119.

Lit.: Polívka-Tille č. 143. Polívka: Opav. a han., s. 119 k č. 48. zmínka.

Velký národní kalendář 7. 1864, s. 183.

Kubín, Podk. I. č. 187. J. Šlambor. — Velký národní kalendář 7. 1864, s. 183.

Kulda č. 50.

Sláma č. 5.

Č. L. 18. 1909, s. 460. Otištěno z: Jindy a Nyní 1829, č. 11., s. 44. Od V. Krolmusa.

Hodura s. 92. Zapsal krejčí J. Krejsa v Seči.

Nektanebova lest

II/2, 400-401. Zmínky II/2, 142, 395.

Lit.: Polívka-Tille č. 145. Polívka ad Kubín Kl. II. č. 15. Wesselski, Mönchslatein č. 53 s. 65. Archiv f. d. Studium neuerer Sprachen 117. s. 29l. O. Weinreich: Der Trug des Nektanebos. Lipsko 1911.

Kubín Kl. II. č. 10. F. Bek. Chudoba Horní.

Kubín Pk. II. č. 118. F. Mikeš, Luka.

Kubín Pk. I. č. 111. J. Kazda, H. Lochov. Vložka v látce Hloupá dcera (Soupis II. 2. s. 395).

⇒ Neplakat pro mrtvé viz Rubášek.

⇒ Nesyta viz Princezna Nesyta

Netvor bez duše a dělení kořisti zvířatům

II/1, 119-135. II/2, 493-494. Zmínky I, 29, II/1, 381, II/2, 12, 535, 572. Viz i Reynold Divosyn.

Lit.: Polívka-Tille č. 285. KHM II., s. 22, pozn. 1; III., s. 434-439 k č. 197.

Mnoho bratří — zámek pokušení

II/1, 119-121.

Rad. č. 5., s. 49.

Stránecká I. č. 21., s. 82.

Bouře na moři — zámek pokušení

II/1, 121-123.

Kulda III. č. 27.

Kulda IV. č. 2.

Ukradené dítě; dívky-ptáci

II/1, 124-128.

Kulda IV. č. 7. (chybně označeno jako č. 6.). s. 77.

Menšík č. 80. (Porušený text.)

Slavie II. 2., č. 1. Jos. Zbraslavský. Prý z okolí zbraslavského. Opsáno z Menšíka č. 80.

Různé texty

II/1, 128-135.

Přikryl 1895, s. 311.

Příhoda č. 1.

Kubín, Podk. 1., č. 4. Jan Kubín.

Vrána č. 27.

Popelka 1883, s. 52.

⇒ Nevděčná vzkříšená žena viz Vzkříšená nevděčná žena.

⇒ Nevěrná sestra (matka) I, 320, II/1, 252.

⇒ Nevěsta žába (kočka atd.) viz Pari Banu.

⇒ Nevěsta určená osudem: I, 141, 142, 146, 152, 160. II/2, 193, 489.

Nezdara králem

II/1, 135-148. II/2, 494. Zmínky I, 295, 297, 298, 429. II/1, 324.

Lit.: Polívka-Tille č. 57. Polívka-Kubín, Kl. I., s. 24-26 k č. 8.

Dostaveníčko s princeznou

II/1, 135-138.

Kubín, Podk. I. č. 58. A. Kulíčková.

Kubín, Kl. I. č. 8. V. Hanuš.

Bayer 1874, I. č. 12. Otištěno znovu: Bayer 1875, č. 6. (Porušený text.)

Drahokamy od lupičů

II/1, 138-142.

Tille č. 46. Krejčí Svoboda.

Kubín, Podk. II. č. 77. J. Čížek.

Nezdara se sluhou

II/1, 142-144.

Mikšíček I. č. 26., s. 182.

Peck č. 8. Podle Mikšíčka. I. č. 26.

Vítěz ve válce

II/1, 144-148.

Kulda č. 46.

Popelková č. 10.

Tille č. 24.

Kubín, Podk. II. č. 127. A. Machek.

⇒ Nezasmálka viz Princezna Nezasmálka.

Neznámý vítěz – jízda na horu

II/1, 160-162.

Lit.: Polívka-Tille, č. 152. Polívka-Kubín, Kl. I., s. 127-129 k č. 65. Srv. KHM III. s. 94-114 k č. 136 (Látka jiná — Zlatohlávek).

Menšík, IV. č. 7.

Slavia 1882 č. 21. Otištěno u Popelky 1883, s. 46.

Kubín, Kl. I. č. 65. V. Jirman.

Neznámý vítěz – závody

II/1, 148-160. Zmínky: I, 16, 24, II/1. 353, 355, 432, II/2, 276, 282, 352.

Lit.: Polívka-Tille č. 152; Polívka-Kubín, Kl. I., s. 127-129 k č. 65. Srv. KHM III., s. 94-114 k č. 136 (Látka jiná — Zlatohlávek).

Černý muž

II/1, 148-149.

Soukal č. 7., s. 67.

Otcův hrob

II/1, 149-152.

Přikryl 1895, s. 498. Podle Erbena, Báje, vyd. J. Horák č. 73. II., s. 277.

Kubín, Podk. II. č. 194. M. Janečková.

Slavie II., 2., 35. — Václav Švarc, Strakonice.

Obři na pastvě

II/1, 152-156.

Hruška III. č. 3., s. 31.

Mikšíček I. č. 12., s. 106.

Kubín, Podk. I. č. 180. J. Šlambor. Podle Mikšíčka 1845 č. 12.

Kulda, č. 17. (Vyprávěno ženou.)

Vlci na pastvě

II/1, 156-158.

Baar, II. č. 10., s. 62. R. Volflíková, 25 let. N. Postřekov.

Kubín, Podk. I. č. 283. Č. Lamač.

Porušené texty

II/1, 158-160.

Kubín, Podk. II., č. 2. V. Jirsa.

Kubín, Kl. II., č. 14. B. Šrůtková.

Moravia 1839. II. red. Ohéral. č. 180., s. 717. 18. listop. a č. 181., s. 721. 21. list. Das Märchen vom armen Hans. Mähr. Volksmärchen nacherzählt von Melind.

⇒ Neznámý vítěz viz též Drak ve skále – Černý muž a Zlatohlávek.

⇒ Noc v lesní chalupě viz Hodná – zlá dívka I, 455.

⇒ Nocleh s bitím viz Kristus – Petr I, 577, Živý oheň II/2. 459.

⇒ Noční průvod v zříceninách II/2, 583-584.

⇒ Novohradská slečna viz Spasitel v kolébce II/2, 110.

Nurunnihar

II/1, 162-166. II/2, 494.

Lit.: Polívka-Tille, č. 225. B. Cosquin: La captive delivrée (Revue d'ethnographie I. 1920 s. 62., s. 284).

1001 noc (Pečírka) II., s. 206. (srv. Weil III., s. 210).

Rad. č. 54, s. 497.

Kubín, Podk. I. č. 19. — A. Kulíčková. Podle Rad. č. 63. a č. 54.

Popelka 1888, s. 38.

Libčanský 4. I., s. 54.

O

Oběšencovy plíce

II/2, 401.

Lit.: Polívka Opavské s. 67 k č. 23. Polívka-Tille č. 156. KHM III. s. 478 k č. 211. Polívka uvádí i literaturu týkající se vůbec odnášení kostí ze hřbitova.

KHM III. č. 211.

Polívka č. 23. Opavské.

Homolka. Otisk u Polívky s. 66.

⇒ Obr – lidojed I, 248, 381, II/1, 170, 213, II/2, 206.

⇒ Obraz nejsv. Trojice viz Anděl strážce I, 58.

⇒ Obraz P. Marie viz Anděl strážce I, 61.

⇒ Obrazy princezen v zakázaném pokoji I 253. II/2, 74, 75, 173, 175, 251.

⇒ Obři a oráč viz Riesenspielzeug.

⇒ Obři na pastvě I, 291, 295, 297, II/1, 152, 252, 264, 281.

⇒ Obří zámek I, 542, II/1, 75.

⇒ Okradený kupuje kradené viz Půjčený kabát II/2, 423.

⇒ Omlazování viz I, 404, 579.

Sv. Ondřej: Vonné srdce

II/1, 166-167. Čert pokušitel I, 176, II/2. 467.

Lit.: Polívka v NVČ XXI., s. 344 poznámky k sbírce V. Čajkanović Beograd I. 1927, č. 166. Polívka-Kubín II. č. 54., s. 185.

Slavie II. 2. č. 7. Fr. Petr — Klenov u Kardašovy Řečice.

⇒ Opeřená baba viz Čertovy smlouvy I, 183 4, 195. Princezna Nezasmálka II/1, 318-319.

⇒ Orel, slavík a růže (Němcová) II/2, 584.

Osud: souzená chudoba

II/2, 402. Viz též Hasan provazník I, 402. Předurčená smrt II/2, 420, Chráněnec osudu I, 141.

Lit.: Polívka-Tille č. 159. KHM III. č. 175a.

Gesta Romanorum, vyd. J. V. Novák č. 63.

Kodym, č. 20 s. 72.

Přikryl, Záh. kron. 1895 č. 71, s. 382. Podle Erben-Otto č. 26.

⇒ Otec chce dceru za ženu viz Kosoručka I, 490, Myší kožíšek II/1, 96.

P

Paleček

II/1, 167-173. Zmínka II/2, 480.

Tom Thumbe

II/1, 167-170.

Lit.: Polívka-Tille č. 162. Polívka-Kubín, Kl. I., s. 121-124 k č. 62. KHM I., s. 389-398 k č. 45. Doucha s. 187: Pouce Tom ....

Kubín, Kl. I. č. 62. F. Štěpán.

Kulda III. č. 34.

Vaněček č. 27. J. Kalista.

Slavia 1882 č. 11. Uh. Hradiště.

Baar I. č. 1., s. 7. R. Kuželková, 26 let. N. Postřekov.

Vaněček č. 5. M. Vítková.

Le Petit Poucet

II/1, 170-173.

Lit.: Polívka-Tille č. 46 C. KHM I., s. 124-126 k č. 15.

Ch. Perrault: Le Petit Poucet.

Přikryl III., s. 41.

Popelková č. 17.

Panna matka

II/1, 173-181. II/2, 494.

Lit.: Polívka-Tille č. 233. KHM II., s. 236-237 k č. 88. Pozn. 2.

Příhoda č. 14.

Č. L. 4. 1895., s. 541. Bouchal, Krumlovsko.

Menšík, IV. č. 21.

Vaněček, č. 39. A. Mašek. (Jígrle-Týgrle — sestra žárlí.)

Popelková č. 14.

Kulda, č. 38.

Panovník povolaný od železného stolu

II/2, 402-403.

Lit.: Polívka-Tille č. 163. C. — Zenon Kuzelja: Uhors'kyj korol' Matvij Korvin v slavjans'kij ustnij slovesnosty (z "Zapisok Naukovoho Tovarystva im. Ševčenka" tom LXVII–LXX). U L'vovi, K. Bernarskyj 1906. V. s. 48-55. — Č. Lid I. 1891. s. 1. V. Tille : Lidové povídky o panovníkovi, povolaném od železného stolu. Dodatky: IV. s. 22. Franko; VI. s. 137. Zíbrt.

Tille č. 18. Javorek z Jarcové.

⇒ Papež Řehoř viz Gragorius in saxo.

Pari Banu

II/1, 181-192. II/2, 494-495. Zmínka II/2, 455, 535.

Lit.: Polívka-Tille, č. 225 D. KHM II., s. 30-38 k č. 63; s. 466-468 k č. 106. Doplňky. I. s. 8. in fine k č. 1. Zmínka.

Text Tisíc a jedné noci

II/1, 181-182.

1001 noc (Pečírka) II., s. 217. (srv. Weil III, s. z220.)

Kočka

II/1, 182-184.

Mme d'Aulnoy: IV. č. 22. La chatte blanche.

Peck č. 33.

Přikryl, 1895., s. 288.

Kulda č. 22.

Žába

II/1, 184-188.

Rad. č. 42., s. 366.

Třebízský č. 10., s. 85.

Různé

II/1, 188-192.

Mikšíček I. č. 11., s. 101.

Slavie II. 2. č. 32. L. C. Frič. Jindřichohradecko.

Slavia 1882 č. 14. Týniště n/O.

Hraše — Ze starých přástev č. 3.

Bayer 1874, I. č. 25.

Parisade

II/1, 192-212.

Lit.: Polívka-Tille č. 246. Polívka-Kubín, Pk. I., s. 593-609 k č. 26. KHM II. 380-394 k č. 96.

1001 noc (Pečírka) 5., s. 300. (Viz Weil III., s. 240.)

Kubín, Podk. II., č. 249. M. Wagnerová. Podle tisku 1001 noci.

Rad. č. 50., s. 447.

Kubín, Podk. I. č. 176. J. Šlambor. Podle Rad. č. 50.

Kubín, Podk. I. č. 25. A. Kulíčková. — Podle Rad. č. 50.

Přikryl 1895, s. 371. Jako Rad. č. 50.

Němcová č. 25. II., s. 122.

Kubín, Podk. I. č. 26. A. Kulíčková. — Podle Němc. č. 25. a Rad. č. 50.

Slavie II., 2. č. II. Pleše u Kardašovy Řečice, Tom. Škrdle.

Mikšíček I. č. 29., s. 203.

F. B. Veverka: Povídačky pro ukrácení chvíle. Praha, Hradec Králové, Pospíšil, 1829 č. 1., s. 3. Jablková šťáva a kouzelný pták (Překlad ze Straparoly IV., 3.)

Porušené texty a zlomky

II/1, 208-212.

Vávra č. 24. (Úvod: Zavedené děti viz Finette-Cendron a Perníková chaloupka.)

Č. L. 8. 1899, s. 322. Kulda č. 24.

Popelková č. 20.

Rad. č. 24., s. 242 (1. část).

Kolář I. č. 7. (2. část).

Slavie II. 2., č. 10. Vysokomýtsko, Škorpil. (2. část.)

Peck č. 53.

⇒ Pathelin viz Tele třikrát prodané.

⇒ Páže sv. Alžběty viz Fridolín.

⇒ Peau d'âne viz Myší kožíšek.

⇒ Pečeně oživne II/1, 262 (slepice), II/2, 31-33 (ryby).

⇒ Pečený oběšenec viz Domnělý hrdina I, 279.

Perníková chaloupka

II/1, 213-217. Zmínky I, 386, 389. II/2, 207, 208.

Lit.: Polívka-Tille č. 46 A. Polívka-Kubín Kl. II., s. 66-78 k č. 21. Opav. a han. s. 96-98 k č. 31. dodatky. KHM I., s. 115-126 k č. 15.

Němcová č. 67. IV. s. 121.

Kulda č. 67.

Václavek II. s. 5. Totéž jako Kulda č. 67, stručněji.

Kubín, Podk. II. č. 135. M. Šubrová.

Kolář II., s. 99.

Peck č. 51.

Kubín, Kl. II. č. 21. A. Šrůtková.

Polívka č. 31. Opavsko.

Zlaté Klasy 1885, str. 84.

Václavek III. č. 30., s. 6. (Základ perníková chaloupka.)

⇒ Pervis a Parisade viz Parisade.

⇒ Pídimužíci slaví svatbu u stařeny II/2, 594. č. 23.

⇒ Pídimužíci kouzelné lampy viz Aladdín I, 16. Pídimužíci krále Kejvity II/2, 558. č. 75.

Pikolo

II/1, 217-222. II/2, 495.

Lit.: Polívka-Tille č. 98. — Polívka-Soupis I., s. 65. — Polívka-Kubín II., s. 82-83 k č. 22.

Tisíc a jedna noc (Pečírka) 4, s. 357.

Hraše Povídky I. č. 4., s. 55.

Kubín, Podk. I. č. 297. F. Plichtová. Podle Hraše, Povídky I. č. 4.

Kubín, Kl. II. č. 22. Anna Šrůtková.

⇒ Pipán viz Kouzelné dary za almužnu I, 505.

⇒ sv. Placidus viz sv. Eustachius

⇒ Plechanec, přírodní lékař II/2, 559. č. 165.

Plivník

II/2, 403-412. Zmínky II/2, 464 (skřítek v lahvi), 563, 613 č. 34. (škapulíř).

Lit.: Polívka-Tille č. 76. Polívka: Národopisný věstník 10. 1915 s. 73. Polívka ad Kubín Pk. I. s. 679 k č. 90. Polívka: Die Entstehung eines dienstbaren Kobolds aus dem Ei. Zft. d. Vereins f. Volkskunde, Berlin 1918, s. 41. Viz též Charvát s. 148.

Obilí

II/2, 403-407.

Erben č. 4 s. 19. I. Běchary. Totéž Zlaté klasy 1854, s. 129.

II. Načeradec. Totéž Zlaté klasy 1851 s. 146.

III. Košťálov. Totéž Zlaté klasy, 1854, s. 154. Volný přepis z Vlastimila 1842 I. sv. 2. s. 146. (J. B. Líman.)

IV. Liběnice. Totéž Slovanská čítanka, č. 6. II.

Hraše, Ze starých dob č. 11. s. 104 (2. vyd.) Totéž Bab. vypravování s. 188.

Kubín Kl. I. č. 18. F. Středa, N. Čermná.

Kubín Pk. I. č. 12. Jan Kubín, Jičín.

Kubín Pk. I. č. 216. F. Kopal, Vrchy.

Kubín Pk. 1. č. 308. J. Votrubec, 58 let. Rovensko.

Kubín Pk. I. č . 263. Arnošt Kořínek, Rovensko, 72 let, spiritista. Vypravuje Votrubcův příběh.

Kubín Pk. II. č. 73. A. Podhorová, Nová Ves.

Kubín Pk. II. č. 65. Jan Malý, Bělohrad.

Polívka č. 46. d.

Slavie, Ř. II., odd. 2. Pověsti č. 45. s. 145. Koněrza z Brna.

Vyhlídal, Hanácké děti s. 154.

Sál s. 44. Prý z Blešna, ale uděláno podle Erbena č. 4. I.

Sál s. 75. Prý z Dubu, ale přepsáno se změnami z Erbena č. 4. II.

Hraše Naše nové pohádky, č. 10 s. 54. Královéhradecko.

Krolmus I. s. 318. Křivoklátsko.

Dufek s. 312.

Blažek, VI. s. 186.

Kopáč s. 43.

Máslo

II/2, 407-408.

Kubín Pk. I. č. 90. Č. 89,

Č. 307, J. Votrubec, Rovensko.

Kubín Pk. II. č. 9, c. Jan Bažant, Bradlecká Lhota,

Kulda II. s, 317.

Polívka č. 46, a.

Rady

II/2, 408-411.

Kubín Pk. I. č. 201.

Kulda II. s. 255/6.

Menšík V./VI. č. 11.

V. Popelka č. 50.

Přikryl, Záh. kronika. V. 1909 s. 56 b.

Vyhlídal, Naše Slezsko, s. 286.

Kobzáň, I. s. 9.

Kulda II. s. 254.

Sál s. 53. Prý z Břízy.

Kubín Pk. I. č. 93.

Kopáč s. 10. Čertovo kopyto II.

Kopáč s. 44.

Kopáč s. 43-45.

Talisman

II/2, 411-412.

Kulda č. 52.

Kulda č. 61.

Kubín Pk. II. č. 14. Jan Bažant, Bradlecká Lhota.

⇒ Podágr a pavouk II/2, 513.

Podhozenec

II/2, 412-415, 613. Zmínka I, 226.

Lit.: Polívka-Tille č. 169. KHM I. s. 368 k č. 39. Axel Munthe, Kniha o životě a smrti. Praha, Petr 1930 s. 107. Viz též Charvát s. 141. Šebestová č. 10,

Vařit v skořápkách

II/2, 412-413.

Bayer 1874. I. č. 9. V Z. u Rožnova.

Přikryl, Záh. kron. č. 57. s. 318. a. V Újezdě na Sehnálkovém.

Václavek-Soukal I. č. 59 s. 135.

Kulda II. s. 264.

Polívka, č. 40.

Vyhlídal, Hanácké děti, s. 159.

Vrána, č. 3. Opsáno z Erben-Otto č. 35. Překlad maloruské povídky z Kuliše II. 34.

Přikryl, Záh. kron. č. 57 s. 318., c. Rajnochovice.

Přikryl, Záh. kron. III. 1906/7, s. 31. e.

Hošek, Č. L. 5. 1896 s. 78, č. 2. Rohožná. F. Moravec.

Kopáč, s. 12. Divé ženy IX.

Jít na pout

II/2, 414.

Vyhlídal, Hanácké děti, s. 158. Lobodice.

Přikryl, Záh. kron. č. 57. s. 318. b., Soběchleby.

Slavie, Ř. II. odd. 2. pověsti č. 44. s. 143. Fračovice, F. Blecha.

Výměna na poli

II/2, 414-415.

Hruška I. č. 15. s. 139.

Štěpánková č. 18. s. 44.

Vaněček č. 9.

Kopáč s. 11. Divé ženy IV.

Život sv. Vavřince

II/2, 415.

Menšík č. 61.

⇒ Podkop pod zámkem II/1, 277.

⇒ Podkova a třešně viz Kristus Petr I, 581.

Podvržená nevěsta

II/1, 222-234. II/2, 495. Viz též Zapomenutá nevěsta v látce Dívka kouzelnice.

Lit.: Polívka-Tille č. 171. Polívka-Kubín, Pk. I., s. 678 k č. 85 zmínka. KHM II., s. 273-285 k č. 89 (Husopaska); III., s. 85-94 k č. 135 (Bratr); srv. též I. č. 11. B. č. 21 D3.

Tři citrony

II/1, 222-225.

Lit.: KHM II., s. 125, pozn. 2. k č. 76.

Slavie I. 3., s. 10. Julius Fr. Woldrziski. Poděbradsko.

Malý č. 10., s. 132.

Mikšíček 1847 č. 4.

Hraše, Ze starých dob č. 10., s. 93. Soběslavsko. (Porušený text.)

Růže, zlato, perly

II/1, 225-231.

Kubín, Podk. II. č. 252. F. Málková.

Němcová č. 32. III., s. 18.

Slavia 1882, č. 25. Od Strakonic.

Vaněček č. 68. M. Sirotková, stařena slabé paměti.

Kubín, Podk. I. č. 85. F. Kocourková.

Menšík IV. č. 10.

Č. L. 4. 1895, s. 300. Bouchal, Krumlovsko.

Kolovrat

II/1, 231-233.

Němcová č. 1. I., s. 1.

Č. L. 13. 1904, s. 308. Vondrák č. 11. Podle Němcové č. 1.

Přikryl 1895, s. 259.

Chránit se slunce

II/1, 233-234.

Lit.: KHM III., s. 89 k č. 135., pozn. 2.

Přikryl 1895, s. 341.

Poklad na mostě

II/1, 234-238. Sen o pokladu na mostě II/2, 500-501.

Lit.: Polívka-Tille č. 174.

Zálesí II. 1920/1921. V. Hlaváček z Budíkova. (Pražský most.)

Kulda č. 89. (Pražský most.)

Vaněček č. 76. 1. J. Dušková. (Pražský Karlův most.)

Žert a pravda č. 349. (Pražský most.)

Menšík č. 43. (Pražský most — poklad ve Vídni v Belvederu.)

Pečírkův národní kalendář 1868, s. 63. (Praha, dům U turecké hlavy.)

Hraše — Povídky I. č. 5., s. 69. (Praha, Stará Rychta.)

Bayer 1874, I. č. 8. (Brněnský most.)

Menšík IV. č. 13. II.

Poklad – smrt

II/1, 238-239. II/2, 495.

Lit.: Polívka-Tille č. 173. KHM II., s. 153 k č. 81., pozn. 1.

Frantova práva s. 14.

Zábavné báchorky II., s. 91.

Č. L. 5. 1896, s. 284. Kulda č. 1./14.

Vaněček č. 76., 2. J. Dušková.

Poklad v zahozené botě (čepici)

II/2, 415-416. Zmínka II/2, 70.

Mikšíček II. č. 9. s. 110. Templštejn u Jamolic.

Přikryl 1895, č. 17 b. s. 178. Zřícenina.

Hraše, Ze starých dob, č. 4 s. 38. Bab. vypravování s. 71. Ostrý u Litoměřic.

Blažek IV. s. 5. "V pekle" u Vys. Mýta.

V. Popelka č. 37. Zubštýn u Pivonic.

Slavie 1882. č. 30 s. 102. Ježův hrad nad Stínavou.

Bukovanský č. 10. Sláma č. 10. Prasek s. 47. Op. Týd. 1876 s. 209. Zámek v Polské Ostravě.

Sedláček č. 5 s. 33. Kumburk.

Dufek s. 314. Totéž Sedláček II. č. 20. s. 56.

Slavie 1882, č. 30 s. 102. F. Nejč. Čertova louka u Vřetovic.

Bukovanský č. 5. Z Hrušova. Landek.

Malý č. 3. Haznburk.

⇒ Poklad Rhampsinitův viz Rhampsinit.

⇒ Poklad ve snu — znamení viz Sen o pokladu — znamení.

⇒ Polovina úrody viz Čertovy smlouvy I, 181. Viz též I, 93.

Polyfém

II/1, 239-242. II/2, 195.

Lit.: Polívka-Tille č. 177. KHM III., s. 374-378 k č. 191a. Hackmann: Das Polyphemmärchen in der Volksüberlieferung. Helsingfors Akad. Abgn. 1904. — Fr. Settegast: Das Polyphemmärchen in altfrz. Gedichten. Leipz. Harrassowitz 1917.

Rad. č. 58., s. 536.

Přikryl 1895, s. 253. Podle Rad. č. 58.

Kubín, Kl. II. č. 30. J. Jirman.

Přikryl III., s. 19.

⇒ Pomoc vděčných zvířat: Dar hadího krále I, 208.

Drak ve skále I, 326, 335.

Hodná – zlá dívka I, 436.

Netvor bez duše II/1, 119.

Princezna nezasmálka II/1, 317.

Princezna Zlatovláska II/1, 374.

Služba o koně II/2, 77.

Veritas – Falsitas II/2, 17l.

Výpravy II/2, 200.

Ruzné: I, 29, 281, 365, II/1, 68, 449, II/2, 190, 494. Viz též Reynold Divosyn, II/2, 4.

Popelka

II/1, 242-249. Zmínky I, 387, 388, 443, 444, II/2, 352.

Lit.: Polívka-Tille č. 178. B. C. — Polívka-Kubín, Kl. I., s. 65-66 k č. 31. II., s. 46, k č. 16. jen zmínka. — Kubín, Pk. I., s. 675 k č. 69. zmínka; s. 677 k č. 75. zmínka. — KHM I., s. 165-188 k č. 21.

Rodiče s třemi dcerami

II/1, 242-245.

Němcová č. 24. II., s. 111.

Kubín, Kl. II. č. 16. — A. Šrůtková.

Č. L. 13. 1904, s. 378. Zíbrt: Povídka o Popelce, zapsaná od F. Petery y Jaroměři, otištěná z deníku v Nár. Museu. Zapsáno v neděli 13./III. 1859 podle Ter. Stárkovy, panny posluhující.

Kubín, Podle I. č. 69. R. Vaňoučková. (Začátek jako Perrault.)

Homolka č. 13. Dřínov, M. Kohoutová 1905.

Vdova s třemi dcerami

II/1, 246-247.

Elpl č. 12., s. 55.

Kubín, Kl. I. č. 31. J. Drašnar.

Macecha se dvěma dcerami

II/1, 247-249.

Charles Perrault, Contes en prose et en vers. Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale 1886, s. 47. Cendrillon ou la petite pantoufle de verre.

Kulda č. 14.

Němec č. 3.

Kubín, Podk. I. č. 75. F. Vitvarová.

⇒ Popelka (zavedené děti) viz Finette Cendron.

Porod v hrobě

II/2, 417.

Lit.: NVČ. 23. 1930. s. 155. č. 4 a 5 řeckých pohádek L. Roussela.

Kubín Pk. I. č. 298. F. Plichtová, Rovensko.

Večer, 21. ledna 1928. "Listy z Milána."

Expres, 8. července 1932.

⇒ Poselství do hutí viz Fridolín II/2, 385. Srv. též Uriášův list.

Posuňková řeč

II/1, 249-251. Zmínka I, 259. Frantova práva s. 23.

Lit.: Polívka-Tille č. 248. E.

Přikryl III., s. 23. Totéž Č. L. 22. 1913, s. 251.

V. Popelka — Poličsko č. 8a. Vosmek, Sádek.

V. Popelka — Poličsko č. 8b. Vosmek, Kamenec.

Peck č. 69.

⇒ "Potopa" viz Hloupá žena I, 411.

Pout do Jerusalema

II/1, 251-252.

Lit.: Polívka-Tille č. 294. KHM III., s. 527 k č. 218.

Mikšíček I. č. 30., s. 207.

Pout do Kompostely

II/1, 252-264. II/2, 495-496.

Dar sv. Jakoba

II/1, 252-260.

Lit.: Polívka-Tille č. 180. — Polívka-Kubín, Kl. I., s. 158 k: č. 72. zmínka. Pk. I., s. 731-765 k č. 229. Mimo to některé texty s. 700-704 k č. 151. — KHM III., s. 1-2 k č. 121.

Kulda č. 34.

Č. L. 5. 1896. s. 562. Hošek č. 8. Vyprávěno podle Kuldy č. 34. »O Jakubovi«.

Elpl č. 4., s. 26.

Kulda IV. č. 7. (chybně místo č. 8.), s. 103.

Vaněček č. 33. B. Hodková.

»Jakobsbrüder«

II/1, 260-262.

Lit.: Germanistische Abhgn. Heft 16. Breslau, Markus 1899.

Kunz Kistener: Die Jakobsbrüder. Hrsg. K. Goedeke. Hannover, Janicke 1855. Po druhé Germ. Abhgn. 16. 1899. Epos ze XIV. století.

Hruška II. č. 3., s. 27.

Živý oběšenec

II/1, 262-263.

Lit.: Köhler, Kl. Schfriten II., s. 558; III., s. 223. V. J. Horák v knížce: J. Š. Kubín, Kladské písničky (1925), s. 227. (Nejstarší Caesarius z Heisterbachu. V češtině doklad pro 16. st.)

J. Š. Kubín: Kladské písničky. Výkladem a poznámkami provází univ. prof. Dr. Jiří Horák, Praha, Český Čtenář XVII., č. 4./5. 1925.

S. 227: »Hystorycká pjseň o pautnjcých, kteřj putowali k swatému Jakubu, a co se gim na cestě přihodilo. Tisk v Litomyšli.« 71 sloh. (Otiskuje J. Horák.)

S. 111, č. 75. Píseň, zapsaná Kubínem v Kladsku; 53 slohy, shodné s tiskem.

Blažek I., s. 135. »Píseň historická o dvou poutnících k sv. Jakubu a k Božímu hrobu«, 70 slok.

Princezna z Pontie

II/1, 263-264.

Lit.: Jgm.. VI. č. 806. b., s. 423. Doucha s. 50 (J. Hradec, Landfrass b. r.) a s. 112 (v Praze).

Histoire de la princesse de Ponthieu. — Les journées amusantes, dediées au roi par Madame de Gomez. Troisième édition, Amsterdam 1736. Tome I., s. 203-285.

Příhody princezky z Pontie. Vytažená historie z knihy od paní z Gomec sepsané. Nejprvnější vydání. Praha, Česká expedice, 1813. (V. R. Kramerius.)

⇒ Pout do nebe viz Theofil.

Pout do Říma

II/1, 264-276. Zmínka II/2, 19.

Lit.: Polívka-Tille č. 179. Polívka-Kubín, Kl. I., s. 83-84 k č. 43. Opav. han., s. 122-130 k č. 50. Kubín, Pk. I., s. 710 k č. 181. zmínka.

Popelková č. 1.

Třebízský č. 12, s. 105. (Tři bratři s matkou — hlídání ohně.) (Tři obři — zrádce.) (Hospoda.)

Mikšíček I. č. 23., s. 167. (Tři bratři s matkou.) (Hlídání ohně — tři obři, psík, zrádce.) (Hospoda.)

Kubín, Podk. I. č. 181. J. Šlambor. Podle Mikšíčka 1845 č. 23.

Menšík č. 67.

Peck č. 10. Vyprávěno podle Menšíka č. 67.

Kulda č. 23.

Stránecká I. č. 19., s. 73.

Slavie II. 2. č. 12. — Pluhový Žďár u Kardašovy Řečice.

Č. L. 8. 1899, s. 148. Kulda č. 18.

Kubín, Kl. č. 43. V. Klimeš.

Polívka č. 50. Haná.

⇒ Pout do pekla s darem I, 525, 530.

⇒ Pout pro tři pera draka (Lucifera, ptáka, Rýbrcoula) viz Chráněnec osudu. I, 141.

⇒ Pozdravy viz Hloupý Honza I, 415.

⇒ Požehnaná práce viz Kristus – Petr I, 583.

⇒ Práce ukládané za dívku: Dívka kouzelnice I, 219. Princezna Zlatovláska II/1, 374.

⇒ Prášil, baron viz Lži.

⇒ Prašiveček viz Zlatohlávek.

⇒ Pravda – Křivda viz Veritas – Falsitas.

⇒ Princ karbaník I, 229, 231.

⇒ Princezna a lupiči viz Sneewittchen.

⇒ Princezna běhá o závod viz Princezna závodí v běhu.

⇒ Princezna chotí Nezdary viz Nezdara II/1, 135.

⇒ Princezna hází nápadníky do sklepa II/1, 33, II/2, 76.

⇒ Princezna hrášková II/2, 625-626. Václavek 1898 č. 5.

⇒ Princezna, kterou nesmí osvítit slunce II/1, 225, 233, II/2, 218.

⇒ Princezna líná uzdravena I, 429.

⇒ Princezna měněná v žalud, kámen, prsten etc. viz Dlouhý, Široký, Bystrozraký I, 253.

Princezna miluje otce nad sůl

II/1, 276-277. II/2, 496.

Lit.: Polívka-Kubín, Pk. I., s. 610-614 k č. 30. KHM III., 305-308 k č. 179.

Popelka 1888, s. 43.

Kubín, Podk. I. č. 30. A. Kubíčková. (O podkopu pod zámkem viz Polívka-Kubín, Pk. I., s. 748 k č. 229.)

Kubín, Podk. II. č. 175. A. Zívrová. Stručný obsah z Němcové, Slov. poh. I. č. 24.

Princezna nemocná

II/1, 279-283.

Lit.: Polívka-Tille č. 150. E. Opav. han. s. 29 k č. 7.; s. 73-74 k č. 28. KHM III., s. 267-272 k č. 165.

Menšík č. 24.

Hruška II. č. 5., s. 38. (První část. Hloupý Honza opaří matku.)

Příhoda č. 6.

⇒ Princezna nemocná viz též: Jedovatá dívka I, 481.

Kristus a Šváb I, 601.

Princezna Zlatovláska II/1, 382.

Veritas – Falsitas II/2, 164.

Vzkříšená nevěrná žena II/2, 212.

Princezna Nesyta

II/1, 283-303. II/2, 496. Zmínky I, 514, II/2, 345.

Lit.: Poliívka-Tille č. 105. Polívka-Kubín, Kl. I., s. 62-64 k č. 300. KHM I., s. 464-485 k č. 54.; III., s. 3-9 k č. 122. (ptáček štěstí — zlá dívka).

Zámek pokušení

II/1, 283-291.

Lit.: Doucha s. 195. J. Hradec, Landfrass b. r., častěji. Tamtéž i německy: Die Prinzessin Nimmersatt b. r.

Princezka Nesita, aneb: Tři dary kouzelné: Sáček, pláštík a kord. Vzdělal V. R. Kramerius. J. Hradec, Landfrass 18SR V Skalici 1871. Písmem F. X. Škarnicla dědiců.

Kulda III. č. 3.

Kulda č. 47.

Mikšíček I. č. 6., s. 49.

Poklad v zahradě

II/1, 291-294.

Mikšíček 1847 č. 5.

Peck č. 54. Asi podle Mikšíčka 1847 č. 5.

Menšík IV. č. 15.

Č. L. 1897, s. 194. Kulda č. 10. (Úvod o hlídání jabloně viz Lék otci.)

Strašidlo na stráži

II/1, 294-296.

Slavie 1882 č. 19. Telč na Mor.

Kubín, Kl. I. č. 30. J. Drašnar.

Hraše — Babiččino vypravování, s. 155.

Lupičská skrýš

II/1, 296-300.

Sedláček II., s. 38.

Přikryl 1895, s. 358.

Bayer 1874, I. č. 13.

Porušené texty

II/1, 300-303.

Václavek 1897, č. 9, s. 39. (První část z látek: Kouzelné dary.)

Brunclík č. 2., s. 63.

Kubín, Podk. II. č. 189. M. Janečková. (První část schází.)

Homolka č. 7. Dřínov, F. Kohout, 84 let. (Zlomek.)

Princezna Nezasmálka

II/1, 303-321. II/2, 497. Zmínky I, 257, 260, 425, II/1, 299, 334, II/2, 418.

Lit.: Polívka-Tille č. 150. Pohádková studie II. Polívka-Kubín, Kl. I., s. 22 k č. 7.; s. 110 k č. 57; s. 111 k č. 58; s. 148 k č. 70. (zmínky). KHM I., s. 39-44 k č. 64.

Divní tovaryši a směšný průvod

II/1, 303-307.

Kulda č. 35.

Přikryl 1895, s. 363. Stručně podle Kuldy č. 35.

Erben č. 13.

Divní tovaryši

II/1, 307-312.

Kubín, Podk. I. č. 134. J. Brixí.

Stránecká I. č. 11., s. 42.

Třebízský č. 11., s. 94.

Slavie II. 2. č. 30.

Č. L. 6. 1897, s. 199. Kulda — Sloupsko č. 14.

Směšný průvod

II/1, 312-317.

Rad. č. 78., s. 693.

Kubín, Kl. I. 57. V. Klimeš.

Elpl č. 9., s. 43.

Vaněček č. 10. F. Švarc.

Kubín. Kl. I. č. 70. V. Jirman.

Kubín, Kl. I. č. 58. Kristina Flousková, děvče, 20 let, podle vypravování V. Jirmana (viz č. 70.).

Homolka č. 2. Dřínov, E. Kohoutová 1906.

Č. L. 4. 1895, s. 301. Bouchal, Krumlovsko.

Vděčná zvířata

II/1, 317-318.

Kolář I. č. 16.

Hraše — Ze starých přástev, č. 2., s. 8.

Různé

II/1, 318-321.

Václavek I. č. 8., s. 47.

Menšík č. 56.

Kubín, Kl. I. č. 7. V. Hanuš.

Kubín, Podk. I. č. 165. M. Maixnerová.

Kubín, Podk. I. č. 31. A. Kulíčková.

Polívka č. 7. Opavsko.

⇒ Princezna obětovaná drakovi viz Drak ve skále.

Princezna odpovídá „Ne“

II/1, 278-279. II/2, 496. Zmínka II/2, 249, 618.

Lit.: Polívka-Tille č. 184.

Tille č. 57. Rukopisný přídavek. Krejčí Svoboda.

Popelková č. 27. (Text podle přiznání sběratelky úmyslně měněný.)

⇒ Princezna posedlá uzdravena viz Belfegor I, 87.

⇒ Princezna pyšná pokořena viz Drosselbart I, 351, II/1, 383.

Princezna Turandot

II/1, 321-326. II/2, 497.

Lit.: Polívka-Tille č. 184., srv. též č. 150. — Polívka-Kubín, Pk. I., s. 766 k č. 237 (Příklad hádanky o vši). — KHM III., s. 483-486 k č. 212. (Hádanka o vši). — KHM I., s. 188-202 k č. 22. (Dávat princezně hádanky). — KHM III., s. 83-84 k č. 133 (Hádanky a vděčný mrtvý).

Uhodnout princezniny hádanky

II/1, 321-324.

Sedláček I. č. 13, s. 73.

Kubín, Podk. II. č. 202. Janečková.

Kubín, Podk. I. č. 154. K. Chvátalová.

Dávat princezně hádanky

II/1, 324-326.

V. Popelka — Poličsko č 5. Vosmek, Sádek.

Č. L. 1900, č. 9, s. 94. Bouchal č. 3. (sic). Krumlovsko.

⇒ Princezna u Netvora bez duše: Netvor bez duše II/1, 119.

Reynold Divosyn

II/2, 4.

Služba za koně

II/2, 73, 76, 78, 80, 81, 82.

⇒ Princezna uražená se mstí II/1, 348, 350.

⇒ Princezna v kolébce II/2, 83, 193, 469.

Princezna v kryptě

II/1, 326-337. II/2, 497. Zmínka II/2. 216.

Lit.: Polívka-Tille č. 182. Opav. a han. s. 75-93 k č. 29. KHM III., s. 531-537 k č. 219.

Kletba neb úpis čertu

II/1, 326-333.

Příhoda č. 9.

Němcová II. č. 14., s. 19.

Tille č. 26. Krejčí Svoboda.

Kubín, Pk. I. č. 137. J. Brixí.

Popelka 1883, s. 27.

Kulda III. č. 14.

Malý č. 13, s. 145.

Z vlastní viny

II/1, 333-336.

Hošek, Dodatek A. č. 20. Škrdlovice, Václav Cempírek.

Polívka č. 29. Opavsko.

Kulda č. 60.

Č. L. 5. 1896, s. 460. Kulda č. 7.

Bez důvodu

II/1, 336-337.

Tille č. 34. Ladislav Mikulénka.

Kubín, Podk. I. č. 27. A. Kulíčková.

Elpl č. 8., s. 40.

Princezna v noci tančí

II/1, 337-347. II/2, 497-498. Viz též Sněm čarodějnic.

Lit.: Polívka-Tille č. 203. Pohádkoslovné studie III. KHM III., s. 78-83 k č. 133.

Jan Rádspal

II/1, 337-341.

Lit.: Polívka-Kubín, Pk. I., s. 693-696 k č. 135. (Opilec v sudu.)

Mikšíček I. č. 33., s. 221.

Kulda č. 105. Podle Mikšíčka I., s. 221 k č. 33.

Peck č. 52. Podle Mikšíčka I. č. 33., s. 221.

Kolář II., s. 77.

Sláma č. 15. (Porušený text.)

Humoristické listy 14./V. 1926.

Jiné texty

II/1, 342-347.

Stránecká s. 3.

Přikryl 1895, s. 273.

Mikšíček I. č. 18., s. 142.

Václavek 1898 č. 2., s. 9.

Kubín, Podk. I. č. 22. A. Kulíčková.

Popelková č. 16.

Princezna v úkrytu

II/1, 347-348. II/2, 498.

Lit.: Polívka-Tille č. 184. KHM III., s. 367 k č. 191.

Tille č. 37. Švec Kostka.

⇒ Princezna v zakletém zámku: Dlouhý, Široký, Bystrozraký I, 253.

Lék otci II/1, 2, 18.

Pout do Říma II/1, 264.

Princezna Zlatovláska II/1, 379.

Reynold Divosyn II/2, 4.

Výpravy II/2, 188 an. Viz též Zámek pokušení, Zámek zakletý.

⇒ Princezna v zámku u moře: Matradéví II/1, 66.

Věrný přítel II/2, 173.

Výpravy II/2, 188.

⇒ Princezna ve věži. Viz Létací přístroj.

Princezna vysvobozená a zaspaná

II/1, 348-357. Zmínka I, 225.

Lit.: Polívka-Tille č. 287. B. — Polívka-Kubín, Kl. II., s. 136/7 k č. 32. — KHM II., s. 333-348 k č. 93.

Prokletá sestra a uražená princezna

II/1, 348-352.

Rad. č. 74., s. 666.

Příhoda č. 2.

Neznámý vítěz — závody

II/1, 352-357.

Kubín, Pk. I. č. 24. A. Kulíčková. (Úvod Džanšah a Šemsia.)

Přikryl 1895, s. 387.

Lumír 1862. II., s. 830. J. H. Müller.

Mikšíček I. č. 2., s. 15.

Princezna vysvobozená a zrazená

II/1, 357-373. II/2, 498.

Lit.: Polívka-Tille č. 287. A. — Polívka-Kubín I., s. 96 k č. 50 jen o zámku pokušení; II., s. 126-135. — KHM II., s. 318 k č. 92.

Nedodržený slib

II/1, 357-368.

Č. L. 8., 1899, s. 319. — Kulda č. 21.

Kubín, Kl. II. č. 32. J. Kosář.

Krolmus I., s. 579.

Slavia 1882 č. 15. N. Město na Mor.

Brunclík č. 4., s. 75.

Kulda IV. č. 11.

Němcová č. 2. I., s. 13.

Kulda č. 39.

Sláma, č. 8.

Přerušené oddavky

II/1, 368-373.

Kulda č. 118.

Přikryl 1895, s. 262. Shodně s Kuldou č. 118.

⇒ Princezna z Pontie viz Pout do Kompostely II/1, 263.

⇒ Princezna zakletá v hada I, 212-216, II/1, 356.

Princezna závodí v běhu

II/1, 373-374. Viz i I, 285.

Lit.: Polívka-Tille č. 150. Pohádkoslovné studie II. KHM II. s. 83 an. k č. 71.

Rad. č. 71. s. 637.

⇒ Princezna závodí v lži viz Lži II/1, 43.

Princezna «Zlatovláska»

II/1, 374-387. II/2, 499.

Lit.: Polívka-Tille č. 201. KHM I., s. 131/4 k č. 17. (jako Erben); III., s. 32 k č. 126. (doplněk: hebrejský text); II., str. 19-29 k č. 62. (Spící princezna).

Erben číslo 7

II/1, 374-379.

Erben č. 7.

Kubín, Podk. I. č. 179. J. Šlambor. Podle Erbena č. 7.

Kubín, Podk. I. č. 138. J. Brixí. Podle Erbena č. 7. a č. 8. Zmateně.

Zakletý zámek

II/1, 379-381.

Malý č. 9. s. 127.

Přikryl, VI. s. 65. Lhota.

Č. L. 13. 1904. s. 213. Vondrák č. 7.

Různé

II/1, 381-387.

Kubín, Pk. I. č. 81. F. Kocourková, která v předcházejícím čísle 80 vyprávěla o Dívce-kouzelnici. Praví, že toto slyšela od nějaké Broulky.

Němcová I. č. 3., s. 23. »O Jozovi« (sic).

Kubín, Podk. I. č. 212. F. Procházka: vypravoval před tím č. 211 Drak v skále. (Úvod dle Němcové č. 3.)

Kubín, Pk. I. č. 113. Hortlík — úmyslně žertovně.

Hruška III. č. 6., s. 53. F. Knopp.

Homolka č. 14. M. Kohoutová. »Vo nejkrásnější Regině pod sluncem.«

⇒ Princezny — obrazy v zakázaném pokoji I, 253, II/2, 74, 75, 173, 175, 254.

Princezny v podzemí

II/1, 387-437. II/2, 499. Zmínky I, 113, 275, II/1, 133, 135, II/2, 61.

Lit.: Polívka-Tille č. 185. Polívka-Kubín, Kl. I., s. 14-16 k č. 3.; s. 67-68 k č. 32.; s. 116-117 k č. 60. II., s. 141 k č. 33. zmínky. Pk. I., s 677-678 k č. 79. KHM II., s. 297-318 k č. 91.

Tisk: Zlatý prsten...

II/1, 387-399.

Lit.: Doucha s. 199. Prsteny, zlaté... Praha, Spurný 1851.

Zlatý prsten. Podivná kronyka dvou Brytanských princezek, které pro utiskování svých poddaných zavinšovány byly. Skalice, Škarnicl, s. a.

Tille č. 13. — Barbora Mikulénková.

Kubín, Kl. I. č. 3. A. Hurdálek.

Kulda č. 55.

Kubín, Podk. I. č. 114. — F. Hortlík.

Elpl č. 2., s. 19. (Tři dcery.)

Kubín, Podk. II. č. 78. — J. Čížek. (Tři dcery.)

J. F. Hruška: Vo třech princeznách. Praha, Unie (1922).

Kubín, Kl. I. č. 32. — J. Drašnar.

Přikryl, 1895, s. 524. (První část Zlatý prsten; Tři princezny.)

Přikryl III., s. 73. (Královna květin.)

Tisk: Žluté mužátko

II/1, 399-406.

Lit.: Doucha s. 112: V. R. Kramerius... Viz též: Das gelbe Mandl. Neuhaus 1853 a b. r.

Žluté Mužátko, anebo: Velikán Jednonoháč. Zčeštil V. R. Kramerius. V Jindřichově Hradci 1858. A. J. Landfras.

Kubín, Kl. II. č. 33. — J. Kosář.

Kubín, Podk. I. č. 284. — Č. Lamač.

Kubín, Podk. II. č. 191. — M. Janečková.

Mikšíček, 1847 č. 3.

Němcová: Neohrožený Mikeš

II/1, 406-415.

Němcová I. č. 15., s. 28.

Kubín, Kl. II. č. 60. J. Hercig. Podle Němcové č. 15.

Kubín, Podk. II. č. 35. M. Antonová. Podle Němcové č. 15.

Č. L. 5. 1896, s. 80. Hošek č. 4. Podle Němcové č. 15.

Č. L. 13. 1904, s. 126. Vondrák č. 2. Podle Němcové č. 15.

Hruška III. č. 9., s. 95. Josef Kobes pod vlivem Němcové č. 15.

Silák se soudruhy

II/1, 415-422.

Přikryl, 1895, s. 461.

Sedláček I., s. 12.

Bayer, 1874 II. č. 11.

Kulda č. 28.

Mikšíček I. č. 24, s. 176.

Různé texty

II/1, 422-434.

Mikšíček I. č. 36., s. 233. Totéž Mikšíček 1847 č. 10., jinak stilisováno. Ve vydání Národní bibliotéky I. č. 36. je připsáno, že napsal povídku tu rytíř A. F. Šrom r. 1845 a že »tuto po prvé otištěno«. Vydavatel Národní Bibliotéky neznal totiž Mikšíčkovu sbírku z r. 1847.

Č. L. 6. 1897, s. 197. Kulda č. 12.

Kolář II., s. 61.

Popelka, 1888, s. 29.

Popelka, 1883, s. 15.

Václavek, 1898 č. 3., s. 13.

Č. L. 6., s. 597. Bouchal — Krumlovsko.

Hraše: Kutihrášek. Praha 1899. Hynek.

Brunclík č. 1., s. 43.

Zlaté zámky

II/1, 434-437.

Němcová č. 23., s. II., 98.

Kubín, Podk. I., 79. F. Kocourková, baráčnice na Bradech. Podle Němcové č. 23. pod vlivem č. 15.

Prodaná odměna

II/2, 417-420. Zmínka II/2, 418.

Lit.: Polívka-Tille č. 189. KHM I. s. 61-65 k č. 7. Wesselski; Hodža I. č. 328; Märchen č. 13. s. 202.

Složené texty

II/2, 417-418.

Lit.: Polívka-Tille č. 150. C. s. 112. KHM č. 7. č. 64. C3.

Příhoda č. 20.

Rad č. 68. s. 607.

Kubín, Ukázky lidové prózy z Hlučínska (NVČ. 1931. s. 39 n.). Chuchelná. F. Vašíček.

Hádanka v pytli

II/2, 419.

Deutsches Anekdotenbuch s. 120. cituje z Grimmelshausena.

Pečírkův kalendář 1878 s. 36. J. Ehrenberger: "Hádanka v pytli". Rozvláčně.

Kubín Pk. II. č. 207. Janečková.

Menšík II. č. 38.

Různé

II/2, 419-420.

České slovo, 17/4 1935 s. 7. "Jedna o provisi".

Lidové noviny, 24/9 1933.

Vrána č. 32.

⇒ Prodej plátna viz Hloupý Honza I, 414.

⇒ Prokletá sestra zmizí II/1, 348, 350.

⇒ Proměny ve zvíře, v strom, v ptáka: Dar zakletého hada I, 213, 214, 216, 218, 219 (proměny reka). – Dívka kouzelnice I, 225 (dívka). – Podvržená nevěsta II/1, 223, 224.

⇒ Proroci viz Unibos. II/2, 144.

Předurčená smrt

II/2, 420-422. Zmínka II/2, 220, 537.

V studni

II/2, 420-421.

Lit.: Polívka ad Kubín Pk. č. 304. s. 814-816. K Sudičkám KHM I. k č. 50. s. 439.

Třebízský č. 15. s. 146.

Slavie, Řada I. sv. 2. část 1. č. 4. s. 3.

Kubín Pk. I. č. 304. F. Plichtová, Rovensko.

Krolmus II. s. 473. Štěpán Kopanský, sládek v Chroustově.

Hastrman

II/2, 421-420.

Lit.: Polívka ad Kubín, Pk. I. č. 304 s. 816.

Kubín Pk. I. č. 205. Jan Tůma, Nová Ves.

Kubín Pk. I. č. 261. Arnošt Kořínek, Rovensko.

Slavie 1882, č. 26 g. Pelhřimov.

Č. L. 10. 1901. s. 68. Hošek č. 1. A. Moravec v Hamřích.

Přikryl, Záh. kronika, III. 1906/7 s. 19. b.

Kubín Pk. II. č. 72. A. Podhořová, Nová Ves.

Blesk

II/2, 422.

Lit.: Polívka ad Kubín Pk. I. č. 303. s. 813/4.

Kubín Pk. I. č. 303. F. Plichtová, Rovensko.

⇒ Psí závěť viz Canis testamentum.

Ptáček štěstí a kouzelné ovoce

II/1, 443-451. II/2, 499-500. Viz též Kouzelné dary – mošna s vojskem I, 548, a vložka v látce Drak ve skále – bratři I, 346.

Lit.: Polívka-Tille č. 110. KHM III. č. 122.; srv. I., s. 542 k č. 60.

Č. L. 8. 1899, s. 147. Kulda č. 17.

Stránecká, s. 49.

Václavek-Soukal, II. č. 4., s. 19. Veselský správce školy, K. Neuwirt, dal kostru, autor uhladil »naturalism«.

Menšík č. 50.

Němcová č. 44., III., s. 120.

Slavie II., 2, č. 6. Mich u Kardašovy Řečice. F. Šindler.

Kubín, Podk. II., č. 186. M. Janečková. (Zlomek.)

⇒ Pták ženich II/2, 356.

Půjčený kabát

II/2, 422-424. Viz též II/2, 418. Prodaná odměna.

Lit.: Polívka-Tille č. 189 a č. 150. C. Polívka ad Kubín Kl. II. s. 176 k č. 51. Wesselski Nasreddin I. s. 27 č. 54. KHM I. s. 65 k č. 7. Viz též Prodaná odměna (Soupis II. 2. s 417/8).

Vymodlené peníze

II/2, 422-423.

Menšík II. č. 31.

Václavek III. č. 33. s. 10.

Polívka č. 19. Opavsko.

Okradený kupuje kradené

II/2, 423.

Lit.: Polívka-Tille č. 277. Bédier, Les Fabliaux s. 119.

Kubín Kl. II. č. 51. J. Kosář, Březová.

Lidové noviny 25/7 1925. Jan Petrus: "Hrdina jedné vesnice."

Vosy

II/2, 423-424.

V. Popelka, č. 10. Vosmek, Kamenec.

Bayer 1874, I. č. 28.

Hošek E., č. 44.

⇒ Punčocha bez paty viz Čertovy smlouvy I, 182.

⇒ Purúravas a Urvazí viz Dívka kouzelnice — dívky ptáci.

Putující mrtvola

II/1, 437-443. Viz též II/2, 158.

Lit.: Polívka-Tille č. 191. W. Suchier: Der Schwank von der viermal getöteten Leiche. Halle, Niemeyer. 1922. Týž v Zft. f. rom. Philologie 1922.

Kuchařka

II/1, 437-440.

Lit.: Polívka-Kubín, Kl. II., s. 169-171 k č. 42.; srv. též s. 120 k č. 31. Opav. han. s. 60-62 k č. 18. doplňky.

Zrcadlo Pošetilostií č. 123.

Kubín, Pk. I. č. 61. A. Kulíčková. Podle Zrcadla pošetilostí č. 123

Kubín, Kl. II. č. 42. Jan Kosář.

Hruška, II. č. 6., s. 54.

Polívka č. 18. Opavsko.

Homolka č. 3. — Dřínov, R. Kohoutová, 1906.

Tři hrbáči

II/1, 440-442.

Le Cabinet des fées. A Genève, Barde, A Paris Cuchet. 1786. Tome 21e.

Gueulette: Les mille et un quart d'heure. Contes Tartares, s. 143. Histoire des trois bossus de Damas.

Nová a kratochvilná hystorie o třech hrbatých bratřích z hlavního města Damašku v Egyptě. V Litomyšli, Bergrová, bez roku.

Lit.: Doucha s. 61: Jihlava. J. Rippl, před rokem 1830 a roku 1851.

Záletníci

II/1, 442-443.

Velký národní kalendář 8. 1865, s. 89.

Vrána č. 4.

Velký národní kalendář 8. 1865, s. 64.

R

⇒ Rádci viz Tři rádci.

⇒ Rádspal II/2, 294,337.

Rady hochovy

II/2, 424.

Lit.: Polívka-Tille, č. 193. Wesselski, Märchen č. 31 s. 219. Wesselski, Hodža II. s. 472.

Peck č. 63.

⇒ Rady kupované viz Rodlieb.

Rady slavíkovy

II/2, 424.

Lit.: Polívka-Tille, č. 195. Chauvin III. s. 103, č. 14; VI. č. 275 s. 110; IX. s. 30. č. 20. F. Tyroller: Die Fabel von dem Mann und dem Vogel... Berlin, 1912.

Peck č. 84.

⇒ Rarášek viz Plivník.

⇒ Rek měnící se ve zvířata sokem jako zajíc zastřelen, vděčným mrtvým oživen II/2, 566.

⇒ Repsima viz Sázka o věrnost ženy II/2, 44.

Reynold Divosyn

II/2, 3-14, 500.

Lit.: Polívka-Tille č. 289. Polívka-Kubín, Pk. I. s. 773-782 k č. 281. KHM III. s. 424-143 k č. 197; také II. s. 190-199 k č. 82 a; III. s. 261 k č. 163 zmínka. — Doucha s. 204. Reinold Divosyn... A. J. Landfrass, Tábor 1843, J. Hradec 1865. Škarnicl, Skalice 1876.

Volksmärchen von Musäus. Leipzig und Wien. (Meyers Volksbücher.) S. 66. Die Bücher der Chronika der drei Schwestern (z r. 1782).

Kubín, Podk. I. č. 281. Č. Lamač.

Menšík, I. č. 6. od Telče.

Soukal č. 10. s. 86.

Rad. č. 13. s. 127.

Elpl č. 5. s. 29.

Stránecká s. 32.

Krolmus I. s. 605 „pověst pradávná na středních horách českých“.

Swoboda č. 27. (Kostra pohádky, praví Svoboda.)

Rhampsinitův poklad

II/2, 14-19, 500.

Lit.: Polívka-Tille č. 273. Polívka-Kubín Pk. I. s. 621-651 k č. 56. KHM III. s. 395-406 k č. 192. — KHM IV. s. 99.

Herodot (Kvíčala) I. s. 212. č. 121.

Kubín, Podk. I. č. 56. A. Kubíčková. (První část: Zloděj mistr.)

Slavia 1882 č. 12. Telč na Mor.

Bayer 1875 č. 17.

Příhoda č. 23.

Tille č. 28. Bortel.

⇒ Ricdin Ricdon viz Tom Tit Tot.

⇒ Richez, voda II/2, 573.

„Riesenspielzeug“

II/2, 424-425.

Lit.: Valerie Höttges: Die Sage vom Riesenspielzeug. Jena, Diederichs 1931.

Hruška I. č. 16. Knopová z dvora Makasna v Chodově.

Týdenník, listy ponaučné a zábavné. Redaktor Jan Ohéral. Brno, 1848, s. 218.

Robert ďábel

II/2, 20-23, 500.

Lit.: Polívka-Tille č. 153 C. — Robert le Diable... Pub. par E. Löseth. Paris, Didot 1903. — Benezé, E. Sagen u. Litt.-hist. Untersuchungen Hft 1. 2. 1897. Halle. — Doucha s. 207. Robert, řečený ďábel... Praha 1850 Spurný.

V. R. Kramerius: Pekla syn... příběh o knížeti Robertovi. Skalice, Škarnicl 1878.

Tille č. 23. Javorek.

Kubín, Podk. I. č. 315. F. Král.

Robert, řečený ďábel. Povídka z osmého století, Praha, Spurný 1850, Nověji Skalice 1879.

⇒ Rodička v hrobě viz Porod v hrobě.

Rodlieb (Ruodlieb)

II/2, 23-28, 500.

Lit.: Polívka-Tille č. 194. Polívka-Kubín Kl. I. s. 58 k č. 29.

Kürschner Nat. Lit. I. s. 304. Báseň z počátku 11. st. v Tegernsee.

Příhoda č. 19.

Č. L. 14. 1905. s. 483. J. J. Pícha, Borová, Poličsko.

Roman – Toman

II/2, 28-30.

Menšík č. 77.

Slavia 1882, č. 6.

Swoboda. Přídavek.

Blažek IV. s. 98.

Homolka, č. 15. Dřínov, R. Kohoutová 1904.

Krolmus I. s. 554. Totéž Swoboda č. 32.

Č. Lid 13, 1904. s. 167. Yondrák č. 4.

Vyhlídal, Hanácké děti s. 135. Z Lazců.

⇒ Roztancované střevíce viz Princezna v noci tančí.

⇒ Rozum a štěstí viz Naran Dakíní.

Rubášek

II/2, 425-426.

Lit.: KHM II. s. 485, ad č. 109.

Thomas Cantimpratensis: Bonum universale de apibus lib. 2, c. 53, 17. (Dle KHM) XIII. st.

Blažek I. s. 128.

Václavek-Soukal, II. č. 14. s. 63.

K. Bufková: Neplač po nebožtících. (Nár. věstník VI. 1911. s. 207.)

Z Nechanic (rukop. sbírka Národopisného musea).

Rybář a duch

II/2, 30-34.

Lit.: KHM II. s. 418 a n. k č. 99.

1001 noc (Pečírka) 1. s. 45 . (Viz Weil I. s. 3)

Báchorky, Zábavné. Rybář a duch. Báchorka z Východu. Přel. M. III. s. 71. (1001 noc ed. Weil I. s. 3.)

Rad. č. 51. s. 472.

Kubín, Podk. I. č. 35. — A. Kubíčková. Asi podle Rad. č. 51.

⇒ Rybář a zlatá rybka viz Zlatá rybka.

Ř

⇒ Řeč ptáků viz Alexander a Ludvík I, 30. Mimo to II/2, 168.

Řeč zvířat a zvědavá žena

II/2, 426-427. Viz též II/1, 374, 376, 377.

Lit.: Polívka-Tille, č. 295. KHM I. s. 132 poznámka; IV. s. 183. Antti Aarne: Der tiersprachenkundige Mann und seine neugierige Frau. Helsinki 1914. Chauvin V., s. 179. č. 104. Viz též Princezna Zlatovláska (Soupis II/1, s. 374).

Džátakam ed. Dutoit č. 386. Kharaputta-džátaka.

Kulda, č. 45.

⇒ Řehoř viz Gregorius a Záhoř.

S

⇒ Samko pták viz Mluvící krucifix.

Sázka o věrnost ženy (sestry)

II/2, 34-45, 500. Zmínka II/1, 212.

Lit.: Polívka-Tille č. 206.

Albína — Lambert

II/2, 34-36.

Lit.: Polívka-Tille E. s. 154.

Ctnostná Albína, aneb věrnost manželská..., Skalice, Škarnicl 1876.

Příhoda č. 15. (První část podle typu Albína.)

Brigita a Kastulus

II/2, 36-38.

Lit.: Polívka-Tille D. s. 152. Jgm. III. č. 99. s. 66. Kronika o Perytonovi.... Praha, Jauernich 1761, Olomouc 1770, Hora Kutná, J. Kincl 1736, Olomúc 1781. Doucha s. 117. Kronika...; Uh Skalice b. r.; Litomyšl 1812.

Peryton a jeho syn Dyonyd, měštěnín římský. Skalice, Škarnicl, 1874 .

Kulda č. 110.

Karolína — plukovník

II/2, 38-41.

Lit.: Polívka-Tille D s. 153.

N. V. 1926. s. 102. J. S. Kubín: Jan Hýbl: Kratochvíl na přástvě. Litomyšl, J. J. Tureček 1835. s. 55-70. Šlechetná kupcová, pravdivý příběh z francouzské války (o Karolince, ženě Vilímově, jež se stala plukovníkem).

Krásná Karolína, kterážto za času císaře Napoleona jakožto obršt ve vojně sloužila. Skalice, Škarnicl. b. r.

Vaněček č. 54. A. Doubravová. Tisk, "Krásná Karolina".

Menšík č. 32.

Očerněná sestra — hospodský

II/2, 41-44.

Lit.: Polívka-Tille F. s. 155. Dodej: Text u Kuldy III. č. 26. založen na tomtéž podkladu jako Chauvin VI. s. 158 č. 322 C.

Pro příklad z Cosquina II. s. 327 obsah povídky ze sbírky: Spitta Bey: Contes arabes modernes. Leide Paris 1883. č. 6.

Kulda III. č. 26.

Různé

II/2, 44-45.

Blažek II. Dodatek s. 8 tištěná píseň — obsah.

Kubín, Pk. II. č. 133. M. Šubrová.

Sedm krkavců

II/2, 45-55. Zmínka II/1, 59.

Lit.: Polívka-Tille č. 207; Polívka opav. han. s. 17 k č. 3. KHM I. s. 227-234 k č. 25 srv. I. s. 70-75 k č. 9. a s. 427-434 k č. 49.

Němcová č. 49. IV. s. 3.

Slavie I. 3, s. 15. Kardašova Řečice. T. Škrdle.

Krolmus I. s. 587. Křivoklátsko.

Swoboda č. 26.

Kulda III. č. 12. (Tři synové.)

Kulda č. 48.

Přikryl 1895. s. 453. Podle Kuldy 48.

Elpl č. 16. s. 66.

Polívka č. 3. Opavsko.

Václavek-Soukal II. č. 7. s. 45.

Kodym č. 25, s. 93.

Hraše, Ze starých přástev č. 4. s. 32.

⇒ Sen o nebi („Traumbrot“) II/2, 382, 384, 385.

⇒ Sen o pokladu na mostě viz Poklad na mostě.

Sen o pokladu: Znamení

II/2, 427.

Lit.: J. Bolte-Frey, s. 243 k č. 77. Poggius č. 130. Polívka-Tille č. 303. Wesselski Nasreddin I. s. 178 k č. 314. Polívka ad Kubín, Pk. I. č. 98. s. 682. Kirchhof Wendunmuth ed. Oesterley III., č. 189. Polívka v Nár. věstníku VI. 1911. s. 209.

J. Albína Ezopovy fabule a Brantovy rozprávky (vyd. A. Truhlář, Praha, Č. Akademie, 1901). Brant č. 52. s. 308.

Kubín, Pk. I., č. 98. F. Kocourková, V. Brada.

Kubín, Pk. II., č. 233. J. Machková, Zábřezí.

⇒ Shylock (soud o libru masa z těla) II/2, 37.

⇒ Sibyla: pro tři vlasy k Sibyle II/2, 558. pro prsten k Sibyle II/2, 609.

Silák slouží

II/2, 56-62. Viz též: I, 204, 205, II/1, 134, 159, 404, 406, 415, 418, 420, 425, 426, II/2, 89, 90, 94.

Lit.: Polívka-Tille č. 210. Pohádkoslovné studie s. 62-63. Polívka-Kubín Kl. I. s. 88 k č. 45. KHM II. s. 285-297 k č. 90. srv. č. 91 A4.

Sláma č. 17.

Václavek, II. č. 15. s. 19.

V. Popelka, Poličsko. — Střítěž 15. XII. 14. č. 7.

Kubín, Pk. I. č. 55. A. Kulíčková.

Malý č. 16. s. 170.

Slavia, I. 3. s. 19. Kardašova Rečice — Jar. Hrubý.

Bayer 1874. II. č. 12.

Slavie I. 4. s. 22. Tom. Škrdle, od Kar. Řečice. (Úvod princezny v podzemí.)

Mikšíček, I. č. 19. s. 146.

Silný Ctibor

II/2, 62-67, 501.

Lit.: Polívka-Tille č. 211. Polívka-Kubín II. s. 263. k č. 88.

Saxo Grammaticus VI. cap. 187/8.

Kubín, Podk. II. č. 94. F. Pech.

Kubín, Podk. II. č. 166 G. Lhota.

Sedláček, s. 22.

Blažek I. s. 33. č. 7.

Peck č. 67.

Mark Teller: Sagen der Herrschaft Náchod in Böhmen, 1839 .

Myslimír Ludvík vypravuje téměř totéž, v jiném pořadí.

Němcová č. 20. II. s. 78.

    Variant Č. Včela 1. 44 č. 79. Původní text.

    Variant Babička s. 62. Zde IV. s. 134.

Kubín, Kl. II. č. 88. — J. Štiranda. Podle Němcové č. 20.

Č. L. 5. 1896. s. 80. Hošek č. 3.

P. Marian Ulmann: Altmähren. V Olomúci. II. 1762 s. 490. sl. II .

Č. L. 15. 1906. s. 218. J. H. Galaš: spis o Valaších.

Sirotek v Radhošti

II/2, 68-72.

Lit.: Polívka-Tille č. 212.

Č. L. 15. 1906. s. 211. J. H. Galaš (1756—1840): spis o Valaších. Vykládal J. Matýzek, býv. učitel ve vsi Juřince.

Kulda č. 14.

Mikšíček II. č. 3. s. 57.

Menšík, V-VI. č. 21.

Tille č. 11. Javorek.

Č. Lid. 11. 1902. s. 270. F. Bartoš. Student A. Odstrčilík, Fryšták.

Přikryl 1895. s. 21. č. 3.

Bayer 1874. II. č. 10.

⇒ Slavík – zakletý rek II/2, 205-206.

⇒ Slunce, měsíc, vítr radí viz Tři rádcové, Tři švagři.

⇒ Služba viz Hodná – zlá dívka I, 436.

Služba o koně

II/2, 72-87, 501.

Lit.: Polívka-Tille č. 286. Polívka-Kubín, Pk. I. s. 578-592 k č. 23. KHM III. s. 429-434 k č. 197.

Pomoc švagrů

II/2, 72-77.

Němcová č. 11. I. s. 125. (Ženichové Slunce, Měsíc, Vítr.)

Kubín, Pk. I. č. 23. A. Kulíčková. Podle Němcové č. 11. s cizími vlivy.

Přikryl 1895. s. 505.

Pomoc vděčných zvířat

II/2, 77-87.

Kulda č. 25.

Kubín, Podk. I. č. 136. J. Brixí, srv. 1. část Kulda č. 25.

Přikryl 1895. s. 281.

Přikryl, IV. s. 52.

Malý č. 2. s. 21.

Kubín, Podk. I. č. 282. Č. Lamač. Podle Malého č. 2.

Kodym č. 23. s. 86. (Zlomek.)

Služba o nos

II/2, 87-95, 501-502. Zmínka II/2, 56.

Lit.: Polívka-Tille č. 87. Polívka-Kubín Kl. I. s. 98-102 k č. 51. Opav. han. s. 45-46 k č. 10. Polívka-Kubín Pk. I. s. 619-621 k č. 55. KHM II. s. 293-297 k č. 90.

Kulda č. 42.

Č. L. 12. 1903. s. 59. Kulda bez čísla.

Peck č. 40.

Slavie II. 2. č. 36. Anežka Hradská. Z Poděbradska.

Kubín, Kl. I. č. 51. V. Klimeš.

Elpl č. 7. s. 36.

Slavie II. 2. č. 33. F. Novotný — Od Borotína.

Sláma č. 6.

Polívka č. 10. Opavsko.

Němcová č. 47. III. s. 154.

Kubín, Podk. I. č. 54. A. Kulíčková.

Kubín, Podk. I. č. 123. V. Hortlík.

Mikšíček 1. č. 34. s. 228.

Slavie II. 2. č. 34. V. R. Mizera. Prostějov.

Kubín, Podk. I. č. 99. F. Kocourková.

Vyhlídal, Naše Slezsko s. 295. Z Vávrovic.

⇒ Služba u čaroděje: Čarodějův učeň I, 132.

Dívka kouzelnice I, 221, 224, 230, 231, 235, 239, 240, 241, 243, II/2, 469, 470, 471-474.

Zlatohlávek II/2, 261.

⇒ Služba u čarodějnice : Dívka kouzelnice I, 219.

Služba o koně II/2, 72.

⇒ Směšný průvod viz Princezna Nezasmálka II/1, 303 an.

Smrt — kmotra

II/2, 95-103, 502. Viz též I, 92. II/2, 159.

Lit.: Polívka-Tille č. 219. Pohádkoslovné studie IV. 3. Polívka-Kubín Pk. I. s. 704-705 k č. 153. KHM 1I. s. 377-388 k č. 44. II. s. 164 pozn. 1. Motiv o otčenáši.

Stránecká s. 11.

Němec č. 5.

Přikryl 1895 s. 196.

Peck č. 18. Sedlářík, 15. XII. 1883.

Krištofa Schmida Spisy pro mládež. Hradec Králové. Pospíšil. Sv. X. 1846 s. 16.

Kulda č. 87. Vyprávěno mužem.

Menšík č. 83.

Peck č. 37. Zimáček 11. XII. 1883.

V. Popelka, Poličsko č. 26. Zrůstová, Hana 28. XII. 14.

D. Filip: Rukopisná sbírka č. 494. Josef Lux, Mistrovice. Dle vypravování vlastní babičky.

Č. Včela 1837. č. 39. s. 307.

Kulda IV. č. 1.

Kubín, Podk. I. č. 153. K. Chvátalová.

⇒ Smrt v pytli viz Kouzelné dary I, 592.

⇒ Snědené poselství viz Farář a cikán II/2, 383.

Sneewittchen

II/2, 103-105, 502. Zmínka II/2, 105.

Lit.: Polívka-Tille č. 220. KHM I. s. 450-464 k č. 53.

Kulda č. 69.

Kulda III. č. 10.

Sněm čarodějnic

II/2, 427-434. Viz též II/2, 498, 615 a látku Princezna v noci tančí.

Lit.: Polívka-Tille č. 34. Polívka ad Kubín Kl. II. č. 69. s. 226. Pk. II. č. 119. s. 423. Viz též Princezna v noci tančí (Soupis II/I, s. 337).

Simon Goulart: Thrésor d'histoires admirables. Paris, 1600. (P. L. Jacob: Curiosités infernales. Paris, Garnier, bez roku s. 75.)

Pacholek sleduje selku

II/2, 428-429.

Kulda č. 85.

Kulda II. s. 272.

Václavek-Soukal, I. č. 62 s. 138.

Vidláková č. 18. J. Vlk, Unčov.

Kubín Pk. II. č. 149. J. Fábin, Miletín.

Přikryl, Záhorská kronika, 1895 č. 50, s. 297. b.

Dufek s. 319.

Dufek s. 320.

Kubín Kl. II. č. 69. F. Langrová, Slané. Totéž České Kladsko, s. 157.

Pacholek sleduje matku s dcerou

II/2, 429-430.

Štěpánková č. 23 s. 54. Učitelka Hrubá-Kaňáková z Kdyně.

Vyhlídal, Hanácké děti, s. 157.

Hraše, Povídky I. č. 2. s. 38. Náchodsko.

Baar III. č. 9. s. 24. Dorota Štěrbová, Nový Postřekov.

Pacholek — kůň

II/2, 430-432.

Hraše, Povídky I. č. 7. s. 108. Náchodsko.

Kulda č. 84.

Strnadel č. 14. Polášek, Trojanovice 25/9 1933.

Strnadel č. 41. A. Strnadlová, Trojanovice, 7/8 1932.

Texty, které Strnadel otiskl 3. ledna 1932 (z Trojanovic) a 24. ledna 1932 (z Valašska), jsou vyprávěny trochu jinak.

Přikryl, Záh. kronika 1895. č. 50. s. 297a.

Kulda č. 83. Totéž Václavek-Soukal II. č. 2. s. 12.

Bartoš: Moravský lid s. 148.

Různé texty

II/2, 432-434.

Menšík č. 6.

Krolmus II. s. 533. Vypravoval prý Hladík ze Zbiroha.

Kubín Kl. II. č. 84. Jan Obst, Slané.

Hraše, Naše nové pohádky č. 3. s. 19. Náchodsko.

Sláma č. 82.

Bukovanský č. H.

Kubín, České Kladsko s. 157.

Prasek s. 52.

Bartoš, Moravský lid s. 149.

⇒ Sněm démonických bytostí viz Veritas – Falsitas II/2, 164.

⇒ Sněm hadů viz Hadí sněm .

Sněm koček

II/2, 434-436.

Lit.: Polívka ad Kubín, Pk. I. č. 161 s. 706-708.

Ples

II/2, 434-435.

Krolmus II. s. 44-46.

Kulda II. s. 245.

Slavie Ř. I. sv. 3. část 3. s. 82. Strakonicko.

Krolmus II. s. 44.

Český lid 15. (1906) s. 347. Jižní Čechy.

Pohřeb

II/2, 435-436.

Krolmus II. s. 42. Z Duban.

Slavie Ř. II. odd. 2. č. 42. s. 110. ok. Třeboně, K. Pavlečka.

Čečetka, Od kolébky do hrobu s. 155. č. 6. Poděbradsko.

Přikryl, Záhorská kronika 1895 č. 4, s. 133b.

Kubín, Pk. I. č. 161. V. Jiráček, Kněžmost.

Sál s. 303. prý z Vlčkovic, vypravování "prababičky".

⇒ Sněm zvířat viz Veritas – Falsitas II/2, 170.

⇒ Souboj silných sluhů viz Silný Ctibor.

⇒ Soud o hřebcovo hříbě viz Amaradéví I, 52.

⇒ Soud o krávu, meze viz Amaradéví I, 44.

⇒ Soud o libru masa z těla II/2, 37.

Soud o přepjaté požadavky

II/2, 436-439.

Lit.: Polívka-Tille č. 221. s. 160. č. 231 (Soud Šemjakinův). KHM II. s. 368 pozn. 1. (Vařená vejce) a s. 371 k č. 91. Joh. Pauli (ed. Oesterley s. 478). Polívka ad Kubín Kl. II. č. 80.

Vařená vejce

II/2, 437.

Václavek 1898. č. 7. s. 40.

Kubín, Pk. I. č. 64. A. Kulíčková, Jičín.

Kubín, Pk. I. č. 96. F. Kocourková, V. Brada. Podle staroruské, otištěné v sbírce Erben-Otto č. 67.

Kubín, Pk. II. č. 29. Totéž Venkov 1922. č. 31. Brdo, Kateřina Tajchmanová.

Polívka

II/2, 437-438.

Menšík II. č. 23.

Kubín, Kl. II. č. 80. Jan Obst, Slané.

Záh. kronika 1895, č. 27. s. 210.

Soud Šemjakinův

II/2, 438-439.

Benfey, Pančatantram I. s. 394.

Vyhlídal, Naše Slezsko s. 297.

Soud o tele třikrát prodané

II/2, 106-108.

Lit.: Polívka-Tille č. 164.

Vel. nár. kalendář 1867, s. 86.

V. Popelka, Poličsko č. 9. — Vosmek–Kamenec.

Rad. č. 60. s. 548.

Bayer, 1874. č. I. 15.

Vrána č. 20.

Č. L. 23. 1914. s. 391. M. K.: Záznam z r. 1814.

⇒ Soud o vymodlené peníze II/2, 418, 422.

⇒ Soud Šemjakinův II/2, 438.

⇒ Souzená chudoba viz Osud.

Spasitel v kolébce

II/2, 108-117, 502. Zmínka I, 302.

Lit.: Polívka-Tille č. 223. Polívka-Kubín Kl. II. s. 9. k č. 4. Pk. I. s. 675 k č. 70.

Zakletá žena

II/2, 108-109.

Lit.: Krásná Olivie. Jgm. VI. č. 781. e., s. 422 (Praha 1798). Doucha s. 161 (nákladem Krameriusovým).

Krásná Olivie, aneb: Strašidlo u bílé věže. Pravdivá historie z třináctého století. Na česko vyložená od Prokopa Šedivého. J. Hradec. A. J. Landfras 1858.

Polívka č. 39. Haná.

Novohradská slečna

II/2, 110-116.

Hormayrs Taschenbuch 1821. II. č. 23. s. 234.

Malý č. 29. s. 248. (Na výstrahu vybíravým děvčatům, která zacházejí nemilosrdně a výsměšně s milovníky.)

Mikšíček II. č. 23. s. 207.

Valdek

Krolmus II. s. 565. Josef Černý z Hořovic.

Kazda: Pověsti z Podbrdska s. 80-81.

Albrechtice

Sláma č. 73. Prý podle A. Peter: Burgen.

Hejšovina u Ratku (Kladsko)

Kubín, Kl. I. č. 28. J. Drašnar.

Homole za Levínem

Kubín, Kl. II. č. 4, F. Bek.

Kopná

Václavek, 1897, č. 22. s. 62.

Landek n. Odrou

Bukovanský č. 1. Z Hrušova. Totéž Sláma č. 18.

Neúroda (Kladsko)

Kubín, Kl. II. č. 5. F. Bek.

Obřany u Hostýna — Dřevohostice — Osíčko — Rakov

Přikryl 1895. s. 27. František Kotek, varhaník na Hostýně 1835-1855.

Přikryl 1895. s. 28.

Přikryl 1895. s. 28.

Starý Jičín (Morava)

Moravia X. č. 91. Ueberlieferungen u. Sagen aus dem Kuhländchen von I. Landek.

Strakonice

Kubín, Podk. II. č. 155. G. Lhota.

Třebihošť

Kubín, Podk. II. č. 224. A. Rejl. (Vypravěč slyšel, co vypravuje, jako hoch od Kuželkové z Dechtova.

Kras v Dalmácii

Fašistická pravda, Praha, roč. I. č. 8, 27. února. "Strašidlo". Bez autora. (Zkříženo s pověrou o upírovi.)

Zakletý muž

II/2, 117.

Kobzáň, č. 4. s. 55.

Kubín, Podk. I. č. 70. R. Vaňoučková z Podhradí.

Přikryl 1895. č. 21. s. 191.

Přikryl 1895. č. 16. s. 176.

Spící vojsko ve vrchu

II/2, 439-444. Zmínka II/2, 488, 515.

Lit.: Polívka-Tille č. 224. KHM III. č. 202. s. 460. A. Kraus: „Blaník.“ NVČ 12. 1917 s. 113-128. Georg Jakob: Märchen und Traum. Hannover, Lafaire 1923 s. 8. Viz též s. 232, 235 (Blaník, Babí hora); Bufková s. 89 (Radhošť).

Blaník

II/2, 439-441.

(Josef Schiffner): Zdenko von Zásmuk oder die im Berge Blanick eingeschlossenen Ritter. Eine Hauptsage der böhmischen Vorzeit. Prag und Leipzig 1798. Zdeněk ze Zásmuku se svými tovaryši aneb rytíři, v Blanickém vrchu zavření. Praha, Kramerius 1799. Viz Jgm. VI. č. 792 s. 422. Doucha dodává: Landfrass v J. Hradci s. a. a 1862. Německé potomstvo viz v Krausově článku.

Kulda III. č. 41. Kateřina Vidláková. Svatoslava (Beneticko).

Slavie. Ř. II. odd. 2. Pověsti.

Čísla 1, 2, 3, 6, 7 jsou překlady ze sbírky Grohmanna, Sagen aus Böhmen, jak dokázal A. Kraus v svém článku.

Č. 4. Děvečka z Louňovic vběhne do Blaníka za ovcí.

Č. 5. Děvče sirotek vběhne do Blaníka za ovcí.

Český lid 5. 1896. Hošek, s. 366. č. 6. Z Rohožné.

Svoboda č. 36.

Blažek, VIII. s. 108.

Různé

II/2, 442-444.

Slavie, Ř. I. sv. 2. část 1. č. 7. s. 11. Les Dráby mezi Mýtem a Litomyšlí.

Slavie, Ř. II. odd. 2. Pověsti, č. 8. č. 9. Svídník na Táborsku.

Václavek-Soukal, I. č. 51. s. 121. Totéž Václavek 1897. č. 32, 33. Skalní stráň u Lázků u Vsetína.

Václavek-Soukal, II. č. 16, s. 66. Břeh nedaleko obydlí pohodného.

Hraše, Babiččino vypravování, s. 129. Hora Turov.

Hruška I. č. 11. s. 119. Skála v Chodově pod Čerchovem.

Pohádky vod hu nás, č. 1. Jakub Bílek, St. Postřekov. Čerchov.

Kopáč, s. 50. Krasoňov. Kejžlice.

Kubín Kl. I. č. 20. J. Burdych, Jakubovice. Voškovrch u Poděbrad.

Blažek VIII. s. 110. Oškobrh u Poděbrad.

Kulda, č. 18. Bez určení místa.

Menšík V/VI. Hostýn.

Prasek, s. 26. Totéž Opav. Týdeník 1877, č. 3. Les Hanuš. (Mezi Opavou a Raduní.)

Sláma, č. 29. Vrchy Čantorie a Lysá hora.

⇒ Springwurzel viz Živá tráva.

⇒ Stařec v lese viz Hodná – zlá dívka I, 458.

⇒ Stelný sedlák viz Těhotný muž.

⇒ Stolečku, prostři se! viz Kouzelné dary – kyj.

⇒ Strašidelný dudák viz Švanda II/2, 125.

⇒ Strašidlo na stráži II/1, 294, II/2, 108, 249.

⇒ Stráž u otcova hrobu viz Neznámý vítěz II/1, 149. Pout do Říma II/1, 264.

⇒ Strupáček viz Zlatohlávek.

⇒ Sudičky u kolébky I, 59, 141, II/2, 220, 493.

⇒ „Svatba“ a „Potopa“. Viz Hloupá žena I. 411.

⇒ Svatební košile viz Ženich mrtvý.

⇒ Svatí jedí II/2, 367, 355.

Syn, jemuž se plní každé přání

II/2, 118-121.

Lit.: Polívka-Tille č. 232. KHM II. s. 121-124 k č. 76.

Malý, č. 11. s. 136.

Kulda č. 30. Vypravuje muž.

Bayer 1874. II. č. 20.

Věra Procházková: Augustýán. Lidové noviny 22/2 1931. Z Chodska.

Š

⇒ Šalomon viz Rady hocha.

⇒ Šemjakinův soud viz Soud Šemjakinův.

Šibal různých jmen

II/2, 121-123.

Lit.: Polívka-Tille č. 235. Polívka-Kubín, Kl. I. s. 143-146 k č. 69.

Kubín, Kl. I. č. 69. V. Jirman.

Tille: rukopisný dodatek. Krejčí Svoboda.

Němcová č. 48. III. s. 157. — Úvod: Hloupý Honza v kostele, u muziky. — Šibal s různými jmény. — Lži; princezna a lhář.

Č. L. 13. 1904. s. 369. Vondrák č. 12.

⇒ Šibalové dva viz Dva šibalové.

⇒ Šotek viz Plivník.

⇒ Štědrovečerní čáry o ženicha II/2, 611.

⇒ Štěstí sbírá v poli klasy II/2, 167.

Švanda

II/2, 123-127, 502. Zmínky II/2, 416. 615.

Lit.: Polívka-Tille č. 237. — Zíbrt: Švanda dudák. Kalendář národní Politiky 1919 roč. 29. s. 89. — KHM III. s. 329 k č. 182; III. s. 17 k č. 125 (jeden text).

Strašidelný zámek

II/2, 123-125.

Malý č. 41. s. 307.

Krolmus I. s. 138.

Krolmus I. s. 151.

Slavia 1882 str. 98. Litomyšl.

Krolmus I. s. 151.

Přikryl VI. s. 66. — Lhota.

Strašidelný dudák

II/2, 125-126.

Venkov 1926. X. 22. Feuilleton. Alex. Bf. Z jižních Čech blíž Nepomuku a Žinkov. Autor v Myslívě zaslechl zvláštní pověst.

Světské písničky

II/2, 126.

Václavek, 1897. č. 28. s. 76. Nadepsáno "Vodníci a muzikant".

Č. L. 11. 1902, s. 383. F. Smola. V. Mikolášek. Z jižních Čech.

Hrbáči

II/2, 126-127.

Lit.: KHM III. s 324 k č. 182.

Kulda III. č. 16.

T

⇒ Tajné soudy boží: I, 53, 56, 58, 579, 587, 604, II/1, 166, II/2. 402, 452.

⇒ Talisman viz Plivník II/2, 411.

Těhotný muž

II/2, 444-445.

Lit.: Polívka-Tille, č. 240. KHM I. s. 317. pozn. 1. Polívka ad Kubín Kl. č. 17. s. 40., ad Hanácké č. 56. s. 151.

Zaměněná moč

II/2, 444-445.

Kubín Kl. I., č. 17. F. Středa, Něm. Čermná.

Český lid, 13. 1904. s. 370. č. 13. Z Duba (Vondrák).

Polívka, Hanácké, č. 56.

Pití mléka

II/2, 445.

Rad, č. 35. s. 335.

Peck, č. 28.

⇒ „Ten nahoře!“ I, 518.

Theofil

II/2, 127-129, 502. Viz i I, 77. Menšík č. 25. II/2. 631.

Lit.: R. Köhler, Kl. Schriften II. s. 224. Nár. věstník českoslovanský XX. 1927, s. 279: J. Horák.

Tisk u Landfrassa v J. Hradci 1855.

Otiskl J. Horák v NVČ XX. 1927. s. 379 a ve vysvětlivkách ke knize F. Tomek: Slovenské písně z Uherskobrodska. Olomúc, A. Tomek 1927. s. 91.

Mimo tisk Landfrassův uvádí starší, bez data, neúplný, a Škarnicla v Skalici 1879. Polívka dodává v poznámce k Vaněčkovi, str. 87: Kamarýt, Duchovní písně I. s. 166.

Vaněček č. 57. T. Jelínková.

Menšík č. 30.

⇒ Tom Thumbe viz Paleček II/1, 167, 172.

Tom Tit Tot

II/2, 129-134, 503.

Lit.: Polívka-Tille č. 125. KHM č. 14 a č. 55.

Trpaslík

II/2, 129-131.

Lit.: KHM I. s. 490-498 k č. 55.

Stránecká s. 25.

Hošek, Dodatek A č. 21. Škrdlovice. Václav Cempírek.

Slavie I. 4. s. 6. Jar. Hrubý.

Stránecká I. č. 6. s. 21. — V Světozoru 16, 1882, s. 216, píše Stránecká, že povídku o mlynářově dceři a padimužovi slyšela v Píšťanech. Patrně je to povídka původu slovenského.

Přadleny

II/2, 131-134.

Lit.: KHM I. s. 109-115 k č. 14.

Grimm KHM č. 14.

Erben č. 1. s. 3. Podle KHM č. 14.

Rad. č. 63. s. 561.

Kodym č. 5. s. 24.

⇒ Totenhemdchen viz Rubášek.

⇒ Traumbrot viz Sen o nebi.

Tres Wallenses

II/2, 445-446. Viz i I, 593.

Lit.: Polívka-Tille, č. 248. B. KHM II. s. 562 k č. 120.

Joahnes de Bromyard: Summa praedicantium S. IV. s. 18. "Scientia" (XIV. st.).

Ost und West IV. 1840 č. 89, s. 416. H. Harrys.

Kulda III. č. 5. Viz Soupis I. s. 593. První část: Kristus–Petr — okouzlený strom.

Kodym č. 19, s. 68.

Trubert

II/2, 141-143, 504.

Lit.: Polívka-Tille č. 242.

Trubert, Altfranzösischer Schelmenroman des Douin de Lavesne, hrsg. v. Jakob Ulrich. Dresden, Niemeyer, Halle. 1904. Gesellschaft f. rom. Literatur Bd. 4. Rkp. Paříž Bibl. nat. MSS 2188 13. stol. 2986 vv.

Kubín, Podk. II. č. 22. K. Tajchmanová; 81 let.

Kubín, Pk. II. č. 25. K. Tajchmanová, 81 let.

⇒ Tři citrony viz Podvržená nevěsta II/1, 222, II/2, 537.

Tři doktoři

II/2, 446-447, zmínka I, 86.

Lit.: Polívka-Tille, č. 243. KHM č. 118.

Peck č. 36.

Bayer 1874, II. č. 14b. (První část kocour, kohout, kosa.)

W. W. Tomek v sezení výboru Národního musea 6. prosince 1887 vypravoval povídku, kterou slyšel od svého otce.

Kulda, V. Č. lid 5. 1896. s. 368. č. 3.

Popelka 1888, č. 9.

Vaněček, č. 24.

Košín z Radostova. Nejnovější pohádky. Praha, Bačkovský 1899, str. 32.

⇒ Tři města prosí o pomoc: Chráněnec osudu I, 141.

Veritas – Falsitas

II/2, 164.

Tři podvodníci

II/2, 447-448.

Lit.: Polívka-Tille, č. 236. Polívka, Opavské, str. 6. P. L. Jacob: Recueil de farces... du XVe siècle. Paris, Garnier 1876, s. 123-125. Hans Sachs, I. s. 296. č. 102. z r. 1548 (místo řezníka rybář).

Polívka, Opavské, č. 1. Zápis F. Stavař. F. Herber v Holasovicích.

V. Popelka, č. 13a. Vosmek, Kamenec.

V. Popelka, č. 13b. Vosmek, Kamenec.

⇒ Tři přadleny viz Tom Tit Tot II/2, 131.

⇒ Tři pytle pravdy viz Zaječí pastva.

⇒ Tři rádci: Slunce, měsíc, vítr I, 30, 222, II/1, 224, 358, 364, 367, II/2, 45, 47-52, 55, 351, 353-356.

Vládci zvěře, ptáků atd. I, 12, 13, 15, 26, 222, 223, 229, 231, 232, 234, 236, 238, 364, II/1, 22, 29, 30, 128, 351, 366, II/2. 77,80, 83, 211, 247, 349.

⇒ Tři rady viz Rodlieb.

⇒ Tři zakletí švagři: II/2, 4 (Reynold Divosyn), II/2, 72. (Služba o koně.)

⇒ Tři zlaté vlasy viz Chráněnec osudu.

Tři ženy a prsten

II/2, 134-137.

Lit.: Polivka-Tille č. 247.

Frantova práva s. 20. (Literaturu viz u F. Spiny.)

Č. L. 20. 1911. s. 35. Zíbrt: Rozprávka o třech ženách z Frantových práv v skladbě ovčáka Jiříka Volného (zemřel 1745):

Volný v Písních kratochvilných zveršoval přímo text Frantových práv, jak svědčí přejaté věty, zastaralá slova atd.

Homolka, č. 12. Zlosejn, Fr. Homolka 1906.

V. Popelka, Poličsko č. 17. Remza, Hana 28. XII. 14.

Třikrát les — třikrát ves

II/2, 138-141, 503. Zmínka I, 197.

Lit.: Polívka-Tille č. 37. — Jiráskův Památník [1921] s. 322 (Polívka). Zálesí IV. 1922/3 s. 113, A. Tomíček (historická poznámka).

Dvojhlavé zvíře

Kulda č. 16. s. 45. Totéž Bayer 1875. č. 18.

Hošek E. č. 35. II. Ignác Koráb.

Hošek F. č. 9. II. s. 132. J. Straka.

Kopáč s. 61. Komorovice.

Zálesí IV. 1922/1923. s. 124. T. B. Zobor z Čihovic.

Č. L. 5. 1896. s. 79. Hošek č. 2.

V. Popelka, Pověsti s. 99.

A. Strnadel. Z Trojanovic pod Radhoštěm. České Slovo 18. 12. 1932.

Vyhlídal, Naše Slezsko s. 288.

Vyhlídal, Hanácké děti s. 143.

Zpěv

Kopáč s. 52. č. XII. Rozkoš.

Kopáč s. 62. Humpolec.

Kopáč s. 52. Č . VII. Rozkoš.

Dýmka

Hošek A. č. 36. II. J. Synková.

Hošek C. č. 34. V. s. 77. V. Cempírek, r. 1900.

Hošek C. č. 34. VI. s. 78. V. Cempírek, 1903.

Zálesí IV. 1922/1923. s. 124. Jiřina Pichová. Z Heralce.

⇒ Turandot viz Princezna Turandot.

U

Učená řeč

II/2, 448-449. Viz i I, 432, II/2, 484. Srv. Posuňková řeč II/1, 249.

Lit.: Polívka-Tille č. 218. KHM. II. s. 413 k č. 98, pozn. 1.

Menšík č. 54.

Menšík II. č. 46.

Sál s. 183.

Menšík II. č. 45.

Kubín, Pk. I. č. 101. F. Kocourková, V. Brada.

Učený pes

II/2, 450.

Lit.: Polívka-Tille č. 249. Polívka ad Kubín Kl. II. č . 47. s. 175. Ad Opavské, č. 11. s. 47.

Velký národní kalendář 9. 1866, s. 71.

Kubín Kl. II. č. 47. Březová, J. Kosař.

Polívka, Opavské, č. 11.

Rad č. 7. s. 78.

⇒ Ukradená husa z trouby viz Farář a cikán II/2, 383.

⇒ Ukradené dítě II/1, 124, II/2, 118.

⇒ Ukradené sele z trouby viz Farář a cikán II/2, 383.

⇒ Ukradený rubáš viz Nebojsa .

Unibos

II/2, 144-158, 504. Zmínky II/1, 46, II/2, 292.

Lit.: Polívka-Tille č. 250. KHM II. č. 61. s. 1-18. Doplňky Polívka-Kubín Pk. I. s. 698-700 k č. 150. Pro jednotlivé motivy: Proroci: Polívka-Kubín Kl. s. 48 k č. 21, a s. 69-72 k č. 37. Velký a Malý Kalous: Polívka-Kubín Kl. II. s 117-121. Domněle zázračné věci: Polívka-Kubín Pk. I. s. 674 k č. 59. Různé zmínky: Polívka-Kubín Pk. I. s. 618 k č. 53; s. 692 k č. 133.

Proroci

II/2, 144-154.

Kulda č. 109.

Kubín Podk. I. č. 150. J. Topořík.

Prasek s. 82. Ze Stěbořic Op. Týd. 1872. s. 160. Totéž Sláma č. 20. Prasek dodává, že Hiršmencl zapsal příhodu pastýřovu v hospodě jako studentský příběh ve mlýně .

Menšík č. 65.

Kubín Podk. I. č. 133. J. Brixí.

Elpl č. 11. s. 50.

Kubín Kl. č. 37. J. Vencl.

Vrána č. 7. IV.

    Dodatkem: Vrána č. 7. II.

Vaněček č. 62. A. Ureš.

Kubín Kl. I. č. 21. J. Burdych.

Blažek I. s. 30.

Kubín, Kl. II. č. 31. J. Jirman.

Bayer 1874. II. č. 6.

Malý č. 17. s. 174. ("Proroci" nahrazeni hloupým Honzou.)

Kubín Pk. I. č. 100. F. Kocourková.

Domněle zázračné věci

II/2, 154-158.

Popelková č. 25.

Stránecká 1. č. 4. s. 13.

Menšík IV. č. 22.

Vaněček č. 21. Krajcka.

Kubín Podk. I. č. 59. A. Kubíčková.

Bayer 1874 I. č. 26.

Rad. č. 56. s. 516.

⇒ Upír ženich viz Ženich upír.

⇒ Úpis čertu: Čertovy smlouvy I, 177.

Čertův švagr I, 201.

Pout do Říma II/1, 264.

Princezna v kryptě II/1, 326.

Záhoř II/2, 230.

Různé: I, 177. Menšík č. 25, II/2, 220. Bayer II, č. 13.

Viz též Zaslíbení syna.

⇒ Uriášův list I, 141, 143, 149, 150, 154.

⇒ Útěk před babou, čarodějem, viz Magický útěk a Čarodějův učeň.

⇒ Útěk od ženy viz Belfegor I, 99.

⇒ Utnout ruku na pařezu II/2, 477.

V

Vasilisa

II/2, 159-161.

Lit.: Polívka-Tille č. 252. KHM I. s. 207-227 k č. 24. (jen pro srovnání).

Stránecká I. č. 12. s. 49. Viz Světozor 16. 1882. s. 216.

Homolka č. 1. Dřínov. E. Kohoutová. (Úvod z látky Smrt — kmotra.)

Slavia I. 3. s. 23. L. Škorpil, Vysokomýtské okolí.

Č. L. 19. 1910. s. 369. F. Friedrich. Bílovecký okres. Slezská.

Němec č. 1.

⇒ Vaticinium viz Alexander a Ludvík.

⇒ sv. Vavřinec viz Podhozenec II/2, 415.

⇒ Vděčný mrtvý: Jean de Calais I, 468.

⇒ Jedovatá dívka I, 481.

⇒ Lék otci II/1, 2.

⇒ Různé: I, 60, II/1, 107, 325, II/2, 566, 609, č. 16. a 20.

Vendelín

II/2, 161-164.

J. Alois Gleich: Vendelín z pekelného kamene, nebo Umrlčí zvon. Skalice, Teslik a Neuman b. r. Škarnicl 1875.

Rad. č. 34. s. 325. Podle tisku.

Veritas – Falsitas

II/2, 164-173, 504. Zmínky I, 307, II/1, 378.

Lit.: Polívka-Tille č. 181. Polívka-Kubín Pk. I. s. 790 k č. 294. KHM II. s. 468-482. k č. 107. R. Th. Christiansen: The Tale of the two travellers. Hamina 1919. FFC č. 24.

Sněm démonických bytostí

II/2, 164-170.

Hraše: Naše nové pohádky č. 7. s. 32.

Kulda č. 88.

Baar I. č. 8. s. 68. N. Postřekov. Šumava. A. Knopfová, 30 let.

Popelka 1883. s. 44.

Malý č. 8. s. 122.

Václavek I. č. 1. s. 7.

Kolář II. s. 48.

Elpl č. 15. s. 62.

Kulda č. 75.

Sněm zvířat

II/2, 170-171.

Kulda III. č. 8.

Třebízský č. 1. s. 5.

Pomoc vděčných zvířat

II/2, 171-173.

Kubín Kl. I. č. 22. J. Drašnar.

Jindy a nyní 1831 s. 18. č. 5. Boh. Klatovský: Vděčná zvířata, čili tré nemožností. Pověst národní.

Polívka cituje: Podle balady W. A. Griesela: Die kranke Konigstochter (Bowitsch und Gigl: Oesterr. Balladenbuch 1856. I. s. 424.)

⇒ Věrná žena viz Sázka o věrnost ženy.

Věrný přítel

II/2, 173-180.

Lit.: Polívka-Tille č. 254 E. KHM I. s. 42-57 k č. 6.

Slavie II. 2, č. 8. Tom. Škrdle, od Tábora. "O nejkrásnější Regině pod sluncem."

Malý č. 6. s. 97.

Malý č. 5. s. 78.

⇒ Viktorka (Němcová) viz Duše ženy v stromě.

⇒ Vlčí král ženich, viz Ženich vlčí král.

⇒ Vodník viz Hastrman.

Vojenská kasa

II/2, 450-451.

Štěpánková, č. 22. s. 51. A. Kozinová ze Stráže, M. Pejsarová z Tlumačova, M. Pivoňková z Pašenice.

Hruška I. č. 13. s. 129. Konopová z Kyčova.

Kubín Pk. I. č. 110. J. Kazda, H. Lochov.

Blažek VII. s. 93.

Poutník od Otavy 15. 8. 1858. I. 2. č. 7. s. 71: St. Borský. Tři kříže, pověst z okolí mirotického.

Záh. kronika VI. s. 32. k.

Vonné srdce

II/2, 451-452, viz sv. Ondřej (II/1, 166-167). (Omylem otištěno po druhé.)

Lit.: Polívka ad Kubín Kl. II., s. 185 k č. 54 (k látce Anděl čeledín), Köhler II. č. 36 a s. Polívka ad Čajkanović: Srpske nar. pripovetke. Beograd I. 1927 k č. 166. V NVČ XXI. s. 344.

Slavia, Ř. II. odd. 2. č. 7. F. Petr, Klenov u K. Řečice.

⇒ Vrata na stromě viz Hloupý Honza I, 423.

Vražda vlastního dítěte z lakoty

II/2, 189-181, 504.

Lit.: Polívka-Tille č. 261. Polívka-Kubín Kl. I. s. 27. k č. 9.

Příhoda č. 20.

Kubín Kl. I. č. 9. V. Hanuš.

Vražda vyzrazená

II/2, 181-184, 504-505. Viz i I, 44, II/2, 287, 537.

Lit.: Polívka-Tille č. 260. Opav. han. s. 113 k č. 41. KHM I. s. 260-276 k č. 28. (Písní); II. s. 531-535 k č. 115 (různým způsobem). Lutz Mackensen: Der singende Knochen. Helsinki 1923. FFC. č. 49.

Menšík II. č. 35. (Krev z kostí.)

Blažek III. s. 202. (Krev z kostí.)

Kopáč s. 21. č. III. Humpolec. (Měsíc.)

Vaněček č. 44. A. Černá. (Měsíc.)

Peck č. 65. (Roráty.)

Č. L. 8. 1899. s. 321. Kulda č. 22. (Roráty.)

Vaněček č. 43. A. Černá. 80 let. (Roráty.)

Polívka č. 41. Haná. (Růže na hrobě.)

Vaněček č. 26. Krajcka. (Slunce.)

⇒ Vrba (Erben) viz Duše ženy v stromě.

„Všecko jí!“

II/2, 452-453. Zmínka II/2, 394,

Lit.: Polívka-Tille, č. 292. Polívka ad Kubín Kl. II., s. 14 k č. 9.

Baar II., č. 3. s. 21. J. Sokol, N. Postřekov.

Bayer 1874 1. č. 10.

Menšík č. 51. J. Svepeš z Martinkova.

Slavie, Řada II., odd. 2. č. 28, s. 80. A. Hradská, z Poděbradska.

Kubín Kl. II. č. 9. F. Beck, Chudoba Horní.

Vyměněné ženy

II/2, 184-188.

Lit.: Polívka-Tille č. 262. KHM III. s. 394 k č. 192.

Kulda č. 79.

Elpl č. 22. s. 92,

Tille č. 47. Švec Kostka.

Menšík č. 84.

Rad. č. 55. s. 505.

⇒ Vymodlené peníze: Prodaná odměna II/2, 418.

Půjčený kabát

II/2, 422.

Výpravy

II/2, 188-211, 505. Viz též II/1, 449,

Lit.: Polívka-Tille 198. KHM III. s. 18-37 k č. 126.

Zlaté pero, podkova, vlas — podkoní a závistníci

II/2, 188-195.

Tille č. 26. b.

Kulda III. č. 1.

Peck č. 13.

Slavia II. 2. č. 11. Anderle, J. Hradec.

Kulda č. 101.

Hruška III. č. 4. s. 43.

Zlaté pero, podkova, vlas — mnoho bratří

II/2, 195-199.

Mikšíček 1817. č. 1. — Peck č. 66 přesně podle Mikšíčka.

Popelková č. 8.

Popelka 1883, č. 7. s. 34. J. Ackermann.

Mnoho bratří bez zlatého pera, podkovy, vlasu

II/2, 199-206.

Václavek-Soukal II. č. 5. s. 33. Veselský správce školy K. Neuwirt dal kostru, autor uhladil "naturalism" textu.

Rad č. 17. s. 161.

Němcová č. 13. II. s. 3.

Kubín Kl. II. č. 62. K. Kopáček, Slaný. Podle Němcové č. 13.

Bayer 1875. č. 30.

K lidojedovi několikrát pro různé věci

II/2, 206-209.

Peck č. 48.

Kubín Podk. II. č. 190. M. Janečková.

Různé

II/2, 209-211.

Květy 1840. č. 36. s. 285.

J. K. Tyl: Panna jezerní, "Národní báchorka". Polívka v Archivu Jagičově 33, 1912 nalezl, že se ta povídka shoduje s textem u Vernaleckena s. 140 č. 26 (totéž Schott č. 19.)

Krolmus I. s. 562.

Krolmus I. s. 491. "Pověst česká."

Krolmus I. s. 606. Kouřimsko. Totéž Swoboda č. 21.

Vyskeř

II/2, 211-212.

Fr. Boh. Tomsa: Viz keř, dcero má, a doufej, aneb: Anna Mladějovská a Bohuslav Turovič. Tábor, J. Hradec, A. J. Landfrass 1837 a 1853. Jgm VI. č. 822 1. s. 421. (pražský tisk 1832). Doucha s. 270.

Kubín Podk. I. č. 169. K. Nejedlý z Kněžmostu, 64letý strojník, značně sčetlý.

Kubín, Podk. I. č. 219. A. Lhotáková, 72 let, obecní chudá Vyskře.

⇒ Vzájemné návštěvy viz Císař a šťastný chuďas I, 120.

Vzkříšená nevěrná žena
Vzkříšená nevděčná žena

II/2, 212-221, 505-506, viz též II/2. 227, 229, 369.

Lit.: Polívka-Tille č. 117 D. Dvě povídky v české literatuře XV. st. II. KHM I. s. 126-131 k č. 16.

Texty jednoduché

Příhoda č. 11.

Kulda III. č. 31.

Elpl č. 3. s. 24.

Texty složené

Tille č. 29. Bortel.

Němcová č. 50. IV. s. 16.

Bayer 1874, II. č. 13.

Vzkříšená nevěsta

II/2, 221-230. Viz též I, 162. II/2, 535. Srv. Guinevra I, 463. Hrobník – lupič I, 463.

Lit.: Polívka-Tille č. 264. A. Polívka-Kubín Kl. II. s. 266 k č. 89. Zmínka Zft. d. Vereins f. Volkskunde 1907 s. 410 n.; dodatky Bolte ibidem 1910 s. 353.

Texty jednoduché

Příhoda č. 10.

Kubín Kl. II. č. 89. — Jan Štiranda.

Kulda III. č. 32.

Kulda IV. č. 10.

Zl. Klasy 1856. III. 1. s. 6-8. J. Libenický: "Růže. Národní pověst."

Texty složené

Menšík č. 87.

Kubín Podk. I. č. 38. A. Kulíčková.

Přikryl 1895, s. 431.

W

⇒ Whittington viz Kocour, kohout, kosa I, 489.

Z

⇒ Záhadné odpovědi viz Císař a chytrý hoch I, 114. Císař a šťastný chuďas I, 122.

⇒ Zahradník: Drosselbart I, 353. Zlatohlávek II/2, 26l.

⇒ Zaječí pastva I, 236, 238, II/1, 279, 281, 304, 305, 307, 308, 319-323, II/2, 91.

Záhoř

II/2, 230-243, 506. Viz i II/2, 534.

Lit.: Polívka-Tille č. 127. Polívka-Kubín Kl. II. s. 259 k č. 86, zmínka. KHM III. s. 463-471 k Čč. 206. N. P. Andrejev: Die Legende vom Räuber Madej. Helsinki 1927. (FFC No 69).

Delší text (poustevník)

II/2, 230-235.

Hruška II. č. 2. s. 21.

Mikšíček 1847. č. 11.

Slavie II. 2. č. 16. L. C. Frič od J. Hradce.

Přikryl 1895, s. 213.

Kulda III. č. 24. Jarolím Kerka.

Stručnější text

II/2, 235-243.

Erben: Kytice — Záhořovo lože. (Záhoř = Řehoř = Gregorius.)

Č. L. 5. 1896, s. 55. M. Tejčka. Pístina u Stráže. Obsah prý shodný s Erbenem.

Podobný variant z V. Bednárce u J. Hradce, místo zavraždění matky vražda těhotné ženy. (Totéž viz Kulda III. č. 24.)

Václavek III. č. 38. s. 25.

Č. L. 11. 1902. s. 263. J. Vyhlídal: Z pověstí slezských. Z Podvihova jv. od Opavy. Totéž: J. Vyhlídal, Naše Slezsko, Praha 1903, s. 280.

Peck č. 46.

Kubín Kl. II. č. 86. Jan Obst, 76 let, ze Slaného.

Homolka: Dodatek. Otištěno N. V. 2. 1907. s. 132. J. Polívka: Zapsal J. Homolka, vypravěčka R. Kohoutová, Dřínov u Kralup n. V. prý slyšela od otce jako děvčátko.

Homolka č. 10.

Kulda č. 117.

Kubín Podk. II. č. 74. J. Čížek.

Kulda III. č. 4.

Kulda č. 78.

⇒ Zakázaný pokoj: Mariška II/1, 55.

Meluzina II/1, 69.

Modrovous II/1, 80.

Služba za koně II/2, 73, 76, 78, 81, 82, viz i I, 224,

Sneewittchen II/2, 103, 105

Pokoj s obrazy princezen I, 253. II/2, 74, 75, 173, 175, 524.

Zakletá rodina královská

II/2, 243-246.

Mikšíček I. č. 7. s. 57.

Kulda č. 112.

Popelka 1888 s. 9.

Zakletá zahrada

II/2, 246-251.

Peck č. 5. Sedlařík 11. XI. 1883.

Menšík IV. č. 21. od Benetic.

Peck č. 16. Sedlařík 1. XII. 1883.

Kubín Pk. I. č. 245. F. Hadinec.

Kubín Podk. II. č. 173. A. Zívrová, 76 let.

Zaklínací kniha

II/2, 251-259, 506-507. Viz též I, 518, II/2. 408, 430.

Lit.: Polívka-Tille č. 32. Polívka-Kubín Kl. II. s. 251-253 k č. 82.

Sedláček I. s. 8.

Č. L. 13. 1904. s. 239. J. Wolf. Zámětí u Potštýna.

Hošek E. č. 55. Tomáš Hanák.

Č. L. 5. 1896 s. 78 Hošek č. 1.

Kubín Podk. II. č. 226. A. Rejl.

Kubín Podk. II. č. 143. F. Erbenová.

Zlaté Klasy 1855 s. 91.

Č. L. 12. 1903 s. 433. O. Svoboda. Z Nasavrcka: Voj. Pelikán.

Kubín Podk. II. č. 9a. J. Bažant.

Kubín Kl. II. č. 82. J. Obst.

Č. L. 24. 1924. s. 197. A. Prudlík. Z Popovic u Rosic. Vyprávěl matce děd.

Sál č. 94. s. 282. E. Jirsák v Dobřenicích.

Slavia 1882 str. 100. Kvasiny.

V. Popelka, Poličsko č. 52.

Popelka — Pověsti s. 29.

Blažek IV. č. 29. s. 59.

Malý č. 20. s. 186.

V. Popelka Pověsti s. 58

D. Filip: Rukopis č. 311. L. Matějka, studující z Malšovic.

Sál č. 103. s. 302. Filip D. v Hradci Králové.

Slavie II. 2. Pověsti č. 27. R. Třemšínský — Lnáře.

Kubín Podk. I. č. 257. A. Hyška; o svém dědečkovi a babičce.

Kulda II. s. 273.

Krolmus I. s. 165. Bláha, zedník z Dolan.

Přikryl IV. s. 20.

D. Filip, Rukopis č. 263. Al. Tlatlová z Pardubic v Kuklenách, narozená 1859.

Zálesí II. 1920/1921 s. 144. B. Beneš z Větr. Jeníkova.

D. Filip, Rukopis č. 493. Novotný z Mistrovic, nar. 1835.

D. Filip, Rukopis č. 492. Foglová. Od Kyšperka.

D. Filip, Rukopis č. 615. V. Jirásko, student, Hradec Králové.

Kazda: Pověsti z Podbrdska s. IV.

Kopáč s. 7. St. Bříště.

Kopáč s. 9. č. VII. Želiv.

Vyhlídal: Naše Slezsko, s. 288.

⇒ Zakletí v slavíka II/2, 205-206.

Záletníci

II/2, 259-261. Viz též II/1, 442. (Putující mrtvola.)

Lit.: Polívka-Tille, č. 265. Polívka-Kubín Kl. II. s. 273-286 č. 91.

Jan Hýbl: Justýnčin mistrovský kus. Vyd. F. Strejček. Praha, Otto. (Rozmanitosti 1816—1819.)

Vel. národní kalendář 13. 1870 s. 106.

Kubín Kl. II. č. 91. J. Vašata.

Kubín Pk. I. č. 254. J. Hadinec.

⇒ Záletník v sudu II/2, 619.

⇒ Zámek čaroděje (čarodějnice): Dívka kouzelnice I, 219.

Výpravy

II/2, 195, 196, 198-201.

Zlatohlávek

II/2, 262-283.

⇒ Zámek (hospoda, dům) strašidelný: Nebojsa II/1, 103.

Felsenburk

I, 367.

Švanda II/2, 123. Viz i Čertův mlýn a Holič straší.

⇒ Zámek netvora bez duše: Netvor bez duše II/1, 119.

Reynold Divosyn II/2, 4.

⇒ Zámek pokušení: za princeznu I, 365, II/1, 119, 12l.

Princezna Nesyta II/1, 283.

Princezna vysvobozená a zaspaná II/1, 352, 354-356.

Princezna vysvobozená a zrazená II/1. 357, 359, 365, 366, 367, 370, 372.

Různé: II/1, 429, II/2, 247, 249, 250, 282, 590, č. 5. 602. č. 14.

⇒ Zámek spící princezny: Lék otci II/1, 2, 18.

Princezna Zlatovláska II/1, 374, 379 an.

Výpravy II/2, 188, 191, 192. Též II/2, 204.

⇒ Zámek přes noc budovaný: Aladdín I, 6.

Dar hadího krále I, 208.

Dívka kouzelnice I, 319.

Ženich zvíře II/2, 347, 349, 354, 355.

⇒ Zámek zmizelé ženy: I, 232, 236, 237, 353, 364, 365, 369, 371, II/1, 124, 127, II/2, 77, 80, 209, 210, 505.

⇒ Zámek zmizelého muže: II/2, 348-356.

⇒ Zámky v podzemí II/1, 387, mimo to II/2, 177.

⇒ Zaplať Pánbůh na váze I, 171.

⇒ Zapomenutá nevěsta: Dívka kouzelnice I, 224 226, 228, 230, 240, 242, 244-246, II/2, 469. Srv. Tři citrony II/1, 222.

Zaříkání žertem

II/2, 453-454.

Lit.: Polívka, Pohádkoslovné studie, s. 99, Ad Kubín Pk. I. s. 682. Wesselski. Mönchslatein č. 41; Wesselski, H. Bebels Schwänke II. s. 110.

Kodym, č. 27. s. 104.

Kubín, Pk. I. č. 104. J. Kocourková, V. Brada.

⇒ Zaslíbení syna: O čem doma neví.

Dívka kouzelnice I, 219 a doplňky .

Princezna vysvobozená a zrazená II/1, 357.

Záhoř II/2, 230.

Viz též II/2, 131, 299.

⇒ Zavedené děti: Finette Cendron I, 381.

Perníková chaloupka II/1, 213.

Zmínky: I, 395, 448, II/1, 208, II/2, 208, 209.

⇒ Zázračné dary, věci viz Kouzelné dary, věci.

Zhojená pakostnice

II/2, 454-455. Viz též I, 414, 427, II/1, 184, II/2, 367.

Lit.: Polívka-Tille č. 283. KHM I. s. 521 k č. 59. III. s. 393. Chauvin VIII., s. 107. Polívka ad Kubín, Pk. I. s. 783 k č. 286. J. Bolte ad Georg Wickram III. Rollwagenbüchlein, s. 378 k č. 56 a VIII. s. 315.

Rad č. 30. s. 359.

V. Popelka, č. 12. Vosmek-Kamenec.

Peck, č. 80.

Kubín, Pk. II. č. 28. K. Tajchmanová, Brdo.

Kulda, č. 22. Viz Soupis II/1, s. 181 v látce Pari Banu.

⇒ Zkamenění: Drak v skále I, 335, II/2, 478.

Parisade II/1, 192.

Věrný přítel II/2, 174, 179.

Různě: II/1, 120, 132. II/2, 249.

Zkrocení zlé ženy

II/2, 507.

Lit.: Wesselski, Märchen č. 24. s. 216.

Menšík II. č. 39.

Zlatá rybka

II/2, 455.

Lit.: Polívka-Tille, č. 270. KHM č. 19. Wesselski, Märchen č. 45. s. 235. (Místo rybky kouzelník Merlín.)

Kolář-Kochovský II. s. 22. (Místo zlaté rybky pták.)

Národní Osvobození 18. března 1928. "Milánská" pověst. (Výstup do nebe viz Lživé povídky, KHM II., s. 511 k č. 112.)

⇒ Zlaté pero, podkova, vlas II/2, 188.

⇒ Zlaté zámky pod zemí II/1, 434.

Zlatohlávek

II/2, 261-283, 507. Zmínky I, 18, 30, 32, 301, 303, II/1, 161, 426.

Lit.: Polívka-Tille č. 153. Polívka-Kubín Kl. I. s. 77 k č. 39. Pk. I. s. 678-679 k č. 86. KHM III. s. 94-114 k č. 136.

Služba u čaroděje

II/2, 261-269.

Rad. č. 70. s. 617.

Kubín Podk. II. č. 76. J. Čížek.

Mikšíček 1. č. 27. s. 190.

Č. L. 7. 1898. s. 44. Kulda č. 16.

Slavia 1882 č. 9. Uh. Hradiště.

Přikryl III. s. 36.

Přikryl 1895 č. 75. Šš. — s. 413. Sebral V. Mašíček, učitel v Žákovicích, přispěním žáků.

Kubín, Ukázky lidové prózy z Hlučínska. NVČ 1931 s. 44. Chuchelná, M. Langrová, 59 let.

Macecha

II/2, 269-274.

Velký národní kalendář (Pečírkův) 1865, s. 101. "Prašiveček, báchorka".

Kubín Pk. I. č. 86. F. Kocourková. Podle Velkého národního kalendáře 1865, s. 101.

Vaněček č. 3. M. Vítková. Slyšela od babičky.

Elpl č. 17. s. 7l.

Popelková č. 19.

Nadpřirozený porod z jablka

II/2, 274-276.

Kulda č. 21.

Kubín Podk. II. č. 126. A. Machek.

Noční hlídka pole

II/2, 276-278.

Němcová č. 16, II. s. 42.

Kubín Kl. I. č. 39. A. Jansa.

Různé texty

II/2, 278-283.

Rubeš č. 4. s. 73.

Menšík č. 64.

Němcová č. 45, III. s. 133.

Rad č. 21. s. 209.

Naše řeč XV, 1931, s. 206, "O lebavým Macku". — Online.

⇒ Zlatovláska viz Princezna Zlatovláska.

⇒ Zlatý hmoždíř viz Amaradéví I, 49.)

Zloděj mistr

II/2, 283-296, 507-508. Zmínky I, 361, II/1, 312, II/2, 367. Srv. Matradéví II/1, 66, Rhampsinitův poklad II/2, 14.

Lit.: Polívka-Tille č. 272. Polívka-Kubín Kl. I. s. 44-46 k č 19. Opav. han. s. 51-54 k č. 13 (v pytli do nebe). Pk I. s. 651-674 k č. 57. KHM III. s. 379-406 k č. 192, III. s. 127 k č. 139 (Výběr povolání).

Bratří se učí řemeslům

II/2, 283-290.

Vaněček č. 50. A. Budinská.

Kubín Podk. I. č. 57. A. Kulíčková.

Kubín Kl. I. č. 19. F. Středa.

Tille č. 27. Bortel.

Mikšíček I. č. 22. s. 160.

Kulda č. 53.

Prasek s. 87. Poznámka.

Švec se učí krást

II/2, 290-293.

Třebízský č. 9. s. 79.

Č. L. 5. 1896. s. 457. Kulda č. 4.

Vaněček č. 4. M. Vítková. Slyšela od babičky.

Vaněček č. 32. K. Krátký.

Přikryl IV. s. 25.

Zlomky

II/2, 293-296.

Elpl č. 10. s. 48.

Kubín Podk I. č. 135. J. Brixí.

Vaněček č. 30. J. Kalista.

Malý č. 18. s. 182.

Bukovanský č. 20. Z Opavska.

Kubín Podk. II. č. 232. J. Machková.

Rad č. 19. s. 202.

Polívka č. 13. Opavsko.

Kubín Podk. I. č. 249. F. Hadinec.

⇒ Zpověď viz Hloupý Honza I, 433.

Ztracené dítě

II/2, 296-297, 536.

Lit.: Fr. Schmid: Jgm. VI. č. 1334 s. 467. a) Fr. J. Sláma 1827; Hýbl 1828, 1837 (Litomyšl, Tureček); Květy 1834. 31.130. Tyl. VI. č. 871. a. s. 428. J. Zimmermann. Praha–Hradec Kr. 1841. Pospíšil. Doucha s. 227: J. Devítský. J. Hradec 1849, 1858. Landfrass.

(Kr. Schmid): Ztracené dítě. Povídka pro dítky... sepsaná od skladatele květného košíčku; přeložena od F. J. Szamy. Písek, J. Fetterl 1827.

Tille č. 50. Švec Kostka. Dle tisku.

Kubín Podk. II. č. 219. Janečková.

Kubín Podk. I. č. 65. A. Kulíčková.

⇒ Zvíře se dvěma hlavami viz Třikrát les, třikrát ves.

Ž

⇒ Žába nevěsta viz Pari Banu II/1, 185.

⇒ Železný stůl viz Panovník povolaný od železného stolu.

Ženich čert

II/2, 298-299. Viz též I/1. 84.

Menšík č. 82.

Č. L. 25. 1925. s. 175. J. Vyhlídal: Vymírající Moravci na ostrůvku bavorovském na Hlubčicku (v pruském Slezsku). Viz Sušil, s. 775. Z Bavorova.

Č. L. 23. 1914. s. 393. Fr. Voleník. Zahrádka u Vorlíka.

⇒ Ženich had viz Ženich zvíře.

Ženich ježek

II/2, 299-301. Viz též II/2, 533.

Lit.: Polívka-Tille č. 7 A. KHM II. s. 239 k č. 88.; s. 482-485 k č. 108.

Rad. č. 38. s. 347.

Kubín Pk. I. č. 33. A. Kulíčková. Podle Radostova č. 38. Král místo knížete.

Kubín Podk. II. č. 104. J. Půš. Podle pohádky nebožtíka Mádla.

Peck č. 1.

Ženich lupič

II/2, 301-330, 508. Viz též I, 41, 43, II/I, 80, II/2, 534.

Lit.: Polívka-Tille č. 296. Polívka-Kubín Pk. I. s. 683 k č . 115; s. 705 k č . 157; II. s. 416 k č. 93; s 435 k č. 217. KHM I. s. 370 k č. 40.

Mlýn — dívka stíná lupiče — lupič krajánek

II/2, 301-304.

Blažek II. Dodatek s. 16.

V. Popelka Poličsko Korouhev č. 4. d.

Kubín Pk. II. Čč. 132. J. Munzarová.

Baar II. č. 6. s. 33. M. Haumerová, 70 let, Klenčí.

Vaněček č. 55. J. Vítková.

Mlýn — dívka stíná lupiče — lupič pán.

II/2, 304-310.

V. Popelka Poličsko, č. 4. c. Vosmek, Kamenec.

Kubín, Podk. I. č. 157. K. Chvátalová.

Kubín, Podk. I. č. 231. V. Junek.

Kubín, Podk. I. č. 115. J. Hortlík.

Vaněček č. 56. J. Vítková.

Tille č. 33. Ladislav Mikulénka, starostův syn.

Bayer 1874. II. č. 2.

Slavie II. 2. č. 24. J. Hrubý, Kardašova Řečice.

Elpl č. 6. s. 33.

Krám — cesta k šibenici — Karolinka

II/2, 310-315.

V. Popelka Poličsko, č. 4.a. Bednář-Kamenec.

Vaněček č. 60. F. Hájek.

Tille č. 40. Krejčí Svoboda.

Kubín Podk. II. č. 93. J. Zlatník.

Popelková č. 33.

Hostinec — cesta k šibenici — Rozárka

II/2, 316-320.

Sličná Rozárka, děvče srdnaté, které v děsné noci koně i loupežnického vúdce zajalo. V Uh. Skalici. Tiskem J. Škarnicla dědiců. (Srv. Národop. Sborník VI. s. 157; Nár. Věstník X. s. 86.).

Kubín Podk. II. č. 217. "Smělá Rosárka". Janečková. — Janečková jako děvče čtla starou knížku s nápisem "o smělé Lozárce".

Přikryl 1895, s. 247.

V. Popelka - Poličsko č. 4 b. Vosmek, Sádek.

Homolka č. 11. Dřínov. R. Rohoutová, 1906.

Č. L. 6. s. 595. Bouchal — Krumlovsko.

Cesta k šibenici — Káča

II/2, 320-324.

Mikšíček I. č. 21. s. 152.

Kubín Podk. I. č. 185. J. Šlambor. — Podle Mikšíčka I. č. 21.

Hruška II. č. 9. s. 72.

Vaněček č. 69. A. Wimmrová.

Menšík č. 3"1.

Zvláštní povídky

II/2, 324-330.

Moravia 1847. X. Ohéral 4. 90. s. 357.

Sláma č. 68 (chybně místo 69). Dle A. Petra "Burgen".

Příhoda č. 17.

Přikryl 1895 s. 345.

Přikryl 1895 s. 426.

Bayer 1874 I. č. 24.

Bayer 1874 II. č. 3.

N. V. 2. 1907, s. 277. J. Horák: Nár. materiál z Posázaví.

Peck č. 49.

⇒ Ženich medvěd viz Ženich zvíře. Mimo to II/2, 606 Slavia Ř. II, Odd. 2. č. 4.

Ženich mrtvý

II/2, 330-336, 508. Viz též II/2, 536.

Lit.: Polívka-Tille č. 122. Opav. han. s. 133/4 k č. 53.

Erben: "Svatební košile".

Kulda III. č. 29.

Č. L. 25, 1925, s. 175. J. Vyhlídal: Vymírající Moravci na ostrůvku bavorovském na Hlubčicku (v Pruském Slezsku.)

Hošek A. č. 51. Stržanov. J. Synková. Dle tisku.

Homolka. Dodatek. Polívka z Hané k č. 53, s. 134 otisk (originál schází). Zlosejn, Anna Tarabová, dvacítiletá, r. 1906.

Č. L. 18. 1909. s. 299. F. Trnka. Podolí u N. Města, Morava.

Č. L. 16. 1907. s. 244. M. Hynek. Boskovicko na Moravě.

Polívka, č. 53. a. Haná.

Č. L. 6. 1897 s. 382. Čižmář, Mor. Lieskové: Mináríková.

Č. L. 6. 1897. s. 198. Kulda č. 13.

Krolmus I. s. 608. Kouřimsko. Totéž Svoboda č. 30.

Kubín, Podk. I. č. 120. V. Hortlík.

Hošek C. č. 6. I. Škrdlovice, Rozálie Cempírková.

Hošek C. č. 6. II. Škrdlovice. Jan Pospíchal, 75 let, r. 1900.

⇒ Ženich směšný (stržený ubrus) II/2, 128-129.

Ženich upír

II/2, 336-344. Viz též I, 494. II/2, 334, 536.

Lit.: Polívka-Tille č. 120. Polívka Věstník Král. čes . společnosti nauk: Lalija; Opav. han. s. 109 k č. 37. doplňky. KHM II. s. 126-128 k č. 76.

Dívka — květina

II/2, 336-343.

Č. L. 11. 1902. s. 407. Kulda bez čísla. Učitel Bouška.

Stránecká I. č. 9. s. 34.

Polívka č. 37. Haná.

Vrána č. 13.

Rad. č. 25. s. 246.

Slavie II. 2. č. 20. A. Pinkas z Třeboně.

Vaněček č. 37. F. Kábová.

Peck č. 30. Sedlařík 16. 1. 1887.

Peck č. 31. Šimoník 8. XII. 1884.

Popelková č. 4.

Dívka pyšná

II/2, 343.

Popelka 1888 s. 71.

Menšík V.-VI. č. 30.

Ženich v studni

II/2, 344-346.

Lit.: Polívka-Tille č. 7. E. Polívka-Kubín Kl. II. s. 222-223 k č. 61. KHM I. s. 1-9 k č. 1.

Zábavné báchorky III. s. 76. "Princ žabák". Veršem.

Slavia I. 2. s. 5. Kardašova Řečice — technik Jaromír Hrubý.

Kubín Kl. II. č. 64. J. Langová.

Kolář II. s. 7.

Ženich — vlčí král

II/2, 346-347.

Lit.: Srv. KHM II. s. 234 k č. 229. Polívka-Tille č. 7. c.

Kulda III. č. 15.

Ženich zvíře — žena hledá muže

II/2, 347-357. Viz též II/2. 533, 534.

Lit.: Polívka-Tille. č. 7. c. Polívka Opav-han. s. 39-44 k č. 9. KHM II. s. 234-273 k č. 88.

Had

II/2, 347-350.

Němcová č. 36. III. s. 55.

Vanéček č. 75. J. Mendlíková. Dle Němcové č. 36. Věrně, i jméno dívky Bělinka.

Kubín, Podk. II. č. 217. F. Ponikelská.

Polívka č. 9. Opavsko.

Medvěd

II/2, 350-356.

Mikšíček I. č. 1. s. 3.

Květy 1812 s. 21 a n. Jan Sl. Tomíček. „Národní báchorka.“

Kubín, Podk. II. č. 251. F. Málková.

Kubín Kl. I. č. 1. A. Hurdálek.

Kubín Kl. II. č. 24. A. Šrůtková.

Slavia II. odd. 2. č. 1. Oto Jedlička, Habry.

Pták

II/2, 356-357.

Lit.: Polívka-Tille č. 7, D. KHM II. s. 261 k č. 88.

Baar 1I. č. 4. s. 38. A. Knopfová, N. Prostřekov. Totéž Venkov 8/7 1932. Dětská zahrádka č. 28, s. 110.

Ženichové

II/2, 357-363.

Lit.: Polívka-Tille č. 266. Polívka-Kubín Kl. II. s. 20 k č. 10. Srv. KHM II. s. 231 k č. 88. pozn. 1.

Ženichowé. Půwodnj rýmowaná weselohra we třech gednánjch od S. K. Macháčka. Druhé, oprawené wydánj. W Praze, 1841. W. Špinka.

Kulda IV. č. 8.

V. Popelka, Poličsko č. 16. Vosmek, Kamenec.

Přikryl III. s. 57.

Kulda III. č. 35.

Kubín, Podk. II. č. 17. J. Bažant.

Hruška III. č. 8. s. 87.

Kubín, Podk. II. č. 43. A. Mejsnerová.

Karel Račín: Robota Cyrkevnj. Praha, W. Wickhart 1720. str. 77-78. § 4. (První vydání spisu je z r. 1706).

⇒ Ženina láska („mrtvola“ v pytli) II/2, 28, 182.

⇒ Žid v trní viz Kouzelné dary za almužnu I, 592.

⇒ Židovský mesiáš viz Nektanebova lest II/2, 401.

Živá socha

II/2, 455-456. Viz též II/2, 261, 367.

Lit.: Polívka-Tille č. 230 a 265. G. Polívka ad Kubín Kl. II. č. 85. s. 257. Bédier, Les fabliaux s. 468.: "Le prêtre crucifié". Köhler, s. 469. KHM III. s. 127/8, pozn. 1. k č. 139.

Peck č. 29.

Kubín Kl. II. č. 85. Jan Obst, Slaný.

Baar III. č. 13. s. 40. J. Řezníček, S. Postřekov.

Procházková č. 13.

Erben (J. Grund: K. J. Erben, s. 48.)

Č. lid 1904, s. 382. D. Vilde z Brandýsa n. L.

Živá tráva (Springwurzel)

II/2, 456-459. Viz též I, 131, 483, II/2, 17, 214, 216, 217, 218, 227, 229, 466.

Lit.: Polívka ad Kubín, Pk. II. k č. 8. s. 401, k č. 161. s. 426. Wesselski, Märchen č. 50. s. 239. Wesselski: Klaret und sein Glossator, s. 121. Viz též Karlmeinet (Soupis I. s. 131). O hadovi: Bédier, Les fabliaux, s. 112. Rhode: Der griech. Roman, s. 125. Apollodore III. 3. 1. Viz též Vzkříšená nevěrná žena (Soupis II/2. s. 212).

V. Popelka č. 29.

Kubín, Pk. II. č. 8. c. J. Bažant, Bradlecká Lhota.

Hošek: C. Škrdlovice č. 26 a 27. F. Leopold.

Blažek IV. s. 12.

Kubín, Pk. II. č. 164. s. 220. G. Lhota, Miletín.

Kobzáň, s. 64.

Bartoš, Moravský lid s. 166. „Vracazas“ (vrať se zas). (Vliv pověr o mandragoře.)

Povídky

II/2, 458-459.

Kubín, Pk. II., č. 8 b. Jan Bažant, Bradlecká Lhota.

Blažek VI. s. 164. Vypsáno z V. Řezníčka.

Kubín, Pk. II., č. 164. G. Lhota v Miletíně.

Kubín, Pk. II. č. 8a. Jan Bažant, Bradlecká Lhota.

Peck č. 55.

⇒ Živá (a mrtvá) voda II/1, 4, 7, 18, II/1, 149, 375, 377, II/2, 78, 190, 201, 202, 203.

⇒ Živý oběšenec viz Pout do Kompostely II/1, 262.

Živý oheň

II/2, 459-461.

Lit.: Oskar Loorits: Das misshandelte und sich rächende Feuer. Tartu, Mattiesen 1935. J. Bolte ad Hans Sachs "Vom ursprung sanct Petters glatzen" v Zft. f. vergl. Literaturgeschichte VII., s. 453, XI. s. 69. Polívka ad Kubín, Pk. I., s. 726-728. Bolte i Polívka jen o povídkách Kristus – sv. Petr: "Nocleh s bitím" a "Mlácení ohněm". Viz Soupis I. s. 578 (9). V seznamu motivů A. Aarneho č. 752: Der Heiland und Petrus in der Scheune.

Nocleh ve stodole

II/2, 459-460.

Přikryl, Záh. kronika III., s. 80.

Blažek II., s. 21-25. Totéž IX. s. 97-99.

Došková střecha

II/2, 460.

Blažek II., s. 21-25, totéž IX., s. 97-99.

Kubín, Pk. II. č. 27. Brdo, K. Tajchmanová.

Mlácení obilí

II/2, 460-461.

Hruška II. č. 1. s. 12. texty VI. a VII.

České slovo v červenci 1934 (Slovíčko). H. Viceník: Estonská pohádka.

⇒ Žluté mužátko viz Princezny v podzemí.♠           ♠

♠           ♠           ♠

♠           ♠

 

Soupis českých pohádek

  Václav Tille, Soupis českých pohádek I, II/1, II/2. Rozpravy České akademie věd a umění, třída III, č. 66, 72, 74. Česká akademie věd a umění, Praha 1929, 1932, 1934, str. 619, 451, 661.

   

Zkratky

Aarne

Verzeichnis der Märchentypen. Mit Hülfe von Fachgenossen ausgearbeitet von Antti Aarne. FFC No. 3. Helsinki, Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, 1910. — Online: Wikisource.

Baar I–II.

Jindř. Š. Baar: Náše pohádky. V Plzni, K. Beníšek, 1921. 136 ss., 11 č.

Jindř. Š. Baar: Chodské povídky a pohádky. Řada II. Praha, Čsl. podniky tiskařské, 1922. Obrázky A. Scheiner. 76 ss., 11 č.

Jindř. Š. Baar: Pověsti z Chodska. Řada III. Praha 1929. 56 ss., 15 č.

Bartoš

Naše děti. Jejich život ..... popisuje František Bartoš. Brno 1888.

Bayer 1874, I. II.

Valašské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského. Sebral a vypravuje Fr. Bayer. Kroměříž, Šperlín, 1874. Svazek I. 78 ss., 28 č. Svazek II. 77 ss., 22 č.

Bayer 1875. Valašské národní pohádky. Ze sbírky B. M. Kuldy a svojí pro mládež vybral Frant. Bayer. I. II. Olomúc 1875. 112 ss., 33 č. — Komenský, Sbírka spisů pro mládež a přátele její. Svazek 16 a 18.
Blažek I–VI.

Pověsti a památky z Chrudimska. Sebral Antonín Blažek. Chrudim, Hulakovský. I. 1907. 137 ss., 40 čísel.

II. Lidopisné a kulturní črty z Chrudimska. Velké Meziříčí, Šašek, bez roku. 83 ss., 8 čísel.

III. Řada třetí. Pověsti a obrázky z Chrudimska. Chrudim, Hulakovský, 1911. 204 ss., 34 čísel.

IV. Řada čtvrtá. 1913. 180 a 40 ss., 37 čísel.

V. Řada pátá. Velké Meziříčí, Šašek (1914). 270 ss., 31 čísel.

VI. Řada šestá. Pověsti a obrázky z chrudimského kraje. Chrudim, Hulakovský, 1920. 210 ss.

BP Johannes Bolte — Georg Polívka, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm I–V. Leipzig 1913—1932.

Brunclík

Kytice z prostonárodních českých pohádek. Sebral a napsal Josef Brunclík. Velké Meziříčí, Šašek. První moravská knihovna pro českou mládež. Pořádá Josef Soukal. Seš. 22 a 23. Stránky 41-91.

Bufková

Z Ječmínkovy říše. Moravské povídky a pověsti. M. Bufková-Wanklová. Praha, Vilímek, druhé vydání, bez roku.

Bukovanský

Slezské báje a pověsti národní. Vypravuje Karel Jar. Bukovanský. Mor. Ostrava, typ. Prokiš, 1877. 62 ss., 24 čísel.

Č. L.

Český Lid. Sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Redaktoři: Dr. Lubor Niederle, Dr. Čeněk Zíbrt. Praha, Šimáček, 1892. Ročník I. a n. — Online. I.–XXXII.

Č. L. Bouchal: Pohádky z Krumlovska. Věrně podle vypravování stařen píše F. V. Bouchal. Český Lid 4, 1895.

Č. L. Hošek: Povídky z okolí Svojanovského v Čechách. Podává Ig. Hošek. Český Lid 5, 1896; 6, 1897; 8, 1899; 9, 1900; 10, 1901; 12, 1903.

Č. L. Kulda: Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Sloupského. Ze sbírky zemřelého Jana Soukupa do tisku upravuje B. M. Kulda. Redakce dodává, že si vyžádala od vyšehradského kanovníka B. M. Kuldy rukopis dosud netištěný a otiskla jej bez změny. Český Lid 5, 1896; 6, 1897; 7, 1898; 8, 1899; 11, 1902; 12, 1903.

Č. L. Vondrák: Několik pohádek z Duba u Vodňan v jižních Čechách. Český Lid 13, 1904.

Doucha

František Doucha: Knihopisný slovník česko-slovenský, aneb, Seznam kněh, drobných spisův, map a hudebných věcí, vyšlých v jazyku národa česko-slovenského od roku 1774 až do nejnovější doby. Co rukověť přátelům literatury, zároveň co dodatek k Jungmannově „Historii literatury české“ vydal František Doucha, přispěním Jos. Al. Dundra a Frant. Aug. Urbánka. Praha, I. L. Kober, 1865.

Elpl

Řada pohádek a pověstí, nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě. Napsal MUDr. Frant, Elpl. Praha, Grossman a Svoboda, 1904. 122 ss., 30 čísel.

Erben

K. J. Erben: České pohádky. Vydal V. Tille. Žeň z literatur VII. Praha, J. Laichter, 1924. Osmé, rozmnožené vydání. 143 ss., 20 čísel.

FFC

Folklore Fellows communications.

Frantova práva

Frantova práva. Text prvotisku norimberského z roku 1518. Vydává Čeněk Zíbrt. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina I. Památky řeči a literatury české. Řada II. č. 6. Vydává III. třída České akademie. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1904.

[ Frantové a grobiáni. Z mravokárných satir 16. věku v Čechách. K vydání připravil a úvod napsal Jaroslav Kolár. Památky staré literatury české, sv. 22. Praha, ČSAV, 1959. ]

[ Frantova práva a jiné kratochvíle. Uspořádal, k vydání připravil, medailón, vysvětlivky, slovníček a ediční poznámku napsal Jaroslav Kolár. Ilustroval Jan Kudláček. Slunovrat. Malá řada, sv. 32. Praha, Československý spisovatel, 1977. ]

Gesta romanorum

Gesta romanorum. Dle staročeských rukopisů podává Jan V. Novák. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina I., Řada 2, č. 2. V Praze, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1895.

[ Příběhy římské (Staročeská Gesta romanorum). K vydání připravil a poznámkami a slovníčkem opatřil František Šimek. Předmluvu napsal Miloslav Šváb. Živá díla minulosti, sv. 51. Praha, Odeon 1967. ]

Hodura

Quido Hodura: Nářečí Litomyšlské. V Litomyšli, V. Augusta, 1904. Litomyšlsko VI.

Homolka Rukopisná sbírka lidových povídek v NMČ.
Hošek

Nářečí českomoravské. Napsal Ignác Hošek. Díl III. Podřečí Polnické. Část II. Ukázky podřečí Polnického. Praha 1905. Rozpravy České akademie. Třída III. č. 22.

Hraše — Povídky

Povídky našeho lidu. Vypravuje PhC. J. K. Hraše. N. Město n. M., M. B. Böhm, Praha, I. L. Kober. Sešit 1/2 – 1869. 3 – 1870. 4 – 1871. 22 čísel.

Hraše–Otto

Národní pověsti a pohádky. Vypravuje J. K. Hraše. V Praze, J. Otto, 1878. 10 čísel.

Hraše — Ze starých dob

Ze starých dob. Národní pohádky a povídky. Napsal J. K. Hraše. Illustroval K. Thuma. N. Město n./M. 1885. Knihovna pro mládež. Řídí St. Řehák-Kamenický. Roč. III. seš. 4, 5.

Druhé, opravené vydání Praha, Bačkovský, 1906. Sbírka spisů pro mládež č. 76. Citováno 2. vydání. II čísel.

Hraše — Babiččino vypravování

Babiččino vypravování. Národní povídky a příběhy ... Vypravuje Jan Karel Hraše. Druhé, rozšířené vydání. Praha, F. A. Urbánek, 1893. Vybráno sedmatřicet čísel.

Hraše — Zkazky

Zkazky z našich vod a lesů. Národní pověsti. Vypravuje J. K. Hraše. Praha, Bačkovský, 1896. Sbírka spisů pro mládež č. 24. 15 čísel.

Hraše — Kutihrášek

Kutihrášek. Velká národní pohádka ze Šumavy. Vypravuje J. K. Hraše. V Praze, A. Hynek, 1899. Čtyři obrázky. 96 stránek. Pokladnice mládeže. Pořádá A. Mojžiš. Sv. 65.

Hraše — Ze starých přástev

Ze starých přástev. Národni pohádky z Náchodska. Dle vypravování lidu napsal J. K. Hraše. V Písku, Burian (1902?). 15 čísel. Růžová knihovna. Pořádá prof. Fr. Jarolím. Sv. 10.

Hraše — Naše nové pohádky

Naše nové pohádky a pověsti. Patnáct nových národních zkazek. Sebral J. K. Hraše. Praha, Bačkovský, 1905. 15 čísel. Sbírka spisů pro mládež č. 71.

Hruška I–III.

Na hejtě. Chodské pohádky vypravuje Jan Fr. Hruška. Praha, Černý, 1917.

Na hyjtě. Druhý svazek. Praha 1920.

Na hyjtě. Druhé, rozmnožené vydání. Čsl. akciová tiskárna 1923. (Citováno Hruška III.)

J. F. Hruška: Vo třech princeznách. Praha, Unie (1922).

Charvát

Z českého jihu. Sbírka jihočeského podání lidového. Sebral a napsal Vladimír J. Charvát. Praha, E. Grégr, 1898. Matice lidu r. 32, č. 3.

Chauvin

Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes publiés dans l'Europe chrétienne de 1810 à 1885. I–XII. Par Victor Chauvin. Liège, Vaillant-Carmanne / Leipzig, Harrassowitz 1892—1909.

Ješina

Slovník česko-cikánský a cikánsko-český, jakož i cikánsko-české pohádky a povídky. Sepsal a přeložil P. Josef Ješina. Hora Kutná, Šolc, 1889.

Jgm

Josef Jungmann: Historie literatury české, aneb soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka. Druhé vydání. Nákladem Českého museum číslo XXXII. Praha, F. Řivnáč, 1849.

Kašík

Popis a rozbor nářečí středobečevského. Podává Dr. Ant. Kašík. Praha, Česká akademie, 1908. Rozpravy III. č. 26. Stránky 100–151, 88 čísel.

Kazda

Pověsti a staré tradice z Podbrdska. Sebral a vydal Karel Kazda. Beroun, J. Šefl, 1923.

KHM

Viz BP.

Kinder- und Hausmärchen viz Bratří Grimmové Pohádky.

Kodym

Co babičky vypravovaly. Pověsti a pohádky. Napsal Frant. V. Kodym, řídící učitel v Brzicích. Plzeň, Pešl, 1883.

Kolář I. II.

(I.) Chudobinky z luhů moravské Slovače. Národní pohádky a pověsti z okolí Uhersko-Brodského. Sebral a milé naší mládeži napsal Jos. B. Kolář-Kochovský. Illustruje Karel L. Thuma. Vel. Meziříčí, Šašek, bez roku. 46 stránek, 16 čísel. První moravská obrázková knihovna pro českou mládež. Pořádá J. Soukal. Č. 14.

(II.) Z chatek moravské Slovače. Pohádky a pověsti z okolí Uhersko-Brodského. Sepsal Jos. B. Kolář-Kochovský. Illustroval K. L. Thuma. Vel. Meziříčí, Šašek, bez roku. Stránek 112, čísel 30. První moravská obrázková knihovna pro českou mládež. Pořádá Josef Soukal. Ročník II. (V.) 1888, č. 23–24.

Kopáč

Josef Kopáč: Zvěsti z Horácka. Humpolec, F. Hůla, 1927.

Krolmus

Staročeské powěsti, zpěwy, hry, obyčege, slawnosti a nápěwy ohledem na bágeslowj Česko-slowanské, gež sebral W. S. Sumlork. Praha, K. Vetterl. Část I. sešitek 1–5, 1845; II. sešitek 6–11, 1847; III. J. Spurný, sešitek 12, 1851.

Křemen

Václav Křemen: Nové pohádky a pověsti. Praha-Žižkov, V. J. Doubrava, bez roku. (Pohádky a pověsti. Pořádá Vil. Jan Doubrava. I. sv.) Typ. K. Brandeis, Třeboň.

Kubín Kl. I. II.

Povídky Kladské. Sebral a zapsal Josef Kubín. Komentářem kriticko-bibliografickým provází J. Polívka. Praha, Společnost NMČ. Část I. 1908, 158 ss., 72 čísel. Část II. 1910, 348 ss., 101 čísel.

Kubín Pk. I. II.

Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Z úst lidu zapsal Josef Kubín. Vydal a komentářem bibliografickým opatřil Jiří Polívka. Praha, Česká akademie. Třída III. Rozpravy č. 51 a 62. I. Podhoří západní. 1922. 887 ss., 317 č. II. Úkrají východní. 1926. 474 ss., 255 č.

Kulda I–IV.

Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry. Sebral a napsal Beneš Methoděj Kulda. Praha, I. L. Kober, 1874. Svazek první 310 ss., č. 1–58. Svazek druhý 306 ss., č. 59–124. Národní bibliotéka, díl třináctý. Citováno jen "Kulda".

Moravské národní pohádky a pověsti. Sebral a do tisku upravil B. M. Kulda. Praha, V. Kotrba. Svazek III. 1892. 275 ss., 43 č. Z okolí olešnického a jiných. Sebral a zaslal Jan Pleskač, farář v Olešnici na Moravě. — Svazek IV. 1894. 246 ss., 17 č. Sebral a zaslal Karel Orel, církevní kněz v Kamenici. Z okolí Kamenického.

Libčanský

Libčanský, D. [František Cyril Kampelík], Zábavné i Poučlivé Pohádky, Báchorky, Bájky, Hádanky, Životopisy, Deklamovánky. Pro dítky vzdělal D. Libčanský. Sv. 1–5. V Hradci Králové, Tisk a sklad Ladislava Pospíšila, 1859—1860, 12° (13 cm); sv. I. 1859. 93 str.; sv. II. 1859. 94 str.; sv. III. 1859. 94 str.; sv. IV. 1860. 94 str.; sv. V. 1860. 95 str.

Malý

Výbor drobných spisů Jakuba Malého. Praha, I. L. Kober. Svazek III. Národní pohádky. Čtvrté, rozmnožené vydání. XII a 322 ss., čísel 41, nečíslovaných. — Národní bibliotéka, díl 44.

Mašek

J. L. Mašek. Tři pohádky z Krkonoš. Praha, Otto, 1875.

Menšík

Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Jemnického. Sebral a vydal Jos. St. Menšík. Brno, V. Burkart, 1858. 388 ss., 100 čísel.

Menšík I–VI.

Moravské pohádky a pověsti. Spořádal a vydal Jos. St. Menšík. Brno, V. Burkart, 1861. S. 382. Sešit I. č. 17. II. Z okolí Dačického, č. 47. III. Staré hanácké písně atd. IV. Z okolí Benetického, č. 29. V. a VI. Z okolí Holešovského, č. 43.

Mikšíček I. II. a 1847

M. Mikšíčka sebrané spisy. Praha, I. L. Kober (1889?). Národní bibliotéka. Svazek I. Národní báchorky moravské a slezské. 242 ss., 37 čísel. Svazek II. Pověsti moravské a slezské. 346 ss. 42 čísel, díl 86 a 89.

Mikšíček: Pohádky. Žeň z literatur, svazek 38. Redakcí V. Tille. Praha, J. Laichler, 1912. 126 ss., 17 čísel. Druhé vydání sbírky z roku 1847.

Němcová

Národní báchorky a pověsti od Boženy Němcové. Praha, Máj, tisk. Grégr, 1903. Vydal V. Tille. Naše klenoty, svazek 3–6. I. 155 ss., 12 č. II. 166 ss., č. 13–30. III. 162 ss., č. 31–47. IV. 160 ss., č. 48–76 a doplňky.

B. Němec

Rukopisná sbírka, uložená v NMČ.

NMČ Národopisné museum českoslovanské, Praha.
NSb Národopisný sborník českoslovanský. Vydává Národopisná společnost českoslovanská a Národopisné museum českoslovanské. Red. Pastrnek a Kovář. Praha 1897 a n. — Online: I.–XI.
NSČ Národopisná společnost českoslovanská, Praha.
NVČ Národopisný věstník českoslovanský. Vydává Národopisná společnost českoslovanská a Národopisné museum českoslovanské. Red. J. Polívka. Praha 1907 a n. — Online: I.–XXVIII.
Peck

Rukopisná sbírka valašských pohádek v NMČ.
Polívka

Povídky lidu Opavského a hanáckého. Vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil Jiří Polívka. Praha, Rozpravy III. třídy České akademie, č. 43, 1916. 176 ss., 57 čísel.

Popelka 1883

Pohádky a pověsti. Sbírkou Lad. Popelky. Prostonárodních besed číslo 1. Polička, Fr. Popelka, 1883. 62 stránek, 11 čísel.

Popelka–Květy (u Polívky "F. L. Popelka")

Pohádky a pověsti. Sepsal F. L. Popelka. Praha, Fr. Popelka, bez roku. 137 stránek, 11 čísel. Národní květy, svazek 1.

Popelka 1888

Pověsti a báchorky. Sbírkou Fr. L. Popelky. Polička, F. L. Popelka, 1888. 79 stránek, 9 čísel. Prostonárodních besed svazek 3.

V. Popelka Rukopisná sbírka v NMČ.
Popelková

Anna Popelková: Na besedě. Pohádky. Polička, F. Popelka, 1897. 267 stránek, 36 čísel.

Prasek

Vlastivěda slezská. Díl I. Podání lidu. V Opavě 1888. Sběratel V. Prasek.

Příhoda Rukopisná sbírka v NMČ. Zapsala podle vypravování Václava Příhody Anna Krystinová-Popelková. (Viz NMČ. IX. č. 10.)

Přikryl

Záhorská kronika. Sestavil František Přikryl v Soběchlebích. Olomúc, arcibiskupská tiskárna. Záhoří, b. r.

Antůšek. Povídka z doby roboty od F. Přikryla. Holešov, L. Klabusay, 1882.

Pohádky a pověsti ze Záhoří. Sebral František Přikryl. Holešov, Klabusay, 1895. Stránky 104–540, 92 čísel.

Záhorská kronika. Archiv pohádek, pověstí, obyčejů, starožitností na Záhoří a Pobečví. Časopis lidopisný, vychází měsíčně v Týně u Lipníka. Red. Dr. František Přikryl. Kroměříž, J. Slovák.

Ročník III. 12 čísel od října 1906 do května 1907. — IV. 10 čísel od ledna do listopadu 1908. — V. 10 čísel od ledna do prosince 1909. — VI. 10 čísel od ledna do prosince 1910. — VII. 4 čísla od ledna do září 1911. Red. Ant. Sehnal, farář v Paršovicích u Hranic. — VIII. 4 čísla od záři 1925 do června 1926. Red. Ant. Fröhlich, učitel v Dol. Ujezdě u Lipníka n. B.

Rad

Národní pohádky od J. K. z Radostova. Třetí, značně rozmnožené vydání s kolorovanými obrázky. V Praze, A. Storch, 1883. 728 ss., 82 č. nečíslovaných.

Rubeš

Frant. Jaromíra Rubeše Sebrané spisy. Praha, I. L. Kober, sv. 2 (1888). Národní bibliotéky díl 87.

Powjdky, obrazy ze žiwota, národnj powěsti a báchorky. Od F. Rubesse. W Praze, Haas, 1847. 112 stránek, 5 čísel.

Sál

Pohádky, pověsti, a národní písně Královéhradeckého kraje. Sebral a napsal Fr. Lad. Sál. Díl 1. Hradec Králové, K Machek. Tisk A. Wiesner, Praha, 1919. Vlastivědných spisů Královéhradecka svazek I.

Sedláček (Polívka cituje "Sedláček 1878")

Pohádky a pověsti od hor krkonošských. Pro mládež dospělejší napsal Fr. Al. Sedláček. Praha, F. A. Urbánek, 1878. Nová knihovna pro mládež ... pořádají M. Weinfurt a Fr. A. Zeman, svazek 54. 63 ss., 8 čísel.

Sedláček I. II. (Polívka cituje: "Sedláček 1879 I. II.")

Národní pohádky a pověsti z okolí Velko-meziříčského a Jihlavského na Moravě. Pro mládež dospělejší (druhý stupeň) a pro dospělé sebral a napsal Fr. Al. Sedláček, učitel v Blízkově u Měřína na Moravě. Velké Meziříčí, Šašek. Díl 1. 1879, 84 ss., čísel 15. Díl II. 1880, 74 ss., čísel 8.

Sláma

Dra F. Slámy Slezské pohádky a pověsti. Opava, Slezská kronika, 1893. 117 ss., 82 čísel.

Slavia I. II.

Národní pohádky, písně, hry a obyčeje. Vydává ... literární řečnický spolek "Slavia" v Praze. Praha, J. R. Vilímek, 1873. (Řada 1.) Svazeček 1. ss. 44; 2. ss. 63; 3. ss. 88; 4. 1874, ss. 64. Řada druhá. Oddělení I. Praha, H. Militký a Novák, bez roku: Národní písně. Oddělení II. Národní pohádky a pověsti. Praha, Kolář, 1878. Oddělení III. Koledy vánoční. Praha, J. R. Vilímek, 1878. Oddělení IV. Oddělení V. Písně slovenské. Praha, J. R. Vilímek, 1880.

Slavia 1882

Pohádky a pověsti našeho lidu. Praha, Reinwart, 1882. 120 ss., 31 čísel. Sbírky prostonárodní. Pořádá pohádková komise lit. řeč. spolku Slavia.

Soukal

Prostonárodní české pohádky. Sebral Josef Soukal. První moravská laciná knihovna pro mládež. Red. F . A. Sedláček. Vel. Meziříčí, Šašek, tisk V. Thuma, Brno, 1880, sv. XIV. Ss. 51–94, 10 čísel.

Stránecká

Pohádky z Moravy. Sebrala Františka Stránecká. Praha, E. Grégr, JUDr. F. Šrom, 1868, 54 ss., 8 čísel.

Františka Stránecká: Pohádky. Z rukopisné pozůstalosti k tisku upravil Dr. M. Remeš. S poznámkami J. Polívky. Olomouc, Promberger, 1927. Díl I. 94 ss., 23 čísel.

Svoboda

Rukopisná sbírka Vojtěcha Bohuslava Svobody z února 1846 (jen druhý díl) v NMČ.

Šebestová

Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. Z několika jihomoravských dědin sebrala Augusta Šebestová. Olomúc, Kramář a Procházka, 1900.

Šíma

Au temps de Jésus-Christ. Contes populaires tchécoslovaques mis en français par Louise-Denise Germain. Préface de Charles Vildrac, gravures ... de Joseph Šíma. Paris, Kauffmann, 1922.

Tille

Povídky, jež sebral na moravském Valašsku V. Tille. Praha, SNM., 1902. 171 ss., 55 čísel a 3 čísla rukopisný dodatek v NMČ. Otisk z NSb. svazek 7, 1911.

Třebízský

Národní pohádky a pověsti. Vypravuje Vácslav Beneš-Třebízský. Praha, Topič (1887). 160 ss., 16 čísel.

Tisíc a jedna noc

Tisíc a jedna noc. Arabské a perské pohádky. Díl první (noc 1–170). Díl druhý (noc 171–335). Díl třetí (noc 336–500). Díl čtvrtý (noc 501–670). Díl pátý (noc 671–840). Díl šestý (noc 841–1001). Přeložil a vydal Josef Pečírka. V Praze, Tisk Jaroslava Pospíšila. Náklad vydvatelův, 1859—1862, s. 484, 544, 460, ..., 501, 498.

Tyl

J. K. Tyla sebrané spisy. Praha, Kober. Svazek 12. 1880. Národní bibliotéka, č. 62.

Václavek I–III.

Pohádky a pověsti moravského Valašska. Napsal Matouš Václavek. N. Město n./M, M. B. Böhm. Řada I. 48 ss., 8 čísel. — II. 39 ss., 20 čísel. — III. 29 ss., 10 čísel. Obrázková knihovna pro mládež. Řídí Řehák-Kamenický, roč. Vl. seš. 1, 12, 1888—1889.

Václavek–Soukal

Valašské pohádky a pověsti. Ze sbírek svých mládeži vybral Matouš Václavek, ředitel škol na Vsetíně. Vel. Meziříčí, Šašek, 1894—1897. Část 1. ss. 142, čísel 65; 2. ss. 87, čísel 22. — První mor. obr. knihovna pro českou mládež. Pořádá J. Soukal. Roč. V. č. 18–20 a roč. VIII. č. 15–16.

Václavek 1897

Několik pohádek a pověstí z moravského Valašska. Napsal M. Václavek. Druhé, rozmnožené vydání. Praha, Bačkovský, 1897. 115 ss., 47 čísel. — Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů, č. 32.

Václavek 1898

Valašskě pohádky. České mládeži vypravuje M. Václavek. Ružomberk, Salva, 1898. Druhé vydání Nymburk, Hrnčíř, 1911. — Budečské květy. Vydává F. Hrnčíř. Roč. II. č. 1. 76 ss., 16 čísel.

Vaněček

Lidová vypravování z Podbrdska a jiných českých krajů. Ve sbírku za sběratelské pomoci sých žáků uspořádal Karel Vaněček. Poznámkami ... opatřil J. Polívka. Plzeň, Grafické závody, 1928.

Vrána

Moravské národní pohádky a pověsti. Sebral a napsal Fr. M. Vrána. Brno, V. Thuma. Sešit I. 1880. Z okolí němčického na Hané. 60 ss., 28 čísel.

Vyhlídal

Jan Vyhlídal: Čechové v pruském Slezsku. Praha, Kotrba, 1899.

Z hanáckých dědin a měst. Olomúc, Promberger, b. r.

Malůvky z Hané. Kroměříž 1908.

Hanácké děti. Brno 1909.

Knihovna našeho lidu, ročník 13 (26), č. 1, ss. 127–165.

Naše Slezsko. Praha 1903.

Povídky a pověsti z Hané. Drahotušice-Hranice, Olšovský (1917).

Waldau

Alfred Waldau: “České pověsti o Kristu.“ Květy 1868. — Slavische Blätter 1865/6.

Weil

Tausend und eine Nacht. I.–IV. Arabische Erzählungen zum ersten Male aus dem arabischen Urtext treu übersetzt von Dr. Gustav Weil. Mit 2000 Bildern und Vignetten in feinstem Holzstich von F. Groß. Herausgegeben und mit einer Vorhalle von August Lewald. Verlag der Classiker, Stuttgart & Pforzheim 1839—1841.

Zábavné báchorky

Zábawné báchorky. W Skalici, tiskem dědičů J. Škarnicla. Bez roku. I. 96 s., 5 čísel. II. 95 ss., II čísel. III. Pořádají L. B., W. L. 1882, 3 čísla. IV. Pořádají L. B. 1884, 95 ss., 19 čísel.

Zálesí

Zálesí. Vlastivědný sborniček pro mládež okresu humpoleckého. Red. Rudolf Šimek. Humpolec, "Budeč", 1919.

Zlaté Klasy

České národní pověsti a báchorky. Původní sbírka. Zlaté Klasy, red. J. V. Houška. Praha, Jelínek, 1855. Ročník II., díl 1.

                  < < < Pohádkosloví