PohádkoslovíJosef Dufek

(—)

Publikované práce

  Naše Horácko jindy a nyní. S dvanácti lit. tabulemi výšivek a půdorysy. Pořadatel: Jos. Dufek, odborný učitel. Ve Velkém Meziříčí, Nákladem vlastním (Tiskem J. F. Šaška ve Velkém Meziříčí), 1893, 8°, 373 str. + 13 litografických tabulí. — Online: Kramerius.

Z obsahu:

(Jedna zemřelá žena neměla pokoje...) /3-4/.

XVIII. Pověsti. Hastrmani. Skřítkové. Čarodějnice. Strašidla

Kterak našemu městu dostalo se jména? /299-300/.

Jak nalezeno místo pro stavbu hradní (Pověsť) /300/.

Čertova skála (Pověsť) /300-301/.

Založení kaple v Moštištích (Pověsť) /301-302/.

Zjevení u zlatého křížku /302-303/.

Strašidlo u „jezera“ /303-305/.

Strašidlo u Nětínského rybníku /305-307/.

Hastrman (Na „Rozkoši“. Kůň Hastrmanem. Zajíc hastrmanem.) /307-311/.

Víla /312/.

Skřítek /312-313/.

Světýlka (Bludičky) /313/.

Houkálek (Hejkálek) /13-314/.

Rarášek /314/.

O pokladě (Rarášek) /314-318/.

Proč zdejší osadníci putují dne 2. měsíce června do Nětína /318/.

Jakým způsobem hledal sedlák ženu /319/.

Jak si za dřívějších dob počínali zloději /319/.

Čarodějnice („Čarodenice“) (Jak čeledín nabyl mléka. Čarodějnice neškodí pouze dobytku, nýbrž celému domu. Čarodějnice i lidem škodí. Jak čarodějnice poznati? Jak čarodějnicím odpomoci? ) /319-324/.

Tille, II/2, 522–523:

Dufek.

Naše Horácko jindy a nyní. Pořadatel Jos. Dufek, odborný učitel. Velké Meziříčí, Šašek 1893.

Sborník tento vznikl jako průprava na Národopisnou výstavu 1895. Běžný typ vlastivědných sborníků, zápisy tak zvané zvykoslovné: napřed o dětech, výchova, písně, o šestinedělkách, ale také o výměně dětí českých a německých, o vlivu škol. Dál různé zprávy o kroji, účesu, nábytku, nádobí, domácí práci, o květinách a p. Od s. 299 pověsti: sázka s čertem, hastrman, plivník, světýlka, hejkal atd. Konečně posvícení, svátky a pověry.

- 523 -

Látkově zajímá:

s. 3. Mrtvá kajícnice žádá mše za vykoupení; s. 314 Poklad v zahozené botě; s. 319 Sněm čarodejnic.


Literatura

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví