František Václav Bouchal

(1871—1957)

Tille, II/2, 518:

Bouchal — Český lid.

Pohádky z Krumlovska. Věrně podle vypravování stařen píše F. V. Bouchal.

Ročník 4. 1895.

s. 300. Podvržená nevěsta — dívka pláče perly. [Vo dvouch sestrách /300-301/]

s. 301. Princezna Nezasmálka. [Vo princezně co se nihdy nesmála /301/]

s. 541. Panna — matka. [Vo Divným /541-542/]

s. 542. Kouzelné dary — pytel. [Vo muzikantu, co chytil smrt do pytle /542-543/]

Ročník 6. 1897.

s. 595. Ženich zbojník. [Vo ceři šenkýře /595-597/]

s. 597. Princezny pod zemí. [Vo zahradníku a jeho synech /597-598/]

Ročník 9. 1900.

s. 88. č. 1. Čertovy závody o princeznu. Podle Rad. č. 79. [1. Vo pyšnej princezně a chudým kováři /88-91/]

s. 91. č. 2. Čarodějův učeň. [2. Pán a sluha /91-94/]

s. 94. Princezna Turandot (turecké zajetí, vděčný mrtvý). [3. Vo princezně s hádankou /94-99/]

První část textu se nápadně shoduje s č. 31. u Radostova.


Zkratky

ČL

Český lid I.–XXXII. (NÚLK, online)

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist