PohádkoslovíJosef Brunclík

(1850—1929)

Publikované práce

  Kytice z prostonárodních českých pohádek. Sebral a napsal Josef Brunclík. Ilustruje Karel L. Thuma. První moravská obrázková knihovna pro českou mládež. Nový běh, roč. I (IV); sešity 22–23. Pořádá Josef Soukal. Velké Meziříčí, Nákladem J. F. Šaška [1886]. s. 41–91.

Obsah:

Janek Medvědík /43-61/.

O třech bratřích /63-71/.

O kamenném mlýně /73/.

O synu rybářově /75-85/.

O jednom husarovi /87-91/.

Tille, II/2, 518:

Brunclík.

Kytice z prostonárodních českých pohádek. Sebral a napsal Josef Brunclík. Velké Meziříčí. bez roku. První moravská obrázková knihovna pro českou mládež. Pořádá Josef Soukal. Sešity 22, 23. s. 41–91.

Pět textů nejistě vypravovaných s různě spletenými motivy běžné tradice, zapsaných mladým učitelem v úpravě pro mládež.


Literatura

 

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví