PohádkoslovíKarel Jaromír Bukovanský

(1844—1932)

Publikované práce

  Slezské báje a pověsti národní. Vypravuje Karel Jar. Bukovanský. Moravská Ostrava, Nákladem spisovatelovým (Tiskem Prokiše), 1877, 14 x 10 cm, 62 str. — Online: Kramerius 4; ONB.

Obsah:

I. Zakletá princezna (Z Hrušova) /5-9/.

II. Zlatá paní (Z Domaslovic) /9-13/.

III. Holotovice (Z Petřvaldu) /13-15/.

IV. Zlatohlavec (Od Těšína) /15-17/.

V. Dobrý pastýř (Z Hrušova) /17-19/.

VI. Poklad (Z Radvanic) /19-21/.

VII. Podzemní duch (Z Polské Ostravy) /21-24/.

VIII. Podzemní duchové (Z Polské Ostravy) /24-27/.

IX. Železný muž (Z Petřvaldu) /27-28/.

X. Červený mužík (Z Petřvaldu) /28-29/.

XI. Založení Těšína (Z Těšínska) /30/.

XII. Potrestaná děvečka (Z Nové vsi) /30-32/.

XIII. Místo zlata — listí /32-35/.

XIV. Čarodějnice (Od Praděda) /35-38/.

XV. Poklad (Z Polské Ostravy) /38-39/.

XVI. Potrestaná zvědavost (Z Friedlantu) /39-40/.

XVII. Stříbrné vejce (Z Petřvaldu) /40-41/.

XVIII. Pověsť o Edelštýnu (Z Opavska) /41-42/.

XIX. Propadlý zámek (Od Šenova) /43-44/.

XX. Zdárný synáček (Z Opavska) /44-46/.

XXI. Ubrus, kohoutek a manda (Ze Zárubku u Polské Ostravy) /46-50/.

XXII. Hrabina v západním Slezsku (Z Polské Ostravy) /50-53/.

XXIII. O Miroslavovi /53-61/.

XXIV. O zakletém kohoutovi (Z Polské Ostravy) /61-62/.

  Slezské báje a pověsti národní. Ostrava, Moravskoslezská vědecká knihovna, 2012, 36 str. — Online.

Tille, II/2, 520—511:

Bukovanský.

Slezské báje a pověsti národní. Vypravuje Karel Jar. Bukovanský. Moravská Ostrava, Prokeš 1877.

Bukovanský (nar. r. 1844) byl ředitelem školy v Polské Ostravě. Hýsek praví o něm v své Literární Moravě, že psal „nevkusné čtení prostonárodní a sbíral lidové pověsti“. Jeho knížka obsahuje 24 čísel, hlavně drobné věci, z Těšínska a Opavska, vypravované vlastním slohem, s mravoučnou tendencí pro děti. Uvádí místa neb kraj, ale znamená to někdy jen, že text se týká těch krajů a míst.

Některé texty byly vytištěny dřív v Opavském týdeníku, několik jich přetiskli Prasek a Sláma.

1. Spasitel v kolébce. Hrušov. Op. Týd. 1876. s. 384 (K. J. B. Ostravský), Prasek s. 51. Sláma č. 1.

2. Z Domaslovic, vypravování hrobníka: Na Květnou neděli viděla žebračka, jak krásná paní odvedla ženu s dítětem na jedno místo na hřbitově a tam s ní zmizela.

3. Z Petřvaldu. Zlý dráb Holota propadl se na louce s koněm a psem. Prasek s. 23. Sláma č. 50.

4. Had s korunou. Od Těšína. Op. Týd. 1876. s. 351. Prasek s. 15. Sláma č. 19. (Had žije na Godule u Komorní Lhoty.)

5. Poklad v zahozeném klobouku. Z Hrušova.

6. Poklad marně dobývaný. Z Radvanic.

7. Z Polské Ostravy. Horní duch řekne horníkovi v šachtě, že druhý den dostane peníze, ale musí přijít s ním se rozdělit, nikomu z nich nesmí nic dát. Horník druhý den dá z nich žebrákovi dva groše, jde k šachtě. Duch se s ním dělí, horník se přizná k almužně, duch mu za to nechá všechny peníze, skočí do šachty, šachta se zasype.

8. Z Polské Ostravy. Horník před vánoci. sleze do šachty, vidí světlo a pracující havíře, zavolá, světla zhasnou — byli to podzemní duchové.

9. Z Petřvaldu: Pod zámkem v Polské Ostravě jsou poklady hlídané železným mužem, jenž by rozbil kyjem hlavu tomu, kdo by něco vzal.

10. Poklad v zahozené čepici. Op. Týd. 1876. s. 209. Prasek s. 47. Sláma č. 10.

11. Těšínsko: Tři bratři Piastové založili Těšín na místě, kde našli na honě studánku. Prasek s. 17. Sláma č. 39. Viz Bayer 1. č. 3.

12. Nová ves. Strašidlo na hřbitově: Na přástkách o sv. Martině farská děvečka přinese lebku ze hřbitova, o půlnoci klepe na okno, aby ji donesla zpět, dívka na hřbitově umře.

13. Povídka o pokladu, jejíž variant vypravuje Kubín Kl. I. č. 41. Hajný hledá na Velký pátek u kaple sv. Antonína poklad, vleze za liškou do sklepa s káděmi peněz a drahokamů, černý pán v koutě mu dovolí odnést co unese, ale nesmí prozradit, kde to vzal. Hajný se svěří ženě, nemá nic.

- 521 -

14. Sněm čarodějnic. Roku 1680 letěly Topolanská a Johninová z Olomúce na košťatech nahé na sněm u Praděda, ale nad františkánskou zahradou, v které se modlil mnich, spadly do stromů. Mnich jim přinesl šaty, aby mohly domů.

15. Poklad marně dobývaný. Z Polské Ostravy.

16. Z Friedlantu: Pasák odvalí pod Lysou horou čtverhranný kámen, vytryskne voda, zabije pasáka, vytvoří z údolí jezero. Ucpou otvor hlavou pasáka. Op. Týd. 1876. Prasek s. 24. Sláma č. 30., jiný variant.

17. Z Petřvaldu. Správce najde o rybolovu dvě stříbrná vejce, pošle je do Vídně. Prasek s. 27.

18. Opavsko. Hrad Edelštýn postavilo šest obrů, kteří požírali lidi a bydlili pod zemí. Když se jim lidé vyhýbali, postavili hrad s věží, aby viděli do dálky. Po stu letech zmizeli.

19. Od Šenova. Zlý rytíř štve na žebráky psy, jednoho zachrání rytířova dcera Albína. Žebrák zaklíná, hrad se propadne, Albína si vystaví klášter.

20. Zloděj — mistr. Opavsko.

21. Kouzelné dary — kyj. Zárubek u Polské Ostravy.

22. Polská Ostrava. Vznik Hrabiny: Zlostný sedlák shodí synka s vozu, zahrabe mrtvolu v houští, putuje na radu kněze do Říma, papež mu dá obraz P. Marie, aby postavil na místě vraždy kapli. Sedlák postaví kostel, bydlí u něho — to je Hrabina. Op. Týd. 1877. č. 29. Prasek s. 18. Sláma č. 53.

23. Miroslav, nezdárný rytířův syn, je otcem vyhnán, usne v lese. Stařec ho dovede na Perunovo obětiště, poučí ho o bohoslužbě Slovanů. Hoch se probudí polepšen, modlí se, objeví se skutečný poustevník, vyučí hocha řečem a zahradnictví, po třech letech ho pošle domů, dá mu knihu.

21. Polská Ostrava: V Klimkovicích zbude po vydřiduchovi v truhle šest měr dukátů, kohout je nabízí tomu, kdo se odváží vysvobodit lakomce tím, že poklad do roka utratí. Nikdo nepřijde, poklad se propadne.


Literatura

 

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví