PohádkoslovíFrantišek Bayer

(1853—1925)

Publikované práce

  Valašské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského. Sebral a vypravuje Fr. Bayer. Svazek I. V Kroměříži, Tiskem a nákladem národní knihtiskárny J. Šperlína, 1874, 78 + (2) str. — Online: ONB.

Obsah:

I. Jak se stal chudý krejčí boháčem /3-7/.

II. O vodníkovi I., II. /7-8/.

III. Založení Těšína (Pověsť) /9-10/.

IV. Kocourkovská sůl (Příspěvek k historii slavného tohoto města) /10-13/.

V. O Moře /14-15/.

VI. Odkud pochází jméno pánů z Kravař, majetníků panství Rožnovského a Jičínského (Pověsť) /15-23/.

VII. O Jankovi se třemi psy /23-28/.

VIII. Zakopaný poklad /28-30/.

IX. O Věštici /30-34/.

X. Nedorozumění /34-35/.

XI. S duchy žádný žert! /35-36/.

XII. O Jurovi Pacúchovém /36-42/.

XIII. Čarovné ovoce /43-50/.

XIV. O Janovi jak spadnul s nebe /50-52/.

XV. Jak vychýtral hlúpý Jan na pana vrchního. Ve Valašském podřečí /52-57/.

XVI. Znamenaná /58/.

XVII. O hloupém Janovi I. /58-60/.

XVIII. O hloupém Janovi II. /60-61/.

XIX. O chudobném ševcovi /61-63/.

XX. Jak se Jan oženil /63-64/.

XXI. Nepravý rak /64/.

XXII. Začarovaná princezna [*) Podobnou pohádku má Andersen názvem „Společník na cestách“] /65-66/.

XXIII. Odplata /67-68/.

XXIV. O zbojnících /68-69/.

XXV. Myší pomoc /70-72/.

XXVI. Hloupí řezníci /72-75/.

XXVII. Tři bratři /76-77/.

XXVIII. Ošizený žid /77-78/.

  Valašské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského. Sebral a vypravuje Fr. Bayer. Svazek II. V Kroměříži, Tiskem a nákladem J. Šperlína, 1874, (2) + 77 + (3) str. — Online: ONB.

Obsah:

I. O Bětuši a Marianě /1-3/.

II. O mlynářově dceři /3-9/.

III. O zbojnících /9-11/.

IV. Zaklínač duchů /11-13/.

V. O řeznickém tovaryšovi /13-18/.

VI. Hloupý Jan jak zbohat [*) Podobnou pohádku má Andersen („Malý a velký Kalouš“)] /17-28/.

VII. O vodníkovi /23-24/.

VIII. O masarčíkovi /24-28/.

IX. O zlatém Janovi /28-31/.

X. Poklady v Radhošti /32-33/.

XI. O Janovi Kobylím /33-37/.

XII. O silném Jankovi /38-45/.

XIII. O mladém kupcovi /45-51/.

XIV. Ošizení bratří /51-56/.

XV. O dvou kmocháčcích /56-58/.

XVI. Švec doktorem /58-63/.

XVII. Ošizený čert /63-64/.

XVIII. Jak se rektor s farářem domluvili /65-66/.

XIX. „Telecí“ historie /66-68/.

XX. Ztracený princ /68-74/.

XXI. Divotvorná koza /74-76/.

XXII. Žena svého muže /76-77/.

  Valašské národní pohádky. Ze sbírky B. M. Kuldy a svojí pro mládež vybral Frant. Bayer. I., II. Komenský. Sbírka spisů pro mládež a přátele její. Vychází občasně v sešitech s obsahem nazvíce ukončeným a pěstuje nejen ušlechtilou zábavu, nýbrž také poučení. Svaz. XVI., XVIII. V Olomouci, Nákladem národní kněhtiskárny Kramáře a Procházky, 1875, IV + 112 str.

Obsah:

Svaz. XVI.

1. Sirotek v Radhošti (B. M. Kulda) /1-6/

2. Jak se stal chudý krejčí boháčem /6-10/

3. Janíček a Hanička (Dle Kuldy) /10-12/

4. O vodníkovi /12/

5. Janíček s voničkou (B. M. Kulda) /13-17/

6. Jurovi Pacúchovém /17-24/

7. Hloupý Jan (B. M. Kulda) /24-30/

8. Popeluška (B. M. Kulda) /30-35/

9. Marianka a Bětuša (Dle B. M. Kuldy) /36-39/

10. Tři bílé růže /39-42/

11. Švec hrdina (B. M. Kulda) /42-45/

12. Chytrý uhlíř (B. M. Kulda) /45-46/

13. Hloupý čert (B. M. Kulda) /46-50/

14. Uhlíř a čarodějník na Radhošti (B. M. Kulda) /50-51/

15. O dvou kmocháčcích /51-53/

16. O jednom pacholkovi co se nebál /54-56/

Svaz. XVIII.

17. O jednom princovi, co měl býti zavěšen na šibenici /57-63/

18. Co starý čert ještě neviděl /63-64/

19. Čertův mlýn na Kněhyni /64-65/

20. Liška nad lišku /66-67/

21. Moudrý rychtář /68/

22. Vodník jak se učil za houslistu /69-73/

23. Lakomec nedá si ani po smrti pokoje /74-78/

24. Hradisko /78-80/

25. O černé paní /80-88/

26. Vodník na odvodě /89-90/

27. Vzdušný hrad /90-92/

28. O jednom vojákovi, co šel do pekla /92-99/

29. Ze života císaře Josefa II. /92-101/

30. O plaváčkovi /101-105/

31. Zlodějovy nápady /105-109/

32. Neslýchaná zhnilosť (lenosť) /109-111/

33. Kde to mláťá? /112/

Tille, II/2, 515–516:

Bayer.

(Bayer I. II.) Valašské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského. Sebral a vypravuje Fr. Bayer. Kroměříž, Šerlín 1874. Sv. I. 28 čísel. II. 22 čísel.

(Bayer 1875.) Valašské národní pohádky. Ze sbírky B. M. Kuldy i svojí pro mládež vybral Frant. Bayer. Olomúc 1875. 33 čísel. (Komenský. Sbírka spisů pro mládež a přátele její. Svazečky 16, 18.)

Matiční učitel František Bayer se narodil r. 1853 v Rožnově. Jako dvacítiletý mladík sbíral v svém rodném kraji od různých lidí neudávaje, kde a od koho povídky slyšel. Zapisuje svým slohem jako Kulda, upravuje text pro děti, ponechává také texty dětem nevhodné. Sbíral celkem sotva dvě léta. Otiskuji seznam látek v jeho dnes zapadlých knížkách. Některé povídky jsou jistě z knížek, ne z tradice.

Bayer I.

1. Alibaba. Totéž 1875 č. 2.

2. a. Hastrman v měchu. Totéž 1875, č. 4. — b. Hastrman pod vodou.

3. Vznik Těšína (Piastové).

4. Kocourkov: sít sůl.

5. Můra.

6. Pasák Libomír zachrání dceru rytíře z Jičínského hradu před medvědem, vyznamená se ve válce, stane se pánem z Kravař.

7. Drak ve skále — rek se psy.

8. Sen o pokladu na mostě

9. Podhozenec.

10. „Všechno jí“!

11. V Rožnově na trhu straší.

12. Nezdara králem. Totéž 1875 č. 6.

13. Princezna Nesyta.

14. Hloupá žena.

15. Třikrát prodané tele.

16. Strašidlo na hřbitově.

17. 18. Hloupý Honza.

19. Kristus — Petr: okouzlený strom.

20. S beranem na trh (prodat vlnu).

21. Hastrman u ohně.

Bayer II.

1. Hodná — zlá sestra: hlídka.

2. 3. Ženich zbojník.

- 516 -

4. Poklad Kryštofkou.

5. Jedovatá dívka — vděčný mrtvý.

6. Unibos — proroci.

7. Hastrman přemožen hajným.

8. Drak ve skále — řezník.

9. Lživá povídka.

10. Sirotek v Radhošti.

11. Princezny v podzemí.

12. Silák slouží.

13. Vzkříšená nevěrná žena (úvod: křest jménem ďábla).

14 a. Kocour, kohout, kosa. — b. Tři doktoři.

15. Z posvícení v pytli.

16. Kristus — Petr: švec.

17. Čert hádá, že kovář dělá vidle, kovář z nich jednou ranou udělá kopáč na hnůj.

18. Kantor a farář kradou prase, zpívají o tom v kostele.

19. Vysloužilec slíbí za oddavky faráři tele, dá mu tornistru.

20. Syn, jemuž se plní každé přání.

21. Silný pacholek jde s kozou na přípřež, draho ji prodá.

22. Kdo se nebojí ženy? (rukáv od košile na zavázání pytle).

Bayer 1875.

1. Kulda, č. 14. — 2. Bayer, I. č. 4. — 3. Kulda č. 67. — 4. Bayer, I. č. 2. — 5. Kulda, č. 17. — 6. Bayer, I. č. 12. — 7. Kulda č. 31. — 8. Kulda, č. 114. — 9. Kulda, č. 62. — 10. Kulda č. 33. — 11. Kulda, 40. — 12. Kulda, č. 73. — 13. Kulda, č. 21. — 14. Kulda, č. 2.

15. Dva šibalové.

16. Nebojsa v kostele.

17. Rhampsinitův poklad.

18. 19. Kulda, č. 16. b. a. (Čert ve mlýně — Třikrát les, třikrát ves).

20. Lež o princeznu.

21. Kůň ukousne volovi jazyk.

22. Hastrman v mlýně.

23. Lakomcův hrob.

24. Staré zubří. Kulda č. 1.

25. Mariška.

26. Hastrman v mlýně.

27. Stavba zámku ve vzduchu (zlomek Achigara).


Literatura

  os (Oldřich Sirovátka): „František Bayer“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1. A–G. Praha, Academia 1985, s. 163.

  Petra Mandíková: Národopisec František Bayer a jeho dílo. Bakalářská diplomová práce. Studijní obor etnologie. Ústav evropské etnologie. Filozofická fakulta. Masarykova univerzita. Brno 2016. (Obsahuje Bayerovu podrobnou bibliografii.)

 

Zkratky

ONB

Österreichische Nationalbibliothek.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví