František Bartoš

(1837—1906)

Publikované práce

Moravský lid. Františka Bartoše sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. Telč, Emil Šolc, 1892, s. 328.

Naše děti, jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poezii, zábavy, hry i práce společné. popisuje František Bartoš. Brno, Nákladem J. Barviče, 1888, s. 310.

Naše děti, jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poezii, zábavy, hry i práce společné. popisuje František Bartoš. Druhé, rozmnožené vydání. Praha, Otto (1898), s. 281.

Tille, II/2, 514–515:

Bartoš.

Moravský lid. Františka Bartoše sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. Telč, Šolc, 1892.

Naše děti... popisuje František Bartoš. Druhé, rozmnožené vydání. Praha, Otto (1898). (První vydání 1888)

Bartoš (1837—1906) nesbíral prosaické podání lidové soustavně. Jeho sběratelskou činnost vystihl Hýsek v Literární Moravě (s. 195). V jeho dvou knihách, o moravském lidu a dětech, je několik zpráv, jichž lze užít pro lidové povídky. Mimo to uveřejnil v Českém lidu zápis pohádky o bezrukém a beznohém.

"Moravský lid" obsahuje výroční obyčeje, lidový kalendář, pozdravy a zdvořilosti, o starém soukeníkovi, o národním kroji, o chlebu. V šesté kapitole je několik zmínek o hejkalovi, o pokladech (s. 136). Sedmý oddíl, "Lidé vědomci" (s. 144 a n.), má zprávy o různém čarování, mezi tím několik textů: Sněmy čarodějnic (148/9), o dvou hrbáčích (s. 150), o babách, věštících ze zrcadla (s. 164), o živé trávě, s vlivem látky o mandragoře (s. 166).

Kniha "Naše děti" obsahuje (s. 28–37) bajky o kohoutkovi a slepičce, o poslušných kůzlatech, odraté koze a o kuřeti, které si počíná jako Bumbrlíček: sežere starce se stoličkou, babu s přesličkou, pradlenu s putnou, vojáky a kocoura, který mu rozškrábe vole, takže všechno zdrávo vyjde. Bartoš však sám praví (s. 31) o svém textu kohoutka a slepičky, že jej tiskne proto, že je tato povídka na Moravě špatně známa a "zasluhuje toho, by se v této mistrné způsobě všude mezi dětmi rozšiřovala". Dodává, že otiskuje ještě několik jiných bajek proto, že je jich na Moravě zaznamenáno po-

- 515 -

skrovnu. Na str. 37 doporučuje ještě: "Kdo pravidla moudrosti a opatrnosti v rouše povídky vštěpovati hodláte v útlá srdéčka našich maličkých, v těchto dětských pohádečkách máte vzory nejlepší!" Dále je uvedeno (s. 41) několik pohádek bez konce.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist