PohádkoslovíFrantišek Bartoš

(1837—1906)

Publikované práce

  Moravský lid. Františka Bartoše sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. Telč, Emil Šolc, 1892, 328 str.

Z obsahu:

VI. Chléb v názorech, obyčejích a pověrách našeho lidu /127-138/.

VII. Lidé vědomci /139-182/.

1. Čaroději a čarodějnice /141/.

a) Jak se pozná, že je učarováno a která ženská je čarodějnice /142-144/.

b) Jak čarodějnice čarují /144-147/.

c) Zábavy a sněmy čarodějnic /148-151/.

d) Proměny čarodějnic /151/.

e) Jak se opatrovati od kouzel a čarodějnic /151-156/.

f) Ve které doby čarodějnice jsou nejmocnější a nejnebezpečnější, a jaká proti tomu ochrana /156-158/.

g) Jak si pomáhají a mstí na škůdcích, když jest učarováno /158-164/.

2. Božci a bohyně /165/.

3. Zaklínači mračen /171-173/.

4. Hotař (polní hlídač) /174-175/.

5. Střelec vědomec /176/.

6. Škůdcové /177-178/.

7. Katovský a rasovský /179/.

8. Zloděj /180-182/.

  Naše děti, jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poezii, zábavy, hry i práce společné. Popisuje František Bartoš. Brno, Nákladem J. Barviče, 1888, 8°, (VI) + 310 + (2) str. — Online: Kramerius.

  Naše děti, jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné. Popisuje František Bartoš. Druhé, rozmnožené vydání. Praha, Otto (1898), (frontispice) + 281 + (3) str.

Z obsahu:

O kohoutkovi a slepičce /28-31/.

1. O poslušných kůzlátkách /31-32/.

2. O zlé koze /32-34/.

3. O šidlu, kohoutu, káčeru a houseru /35/.

4. O nevděčném kuřátku /35-37/.

(„o červené punčošce“) /41/.

(o pastýři, který hnal veliké stádo ovec přes úzkou lávku) /41/.

(„Bél jeden pán, ten měl baso a v tý basi kocóra, poslóchéte, jak bode dlóhá“) /41/.

(Byl jeden pán a ten měl krám, na tom krámě plno háků, na těch hákách plno ptáků) /41/.

(Byl jeden sedlák a měl páru koní, chvála Bohu už je po ní) /41/.

(Povídejte pohádku! O červeném kabátku? Povídejte rač druhou! Jak teče voda struhou? Povídejte rač třetí! Že je plná pec dětí?) /41/.

  „Z lidopisnych sbírek Fr. Bartoše. Vo vobro. (Pohádka z Olešné z Blanska)“, Český lid 11, 1902, s. 410-416. — Online: Kramerius (AV ČR).

Tille, II/2, 514–515:

Bartoš.

Moravský lid. Františka Bartoše sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. Telč, Šolc, 1892.

Naše děti... popisuje František Bartoš. Druhé, rozmnožené vydání. Praha, Otto (1898). (První vydání 1888.)

Bartoš (1837—1906) nesbíral prosaické podání lidové soustavně. Jeho sběratelskou činnost vystihl Hýsek v Literární Moravě (s. 195). V jeho dvou knihách, o moravském lidu a dětech, je několik zpráv, jichž lze užít pro lidové povídky. Mimo to uveřejnil v Českém lidu zápis pohádky o bezrukém a beznohém.

„Moravský lid“ obsahuje výroční obyčeje, lidový kalendář, pozdravy a zdvořilosti, o starém soukeníkovi, o národním kroji, o chlebu. V šesté kapitole je několik zmínek o hejkalovi, o pokladech (s. 136). Sedmý oddíl, „Lidé vědomci“ (s. 144 a n.), má zprávy o různém čarování, mezi tím několik textů: Sněmy čarodějnic (148/9), o dvou hrbáčích (s. 150), o babách, věštících ze zrcadla (s. 164), o živé trávě, s vlivem látky o mandragoře (s. 166).

Kniha „Naše děti“ obsahuje (s. 28–37) bajky o kohoutkovi a slepičce, o poslušných kůzlatech, odraté koze a o kuřeti, které si počíná jako Bumbrlíček: sežere starce se stoličkou, babu s přesličkou, pradlenu s putnou, vojáky a kocoura, který mu rozškrábe vole, takže všechno zdrávo vyjde. Bartoš však sám praví (s. 31) o svém textu kohoutka a slepičky, že jej tiskne proto, že je tato povídka na Moravě špatně známa a „zasluhuje toho, by se v této mistrné způsobě všude mezi dětmi rozšiřovala“. Dodává, že otiskuje ještě několik jiných bajek proto, že je jich na Moravě zaznamenáno po-

- 515 -

skrovnu. Na str. 37 doporučuje ještě: „Kdo pravidla moudrosti a opatrnosti v rouše povídky vštěpovati hodláte v útlá srdéčka našich maličkých, v těchto dětských pohádečkách máte vzory nejlepší!“ Dále je uvedeno (s. 41) několik pohádek bez konce.


Literatura

  pp (Pavel Pešta): „František Bartoš“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1. A–G. Praha, Academia 1985, s. 140-143.

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví