František Josef Čečetka

(1871—1942)

Publikované práce

Od kolébky do hrobu. Lidopisné obrázky z Poděbradska. V Praze, Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1900, 26 cm, s. 246 + 8 obr. příloh.

Tille, II/2, 522:

Čečetka.

P. J. Čečetka: Od kolébky do hrobu. Lidopisné obrázky z Poděbradska. Praha, Kotrba 1900.

Autor popisuje v dvaceti kapitolách "život lidu", vypravuje zvyky a obyčeje, vypisuje historické paměti, na str. 151 a následujících podává i příklady lidového vypravování. Povídkových látek málo. Sloh všední a umělý.

s 152. č. 3. Zedník Valenta ze Záhornice vypravuje historickou povídku: Záhorský rytíř se ožení s kněžnou z Kněžic, jeho sok vyloupí jeho hrad, unese kněžnu, rytíř ujde, poustevničí, chodí na ostrůvek v rybníce zvonit. Kněžna otráví únosce, prchne v rytířských šatech, najde rytíře, ale marně ho přemlouvá, aby se k ní vrátil.

s. 155. č. 6. Sněm koček.

s. 155–162. č. 7.–11. Znamení smrti, čarování, strašidla, světýlka, o sv. Prokopu, léky a čáry.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist