František Bayer

(1853—1925)

Publikované práce

Valašské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského. Sebral a vypravuje Fr. Bayer. Kroměříž, Šerlín 1874.

Valašské národní pohádky. Ze sbírky B. M. Kuldy i svojí pro mládež vybral Frant. Bayer. Komenský. Sbírka spisů pro mládež a přátele její. Sv. 16, 18. Olomúc 1875.

Tille, II/2, 515–516:

Bayer.

(Bayer I. II.) Valašské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského. Sebral a vypravuje Fr. Bayer. Kroměříž, Šerlín 1874. Sv. I. 28 čísel. II. 22 čísel.

(Bayer 1875.) Valašské národní pohádky. Ze sbírky B. M. Kuldy i svojí pro mládež vybral Frant. Bayer. Olomúc 1875. 33 čísel. (Komenský. Sbírka spisů pro mládež a přátele její. Svazečky 16, 18.)

Matiční učitel František Bayer se narodil r. 1853 v Rožnově. Jako dvacítiletý mladík sbíral v svém rodném kraji od různých lidí neudávaje, kde a od koho povídky slyšel. Zapisuje svým slohem jako Kulda, upravuje text pro děti, ponechává také texty dětem nevhodné. Sbíral celkem sotva dvě léta. Otiskuji seznam látek v jeho dnes zapadlých knížkách. Některé povídky jsou jistě z knížek, ne z tradice.

Bayer I.

1. Alibaba. Totéž 1875 č. 2.

2. a. Hastrman v měchu. Totéž 1875, č. 4. — b. Hastrman pod vodou.

3. Vznik Těšína (Piastové).

4. Kocourkov: sít sůl.

5. Můra.

6. Pasák Libomír zachrání dceru rytíře z Jičínského hradu před medvědem, vyznamená se ve válce, stane se pánem z Kravař.

7. Drak ve skále — rek se psy.

8. Sen o pokladu na mostě

9. Podhozenec.

10. "Všechno jí"!

11. V Rožnově na trhu straší.

12. Nezdara králem. Totéž 1875 č. 6.

13. Princezna Nesyta.

14. Hloupá žena.

15. Třikrát prodané tele.

16. Strašidlo na hřbitově.

17. 18. Hloupý Honza.

19. Kristus — Petr: okouzlený strom.

20. S beranem na trh (prodat vlnu).

21. Hastrman u ohně.

Bayer II.

1. Hodná — zlá sestra: hlídka.

2. 3. Ženich zbojník.

- 516 -

4. Poklad Kryštofkou.

5. Jedovatá dívka — vděčný mrtvý.

6. Unibos — proroci.

7. Hastrman přemožen hajným.

8. Drak ve skále — řezník.

9. Lživá povídka.

10. Sirotek v Radhošti.

11. Princezny v podzemí.

12. Silák slouží.

13. Vzkříšená. nevěrná žena (úvod: křest jménem ďábla).

14 a. Kocour, kohout, kosa — b. Tři doktoři.

15. Z posvícení v pytli.

16. Kristus — Petr: švec.

17. Čert hádá, že kovář dělá vidle, kovář z nich jednou ranou udělá kopáč na hnůj.

18. Kantor a farář kradou prase, zpívají o tom v kostele.

19. Vysloužilec slíbí za oddavky faráři tele, dá mu tornistru.

20. Syn, jemuž se plní každé přání.

21. Silný pacholek jde s kozou na přípřež, draho ji prodá.

22. Kdo se nebojí ženy? (rukáv od košile na zavázání pytle).

Bayer 1875.

1. Kulda, č. 14. — 2. Bayer, I. č. 4. — 3. Kulda č. 67. — 4. Bayer, I. č. 2. — 5. Kulda, č. 17. — 6. Bayer, I. č. 12. — 7. Kulda č. 31. — 8. Kulda, č. 114. — 9. Kulda, č. 62. — 10. Kulda č. 33. — 11. Kulda, 40. — 12. Kulda, č. 73. — 13. Kulda, č. 21. — 14. Kulda, č. 2.

15. Dva šibalové.

16. Nebojsa v kostele.

17. Rhampsinitův poklad.

18. 19. Kulda, č. 16. b. a. (Čert ve mlýně — Třikrát les, třikrát ves).

20. Lež o princeznu.

21. Kůň ukousne volovi jazyk.

22. Hastrman v mlýně.

23. Lakomcův hrob.

24. Staré zubří. Kulda č. 1.

25. Mariška.

26. Hastrman v mlýně.

27. Stavba zámku ve vzduchu (zlomek Achigara).


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist