PohádkoslovíFrantišek Václav Bouchal

(1871—1957)

Publikované práce

  „Pohádky z Krumlovska. Věrně podle vypravování stařen“, Český lid 4, 1895, s. 300-301, 541-543.

Obsah:

Vo dvouch sestrách /300-301/.

Vo princezně co se nihdy nesmála /301/.

Vo divným /541-542/.

Vo muzikantu, co chytil smrt do pytle /542-543/.

  „Pohádky z Krumlovska. Dle vypravování stařen“, Český lid 6, 1897, s. 595-598.

Obsah:

Vo ceři šenkýře /595-597/.

Vo zahradníku a jeho synech /597-598/.

  „Pohádky z Krumlovska. Dle vypravování stařen“, Český lid 9, 1900, s. 88-99.

Obsah:

1. Vo pyšnej princezně a chudým kováři /88-91/.

2. Pán a sluha /91-94/.

3. Vo princezně s hádankou /94-99/.

Tille, II/2, 518:

Bouchal — Český lid.

Pohádky z Krumlovska. Věrně podle vypravování stařen píše F. V. Bouchal.

Ročník 4. 1895.

s. 300. Podvržená nevěsta — dívka pláče perly. [Vo dvouch sestrách]

s. 301. Princezna Nezasmálka. [Vo princezně co se nihdy nesmála]

s. 541. Panna — matka. [Vo Divným]

s. 542. Kouzelné dary — pytel. [Vo muzikantu, co chytil smrt do pytle]

Ročník 6. 1897.

s. 595. Ženich zbojník. [Vo ceři šenkýře]

s. 597. Princezny pod zemí. [Vo zahradníku a jeho synech]

Ročník 9. 1900.

s. 88. č. 1. Čertovy závody o princeznu. Podle Rad. č. 79. [1. Vo pyšnej princezně a chudým kováři]

s. 91. č. 2. Čarodějův učeň. [2. Pán a sluha]

s. 94. Princezna Turandot (turecké zajetí, vděčný mrtvý). [3. Vo princezně s hádankou]

První část textu se nápadně shoduje s č. 31. u Radostova.


Literatura

 

Zkratky

ČL

Český lid I.–XXXII. (NÚLK). — Český lid (Kramerius AV ČR).

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví