PohádkoslovíAntonín Blažek

(1866—1940)

Publikované práce

  Pověsti a památky z Chrudimska. (Kniha pro každého Chrudimana.) Sebral Antonín Blažek. Chrudim, Tiskem M. E. Holakovského. Nákladem vlastním 1907, 137 + (3) str. — Online: Městská knihovna Chrudim.

  Lidopisné a kulturní črty z Chrudimska. Napsal Antonín Blažek. Chrudim, Tiskem M. E. Holakovského. Nákladem vlastním 1909, 150 str. — Online: Městská knihovna Chrudim.

  Pověsti a obrázky z Chrudimska. Řada III. Sepsal Antonín Blažek. [Chrudim], Nákladem Ant. Blažka Tiskem Al. Šaška ve Velkém Meziříčí [1912], 204 + (1) str. — Online: Městská knihovna Chrudim.

  Pověsti a obrázky z Chrudimska. Řada čtvrtá. Ant. Blažek. S dodatkem: Chrudim na úsvitě doby nové. Chrudim, Tiskem M. E. Holakovského v Chrudimi. Nákladem spisovatelovým 1913, 186 + (2) str. — Online: Městská knihovna Chrudim.

  Pověsti a obrázky z Chrudimska. Řada V. Pořádá Antonín Blažek. [Chrudim], Nákladem vlastním. Tiskem Aloise Šaška ve Velkém Meziříčí [1914], 270 + (2) str. — Online: Městská knihovna Chrudim.

  Pověsti a obrázky z chrudimského kraje. Řada VI. Vydává Ant. Blažek. Chrudim, Tiskem M. E. Holakovského v Chrudimi. Vlastním nákladem 1920, 209 + (2) str. — Online: Městská knihovna Chrudim.

  Pověsti a obrázky z chrudimského kraje. Řada VII. Vydává Ant. Blažek. Chrudim, Tiskem Josefa Wagnera v Hlinsku v Čechách. Nákladem vlastním 1928, 215 + (1) str. — Online: Městská knihovna Chrudim.

  Pověsti a obrázky z chrudimského kraje. Řada VIII. Vydává Ant. Blažek. Chrudim, Knihtiskárna Fr. Slavík v Chrudimi. Nákladem vlastním 1930, 224 str. — Online: Městská knihovna Chrudim.

  Pověsti a obrázky z chrudimského kraje. Řada IX. Vydává Ant. Blažek. Chrudim, Knihtiskárna Fr. Slavík v Chrudimi. Nákladem vlastním 1932, 232 + (2) str. — Online: Městská knihovna Chrudim.

  Pověsti a obrázky z chrudimského kraje. Řada X. Vydává Ant. Blažek. Chrudim, Knihtiskárna Fr. Slavík v Chrudimi. Nákladem vlastním 1934, 237 + (9) str. — ...

  Chrudim. Obrázky kulturní a historické. Pověstí a obrázků z chrudimského kraje řada XI. Ant. Blažek. Chrudim, Knihtiskárna Fr. Slavík v Chrudimi. Nákladem vlastním 1937, 239 + (9) str. — ...

Tille, II/2, 516—517:

Blažek I.-X.

I. Pověsti a památky z Chrudimska. Sebral Antonín Blažek. Chrudim, Holakovský 1907.

II. Lidopisné a kulturní črty z Chrudimska. Napsal Antonín Blažek. Chrudim, Holakovský 1909.

- 517 -

III. Pověsti z Chrudimska. Řada třetí. Sepsal Ant. Blažek. Velké Meziříčí, Ant. Šašek. Bez roku.

IV. Pověsti a obrázky z Chrudimska. Řada čtvrtá. Chrudim, Holakovský 1913.

V. Řada V. Velké Meziříčí, Ant. Šašek 1914.

VI. Pověsti a obrázky z chrudimského kraje. Řada VI. Vydává Ant. Blažek, Chrudim, Holakovský 1920.

VII. Řada VII. Hlinsko, Wagner 1928.

VIII. Řada VIII. Chrudim, Slavík, 1930.

IX. Řada IX. Chrudim, Slavík, 1932.

X. Řada X. Chrudim, Slavík, 1934.

Tak zvané vlastivědné zápisky nejrozmanitějšího druhu, vyprávěné vlastním slohem. Výběr:

I.

s. 30. Unibos.

s. 32. Silný Ctibor.

s. 52. Hadí koruna.

s. 52. Hadí sněm.

s. 57. Belfegor.

s. 127. Rubášek.

s. 130. Fext.

s. 133. Ženich mrtvý (tisk — píseň).

s. 134. Hrobník — lupič.

s. 135. Pout do Kompostelly: živý oběšenec (tisk — píseň).

II.

s. 6. Čert pokušitel (tisk — píseň).

s. 8. Sázka o věrnost ženy (tisk — píseň).

s. 12. Devět křížů.

s. 16. Ženich lupič (tisk — píseň).

s. 21. Živý oheň. Totéž IX. 1932. s. 97/9.

III.

s. 194. Sněm čarodějnic.

s. 199. Fext.

s. 202. Vražda prozrazená kostmi.

s. 203. Kajícnice.

IV.

s. 5. Poklad v zahozené botě.

s. 12. Živá tráva.

s. 98. Roman — Toman.

s. 106. Nebojsa: ukradený rubáš.

V.

s. 107. Plivník.

- 518 -

VI.

s. 7. Fext.

s. 93. Vojenská kasa.

s. 102. Nebojsa: ukradený rubáš.

s. 164. Živá tráva.

s. 178. Hadí sněm.

s. 186. Plivník.

VIII.

s. 108. Spící vojsko: Blaník. Oškobrh.

IX.

s. 97/9. Živý oheň. Totéž II. s. 21/5.

X.

s. 228. Ženich lupič (tisk).


Literatura

  rj (Richard Jeřábek): „Blažek, Antonín“, in: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Biografická část.. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze / Ústav evropské etnologie Filozofické fakulry Masarykovy univerzity v Brně v nakladatelství Mladá fronta 2007, s. 28.

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví