PohádkoslovíFrantišek Bobek

(1882—1959)

Publikované práce

  Na valašských horách. Valašské pohádky a pověsti. Napsal Frant. Bobek, učitel. Mor. Ostrava, Nákladem I. českého lid. knihkupectví Tomáše Pospíšila (Knihtiskárna Birguse a Riedla v Přívoze), [1909], 21 cm, 122 + (4) str. + 8 listů barevných obrazových příloh.

Pohádkové besedy. Č. 1.*/

Ilustrace signovány: V. Čutta.

Obsah:

(Úvod) /3-4/.

Pán Ježíš a Janek /5-10/.

Nocleh /10-12/.

O původu sovy /13-14/.

Sv. Petr a gazděna /14-17/.

Sklamaná naděje /17/.

O třech bratřích /17-19/.

O dvou háďatech /19-21/.

O třech dcerách /21-23/.

O oběšeném /24-26/.

O rytíři lichváři /26-29/.

Jak šél Honza s bratrem hledať služby /29-32/.

Vděčný sirotek /33-36/.

O dvou sestrách /36-39/.

Medvěď kníže /40-42/.

Švec a čert /42-44/.

Vlk a chlap /44-46/.

O jednooké Bídě /46-50/.

Jak bohatý hledal Bídu /51-57/.

O propadlém princi /57-60/.

O ztraceném chlapci. (Variace pohádky předešlé) /60-64/.

Skřítkové /64-65/.

Muž se zlatým zubem /65-67/.

O čarodějnici /68/.

Kterak duch sušil peníze /68-69/.

Poklad u Pasečanů /70/.

Poklad pod jabloní /71-72/.

Poklad v Radhošti /72-74/.

Poklad u Bečvy /75-76/.

Jak pálil čert peníze /76-77/.

Hloupý hospodář /78/.

O mladíku, který se nemýl, neholil, nestříhál /79-81/.

Drak a beránek /81/.

Polánská skála /82/.

Strašidlo ve mlýně /82-83/.

Strašidlo u kostela /84-86/.

Vodníkova pomsta /86-87/.

Pod Saranovou grápou /87-88/.

Stracená kráva /88-90/.

Světlonoši u Šerhoven /90-91/.

O zeleném chlapci /91-93/.

Vodník na Bečvách /93-94/.

Ukradená kráva /95/.

Škodolibý pacholek /96/.

Jak byl sedlák potrestán /97-98/.

U mostu řijckého /98-99/.

Strýc Říha /99-100/.

Noše sena /100/.

Vodník u Stříteža /101/.

Jak strýc česal vodníka /102-103/.

Jak vodník lákal sedláka /103-105/.

Muž bez hlavy. Červený kohout /105-107/.

Světlonoši /107-108/.

O dvoch chlapoch /108-109/.

Zavedený povoz /109-110/.

Čert a dva bratři /110-111/.

O očarovaném zajíci /111-112/.

Bečka /113-114/.

O červeném psíku /114-116/.

Čarodějnice o Božím Těle /116-117/.

Král Šalamún a jeho blázen /118-122/.

Doslov /123/.

  Na valašských horách. Valašské pohádky a pověsti. Napsal Frant. Bobek, učitel. Druhé vydání. Mor. Ostrava, Nákladem I. českého lidového knihkupectví Tomáše Pospíšila (Vytisklo Družstvo knihtiskárny („Obzor“) v Hranicích), [1924], 21 cm, 123 + (3) str. + 8 listů barevných obrazových příloh.

Na lepené obálce je uvedeno pouze: Pohádkové besedy.

Obsah:

(Úvod) /3-4/.

Pán Ježíš a Janek /5-10/.

Nocleh /11-13/.

O původu sovy /13-14/.

Sv. Petr a gazděna /14-17/.

Sklamaná naděje /17-18/.

O třech bratřích /18-20/.

O dvou háďatech /20-22/.

O třech dcerách /22-24/.

O oběšeném /24-26/.

O rytíři lichváři /26-30/.

Jak šel Honza s bratrem hledať služby /30-33/.

Vděčný sirotek /33-37/.

O dvou sestrách /37-40/.

Medvěď kníže /41-43/.

Švec a čert /43-45/.

Vlk a chlap /45-47/.

O jednooké Bídě /47-51/.

Jak bohatý hledal Bídu /52-58/.

O propadlém princi /58-61/.

O ztraceném chlapci. (Variace pohádky předešlé) /61-65/.

Skřítkové /65-66/.

Muž se zlatým zubem /66-68/.

O čarodějnici /68-69/.

Kterak duch sušil peníze /69-70/.

Poklad u Pasečanů /70-71/.

Poklad pod jabloní /71-72/.

Poklad v Radhošti /73-75/.

Poklad u Bečvy /76-77/.

Jak pálil čert peníze /77-78/.

Hloupý hospodář /79/.

O mladíku, který se nemýl, neholil, nestříhál /80-82/.

Drak a beránek /82-83/.

Polánská skála /83/.

Strašidlo ve mlýně /83-85/.

Strašidlo u kostela /85-87/.

Vodníkova pomsta /87-88/.

Pod Saranovou grápou /88-89/.

Ztracená kráva /89-91/.

Světlonoši u Šerhoven /91-92/.

O zeleném chlapci /92-94/.

Vodník na Bečvách /95-96/.

Ukradená kráva /96-97/.

Škodolibý pacholek /97-98/.

Jak byl sedlák potrestán /98-99/.

U mostu řijckého /99-100/.

Strýc Říha /100-101/.

Noše sena /101-102/.

Vodník u Stříteža /102-103/.

Jak strýc česal vodníka /103-104/.

Jak vodník lákal sedláka /105-106/.

Muž bez hlavy. Červený kohout /107-108/.

Světlonoši /108-109/.

O dvoch chlapoch /109-110/.

Zavedený povoz /110-111/.

Čert a dva bratři /111-112/.

O očarovaném zajíci /112-113/.

Bečka /114-115/.

O červeném psíku /115-117/.

Čarodějnice o Božím Těle /117-118/.

Král Šalamún a jeho blázen /119-123/.

Doslov /124/.

  Nové dědečkovy pohádky. Fr. Bobek. V Telči, Nakladatel Jaroslav Hončík v Litovli [1920], 17 cm, 96 + (2) str.

Jméno autora je uvedeno pouze na obálce. Nakladatel na obálce sídlí v Telči, na titulním listě v Litovli.**/

Obsah:

Vsetínští rytíři /3-4/.

O lakomém sedlákovi /5-6/.

Na Javorníku /7-8/.

Jak vařil strýc kávu /9-10/.

O Martinovi a princezně /11-17/.

O rozpustilém vodníkovi /18-20/.

O Radhošti /21-22/.

Sedlákova sousedka /23-24/.

O čtyřech ženách /25/.

Muž bez hlavy /26/.

Deset čarodějnic /27/.

O strašidlech I-II /28-30/.

Slepý oráč /31/.

Černá kočka /32/.

Mlynář a babička /33/.

Vodník a rozpustilý chlapec /34-35/.

Kterak Josef štěstí nalezl /36-43/.

Šňůra perel /44-45/.

Sněženky /46-47/.

Jak povstal jantar? /48-49/.

Legenda /50-51/.

Pohádka o pyšné královně a chudé dívčici /53-66/.

O černokněžnících I-II /67-68/.

O poustevně /69-71/.

O přimraženci /72-74/.

O člověku a štěstí /75/.

O rybářích /75/.

O lakomém rytíři /76-78/.

O zakleté panně /79-82/.

O Jírovi /83/.

Švihák /83/.

O brněnském draku /84-85/.

O brněnském kole /86/.

O Velenovi /87-88/.

O Šemberovi /89-92/.

O dvanácti loupežnících /93-96/.

  Janošík. Pověst ze Slovenska. Brno, Nové illustr. listy, 1922, 8°, 27 str. Román. příl. Nových illustr. listů.

Literatura

 

 

Poznámky

*/ V edici Pohádkové besedy vydal Tomáš Pospíšil jediný svazek, srv. Slovník českých nakladatelství 1849—1949: Tomáš Pospíšil.

**/ Srv. Slovník českých nakladatelství 1849—1949: Jaroslav Hončík.

Viz též Hončíkovy sešitkové řady Pohádkový sborníček a Pohádková knihovnička.

Srv. František Bobek (26. 3. 1882 v Římově - 10. 2. 1959 v Lechovicích) (Svět na dlani).

 

 

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví