Vladimír Jan Charvát

(1870—1906)

Publikované práce

Z českého jihu. Sbírka jihočeského podání lidového. Sebral a napsal Vladimír J. Charvat. Matice lidu, roč. 32, č. 3 (běžné č. 189). V Praze, Tiskem a nákladem knihtiskárny Dra. Edv. Grégra, 1898, 17 cm, s. 159.

Tille, II/2, 521—522:

Charvát.

Z českého jihu. Sbírka jihočeského podání lidového. Sebral a napsal Vladimír J. Charvát. Praha, Grégr ]898. Matice lidu XXXII. č. 3.

Charvát vypravuje v úvodu, že sbíral na Pelhřimovsku. Nčco má z Pelhřimova, svého rodiště, trochu ze Zhoře r. 1890, z Pořína r. 1891, z Černova r. 1895, hlavně však zapisoval v letech 1891 a 1892 v školní obci Ostrovci, kde působil, a vsích k ní přiškolených. Knížku věnoval F. Bartošoyi, jímž se také ve výběru řídil. Ze svého materiálu si vytvořil "život lidu" podle běžných schemat "rok na vsi" a od "kolébky do hrobu". Mezi líčením je několik látek, zapsaných většinou vlastními slovy.

- 522 -

s. 54. Kristus přeťal žíly koním, kteří se s ním plašili (var. Bůh přeťal žíly koním, kteří se plašili Adamovi, když "oral potoky").

s. 57. Živá tráva (toten, tolita chrání před čertem, rosička ničí kosu, otvírá zámky, chrání před soudem).

s. 88. Zmínka o pašijovém pokladu.

s. 118. Devět křížů (báseň).

s. 123. Mše mrtvých.

s. 141. Podhozenec (vyměněn doma, vyměněn na poli, bit šípkovým prutem).

s. 143. Divá ženka ženou člověka.

s. 145. Třikrát les, třikrát ves (hejkač vidí tři muže s nohama v pytli).

s. 148. Plivník (šotek dostává od každého jídla, vrací se, zaplete služce vlasy, odnesen v láhvi).

s. 149. Hastrman.

s. 153. Stodolník. Zmínky o hadu hospodáříčkovi, o hadu s dítětem, o hadí koruně.

s. 154. Poklady: marně dobývaný, hořící.

s. 155. Strašidla (smrt, mezníky, křivopřísežník), čert oře zlým pánem.

s. 156. Fext.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist